, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||

.. 2000 ...

-- [ 8 ] --

toga, ae f stultitia, ae f toler 1 stultus, a, um toll, sustl, subltum 3 sub tonde, totond, tnsum 2 subg, g, ctum 3 ttus, a, um , suffici, fc, fectum 3 tract 1 , sum, fu, , esse trd, dd, dtum 3 , summus, a, um , tragoedia, ae f sm, smps, smptum 3 trah, trx, tractum 3 , , sumptus, s m trici, ic, iectum 3 super trns superbus, a, um , trnsgredior, gressus sum 3 , supr 1 , supersum, fu, , esse trnsplant 1 supervacuus, a, um trs, tria superveni, vn, ventum 4 - tribnus, m tribu, bu btim 3 , supplicter adv. , triduum, n supplicium, n , triqutra, ae f supr , trstitia, ae f , surdus, a, um tuba, ae f surg, surrx, rctum 3 tum adv. suus, a, um tumlus, m syllogismus, m . , tunc turba, ae f Syracusae, rum f pl. turb 1 , snsc, senu, , snscre 3 Tscus, a, um = tuus, a, um tyrannus, m . , T tabernclum, n () U tace, tacu, tactum 2 taeter, tra, trum , ber, ris tam adv. , ub tamen coni. , ubicumque adv. , tamquam ulcscor, ultus sum 3 tantus, a, um ( ), llus, a, um -, (, , ) ulmus, f ultmus, a, um vsi, nis f ulti, ultinis f vsum, n , , umbra, ae f umbrsus, a, um vta, ae f n adv. vitium, n , unde vt 1 universus, a, um , vitupr 1 nus, a, um vv, vx, vctum 3 urbnus, a, um vvus, a, um urbs, is f , voc 1 sque ad vol 1 , sque , ;

vol, volu, , velle ut volupts, volupttis f , , tilts, tilittis f utnam , vtum, n , tor, sus sum 3 vx, vcis f , uxor, ris f V vd, , 3 , vald adv. val vale, valu, valitrus, valre 2 , , valetd, dnis f vallum, n vnus, a, um , , varius, a, um , vehementer adv. , veh, vx, vectum 3 ;
pass. veh vel vend, dd, dtum 3 veni, vn, ventum 4 venter, ventris m , verbum, n , vrits, tis f vr coni. , , vertex, vertcis m vert, vert, versum 3 ;

. .

;

. version vrum, n , vrus, a, um , , vespre adv. vestis, is f vet, vetu, vettum, vetre 1 vetus, vetris vex 1 , via, ae f , victria, ae f vide, vd, vsum 2 vigil 1 vigor, vigris m vlis, e , vinci, vnx, vnctus 4 vinc, vc, victum 3 vindc 1 vnea, ae f vnum, n vila, ae f vir, m virts, virttis f vis, f - suri impastus, a, um superbus, a, um;

arrgns, antis;

tumdus, autem a, um;

fastdisus, a, um;

contmx, cis Abel, lis m .

oppdum, n;

cvts, tis f;

urbs, urbis f auctor, ris m Domnus, m Asia, ae f rs, re f;

rspublca, republcae f;

Alexander, dr m cvts, tis f;

monarchia, ae f suri monarcha, ae m;

tyrannus, m apostlus, m cvis, is m frca, ae f Graecus, m pecctum, n;

dlictum, n Graecia, ae f sine+ abl. Graecus, a, um litus, litris n pecc sals, saltis f;

bonum, n futrus, a, um bonus, a, um betus, a, um Deus, m debe, bu, btum opulentus, a, um;

dves, tis;

locpls, addcet;

fs est;

oportet locpltis ita;

utque;

est dvnus, a, um d, ded, datum, dare 1;

dt 1;

tribu, magnus, a, um tribu, tribtum 3;

praebe, bu, btum frter, frtris m duo, duae, duo;

bn, ae, a , ag, g, ctum 3;

faci, fc, factum 3;

