, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 12 |

.. - ...

-- [ 5 ] --

. . . 9.

. , (.10).

- - .

Dipterella Maljavkina, 1 9 4 9 e m e n d. Iljina DiptereUa (pais): , 1 9 4 9, . 8 3, 8 8, . 2 0, . 4. ( . 2 0, . 1 3, 5 - 8 ;

. 2 1, . 1 - 4 ) ;

, 1 9 5 3, . 1 4 1.

Protoabitiephes: , 1 9 6 4, . 1 4 8, 1 4 9.

Brachysaccus: MSdlei, 1 9 6 4, . 6 2.

Protoabitiepites: , 1 9 7 7, . 1 0 2 - 1 0 4.

. D i p t e r e l l a o b l a t i n o i d e s : , 1 9 5 3, . 1 4 1, . II, . 3, , , . , - .

- B.C. ( 1 9 6 4, . 1 4 8 ), .. ( 1 9 7 7, . 1 0 2 - 1 0 4 ).

. D i p t e r e l l a B.C. ( 1 9 4 9 ) . 1953 . , , P o d o d i p t e r e l l a, C a y t o d i p t e r e l l a D i p t e r e l l a, D i p t e r e l l a o b l a t i n o i d e s Mai. B.C. (1964) Dipterella P r o t o a b i e t i p i t e s P r o t o a b i e t i p i t e s o b l a t i n o i d e s Mai. 52 ( 1 9 7 4, . 4 9 ) . P r o t o a b i e t i p i t e s Mai., 1964 D i p t e r e l l a.

D i p t e r e l l a P r o t o a b i e t i p i t e s Mai., 1 9 6 4. B.C. ( 1 9 6 4 ) .. ( 1 9 7 7 ).: D i p t e r e l l a o b l a t i n o i d e s M a l j a v k i n a, 1 9 6 3, D i p t e r e l l a r e t i culata ( S a u e r ) Iljina c o m b. n o v.

. , , , , .

. , . . , , , , , (, , , ).

. . D i p t e r e l l a , , , , , . D i p t e r e l l a . ;

. - D i p t e r e l l a , .

. Dipterella . , , Picea , ( , 1964;

, 1977).

Dipterella obaltinoides Maljavkina . VIII, . 1, Dipterella latipes f. oblatinoides: , 1 9 4 9, . 8 8, . 2 0, . 4.

Dipterella oblatinoides: , 1 9 5 3, . 1 4 1, . II, . 3 ;

, 1 9 6 8, . 4 9, . X, . 1 - 3 ;

, 1977, . 100, . XIII, . 4.

Picea PoUenites aurentius: Pautsch, 1 9 5 8, . 323, . I, . 6.

Brachysaccus aurentius: Ma'dler, 1964, . 6 2.

Protoabietipites oblatinoides: , 1 9 6 4, . 148, . 1 4 9, . 18, . 1 - 6 ;

. 2 4 6, . 1.

Alisporites microreticulattts: Fischer, 1 9 7 2, . 1, . 1;

Bjaerke, Manum, 1977, . 7, . 1 2.

? Sulcatisporites sp. A: Orbell, 1 9 7 3, . 14, . 2, . 9.

Brachysaccus microsaccus: Herngreen, De Boer, 1 9 7 4, . I, . 1 0 ;

Warrington, Harland, 1 9 7 5, . 2, . 2.

Protoabietipites oblatinoides Mai. emend. Mai. f. oblatinoides: , 1977, . 1 0 4.

. B.C. ( 1 9 5 3, . 141) ( 1 9 6 8, . 4 9, 5 0 ).

. D i p t e r e l l a o b l a t i n o i d e s Mai. : D. o b l a t i n o i d e s Mai.

f. o b l a t i n o i d e s S a u e r, D. o b l a t i n o i d e s Mai., f. a u r e n t i a P a u t s c h. D. o b l a t i n o i d e s Mai. f. e x s t e n s i l i m b a t a Mai. (, 1964;

, 1977).

. . . 12.

. , (.11).

