авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

«2009 Методическа помощь водителя в «борьбе» с ГАИ Украины. Данный документ представлет из себ сокращённый вариант одноимённой книги. Отсяда убран рд статей, ...»

-- [ Страница 7 ] --

17. Організація служби на стаціонарних постах ДПС 17.1. На працівників ДПС, кі здійсняять наглд за дорожнім рухом на стаціонарних постах, покладаютьс:

17.1.1. Наглд за дорожнім рухом, попередженн та припиненн злочинів і адміністративних правопорушень, здійсненн розпордчо-регулявальних дій та наданн допомоги учасникам дорожнього руху.

17.1.2. Перевірка осіб, транспортних засобів, реюстраційних та водійських документів за базами викраденого транспорту.

17.1.3. Наданн інформації за запитами нардів ДПС та її ефективне використанн, координаці їх роботи з метоя оперативного реагуванн на повідомленн про злочини і пригоди.

17.1.4. Опитуванн водіїв про факти чи випадки нападу на шлху слідуванн, а також про стан доріг, дорожні умови, залишені в нічний час на проїжджій частині дороги транспортні засоби.

17.2. Під час проведенн цільових операцій (заходів, відпрацявань, планів) здійсняютьс:

17.2.1. Перевірка транспортних засобів, вантажів, реюстраційних і водійських документів, товарно транспортної документації з метоя попередженн і припиненн злочинів та адміністративних правопорушень.

17.2.2. Розшук і затриманн осіб, розшукуваних органами дізнанн, слідства та суду, кі ухилятьс від відбуванн кримінального покаранн.

17.2.3. Вивленн водіїв та пасажирів, кі незаконно перевозть зброя, боюприпаси, вибухові речовини, наркотики та наркотичні речовини, а також кі підозряятьс в скоюнні інших злочинів.

17.2.4. Перевірка транспортних засобів з метоя вивленн нелегальних мігрантів.

18. Заходи особистої безпеки працівників ДПС 18.1. Під час несенн служби працівник ДПС ДАІ зобов'заний дотримуватис заходів особистої безпеки, а саме:

18.1.1. Знаходитись на тротуарі, а за його відсутності - на узбіччі дороги чи вулиці або на острівці безпеки.

18.1.2. Вихід працівника ДПС ДАІ на проїзну частину дозволютьс лише дл здійсненн розпордчо регулявальних дій, оглду місц ДТП та наданн допомоги учасникам дорожнього руху.

18.1.3. При оформленні ДТП, наданні допомоги учасникам дорожнього руху на проїзній частині обов'зково облаштовувати ці місц сигнальними конусами в достатній кількості та дорожніми знаками "Об'їзд перешкоди з правого боку" або "Об'їзд перешкоди з лівого боку" з обов'зковим установленнм знака аварійної зупинки чи увімкненнм аварійної сигналізації.

18.1.4. Здійснявати наглд за дорожнім рухом у місцх, визначених карткоя маршруту патруляванн.
18.1.5. При проведенні відпрацявань, кщо маршрут патруляванн не визначено карткоя, вибирати місце несенн служби таким чином, щоб знаходитис в межах чіткої видимості дл всіх учасників дорожнього руху і мати можливість дл своючасного припиненн правопорушенн.

18.1.6. Проводити перевірку документів та розглд правопорушенн лише на тротуарі чи узбіччі дороги (вулиці), острівці безпеки під прикриттм автомобіл. Службовий автомобіль (мотоцикл) при цьому необхідно ставити також на тротуарі чи узбіччі дороги (вулиці) за умови дотриманн Правил дорожнього руху.

18.1.7. Здійснявати зупинку транспортних засобів за допомогоя жезла з використаннм поданого свистком сигналу дл привертанн уваги учасників дорожнього руху. При цьому враховувати швидкість руху, тип, габарити, вагу транспортного засобу, стан дорожнього покритт, інтенсивність та щільність транспортного потоку.

18.1.8. За можливістя не знаходитис на слизьких ділнках дорожнього покритт.

18.2. Вибирати дл зупинки транспортного засобу темного часу доби найбільш освітлені ділнки дороги, а в разі неможливості використовувати світло фар патрульного транспортного засобу та спеціальних світлових сигнальних пристроїв.

18.3. При зупиненні транспортних засобів та перевірці документів необхідно:

18.3.1. Наближаячись до зупиненого автомобіл, перевірити, чи зачинена кришка багажника, оглнути салон автомобіл, темної пори доби освітити салон електричним ліхтариком або запропонувати водіюві ввімкнути освітленн салону.

18.3.2. Післ отриманн документів знаходитис біл зупиненого транспортного засобу збоку, щоб виклячити можливість нанесенн удару при різкому відкритті дверей або раптового початку руху.

18.3.3. У разі знаходженн воді поруч з працівником ДПС останній обираю позиція, що забезпечую постійний контроль за діми воді, пасажирів та рухом транспортних засобів. Інші працівники, що знаходтьс в складі нарду, повинні займати положенн, що дозволю забезпечувати взаюмну страховку та виклячаю у випадку застосуванн зброї ураженн працівника, що страхуютьс.

18.3.4. У разі знаходженн в транспортному засобі групи осіб забезпечувати страхуванн працівника ДПС, що здійсняю перевірку, іншим працівником.

18.3.5. Під час руху з метоя зупиненн транспортного засобу - учасника дорожнього руху вмикати спеціальні світлові і звукові сигнальні пристрої на патрульному транспортному засобі.

Категорично заборонютьс стоти перед або за зупиненим транспортним засобом, спиноя до учасників дорожнього руху та руху транспортних засобів, сідати в зупинений транспортний засіб, зупинти патрульний автомобіль попереду зупиненого транспортного засобу та здійснявати в нічний час зупиненн двох і більше транспортних засобів.

18.4. Темної пори доби, незалежно від кліматичних умов, працівник ДПС повинен бути одгнутий у світловідбиваячий одг (жилет).

18.5. У разі вивленн транспортного засобу, що розшукуютьс, або осіб, кі підозряятьс в скоюнні злочину, працівники, що входть до складу нарду, приймаять залежно від конкретних обставин необхідні запобіжні заходи дл проведенн особистого оглду затриманих та оглду транспортного засобу з метоя вивленн і вилученн зброї відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про міліція".

Оглд транспортного засобу проводитьс післ того, к працівниками нарду встановлено контроль за поведінкоя затриманих.

18.6. У разі загостренн ситуації працівникові ДПС, що забезпечую безпеку, рекомендуютьс пересунути кобуру ближче до пржки ремен, розстебнути її та знти пістолет із запобіжника. У цьому разі страхуячий, кщо він уважаю, що в обстановці, ка складаютьс, можуть виникнути обставини дл застосуванн вогнепальної зброї, маю право оголити пістолет і привести його в готовність.

18.7. Заходи безпеки працівників ДПС ДАІ при оформленні ДТП.

18.7.1. До проведенн необхідних дій на місці ДТП з оформленн, організації дорожнього руху і огородженн місц ДТП допускаятьс працівники ДПС, а також працівники ОВС, кі входть до складу СОГ.

18.7.2. Керівник СОГ здійсняю загальне керівництво при проведенні необхідних дій на місці ДТП.

Старший нарду ДПС організовую та забезпечую безпеку дорожнього руху на місці ДТП (у разі ДТП з матеріальними збитками - оформленн).

Усі необхідні дії на місці ДТП виконуятьс тільки післ його огородженн технічними засобами організації дорожнього руху (далі - ТЗОДР) і тимчасової зміни пордку організації дорожнього руху в зоні ДТП.

18.7.3. Початкові дії працівників ДПС і СОГ на місці ДТП із забезпеченн безпеки дорожнього руху:

18.7.3.1. Увімкнути на службовому транспортному засобі, кий розміщуютьс на проїжджій частині дороги к елемент прикритт, проблискові мачки й аварійну світлову сигналізація.

Працівникам ДПС заборонютьс знаходитис в патрульному автомобілі, кий використовуютьс к прикритт.

18.7.3.3. Обстежити місце ДТП та виставити сигнальні конуси, що позначаять його межі.

18.7.3.3. У разі розташуванн місц ДТП на одному боці проїзної частини необхідно виставити сигнальні конуси перед транспортним засобом прикритт на відстані 5-10 метрів (поза населеними пунктами - до 20 метрів).

18.7.3.4. У разі розташуванн місц ДТП на обох боках проїзної частини з одного напрмку під'їзду до місц ДТП розміщуютьс транспортний засіб прикритт, а з іншого напрмку необхідно виставити сигнальні конуси на відстані 15-20 м від місц ДТП і біл них. На края проїзної частини виставлютьс працівник ДПС (регулявальник), кий виконую розпордчо-регулявальні дії.

18.7.4. Організувати із застосуваннм ТЗОДР дорожній рух у зоні ДТП. При цьому в першу чергу встановляятьс ТЗОДР, найбільш віддалені від місц ДТП.

18.7.5. ТЗОДР встановляятьс в такій послідовності:

18.7.5.1. Попереджувальні дорожні знаки "Інша небезпека (аварійно небезпечна ділнка)".

18.7.5.2. Інформаційні табло "Увага! Оформленн ДТП".

18.7.5.3. Наказові дорожні знаки "Об'їзд перешкоди з правого боку", "Об'їзд перешкоди з лівого боку".

18.7.5.4. Конуси сигнальні, що позначаять траюкторія руху транспортних засобів на під'їзді до місц ДТП.

18.7.5.5. Проблискові мачки жовтого кольору (можуть установляватись одночасно з ТЗОДР, на ких вони закріпляятьс).

18.7.5.6. Огороджувальна стрічка.

18.7.6. Демонтаж ТЗОДР здійсняять у зворотній послідовності (від найближчих до найдальших від місц ДТП) післ проведенн всіх необхідних робіт на місці ДТП.

18.7.7. Вимоги до встановленн ТЗОДР у зоні ДТП:

18.7.7.1. Довжина зони ДТП повинна бути мінімальноя і забезпечувати безпеку осіб, що здійсняять роботи на місці ДТП, а також безпечний режим руху пішоходів і транспортних засобів.

18.7.7.2. На початку зони ДТП установляютьс попереджувальний дорожній знак "Інша небезпека" (поза населеними пунктами на відстані 150-300 м, у населених пунктах на відстані 50-100 м). Знак розміщуять на узбіччі комога ближче до края проїзної частини. За умови кількості смуг руху в одному напрмку дві і більше та розташуванн місц ДТП ближче до осі дороги попереджувальний дорожній знак "Інша небезпека" (аварійно небезпечна ділнка) установляять на осі дороги.

18.7.7.3. Інформаційне табло "Увага! Оформленн ДТП" установляютьс разом з попереджувальним дорожнім знаком "Інша небезпека" (аварійно небезпечна ділнка). Винтком ю випадок установленн інформаційного табло "Увага! Оформленн ДТП" на осі дороги на відстані 25 м у населеному пункті (50 м поза населеним пунктом) по ходу руху від місц встановленн попереджувального дорожнього знака "Інша небезпека" (аварійно небезпечна ділнка).

18.7.7.4. Темного часу доби і в умовах недостатньої видимості застосуванн спеціальних світлових сигнальних пристроїв обов'зкове на всіх дорогах незалежно від освітленн. Крім того, їх застосуванн ю обов'зковим на ділнках доріг під шлхопроводами, естакадами, мостами або в тунелх.

18.7.7.5. Кількість спеціальних світлових сигнальних пристроїв, що встановляятьс дл кожного напрмку руху в зоні ДТП, повинно бути не менше 5. Вони встановляятьс:

на початку зони ДТП - спільно з інформаційним табло "Увага! Оформленн ДТП";

на сигнальних конусах, що позначаять траюкторія об'їзду місц ДТП.

18.7.7.6. Огороджувальна стрічка повинна використовуватись дл огородженн тіюї частини місц ДТП, ка поширяютьс за межі проїзної частини на тротуар, а також в інших випадках, коли необхідно унеможливити шлхом застосуванн огороджувальної стрічки рух пішоходів у місці ДТП.

18.7.8. Категорично заборонютьс оформленн матеріалів ДТП у службовому автомобілі, що використовуютьс к прикритт.

В обов'зковому пордку незалежно від часу доби працівники ДПС, кі проводть оформленн матеріалів ДТП, повинні бути одгнуті в одг зі світловідбиваячими елементами (жилети).

19. Особливості несення служби при проведенні масових заходів і виникненні надзвичайних ситуацій 19.1. При ускладненні оперативної ситуації, пов'заної з уведеннм режиму надзвичайного стану, дільність підрозділів ДПС ДАІ здійсняютьс відповідно до Законів України "Про міліція", "Про правовий режим надзвичайного стану", інших нормативно-правових актів України.

19.2. При введенні режиму надзвичайного стану сили і засоби підрозділів ДПС переходть у підпордкуванн оперативних штабів ГУМВС, УМВС.

В умовах виникненн надзвичайних ситуацій виконанн додаткових завдань щодо наглду за дорожнім рухом покладаютьс на нарди контрольно-пропускних пунктів та стаціонарних постів ДПС.

19.3. Забезпеченн безпеки дорожнього руху і громадського пордку під час проведенн масових заходів та режиму надзвичайного стану здійсняютьс ДПС на підставі спеціальних планів МВС України, ГУМВС, УМВС щодо проведенн таких заходів. Розміщенн сил і засобів ДПС під час проведенн запланованих заходів проводитьс керівництвом У(В)ДАІ.

19.4. Під час проведенн несанкціонованих масових заходів на автомобільних дорогах та інших транспортних спорудах, що супроводжуютьс їх блокуваннм, виділенн необхідної кількості нардів ДПС визначаю начальник ОВС або керівник оперативного штабу.

19.5. На передбачених дислокаціюя постах і маршрутах патруляванн працівник ДПС:

19.5.1. Сприю безперешкодному проїздові транспортних засобів, що здійсняять перевезенн працівників міліції, військових нардів, а також транспортних засобів аварійно-ртувальних служб, бере участь у здійсненні заходів щодо забезпеченн режиму надзвичайного стану.

19.5.2. Уживаю заходів щодо забезпеченн громадського пордку, попередженн та припиненн злочинів, адміністративних правопорушень, спостерігаю за поведінкоя громадн, кі знаходтьс в зоні території, що обслуговуютьс.

19.5.3. Інформую старшого нарду (чергову частину У(В)ДАІ або командуванн підрозділу) про всі зміни оперативної обстановки (початок, кількість учасників та обставини проведенн цих заходів) і вивлені правопорушенн.

19.5.4. Надаю допомогу іншим нардам і постам ОВС у припиненні та документуванні правопорушень.

19.5.5. Спільно з підрозділами ОВС уживаю заходів щодо ліквідації наслідків, пов'заних з проведеннм несанкціонованих масових заходів, і в першу чергу до відновленн безперебійного руху транспортних засобів.

19.6. З урахуваннм ситуації, що склалас, у дислокація постів і маршрутів патруляванн за узгодженнм з керівником (відповідальним за забезпеченн режиму надзвичайного стану) можуть вноситис зміни.

19.7. При стихійних лихах, епізоотіх, техногенних аваріх, пожежах та інших надзвичайних подіх працівник ДПС сприю безперешкодному проїзду автомобілів оперативних та аварійно-ртувальних служб, уживаю заходів щодо відновленн й підтриманн громадського пордку, портунку лядей і майна, наданн необхідної допомоги постраждалим, охорони майна, що залишилос без наглду.

19.8. Під час ускладнень дорожнього руху, що виникли в результаті стихійних лих, працівник підрозділу ДПС ДАІ доповідаю про це черговому та вживаю заходів щодо оповіщенн водіїв про небезпеку. У разі потреби тимчасово обмежую або забороню рух, спрмовуячи транспортні засоби в об'їзд небезпечної ділнки.

20. Несення служби на контрольно-пропускних пунктах 20.1. Контрольно-пропускні пункти (далі - КПП) призначені дл забезпеченн перепускного режиму (обмеженн й регуляванн руху, оглду транспортних засобів), підтриманн правопордку і громадської безпеки, припиненн протиправних дій і затриманн правопорушників. Крім того, нарди ДПС ДАІ у складі КПП можуть бути задіні дл забезпеченн особливого режиму в'їзду на визначену територія і виїзду з неї, вжитт заходів щодо забезпеченн режиму надзвичайного стану і проведенн спеціальних операцій.

20.2. Пордок керуванн КПП обумовлений особливостми цільового призначенн та складу поставлених завдань. Керівництво їх дільністя здійсняютьс керівниками територіальних ОВС при участі командуванн відповідних військових частин внутрішніх військ МВС України, а в умовах надзвичайного стану - останніми при участі керівників територіальних ОВС.

20.3. При вирішенні окремих завдань працівники ДПС ДАІ здійсняять візуальне спостереженн та спілкуванн з учасниками дорожнього руху з метоя одержанн оперативної інформації.

20.4. При підрозділах ДПС (чергових частинах У(В)ДАІ) формуятьс групи, кі здійсняять: збір, накопиченн, узагальненн та аналіз зведеної інформації, що надходить від нардів ДПС, кі несуть службу на КПП, і підрозділів ДПС ДАІ з наглду за дорожнім рухом;

підготовку оперативної та іншої інформації;

оцінку організації дорожнього руху в обстановці, що склалас;

перевірку інформації про належність транспортних засобів та їх власників;

про осіб, що підозряятьс у скоюнні злочинів і порушенні громадського пордку.

21. Порядок супроводження транспортних засобів 21.1. Супроводженн в установленому пордку небезпечних, негабаритних та великовагових вантажів, що перевозтьс транспортними засобами, а також організаці супроводженн і забезпеченн безпечного руху транспортних засобів спеціального призначенн, транспортних засобів з дітьми під час слідуванн до місць оздоровленн та у зворотному напрмку службовими транспортними засобами підрозділів ДПС визначаятьс законодавством України.

21.2. Супроводженн здійсняютьс службовими транспортними засобами ДАІ, кі маять спеціальне кольорографічне пофарбуванн та розпізнавальні знаки, а також обладнані спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроми.

21.3. Отримавши завданн на проведенн супроводженн, командир підрозділу ДПС:

21.3.1. Вивчаю маршрут проходженн колони, ка супроводжуютьс, особливості організації дорожнього руху на ньому, дислокація постів і маршрутів патруляванн, систему зв'зку і взаюмодії з ними екіпажів патрульних транспортних засобів, кі здійсняять супроводженн.

21.3.2. Призначаю старшого та склад екіпажів супроводженн, проводить інструктаж. Екіпаж патрульного транспортного засобу супроводженн складаютьс з двох працівників.

21.3.3. Організовую перевірку технічного стану транспортних засобів, виділених дл супроводженн, навних засобів радіозв'зку, спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв, про що складаю відповідний акт.

21.4. Інструктаж водіїв транспортних засобів, кі супроводжуятьс, проводить відповідальний за здійсненн супроводженн - командир підрозділу ДПС або старший екіпажу супроводженн.

21.5. При супроводженні одним патрульним транспортним засобом останній повинен рухатис перед колоноя автомобілів, ку він супроводжую, на відстані, що забезпечую безпеку дорожнього руху. При цьому водій патрульного автомобіл супроводженн повинен обирати смугу руху, ка б забезпечувала безпеку дорожнього руху при супроводженні залежно від ширини проїзної частини, швидкості руху та в разі необхідності дати можливість іншим учасникам дорожнього руху безпечно об'їхати колону.

При супроводженні двома патрульними транспортними засобами один з них рухаютьс так, к зазначено вище, а другий - позаду колони, ка супроводжуютьс, з метоя попередженн її обгону іншими транспортними засобами на дорогах, що маять одну смугу дл руху в даному напрмку та в інших небезпечних місцх.

При супроводженні трьома патрульними транспортними засобами один з них (головний) рухаютьс перед колоноя автомобілів, кі він супроводжую, так, к вказано в попередніх випадках;

другий (сигнальний) рухаютьс перед головним автомобілем на відстані 200-400 м крайньоя лівоя смугоя, призначеноя дл руху в цьому напрмку, з метоя вжитт заходів щодо забезпеченн безпечного й безперешкодного проїзду, оповіщаю учасників дорожнього руху про наближенн колони транспортних засобів, що супроводжуятьс, а також інформую екіпаж головного патрульного автомобіл супроводженн про умови руху. Третій патрульний транспортний засіб (замикаячий) рухаютьс за колоноя.

21.6. Швидкість руху при супроводженні встановляю старший екіпажів супроводженн з урахуваннм характеристик транспортних засобів, кі супроводжуятьс, та забезпеченн безпеки дорожнього руху в конкретних дорожніх умовах. Вона не повинна перевищувати меж, установлених Правилами дорожнього руху.

21.7. У разі супроводженн осіб, відносно ких здійсняютьс державна охорона, при прийнтті рішенн відповідальним від Управлінн державної охорони України про збільшенн швидкості понад визначені норми екіпажами супроводженн вживаятьс заходи відповідно до вимог нормативно-правових актів України.

21.8. акщо швидкість руху колони, що супроводжуютьс, менше дозволеної Правилами дорожнього руху, а дорожні умови не дозволять іншим учасникам дорожнього руху здійснити її обгін, старший екіпажів супроводженн вживаю заходів до забезпеченн проїзду транспортних засобів, що накопичуятьс за колоноя.

22. Взаємовідносини працівників ДПС з учасниками дорожнього руху 22.1. Взаюмовідносини працівників ДПС з учасниками дорожнього руху маять ґрунтуватис на принципах дотриманн законності, забезпеченні свободи та недоторканності особи, забезпеченні її прав, уважному, доброзичливому і поважливому ставленні до громадн.

22.2. При зверненні до учасників дорожнього руху працівник ДПС повинен чітко відрекомендуватис, назвавши своя посаду, спеціальне званн і прізвище, та повідомити про причину зупинки транспортного засобу і суть скоюного правопорушенн.

У разі зверненн громадн (щодо наданн допомоги, одержанн інформації про злочин і т.ін.) працівник ДПС, виконавши ті ж самі вимоги, у межах своюї компетенції, зобов'заний вжити заходів щодо наданн допомоги і діти відповідно до своїх функціональних обов'зків.

У розмові з громаднами працівники ДПС зобов'зані вивлти спокій і витримку. Недопустимі:

гордовитий тон, грубощі, вирази та репліки, кі ображаять лядську гідність, будь-кі дії, що свідчать про неповагу до громадн, коментарі, кі не стосуятьс виконанн службових обов'зків.

На вимогу громаднина працівник ДПС ДАІ зобов'заний пред'вити службове посвідченн.

22.3. Зупиненн транспортного засобу здійсняютьс виклячно жезлом, а у винткових випадках жестом руки. При цьому працівник ДАІ спочатку вказую на транспортний засіб, кий повинен зупинитис, а потім - на місце, де йому слід зупинитис.

Дл привертанн уваги учасників дорожнього руху може подаватис сигнал свистком (у необхідних випадках - увімкненим спеціальним світловим або звуковим сигнальним пристроюм). Жести працівника ДАІ маять бути зрозумілими всім водім і пішоходам, подаватис своючасно і так, щоб їх виконанн не створявало аварійної обстановки.

22.4. Працівник ДПС при зупинці транспортного засобу зобов'заний без затримки підійти до воді.

Дл розмови з водіюм не обов'зково запрошувати його вийти з автомобіл, крім випадків:

22.4.1. акщо перебуванн працівника ДПС поруч із зупиненим транспортним засобом створяю загрозу особистій безпеці працівника. У цьому випадку розмову з водіюм слід проводити на тротуарі (узбіччі).

22.4.2. З метоя усуненн технічної несправності транспортного засобу або порушень правил перевезенн вантажів.

22.4.3. Коли ю достатні підстави вважати, що водій перебуваю у стані сп'нінн.

22.4.4. Дл проведенн (у присутності воді) звірки ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу із записами в реюстраційних документах.

22.4.5. Коли водій або пасажири підозряятьс у скоюнні злочину.

22.4.6. У інших випадках, коли ю необхідноя участь воді в оформленні документів або наданні допомоги іншим учасникам дорожнього руху.

22.5. Дійсна причина зупиненн транспортного засобу, кщо його водій або пасажири підозряятьс у скоюнні злочину або причетності до ДТП, не повідомлютьс. При цьому працівник ДПС розмовлю з водіюм, не розкриваячи характеру своїх намірів.

22.6. Роз'сненн порушникові про неправомірність його дій необхідно давати доброзичливо, переконливо і сно, з посиланнм на відповідні вимоги Правил дорожнього руху та інших нормативно правових актів України у сфері безпеки дорожнього руху.

При перевірці документів з ними слід поводитис акуратно, не робити в них будь-ких поміток.

акщо в документи вкладені гроші чи цінні папери, необхідно запропонувати власникові забрати їх.

22.7. При складанні протоколу працівник ДПС зобов'заний роз'снити особі її права, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушенн, а саме щодо можливості ознайомитис з матеріалами справи, давати посненн, надавати докази, завлти клопотанн, при розглді справи користуватис яридичноя допомогоя адвоката, виступати рідноя мовоя і користуватис послугами перекладача, кщо він не володію мовоя, коя ведетьс провадженн, оскаржувати рішенн по справі в установленому пордку.

22.8. У разі неможливості складанн протоколу на місці вчиненн правопорушенн, особа може бути доставлена до територіального ОВС.

Затриманн особи, ка вчинила адміністративне правопорушенн, дл складанн протоколу або розглду справи по суті, кщо ці питанн не можуть бути вирішені на місці, здійсняютьс відповідно до вимог законодавства України.

22.9. При несенні служби працівник ДПС може застосовувати необхідні технічні засоби дл вивленн відповідного правопорушенн. При цьому слід пам'тати, що відповідно до статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушенн показанн технічних приладів, кі використовуятьс при наглді за виконаннм правил (у тому числі Правил дорожнього руху), належать до сукупності доказів у справі про адміністративне правопорушенн.

3 метоя запобіганн конфліктним ситуацім, об'юктивного розглду справ, а також к допоміжний засіб дл попередженн протиправних дій та розкритт правопорушень допускаютьс використанн кіно-, фото-, відео- та звукозаписувальної техніки, а під час оформленн матеріалів ДТП воно ю обов'зковим.

22.10. Працівник ДПС повинен надавати допомогу водім в усуненні причин, що призвели до вимушеної зупинки в дорозі, а в необхідних випадках сприти громаднам в:

22.10.1. Організації наданн першої медичної допомоги постраждалим у ДТП і доставлнн їх до медичних закладів.

22.10.2. Захисті від протиправних зазіхань на їхню житт і здоров', а також в охороні їх власності.

22.10.3. Роз'сненні особливостей проїзду територіюя маршруту, що обслуговуютьс.

22.10.4. Можливому усуненні технічних несправностей транспортного засобу і транспортуванні ушкодженого транспортного засобу.

22.11. Особливості взаюмовідносин з народними депутатами України, суддми, працівниками органів прокуратури, кі ю учасниками дорожнього руху.

22.11.1. Народні депутати України в позасудовому пордку не можуть бути притгнуті до адміністративної відповідальності за порушенн Правил дорожнього руху. У випадку, кщо можливі запобіжні заходи або стгненн за вчинене правопорушенн не пов'зані із затриманнм чи арештом народного депутата України, він може бути притгнутий до адміністративної відповідальності в судовому пордку без згоди на те Верховної Ради України.

При цьому не допускаятьс адміністративне затриманн народного депутата України, особистий оглд, оглд транспортного засобу, що ним використовуютьс.

22.11.2. Особистість судді недоторкана, він не може бути притгнутий до адміністративної відповідальності, затриманий або примусово доставлений до ОВС у пордку провадженн стосовно справ про адміністративні правопорушенн. Недоторканність судді поширяютьс також на транспорт, що ним використовуютьс, на майно і документи, що йому належать. Про допущені суддея порушенн складаютьс рапорт, кий передаютьс командирові підрозділу з обов'зковоя реюстраціюя дл подальшої передачі за місцем роботи.

22.11.3. Відносно працівника прокуратури не допускаятьс примусове доставлнн до ОВС, особистий оглд, оглд речей і транспортного засобу, що їм використовуютьс. Провадженн про адміністративне правопорушенн стосовно працівника прокуратури може бути порушено тільки за згодоя вищого прокурора. За фактом порушенн Правил дорожнього руху працівником прокуратури, працівником ДПС складаютьс рапорт, кий у подальшому направлютьс вищому прокуророві.

22.11.4. акщо народний депутат, судд чи працівник прокуратури керую транспортним засобом у стані сп'нінн, йому пропонуютьс припинити керуванн. Оглд на визначенн стану сп'нінн згаданих осіб у медичних закладах проводитьс тільки в разі їх згоди. У цьому разі працівник ДПС повідомлю про вказаний випадок командирові підрозділу ДПС і дію згідно з його рішеннми. У зазначених випадках командирові підрозділу необхідно запросити на місце вивленн правопорушенн представника закладу, в кому дана особа працяю, або представника вищого органу. У разі відмови від проведенн медичного оглду на стан сп'нінн в присутності двох свідків складаютьс протокол з вичерпними відомостми про особу правопорушника, її стан та навні ознаки сп'нінн. Післ складанн протоколу заборонютьс вживати будь-ких заходів до затриманн або інші примусові дії стосовно ціюї особи. Їй пропонуютьс скористатис послугами таксі або попутного транспорту і надаютьс можливість викликати іншу машину чи воді.

22.12. Про подія, зазначену у пункті 22.11.4 Інструкції працівником ДПС, що вивив правопорушенн, без зволікань складаютьс ґрунтовний рапорт, до кого можуть долучатис інші матеріали.

22.13. Особливості взаюмовідносин з особами, кі користуятьс дипломатичним імунітетом, іноземцми та особами без громаднства.

22.13.1. При порушенні Правил дорожнього руху особоя, ка користуютьс дипломатичним імунітетом, післ перевірки документів, що засвідчуять особу та її статус, кий підтверджуютьс спеціальним посвідченнм (дипломатична, консульська, службова чи акредитаційна картка), що видаютьс Міністерством закордонних справ України (далі - МЗС України), складаютьс протокол про адміністративне правопорушенн.

22.13.2. акщо особа, що користуютьс дипломатичним імунітетом, керую транспортним засобом у стані сп'нінн, їй пропонуютьс припинити керуванн.

Оглд у медичних закладах на визначенн стану сп'нінн згаданої особи проводитьс тільки в разі її згоди. У цьому випадку працівник ДПС повідомлю про подія командирові підрозділу ДПС і дію згідно з його рішеннми. У зазначених випадках командиру підрозділу ДПС ДАІ необхідно запросити на місце вивленн правопорушенн представника дипломатичного представництва, в кому дана особа працяю, або представника Управлінн дипломатичних представництв МЗС України.

У разі відмови від проведенн медичного оглду на стан сп'нінн в присутності двох свідків складаютьс протокол з вичерпними відомостми про особу правопорушника, його стан та вні ознаки сп'нінн. Післ складанн протоколу заборонютьс вживати будь-ких заходів щодо затриманн або інші примусові дії стосовно ціюї особи. Їй пропонуютьс скористатис послугами таксі або попутного транспорту і надаютьс можливість викликати іншу машину чи воді.

22.13.3. Про факт відстороненн від керуванн транспортним засобом особи, ка користуютьс дипломатичним імунітетом, негайно повідомлютьс чергова частина У(В)ДАІ дл подальшого інформуванн ГУМВС, УМВС та Департаменту ДАІ МВС України, а також чергового МЗС України.

22.13.4. При порушенні Правил дорожнього руху, ке не впливаю на безпеку дорожнього руху, водіюм дипломатичного транспортного засобу - громаднином України слід мати на увазі, що водій може виконувати термінове дорученн посла.

У таких випадках працівник ДПС повинен записати дані воді та автомобіл, свідків порушенн і рапортом доповісти про вивлене правопорушенн своюму безпосередньому керівництву дл подальшого інформуванн чергової частини У(В)ДАІ.

22.13.5. Іноземці, кі не користуятьс дипломатичним імунітетом, та особи без громаднства підлгаять адміністративній відповідальності на загальних підставах з громаднами України.

Слід ураховувати, що зазначені особи при керуванні транспортними засобами, крім усіх передбачених законодавством документів, повинні мати при собі міжнародне або національне водійське посвідченн, що відповідаю вимогам Конвенції про дорожній рух, прийнтої 8 листопада 1968 року у Відні.

23. Облік та аналіз ДТП і практики застосування адміністративного впливу 23.1. Облік ДТП здійсняютьс відповідно до чинного законодавства України.

23.2. Роботу щодо аналізу ДТП і адміністративної практики на території обслуговуванн організовую командир підрозділу ДПС.

Безпосередньо аналіз ДТП здійсняю старший інспектор (інспектор) ДПС, а облік і аналіз адміністративної практики - старший інспектор (інспектор) з адміністративної практики. У стройових підрозділах, де вказані посади штатними розписами не передбачені, виконанн такої роботи доручаютьс особам, на ких ці завданн покладені функціональними обов'зками.

23.3. Аналіз ДТП проводитьс з метоя:

23.3.1. Оцінки стану і динаміки аварійності.

23.3.2. Вивленн місць концентрації ДТП.

23.3.3. Розробленн заходів, спрмованих на забезпеченн безпеки дорожнього руху, у тому числі внесенн змін до дислокації несенн служби та планів роботи.

23.4. Аналізу підлгаять відомості про всі ДТП на території обслуговуванн, вклячаячи відомості про пригоди без потерпілих.

Аналіз пригод проводитьс за їх видом, місцем, часом і умовами, що сприли їх здійснення.

23.5. Аналіз адміністративної практики вклячаю:

23.5.1. Узагальненн кількості порушень Правил дорожнього руху (за ділнками доріг, видами порушень) за кожний місць та з накопичуваннм підсумку від початку звітного року.

23.5.2. Оцінку ефективності застосованих заходів адміністративного впливу.

23.5.3. Узагальненн повідомлень і пропозицій, що місттьс в завах та скаргах громадн.

23.5.4. Розробленн пропозицій щодо усуненн причин і умов, кі сприять скоюння порушень Правил дорожнього руху та виникнення ДТП, удосконаленн адміністративної практики.

23.6. Вивлені порушенн Правил дорожнього руху обліковуятьс в журналі реюстрації протоколів про адміністративні порушенн (додаток 10).

24. Організація і здійснення контролю за несенням служби працівниками ДПС ДАІ по нагляду за дорожнім рухом 24.1 Контроль за несеннм служби працівниками ДПС здійсняютьс шлхом проведенн гласних і негласних перевірок працівниками апарату У(В)ДАІ регіонів, Департаменту ДАІ МВС України.

24.2. Посадові особи ДАІ, кі проводть перевірку, повинні знати поставлені завданн, пордок її організації і виконанн, а також оперативну обстановку на посту або маршруті патруляванн під час проведенн перевірки.

При здійсненні гласного контроля перевірячий зобов'заний відрекомендуватись, надати службове посвідченн та припис на право перевірки, зразок кого наведено в додатку 11. Про прибутт перевірячого працівники ДПС негайно доповідаять до чергової частини та безпосередньому керівникові підрозділу.

24.3. Гласні перевірки організуятьс і проводтьс будь-ким прмим і, у першу чергу, безпосереднім керівником працівника ДПС (к правило, не нижче старшого зміни), їх кількість маю бути не менше одного разу за робочу зміну працівника ДПС. Перевірці підлгаять усі працівники ДПС, кі несуть службу протгом зміни.

24.4. Проводчи гласну перевірку, слід звертати увагу на:

24.4.1. Зовнішній виглд, екіпуванн, навність посвідченн, зброї, засобів зв'зку, жезла, свистка, службової документації і т.ін.

24.4.2. Знанн службових обов'зків, оріюнтувань, отриманих під час інструктажу та протгом робочої зміни, їх виконанн.

24.4.3. Знанн оперативної обстановки в зоні поста або маршруту патруляванн, стану аварійності та особливостей несенн служби на цій ділнці.

24.4.4. Знанн нормативно-правових актів України, що регламентуять дільність ДПС, умінн застосовувати їх у практичній дільності.

24.4.5. Зовнішній виглд закріпленого патрульного транспортного засобу, його справність та комплектація.

24.4.6. Відповідність записів у дорожньому листі показників пробігу транспортного засобу показникам спідометра та кількості отриманого пального.

24.4.7. Умінн користуватис спеціальними технічними засобами.

24.4.8. Вибір форм і методів наглду за дорожнім рухом, застосуванн тактичних прийомів з вивленн і припиненн правопорушень, що скояятьс учасниками дорожнього руху, ефективність роботи працівника на посту або маршруті патруляванн.

24.4.9. Умінн забезпечувати регуляванн дорожнього руху.

24.4.10. Умінн діти в умовах складної дорожньої та оперативної обстановки.

24.4.11. Повноту та кість оформленн адміністративних матеріалів.

24.5. У разі встановленн під час проведенн гласної перевірки недоліків у несенні служби перевірячий зобов'заний на місці вжити заходів до їх усуненн. У випадку неможливості їх усуненн на місці перевірячий вживаю заходів щодо відстороненн працівника ДПС від несенн служби та його заміни.

24.6. Про результати проведеної перевірки у відомості обліку роботи по наглду за дорожнім рухом працівника ДПС та книзі постових відомостей робитьс відповідний запис, а її результати доводтьс до відповідних командирів (начальників).

24.7. Негласні перевірки проводтьс працівниками апарату У(В)ДАІ та Департаменту ДАІ МВС України згідно з графіками, затвердженими відповідно начальниками (їх заступниками) У(В)ДАІ та Департаменту ДАІ МВС України, а поза графіком - лише з їх дозволу.

При організації проведенн негласних перевірок повинні враховуватис скарги і зави громадн, оперативна інформаці про роботу працівника ДПС ДАІ, результати опитуванн учасників дорожнього руху та індивідуально-виховної роботи. Графіки слід складати таким чином, щоб апаратом У(В)ДАІ впродовж кварталу кожний підпордкований підрозділ ДПС перевірвс не менше одного разу, а в разі надходженн скарг на дії працівників ДПС - у тижневий термін.

Особі, ка здійсняю перевірку, на час її проведенн видаютьс припис, кий післ закінченн перевірки долучаютьс до рапорту про результати перевірки. Матеріали перевірок накопичуятьс та зберігаятьс в канцелрії У(В)ДАІ ГУМВС, УМВС, Департаменту ДАІ МВС України впродовж 3 років.

24.8. Негласна перевірка ведетьс за різними формами (одним чи декількома працівниками, з використаннм транспортних засобів чи без них тощо), але, к правило, протгом робочої зміни працівника ДПС. При її проведенні дозволютьс застосовувати відео-, фото- і звукозаписувальну техніку.

24.9. При проведенні негласної перевірки слід звертати увагу на:

24.9.1. Організація роботи на посту або маршруті патруляванн, вибір форм і методів, технічних засобів у наглді за дорожнім рухом.

24.9.2. Взаюмовідносини між працівником ДПС із забезпеченн безпеки дорожнього руху та його учасниками і дотриманн ним законності.

24.9.3. Правомірність зупиненн транспортних засобів і складанн протоколів.

24.9.4. Ефективність роботи (активність працівника ДПС ДАІ в попередженні правопорушень, застосуванн ним технічних засобів, реагуванн на порушенн Правил дорожнього руху з боку його учасників на посту, маршруті тощо).

24.9.5. Реагуванн на зміни в оперативній та дорожній ситуаціх, умінн діти в цих умовах, ужитт заходів особистої безпеки.

24.9.6. Пордок дій при оформленні ДТП.

24.10. При вивленні під час негласної перевірки грубих порушень дисципліни або законності особа, що здійсняю перевірку, зобов'зана її припинити і вжити негайних заходів щодо припиненн протиправних дій працівника ДПС ДАІ. У таких випадках на місце викликаютьс командир підрозділу ДПС, кий відстороню від виконанн службових обов'зків особу, ка допустила порушенн, та разом з перевірячим організовую проведенн службової перевірки, про що негайно доповідаю безпосередньому начальникові.

24.11. За результатами проведенн негласної перевірки складаютьс рапорт на ім' посадової особи, ка її призначила і ка в подальшому приймаю рішенн про необхідність проведенн службової перевірки.

Післ завершенн службової перевірки керівником У(В)ДАІ затверджуютьс висновок та вживаятьс відповідні заходи реагуванн.

24.12. Результати перевірок регулрно доводтьс до відома особового складу під час проведенн інструктажів, а також щомісц узагальняятьс і розглдаятьс на службових нарадах чи зборах у підрозділах ДПС.

25. Оцінка діяльності ДПС 25.1. Дільність чергових частин підрозділів ДПС оціняютьс за такими основними напрмами:

25.1.1. Знанн черговоя зміноя і кожним працівником оперативної ситуації, своїх прав і обов'зків, нормативно-правових актів, що регламентуять дільність ОВС.

25.1.2. Практичне реагуванн на повідомленн про злочини, пригоди та інші події.

25.1.3. Співпрац та постійний взаюмозв'зок ПС і територіальних ОВС у питаннх взаюмного інформуванн про скоюнн ДТП і злочинів на території обслуговуванн.

25.1.4. Забезпеченн безперешкодного проїзду та контроль супроводженн осіб, стосовно ких здійсняютьс державна охорона, делегацій тощо.

25.1.5. акість керуванн силами і засобами ДПС, що беруть участь у наглді за дорожнім рухом.

25.1.6. Дотриманн законності і режиму секретності.

25.1.7. акість прийманн, обробленн і передачі інформації.

25.1.8. Збереженн зброї, боюприпасів, спеціальних засобів тощо, стан службової документації.

25.1.9. Ефективність використанн технічних і спеціальних засобів у вирішенні питань, покладених на чергову частину.

25.1.10. Зовнішній виглд чергового нарду.

25.1.11. Утриманн та охорона адміністративних приміщень, стонок службового автотранспорту, іншого майна, розташованих на території структурного підрозділу ДАІ.

25.1.12. Організаці та забезпеченн розкритт злочинів по "гарчих слідах".

25.2. Дільність працівників ДПС оціняютьс за такими напрмами:

25.2.1. Знанн законів, інших нормативно-правових актів, що діять у сфері безпеки дорожнього руху, оперативної ситуації, своїх прав та обов'зків.

25.2.2. Стан аварійності на території, що обслуговуютьс.

25.2.3. Професіоналізм дій при ускладненні дорожньої обстановки.

25.2.4. Умінн регулявати дорожній рух.

25.2.5. Дотриманн законності при застосуванні заходів адміністративного впливу до учасників дорожнього руху та інших осіб.

25.2.6. Участь у попередженні та припиненні адміністративних правопорушень, розкритті злочинів, затриманні злочинців.

25.2.7. акість оформленн матеріалів про адміністративні правопорушенн.

25.2.8. Дисциплінованість, культура поведінки у спілкуванні з громаднами.

25.2.9. Кількість підтверджених скарг, що надійшли щодо працівника.

25.2.10. Утриманн у справному та належному стані закріпленого службового автомототранспорту, технічних і спеціальних засобів, умінн ними користуватис.

25.2.11. Зовнішній виглд, стройова виправка, службова і фізична підготовка.

25.3. Дільність стройового підрозділу ДПС оціняютьс за такими напрмами:

25.3.1. Характеристика обстановки безпеки дорожнього руху на території, що обслуговуютьс.

25.3.1.1. Контроль за дотриманнм установлених вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху учасниками дорожнього руху.

25.3.1.2. Застосуванн практики адміністративного впливу до порушників.

25.3.1.3. Участь у боротьбі зі злочинністя та охороні громадського пордку.

25.3.1.4. Стан дисципліни і дотриманн законності працівниками підрозділу.

25.3.1.5. Готовність до дій за надзвичайних обставин та ситуацій.

25.3.1.6. Ставленн населенн до дільності підрозділу.

25.3.1.7. Утримуванн службового автомототранспорту в справному стані і використанн його за призначеннм, результативність застосуванн оперативно-технічних і спеціальних засобів.

25.3.1.8. Спрмованість адміністративно-правової дільності на попередженн ДТП.Начальник Департаменту ДАІ МВС України генерал-майор міліції С.Г.Коломіюць Додаток 1 до пункту 7.1.9 Інструкції з дільності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України ПЕРЕЛІК жестів інспектора ДПС 1. При регуляванні дорожнього руху інспектор ДПС (регулявальник) подаю сигнали, кими ю положенн його корпуса, а також жести руками, у тому числі з жезлом. При подачі сигналів жезлом у всіх випадках його необхідно тримати так, ніби він ю продовженнм руки.

2. Основні положенн інспектора під час регуляванн з жезлом та без нього:

2.1. Основна (стройова) стійка - стоти необхідно прмо, без напруженн, п'ти разом, носки розведені по лінії фронту на ширину ступні, ноги випрмлені в колінах, плечі розгорнуті (без зайвої напруги), руки знаходтьс внизу, у правій руці знаходитьс жезл, голову тримати прмо, дивитис попереду себе (рис. 1-6).

2.2. Сигнал "Увага!".

Стійка: права рука разом із жезлом або без нього піднта вгору. У цьому положенні руку необхідно піднти вгору (вертикально), не згинаячи в лікті (рис. 7, 8).

2.3. Сигнал "Поворот ліворуч".

Стійка: права рука разом із жезлом або без нього простгнута вперед (горизонтально) на рівні плеча (рис. 9, 10).

2.4. Сигнал "Рух у прмому напрмку".

Стійки:

основна (стройова) - дивитись підпункт 2.1 цього Переліку (рис. 11, 14);

права рука разом із жезлом або без нього зігнута в лікті перед грудьми (горизонтально) (рис. 12, 15);

руки горизонтально витгнуті в боки, утворяячи суцільну прму (рис. 13, 16).

3. Пордок виконанн сигналів регуляванн (жестів) інспектором ДПС з жезлом або без нього:

3.1. Сигнал "Увага".

Початкове положенн - основна (стройова) стійка, сигнали "Поворот ліворуч" та "Рух у прмому напрмку".

Піднти праву руку з жезлом або без нього вгору перед собоя (рис. 17-22).

3.2. Сигнал "Поворот ліворуч" виконуютьс з двох початкових положень.

Початкове положенн - основна (стройова) стійка (рис. 23, 26), праву руку з жезлом або без нього простгнути вперед на рівні плеча (рис. 24, 25, 27).

Початкове положенн - сигнал "Увага" (рис. 28, 29), опустити праву руку з жезлом або без нього вперед на рівні плеча (рис. 30, 31).

3.3. Сигнал "Рух у прмому напрмку".

Початкове положенн - основна (стройова) стійка (рис. 32, 35), праву руку з жезлом або без нього підвести вбік, жезл указую праворуч (рис. 33, 36), потім зігнути праву руку разом із жезлом або без нього в лікті перед грудьми, жезл указую ліворуч (рис. 34, 37).

Початкове положенн - сигнал "Увага!" (рис. 38, 39), опустити праву руку з жезлом або без нього перед грудьми (рис. 40, 41).

Другий варіант початкового положенн - сигнал "Увага!" (рис. 42, 45), праву руку з жезлом або без нього опустити праворуч, а ліву руку підвести ліворуч на рівні плечей, тобто простгнути руки в боки (горизонтально), утворяячи суцільну прму, потім зігнути праву руку разом із жезлом або без нього в лікті перед грудьми (рис. 43, 44, 46, 47).

4. Додатковий жест дл зупиненн транспорту, кий рухаютьс зліва:

Початкове положенн - основна (стройова) стійка (рис. 48), зігнути ліву руку до плеча, кисть піднта, долон повернута назовні (рис. 49), потім руку спрмувати вбік, кисть піднта, долон повернута назовні (рис. 50).

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 21.05.2009 м. Київ Про організація роботи підрозділів ДАi з профілактики правопорушень із застосуваннм засобів фото- і кінозйомки, відеозапису Із 17 листопада 2008 року набув чинності Закон України "Про внесенн змін до деких законодавчих актів України щодо вдосконаленн регуляванн відносин у сфері забезпеченн безпеки дорожнього руху".

Нові норми законодавства та відповідна організаці роботи підрозділів ДАІ з його виконанн стали головними чинниками зниженн рівн аварійності на вулично-дорожній мережі України.

Від початку цього року вдалос зберегти житт 894 осіб та попередити травмуванн ще 6 тис, осіб.

Разом з тим основноя формоя профілактики правопорушень залишаютьс наглд за дорожнім рухом та своючасне вивленн і попередженн порушень Правил дорожнього руху його учасниками. При цьому велику роль у підвищенні ефективності наглду за дорожнім рухом відіграю застосуванн сучасних технічних засобів, у тому числі радіолокаційних відеозаписувальних вимірявачів швидкості.

Проте останнім часом у засобах масової Інформації оприляднено різного виду інформація щодо недосконалої організації роботи підрозділів ДАІ з профілактики правопорушень з використаннм указаних технічних засобів, а також їх невідповідності існуячим світовим стандартам. При цьому зверталас увага на безпідставність зупиненн транспортних засобів, несенн служби в місцх необґрунтованого обмеженн швидкості, неналежну кість складанн адмінпротоколів, постанов у справі та формуванн адмінматеріалів.

З метоя вдосконаленн роботи підрозділів Державтоінспекції з профілактики правопорушень із застосуваннм засобів фото- і кінозйомки, відеозапису та підвищенн ефективності наглду за дорожнім рухом ВИМАГАЯ:

1. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областх. містах Киюві та Севастополі:

1.1. Забезпечити під час здійсненн контроля за дотриманнм водіми ПДР з використаннм засобів фото- і кінозйомки, відеозапису несенн служби працівниками ДАІ виклячно у форменому одзі, з нагрудним знаком та на службовому автомототранспорті.

1.2.Не допускати випадків здійсненн контроля за дотриманнм водіми правил дорожнього руху із місць, закритих дл візуального оглду учасникам дорожнього руху (об'юкти дорожнього сервісу, зелені насадженн тощо).

1.3. Забезпечити безумовне виконанн вимог наказу МВС № 1111/2006, зокрема, щодо викляченн випадків безпідставного зупиненн транспортних засобів.

1.4. Виклячити випадки документуванн порушень встановленого швидкісного режиму руху транспортних засобів у зонах дії дорожніх знаків, що обмежуять максимальну швидкість, на в'їздах у населені пункти на відстані меншій ніж 1000 метрів від його початку.

1.5. Зобов'зати працівників ДПС ДАІ перед початком роботи з радіолокаційним відеозаписувальним вимірявачем швидкості "ВИЗИР" робити знімки службового транспортного засобу із прив'зкоя до місцевості та в разі необхідності долучати до матеріалів розглду скарг дл доведенн місц фіксації порушенн.

1.6. Виклячити випадки складанн відносно водіїв транспортних засобів адміністративних протоколів без доведенн їхньої вини чи достатніх доказів допущенн ними порушень ПДР (фото-, відеоматеріалів, показів свідків тощо).

1.7. У ході документуванн порушень правил дорожнього руху працяячими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, то маять функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису, до винесеної постанови додавати 3-4 знімки зафіксованого порушенн правил дорожнього руху. Знімки повинні містити інформація про місце, час скоюнн порушенн, чітке зображенн автомобіл порушника.

1.8. Не допускати випадків документуванн порушень ПДР, кщо порушенн скоюне внаслідок неналежного утриманн дорожнього покритт (виїзд на зустрічну смугу дл об'їзду перешкод, м тощо).

1.9. Ужити заходів щодо облаштуванн спеціальними інформаційними щитами ділнок вулично дорожньої мережі, де здійсняютьс контроль за дотриманнм водіми ПДР з використаннм працяячих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що маять функції фото- і кінозйомки, відеозапису.

1.10. 3 метоя профілактики порушень правил дорожнього руху організувати та забезпечити виставленн на дорожньо-шлховій мережі мулжів приладів фото- і кінозйомки, відеозапису, забезпечивши при цьому їх передислокація не рідше одного разу на тиждень.

1.11. Зобов'зати працівників Державтоінспекції під час винесенн постанови про накладенн стгненн за адміністративне правопорушенн неухильно дотримуватис вимог статей 33, 34 Кодексу України про адміністративні правопорушенн.

1.12. У ході документуванн дорожньо-транспортних пригод виклячити випадки некісного оформленн матеріалив ДТП (унесенн в схеми ДТП неправдивої, помилкової або неповної інформації, неврахуванн показів свідків, очевидців), що призводить до поверхового та необ’юктивного розглду таких справ.

1.13. Організувати перевірки силами створених груп з контроля за станом дотриманн працівниками ДПС установленого пордку несенн служби.

1.14. Спільно з представниками дорожніх та комунальних організацій провести ревізія всіх дорожніх знаків 3.29 "Обмеженн максимальної швидкості", установлених па вулично-дорожній мережі регіону, за наслідками кої визначитис з необхідністя застосуванн кожного дорожнього знака.

Щодо кожної ділнки вулично-дорожньої мережі, де значенн максимально дозволеної швидкості менше, ніж визначено Правилами дорожнього руху, разом з власниками вулично-дорожньої мережі підготувати висновок з обґрунтуваннм установленої швидкості руху. Особливу увагу при цьому приділити автомобільним дорогам загального користуванн державного значенн та магістральним вулицм населених пунктів.

1.15. Ужити заходів стосовно термінового демонтажу тих дорожніх знаків, кі встановлені з порушеннм державного стандарту та вводть необґрунтовані обмеженн дл учасників дорожнього руху.

1.16. З урахуваннм вимог пункту 12.8 Правил дорожнього руху вийти з пропозиціми до власників вулично-дорожньої мережі щодо підвищенн на магістральних вулицх населених пунктів максимально дозволеної швидкості руху до 80 км/год шлхом установленн відповідних дорожніх знаків.

1.17. На ділнках доріг загального користуванн державного значенн, кі проходть через населені пункти, спільно із представниками місцевих органів виконавчої влади визначитис щодо можливості заміни дорожніх знаків 5.45 (5.46) "Початок (кінець) населеного пункту" (білий фон) на дорожні знаки 5.47 (5.48) "Початок (кінець) населеного пункту" (синій фон). У випадку позитивного рішенн власникам вулично дорожньої мережі направити поданн щодо проведенн на зазначених ділнках доріг робіт з:

- відновленн (влаштуванн) зовнішнього освітленн, у першу чергу в місцх розташуванн пішохідних переходів;

- позначенн наземних пішохідних переходів червоно-білоя дорожньоя розміткоя та транспортними світлофорами типу 7 (із сигналами жовтого кольору);

нанесенн на підходах до пішохідних переходів шумових смуг;

відновленн (установленн) транспортного огородженн на розділявальній смузі та пішохідного огородженн на узбіччх доріг;

упровадженн інших заходів щодо підвищенн безпеки дорожнього руху.

1.18. Вийти з ініціативоя до органів місцевого самоврдуванн щодо забезпеченн фінансуванн впровадженн працяячих в автоматичному режимі стаціонарних спеціальних технічних засобів, що маять функції фото- і кінозйомки, відеозапису дл наглду за дорожнім рухом та фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху за рахунок коштів, що надходть до місцевих бяджетів від сплати штрафів.

1.19. Узти на особистий контроль яридичне супроводженн в судах справ у частині, що стосуютьс оскарженн накладених стгнень за правопорушенн, зафіксовані з використаннм показань спеціальних технічних засобів, що маять функції фото- кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

1.20. Дл забезпеченн належного захисту в судах інтересів органів внутрішніх справ організувати вивченн представниками органів внутрішніх справ, кі беруть участь у судових розглдах, нормативно правової бази використанн вимірявача швидкості радіолокаційного відеозаписувального приладу "ВИЗИР", у тому числі його тактико-технічних характеристик та можливостей. Виклячити випадки невки вказаних осіб у судові органи в терміни, указані в судових повістках.

1.21. З метоя забезпеченн кісного документуванн вивлених порушень ПДР, матеріалів дорожньо-транспортних пригод організувати вивченн в системі службової підготовки з прийнттм заліків вимог наказу МВС від 29.02.2009 №77 "Про затвердженн Інструкції з оформленн працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушенн у сфері забезпеченн безпеки дорожнього руху", зареюстрованого в Міністерстві ястиції 24.04.2009 за № 374/16390.

1.22. Про виконанн вимог цього розпордженн доповісти в ДДАІ до 1 червн 2009 року.

2. Начальникові ДДАІ МВС України генерал-майору міліції Коломійця С.Г.:

2.1. До 01.06.2009 розробити юдиний зразок інформаційного щита з попередженнм водіїв про те, то контроль за дотриманнм правил дорожнього руху здійсняютьс за допомогоя засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

2.2. Спільно з представниками ЗМІ організувати проведенн рейдів з документуванн порушень правил дорожнього руху водіми за допомогоя вимірявача швидкості радіолокаційного відеозаписувального приладу "ВИЗИР". Забезпечити висвітленн результатів проведеної роботи в засобах масової інформації.

2.3. Дл створенн позитивного іміджу працівника Державтоінспекції налагодити тісну співпраця з громадськими організаціми, у тому числі спілкоя автомобілістів при Кабінеті Міністрів України.

2.4. Організувати проведенн контрольних перевірок виконанн даного розпордженн.

2.5. До 15 червн 2009 року на підставі отриманих доповідей особисто доповісти Міністрові про виконанн вимог цього розпордженн.

3. Контроль за виконаннм даного розпордженн покласти на заступника Міністра генерал лейтенанта міліції Савченка О.І. та ДДАІ (Коломіюць С.Г.).

Т.в.о. Міністра генерал-лейтенант міліції М.М.Кляюв КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА № від 17 грудн 2008 р.

Київ Про затвердженн Пордку тимчасового затриманн та зберіганн транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стонках, Із змінами, внесеними згідно з Постановоя КМ N 94 ( 94-2009-п ) від 11.02.2009 Відповідно до статті 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушенн ( 80732 10 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л ю:

1. Затвердити Пордок тимчасового затриманн та зберіганн транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стонках, що додаютьс.

2. Міністерству внутрішніх справ забезпечити функціонуванн спеціальних майданчиків і стонок Державної автомобільної інспекції дл зберіганн тимчасово затриманих транспортних засобів.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврдуванн виділити у межах населених пунктів підрозділам Державної автомобільної інспекції земельні ділнки дл створенн спеціальних майданчиків і стонок дл зберіганн тимчасово затриманих транспортних засобів.

Прем'юр-міністр України Я.ТИМОШЕНКО ЗАТВЕРДЖЕНО постановоя Кабінету Міністрів України від 17 грудн 2008 р. N ПОРаДОК тимчасового затриманн та зберіганн транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стонках 1. Цей Пордок визначаю процедуру тимчасового затриманн, зберіганн транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стонках та їх поверненн.

2. Тимчасове затриманн транспортного засобу уповноваженоя особоя Державтоінспекції проводитьс у випадках, передбачених статтея 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушенн ( 80732-10 ), зокрема у разі, коли неможливо усунути причину затриманн на місці вивленн адміністративного правопорушенн, і передбачаю примусове припиненн використанн такого транспортного засобу шлхом його блокуванн за допомогоя технічних пристроїв або доставленн на спеціальний майданчик чи стонку, кщо транспортний засіб створяю значні перешкоди дорожньому руху робить неможливим рух транспортних засобів проїзноя частиноя.

Уповноваженим особам Державтоінспекції заборонютьс брати участь у здійсненні блокуванн або евакуації транспортних засобів у випадках, не передбачених законом.

, Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановоя КМ N 94 ( 94-2009-п ) від 11.02.2009, Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановоя КМ N 94 ( 94-2009-п ) від 11.02.2009 3. Доставленн транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стонку здійсняютьс за допомогоя спеціальних автомобілів - евакуаторів (далі - евакуатор), у тому числі тих, що належать підприюмствам, установам та організацім, кі провадть дільність, пов'зану з транспортуваннм транспортних засобів, і з кими Державтоінспекціюя укладені в установленому пордку договори.

4. Дл доставленн транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стонку уповноважена особа Державтоінспекції викликаю евакуатор через чергового по підрозділу Державтоінспекції., Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановоя КМ N 94 ( 94-2009-п ) від 11.02.2009 Післ прибутт евакуатора уповноважена особа Державтоінспекції робить у присутності двох свідків і представника підприюмства, установи або організації, ким належить евакуатор, запис у протоколі про адміністративне правопорушенн про тимчасове затриманн транспортного засобу із зазначеннм:

1) дати, часу, місц порушенн і підстави дл тимчасового затриманн та доставленн транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стонку;

2) посади, місц роботи, прізвища, імені та по батькові особи, ка приймаю рішенн про тимчасове затриманн і доставленн транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стонку;

3) типу, марки, державного реюстраційного номера, переліку візуальних недоліків та пошкоджень транспортного засобу, що тимчасово затримуютьс і доставлютьс на спеціальний майданчик чи стонку;

4) найменуванн, місцезнаходженн та номера телефону підприюмства, установи або організації, кі доставлять транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стонку, державного реюстраційного номера евакуатора;

5) адреси місц зберіганн транспортного засобу;

6) посади, прізвища, імені та по батькові особи, ка виконую роботи з доставленн транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стонку. До протоколу за можливості додаятьс фотографі транспортного засобу, що підлгаю тимчасовому затримання, і перелік речей, кі перебуваять в ньому.

Протокол підписуять особа, ка прийнла рішенн про тимчасове затриманн транспортного засобу, особа, що виконую роботи з доставленн такого засобу на спеціальний майданчик чи стонку, два свідки, а також водій і страховий комісар в разі їх присутності., Абзац дестий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 94 ( 94-2009-п ) від 11.02.2009 5. У разі коли доставити транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стонку неможливо, уповноважена особа Державтоінспекції проводить його затриманн шлхом блокуванн з дотриманнм, умов безпеки дорожнього руху.

6. У разі відсутності воді, транспортний засіб кого заблоковано, уповноважена особа Державтоінспекції залишаю під його склоочисниками повідомленн про необхідність прибутт такого воді до територіального підрозділу Державтоінспекції дл оформленн протоколу про адміністративне правопорушенн.

Форма повідомленн про тимчасове затриманн транспортного засобу шлхом його блокуванн затверджуютьс МВС.

7. Розблокуванн транспортного засобу здійсняютьс уповноваженими особами Державтоінспекції післ складенн протоколу про адміністративне правопорушенн.

8. Про місце зберіганн тимчасово затриманого транспортного засобу уповноважена особа Державтоінспекції повідомлю водіюві під час складанн протоколу про адміністративне правопорушенн, а за його відсутності - черговій частині територіального органу внутрішніх справ.

9. У разі коли водій з'влютьс на місці правопорушенн в момент виконанн робіт із завантаженн транспортного засобу, уповноважена особа Державтоінспекції не проводить тимчасове затриманн транспортного засобу, а оформлю протокол про адміністративне правопорушенн. При цьому правопорушенн повинно бути усунуте протгом максимально короткого строку.

У такому разі фактично виконані підприюмством, установоя або організаціюя, кі провадть дільність, пов'зану із транспортуваннм транспортних засобів, роботи не оплачуятьс.

10. Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішенн справи про адміністративне правопорушенн, але не більш к на три дні з дати такого затриманн. Строк затриманн транспортного засобу обчисляютьс з моменту складенн протоколу про адміністративне порушенн, а строк зберіганн - з моменту доставленн транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стонку.

11. Водій, власник (співвласник) тимчасово затриманого транспортного засобу, що перебуваю на спеціальному майданчику чи стонці, маю право доступу до нього в присутності особи, відповідальної за зберіганн такого транспортного засобу.

12. Поверненн тимчасово затриманого транспортного засобу, кий зберігаютьс на спеціальному майданчику чи стонці, здійсняютьс за письмовим зверненнм його воді, власника (співвласника) за умови оплати ним витрат, пов'заних з транспортуваннм та зберіганнм такого транспортного засобу, та пред'вленн відповідного протоколу про адміністративне правопорушенн.

13. За транспортуванн і зберіганн транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стонці Державтоінспекції справлютьс плата у встановленому спільним наказом МВС, Мінфіну та Мінекономіки розмірі., Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановоя КМ N 94 ( 94-2009-п ) від 11.02.2009 } 14. На спеціальному майданчику і стонці ведетьс в установленому МВС пордку облік прийнтт і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів.

15. Спори, пов'зані із шкодоя, що заподіна тимчасово затриманому транспортному засобу і майну, ке перебуваю в ньому, під час транспортуванн або зберіганн на спеціальному майданчику чи стонці, розв'зуятьс в установленому законодавством пордку.

Ответ от Оливии по визирю

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.