(coninctvus) redd, dd 3;

ger, gess, gestum 3;

opror fi, factus sum, fr dis, di m cito diablus, m sum, fu, , esse longus, a, um;

longinquus, a, um;

ex tentus, a, um;

prcrus, a, um , dat. in + abl. ;

causa (+ gen.);

ad (+ acc.);

, impers. interest;

rfert ut;

uti : 1) saeclum, n ad;

in;

tenus;

sque 2) , f aets tis bonus, a, um;

pius, a, um;

probus, a, um magnus, a, um imber, bris m;

pluvia, ae f miests, tis f di I , omnis, e;

, - : debe, bu, inter omns cnstat btum II , ttus, a, um domus, s f;

aeds, is f;

focus, m magnopre domum adv.

vide, vd, vsum 2 antquus, a, um imperium, imperi n amcus, m cant 1 malus, a, um;

imprbus, a, um laud 1 spirtus, s m;

anmus, m rgnum (imperium) occp (srp 1) noce, nocu, noctum Euangelista, ae m semper nus, a, um;

singulris, e ingredior, gressus sum 3;

incd, cess, dioecsis, is f .

cessum 3;

ine, i, tum, inre s summus, a, um ed, d, sum ub vol, volu, , velle;

opt 1;

pet, petv, rscor, pettum 3;

cupi, cupv, cuptum dc, dx, dictum 3;

loquor, loctus vta, ae f sum I () habt annus, m II vv, vx, victum caput, tis n fams, is f praeter I ( ) mundus, m;

orbis, is m lx, lgis f terrrum occp 1 II () px, pcis f praesidium, n multum dfend, fend, fnsum 3 meus, a, um salber, bris, bre;

snus, a, um;

salvus, rti, nis f;

precs, um f pl.;

suppli a, um;

firmus, a, um cium, n salve, , 2;

vale, lu, litrus 2 precor 1;

supplc terra, ae f;

tells, ris f;

humus, f tace, cu, ctum hiems, himis f ( ) possum, potu, , posse hime adv. sapins, entis;

prdns, entis malum, n ns, nostr clrus, a, um;

praeclrus, a, um;

nblis, e;

illstris, e;

celber, bris, bre sci 4;

(= ) in (+ acc. ?;

+ abl.

inter omns cnstat ?) = . .

voc 1;

appell 1;

nmn 1;

et;

atque;

-que;

(= ) etiam;

nec, neque dc, dx, dictum 3 + e, i, itum, re;

veni, vn, ventum 4 adorior, ortus sum 4;

aggredior, gressus vt 1;

fugi, fg, fugitrus 3 sum 3 + acc.

ntum est;

cnstat;

inter volupts, tis f;

fructus, s m;

omns cnstat libd, dnis f ntus, a, um;

certus, a, um tant habe, bu, btum 2 nn;

haud;

n;

nn ars, artis f;

sollertia, ae f slum sed etiam tempt (= tent) 1 nn licet vrus, a, um nn (+ esse);

nn habe vrts, tis f;

vrum, n impius, a, um;

imprbus, a, um;

Italia, ae f nefrius, a, um;

scelertus, a, um neque neque nunquam nm, nmnis ad = acc.

nihil, nllus re videor, vsus sum at, sed Canus, m nox, noctis f ut;

quam;

ut sc . . interest;

necesse est;

opus lapis, dis m;

(= ) saxum, n est liber, br m I quand II ub;

cum - quondam;

olim , d + abl.

navis, is f;

navis lon- amb, ambae, amb;

uterque ga nus, a, um;

alter, ra, rum;

qu, quae, quod dem, eadem, idem brevis, e;

perbrvis, e;

pressus, a, um , , is, ea, id;

ille, illa, illud I ? quis? II : , aqula, ae f qu, quae, quod a, ab + abl.

, patria, ae f appret;

manifestum est lingua Latna f piger, gra, grum;

ignvus, a, um;

dses, sdis;

iners, ertis;

segnis, e cad, cecd, csum aests, tis f prmus, a, um aestte adv. Persa, ae m lna, ae f scrb, scrps, scrptum am 1;

dlg, lx, lectum 3 bib, bib, ptum Pythagrs, ae m Plat, nis m malus, a, um Macedoncus, a, um (= ) secundum + acc.