. 12. Dipterella oblatinoides 1 , ;

2 ;

3 , ;

4 ;

5 - ;

6 . . . 11* Dipterella oblatinoides Maljavkina 1 2 , - , - ** 1 1 IIIIIIIIII , + , , .

, , . , llllllll IIIIIIIIIII , . --i ** III IIIIIIIIIII - " + " - -, , .

. IIIIIIIIIII ' , , IIIIIIIIIII , IIIIIIIIII Illlllllll " [^ " " , , . " . ", '- , . .

6 . , + IIIIIIIMM - .

X 11 () I 4 2 + - ) + ** . ** + , , , III , . * * + + . + )) IIIIIIIIIII IIIIIIIIIII | " , (. . 2).

" . . . 9.

Dipterella reticulata (Sauer) Iljina comb. nov.

Protoabietipites reticulatus: , 1 9 7 7, . 1 0 4, 1 0 5, . I, . 4 - 7.

Dipterella oblatinoides: , 1 9 7 7, . 9 2, . IX, . 4.

.. ( 1 9 7 7, . 1 0 4, 1 0 5 ).

- , .

SCIADOPITYACEAE Sciadopityspollenites Raatz e x Potonie, 1 9 5 . S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s s e r r a t u s ( = S p o r i t e s ser r a t u s P o t. e t V e n., 1 9 3 4, c. 1 5, . 1, . 6, ) : P o t o n i e, 1 9 5 8, .81.

. ( R a a t z, 1 9 3 7 ) S p o r i t e s s e r r a t u s P o t o n i e e t V e n i t z S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s, . . 1 9 5 8 . S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s. Tsugaepollenites (Couper, 1958) C e r e b r o p o l l e n i t e s ( N i l s s o n, 1 9 5 8 ). .. .. ( 1 9 6 6 ), S c i a d o p i t y s v e r t i c i l l a t a Siebold e t Z u c c a r i n i , . , , , , S c i a d o p i t y s , . C e r e b r o p o l l e n i t e s m e s o z o i c u s ( C o u p. ) N i l s, T s u g a e p o l l e n i t e s m e s o z o i c u s Coup, , , S c i a d o p i t y s.

Sciadopityspollenites macroverrucosus (Thiergart) Iljina c o m b. n o v.

. VII, . 3, 4 ;

. VIII, . 3, Pollenites macroverrucosus: Thiergart, 1 9 4 9, . 1 7, . II,. 19.

cf. Tsuga: Reissinger, 1 9 5 0, . 1 1 3, 1 1 4, . XVII, . 3 3, 3 4.

cf. Pollenites macroverrucosus: Rogalska, 1 9 5 4, c. 2 0, . IX, . 5, 6 ;

Rogalska, 1 9 5 6, . 3 2, . XIX, . 4.

Lophotriletes affluens: , 1 9 5 6, . 5 2, . V, . 7 2.

Tsugaepollenites mesozoicus: Couper, 1 9 5 8, . 155, . XXX, . 8 - 1 0 ;

, 1 9 6 2, . 9, . 1 2, . 1 8 0 ;

Levett-Carette, 1 9 6 3, . 1 1 5, . XIX, . 12;

Tralau, 1 9 6 8, . 9 2, . XVII, . 3, 4 ;

. XX, . 2 - 5.

Cerebropollenites mesozoicus: Nilsson, 1 9 5 8, . 7 2, . V I, . 1 0 - 1 2 ;

Doring, 1 9 6 5.

. 6 1, . XIX, . 6 ;

Norris, 1 9 6 9, . 1 0 9, . 1 1, 1 2 ;

, 1 9 7 0, . 98, . 2 1, . 9, 1 1, 1 2, 1 5 ;

Guy, 1 9 7 1, . 5 7, . IV, . 1 4 ;

Liu, 1 9 8 2, . 3 7 2, . 1, . 2 5, 2 6.

cf. Sciadopitys-pollen: Rouse, 1 9 5 9, . 3 1 7, . 2, . 2 5.

Selaginella ? (Lophotriletes) affluens: , 1 9 6 2, . 8 7, . II, . 19.

?Sciadopityspollenites sp.: McGregor, 1 9 6 5, . 1 8, . IV, . 2 4, 2 5.

Sciadopitys: mesozoicus: , , 1966, . 2 0 0.

Cerebropollenites macroverrucosus: Schulz, 1 9 6 7, . 6 0 3 . XXI, . 4, 6 ;

, 1 9 7 0, . 9 9, . 2 1, . 6, 7 ;

Van Erve, 1 9 7 7, . 7 1, . XX, . 1;

Dorhdfer, 1 9 7 7, . 6 5, . 1 3, . 8;

Ashraf, 1 9 7 7, . 6 3, . 17, . 4 - 6 ;

, 1978, . 4, . 5 1.

Cerebropollenites findlaterensis: , 1 9 7 0, . 9 9, . 2 1, . 7.

Verrucosisporites affluens: , 1 9 7 0, . 5 1, . XI, . 1 1 2.

Sciadopitys (Lophotriletes) affluens: , 1 9 7 0, . 2 0 8, . 4, . 2 9 - 3 6.

Sciadopityspollenites mesozoicus: Waksmundzka, 1 9 8 1, . 2 7 4, . 2 4, . 3,6.

. 5064 , 8 0 . - . , , 10 2 2 , . - (?) , - (26 ), , , . ( ? ) , , .

. . ( W a k s m u n d z k a, 1 9 8 1 ) S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s 1 2 0 0 2 4 0 0 ( 0,5 ), ( c l a v a t e ) . , , T s u g a e p o l l e n i t e s.

. 5 . - ;

5 . ( , 781 ) 2 0 . . , ;

3 . . 3 0 . * - , - .

. ( . 1 3 ). S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s m a c r o v e r r u c o sus ( T h i e r. ) Iljina c o m b. n o v. , , , , , , . , cf. C e r e b r o p o l l e n i t e s m a c r o v e r r u c o s u s ( T h i e r g. ) S c h u l z cf. C. t h i e r g a r t i i S c h u l z, ( H e l i d o n s u n d s t o n e ) Jersey de, 1 9 7 1 ). Sciadopityspollenites m a c r o v e r r u c o s u s . , , , , , . , S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s . S. m a c r o v e r r u c o s u s . ;

. . , , , , - - , .

S. m a c r o v e r r u c o s u s ( T h i e r. ) - . , , . , , . S. m a c r o v e r r u c o s u s ( T h i e r. ) Iljina 23% , , 1 0 % ( , , 1 9 6 6 ). S. m a c r o v e r r u c o s u s. , , S. m u l t i v e r r u c o s u s ( S a c h.

e t Iljina) Iljina c o m b. n o v. , 5 0 % L o p h o t r i l e t e s a f f l u e n s Bolch. ( , 1 9 6 5 ).

S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s m a c r o v e r r u c o s u s , . , - - , , Sciadopityspollenites m a c r o v e r r u c o s u s. , , , , , - , . 15 3 0 % . ( Sciadopitys) (Bose, 1 9 6 1 ;

Birke l u n d e t al., 1978). , , - - 5 1 5 %. , ( 4 % ), , , , ( ). . S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s m a c r o v e r r u c o s u s S. m u l t i v e r r u c o s u s (= ? C e r e b r o p o l lenites carylensis ) .

, , S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s . ( , 1 9 8 0 ) - - ( , 1 9 7 2 ). ( D o r i n g, 1 9 6 5 ) S. m a c r o v e r r u c o s u s (Cereb r o p o l l e n i t e s m e s o z o i c u s ) . ( 35%) - . S c i a d o p i t y s ( , 1 9 6 4 ;

, 1 9 8 2 ). . 1 2.

. S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s m a c r o v e r r u c o s u s ( T h i e r. ) Iljina c o m b, n o v. . , , . S. m a c r o v e r r u c o s u s . S c i a d o p i t y s p o l l e n i tes macroverrucosus , .

. .. . . ( 1 9 6 6 ) , S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s . - S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s m a c r o v e r r u c o s u s A i i s p o r i t e s p e r g r a n d i s (Bolch.) Iljina c o m b, n o v., D i p t e r e l l a o b l a t i n o i d e s Mai. A r a u c a r i a c i t e s, E u c o m m i i d i t e s, C l a s s o p o l l i s, Quadrae'culina a n e l l a e f o r m i s Mai. ( . ) D i s a c c i t e s, , Q u a d r a e c u l i n a l i m b a t a Mai., , , , E u c o m m i i d i t e s, Classopollis (34%) Arauca r i a c i t e s. S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s mac r o v e r r u c o s u s , .

Sciadopityspollenites macroverrucosus , , , , , , , . .

Sciadopityspollenites multiverrucosus ( S a c h a n o v a e t Iljina) Iljina c o m b. n o v.

. IX . 1, Sciadopitys multiverrucosus: , 1 9 6 8, . 4 2, . V, . 1, 2 ;

. VI, . 1, 2.

( 1 9 6 8 ). S. m a c r o v e r r u c o s u s ( T h i e r. ) Iljina c o m b. n o v. . : Sciadopitys . 13. Sciadopityspollenites 1 - ;

2 ;

3 ;

4 , ;

5 ( 30% ) ;

, ;

7 ;

8 - ;

9 . . . . 4 7.

12* Sciadopityspollenites macroverrucosus (Tliierg.) Iljina comb, nov , 11 12 4 2 5 , , - " , , , , , .

-- + , , , , , ;

;

, - - , - , -" , , " " - + " . " + + ** , + . , . " . , " - , - " , , , 12 () 2 11 12 13 1 4 5 9 , , . , + , , . , , , + , , , -, , ' ** - - - , , . -- + , , * , (. . 2) . . . 9.

s a u e r i Rovnina ( 1 9 7 0 ) - , C e r e b r o p o l l e n i t e s c a r y l e n s i s , - ( , 1 9 7 0 ;

L i u, 1 9 8 2 ). , S c i a d o p i tyspollenites (?) s p. ( C h a n g, 1 9 6 5 ). .

. , ;

- , - , - ;

;

;

( ? ) ;

( ? ). (13 5 % ) ;

- .

T A X O D 1 A C L A E Perinopollenites , 1 9 5 . P e r i n o p o l l e n i t e s e l a t o i d e s : , 1 9 5 8, . 1 5 2.

. 2 7, . 9, , .

Perinopollenites elatoides Couper . VIII. . 7, Perinopollenites elaioides: Couper, 1 9 5 8. . 15 2, . 2 7, . 9. Aletes crispulus: , 1 9 6 8, . 4 7, . IX, . 1.

3340 , 2228 . . ( 0,5 ), ( s c a b r a t e ), . , , .

. .

. , ;

;

- ;

- ;

. - ( , , . ;

. ) .

P e r i n o p o l l e n i t e s e l a t o i d e s C o u p e r . L e p i d o p t e r i s T h a u m a t o p t e r i s ( P e d e r s e n, Lund, 1 9 8 0 ), (Schulz, 1 9 6 6 ), (Orlowska-Zwolinska, 1966;

Rogalska, 1970), ( G u y - O h l s o n, 1 9 8 1 ) . (, 1 9 7 8 ;

Cornet et Traverse, 1 9 7 5 ). ( J e r s e y de, 1 9 7 1 ;

McKellar, 1 9 7 4 ) ( G a i r, N o r r i s, 1 9 6 5 ). ( . , 10% ), , ( M a r b u r g ) 4 0 % ( J e r s e y d'e, 1971).

( ) ( , , , , , - , ) , . , .

, , . (, 1 9 5 8 ) . - .

. Elatoides wiUiamsonii (Brongn) Seward, Taxodiaceae ( C o u p e r, 1958).

Schizosporis C o o k s o n et D e t t m a n n, 1 9 5 . Schizosporis reticulatus: Cookson et Dettmann, 1959, c. 2 1 3, . I, . 12, ?, .

, , - , . O v o i d i t e s ( P o t o n i e ) K r u t z s c h 1959 . - S c h i z o s p o r i s C o o k, e t D e t t m. , . . ( T a k a h a s h i, J u x, 1 9 8 2 ), O v o i d i t e s - . ligneolus K r u t z s c h, 1 9 5 9.

S c h i z o s p o r i s l i m b a t u s (Iljina) Iljina c o m b. n o v.

. IX . 3 - Schizosporis rugulatus Cookson et D e t t m a n n : Pocock, 1 9 6 2, c. 76, . 13, . 2 0 3, 204.

Lecaniella sp.: Playford et D e t t m a n n, 1 9 6 5, . 1 6 1, . 7 7, . 6 5, 6 6.

Aletes limbatus: , 1 9 6 8, . 4 8, 4 9. . I X, . 4 - 8.

Schizosporis sinuosus: , 1 9 7 8, . 3 7 0, . 3, . 3 4.

, A l e t e s , , . , , S c h i z o s p o r i s.

. 4070 , 5 0 . , , . , , - (13 ).

( 14 ) ;

, , .

. S. rugula t u s C o o k, e t D e t t m. . , . ( 1 9 6 2 ) S. rugu l a t u s C o o k, e t D e t t m., M. ( 1 9 6 3 ), . S. l i m b a t u s (Iljina) Iljina c o m b, n o v. ;

S. s i n u o s u s (Bolch.) P o c o c k ( 1 9 7 8 ) , , S. l i m b a t u s. - Leca niella s p. ( P l a y f o r d, D e t t m a n n, 1 9 6 5 ). , P o d o z a m i t e s s i n u o s u s Bolch. . .. ( 1 9 5 6 ) . .. S. ( A l e t e s ) l i m b a t u s Iljina - , .

. ( , ) ;

(-), - ;

- ;

- - ;

( ) ;

? .

. - . S. l i m b a t u s ' , - , , 5070% (, 1 9 7 1, 1 9 7 6 ). , .

. , . , - . . . ( P l a y f o r d, D e t t m a n n, 1965) Lecaniella, C h l o r o p h y c e a e ( C o o k s o n, E i s e n a c k, 1 9 6 2 ). S. l i m b a t u s (Iljina) Iljina c o m b, nov. . , , .

S c h i z o s p o r i s m a r i f o r m i s ( T h i e r. ) Iljina c o m b. n o v.

. IX, . 6, Sporites mariformis: Thiergart, 1949, . 18, . II, . 2 7 ;

, 1968, .

XVIII, . 1 9 ;

. XIX, . 7.

Schizosporis rugulatus: , 1 9 7 1, . 4 9, . V I I I, . 9 - 1 2.

. 5064 . - , . . 1,53 . . , , , , . , - . . ( . IX, . 7) 2 .

. S c h i z o s p o r i s , . , . . ( 1 9 7 1 ) S. r u g u l a t u s C o o k s, et D e t t m., .

. , , . - .

. 20 . - ( , , , , , ) ;

5 . - .

. - - ;

;

;

. . .

. Schizosporis mariformis ( T h i e r. ) Iljina c o m b. n o v. - ! .

. , S c h i z o s p o r i s l i m b a t u s (Iljina) , . S c h i z o s p o r i s m a r i f o r m i s - , - . ( , 1 9 7 0 ), . S. m a r i f o r m i s - .

, 57 (15 ) 27 , . C h a s m a t o s p o r i t e s, E u c o m m i i d i t e s, Callialasporites, , . Q u a d r a e c u l i n a Mai. . . D i p t e r e l l a Maljav k i n a . , Sphagnaceae Sclaginellaceae, -, . , , . , . , , (, 1968 1981) (..., 1981) Cheiropleuria compacta (Bolch.) = Bolchoviti Stereisporites compactus (Bolchovitina) Iljina comb. nov.

naesporites compactus (Bolch.) Semenova Stereisporites congregatus (Bolchovitina) Cheiropleuria congregata Bolch. = Bolchoviti Schulz naesporites congregatus (Bolch.) Semenova Stereisporites bujargiensis (Bolch.) Schulz Leiotriletes bujargiensis Bolch.

Stereisporites incertus (Bolch.) Semenova Leiotriletes incertus Bolch.

Stereisporites kemtchugiensis (Iljina) Gyratisporites kemtchugiensis Iljina Iljina comb. nov.

Lyco pod iumsporites intortivallus (Sach.

Lycopodium intortivallus Sachanova et Iljina et Iljina) Iljina comb. nov.

Uvaesporites argentaeformis (Bolch.) Selaginella sanguinolentiformis Sachanova Schulz et Iljina Selaginella utriculosa Krasnova Converrucosisporites utriculosus (Kras nova) Pocock Selaginella utrigera Bolch. Hymenozonotriletes utriger Bolchovitina Hymenozonotriletes bicycla (Mai.) Circellina bicycla Maljavkina Sachanova ex Fradkina Cepulina bacculil'era Mai. Neoraistrickia bacculifera (Mai.) Iljina comb. nov.

Equisetites vulgaris Vinogradova Pilasporites marcidus Balme Chomotriletes triangularis Bolch. = Taurocus- Polycingulatisporites triangularis (Bolch.) porites triangularis (Bolch.) Stover Playford et Dettmann Polypodisporites jurassicus Iljina Monolites couperi Tralau Caytonipollenites pallidus (Reissinger) Vitreisporites pallidus (Reissinger) Nilsson Couper Cycadopites percarinatus (Bolch.) Iljina Bennettites percarinatus Bolch. comb. nov.

Cycadopites medius (Bolch.) Iljina comb, Bennettites medius Bolch. nov.

Cycadopites dilucidus (Bolch.) Iljina comb, Bennettites dilucidus Bolch. nov.

Bennettites orbicularis Sachanova et Cycadopites orbicularis (Sach. et Iljina) Iljina Iljina comb. nov.

Ginkgo spp., Cycas spp., Ginkgoales, Ginkgocycadophytus Samoilovich Cycadales Aiisporites oblatinoides (Mai.) Semenova Fseudopinus oblatinoides (Mai.) Bolcho vitina Aiisporites pergrandis (Bolch.) Iljina comb, Pscudopinus pergiandis Bolch.

nov.

Sciadopityspollenites macroverrucosus (Schulz) Lophotriletes affluens Bolch. = Selaginella Iljina comb. nov.

(Lophotruetes) affluens (Bolch.) Verbitskaja = Verrucosisporites affluens (Bolch.) Semeno va = Sciadopitys affluens (Bolch.) Rovnina;

Sciadopitys mesozoicus (Couper) Sauer et Mtchedlishvili 13 () Sciadopityspollenites multiverrucosus (Sach.

Sciadopitys multiverrucosus Sachanova et et Iljina) Iljina comb. nov.

Iljina = (?)Sciadopitys saueri Rovnjna Perinopollenites elatoides Couper Aletes crispullus Sachanova et Iljina Schizosporis limbatus (Iljina) Iljina comb, Aletes limbatus Iljina nov.

Schizosporis mariformis (Thiergait) Iljina Sporites mariformis Thiergart comb. nov.

.

, * , . , , , , .

. 1 3, , ( ..., 1 9 7 8, 1 9 8 2 ).

, , .

III . , . - - , , - . -, .

, . . , , . - .

;

. - - -, - . , -, .

, . .

, : , , . .

, . , , * , , - - ( . ). , ^ , . ( ..., 1 9 7 6 ). , - , (..., 1981;

.).

- , . .

, . , , , .

- , , , ( 3- ..., 1981). - , - , - - , (, 1966, 1968, 1971, 1973, 1975, 19766, 1980, 1981, ;

, , , 1982). .

. . , , , , .

(. . 1), . , , , , , , " " (1976), (, 1976;

, 1977, 1982, 1983 , ;

.. 1978. 1980: ., 1978;

, 1978: av.. 1978.

1981, 1983;

, 1981;

.,, 1981;

, , 1982;

, 1982;

., 1982;

., 1982;

., 1983;

, 1984;

. ). , , , , . , , - . ..-, . . , .., .. , - .

- . . , , . , ( , , 1972) . ( ., 1978). . , , , Psiloceras j a c u t i c u m A. Dagis = Psiloceras olenekensis ( K i p a r. ), , - , , O x y n o t i c e r a s ? s p. ind. ( , , 1972). .. (1975), - . - , .

- C o n i f e r a l e s , L e i o t r i l e t e s s p p., L o p h o triletes spp., Periplecotriletes s p. Podocarpidites (7 ), P s e u d o p i n u s ( = A i i s p o r i t e s ) p e r g r a n d i s Bolch. ( 5%), P r o t o c o n i f e r u s f u n a r i u s ( N a u m. ) Bolch., G i n k g o c y c a d o p h y t u s (12%), B e n n e t t i t a l e s ( C y c a d o p i t e s ), V i t r e i s p o r i t e s pallidus ( R e i s s. ) N i l s s o n, S t r i a t i t e s s p. C a m p t o t r i l e t e s c e r e b r i f o r m i s N a u m. e x J a r o s c h. ( 19%), D u p l e x i s p o r i t e s a n o g r a m m e n s i s (K.-M.) S c h u g., P o l y c i n g u l a t i s p o r i t e s t r i a n g u l a r i s (Bolch.) Playf. e t D e t t m., S t e r e i s p o r i t e s c o m p a c t u s (Bolch.) Iljina c o m b. n o v. S. i n c e r t u s (Bolch.) S e m. O x y n o t i c e r a s C o n i f e r a l e s, G i n k g o c y c a d o p h y t u s, L e o i t r i l e t e s s p p. P o d o c a r p i d i t e s (4 ), C a m p t o t r i l e t e s c e r e b r i f o r m i s N a u m. e x J a r o s c h., A i i s p o r i t e s p e r g r a n d i s (Bolch.) Iljina, D u p l e x i s p o r i t e s, V i t r e i s p o r i t e s, S t r i a t i t e s s p. S t e r e i s p o r i t e s s p. ( 8%), B e n n e t t i t a l e s ( C y c a d o p i t e s 7%), Q u a d r a e c u l i n a a n e l l a e f o r m i s Mai. (35%). .

- . . - ( 1, 2 ), Meleagrinella s u b o l i f e x Polub. O t a p i r i a s p. ( 36). - ( ..., 1 9 7 6 ).

( . . X ) ( , 1 9 7 1, 1 9 7 6 ). - . Coniferales, (Disaccites), G i n k g o c y c a d o p h y t u s ( 2 0 % ), Leiotriletes s p p., Dipteridaceae ( 12%) Camptotriletes cerebriformis Naum. ex Ja rosch. ( 7 - 1 1 % ). Alisporites pergrandis (Bolch.) Iljina, Dipte rella oblatinoides Mai.,Paleoconiferus asaccatus Bolch., 3 e p H a P o d o c a r p i dites spp., Quadraeculina anellaeformis Mai., Cycadopites ( 5 - 7 % ), Vitreisporites pallidus (Reiss.) Nilsson.

, Stereisporites c o m p a c t u s (Bolch.) Iljina, Osmun dacidites sp., Polycingulatisporites triangularis (Bolch.) Playf. et D e t t m., H y m e n o zonotriletes bicycla (Mai.) Sach. ex F r a d k., Uvaesporites argen taeformis (Bolch.) Schulz p Neoraistrickia sp. Leiofusa sp. [Nevesisporites limatulus Playf., Triancoraesporites ancorae (Rein.) Schulz, Camarozonosporites sp., Striatites sp. . ] Dipterida ceae, , Striatites sp., , Pina ceae, Podocarpidites, Camptotriletes cerebriformis N a u m. ex Jarosch., .

Psiloceras . Podo carpidites , . .

. , , , Leiofusa sp., Veryhachium spp., Baltisphaeridium spp., Micrhystridium s p p., , , .

Dipteridaceae ( 3 - 2 % ), Camptotriletes cerebriformis N a u m.

ex Jarosch. ( 3 % ), . Coniferales, - . - G i n k g o c y c a d o p h y t u s. Cycadopites ( 8 - 1 0 % ), Stereisporites spp., Osmundaceae spp., L y c o p o d i u m s p o r i t e s. , Dipterella oblatinoides Mai., Podocarpidites spp., Quadraecu lina anellaeformis Mai. Duplexisporites. , Stereisporites, Camptotriletes cerebriformis N a u m. ex Jarosch., Pinaceae Podocarpidites, - Oxynoticeras sp. .

, - Psiloceras j a c u t i c u m A.DagisHa , , . Psiloceras sp. - . . ( ., 1 9 7 8 ). Meleagrinella subolifex Polub. Otapiria sp. , , .

. - , , ( ? ) , Meleagrinella cf. subolifex Polub., Pseudomytiloides ex gr. sinuosus Polub. . . : G i n k g o c y c a d o p h y t u s, Coniferales (Disaccites);

: Duplexisporites spp., Cycadopites s p p ;

: O s m u n d a cidites sp, Dipteridaceae, Camptotriletes cerebriformis N a u m ex Jarosch., C. cf. echi n a t u s Odintz., Leiotriletes spp., Polycingulatisporites triangularis (Bolch.) Playf.

et D e t t m., H y m e n o z o n o t r i l e t e s bicycla (Mai.) Sach. ex Fradk., Podocarpidites spp., Dipterella oblatinoides Mai., Aiisporites pergrandis (Bolch.) Iljina, Quad raeculina anellaeformis Mai. : V e r y h a c h i u m spp., Leiofusa sp., Metaleiofusa sp., Baltisphaeridium sp., Micrhystridium sp. (, , 1 9 8 2 ) . Duplexisporites spp. Camptotriletes cf. echi natus Odintz., , .

.

- - ( . ) .. ( 1 9 7 7 ) .

( , 1 9 5 6, 1 9 5 9 ;

, 1 9 6 2, 1 9 7 7 ;

., 1 9 6 7 ;

, 1 9 6 7 ;

, 1 9 6 9 ;

. ). ( ). Cardinia spp.

. Oxynoticeras. Utschamiella. , Neocalamites, Anulariop*sis, Ptilophyllum, Platilepidium, Ginkgo, Cladophlebis ( , 1982 , ). .

, - . , . , , ( ) . .. ( 1 9 6 2 ;

., 1 9 6 7 ;

..., 1 9 8 1 ), Coniferales, Alisporites (=Pseudopinus) pergrandis (Bolch.) Iljina, Protopicea cerina Bolch.,, Dipterella oblatinoides Mai., Podocarpidites spp. Bennettitales [Cycadopites percatinatus (Bolch.) Iljina, C. medius (Bolch.) Iljina], G i n k g o c y c a d o p h y t u s Camptotriletes cerebriformis N a u m. ex Jarosch.

( 1 0 % ), . p u n c t a t u s Odintz., . , Osmundacidites, Dipteridaceae, Duplexisporites, H y m e n o z o n o t r i l e tes bicycla (Mai.) Sach. ex Fradk., Neoraistrickia sp., Stereisporites spp. S. bicollateralis (Rogalska)Schulz, . - Pinaceae Podocarpidites, Cycadopites percarinatus (Bolch.) Iljina, .

. Camptotriletes cerebriformis N a u m. ex Jarosch., Dipteridaceae, Alisporites pergrandis (Bolch.) Iljina, Podocarpidites. . Pinaceae , .

, - . (, 1 9 5 6, 1 9 5 9 ;

, 1 9 6 2 ;

, 1 9 6 7 ;

, 1 9 7 1, 1 9 7 6 , . ).Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 12 |
 
 >>  ()

:...
 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .