авторефераты диссертаций Ѕ≈—ѕЋј“Ќјя Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј –ќ——»»

 ќЌ‘≈–≈Ќ÷»»,  Ќ»√», ѕќ—ќЅ»я, Ќј”„Ќџ≈ »«ƒјЌ»я

<< √Ћј¬Ќјя
ј√–ќ»Ќ∆≈Ќ≈–»я
ј—“–ќЌќћ»я
Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“№
Ѕ»ќЋќ√»я
«≈ћЋя
»Ќ‘ќ–ћј“» ј
»— ”——“¬ќ¬≈ƒ≈Ќ»≈
»—“ќ–»я
 ”Ћ№“”–ќЋќ√»я
ћјЎ»Ќќ—“–ќ≈Ќ»≈
ћ≈ƒ»÷»Ќј
ћ≈“јЋЋ”–√»я
ћ≈’јЌ» ј
ѕ≈ƒј√ќ√» ј
ѕќЋ»“» ј
ѕ–»Ѕќ–ќ—“–ќ≈Ќ»≈
ѕ–ќƒќ¬ќЋ№—“¬»≈
ѕ—»’ќЋќ√»я
јƒ»ќ“≈’Ќ» ј
≈Ћ№— ќ≈ ’ќ«я…—“¬ќ
ќ÷»ќЋќ√»я
“–ќ»“≈Ћ№—“¬ќ
≈’Ќ»„≈— »≈ Ќј” »
–јЌ—ѕќ–“
ј–ћј÷≈¬“» ј
»«» ј
»«»ќЋќ√»я
»ЋќЋќ√»я
»Ћќ—ќ‘»я
»ћ»я
Ё ќЌќћ» ј
ЁЋ≈ “–ќ“≈’Ќ» ј
ЁЌ≈–√≈“» ј
ё–»—ѕ–”ƒ≈Ќ÷»я
я«џ ќ«ЌјЌ»≈
ј«Ќќ≈
 ќЌ“ј “џ

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 |

Ђƒоклад о глобальной эпидемии —ѕ»ƒа 2004 4-й √лобальный доклад —одержание ѕредисловие ...ї

-- [ —траница 9 ] --

[низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц —трана ќценка ќценка ќценка высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] »тоговое глобальное число 37 800 000 [34 600 000 - 42 300 000] 34 900 000 [32 000 000 - 39 000 000] 35 700 000 [32 700 000 - 39 800 000] јфрика к югу от —ахары 25 000 000 [23 100 000 - 27 900 000] 23 800 000 [22 000 000 - 26 600 000] 23 100 000 [21 400 000 - 25 700 000] јнгола 240 000 [97 000 - 600 000] 220 000 [86 000 - 550 000] 220 000 [88 000 - 540 000] Ѕенин 68 000 [38 000 - 120 000] 65 000 [36 000 - 110 000] 62 000 [35 000 - 110 000] Ѕотсвана * 350 000 [330 000 - 380 000] 350 000 [330 000 - 380 000] 330 000 [310 000 - 340 000] Ѕуркина-‘асо * 300 000 [190 000 - 470 000] 280 000 [180 000 - 440 000] 270 000 [170 000 - 420 000] Ѕурунди 250 000 [170 000 - 370 000] 240 000 [160 000 - 360 000] 220 000 [150 000 - 320 000]  амерун * 560 000 [390 000 - 810 000] 530 000 [370 000 - 770 000] 520 000 [360 000 - 740 000] ÷ентральноафриканска€ –еспублика 260 000 [160 000 - 410 000] 250 000 [150 000 - 400 000] 240 000 [150 000 - 380 000] „ад 200 000 [130 000 - 300 000] 190 000 [120 000 - 290 000] 180 000 [120 000 - 270 000]  оморские острова Е Е Е Е Е Е  онго 90 000 [39 000 - 200 000] 90 000 [39 000 - 200 000] 80 000 [34 000 - 180 000]  от-дТ»вуар 570 000 [390 000 - 820 000] 510 000 [350 000 - 740 000] 530 000 [370 000 - 750 000] ƒем. –еспублика  онго ** 1 100 000 [450 000 - 2 600 000] 1 100 000 [430 000 - 2 500 000] 1 000 000 [410 000 - 2 400 000] ƒжибути 9 100 [2 300 - 24 000] 8 100 [2 400 - 23 000] 8 400 [2 100 - 21 000] Ёкваториальна€ √вине€ Е Е Е Е Е Е Ёритре€ 60 000 [21 000 - 170 000] 61 000 [22 000 - 160 000] 55 000 [19 000 - 150 000] Ёфиопи€ 1 500 000 [950 000 - 2 300 000] 1 300 000 [820 000 - 2 000 000] 1 400 000 [890 000 - 2 100 000] √абон 48 000 [24 000 - 91 000] 39 000 [19 000 - 78 000] 45 000 [23 000 - 86 000] √амби€ 6 800 [1 800 - 24 000] 6 700 [1 800 - 24 000] 6 300 [1 700 - 23 000] √ана * 350 000 [210 000 - 560 000] 330 000 [200 000 - 540 000] 320 000 [200 000 - 520 000] √вине€ * 140 000 [51 000 - 360 000] 110 000 [40 000 - 310 000] 130 000 [48 000 - 330 000] √вине€-Ѕисау Е Е Е Е Е Е  ени€ 1 200 000 [820 000 - 1 700 000] 1 300 000 [890 000 - 1 800 000] 1 100 000 [760 000 - 1 600 000] Ћесото * 320 000 [290 000 - 360 000] 320 000 [290 000 - 360 000] 300 000 [270 000 - 330 000] Ћибери€ 100 000 [47 000 - 220 000] 86 000 [37 000 - 190 000] 96 000 [44 000 - 200 000] ћадагаскар 140 000 [68 000 - 250 000] 100 000 [50 000 - 180 000] 130 000 [66 000 - 220 000] ћалави * 900 000 [700 000 - 1 100 000] 850 000 [660 000 - 1 100 000] 810 000 [650 000 - 1 000 000] ћали 140 000 [44 000 - 420 000] 130 000 [40 000 - 390 000] 120 000 [40 000 - 380 000] ћавритани€ 9 500 [4 500 - 17 000] 6 300 [3 000 - 11 000] 8 900 [4 400 - 15 000] ћаврикий Е Е Е Е Е Е ћозамбик 1 300 000 [980 000 - 1 700 000] 1 200 000 [930 000 - 1 600 000] 1 200 000 [910 000 - 1 500 000] Ќамиби€ 210 000 [180 000 - 250 000] 200 000 [170 000 - 230 000] 200 000 [170 000 - 230 000] Ќигер 70 000 [36 000 - 130 000] 56 000 [28 000 - 110 000] 64 000 [34 000 - 120 000] Ќигери€ 3 600 000 [2 400 000 - 5 400 000] 3 400 000 [2 200 000 - 5 000 000] 3 300 000 [2 200 000 - 4 900 000] –уанда * 250 000 [170 000 - 380 000] 240 000 [160 000 - 360 000] 230 000 [150 000 - 350 000] —енегал * 44 000 [22 000 - 89 000] 40 000 [20 000 - 81 000] 41 000 [21 000 - 83 000] —ьерра-Ћеоне Е Е Е Е Е Е —омали Е Е Е Е Е Е ёжно-јфриканска€ –еспублика* 5 300 000 [4 500 000 - 6 200 000] 5 000 000 [4 200 000 - 5 900 000] 5 100 000 [4 300 000 - 5 900 000] —вазиленд ** 220 000 [210 000 - 230 000] 210 000 [190 000 - 220 000] 200 000 [190 000 - 210 000] “ого 110 000 [67 000 - 170 000] 100 000 [65 000 - 160 000] 96 000 [61 000 - 150 000] ”ганда * 530 000 [350 000 - 880 000] 620 000 [420 000 - 980 000] 450 000 [300 000 - 730 000] ќбъединенна€ –есп. “анзани€* 1 600 000 [1 200 000 - 2 300 000] 1 600 000 [1 100 000 - 2 200 000] 1 500 000 [1 100 000 - 2 000 000] «амби€ 920 000 [730 000 - 1 100 000] 890 000 [710 000 - 1 100 000] 830 000 [680 000 - 1 000 000] «имбабве 1 800 000 [1 500 000 - 2 000 000] 1 700 000 [1 500 000 - 2 000 000] 1 600 000 [1 400 000 - 1 900 000] ¬осточна€ јзи€ 900 000 [450 000 - 1 500 000] 680 000 [340 000 - 1 100 000] 900 000 [450 000 - 1 500 000]  итай 840 000 [430 000 - 1 500 000] 660 000 [320 000 - 1 100 000] 830 000 [430 000 - 1 400 000] —ј– √онконг 2 600 [1 300 - 4 400] 2 700 [1 300 - 4 400] 2 600 [1 300 - 4 300]  орейска€ Ќародно-ƒем. –еспублика Е Е Е Е Е Е япони€ 12 000 [5 700 - 19 000] 12 000 [5 800 - 20 000] 12 000 [5 700 - 19 000] ћонголи€ 500 [1 000] 200 [400] 500 [1 000] –еспублика  оре€ 8 300 [2 700 - 16 000] 5 600 [1 800 - 11 000] 8 300 [2 700 - 16 000] ќкеани€ 32 000 [21 000 - 46 000] 24 000 [16 000 - 35 000] 31 000 [21 000 - 45 000] јвстрали€ 14 000 [6 800 - 22 000] 12 000 [6 000 - 20 000] 14 000 [6 600 - 22 000] ‘иджи 600 [200 - 1 300] 500 [1 000] 600 [200 - 1 200] Ќова€ «еланди€ 1 400 [480 - 2 800] 1 200 [420 - 2 400] 1 400 [500 - 2 800] ѕапуа-Ќова€ √вине€ 16 000 [7 800 - 28 000] 10 000 [4 900 - 17 000] 16 000 [7 700 - 26 000] ƒоклад о глобальной эпидемии —ѕ»ƒа Ц 1. ќценочное число людей, живущих с ¬»„ (продолжение) ¬зрослые (15Ц49 лет), ¬зрослые (15Ц49 лет) (%) ¬зрослые (15Ц49 лет) (%) ∆енщины (15Ц49 лет), по сост. на конец 2001г. по сост. на конец 2003 г. по сост. на конец 2001 г. по сост. на конец 2003 г.

[низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц —трана ќценка ќценка ќценка ќценка высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] »тоговое глобальное число 32 900 000 [30 200 000 - 36 700 000] 1,1 [1,0 - 1,2] 1,0 [0,9 - 1,1] 17 000 000 [15 800 000 - 18 800 000] јфрика к югу от —ахары 22 000 000 [20 400 000 - 24 500 000] 7,5 [6,9 - 8,3] 7,6 [7,0 - 8,5] 13 100 000 [12 200 000 - 14 600 000] јнгола 200 000 [78 000 - 490 000] 3,9 [1,6 - 9,4] 3,7 [1,5 - 9,1] 130 000 [50 000 - 300 000] Ѕенин 59 000 [34 000 - 100 000] 1,9 [1,1 - 3,3] 1,9 [1,1 - 3,4] 35 000 [20 000 - 62 000] Ѕотсвана * 330 000 [320 000 - 340 000] 37,3 [35,5 - 39,1] 38,0 [36,3 - 39,7] 190 000 [180 000 - 190 000] Ѕуркина-‘асо * 250 000 [160 000 - 390 000] 4,2 [2,7 - 6,5] 4,2 [2,7 - 6,5] 150 000 [98 000 - 240 000] Ѕурунди 220 000 [150 000 - 310 000] 6,0 [4,1 - 8,8] 6,2 [4,3 - 9,0] 130 000 [85 000 - 180 000]  амерун * 500 000 [350 000 - 700 000] 6,9 [4,8 - 9,8] 7,0 [4,9 - 9,9] 290 000 [200 000 - 420 000] ÷ентральноафриканска€ –еспублика 230 000 [140 000 - 360 000] 13,5 [8,3 - 21,2] 13,5 [8,3 - 21,2] 130 000 [83 000 - 210 000] „ад 170 000 [110 000 - 260 000] 4,8 [3,1 - 7,2] 4,9 [3,2 - 7,4] 100 000 [66 000 - 150 000]  оморские острова Е Е Е Е Е Е Е Е  онго 80 000 [35 000 - 170 000] 4,9 [2,1 - 11,0] 5,3 [2,3 - 11,5] 45 000 [19 000 - 100 000]  от-дТ»вуар 480 000 [330 000 - 680 000] 7,0 [4,9 - 10,0] 6,7 [4,7 - 9,6] 300 000 [210 000 - 420 000] ƒем. –еспублика  онго ** 950 000 [390 000 - 2 200 000] 4,2 [1,7 - 9,9] 4,2 [1,7 - 10,0] 570 000 [230 000 - 1 300 000] ƒжибути 7 500 [2 200 - 21 000] 2,9 [0,7 - 7,5] 2,8 [0,8 - 7,9] 4 700 [1 200 - 12 000] Ёкваториальна€ √вине€ Е Е Е Е Е Е Е Е Ёритре€ 55 000 [20 000 - 150 000] 2,7 [0,9 - 7,3] 2,8 [1,0 - 7,6] 31 000 [11 000 - 85 000] Ёфиопи€ 1 200 000 [760 000 - 1 900 000] 4,4 [2,8 - 6,7] 4,1 [2,6 - 6,3] 770 000 [500 000 - 1 200 000] √абон 37 000 [18 000 - 73 000] 8,1 [4,1 - 15,3] 6,9 [3,3 - 13,7] 26 000 [13 000 - 48 000] √амби€ 6 300 [1 700 - 22 000] 1,2 [0,3 - 4,2] 1,2 [0,3 - 4,3] 3 600 [970 - 13 000] √ана * 310 000 [190 000 - 500 000] 3,1 [1,9 - 5,0] 3,1 [1,9 - 5,1] 180 000 [110 000 - 300 000] √вине€ * 100 000 [37 000 - 280 000] 3,2 [1,2 - 8,2] 2,8 [1,0 - 7,5] 72 000 [27 000 - 190 000] √вине€-Ѕисау Е Е Е Е Е Е Е Е  ени€ 1 200 000 [830 000 - 1 600 000] 6,7 [4,7 - 9,6] 8,0 [5,8 - 11,1] 720 000 [500 000 - 1 000 000] Ћесото * 300 000 [270 000 - 330 000] 28,9 [26,3 - 31,7] 29,6 [27,0 - 32,3] 170 000 [150 000 - 190 000] Ћибери€ 80 000 [35 000 - 180 000] 5,9 [2,7 - 12,4] 5,1 [2,2 - 11,3] 54 000 [25 000 - 110 000] ћадагаскар 98 000 [48 000 - 160 000] 1,7 [0,8 - 2,7] 1,3 [0,6 - 2,1] 76 000 [37 000 - 120 000] ћалави * 770 000 [610 000 - 960 000] 14,2 [11,3 - 17,7] 14,3 [11,4 - 17,9] 460 000 [370 000 - 570 000] ћали 120 000 [37 000 - 350 000] 1,9 [0,6 - 5,9] 1,9 [0,6 - 5,8] 71 000 [23 000 - 210 000] ћавритани€ 5 900 [2 900 - 9 700] 0,6 [0,3 - 1,1] 0,5 [0,2 - 0,7] 5 100 [2 500 - 8 300] ћаврикий Е Е Е Е Е Е Е Е ћозамбик 1 100 000 [870 000 - 1 500 000] 12,2 [9,4 - 15,7] 12,1 [9,4 - 15,6] 670 000 [520 000 - 860 000] Ќамиби€ 190 000 [160 000 - 220 000] 21,3 [18,2 - 24,7] 21,3 [18,2 - 24,7] 110 000 [94 000 - 130 000] Ќигер 51 000 [26 000 - 98 000] 1,2 [0,7 - 2,3] 1,1 [0,5 - 2,0] 36 000 [19 000 - 68 000] Ќигери€ 3 100 000 [2 100 000 - 4 600 000] 5,4 [3,6 - 8,0] 5,5 [3,7 - 8,1] 1 900 000 [1 200 000 - 2 700 000] –уанда * 220 000 [140 000 - 320 000] 5,1 [3,4 - 7,6] 5,1 [3,4 - 7,6] 130 000 [86 000 - 200 000] —енегал * 38 000 [19 000 - 76 000] 0,8 [0,4 - 1,7] 0,8 [0,4 - 1,6] 23 000 [12 000 - 47 000] —ьерра-Ћеоне Е Е Е Е Е Е Е Е —омали Е Е Е Е Е Е Е Е ёжно-јфриканска€ –еспублика* 4 800 000 [4 100 000 - 5 600 000] 21,5 [18,5 - 24,9] 20,9 [17,8 - 24,3] 2 900 000 [2 500 000 - 3 300 000] —вазиленд ** 190 000 [180 000 - 200 000] 38,8 [37,2 - 40,4] 38,2 [36,5 - 39,8] 110 000 [110 000 - 120 000] “ого 94 000 [61 000 - 140 000] 4,1 [2,7 - 6,4] 4,3 [2,8 - 6,6] 54 000 [35 000 - 84 000] ”ганда * 520 000 [370 000 - 810 000] 4,1 [2,8 - 6,6] 5,1 [3,5 - 7,9] 270 000 [170 000 - 410 000] ќбъединенна€ –есп. “анзани€* 1 400 000 [1 100 000 - 2 000 000] 8,8 [6,4 - 11,9] 9,0 [6,6 - 12,2] 840 000 [610 000 - 1 100 000] «амби€ 800 000 [660 000 - 970 000] 16,5 [13,5 - 20,0] 16,7 [13,6 - 20,2] 470 000 [380 000 - 570 000] «имбабве 1 600 000 [1 400 000 - 1 800 000] 24,6 [21,7 - 27,8] 24,9 [22,0 - 28,1] 930 000 [820 000 - 1 000 000] ¬осточна€ јзи€ 670 000 [340 000 - 1 100 000] 0,1 [0,1 - 0,2] 0,1 [0,1 - 0,2] 200 000 [100 000 - 320 000]  итай 650 000 [320 000 - 1 100 000] 0,1 [0,1 - 0,2] 0,1 [0,0 - 0,2] 190 000 [95 000 - 320 000] —ј– √онконг 2 600 [1 300 - 4 300] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 900 [400 - 1 400]  орейска€ Ќародно-ƒем.
–еспублика Е Е Е Е Е Е Е Е япони€ 12 000 [5 800 - 19 000] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 2 900 [1 400 - 4 800] ћонголи€ 200 [400] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 200 [400] –еспублика  оре€ 5 600 [1 800 - 11 000] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 900 [300 - 1 800] ќкеани€ 24 000 [16 000 - 34 000] 0,2 [0,1 - 0,3] 0,2 [0,1 - 0,3] 6 100 [3 600 - 9 200] јвстрали€ 12 000 [5 900 - 20 000] 0,1 [0,1 - 0,2] 0,1 [0,1 - 0,2] 1 000 [500 - 1 600] ‘иджи 500 [200 - 900] 0,1 [0,0 - 0,2] 0,1 [0,0 - 0,2] 200 [400] Ќова€ «еланди€ 1 200 [400 - 2 400] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 200 [400] ѕапуа-Ќова€ √вине€ 10 000 [4 900 - 16 000] 0,6 [0,3 - 1,0] 0,4 [0,2 - 0,7] 4 800 [2 400 - 7 900] ёЌЁ…ƒ— 1. ќценочное число людей, живущих с ¬»„ (продолжение) ∆енщины (15Ц49 лет), ƒети (0Ц14 лет), ƒети (0Ц14 лет), по состо€нию на конец 2001 г. по состо€нию на конец 2003 г. по состо€нию на конец 2001 г.

[низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц —трана ќценка ќценка ќценка высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] »тоговое глобальное число 15 700 000 [14 600 000 - 17 400 000] 2 100 000 [1 900 000 - 2 500 000] 2 000 000 [1 800 000 - 2 300 000] јфрика к югу от —ахары 12 500 000 [11 600 000 - 13 900 000] 1 900 000 [1 700 000 - 2 200 000] 1 800 000 [1 600 000 - 2 100 000] јнгола 110 000 [44 000 - 280 000] 23 000 [8 600 - 61 000] 20 000 [7 500 - 54 000] Ѕенин 34 000 [19 000 - 59 000] 5 700 [2 900 - 11 000] 5 100 [2 600 - 10 000] Ѕотсвана * 190 000 [180 000 - 190 000] 25 000 [17 000 - 36 000] 22 000 [15 000 - 33 000] Ѕуркина-‘асо * 140 000 [91 000 - 220 000] 31 000 [18 000 - 56 000] 31 000 [18 000 - 56 000] Ѕурунди 120 000 [84 000 - 180 000] 27 000 [16 000 - 45 000] 26 000 [15 000 - 44 000]  амерун * 280 000 [200 000 - 400 000] 43 000 [26 000 - 72 000] 39 000 [23 000 - 64 000] ÷ентральноафриканска€ –еспублика 130 000 [80 000 - 200 000] 21 000 [11 000 - 38 000] 19 000 [10 000 - 35 000] „ад 97 000 [64 000 - 150 000] 18 000 [10 000 - 32 000] 16 000 [9 400 - 29 000]  оморские острова Е Е Е Е Е Е  онго 45 000 [20 000 - 99 000] 10 000 [4 200 - 26 000] 11 000 [4 400 - 26 000]  от-дТ»вуар 270 000 [190 000 - 380 000] 40 000 [24 000 - 67 000] 38 000 [23 000 - 64 000] ƒем. –еспублика  онго ** 540 000 [220 000 - 1 300 000] 110 000 [42 000 - 280 000] 100 000 [40 000 - 270 000] ƒжибути 4 200 [1 200 - 12 000] 680 [210 - 2 400] 570 [200 - 2 300] Ёкваториальна€ √вине€ Е Е Е Е Е Е Ёритре€ 31 000 [11 000 - 84 000] 5 600 [1 900 - 17 000] 5 400 [1 800 - 16 000] Ёфиопи€ 670 000 [430 000 - 1 000 000] 120 000 [69 000 - 220 000] 110 000 [60 000 - 190 000] √абон 21 000 [10 000 - 41 000] 2 500 [1 200 - 5 300] 2 000 [900 - 4 400] √амби€ 3 500 [1 000 - 12 000] 500 [100 - 1 900] 500 [1 600] √ана * 170 000 [110 000 - 280 000] 24 000 [9 600 - 36 000] 22 000 [12 000 - 41 000] √вине€ * 59 000 [21 000 - 160 000] 9 200 [3 300 - 26 000] 7 300 [2 500 - 22 000] √вине€-Ѕисау Е Е Е Е Е Е  ени€ 750 000 [540 000 - 1 000 000] 100 000 [61 000 - 170 000] 100 000 [63 000 - 170 000] Ћесото * 170 000 [150 000 - 180 000] 22 000 [15 000 - 32 000] 20 000 [13 000 - 29 000] Ћибери€ 45 000 [20 000 - 99 000] 8 000 [3 400 - 19 000] 6 400 [2 600 - 16 000] ћадагаскар 55 000 [27 000 - 91 000] 8 600 [2 500 - 30 000] 6 000 [1 600 - 22 000] ћалави * 440 000 [350 000 - 540 000] 83 000 [54 000 - 130 000] 77 000 [50 000 - 120 000] ћали 65 000 [21 000 - 200 000] 13 000 [3 900 - 42 000] 12 000 [3 500 - 38 000] ћавритани€ 3 300 [1 600 - 5 500] Е Е Е Е ћаврикий Е Е Е Е Е Е ћозамбик 640 000 [490 000 - 820 000] 99 000 [63 000 - 160 000] 87 000 [55 000 - 140 000] Ќамиби€ 100 000 [90 000 - 120 000] 15 000 [10 000 - 22 000] 12 000 [8 200 - 18 000] Ќигер 29 000 [15 000 - 56 000] 5 900 [2 800 - 12 000] 4 500 [2 100 - 9 700] Ќигери€ 1 800 000 [1 200 000 - 2 600 000] 290 000 [170 000 - 500 000] 260 000 [150 000 - 450 000] –уанда * 120 000 [81 000 - 180 000] 22 000 [12 000 - 37 000] 20 000 [12 000 - 35 000] —енегал * 21 000 [10 000 - 43 000] 3 100 [1 400 - 6 800] 2 700 [1 200 - 5 900] —ьерра-Ћеоне Е Е Е Е Е Е —омали Е Е Е Е Е Е ёжно-јфриканска€ –еспублика* 2 700 000 [2 300 000 - 3 200 000] 230 000 [150 000 - 340 000] 190 000 [130 000 - 280 000] —вазиленд ** 110 000 [100 000 - 110 000] 16 000 [11 000 - 23 000] 14 000 [9 400 - 20 000] “ого 53 000 [34 000 - 82 000] 9 300 [5 200 - 17 000] 8 700 [4 900 - 15 000] ”ганда * 310 000 [210 000 - 460 000] 84 000 [46 000 - 150 000] 97 000 [54 000 - 160 000] ќбъединенна€ –есп. “анзани€* 820 000 [600 000 - 1 100 000] 140 000 [85 000 - 230 000] 130 000 [83 000 - 220 000] «амби€ 450 000 [370 000 - 550 000] 85 000 [56 000 - 130 000] 84 000 [55 000 - 130 000] «имбабве 900 000 [790 000 - 1 000 000] 120 000 [84 000 - 180 000] 120 000 [83 000 - 180 000] ¬осточна€ јзи€ 140 000 [69 000 - 220 000] 7 700 [2 700 - 22 000] 5 300 [1 800 - 16 000]  итай 130 000 [65 000 - 220 000] Е Е Е Е —ј– √онконг 800 [400 - 1 300] Е Е Е Е  орейска€ Ќародно-ƒем. –еспублика Е Е Е Е Е Е япони€ 2 700 [1 300 - 4 500] Е Е Е Е ћонголи€ 200 [400] Е Е Е Е –еспублика  оре€ 600 [200 - 1 100] Е Е Е Е ќкеани€ 4 000 [2 400 - 5 900] 600 [2 000] 400 [1 200] јвстрали€ 800 [400 - 1 300] Е Е Е Е ‘иджи 200 [400] Е Е Е Е Ќова€ «еланди€ 200 [400] Е Е Е Е ѕапуа-Ќова€ √вине€ 2 900 [1 400 - 4 800] Е Е Е Е ƒоклад о глобальной эпидемии —ѕ»ƒа Ц 2. „исло смертей от —ѕ»ƒа 3. ƒети, осиротевшие из-за —ѕ»ƒа „исло сирот (0Ц17 лет), „исло сирот (0Ц17 лет), „исло смертей среди взрослых „исло смертей среди взрослых и детей, по сост. на конец 2003 г. и детей, по сост. на конец 2001 г. живших в 2003 г. живших в 2001 г.

[низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц —трана ќценка ќценка ќценка ќценка высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] 11 »тоговое глобальное число 2 900 000 [2 600 000 - 3 300 000] 2 500 000 [2 300 000 - 2 800 000] 15 000 000 [13 000 000 - 18 000 000] [10 000 000 - 14 000 000] [11 000 000 - 13 јфрика к югу от —ахары 2 200 000 [2 000 000 - 2 500 000] 1 900 000 [1 700 000 - 2 200 000] 12 100 000 9 600 000 [8 800 000 - 10 700 000] 000] јнгола 21 000 [9 600 - 45 000] 18 000 [8 500 - 40 000] 110 000 [74 000 - 160 000] 87 000 [58 000 - 120 000] Ѕенин 5 800 [3 400 - 10 000] 4 900 [2 800 - 8 600] 34 000 [23 000 - 48 000] 25 000 [17 000 - 36 000] Ѕотсвана * 33 000 [25 000 - 43 000] 28 000 [21 000 - 37 000] 120 000 [84 000 - 180 000] 95 000 [63 000 - 140 000] Ѕуркина-‘асо * 29 000 [18 000 - 47 000] 30 000 [19 000 - 48 000] 260 000 [180 000 - 370 000] 240 000 [160 000 - 340 000] Ѕурунди 25 000 [16 000 - 39 000] 25 000 [16 000 - 38 000] 200 000 [130 000 - 280 000] 170 000 [120 000 - 250 000]  амерун * 49 000 [32 000 - 74 000] 41 000 [26 000 - 63 000] 240 000 [160 000 - 340 000] 170 000 [110 000 - 240 000] ÷ентральноафриканска€ –еспублика 23 000 [13 000 - 40 000] 20 000 [12 000 - 35 000] 110 000 [77 000 - 160 000] 90 000 [60 000 - 130 000] „ад 18 000 [11 000 - 28 000] 16 000 [9 900 - 25 000] 96 000 [64 000 - 140 000] 73 000 [49 000 - 100 000]  оморские острова Е Е Е Е Е Е Е Е  онго 9 700 [4 900 - 20 000] 10 000 [5 100 - 20 000] 97 000 [65 000 - 140 000] 87 000 [59 000 - 120 000]  от-дТ»вуар 47 000 [30 000 - 72 000] 43 000 [28 000 - 66 000] 310 000 [200 000 - 440 000] 270 000 [180 000 - 390 000] ƒем. –еспублика  онго ** 100 000 [50 000 - 220 000] 100 000 [48 000 - 210 000] 770 000 [520 000 - 1 100 000] 680 000 [450 000 - 970 000] ƒжибути 690 [320 - 1 900] 550 [300 - 1 800] 5 000 [3 400 - 7 200] 4 100 [2 700 - 5 800] Ёкваториальна€ √вине€ Е Е Е Е Е Е Е Е Ёритре€ 6 300 [2 900 - 14 000] 5 800 [2 700 - 13 000] 39 000 [26 000 - 55 000] 28 000 [19 000 - 41 000] Ёфиопи€ 120 000 [74 000 - 190 000] 100 000 [58 000 - 180 000] 720 000 [480 000 - 1 000 000] 560 000 [370 000 - 790 000] √абон 3 000 [1 500 - 5 700] 2 200 [1 100 - 4 500] 14 000 [9 300 - 20 000] 10 000 [6 900 - 15 000] √амби€ 600 [200 - 1 500] 500 [1 200] 2 000 [1 500 - 3 200] 1 500 [990 - 2 100] √ана * 30 000 [18 000 - 49 000] 26 000 [16 000 - 42 000] 170 000 [120 000 - 250 000] 140 000 [91 000 - 190 000] √вине€ * 9 000 [4 000 - 20 000] 6 900 [3 000 - 16 000] 35 000 [23 000 - 50 000] 25 000 [17 000 - 35 000] √вине€-Ѕисау Е Е Е Е Е Е Е Е  ени€ 150 000 [89 000 - 200 000] 140 000 [87 000 - 190 000] 650 000 [430 000 - 930 000] 500 000 [340 000 - 720 000] Ћесото * 29 000 [22 000 - 39 000] 24 000 [18 000 - 33 000] 100 000 [68 000 - 150 000] 68 000 [46 000 - 97 000] Ћибери€ 7 200 [3 500 - 15 000] 5 900 [2 800 - 12 000] 36 000 [24 000 - 52 000] 28 000 [19 000 - 40 000] ћадагаскар 7 500 [3 200 - 16 000] 4 900 [2 100 - 11 000] 30 000 [20 000 - 42 000] 18 000 [12 000 - 25 000] ћалави * 84 000 [58 000 - 120 000] 75 000 [52 000 - 110 000] 500 000 [330 000 - 710 000] 390 000 [260 000 - 560 000] ћали 12 000 [5 100 - 29 000] 11 000 [4 500 - 26 000] 75 000 [50 000 - 110 000] 59 000 [40 000 - 85 000] ћавритани€ 500 [1 000] 500 [1 000] 2 000 [1 100 - 2 300] 1 000 [700 - 1 400] ћаврикий Е Е Е Е Е Е Е Е ћозамбик 110 000 [74 000 - 160 000] 89 000 [60 000 - 130 000] 470 000 [310 000 - 670 000] 330 000 [220 000 - 470 000] Ќамиби€ 16 000 [11 000 - 22 000] 11 000 [7 900 - 16 000] 57 000 [38 000 - 81 000] 33 000 [22 000 - 48 000] Ќигер 4 800 [2 300 - 9 800] 3 600 [1 700 - 7 600] 24 000 [16 000 - 35 000] 16 000 [11 000 - 23 000] Ќигери€ 310 000 [200 000 - 490 000] 260 000 [160 000 - 410 000] 1 800 000 [1 200 000 - 2 600 000] 1 300 000 [890 000 - 1 900 000] –уанда * 22 000 [14 000 - 36 000] 21 000 [14 000 - 34 000] 160 000 [110 000 - 240 000] 160 000 [110 000 - 230 000] —енегал * 3 500 [1 900 - 6 500] 2 800 [1 500 - 5 300] 17 000 [12 000 - 25 000] 12 000 [8 200 - 18 000] —ьерра-Ћеоне Е Е Е Е Е Е Е Е —омали Е Е Е Е Е Е Е Е ёжно-јфриканска€ –еспублика* 370 000 [270 000 - 520 000] 270 000 [190 000 - 390 000] 1 100 000 [710 000 - 1 500 000] 660 000 [440 000 - 940 000] —вазиленд ** 17 000 [13 000 - 23 000] 13 000 [9 900 - 18 000] 65 000 [43 000 - 93 000] 44 000 [30 000 - 63 000] “ого 10 000 [6 400 - 16 000] 8 900 [5 600 - 14 000] 54 000 [36 000 - 77 000] 37 000 [25 000 - 53 000] ”ганда * 78 000 [54 000 - 120 000] 94 000 [66 000 - 140 000] 940 000 [630 000 - 1 400 000] 910 000 [610 000 - 1 300 000] ќбъединенна€ –есп.

“анзани€* 160 000 [110 000 - 230 000] 150 000 [98 000 - 220 000] 980 000 [660 000 - 1 400 000] 790 000 [530 000 - 1 100 000] «амби€ 89 000 [63 000 - 130 000] 88 000 [62 000 - 120 000] 630 000 [420 000 - 910 000] 570 000 [380 000 - 810 000] «имбабве 170 000 [130 000 - 230 000] 160 000 [120 000 - 220 000] 980 000 [660 000 - 1 400 000] 830 000 [560 000 - 1 200 000] ¬осточна€ јзи€ 44 000 [22 000 - 75 000] 31 000 [15 000 - 52 000]  итай 44 000 [21 000 - 75 000] 30 000 [15 000 - 51 000] Е Е Е Е —ј– √онконг 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е  орейска€ Ќародно-ƒем. –еспублика Е Е Е Е Е Е Е Е япони€ 500 [1 000] 500 [1 000] Е Е Е Е ћонголи€ 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е –еспублика  оре€ 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е ќкеани€ 700 [1 300] 400 [800] јвстрали€ 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е ‘иджи 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е Ќова€ «еланди€ 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е ёЌЁ…ƒ— 6. ѕоказатели об уровне 5. –аспространенность ¬»„ (в %) в группах риска в столичных городах 4. –аспространенность знаний и поведении ¬»„ (в %) среди молодых «нают, что здоровый на ѕотребители ћужчины, –аботники беременных женщин (15Ц24 вид человек может быть инъекционных занимающиес€ сексом инфицирован ¬»„ (в %) лет) в столичных городах секс-бизнеса наркотиков с мужчинами (15Ц24 лет) —трана √од ћедианa √од ћедианa √од ћедианa √од ћедианa ∆енщины ћужчины »тоговое глобальное число јфрика к югу от —ахары јнгола Е Е Е Е 2002 33,3 Е Е Е Е Ѕенин 2002 2,3 Е Е 2001 60,5 Е Е 56 Ѕотсвана * 2003 32,9 Е Е Е Е Е Е 81 Ѕуркина-‘асо * 2002 2,3 Е Е Е Е Е Е 42 v 64 v Ѕурунди 2002 13,6 Е Е Е Е Е Е 66 Е  амерун * 2002 7,0 Е Е Е Е Е Е 57 ÷ентральноафриканска€ –еспублика 2002 14,0 Е Е Е Е Е Е 46 Е „ад 2003 4,8 Е Е Е Е Е Е 28 Е  оморские острова Е Е Е Е Е Е Е Е 55 Е  онго Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е  от-дТ»вуар 2002 5,2 Е Е Е Е Е Е 64 ƒем. –еспублика  онго ** Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ƒжибути Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ёкваториальна€ √вине€ Е Е Е Е Е Е Е Е 46 Е Ёритре€ Е Е Е Е Е Е Е Е 79 Е Ёфиопи€ 2003 11,7 Е Е Е Е Е Е 39 √абон Е Е Е Е Е Е Е Е 72 √амби€ Е Е Е Е Е Е Е Е 53 Е √ана * 2003 3,9 Е Е Е Е Е Е 71 √вине€ * Е Е Е Е 2001 39,7 Е Е 60 √вине€-Ѕисау Е Е Е Е Е Е Е Е 31 Е  ени€ Е Е Е Е 2000 25,5 Е Е 74 Ћесото * 2003 27,8 Е Е Е Е Е Е 46 Е Ћибери€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћадагаскар Е Е Е Е 2001 0,2 Е Е 27 Е ћалави * 2003 18,0 Е Е Е Е Е Е 84 ћали 2003 2,2 Е Е 2000 21,0 Е Е 46 ћавритани€ Е Е Е Е Е Е Е Е 30 ћаврикий Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћозамбик 2002 14,7 Е Е Е Е Е Е 62 Ќамиби€ Е Е Е Е Е Е Е Е 82 Ќигер Е Е Е Е Е Е Е Е 37 Ќигери€ 2003 4,2 Е Е Е Е Е Е 45 –уанда * 2002 11,6 Е Е Е Е Е Е 64 —енегал * 2002 1,1 Е Е 2002 14,2 Е Е 46 Е —ьерра-Ћеоне Е Е Е Е Е Е Е Е 35 Е —омали Е Е Е Е Е Е Е Е 13 Е ёжно-јфриканска€ –еспублика* 2002 24,0 Е Е Е Е Е Е 54 Е —вазиленд ** 2002 39,0 Е Е Е Е Е Е 81 Е “ого 2003 9,1 Е Е Е Е Е Е 66 ”ганда * 2001 10,0 Е Е Е Е Е Е 76 ќбъединенна€ –есп. “анзани€* 2002 7,0 Е Е Е Е Е Е 65 «амби€ 2002 22,1 Е Е Е Е Е Е 74 «имбабве Е Е Е Е Е Е Е Е 74 ¬осточна€ јзи€  итай Е Е 2000 0,0 2000 0,2 Е Е Е Е —ј– √онконг Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е  орейска€ Ќародно-ƒем. –еспублика Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е япони€ Е Е Е Е Е Е 2000 2,9 Е Е ћонголи€ Е Е Е Е Е Е Е Е 57 Е –еспублика  оре€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ќкеани€ јвстрали€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ‘иджи Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ќова€ «еланди€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ѕапуа-Ќова€ √вине€ Е Е Е Е 2000 16,0 Е Е Е Е ƒоклад о глобальной эпидемии —ѕ»ƒа Ц 6. ѕоказатели об уровне знаний и поведении ћогут указать два метода —ообщили, что имели ѕользовались презервативами при Ќачали половую профилактики и опровергнуть сексуальные отношени€ последнем сексуальном контакте высокого √од жизнь до 15 лет (%) два неверных представлени€ высокого риска в течение риска, из числа тех, кто имел такие контакты в (15Ц19 лет) (в %) (15Ц24 лет) последнего года (в %) (15Ц24 лет) течение последнего года (в %) (15Ц24 лет) —трана ∆енщины ћужчины ∆енщины ћужчины ∆енщины ћужчины ∆енщины ћужчины »тоговое глобальное число јфрика к югу от —ахары јнгола Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕенин 8 14 16 24 36 90 19 34 2001 d Ѕотсвана * 40 33 Е Е Е Е 75 x 88 x 2001 b Ѕуркина-‘асо * Е Е 12 8 19 82 41 55 1999 d Ѕурунди 24 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c  амерун * 16 c x Е 26 18 41 86 16 31 1998 d ÷ентральноафриканска€ –еспублика 5 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c „ад 5 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c  оморские острова 10 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c  онго Е Е Е Е Е Е Е Е Е  от-дТ»вуар 16 c x Е 22 14 51 91 25 56 1998 d ƒем. –еспублика  онго ** Е Е Е Е Е Е Е Е Е ƒжибути Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ёкваториальна€ √вине€ 4 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c Ёритре€ Е Е 9 Е Е Е Е Е 2002 d Ёфиопи€ Е Е 14 5 7 64 17 30 2000 d √абон 24 22 24 48 53 75 33 48 2000 d √амби€ 15 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c √ана * Е Е 7 4 Е Е Е Е 1998 d √вине€ * Е Е 27 20 23 92 17 32 1999 d √вине€-Ѕисау 8 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c  ени€ 26 c x Е 15 32 39 92 14 43 1998 d Ћесото * 18 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c Ћибери€ Е Е 32 12 Е Е Е Е 1999 d ћадагаскар Е Е Е Е Е Е Е Е 2000 c ћалави * 34 41 17 29 17 71 32 38 2000 d ћали 9 15 26 11 18 85 14 30 2001 d ћавритани€ Е Е 13 2 Е Е Е Е 2000 d ћаврикий Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћозамбик Е Е Е Е Е Е Е Е 2001 e Ќамиби€ 31 41 10 31 80 85 48 69 2000 d Ќигер 5cx Е 28 10 4 56 7 30 1998 d Ќигери€ Е Е 16 8 Е Е Е Е 1999 d –уанда * 23 20 3 Е 10 42 23 55 2000 d —енегал * Е Е Е Е Е Е Е Е 2000 c —ьерра-Ћеоне 16 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c —омали 0 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c ёжно-јфриканска€ –еспублика* 20 Е 9 Е Е Е 20 Е 1998 d —вазиленд ** 27 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c “ого 20 c x Е 20 Е 51 89 22 41 1998 d ”ганда * 28 40 14 16 22 59 44 62 2000 d ќбъединенна€ –есп. “анзани€* 26 29 15 24 40 87 21 31 1999 d «амби€ 31 33 18 27 19 50 33 42 2001 d «имбабве Е Е 3 6 20 82 42 69 1999 d ¬осточна€ јзи€  итай Е Е Е Е Е Е Е Е Е —ј– √онконг Е Е Е Е Е Е Е Е Е  орейска€ Ќародно-ƒем. –еспублика Е Е Е Е Е Е Е Е Е япони€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћонголи€ 32 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c –еспублика  оре€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ќкеани€ јвстрали€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ‘иджи Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ќова€ «еланди€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ѕапуа-Ќова€ √вине€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ёЌЁ…ƒ— 1. ќценочное число людей, живущих с ¬»„ ¬зрослые и дети, по состо€нию ¬зрослые и дети, по состо€нию ¬зрослые (15Ц49 лет), на конец 2003 г. на конец 2001г. по состо€нию на конец 2003 г.

[низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц —трана ќценка ќценка ќценка высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] ёжна€ и ёго-¬осточна€ јзи€ 6 500 000 [4 100 000 - 9 600 000] 5 900 000 [3 700 000 - 8 700 000] 6 300 000 [4 000 000 - 9 300 000] јфганистан Е Е Е Е Е Е Ѕангладеш ** Е [2 500 - 15 000] Е [2 200 - 13 000] Е [2 400 - 15 000] Ѕутан Е Е Е Е Е Е Ѕруней ƒаруссалам 200 [400] 200 [400] 200 [400]  амбоджа 170 000 [100 000 - 290 000] 170 000 [100 000 - 270 000] 170 000 [99 000 - 280 000] »нди€ Е [2 200 000 - 7 600 000] Е [2 000 000 - 6 900 000] Е [2 200 000 - 7 300 000] »ндонези€ 110 000 [53 000 - 180 000] 58 000 [28 000 - 95 000] 110 000 [53 000 - 180 000] »сламска€ –еспублика »ран 31 000 [10 000 - 61 000] 18 000 [6 000 - 36 000] 31 000 [10 000 - 60 000] Ћаосска€ Ќародно-ƒем.–еспублика 1 700 [600 - 3 600] 800 [300 - 1 600] 1 700 [550 - 3 300] ћалайзи€ 52 000 [25 000 - 86 000] 42 000 [20 000 - 70 000] 51 000 [25 000 - 84 000] ћальдивска€ –еспублика Е Е Е Е Е Е ћь€нма ** 330 000 [170 000 - 620 000] 280 000 [150 000 - 510 000] 320 000 [170 000 - 610 000] Ќепал 61 000 [29 000 - 110 000] 45 000 [22 000 - 78 000] 60 000 [29 000 - 98 000] ѕакистан 74 000 [24 000 - 150 000] 63 000 [21 000 - 130 000] 73 000 [24 000 - 140 000] ‘илиппины 9 000 [3 000 - 18 000] 4 400 [1 400 - 8 700] 8 900 [2 900 - 18 000] —ингапур 4 100 [1 300 - 8 000] 3 400 [1 100 - 6 700] 4 100 [1 300 - 8 000] Ўри-Ћанка 3 500 [1 200 - 6 900] 2 200 [700 - 4 300] 3 500 [1 100 - 6 800] “аиланд 570 000 [310 000 - 1 000 000] 630 000 [360 000 - 1 100 000] 560 000 [310 000 - 1 000 000] ¬ьетнам 220 000 [110 000 - 360 000] 150 000 [75 000 - 250 000] 200 000 [100 000 - 350 000] ¬осточна€ ≈вропа и ÷ентр. јзи€ 1 300 000 [860 000 - 1 900 000] 890 000 [570 000 - 1 300 000] 1 300 000 [850 000 - 1 900 000] јрмени€ 2 600 [1 200 - 4 300] 2 000 [990 - 3 400] 2 500 [1 200 - 4 100] јзербайджан 1 400 [500 - 2 800] Е Е 1 400 [500 - 2 800] Ѕеларусь Е [12 000 - 42 000] Е [10 000 - 39 000] Е [12 000 - 40 000] Ѕосни€ и √ерцеговина 900 [300 - 1 800] Е Е 900 [300 - 1 800] Ѕолгари€ 500 [1 000] Е Е 500 [1 000] ’орвати€ 200 [400] Е Е 200 [400] „ешска€ –еспублика 2 500 [800 - 4 900] 2 100 [750 - 4 700] 2 500 [820 - 4 900] Ёстони€ 7 800 [2 600 - 15 000] 5 100 [1 700 - 10 000] 7 700 [2 500 - 15 000] √рузи€ 3 000 [2 000 - 12 000] 1 500 [660 - 4 000] 3 000 [2 000 - 12 000] ¬енгри€ 2 800 [900 - 5 500] Е Е 2 800 [900 - 5 500]  азахстан 16 500 [5 800 - 35 000] 10 400 [5 000 - 30 000] 16 400 [5 700 - 34 000]  ыргызстан 3 900 [1 500 - 8 000] 1 500 [700 - 4 000] 3 900 [1 500 - 8 000] Ћатви€ 7 600 [3 700 - 12 000] 6 000 [2 900 - 9 800] 7 500 [3 700 - 12 000] Ћитва 1 300 [400 - 2 600] 1 100 [400 - 2 200] 1 300 [400 - 2 600] ѕольша 14 000 [6 900 - 23 000] Е Е 14 000 [6 900 - 23 000] –еспублика ћолдова 5 500 [2 700 - 9 000] Е Е 5 500 [2 700 - 9 000] –умыни€ 6 500 [4 800 - 8 900] 4 000 [4 000 - 4 000] 2 500 [800 - 4 900] –оссийска€ ‘едераци€ 860 000 [420 000 - 1 400 000] 530 000 [260 000 - 870 000] 860 000 [420 000 - 1 400 000] —ловаки€ 200 [400] Е Е 200 [400] “аджикистан 200 [400] Е Е 200 [400] “уркменистан 200 [400] Е Е 200 [400] ”краина 360 000 [180 000 - 590 000] 300 000 [150 000 - 490 000] 360 000 [170 000 - 580 000] ”збекистан 11 000 [4 900 - 30 000] 3 000 [1 900 - 12 000] 11 000 [4 900 - 29 000] «ападна€ ≈вропа 580 000 [460 000 - 730 000] 540 000 [430 000 - 690 000] 570 000 [450 000 - 720 000] јлбани€ Е Е Е Е Е Е јвстри€ 10 000 [5 000 - 16 000] 10 000 [4 900 - 16 000] 10 000 [4 900 - 16 000] Ѕельги€ 10 000 [5 300 - 17 000] 8 400 [4 300 - 14 000] 10 000 [4 900 - 16 000] ƒани€ 5 000 [2 500 - 8 200] 4 600 [2 300 - 7 600] 5 000 [2 500 - 8 200] ‘инл€нди€ 1 500 [500 - 3 000] 1 200 [400 - 2 400] 1 500 [500 - 3 000] ‘ранци€ 120 000 [60 000 - 200 000] 110 000 [56 000 - 190 000] 120 000 [59 000 - 200 000] √ермани€ 43 000 [21 000 - 71 000] 41 000 [20 000 - 68 000] 43 000 [21 000 - 71 000] √реци€ 9 100 [4 500 - 15 000] 8 900 [4 400 - 14 000] 9 000 [4 400 - 15 000] »сланди€ 500 [1 000] 500 [1 000] 200 [400] »рланди€ 2 800 [1 100 - 5 300] 2 400 [800 - 4 900] 2 600 [900 - 5 100] »тали€ 140 000 [67 000 - 220 000] 130 000 [65 000 - 210 000] 140 000 [66 000 - 220 000] Ћюксембург 500 [1 000] 500 [1 000] 500 [1 000] ћальта 500 [1 000] 500 [1 000] 500 [1 000] Ќидерланды 19 000 [9 500 - 31 000] 17 000 [8 500 - 28 000] 19 000 [9 300 - 31 000] Ќорвеги€ 2 100 [700 - 4 000] 1 900 [600 - 3 600] 2 000 [700 - 3 900] ѕортугали€ 22 000 [11 000 - 36 000] 21 000 [11 000 - 35 000] 22 000 [11 000 - 35 000] ƒоклад о глобальной эпидемии —ѕ»ƒа Ц 1. ќценочное число людей, живущих с ¬»„ (продолжение) ¬зрослые (15Ц49 лет), ¬зрослые (15Ц49 лет) (%) ¬зрослые (15Ц49 лет) (%) ∆енщины (15Ц49 лет), по сост. на конец 2001г. по сост. на конец 2003 г. по сост. на конец 2001 г. по сост. на конец 2003 г.

[низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц —трана ќценка ќценка ќценка ќценка высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] ёжна€ и ёго-¬осточна€ јзи€ 5 800 000 [3 700 000 - 8 400 000] 0,6 [0,4 - 0,9] 0,6 [0,4 - 0,9] 1 800 000 [1 200 000 - 2 700 000] јфганистан Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕангладеш ** Е [2 200 - 13 000] Е [0,2] Е [0,2] Е [400 - 2 500] Ѕутан Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕруней ƒаруссалам 200 [400] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 200 [400]  амбоджа 160 000 [100 000 - 260 000] 2,6 [1,5 - 4,4] 2,7 [1,7 - 4,3] 51 000 [31 000 - 86 000] »нди€ Е [2 000 000 - 6 700 000] Е [0,4 - 1,3] Е [0,4 - 1,3] Е [630 000 - 2 100 000] »ндонези€ 57 000 [28 000 - 94 000] 0,1 [0,0 - 0,2] 0,1 [0,2] 15 000 [7 100 - 24 000] »сламска€ –еспублика »ран 18 000 [6 000 - 36 000] 0,1 [0,0 - 0,2] 0,1 [0,2] 3 800 [1 200 - 7 400] Ћаосска€ Ќародно-ƒем.–еспублика 800 [300 - 1 500] 0,1 [0,2] 0,1 0,2 500 [1 000] ћалайзи€ 41 000 [20 000 - 68 000] 0,4 [0,2 - 0,7] 0,4 [0,2 - 0,6] 8 500 [4 100 - 14 000] ћальдивска€ –еспублика Е Е Е Е Е Е Е Е ћь€нма ** 270 000 [140 000 - 500 000] 1,2 [0,6 - 2,2] 1,0 [0,6 - 1,9] 97 000 [51 000 - 180 000] Ќепал 44 000 [22 000 - 72 000] 0,5 [0,3 - 0,9] 0,4 [0,2 - 0,6] 16 000 [7 200 - 24 000] ѕакистан 62 000 [20 000 - 120 000] 0,1 [0,0 - 0,2] 0,1 [0,0 - 0,2] 8 900 [3 000 - 18 000] ‘илиппины 4 300 [1 400 - 8 500] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 2 000 [700 - 4 000] —ингапур 3 400 [1 100 - 6 600] 0,2 [0,1 - 0,5] 0,2 [0,1 - 0,4] 1 000 [300 - 2 000] Ўри-Ћанка 2 200 [700 - 4 300] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 600 [200 - 1 200] “аиланд 620 000 [360 000 - 1 100 000] 1,5 [0,8 - 2,8] 1,7 [1,0 - 2,9] 200 000 [110 000 - 370 000] ¬ьетнам 150 000 [75 000 - 250 000] 0,4 [0,2 - 0,8] 0,3 [0,2 - 0,6] 65 000 [31 000 - 110 000] ¬осточна€ ≈вропа и ÷ентр. јзи€ 880 000 [570 000 - 1 300 000] 0,6 [0,4 - 0,9] 0,4 [0,3 - 0,6] 440 000 [280 000 - 650 000] јрмени€ 2 000 [1 000 - 3 300] 0,1 [0,1 - 0,2] 0,1 [0,0 - 0,2] 900 [400 - 1 400] јзербайджан Е Е 0,1 [0,2] Е Е Е Е Ѕеларусь Е [10 000 - 38 000] Е [0,2 - 0,8] Е [0,2 - 0,7] Е [3 100 - 14 000] Ѕосни€ и √ерцеговина Е Е 0,1 [0,2] Е Е Е Е Ѕолгари€ Е Е 0,1 [0,2] Е Е Е Е ’орвати€ Е Е 0,1 [0,2] Е Е Е Е „ешска€ –еспублика 2 100 [750 - 4 700] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 800 [300 - 1 700] Ёстони€ 5 000 [1 700 - 9 900] 1,1 [0,4 - 2,1] 0,7 [0,2 - 1,3] 2 600 [900 - 5 200] √рузи€ 1 500 [700 - 3 900] 0,1 [0,1 - 0,4] 0,1 [0,2] 1 000 [700 - 4 000] ¬енгри€ Е Е 0,1 [0,0 - 0,2] Е Е Е Е  азахстан 10 300 [5 000 - 30 000] 0,2 [0,1 - 0,3] 0,1 [0,2] 5 500 [2 000 - 12 000]  ыргызстан 1 500 [700 - 4 000] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 800 [1 500] Ћатви€ 5 900 [2 900 - 9 700] 0,6 [0,3 - 1,0] 0,5 [0,2 - 0,8] 2 500 [1 200 - 4 100] Ћитва 1 100 [400 - 2 200] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 500 [1 000] ѕольша Е Е 0,1 [0,1 - 0,2] Е Е Е Е –еспублика ћолдова Е Е 0,2 [0,1 - 0,3] Е Е Е Е –умыни€ Е Е 0,1 [0,2] Е Е Е Е –оссийска€ ‘едераци€ 530 000 [260 000 - 870 000] 1,1 [0,6 - 1,9] 0,7 [0,3 - 1,2] 290 000 [140 000 - 480 000] —ловаки€ Е Е 0,1 [0,2] Е Е Е Е “аджикистан Е Е 0,1 [0,2] Е Е Е Е “уркменистан Е Е 0,1 [0,2] Е Е Е Е ”краина 300 000 [150 000 - 490 000] 1,4 [0,7 - 2,3] 1,2 [0,6 - 1,9] 120 000 [59 000 - 200 000] ”збекистан 3 000 [1 900 - 11 000] 0,1 [0,0 - 0,2] 0,1 0,2 3 700 [1 700 - 9 900] «ападна€ ≈вропа 540 000 [420 000 - 680 000] 0,3 [0,2 - 0,4] 0,3 [0,2 - 0,4] 150 000 [110 000 - 190 000] јлбани€ Е Е Е Е Е Е Е Е јвстри€ 9 900 [4 900 - 16 000] 0,3 [0,1 - 0,4] 0,2 [0,1 - 0,4] 2 200 [1 100 - 3 600] Ѕельги€ 8 100 [4 000 - 13 000] 0,2 [0,1 - 0,3] 0,2 [0,1 - 0,3] 3 500 [1 700 - 5 700] ƒани€ 4 600 [2 300 - 7 500] 0,2 [0,1 - 0,3] 0,2 [0,1 - 0,3] 900 [400 - 1 500] ‘инл€нди€ 1 200 [400 - 2 400] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 500 [1 000] ‘ранци€ 110 000 [55 000 - 180 000] 0,4 [0,2 - 0,7] 0,4 [0,2 - 0,6] 32 000 [16 000 - 52 000] √ермани€ 41 000 [20 000 - 67 000] 0,1 [0,1 - 0,2] 0,1 [0,1 - 0,2] 9 500 [4 700 - 16 000] √реци€ 8 800 [4 300 - 14 000] 0,2 [0,1 - 0,3] 0,2 [0,1 - 0,3] 1 800 [900 - 3 000] »сланди€ 200 [400] 0,2 [0,1 - 0,3] 0,2 [0,1 - 0,3] 200 [400] »рланди€ 2 200 [700 - 4 300] 0,1 [0,0 - 0,3] 0,1 [0,0 - 0,2] 800 [300 - 1 500] »тали€ 130 000 [64 000 - 210 000] 0,5 [0,2 - 0,8] 0,5 [0,2 - 0,8] 45 000 [22 000 - 74 000] Ћюксембург 500 [1 000] 0,2 [0,1 - 0,4] 0,2 [0,1 - 0,3] Е Е ћальта 500 [1 000] 0,2 [0,1 - 0,3] 0,1 [0,0 - 0,2] Е Е Ќидерланды 17 000 [8 300 - 28 000] 0,2 [0,1 - 0,4] 0,2 [0,1 - 0,3] 3 800 [1 900 - 6 200] Ќорвеги€ 1 800 [600 - 3 500] 0,1 [0,0 - 0,2] 0,1 [0,0 - 0,2] 500 [1 000] ѕортугали€ 21 000 [10 000 - 34 000] 0,4 [0,2 - 0,7] 0,4 [0,2 - 0,7] 4 300 [2 100 - 7 100] ёЌЁ…ƒ— 1. ќценочное число людей, живущих с ¬»„ (продолжение) ∆енщины (15Ц49 лет), ƒети (0Ц14 лет), ƒети (0Ц14 лет), по состо€нию на конец 2001 г. по состо€нию на конец 2003 г. по состо€нию на конец 2001 г.

[низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц —трана ќценка ќценка ќценка высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] ёжна€ и ёго-¬осточна€ јзи€ 1 600 000 [1 000 000 - 2 300 000] 160 000 [91 000 - 300 000] 130 000 [77 000 - 260 000] јфганистан Е Е Е Е Е Е Ѕангладеш ** Е [300 - 2 100] Е Е Е Е Ѕутан Е Е Е Е Е Е Ѕруней ƒаруссалам 200 [400] Е Е Е Е  амбоджа 48 000 [30 000 - 77 000] 7 300 [3 800 - 14 000] 6 400 [3 500 - 12 000] »нди€ Е [550 000 - 1 800 000] Е [54 000 - 270 000] Е [46 000 - 230 000] »ндонези€ 6 900 [3 400 - 11 000] Е Е Е Е »сламска€ –еспублика »ран 1 900 [600 - 3 800] Е Е Е Е Ћаосска€ Ќародно-ƒем.–еспублика 200 [400] Е Е Е Е ћалайзи€ 6 300 [3 100 - 10 000] Е Е Е Е ћальдивска€ –еспублика Е Е Е Е Е Е ћь€нма ** 78 000 [42 000 - 140 000] 7 600 [3 600 - 16 000] 5 700 [2 800 - 12 000] Ќепал 9 100 [4 500 - 15 000] Е Е Е Е ѕакистан 4 300 [1 400 - 8 500] Е Е Е Е ‘илиппины 900 [300 - 1 800] Е Е Е Е —ингапур 800 [300 - 1 500] Е Е Е Е Ўри-Ћанка 500 [1 000] Е Е Е Е “аиланд 200 000 [110 000 - 340 000] 12 000 [5 700 - 24 000] 12 000 [6 200 - 23 000] ¬ьетнам 41 000 [21 000 - 69 000] Е Е Е Е ¬осточна€ ≈вропа и ÷ентр. јзи€ 280 000 [180 000 - 410 000] 8 100 [6 600 - 12 000] 7 000 [5 800 - 9 700] јрмени€ 700 [300 - 1 100] Е Е Е Е јзербайджан Е Е Е Е Е Е Ѕеларусь Е [2 800 - 12 000] Е Е Е Е Ѕосни€ и √ерцеговина Е Е Е Е Е Е Ѕолгари€ Е Е Е Е Е Е ’орвати€ Е Е Е Е Е Е „ешска€ –еспублика 700 [300 - 1 600] Е Е Е Е Ёстони€ 1 600 [500 - 3 200] Е Е Е Е √рузи€ 600 [200 - 1 300] Е Е Е Е ¬енгри€ Е Е Е Е Е Е  азахстан 3 500 [1 000 - 7 000] Е Е Е Е  ыргызстан 500 [1 000] Е Е Е Е Ћатви€ 1 900 [900 - 3 100] Е Е Е Е Ћитва 500 [1 000] Е Е Е Е ѕольша Е Е Е Е Е Е –еспублика ћолдова Е Е Е Е Е Е –умыни€ Е Е Е Е Е Е –оссийска€ ‘едераци€ 170 000 [85 000 - 280 000] Е Е Е Е —ловаки€ Е Е Е Е Е Е “аджикистан Е Е Е Е Е Е “уркменистан Е Е Е Е Е Е ”краина 96 000 [47 000 - 160 000] Е Е Е Е ”збекистан 1 000 [600 - 3 600] Е Е Е Е «ападна€ ≈вропа 130 000 [100 000 - 170 000] 6 200 [4 900 - 7 900] 5 800 [4 600 - 7 400] јлбани€ Е Е Е Е Е Е јвстри€ 2 200 [1 100 - 3 600] Е Е Е Е Ѕельги€ 2 900 [1 400 - 4 800] Е Е Е Е ƒани€ 800 [400 - 1 300] Е Е Е Е ‘инл€нди€ 500 [1 000] Е Е Е Е ‘ранци€ 30 000 [15 000 - 49 000] Е Е Е Е √ермани€ 8 100 [4 000 - 13 000] Е Е Е Е √реци€ 1 800 [900 - 3 000] Е Е Е Е »сланди€ 200 [400] Е Е Е Е »рланди€ 700 [200 - 1 300] Е Е Е Е »тали€ 42 000 [21 000 - 69 000] Е Е Е Е Ћюксембург Е Е Е Е Е Е ћальта Е Е Е Е Е Е Ќидерланды 3 300 [1 600 - 5 400] Е Е Е Е Ќорвеги€ 500 [1 000] Е Е Е Е ѕортугали€ 4 200 [2 100 - 6 900] Е Е Е Е ƒоклад о глобальной эпидемии —ѕ»ƒа Ц 2. „исло смертей от —ѕ»ƒа 3. ƒети, осиротевшие из-за —ѕ»ƒа „исло сирот (0Ц17 лет), „исло сирот (0Ц17 лет), „исло смертей среди взрослых и „исло смертей среди взрослых и детей, по сост. на конец 2003 г. живших в 2003 г. живших в 2001 г.

детей, по сост. на конец 2001 г.

[низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц —трана ќценка ќценка ќценка ќценка высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] ёжна€ и ёго-¬осточна€ јзи€ 460 000 [290 000 - 700 000] 390 000 [240 000 - 590 000] јфганистан Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕангладеш ** Е [400] Е [400] Е Е Е Е Ѕутан Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕруней ƒаруссалам 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е  амбоджа 15 000 [9 100 - 25 000] 13 000 [7 800 - 21 000] Е Е Е Е »нди€ Е [160 000 - 560 000] Е [140 000 - 480 000] Е Е Е Е »ндонези€ 2 400 [1 100 - 4 100] 600 [300 - 1 000] Е Е Е Е »сламска€ –еспублика »ран 800 [300 - 1 600] 500 [1 000] Е Е Е Е Ћаосска€ Ќародно-ƒем.–еспублика 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е ћалайзи€ 2 000 [1 000 - 3 600] 1 500 [700 - 2 900] Е Е Е Е ћальдивска€ –еспублика Е Е Е Е Е Е Е Е ћь€нма ** 20 000 [11 000 - 35 000] 14 000 [7 800 - 26 000] Е Е Е Е Ќепал 3 100 [1 000 - 6 400] 2 000 [900 - 4 200] Е Е Е Е ѕакистан 4 900 [1 600 - 11 000] 3 900 [1 300 - 8 500] Е Е Е Е ‘илиппины 500 [1 000] 200 [400] Е Е Е Е —ингапур 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е Ўри-Ћанка 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е “аиланд 58 000 [34 000 - 97 000] 58 000 [34 000 - 96 000] Е Е Е Е ¬ьетнам 9 000 [4 500 - 16 000] 5 000 [3 000 - 9 100] Е Е Е Е ¬осточна€ ≈вропа и ÷ентр. јзи€ 49 000 [32 000 - 71 000] 31 000 [21 000 - 45 000] јрмени€ 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е јзербайджан Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕеларусь Е [900 - 3 300] Е [800 - 3 000] Е Е Е Е Ѕосни€ и √ерцеговина Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕолгари€ Е Е Е Е Е Е Е Е ’орвати€ Е Е Е Е Е Е Е Е „ешска€ –еспублика Е Е Е Е Е Е Е Е Ёстони€ 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е √рузи€ 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е ¬енгри€ Е Е Е Е Е Е Е Е  азахстан 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е  ыргызстан 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е Ћатви€ 500 [1 000] 200 [400] Е Е Е Е Ћитва 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е ѕольша Е Е Е Е Е Е Е Е –еспублика ћолдова Е Е Е Е Е Е Е Е –умыни€ Е Е Е Е Е Е Е Е –оссийска€ ‘едераци€ Е Е Е Е Е Е Е Е —ловаки€ Е Е Е Е Е Е Е Е “аджикистан Е Е Е Е Е Е Е Е “уркменистан Е Е Е Е Е Е Е Е ”краина 20 000 [9 600 - 33 000] 14 000 [7 000 - 24 000] Е Е Е Е ”збекистан 500 [1 000] 200 [400] Е Е Е Е «ападна€ ≈вропа 6 000 [8000] 6 000 [8000] јлбани€ Е Е Е Е Е Е Е Е јвстри€ 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е Ѕельги€ 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е ƒани€ 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е ‘инл€нди€ 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е ‘ранци€ 1 000 [2 000] 1 000 [2 000] Е Е Е Е √ермани€ 1 000 [2 000] 1 000 [2 000] Е Е Е Е √реци€ 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е »сланди€ 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е »рланди€ 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е »тали€ 1000 [2 000] 1000 [2 000] Е Е Е Е Ћюксембург 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е ћальта 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е Ќидерланды 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е Ќорвеги€ 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е ѕортугали€ 1000 [2 000] 1000 [2 000] Е Е Е Е ёЌЁ…ƒ— 6.

ѕоказатели об уровне 5. –аспространенность ¬»„ (в %) в группах риска в столичных городах 4. –аспространенность знаний и поведении ¬»„ (в %) среди молодых «нают, что здоровый на ѕотребители ћужчины, –аботники беременных женщин (15Ц24 вид человек может быть инъекционных занимающиес€ сексом инфицирован ¬»„ (в %) лет) в столичных городах секс-бизнеса наркотиков с мужчинами (15Ц24 лет) —трана √од ћедианa √од ћедианa √од ћедианa √од ћедианa ∆енщины ћужчины ёжна€ и ёго-¬осточна€ јзи€ јфганистан Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕангладеш ** Е Е 1999 2,5 2000 20,0 1999 0,3 Е Е Ѕутан Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕруней ƒаруссалам Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е  амбоджа Е Е Е Е 2002 18,5 Е Е 62 Е »нди€ Е Е 2002 7,2 Е Е Е Е Е Е »ндонези€ Е Е Е Е 2001 0,0 Е Е 32 Е »сламска€ –еспублика »ран Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ћаосска€ Ќародно-ƒем.–еспублика Е Е Е Е 2001 1,1 Е Е Е Е ћалайзи€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћальдивска€ –еспублика Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћь€нма ** Е Е 2000 37,1 2000 26,0 Е Е Е Е Ќепал Е Е 2000 50,0 2002 17,0 Е Е Е Е ѕакистан Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ‘илиппины Е Е Е Е Е Е Е Е 67 Е —ингапур Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ўри-Ћанка Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е “аиланд Е Е 2002 53,7 2002 2,6 Е Е Е Е ¬ьетнам Е Е 2001 22,3 2001 11,5 Е Е 63 Е ¬осточна€ ≈вропа и ÷ентр. јзи€ јрмени€ Е Е Е Е 1999 7,5 Е Е 53 јзербайджан Е Е Е Е Е Е Е Е 35 Е Ѕеларусь Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕосни€ и √ерцеговина Е Е Е Е Е Е Е Е 74 Е Ѕолгари€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ’орвати€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е „ешска€ –еспублика Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ёстони€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √рузи€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ¬енгри€ Е Е 2000 2,2 Е Е Е Е Е Е  азахстан Е Е 2002 0,0 Е Е Е Е 63 x 73 x  ыргызстан Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ћатви€ Е Е 2002 17,3 Е Е Е Е Е Е Ћитва Е Е Е Е 2001 0,5 Е Е Е Е ѕольша Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е –еспублика ћолдова Е Е Е Е Е Е Е Е 79 Е –умыни€ Е Е Е Е Е Е Е Е 70 –оссийска€ ‘едераци€ Е Е Е Е 2002 3,0 Е Е Е Е —ловаки€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е “аджикистан Е Е Е Е Е Е Е Е 8 Е “уркменистан Е Е Е Е Е Е Е Е 42 Е ”краина Е Е Е Е Е Е Е Е 78 Е ”збекистан Е Е Е Е Е Е Е Е 41 Е «ападна€ ≈вропа јлбани€ Е Е Е Е Е Е Е Е 40 Е јвстри€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕельги€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ƒани€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ‘инл€нди€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ‘ранци€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √ермани€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √реци€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е »сланди€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е »рланди€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е »тали€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ћюксембург Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћальта Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ќидерланды Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ќорвеги€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ѕортугали€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ƒоклад о глобальной эпидемии —ѕ»ƒа Ц 6. ѕоказатели об уровне знаний и поведении ћогут указать два метода —ообщили, что имели ѕользовались презервативами при Ќачали половую профилактики и опровергнуть сексуальные отношени€ последнем сексуальном контакте высокого √од жизнь до 15 лет (%) два неверных представлени€ высокого риска в течение риска, из числа тех, кто имел такие контакты в (15Ц19 лет) (в %) (15Ц24 лет) последнего года (в %) (15Ц24 лет) течение последнего года (в %) (15Ц24 лет) —трана ∆енщины ћужчины ∆енщины ћужчины ∆енщины ћужчины ∆енщины ћужчины ёжна€ и ёго-¬осточна€ јзи€ јфганистан Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕангладеш ** Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕутан Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕруней ƒаруссалам Е Е Е Е Е Е Е Е Е  амбоджа 37 Е 1 Е 1 Е Е Е 2000 d »нди€ 21 x 17 x Е Е 2 12 51 59 2001 a »ндонези€ 7 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c »сламска€ –еспублика »ран Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ћаосска€ Ќародно-ƒем.–еспублика Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћалайзи€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћальдивска€ –еспублика Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћь€нма ** Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ќепал Е Е 9 20 Е Е Е Е 2001 d ѕакистан Е Е Е Е Е Е Е Е Е ‘илиппины Е Е 1dv Е Е Е Е Е 2000 c —ингапур Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ўри-Ћанка Е Е Е Е Е Е Е Е Е “аиланд Е Е Е Е Е Е Е Е Е ¬ьетнам 25 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c ¬осточна€ ≈вропа и ÷ентр. јзи€ јрмени€ 7 8 1 1 0 69 0 44 2000 d јзербайджан 2 Е 1fy Е Е Е Е Е 2000 c Ѕеларусь Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕосни€ и √ерцеговина Е Е Е Е Е Е Е Е 2000 c Ѕолгари€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ’орвати€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е „ешска€ –еспублика Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ёстони€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е √рузи€ Е Е 3 Е Е Е Е Е 1999 f ¬енгри€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е  азахстан Е Е 1 6 27 78 32 65 1999 d  ыргызстан Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ћатви€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ћитва Е Е Е Е Е Е Е Е Е ѕольша Е Е Е Е Е Е Е Е Е –еспублика ћолдова 19 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c –умыни€ Е Е 3 12 Е Е Е Е 1999 f –оссийска€ ‘едераци€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е —ловаки€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е “аджикистан Е Е Е Е Е Е Е Е 2000 c “уркменистан Е Е 0 Е Е Е Е Е 2000 d ”краина Е Е Е Е Е Е Е Е 2000 c ”збекистан 3 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c «ападна€ ≈вропа јлбани€ 0 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c јвстри€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕельги€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ƒани€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ‘инл€нди€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ‘ранци€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е √ермани€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е √реци€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е »сланди€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е »рланди€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е »тали€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ћюксембург Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћальта Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ќидерланды Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ќорвеги€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ѕортугали€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ёЌЁ…ƒ— 1. ќценочное число людей, живущих с ¬»„ ¬зрослые и дети, по состо€нию ¬зрослые и дети, по состо€нию ¬зрослые (15Ц49 лет), на конец 2003 г. на конец 2001г. по состо€нию на конец 2003 г.

[низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц —трана ќценка ќценка ќценка высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] —ерби€ и „ерногори€ 10 000 [3 400 - 20 000] 10 000 [3 400 - 20 000] 10 000 [3 300 - 20 000] —ловени€ 500 [1 000] 500 [1 000] 500 [1 000] »спани€ 140 000 [67 000 - 220 000] 130 000 [65 000 - 210 000] 130 000 [66 000 - 220 000] Ўвеци€ 3 600 [1 200 - 6 900] 3 400 [1 100 - 6 600] 3 500 [1 200 - 6 900] Ўвейцари€ 13 000 [6 500 - 21 000] 12 000 [6 000 - 20 000] 13 000 [6 400 - 21 000] Ѕё– ћакедони€ 200 [400] 200 [400] 200 [400] —оединенное  оролевство 32 000 [16 000 - 52 000] 24 000 [12 000 - 38 000] 31 000 [15 000 - 51 000] —ев. јфрика и Ѕлижн. ¬осток 480 000 [200 000 - 1 400 000] 340 000 [130 000 - 910 000] 460 000 [190 000 - 1 300 000] јлжир 9 100 [3 000 - 18 000] 6 800 [2 200 - 14 000] 9 000 [3 000 - 18 000] Ѕахрейн 600 [200 - 1 100] 500 [1 000] 600 [200 - 1 100]  ипр Е Е Е Е Е Е ≈гипет 12 000 [5 000 - 31 000] 11 000 [3 600 - 22 000] 12 000 [5 000 - 30 000] »рак 500 [1 000] Е Е 500 [1 000] »зраиль 3 000 [1 500 - 4 900] Е Е 3 000 [1 500 - 4 900] »ордани€ 600 [1 000] 600 [1 000] 500 [1 000]  увейт Е Е Е Е Е Е Ћиван 2 800 [700 - 4 100] 2 000 [400 - 2 500] 2 800 [700 - 4 000] Ћивийска€ јрабска€ ƒжамахири€ 10 000 [3 300 - 20 000] Е Е 10 000 [3 300 - 20 000] ћорокко 15 000 [5 000 - 30 000] Е Е 15 000 [5 000 - 30 000] ќман 1 300 [500 - 3 000] 1 000 [300 - 2 100] 1 300 [500 - 2 900]  атар Е Е Е Е Е Е —аудовска€ јрави€ Е Е Е Е Е Е —удан 400 000 [120 000 - 1 300 000] 320 000 [110 000 - 890 000] 380 000 [120 000 - 1 200 000] —ирийска€ јрабска€ республика 500 [300 - 2 100] Е Е 500 [300 - 2 100] “унис 1 000 [400 - 2 400] 600 [200 - 1 200] 1 000 [400 - 2 300] “урци€ Е Е Е Е Е Е ќбъединенные јрабские Ёмираты Е Е Е Е Е Е …емен 12 000 [4 000 - 24 000] Е Е 12 000 [4 000 - 24 000] —еверна€ јмерика 1 000 000 [520 000 - 1 600 000] 950 000 [490 000 - 1 500 000] 990 000 [510 000 - 1 600 000]  анада 56 000 [26 000 - 86 000] 49 000 [24 000 - 79 000] 55 000 [25 000 - 85 000] —оединенные Ўтаты јмерики 950 000 [470 000 - 1 600 000] 900 000 [450 000 - 1 500 000] 940 000 [460 000 - 1 500 000]  арибский бассейн 430 000 [270 000 - 760 000] 400 000 [270 000 - 650 000] 410 000 [260 000 - 720 000] Ѕагамские острова 5 600 [3 200 - 8 700] 5 200 [3 300 - 8 300] 5 200 [3 100 - 8 400] Ѕарбадос 2 500 [700 - 9 200] 2 500 [800 - 7 300] 2 500 [700 - 9 100]  уба 3 300 [1 100 - 6 600] 3 200 [1 100 - 6 500] 3 300 [1 100 - 6 400] ƒоминиканска€ –еспублика 88 000 [48 000 - 160 000] 90 000 [52 000 - 150 000] 85 000 [47 000 - 150 000] √аити 280 000 [120 000 - 600 000] 260 000 [130 000 - 500 000] 260 000 [120 000 - 560 000] ямайка 22 000 [11 000 - 41 000] 15 000 [7 700 - 28 000] 21 000 [11 000 - 40 000] “ринидад и “обаго 29 000 [11 000 - 74 000] 26 000 [11 000 - 59 000] 28 000 [10 000 - 72 000] Ћатинска€ јмерика 1 600 000 [1 200 000 - 2 100 000] 1 400 000 [1 100 000 - 1 800 000] 1 600 000 [1 200 000 - 2 000 000] јргентина 130 000 [61 000 - 210 000] 120 000 [59 000 - 200 000] 120 000 [61 000 - 200 000] Ѕелиз 3 600 [1 200 - 10 000] 2 900 [1 100 - 7 200] 3 500 [1 200 - 9 800] Ѕоливи€ 4 900 [1 600 - 11 000] 4 200 [1 300 - 9 000] 4 800 [1 600 - 9 400] Ѕразили€ 660 000 [320 000 - 1 100 000] 630 000 [310 000 - 1 000 000] 650 000 [320 000 - 1 100 000] „или 26 000 [13 000 - 44 000] 25 000 [12 000 - 42 000] 26 000 [13 000 - 43 000]  олумби€ 190 000 [90 000 - 310 000] 130 000 [61 000 - 210 000] 180 000 [90 000 - 300 000]  оста-–ика 12 000 [6 000 - 21 000] 11 000 [5 500 - 19 000] 12 000 [6 000 - 20 000] Ёквадор 21 000 [10 000 - 38 000] 20 000 [9 700 - 36 000] 20 000 [10 000 - 34 000] —альвадор 29 000 [14 000 - 50 000] 24 000 [12 000 - 43 000] 28 000 [14 000 - 46 000] √ватемала 78 000 [38 000 - 130 000] 69 000 [34 000 - 110 000] 74 000 [36 000 - 120 000] √айана * 11 000 [3 500 - 35 000] 11 000 [4 300 - 30 000] 11 000 [3 300 - 33 000] √ондурас 63 000 [35 000 - 110 000] 51 000 [29 000 - 90 000] 59 000 [33 000 - 100 000] ћексика 160 000 [78 000 - 260 000] 150 000 [74 000 - 250 000] 160 000 [78 000 - 260 000] Ќикарагуа 6 400 [3 100 - 12 000] 5 800 [2 700 - 10 000] 6 200 [3 000 - 10 000] ѕанама 16 000 [7 700 - 26 000] 11 000 [5 500 - 19 000] 15 000 [7 500 - 25 000] ѕарагвай 15 000 [7 300 - 25 000] 10 000 [5 000 - 17 000] 15 000 [7 300 - 24 000] ѕеру 82 000 [40 000 - 140 000] 53 000 [26 000 - 88 000] 80 000 [39 000 - 130 000] —уринам 5 200 [1 400 - 18 000] 4 100 [1 300 - 13 000] 5 000 [1 400 - 18 000] ”ругвай 6 000 [2 800 - 9 700] 5 600 [2 700 - 9 500] 5 800 [2 800 - 9 400] ¬енесуэла 110 000 [47 000 - 170 000] 73 000 [35 000 - 120 000] 100 000 [47 000 - 160 000] »тоговое глобальное число 37 800 000 [34 600 000 - 42 300 000] 34 900 000 [32 000 000 - 39 000 000] 35 700 000 [32 700 000 - 39 800 000] ƒоклад о глобальной эпидемии —ѕ»ƒа Ц 1.

ќценочное число людей, живущих с ¬»„ (продолжение) ¬зрослые (15Ц49 лет), ¬зрослые (15Ц49 лет) (%) ¬зрослые (15Ц49 лет) (%) ∆енщины (15Ц49 лет), по сост. на конец 2001г. по сост. на конец 2003 г. по сост. на конец 2001 г. по сост. на конец 2003 г.

[низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц —трана ќценка ќценка ќценка ќценка высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] —ерби€ и „ерногори€ 10 000 [3 300 - 20 000] 0,2 [0,1 - 0,4] 0,2 [0,1 - 0,4] 2 000 [700 - 3 900] —ловени€ 500 [1 000] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] Е Е »спани€ 130 000 [64 000 - 210 000] 0,7 [0,3 - 1,1] 0,6 [0,3 - 1,0] 27 000 [13 000 - 44 000] Ўвеци€ 3 300 [1 100 - 6 500] 0,1 [0,0 - 0,2] 0,1 [0,0 - 0,2] 900 [300 - 1 800] Ўвейцари€ 12 000 [5 900 - 20 000] 0,4 [0,2 - 0,6] 0,4 [0,2 - 0,6] 3 900 [1 900 - 6 400] Ѕё– ћакедони€ 200 [400] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] Е Е —оединенное  оролевство 23 000 [11 000 - 37 000] 0,1 [0,1 - 0,2] 0,1 [0,2] 7 000 [3 400 - 11 000] —ев. јфрика и Ѕлижн. ¬осток 320 000 [130 000 - 860 000] 0,2 [0,1 - 0,6] 0,2 [0,1 - 0,5] 220 000 [70 000 - 690 000] јлжир 6 800 [2 200 - 13 000] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 1 400 [500 - 2 700] Ѕахрейн 500 [1 000] 0,2 [0,1 - 0,3] 0,1 [0,0 - 0,2] 500 [1 000]  ипр Е Е Е Е Е Е Е Е ≈гипет 11 000 [3 600 - 21 000] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 1 600 [500 - 3 200] »рак Е Е 0,1 [0,2] Е Е Е Е »зраиль Е Е 0,1 [0,1 - 0,2] Е Е Е Е »ордани€ 500 [1 000] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] Е Е  увейт Е Е Е Е Е Е Е Е Ћиван 2 000 [400 - 2 400] 0,1 [0,0 - 0,2] 0,1 [0,2] 500 [1 000] Ћивийска€ јрабска€ ƒжамахири€ Е Е 0,3 [0,1 - 0,6] Е Е Е Е ћорокко Е Е 0,1 [0,0 - 0,2] Е Е Е Е ќман 1 000 [300 - 2 000] 0,1 [0,0 - 0,2] 0,1 [0,0 - 0,2] 500 [1 000]  атар Е Е Е Е Е Е Е Е —аудовска€ јрави€ Е Е Е Е Е Е Е Е —удан 300 000 [100 000 - 840 000] 2,3 [0,7 - 7,2] 1,9 [0,7 - 5,2] 220 000 [66 000 - 690 000] —ирийска€ јрабска€ республика Е Е 0,1 [0,2] Е Е 200 [1 000] “унис 500 [200 - 1 100] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 500 [1 000] “урци€ Е Е Е Е Е Е Е Е ќбъединенные јрабские Ёмираты Е Е Е Е Е Е Е Е …емен Е Е 0,1 [0,0 - 0,2] Е Е Е Е —еверна€ јмерика 940 000 [480 000 - 1 500 000] 0,6 [0,3 - 1,0] 0,6 [0,3 - 1,0] 250 000 [130 000 - 400 000]  анада 48 000 [24 000 - 79 000] 0,3 [0,2 - 0,5] 0,3 [0,2 - 0,5] 13 000 [6 400 - 21 000] —оединенные Ўтаты јмерики 890 000 [440 000 - 1 500 000] 0,6 [0,3 - 1,1] 0,6 [0,3 - 1,0] 240 000 [120 000 - 390 000]  арибский бассейн 380 000 [260 000 - 610 000] 2,3 [1,4 - 4,1] 2,2 [1,5 - 3,5] 200 000 [120 000 - 370 000] Ѕагамские острова 4 900 [3 200 - 8 000] 3,0 [1,8 - 4,9] 3,0 [1,9 - 4,8] 2 500 [1 500 - 4 200] Ѕарбадос 2 500 [800 - 7 300] 1,5 [0,4 - 5,4] 1,5 [0,5 - 4,4] 800 [200 - 3 100]  уба 3 200 [1 100 - 6 300] 0,1 [0,2] 0,1 [0,2] 1 100 [400 - 2 100] ƒоминиканска€ –еспублика 87 000 [51 000 - 150 000] 1,7 [0,9 - 3,0] 1,8 [1,1 - 3,1] 23 000 [13 000 - 41 000] √аити 240 000 [130 000 - 460 000] 5,6 [2,5 - 11,9] 5,5 [2,8 - 10,4] 150 000 [66 000 - 320 000] ямайка 14 000 [7 500 - 27 000] 1,2 [0,6 - 2,2] 0,8 [0,4 - 1,6] 10 000 [5 500 - 20 000] “ринидад и “обаго 26 000 [11 000 - 57 000] 3,2 [1,2 - 8,3] 3,0 [1,3 - 6,8] 14 000 [5 200 - 36 000] Ћатинска€ јмерика 1 400 000 [1 000 000 - 1 800 000] 0,6 [0,5 - 0,8] 0,5 [0,4 - 0,7] 560 000 [420 000 - 730 000] јргентина 120 000 [59 000 - 200 000] 0,7 [0,3 - 1,1] 0,7 [0,3 - 1,1] 24 000 [12 000 - 39 000] Ѕелиз 2 800 [1 100 - 6 900] 2,4 [0,8 - 6,9] 2,1 [0,8 - 5,2] 1 300 [400 - 3 600] Ѕоливи€ 4 000 [1 300 - 7 900] 0,1 [0,0 - 0,2] 0,1 [0,0 - 0,2] 1 300 [400 - 2 500] Ѕразили€ 620 000 [300 000 - 1 000 000] 0,7 [0,3 - 1,1] 0,6 [0,3 - 1,1] 240 000 [120 000 - 400 000] „или 25 000 [12 000 - 41 000] 0,3 [0,2 - 0,5] 0,3 [0,2 - 0,5] 8 700 [4 300 - 14 000]  олумби€ 120 000 [61 000 - 200 000] 0,7 [0,4 - 1,2] 0,5 [0,3 - 0,8] 62 000 [30 000 - 100 000]  оста-–ика 11 000 [5 400 - 18 000] 0,6 [0,3 - 1,0] 0,6 [0,3 - 0,9] 4 000 [2 000 - 6 600] Ёквадор 19 000 [9 500 - 32 000] 0,3 [0,1 - 0,5] 0,3 [0,1 - 0,5] 6 800 [3 400 - 11 000] —альвадор 24 000 [12 000 - 39 000] 0,7 [0,3 - 1,1] 0,6 [0,3 - 1,0] 9 600 [4 700 - 16 000] √ватемала 65 000 [32 000 - 110 000] 1,1 [0,6 - 1,8] 1,1 [0,5 - 1,7] 31 000 [15 000 - 51 000] √айана * 11 000 [4 000 - 28 000] 2,5 [0,8 - 7,7] 2,5 [0,9 - 6,4] 6 100 [1 900 - 19 000] √ондурас 48 000 [27 000 - 84 000] 1,8 [1,0 - 3,2] 1,6 [0,9 - 2,8] 33 000 [19 000 - 59 000] ћексика 150 000 [74 000 - 250 000] 0,3 [0,1 - 0,4] 0,3 [0,1 - 0,4] 53 000 [26 000 - 87 000] Ќикарагуа 5 500 [2 700 - 9 100] 0,2 [0,1 - 0,3] 0,2 [0,1 - 0,3] 2 100 [1 000 - 3 400] ѕанама 11 000 [5 400 - 18 000] 0,9 [0,5 - 1,5] 0,7 [0,3 - 1,1] 6 200 [3 100 - 10 000] ѕарагвай 10 000 [5 000 - 17 000] 0,5 [0,2 - 0,8] 0,4 [0,2 - 0,6] 3 900 [1 900 - 6 400] ѕеру 51 000 [25 000 - 84 000] 0,5 [0,3 - 0,9] 0,4 [0,2 - 0,6] 27 000 [13 000 - 44 000] —уринам 4 000 [1 300 - 12 000] 1,7 [0,5 - 5,8] 1,3 [0,4 - 4,1] 1 700 [500 - 6 100] ”ругвай 5 500 [2 700 - 9 100] 0,3 [0,2 - 0,5] 0,3 [0,2 - 0,5] 1 900 [900 - 3 200] ¬енесуэла 71 000 [35 000 - 120 000] 0,7 [0,4 - 1,2] 0,6 [0,3 - 0,9] 32 000 [16 000 - 53 000] »тоговое глобальное число 32 900 000 [30 200 000 - 36 700 000] 1,1 [1,0 - 1,2] 1,0 [0,9 - 1,1] 17 000 000 [15 800 000 - 18 800 000] ёЌЁ…ƒ— 1. ќценочное число людей, живущих с ¬»„ (продолжение) ∆енщины (15Ц49 лет), ƒети (0Ц14 лет), ƒети (0Ц14 лет), по состо€нию на конец 2001 г. по состо€нию на конец 2003 г. по состо€нию на конец 2001 г.

[низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц —трана ќценка ќценка ќценка высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] —ерби€ и „ерногори€ 2 000 [700 - 3 900] Е Е Е Е —ловени€ Е Е Е Е Е Е »спани€ 26 000 [13 000 - 43 000] Е Е Е Е Ўвеци€ 900 [300 - 1 700] Е Е Е Е Ўвейцари€ 3 600 [1 800 - 5 900] Е Е Е Е Ѕё– ћакедони€ Е Е Е Е Е Е —оединенное  оролевство 5 000 [2 500 - 8 200] Е Е Е Е —ев. јфрика и Ѕлижн. ¬осток 170 000 [62 000 - 480 000] 21 000 [6 300 - 72 000] 16 000 [5 400 - 48 000] јлжир 800 [300 - 1 600] Е Е Е Е Ѕахрейн 200 [400] Е Е Е Е  ипр Е Е Е Е Е Е ≈гипет 1 200 [400 - 2 300] Е Е Е Е »рак Е Е Е Е Е Е »зраиль Е Е Е Е Е Е »ордани€ Е Е Е Е Е Е  увейт Е Е Е Е Е Е Ћиван 500 [1 000] Е Е Е Е Ћивийска€ јрабска€ ƒжамахири€ Е Е Е Е Е Е ћорокко Е Е Е Е Е Е ќман 200 [400] Е Е Е Е  атар Е Е Е Е Е Е —аудовска€ јрави€ Е Е Е Е Е Е —удан 170 000 [59 000 - 470 000] 21 000 [6 000 - 72 000] 16 000 [5 200 - 48 000] —ирийска€ јрабска€ республика Е Е Е Е Е Е “унис 200 [400] Е Е Е Е “урци€ Е Е Е Е Е Е ќбъединенные јрабские Ёмираты Е Е Е Е Е Е …емен Е Е Е Е Е Е —еверна€ јмерика 190 000 [100 000 - 310 000] 11 000 [5 600 - 17 300] 11 000 [5 500 - 17 200]  анада 12 000 [5 900 - 20 000] Е Е Е Е —оединенные Ўтаты јмерики 180 000 [88 000 - 300 000] Е Е Е Е  арибский бассейн 180 000 [120 000 - 310 000] 22 000 [11 000 - 48 000] 22 000 [12 000 - 42 000] Ѕагамские острова 2 500 [1 600 - 4 000] 200 [400] 200 [400] Ѕарбадос 800 [300 - 2 400] 200 [400] 200 [400]  уба 1 000 [300 - 2 000] Е Е Е Е ƒоминиканска€ –еспублика 23 000 [13 000 - 39 000] 2 200 [1 100 - 4 400] 2 100 [1 100 - 4 100] √аити 140 000 [71 000 - 260 000] 19 000 [7 900 - 45 000] 18 000 [8 700 - 39 000] ямайка 7 200 [3 700 - 14 000] 500 [1 000] 500 [1 000] “ринидад и “обаго 13 000 [5 600 - 28 000] 700 [300 - 2 100] 600 [300 - 1 500] Ћатинска€ јмерика 480 000 [360 000 - 640 000] 25 000 [20 000 - 41 000] 24 000 [19 000 - 40 000] јргентина 23 000 [11 000 - 37 000] Е Е Е Е Ѕелиз 1 000 [400 - 2 500] 200 [400] 200 [400] Ѕоливи€ 1 100 [300 - 2 100] Е Е Е Е Ѕразили€ 230 000 [110 000 - 380 000] Е Е Е Е „или 8 000 [3 900 - 13 000] Е Е Е Е  олумби€ 40 000 [20 000 - 65 000] Е Е Е Е  оста-–ика 3 500 [1 700 - 5 700] Е Е Е Е Ёквадор 6 200 [3 000 - 10 000] Е Е Е Е —альвадор 7 700 [3 800 - 13 000] Е Е Е Е √ватемала 27 000 [13 000 - 45 000] Е Е Е Е √айана * 6 100 [2 300 - 16 000] 600 [200 - 2 000] 700 [200 - 1 900] √ондурас 27 000 [15 000 - 47 000] 3 900 [2 000 - 7 800] 3 200 [1 600 - 6 200] ћексика 49 000 [24 000 - 80 000] Е Е Е Е Ќикарагуа 1 800 [900 - 2 900] Е Е Е Е ѕанама 4 100 [2 000 - 6 700] Е Е Е Е ѕарагвай 2 700 [1 300 - 4 400] Е Е Е Е ѕеру 16 000 [8 000 - 27 000] Е Е Е Е —уринам 1 300 [400 - 3 900] 200 [800] 200 [800] ”ругвай 1 800 [900 - 2 900] Е Е Е Е ¬енесуэла 23 000 [11 000 - 37 000] Е Е Е Е »тоговое глобальное число 15 700 000 [14 600 000 - 17 400 000] 2 100 000 [1 900 000 - 2 500 000] 2 000 000 [1 800 000 - 2 300 000] ƒоклад о глобальной эпидемии —ѕ»ƒа Ц 2. „исло смертей от —ѕ»ƒа 3. ƒети, осиротевшие из-за —ѕ»ƒа „исло сирот (0Ц17 лет), „исло сирот (0Ц17 лет), „исло смертей среди взрослых „исло смертей среди взрослых и и детей, по сост. на конец 2003 г. детей, по сост. на конец 2001 г. живших в 2003 г. живших в 2001 г.

[низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц [низка€ оценка Ц —трана ќценка ќценка ќценка ќценка высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] высока€ оценка] —ерби€ и „ерногори€ 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е —ловени€ 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е »спани€ 1000 [2 000] 1000 [2 000] Е Е Е Е Ўвеци€ 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е Ўвейцари€ 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е Ѕё– ћакедони€ 100 [200] 100 [200] Е Е Е Е —оединенное  оролевство 500 [1 000] 500 [1 000] Е Е Е Е —ев. јфрика и Ѕлижн. ¬осток 24 000 [9 900 - 62 000] 17 000 [7 500 - 40 000] јлжир 500 [1 000] 500 [1 000] Е Е Е Е Ѕахрейн 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е  ипр Е Е Е Е Е Е Е Е ≈гипет 700 [200 - 1 600] 500 [1 000] Е Е Е Е »рак Е Е Е Е Е Е Е Е »зраиль Е Е Е Е Е Е Е Е »ордани€ 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е  увейт Е Е Е Е Е Е Е Е Ћиван 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е Ћивийска€ јрабска€ ƒжамахири€ Е Е Е Е Е Е Е Е ћорокко Е Е Е Е Е Е Е Е ќман 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е  атар Е Е Е Е Е Е Е Е —аудовска€ јрави€ Е Е Е Е Е Е Е Е —удан 23 000 [8 700 - 61 000] 16 000 [6 800 - 39 000] Е Е Е Е —ирийска€ јрабска€ республика 200 [400] Е Е Е Е Е Е “унис 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е “урци€ Е Е Е Е Е Е Е Е ќбъединенные јрабские Ёмираты Е Е Е Е Е Е Е Е …емен Е Е Е Е Е Е Е Е —еверна€ јмерика 16 000 [8 300 - 25 000] 16 000 [8 300 - 25 000]  анада 1 500 [740 - 2 500] 1 500 [740 - 2 500] Е Е Е Е —оединенные Ўтаты јмерики 14 000 [6 900 - 23 000] 14 000 [6 900 - 23 000] Е Е Е Е  арибский бассейн 35 000 [23 000 - 59 000] 32 000 [22 000 - 50 000] Ѕагамские острова 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е Ѕарбадос 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е  уба 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е ƒоминиканска€ –еспублика 7 900 [4 700 - 13 000] 7 000 [4 200 - 12 000] Е Е Е Е √аити 24 000 [12 000 - 47 000] 22 000 [13 000 - 40 000] Е Е Е Е ямайка 900 [500 - 1 600] 500 [1 000] Е Е Е Е “ринидад и “обаго 1 900 [900 - 4 100] 1 500 [800 - 2 900] Е Е Е Е Ћатинска€ јмерика 84 000 [65 000 - 110 000] 63 000 [50 000 - 81 000] јргентина 1 500 *** [1 400 - 3 000] *** 1 500 *** [1 400 - 3 000] *** Е Е Е Е Ѕелиз 200 [400] 200 [400] Е Е Е Е Ѕоливи€ 500 [1 000] 500 [1 000] Е Е Е Е Ѕразили€ 15 000 *** [14 000 - 22 000] *** 14 600 *** [13 000 - 20 000] *** Е Е Е Е „или 1 400 [700 - 2 500] 800 [400 - 1 500] Е Е Е Е  олумби€ 3 600 *** [2 200 - 6 000] *** 3 300 *** [2 000 - 5 800] *** Е Е Е Е  оста-–ика 900 [400 - 1 600] 800 [400 - 1 400] Е Е Е Е Ёквадор 1 700 [800 - 3 600] 1 600 [700 - 3 200] Е Е Е Е —альвадор 2 200 [1 000 - 4 100] 2 000 [1 000 - 3 800] Е Е Е Е √ватемала 5 800 [2 900 - 10 000] 4 900 [2 400 - 8 400] Е Е Е Е √айана * 1 100 [500 - 2 600] 1 300 [600 - 2 700] Е Е Е Е √ондурас 4 100 [2 300 - 7 200] 3 100 [1 700 - 5 500] Е Е Е Е ћексика 5 000 *** [4 500 - 10 000] *** 4 200 *** [4 000 - 9 000] *** Е Е Е Е Ќикарагуа 500 [1 000] 500 [1 000] Е Е Е Е ѕанама 500 [1 000] 200 [400] Е Е Е Е ѕарагвай 600 [300 - 1 000] 500 [1 000] Е Е Е Е ѕеру 4 200 [2 100 - 7 300] 3 700 [1 800 - 6 400] Е Е Е Е —уринам 500 [1 000] 500 [1 000] Е Е Е Е ”ругвай 500 [1 000] 500 [1 000] Е Е Е Е ¬енесуэла 4 100 [1 900 - 8 000] 2 600 [1 200 - 5 300] Е Е Е Е 11 15 000 000 [13 000 000 - 18 000 000] [10 000 000 - 14 000 000] »тоговое глобальное число 2 900 000 [2 600 000 - 3 300 000] 2 500 000 [2 300 000 - 2 800 000] ёЌЁ…ƒ— 6. ѕоказатели об уровне 5. –аспространенность ¬»„ (в %) в группах риска в столичных городах 4. –аспространенность знаний и поведении ¬»„ (в %) среди молодых «нают, что здоровый на ѕотребители ћужчины, –аботники беременных женщин (15Ц24 вид человек может быть инъекционных занимающиес€ сексом инфицирован ¬»„ (в %) лет) в столичных городах секс-бизнеса наркотиков с мужчинами (15Ц24 лет) —трана √од ћедианa √од ћедианa √од ћедианa √од ћедианa ∆енщины ћужчины —ерби€ и „ерногори€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —ловени€ Е Е Е Е Е Е 1999 1,7 Е Е »спани€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ўвеци€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ўвейцари€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕё– ћакедони€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —оединенное  оролевство Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —ев. јфрика и Ѕлижн. ¬осток јлжир Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕахрейн Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е  ипр Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ≈гипет Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е »рак Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е »зраиль Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е »ордани€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е  увейт Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ћиван Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ћивийска€ јрабска€ ƒжамахири€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћорокко Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ќман Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е  атар Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —аудовска€ јрави€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —удан Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —ирийска€ јрабска€ республика Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е “унис Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е “урци€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ќбъединенные јрабские Ёмираты Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е …емен Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —еверна€ јмерика  анада Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —оединенные Ўтаты јмерики Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е  арибский бассейн Ѕагамские острова Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕарбадос Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е  уба Е Е Е Е Е Е Е Е 91 Е ƒоминиканска€ –еспублика Е Е Е Е 1999 3,5 Е Е 92 √аити Е Е Е Е Е Е Е Е 68 ямайка Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е “ринидад и “обаго Е Е Е Е Е Е Е Е 95 Е Ћатинска€ јмерика јргентина Е Е 2001 44,3 Е Е 2001 24,3 Е Е Ѕелиз Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕоливи€ Е Е Е Е Е Е Е Е 64 Ѕразили€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е „или Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е  олумби€ Е Е Е Е Е Е Е Е 82 Е  оста-–ика Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ёквадор Е Е Е Е 2002 14,0 Е Е 58 w Е —альвадор Е Е Е Е 2002 4,0 2002 17,7 68 Е √ватемала Е Е Е Е 2002 3,3 2002 11,5 Е Е √айана * Е Е Е Е Е Е Е Е 84 Е √ондурас Е Е Е Е 2002 8,1 2002 8,2 81 ћексика Е Е Е Е 1999 0,3 Е Е Е Е Ќикарагуа Е Е Е Е 2002 0,0 2002 9,3 73 z Е ѕанама Е Е Е Е 2002 1,8 2002 10,6 Е Е ѕарагвай Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ѕеру Е Е Е Е Е Е 2002 22,0 72 Е —уринам Е Е Е Е Е Е Е Е 70 Е ”ругвай Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ¬енесуэла Е Е Е Е Е Е Е Е 78 Е »тоговое глобальное число ƒоклад о глобальной эпидемии —ѕ»ƒа Ц 6. ѕоказатели об уровне знаний и поведении ћогут указать два метода —ообщили, что имели ѕользовались презервативами при Ќачали половую профилактики и опровергнуть сексуальные отношени€ последнем сексуальном контакте высокого √од жизнь до 15 лет (%) два неверных представлени€ высокого риска в течение риска, из числа тех, кто имел такие контакты в (15Ц19 лет) (в %) (15Ц24 лет) последнего года (в %) (15Ц24 лет) течение последнего года (в %) (15Ц24 лет) —трана ∆енщины ћужчины ∆енщины ћужчины ∆енщины ћужчины ∆енщины ћужчины —ерби€ и „ерногори€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е —ловени€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е »спани€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ўвеци€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ўвейцари€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕё– ћакедони€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е —оединенное  оролевство Е Е Е Е Е Е Е Е Е —ев. јфрика и Ѕлижн. ¬осток јлжир Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕахрейн Е Е Е Е Е Е Е Е Е  ипр Е Е Е Е Е Е Е Е Е ≈гипет Е Е Е Е Е Е Е Е Е »рак Е Е Е Е Е Е Е Е Е »зраиль Е Е Е Е Е Е Е Е Е »ордани€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е  увейт Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ћиван Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ћивийска€ јрабска€ ƒжамахири€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћорокко Е Е Е Е Е Е Е Е Е ќман Е Е Е Е Е Е Е Е Е  атар Е Е Е Е Е Е Е Е Е —аудовска€ јрави€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е —удан Е Е Е Е Е Е Е Е Е —ирийска€ јрабска€ республика Е Е Е Е Е Е Е Е Е “унис Е Е Е Е Е Е Е Е Е “урци€ Е Е Е 0 Е Е Е Е 1998 d ќбъединенные јрабские Ёмираты Е Е Е Е Е Е Е Е Е …емен Е Е Е Е Е Е Е Е Е —еверна€ јмерика  анада Е Е Е Е Е Е Е Е Е —оединенные Ўтаты јмерики Е Е Е Е Е Е Е Е Е  арибский бассейн Ѕагамские острова Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕарбадос Е Е Е Е Е Е Е Е Е  уба 52 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c ƒоминиканска€ –еспублика Е Е 13 18 16 49 Е Е 2002 d √аити 14 24 12 28 59 93 19 30 2000 d ямайка Е Е Е Е Е Е Е Е Е “ринидад и “обаго 33 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c Ћатинска€ јмерика јргентина Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕелиз Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ѕоливи€ 22 c x Е 5 15 Е Е Е Е 1998 d Ѕразили€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е „или Е Е Е Е Е Е Е Е Е  олумби€ Е Е 10 Е 49 Е 29 Е 2000 d  оста-–ика Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ёквадор Е Е 7 Е Е Е Е Е 2001 f —альвадор Е Е Е Е Е Е Е Е 1998 f √ватемала Е Е 7 15 Е Е Е Е 2002 f √айана * 36 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c √ондурас Е Е 13 19 Е Е Е Е 2001 f ћексика Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ќикарагуа Е Е 11 Е 10 Е 17 Е 2001 d ѕанама Е Е Е Е Е Е Е Е Е ѕарагвай Е Е Е Е Е Е Е Е Е ѕеру Е Е 5 Е 29 Е 19 Е 2000 d —уринам 27 Е Е Е Е Е Е Е 2000 c ”ругвай Е Е Е Е Е Е Е Е Е ¬енесуэла Е Е Е Е Е Е Е Е 2000 c »тоговое глобальное число ƒоклад о глобальной эпидемии —ѕ»ƒа Ц ѕриложение ќценки и данные по ¬»„ и —ѕ»ƒу по состо€нию на конец года и конец 2001 года дл€ моделировани€ течени€ эпидемий ¬»„ и их ќценки и данные, содержащиес€ в следующих последствий. “акие изменени€ в процедурах и таблицах, относ€тс€ к концу 2003 года и концу допущени€х привели к улучшению оценок ситуации 2001 года, если не указано иначе. Ёти оценки были подготовлены и составлены ёЌЁ…ƒ—/¬ќ«. ќни с ¬»„ и —ѕ»ƒом за 2003 год. „тобы читатели были направлены в национальные программы по смогли оценить последние тенденции эпидемии, —ѕ»ƒу дл€ рассмотрени€ и комментировани€, мы также приводим оценки по состо€нию на конец но они не об€зательно €вл€ютс€ официальными 2001 года, при составлении которых использовались оценками, используемыми национальными такие же методика и данные, что и дл€ оценок по правительствами. ¬ таблицу не были включены состо€нию на конец 2003 года.

оценки по отдельным странам, если по ним не было ¬ данном отчете новые оценки представлены с последних данных. „тобы произвести минимальные указанием диапазона возможных отклонений, оценки дл€ таких стран, при подсчете итоговых цифр называемого Ђграницами достоверностиї. Ёти по регионам использовались более старые данные границы отражают степень достоверности или региональные модели.

каждой оценки. „ем они шире, тем большие ќценки даны в округленных числах. ќднако сомнени€ может вызвать достоверность оценки.

при подсчете процентов и итоговых цифр по —тепень сомнений зависит, главным образом, от регионам числа не округл€лись, поэтому между типа эпидемии и качества, масштаба действий и региональными/глобальными итоговыми цифрами последовательности системы эпиднадзора страны.

и суммой цифровых данных по странам могут ѕолное описание методов, используемых дл€ существовать незначительные расхождени€.

определени€ границ достоверности можно найти ќбща€ методика и способы, использованные в выпуске Ђ«аболевани€, передаваемые половым дл€ составлени€ оценок по отдельным странам в путемї, 2004 г., 80 (ѕрил. 1).

данной таблице, описываютс€ в р€де документов —огласно данному докладу взрослыми €вл€ютс€ в выпуске Ђ«аболевани€, передаваемые половым мужчины и женщины в возрасте от 15 до 49 лет.

путемї, 2004 г., 80 (ѕрил. 1). ќценки, составленные ¬ эту группу вход€т люди в возрасте наибольшей ёЌЁ…ƒ—/¬ќ«, основаны на методах и параметрах, сексуальной активности. ѕодавл€ющее разработанных по рекомендации –еференс большинство людей, которые зараз€тс€ ¬»„, скорее группы ёЌЁ…ƒ— по оценке, моделированию и всего, зараз€тс€ именно в этом возрасте, хот€ риск прогнозированию в области ¬»„/—ѕ»ƒа.

¬»„-инфицировани€ остаетс€ и после 50 лет.

Ёта группа состоит из ведущих исследователей в области ¬»„ и —ѕ»ƒа, эпидемиологии, демографии ѕоскольку структура населени€ значительно и родственных област€х. –еференс-группа проводит отличаетс€ от страны к стране, особенно, что анализ большинства последних опубликованных касаетс€ детей и людей старшего возраста, и неопубликованных работ, написанных по ограничение возрастной группы Ђвзрослыхї в результатам исследований в разных странах. ќна диапазоне от 15 до 49 лет удобно тем, что лучше также анализирует успехи в понимании эпидемий позвол€ет сравнивать данные по населению разных ¬»„ и предлагает методы по повышению качества и стран. Ётот возрастной диапазон использовалс€ точности оценок. в качестве знаменател€ при вычислении уровн€ распространенности ¬»„ среди взрослых. ќн также Ќа основе предложений –еференс-группы разрабатываетс€ новое программное обеспечение не противоречит предыдущим оценкам.

ёЌЁ…ƒ— ѕримечани€ о конкретных показател€х, перечисленных в таблице 1. ќценочное число людей, живущих с 3. ƒети, осиротевшие из-за —ѕ»ƒа ¬»„, по состо€нию на конец 2003 и 2001 —ироты (в возрасте 0Ц17 лет), живущие в года насто€щее врем€ ќценочное число детей в возрасте от 0 до 17 лет, ¬ эти оценки включены все люди, живущие потер€вших одного или обоих родителей из-за —ѕ»ƒа, с ¬»„, независимо от степени развити€ в конце 2003 года.

симптомов —ѕ»ƒа, которые были живы в конце 2003 и 2001 гг. ¬ странах, отмеченных одной 4. √раницы достоверности вышеуказанных звездочкой (*), общенациональные исследовани€ показателей с измерением уровн€ распространенности ¬ зависимости от надежности имеющихс€ данных все инфекции будут проведены в ближайшем оценки могут вызывать определенные сомнени€. ’от€ будущем. ¬ странах, отмеченных двум€ все оценки могут иметь определенные погрешности, звездочками (**), новые дозорные исследовани€ в данном отчете представлены определенные границы были проведены недавно, однако их результаты достоверности по следующим оценкам:

еще не поступили и потому не были включены Х ќценочное число взрослых(15Ц49 лет) и детей в процесс оценки. ѕо некоторым странам, (0Ц14 лет), живших с ¬»„ в конце 2003 и 2001 гг.

из которых за последние шесть мес€цев не Х ќценочное число взрослых(15Ц49 лет), живших с поступало достаточных данных, оценки не составл€лись. ¬»„ в конце 2003 и 2001 гг.

Х ќценочное число женщин (15Ц49 лет), живших с ¬зрослые и дети ќценочное число взрослых и детей, живших с ¬»„ в конце 2003 и 2001 гг.

Х ќценочное число детей (0Ц14 лет), живших с ¬»„ ¬»„ в конце 2003 и 2001 гг.   дет€м относитс€ возрастна€ группа от 0 до 14 лет. в конце 2003 и 2001 гг.

Х ќценочное число смертей от —ѕ»ƒа среди ¬зрослые (15Ц49 лет) ќценочное число взрослых, живших с ¬»„ в взрослых(15Ц49 лет) и детей (0Ц14 лет) в течение конце 2003 и 2001 гг. 2003 и 2001 гг.

”ровень распространенности (в %) среди Х „исло детей (0-17 лет), осиротевших из-за —ѕ»ƒа взрослых (15Ц49 лет) в 2003 и 2001 гг.

ƒл€ расчета уровн€ распространенности ¬»„ 5. ”ровень распространенности ¬»„ (в %) среди взрослых, оценочное число взрослых, среди молодых беременных женщин (15Ц живших с ¬»„ в конце 2003 года, было лет) в столичных городах, по данным женских поделено на общее число взрослого населени€ консультаций (в возрасте 15-49 лет);

така€ же операци€ была произведена дл€ расчета данных за 2001 год. Ёти показатели вз€ты из материалов —пециальной сессии √енеральной јссамблеи ќќЌ по ¬»„/—ѕ»ƒу ∆енщины (15Ц49 лет) ќценочное число женщин (в возрасте 15-49 лет), 2001 года, и позвол€ют получить приемлемую оценку живших с ¬»„ в конце 2003 и 2001 гг. относительно недавних тенденций распространени€ ¬»„-инфекции в странах с генерализованными ƒети (0Ц14 лет) эпидеми€ми (где распространенность превышает 1%), ќценочное число детей в возрасте до 15 лет, движущей силой которых €вл€eтс€, главным образом, живших с ¬»„ в конце 2003 и 2001 гг.

гетеросексуальный ceкc. „исло беременных женщин в 2. —мертность от —ѕ»ƒа возрасте 15-24 лет, посещающих женские консультации ¬зрослые и дети (∆ ), получивших положительные результаты ќценочное число взрослых и детей, умерших от тестировани€, поделено на число беременных женщин —ѕ»ƒа в течение 2003 и 2001 гг. в возрасте 15-24 лет, прошедших тестирование на ¬»„. ћедианные значени€, полученные в пунктах ќценки и диапазоны значений, отмеченные обследовани€ в столичных городах и данные трем€ звездочками (***), составлены по данным записей актов гражданского состо€ни€. последнего отчета включаютс€ в оценку.

ƒоклад о глобальной эпидемии —ѕ»ƒа Ц «нание о том, что человек, выгл€д€щий здоровым, 6. ”ровень распространенности ¬»„ (в %) в отдельных группах населени€, может быть инфицирован вирусом, вызывающим подвергающихс€ высокому риску —ѕ»ƒ (в %) (15-24 лет) инфицировани€ ¬»„ в столичных городах ѕроцент респондентов в возрасте 15Ц24 лет (женщин ѕрименение этих показателей рекомендовано и мужчин), которые знают, что человек, выгл€д€щий дл€ подготовки отчетов о достижении целей, здоровым, может быть инфицирован вирусом, поставленных в 2001 году на —пециальной сессии вызывающим —ѕ»ƒ.

√енеральной јссамблеи ќќЌ по ¬»„/—ѕ»ƒу, ћогут назвать два метода профилактики и не в странах с эпидеми€ми низкого уровн€ (где согласны с трем€ неверными утверждени€ми (в распространенность менее 1%, а распространенность %) (15-24 лет) в отдельных группах высокого риска ниже 5%), ѕроцент респондентов в возрасте 15Ц24 лет (женщин или с концентрированными эпидеми€ми (где и мужчин), которые смогли назвать два метода распространенность ниже 1%, а распространенность избежать инфицировани€ ¬»„ (использование в конкретных группах высокого риска выше 5%).

презервативов и ограничение числа сексуальных Ѕольша€ часть этих данных получена в ходе партнеров) и не согласны с трем€ неверными регул€рного дозорного эпиднадзора. ƒл€ каждой утверждени€ми (то есть, знают, что здоровый на группы населени€ в таблице указаны год составлени€ вид человек может быть инфицирован ¬»„, и два последнего отчета и медианные значени€, полученные местных неверных представлени€, например, о с участков дозорного эпиднадзора в столичном том, что ¬»„ может передаватьс€ через комариные городе. ¬ данной таблице перечислены следующие укусы).

группы населени€, подвергающиес€ высокому риску инфицировани€ ¬»„: Ќачали вести половую жизнь до 15 лет (в %) (15 Х 19 лет) ѕотребители инъекционных наркотиков Х –аботники секс-бизнеса ѕроцент респондентов в возрасте 15Ц19 лет (женщин Х и мужчин), которые указали, что начали вести ћужчины, занимающиес€ сексом с мужчинами половую жизнь до достижени€ возраста 15 лет.

7. ѕоказатели уровн€ знаний и поведени€ —лучаи сексуальных отношений высокого риска ƒо 2000 года определени€ Ђвысокорискованных по сообщени€м респондентов (15-24 лет) за сексуальных отношенийї в разных исследовани€х последний год (в %) различалось, поэтому представленные значени€ ѕроцент респондентов в возрасте 15Ц24 лет, следует рассматривать как приблизительные данные которые имели сексуальные отношени€ вне брака об уровне риска в соответственных странах. Ѕыли со случайным партнером за последние 12 мес€цев сделаны определенные попытки представить [U36], от общего числа респондентов, сообщивших, стандартизованные данные, однако представленные что жили половой жизнью в течение последний значени€ не следует использовать дл€ сравнени€ мес€цев.

уровней риска между странами.

»спользовались следующие источники информации: ƒол€ тех, кто использовал презерватив во врем€ Ђaї Ќадзорное обследование поведени€ последнего полового акта высокого риска из числа (FHI[U31]), Ђbї Ѕотсванское исследование о тех, кто имел сексуальные отношени€ высокого последстви€х эпидемии —ѕ»ƒа ([U32]2001), Ђcї риска за последний год (в %) (15-24 лет) ћногоиндикаторные кластерные обследовани€ ѕроцент респондентов в возрасте 15-24 лет, (ёЌ»—≈‘[U33]), Ђdї »сследовани€ в области указавших, что пользовались презервативами демографии и здравоохранени€, Ђeї »сследование во врем€ последнего полового акта вне брака со в области репродуктивного здоровь€ и сексуального случайным партнером за последние 12 мес€цев, от поведени€ подростков и молодежи в ћозамбике общего числа респондентов, имевших подобные (INJAD, 2001[U34]);

Ђfї »сследование в области сексуальные отношени€ с такими партнерами за репродуктивного здоровь€ (÷ «[U35]). ƒл€ последние 12 мес€цев.

показателей, полученных в ходе дополнительных √од исследований, год проведени€ исследовани€ √од проведени€ исследовани€, в ходе которого были обозначен следующим образом: Ђvї 1998, Ђwї 1999, Ђxї 2000, Ђyї 2001, Ђzї 2002. собраны данные об уровне знаний и поведении.

ёЌЁ…ƒ— Ћитература √лава 1 Ц ѕреодоление эпидемии —ѕ»ƒа: Ђ—ледующа€ повестка дн€ї

Policy Project (2004). Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention and care in low and middle income countries in 2003. (in press).

√лава 2 Ц Ёпидеми€ —ѕ»ƒа: глобальный обзор ¬ставка: –ост инфицированности ¬»„ среди женщин Dunkle et al. (2004). Gender-based violence, relationship power, and risk of HIV infection among women attending antenatal clinics in South Africa. Lancet, 363:1415Ц21.

UNDP (2003). Regional human development report: HIV/AIDS and development in South Asia. New York. Available at www.undp.org.np/publications/reghdr ќстальна€ часть главы Dhaka (2003). HIV in Bangladesh: is time running out? National AIDS/STD Programme of the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of the PeopleТs Republic of Bangladesh.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - ЂЅесплатна€ библиотека научно-практических конференцийї

ћатериалы этого сайта размещены дл€ ознакомлени€, все права принадлежат их авторам.
≈сли ¬ы не согласны с тем, что ¬аш материал размещЄн на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.