Matthaeus, m vinc, vc, victum 3;

supr 1 fortna, ae f pere, i, tum, re;

cad, cecd, vnus, a, um;

innis, e csum 3 exstm 1;

put 1;

duc, dx, ductum dnum, n flius, m simlis, e accd, cess, cessum put ib ager, agr m Tarquinius, m paennsla, ae f tuus, a, um accipi, cp, ceptum 3;

obtine, nu, corpus, ris n tentum 2;

recipi, cep, ceptum umbra, ae f iv, iv, itum 1+ acc.;

adiv, iv, ille, illa, illud itum 1+ acc.;

adsum, affu, , adesse herba, ae f mitt, ms, missum difficlis, e post cadver, ris n pota, ae m t, tu is, iris n mille ml, mlu, , mlle spern, sprv, sprtum 3;

dspici, spx, spectum apud vst interfici, fc, fectum 3;

intercd, cd, () parochia, ae f csum 3;

nec veni, vn, ventum abdc, dx, ductum 3;

abstrh, trx, advhor, vectus sum, vh 3;

veni, tractum vn, ventum mns, mentis f causa, ae f morior, mortuus sum iucundus, a, um dlgns, entis;

studisus, a, um obsist, stt, sttum dom, u, tum sali, salu, saltum disciplna, ae f;

doctrna, ae f;

schola, ae f;

dsertum, n ruditi, nis f;

studium, n;

secta, ae f iter, itinris n;

via, ae f disciplus, m doce, cu, doctum disc, didc, laetitia, ae f magister, tr m;

doctor, ris m rati, nis f (= ) pon, posu, postum 3;

collc Philippus, m narr philosphus, m cresc, crv, crtum classis, is f Rmnus, a, um rhtor, ris m;

rtor, ris m pnis, is m adv. bene cum+ abl.

vol, volu, , velle+ acc.

, ipse, a, um quamquam;

ets suus, a, um fortis, e;

strenuus, a, um snctus, a, um;

sacer, cra,crum;

Chrstus, m sacrosnctus, a, um . .su hc, haec, hoc potentia, ae f rx, rgis m glria, ae f Caesar, ris m sequor, sectus sum Cicr, nis m caecus, a, um mors, mortis f perfici, fc, fectum adv. saepe pecctum, n f pars, partis sl, slis m m hom, mnis dubt adv. quam dubium, n qu e fi, factus sum, fr leg, lg, lctum idc I ? quid?

II quod III ut;

quod;

qun ut - alquid hc, haec, hoc ego, me ..................................................................... ................................................................. 1.................................................................................... 1. ........................................................................................... ..................................................................... 2.VOCLS DIPHTHONG ( )........................................................................................................... 3.CNSONANTS ().......................................................... 4. .................................................................................. 5. QUANTITS SYLLABRUM ( )............................................................................................................... 6. ACCENTUS ()..................................................................... 2.................................................................................... 1.VERBUM ().......................................................................

....... 2.PRAESNS INDICTV CTV II ( )......................................................... ...................................................................................... 3.................................................................................... 1. PRAESNS INDICTV CTV I-IV ( )................................................................................................................ 2. PRAESNS INDICTV ESSE....................................... 3. NFNTVUS PRAESENTIS CTV I-IV (˨ )................................................................................................................ 4. IMPERTVUS PRAESENTIS CTV ( )............................................................................... ...................................................................................... 4.................................................................................... 1. NMEN .................................... 2. ....................................................................... 3. ...................................................... 4. DCLNTI PRMA (I )................................................ 5. ABLTVUS MOD............................................................................. 6. DATVUS COMMOD (INCOMMOD)............................................. ...................................................................................... 5.................................................................................... 1. DCLNTI SECUNDA (II )......................................... 2. ADIECTVA I-II DCLNTINIS ( I-II ).................................................................. 3.PRNMINA POSSESSVA ( ).................................................................. 4. . ............................................................................................................ 5.ABLTVUS NSTRMENT............................................................. ...................................................................................... 6.................................................................................... 1. III -I................................................ 2. ACCSTVUS CUM NFNTV ( ˨ )................................................................................................... 3. A B LTVUS CAU SAE ( )............................................................................................................ Sicilia, ae f ............................................................... ...................................................................................... 7.................................................................................... 1. IMPERFECTUM INDICTV CTV ( )............................................................................... 3. ( )..................................................................................... ...................................................................................... 8.................................................................................... 1. PRAESNS INDICTV PASSV ( )......................................................................................... 2. IMPERFECTUM INDICTV PASSV ( ).................................................................................. 3. NFNTVUS PRAESENTIS PASSV ( )................................................................................................................ 4. ACCSTVUS DUPLEX ( )........................................................................................ 5. N M I N T V U S D U P L E X ( )..................................................................................... 6. PRAEPOSITINS ()......................................................... ...................................................................................... 9.................................................................................... 1. FUTRUM I INDICTV CTV ET PASSV ( ).
............................................. 2. PA RTI CIPIUM FUT R CT V ( )................................................................................................................ 3. PRNMINA PERSNALIA ( )................................................................................................... 4. P RNMEN REF LEXVU M ( )............................................................................ 5. ...................................... admontus, s m , .................................. ........................................................................................... 10.................................................................................. 1. PRNMINA DMNSTRTVA ( )....................................................................... 2. ........................................................... 3. N M I N T V U S C U M N F N T V ( )................................................................................................... ........................................................................................... 11.................................................................................. 1. D C L N T I T E R T I A ( )........................................................................................ 2. III ........................................................ 3. PA RTI CIPIUM PE RFE CT PA SSV ( )................................................................................................................ 4. PE RF E CTU M INDI CT V PA SS V ( ).................................................................................. 5. G E RUNDVU M () II () ........................................ 6. ABLTVUS TEMPORIS.................................................................... 7. GENITVUS SUBIECTVUS ET OBIECTVUS................................. ........................................................................................... 12.................................................................................. 1. PE RF E CTU M INDI CT V CTV ( )............................................................................... 2. .......................................... 3. V E RBA D PNEN TIA ( )............................................................................................................. 4. V E RBA SEMI DEPONEN TIA ( ).................................................................... 5. ACCSTVUS TEMPORIS.............................................................. ........................................................................................... 13.................................................................................. 1. III .............................................................. 2. III ...................................................... 3. III ..................................................................................................... 4. - QU, QUAE, QUOD............................................................. 5. GENITVUS GENERIS........................................................................ ........................................................................................... 14.................................................................................. 1. C O N I N C T V U S ( )...................................................................................................... 2. PRAESNS CONINCTV CTV ET PASSV.............................................................................................................. 3. IMPERFECTUM CONINCTV CTV ET PASSV.............................................................................................................. 4. UT (N) FNLE.............................................................................. 5. ABLTVUS LOC.............................................................................. ........................................................................................... 15.................................................................................. 1. III ........................................... 2. P A R T I C I P I U M P R A E S E N T I S C T V ( )............................................................................... 3. UT (N) OBIECTVUM..................................................................................................... 4. N FNLE N OBIECTVUM..................................................................................................... 5. ABLTVUS QULITTIS................................................................ ........................................................................................... 16.................................................................................. 1. IV ..........................
............. 2. PLSQUAMPERFECTUM INDICTV CTV ET PASSV........................................................................................... 3. ABLTVUS ABSOLTUS................................................................ 4. UT CNSECTVUM..................................................................... ........................................................................................... 17.................................................................................. 1. V ........................................ 2. FUTRUM II CTV PASSV...................................................... 3. UT QUOD EXPLICTVUM.................................................... ......................................................................................... 18................................................................................ 1. ...................................................................................... ................................. ................................... 2. ABLTVUS COMPARTINIS.................................................. 3. ABLATVUS MNSRAE............................................................. 4. GENITVUS PARTTVUS............................................................... ......................................................................................... 19................................................................................ 1. PERFECTUM CONINCTV CTV PASSV............................................................................................................ 2. ̨ ........................................................................................... 3. ADVERBIUM ().................................................................. 4. ................................ 5. .............................................. 6. ............................................................................................. ......................................................................................... 20................................................................................ 1. PLSQUAMPERFECTUM CONINCTV CTV ET PASSV......................................................................................... 2. CUM (QUUM) HISTORICUM............................... 3. VOL, NL, ML................................................... 4. VERBA DFECTVA ( )........................................................................................................... ......................................................................................... 21................................................................................ 1. GERUNDIUM ().............................................................. 2. ................................................. 3. FER.................................................................................. 4. .................................................................................... ......................................................................................... 22................................................................................ 1. NUMERLIA ()....................................................... ................................................... 2. ............................................................................................. 3. F...................................................................................... ......................................................................................... 23................................................................................ 1. CNSECTI TEMPORUM............................................................ ̨........................................................................................................... 2. .................................................................. 3. QUN............................................................ 4. ....................................................................................... 5. , E......................................................... ......................................................................................... ............................................................................. .......................................................................................... 1. ........................................................ 2. .................................... 3. ...................................................................... 4. ....................................................... 5. ............................... 6. ....................................................................... 7. .............................................................. .................................................................................... . Nmna........................................... Nmna substantva............................................................... Nmna adiectva.................................................................. .

C ................................................. Nmna participia................................................................ Nmna numerlia................................................................ ......................................... Prnmna........................................................................... Verba.................................................................................. 5. ................................................. Verba dpnentia ( )......................... VERBA SEMIDPNENTIA ( )...................................................... V E R B A A N M L A ( )........................ Verba dfectva ( )............................. ................................................................. ADVERBIA........................................................................... ....................................... ............................ ......................................................................... ................................................................ ....................................................................... ...................................................................... ....................................................... ....................................................................... ........................................................................... ........................................................................ ......................................................................... ................................................................. .................................. .................................................................... ....................................................... Nmintvus......................................................................... Voctvus............................................................................ Accstvus......................................................................... Genetvus............................................................................ Datvus............................................................................... Abltvus............................................................................. ................................................................. .................................................................... ............................................................... ctvum............................................................................... Passvum............................................................................. ............................................................ Praesns............................................................................. Imperfectum......................................................................... Perfectum....................

........................................................ Plsquamperfectum............................................................... Futrum.............................................................................. ................................................... Indictvus.......................................................................... Coninctvus........................................................................ Impertvus......................................................................... nfntvus........................................................................... Participium......................................................................... ...................................................... ............................................................... (RTI OBLQUA)...................................................................................... ut cum.................................................... ............................................ RTINS.......................................................................................... Euangelium paschle............................................................ Praecepta betitdnis.......................................................... Decalgus........................................................................... PSALMI.................................................................................................. Hymnus snct Ambrosi (340-397).......................................... ORATIONES ALIAE............................................................................. Av, Mara.......................................................................... Depra Virg...................................................................... Sub Tuum praesidium............................................................ Sub Tuam misericordiam....................................................... Cantcum Deprae............................................................... SNCTUS AURELIUS AUGUSTNUS (354-430) CNFESSINS. LIB. IX...................................................................................... SNCTUS LE MAGNUS, PAPA RMNUS (395-461) SERM NUS ET VCSMUS. IN NTIVITTE DOMN NOSTR IES CHRST, PRMUS......................................................................................... Cap. 1................................................................................. Cap. 2................................................................................. Cap. 3................................................................................. THOMAS KEMPS (1380-1471)............................................................... Admoniti spiritulis............................................................ rti................................................................................. Lecti................................................................................. Operti............................................................................. FRAGMENTA MISSAE............................................................................... STBAT MTER....................................................................................... - ............................... - ............................... ...................................................................................... 31.05.2000. 70x100/ Times New Roman.

200 .

-

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||
 
 >>  ()

<

 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .