, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

8JI JI yr Wl 1996 22.3 ...

-- [ 7 ] --

,. rc,:II8 lIL' 060II ll JlI\III'l, II ( I'), , . IIIII OIIrc,)flrII lI ll( 3Jl I)'ll' .. 08 CJl..' CJIt.l, 'l, ' ll I~έ 1 ,, rc,)II lO IIOJI10 II t' "Ill II IIOllIl. lI :lll, Ilpe)t'.JIe l1.II 1 I()I''l 'lOll, )! ,1)IC 'l ()II 'lllllt ll1 Jl CJIOA\llblX 3JII , II IIi1I3JII lI IIIII. OJI lI t: Ii1lla.JIl :ll~ lO: lt'II1I (, I'(II, lI lta.Jl: IIC llt , 'ICM ), tII 11 a.Jl. :J IIllrc, 'lll C'1)'llaCT II)\i1t:I;

UII{)1: IlJl f J\ 'I'Ii11, ] II IIC IIJl. CJI YH))\IIO, lt:\ 110 llCJII. IICJIJI IIII IIIIOJ{ II~HCJlbl , II'I II lI-IlO:, -Jl(;

. III - IIII ;

II : 11 OIlPCJICJICIllIOI'O 'ICCKOI'O llll .

);

CJI 'l CJI II) fl ll () II. l, llJ l'II{)OJIO'l .

lO lI Jlҭ 31108. ( )III " III1) , 8IIII () , K31UJOCb , OlIIt :JJlI. ll, lI l1 r :IJI', CJI , , paMKa;

1( Jl llOlI, ", II, CJII\ IIl , tIl lllt:ll t:'l Il cel'Aa lI 5." " poJl l~. 0110 CJII. II, 6, JXYflI8J1 . ll ͭ I . , , Ul ll ll BCPllblX II, ". , c)'lec'Jy, . , ll MllOrx ..' . Ul IIOl ll . , 'll' , '. ll OCIIOBHblX . , ll, UUla r " ... ".

Il8J1, l~, ll uOl' "eCl,Ma , ", .

IJl"II 3.

Il .. .

" "ll, ececTCIIHblM , .. II II , , ll II " (. 257 IlII ( ) 258).

II I'. '!ll, , IIII . , CJ "" lI ". " " , ,,,( , I! II IIIllIO , llOl' ll cMbICJla [I:lIl , ."" . ,lkI\lII 5 HaY'IHON II// IlpHI'().~a.19R7 !\"'()5-91, ,8 'I 11. (''() I.III ;

".", ,,", 6 C();

I\I.lapclI HYII\JtOHH1M, 110 CYl1..1e,l;

l, .:'l'..:. I,1I!,1.. Koi'! ,'(;

l.

2S Ill' . , II OTMC'lae, OJII~ȭ B"I. TJ".)CTIIHKOO (l THlla . l' , l'I ~IJlI HKO(ibl t."f TOP'lCCKOCHa'lCiJlO, . (:)(, ' II " (II~ rlll1 .. ) lIO'I tt'l"7.

, .. 1If1I1I1HMacM, , lI, II'Ill '\JI!JIl'II " II IIOJIέ II'\" I'Il III..' HOJlbY I' Ci, 11;

111 ll III II lI IIOJl, II .II. I ( l~έ II:tJ, 'ICM ')"!. IIOt."f ) lI, 11O.1IC\11O (kJll., l' , 06 AYMblllallHC II II, lU 80pllO. IIIIlO 110 lIlll 'ICJIOIICKOM. KOHt. HO, ,. l CJI...

) I , CJI )(alI 8, !!- J\i. 'Ul'I (II {i" ;

I 110 t."f - - ) Illll'll 1II0, '" IICK(YfOpbIe "": IKCrH.Cl ll, " MCIIbIlle CJI )IOI', ll II" " HallllblX (II. -.) )(';

- Il". , "IIIIlI Ul lI ... , Jl " (. 260), IJ.CJl . -, l1CJIll :

(JI II - CJl. -, I : , . II, 011 ;

, Il II lI .

7 J'('u . " / / - . 1990. N'l7.

. 263.

8 .,l: ro rR " 3 lII . a8Jl R".

, 110 .. Jl, lI'lJJ 0(1 yr I'II JlII Jl JlIIO . , i I'IЭ II . OJII Ct..,./, llWl JlI' IIѭ 'l (',:) 11 ~lI III (, Il'llll 1953 . - MOJle l-J) Il. 'III, l' lIo- II cr, , IIl..', "' II, IJIO . , , II έ Jl , Jl', " 110 Da l1 Il tl". II CIIo 11 , , ll II, , kOHC"IO, έ I'Jl .

, . , Il . lI , , , .

II .I1lI .. . I/ 8. ol'pa 'lll II/" J\I~, II , ..' lI . ll Il , , "... OI' ll . lI OIIl I' 80 lIa 8JI fJlO lI. I\II (II lJ .. lI) "lIpocto- 'lIl".

i IIIIII lI, " ll , , 8(,'III:IIII : II-lJiDII I~}[-I'. l\aJII ii. 110 yr , t:llO I1f 8~'.t, , , 8 , l'II. .. . lJ Jlέ , 068JI 9 , ,. \:II08 .38 YOCOHOt.C N 1953 r., u NIIII or, 71'0 N, ,..J1ӭ Jl OJtOl 8Cie1"1I (b306aJl N ) KaJ( " ec11l . ".

Il II ۷. Jl OJIII MIIOI'OC , Jlӭ , l'JI l''J ʭ roe, , ll(~. , kOl' , : , , , rr - ,' IJJ\ . ll 8 IIIIIIIf III. ll, l JJ IIIޭ , ll, yr , tlllO, aJl . (.: ~ ll aJIJ('r'J , , I' : , kOJIJl, (Jl) . ("' ll .

".

...

, - .. , - , IIOJl lUI kOOIX)/1 : )J'. Pa:JYM IIέ I1JOr Il IliJ Jlll ll lI , CI'O, , JlCJI 110 (. 258).

LIIlfyr CJI . -, II yr:Jl, lO~ aJl I1JI : . , ', JG1){ 1l '1yrb , '1l' : 1IOIIJl .

-, 8(' IlfCCJI . pa'JYM ll6 IIllyr 8() , :tIO yrI:If CI'O IJ I1JII Jl1. IIOJIlIO OJl , II.

.

HaKolleIJ" -, OIlCPbl .

' IlO()ll~ 110 BbljteJlClIlIblM MOMI:IITiM, (kIl'Iѭ IIHC llaJl:l "IllIO I 110 Jl .. )(.'f IIIIIIII llll1l: II l~J. VC " lJIIIl, II;

{III lO llaJ11i, OTKPblJl;

ICh . Ve "II lIlt8 I'""'Ill :l!aJl, IIIeJlhllO IleJl l'Jl II;

,II, ' n Ci CI'O II. a'IC(,'I~ ap1'YMCIIC\ IJl:1l' CCI.UIKa OJ: t:eJI () 1IOJIIIO. l' : , llll ~ft'I IICl, /leJI lIII " . eJl 8t.' ~ChMa ""խ IIOCTlIblX II. lI' IIOUlII IIIIIIO JI~(}lI..

l, llII CI'O lO, l'. ll 'laJl IIOII(' ('JII,(: Ilpol'paMMbl II, , '11'0 .. II - (,' . lII II .. lI, II .. . t:eJI IlOt.', "OI'll'l TOJII.KO MaJl 1.11 JeJl " 1.

fx:eJII IIoII O()(CIIOII,lb ll lI II 'aJI (:t'IIIO.

)',I'II .. I}(IIll lI (" .Jll1 llѭ , ,)', CIIOCOOIIOM l II II Ul) aJޭ eJIl . :)JI'III~ Ci IIll Jl' ll'IIIO, 110 Il II : Ik:CI.Ma llaJlIO : I !I, : IIO)Iܭ ll &l6l~1 ""aJI II":'\II{ :IIJJl ..

l~Il;

l, 11 O'IC()CJ,h, lIJlI l'll rlO :llaJIIOI' IIII , ". ~Jl III, 'IHI rl~~lOlIaJI] " lt(~ IIOJIIH)C 1IOIIJJII 11 MaTCMallfK~ , )(0 eJl),1' ) (I :: III;

J JlOI'lf ,. '}(' 11 ll 1111'I) II IJI'IIOI" I'Jlll) ~ lI :JO. ilu ~IIllll IIiI 'lacl. Tpocrll II UIlP~I: '} I()II IIlIII\ 110 lIC~ II II,I 110 ll oopCTeHIIJ.lC ll1llI lIa iio.6 'leJ""), 1\: ;

t II l. III Il~~I, lI IlOlIbl1'lI." , ' II'" "OJ{, 8 orupbIc CIIOCo(X:H IIIIII JI, IIJX1III, " CICO(X:II 1 M' IU6ol'O,a ,. lt II\"II f;

\II:IIJ II.:.IIII,' t\ IIII.I Il, 19')(), 7, 257-25:-\.

JI;

I"I(' / / 2()' ) . , .. , ! ( CJI, ), . , 8 . I WI .

. I1IlF~, ll, , , n , I ( ). - I1~ .

Il . Jl .. , Od (J. Jt: - . . . i , , 11 L. . grano salis.

.

' , 'l, .

, MapK~a, , ~Jl . III' ll aJIL . , I , IAe Jl . :.iII , ..

If Jl 1lJ1'l tܭ . , , ull Jit:)..,. I1~ 'rI' 00- - I11"JC , , (1 έ ( . .;

,,). : re .

. , , . u n ( "' "). D ~ . .:rI : I , Tepp('lp IGI, . , uIO " . . ('., l }JCJl , . , .. , , , . , , . r .. II lUl ;

.

wrr Il r1', OJllJ- my , ro ( .), ,'UI , - , JJ . ~ , ., Il 13 , 110 ( . ) -1J lCX , , ~j.

. -, , .. 1 , BO-ilL, ",. . (, , ) ͭ .. r ~ II'l, IJ1ll al~. ll OIIIIOIII:II IIt.1il' 060I83 Jl, 110 III:(Yf, I l, '(J// 'Il' 6;

UIȷ. llllll Jla'III;

.tIIJlt.lX II;

':)Jl8 011, 'I, - 06 : ... lIaM )1l'll ll, ' ll , 8JI'I Cl:6H II,IIlllllhI J/, l IIR8;

.tl' Jl Jtall Jl''''''' CJII:}(OIlIl. lIaJlllO 80 IICCX lIaY'"IO-IIIӭ " IIl', : l: IiIKOJlbIIblC 'l(ill (. 258).

III:Jlh/1O Ill. (.. J/ 8 Jll') II,\ llkl, 111: 811lJlJl "l31111 II8. '16 1.1 'I Tpl:X IJR, 'I llll3)Ill '8CI,;

Topa " .. [R l~aJlhJlOl' . I:IICJII.lIO Jl l'8 JllaJl II , JJlI II(:II 11. II:lIII lI IJ IlRIJJII IIOCTYJl3Tax:

l~II'I :I8aJI ll1 8I:I'aJI, 1) :JllJ/II'I 1I0I'aJI :l O8CPI'aJICH 2) III~I:III~ ll'\ 8, IIOIlOlUlJl ;

\JlI:l IIl')IltlJlO ' IIOJllIO I' 'll'lI '\II', ) l~III;

UI], 'Jl IJlJl 80JlJIOII έ Ol IUIIOI 13 Ol'", 06kJlJl 611 II(lOllOlUIIh ;

UI'l )(aJll:"" Jlέ I' :JlOJI' IIJII Jl (UII:'fI,: JII').

(j', Jl Jl ' Jla:IHallllbIX 110 ii\I" JICJIO . 70 JJlO aJl li()'JI~ l('8JII -J:JlJl JJ, 'l lI 1101I~ II3IJl3J1 έ .

IIl:cJIl llRJI Jl IIOII lIll 1I0Jl "II1, BJf.

"I1II1 31~IlUl] IIllll IIOI:II I:JlfII 1I1. ] aJll:III IIOII kaKOI'O-JI IIllll II:.,', I~Jl] "DCHI:T " , , " llJJ I111 TOJlIIbl" (. 262). ? 11 111 :lI'}\ JlII OCIIOII,IIIIICM t.D, ' IlJ\I~~II l YCTallOIlKa, TOTUlbllO , ] IIl1 CJ III: I 'I, II: aJll " .

IIllllO, l' lI )IIIII'I RU, ("Jl IU)JI )8OJII{Il113J'), III : 1111 0: , JlJ1JllII1 lIll 0611II 11 :l: , (\II' I:, " ;

~. J\Jl, 'I~IO: )(1\flIll~1 (1, J\lI ! 'III- olla Jllllll1L' ll", II . 'l 70 II 'l ll III' , , 110 , ll ll II COMIICBaTCH, '! i~ Kpe"'le BCCI-o: .. :r' HYXOI:lIIOI'O , , II " n ll , - I, (. 2(3). ll , J I'I- (rlUl II tt, )"Ill . , llt II8 MtpKce (lI: Y'lellblM? - L', )"Ilt, 'l IIrI:I). (II allCK(Y(I, , .' IIl" 'I: " w llr JII, 1 IIIl 'I'IlI" (. 263). BeJ~b IlII.

Jl :I t\I' Ul " I:IIII'O tllJ. , )"I "I ccpl,el, ll " IIII (t:l) lIa I)'III l~ll:t ( , IIO, .. 11 ), II, ll IIIIJlIII , , , .

:tIIJlII 1I,/\ .. lI t () IlO I:IOllPOCOB llOlllll .!11. ll1 'l IIt llO :'lIl t. 'IllUI IIIl lI"l~ 'l II'lt I~IJl()llIIll : R1IlII. II:I (IIIo lItIJ III~ 'l II lllr' Jl t . "3110ѭ llll llrlll .. l:l. :I'I , 'IO " .. It . IlJ llJIIIll .. 11 rc' , 011 111 IIL'I .. I I ll , ' T{Yf ... IIOI " .ll.IIIII , ;

:l IJ(I(.' I!II II(1IIII "12. , IIiJJl, 06 IIOh II~ lJ.II'I:l.. CJII", II . UJ:, , II', l, " Jl "II D IIL"II II IJil " ~f 1.1 u ..t :Illl "Oi.... ~'jbMHHH IIJޭ 11 IIC H(iCT;

JHB.3t.."M Te'IHee, " "PyCCKO~t :10L''' f)~':lCT t,"':,i ft3(JJCM aMt:pHK3IiCKHMH FJ r. t. C:1;

J1\\ nOI). CO:H1;

lIlaw ()L'II.~Ifd '~l'\I1 .J 1t1,I\.i :1.lIi1. f.:(I:\llt )( .. JL.JI01#lCH('t(O\olY \' .. .

(,,,. Il,,,, 1')')() ~"7. . ~5'1" ""1' 21. " , ͭ ~ (. 259). en . .

, . , uIO . , ": . .

. , . ,-..

, , , . , (IQ{ ). . . ' , ,!.l , 27,5 ( ) . , . I- . - , , . f3 = vl-v2 /c = , V , V , . : ", '. .. , , , - - . , , . .:: R - , 110 - , Il, , r, ? ? , , ~, , ?" 13.

. , , 13 IU . . ., 1922. . 52.

, . - ll'.

, nllOC r ll, , nJIn . hllO - , " . lI , , . , , 6 , . OJIO[~ 1l , TOJJbKO . l' . , , I. , .

.m . III 3aI\ II OI' II . , " . I 6"l, Jlll ʭ ll CJ1 111'III' , IGiK ""\..' 'lII ҭ , IGiIC "2, OCJlO - COIlPC Jl .

KiiK lGiL l' ;

OTIIO ? "IIlJI 'Ii1 II . ,J( .JI Jll(ll , llllO , ll'Iѭ , Il )"J IlLI /IOIlI dK 'IIU, ~I . 8III)) (i , II"" llOlILI /. " J( III\..' lI~' II 6J\I/.

COJ\I' ""II II " I("II pcJII']" )\0I'08, " ' COJIOI''J , ;

JJѭ I :'l ,J\Il - OJI''ii \..' OJIOI' ii I. : JJ ()(lll , ;

ii " .

I' .1II1t II(?

UJI, \..'OJIO'I lIOIIIѭ II .1JI 'It:M;

UJO CXOHJlblX 'It:p. \..' l'Jl I(~tlII . (UII, 6l OJIOI''JJ' JJt:)' )JIIJI)I Il, dI~, l, Il Il Niehl P.W. Ncue rdll - Eil\ ....," /rjugSlt Ikwudtsel,""",'dl in der irchc und Gcsellschaft 11 W"rum gt:t.1 8 nichl mchr wic frlher?

Inchcn, 1982.... 21.

2 Panncnbt'g W Theological QUIiI~ 10 SciCnli~ls 11 Zygon. Chicago. 1 R 1.

Vol. 16. N! 1. . 65.

CJIllll ..1I lIaY'lIlOM 1I0311ll Mltpa. , II0ll OJIOI' IllIOI' Illllt I M/IOI'OM cxoJtIIO ll lI lIaYKc, (.I, aCTPOIIOM, ll I)'JIIIO I:IIllkI IIYJlcap, IIOIJC )I /III IJC:, ll /I' . ll" TaL:T ll, lIa I() 011 llO,,: ll OJ' .

l' ll - , l~ 11 pc.JI - " 01VIII' IIllctro pc.JII':IIIOI' Ilt'(JC", , II'II, 'l/1O pc.JII'I :ظIll pat:T oJtIlY ~III . : IJC/II 'lII l\ . IIC 'Illl.' Jl, ccl'Aa lll' Ila lI "IIIlII. I ') 'l II ct M"KCCJUla BbICC"ClIbI II IUl, lll.:JlIO 10 llOlk:. /IO, ' , IIOJI'It:II ()(. II 'I eJIO w CJI.

Ol''lro CJIllllU - ',, Il /Ie Jl',L' 8()]I t)II 'lecKOMY l~JlIOI'() , allctJl :l OIlPCJICJICIIII -:, II(, , 8(I , II/I ll JI()I', 'l CJI III. Jl {j flȭ llO68 III~'l " 'lI~, L' JI 'I.:J\ \HY1'pl.'6 6OJ.~ TOIIKOM tlllO6J\II lI .''?

pcJII', , ()l', ltoll , lI. . (101lllCP IlJl, ' - 1 "I', IIlk:llll 1 Jli 'ICJIOIJC'I CJIܭ , 'I , , , ll" pul,(~ JIOI'I, D Jl HI.'" II'II'() Il.JIOJIO), II.. IJCPbl, ", IIOIޭ II()/~ & l-:JlIO IIPCHCTiiJUIHC ) I-8(JC.

:l ' 1l0Jl. " :1 &' - , I' , I.. eaJl:t"j. /I' 601'OCJIOBbl, " IJCpa, 3 PolJ,;

inl(lttorrv J. One world L" 1987, , ).

1 Ibld. , 7, , lbid, , : ", ", . !) , , ", , , , ", TorAa " , , , , D "6. ., ll , , lI . , . . . , - , , . , . , , " , ~Me '. - cerAa ' , '"J . . " ' . cerAa , cporoo, . , . , r , . cytr r , , , . , I', . , "r , 8 , : , .. , . , . , 6 BtVbour /.0. Ways of Relating Science and Theology 11 Physics, Philosophy and 7 Theology. Vatican. 1988. . 22.

Rolston . Science and Religion. N.Y., 1987. . 59.

8 Peten . 11 Zygon.

Religion and evolutionary theory knowledge Chicago. 1982. VoI. 17. N!! 4. . 389.

. - , , "" , , . , , (), d I , . , . , , . , . , : " Iޭ , 9 , rpr . ? . L:, , lI, rOllt li . , , . , , 011, yr , ,"ll Jl ll: , , , 1 Il . m', r . , . , , , l!, (. "" l, JIO, 110 JUI ..' , . , . , , .: , Jlll . ii "". ' IC, Ir -, , 9 O~e" . aeeing the unseen / / lbid. OIicago, 1981. VoL 16. N!! 1. . 25.

, . , Jl 1 .

J C1ICJIII ()JlJIO , 110 ll . , RJI , r CCIICllIIblX .ll 'U1 I . , I .II lt lt 1108.

l' , 8 . '1CJ10 ll II: - ) I' 8, - Jl. , , ..JJ l, '1CJ10 , . , . , , Il k . 8 kOllllll , - .

ll . , IIII l', IC llll IIOI' OI' . , Yf COJI', , r , - r . , ", r , II , . .

"" 01lVI ItVlOCaJI , r , lt OJIIO.

. lI , , . , , J . , JlO.llCJ1I - ѭ 'I, '"IO , Ol''l lI "? J1C.III rI'I{: IIr , ̭ JUl . , 60OCJJ . 'ITO '., IIIl l' IIȭ HClIo 'JaI~ Il . rllllO L' IllIO.: CJIO'I lIllllOl' IIllO lIC, l6 3Jlh llhll . , llll . JUl "IICpCOH3JlbHOO ll3JIIOI' ])Ol'OCa", 110 . . , II L' IIII COJII''I OlIOJIII. IIOJlt.10 lll II..1I MIIOOM I'Il'I "Ill , .' II, kJI'l. 'I ll . , llOJlIII OJIOI'" Il3JL'l 'I IIII 8 II' IIII()" COJI"!.

l IIOJIIICJlh, II, lO COJII', IO II , I~IllIO . , 11 , , lI() IIII(), "CJJ'I , \1 "!!. KpellJlCHbI . , , . :1I , CJI 11, RJI , yIl ll - ", , h \1II . lIII ll JIII , II()] II KOIICTaHT, ){ , IIl II \1II . , R 11, 'I\1DJ(..' ll IlI~Jl Ru.S,/ R.. Ouantum Physics in Philosophical and lt:lgil 10 Puspec tivc: / I Phy"ics, Ph.losC'phy anfTheology. . 37.

Mc'~~ ')( lIis JI"liness Johll Pa.. 11I / / JI"d. . , , , .

, yrep r . , , , lUI .

COJlO )'4 . , . , " , ";

, , Or, , lI "12. , - ߭ , {'CiJl 1l , .

, . Y'l , . , 11, , bl . , !" (, , D) llέ , ffX .

JIJI "V1" l , , lJa I' IX ? " . , o'r !", . , .1l , z -. , ! , ~, , , , . , "m 12 Qoy . Science and Religion 11 Religion, Science and tbe Search for Wlsdl.

W"shington, 1987. . 66.

13. -. , . , - , bce-aJ( , , rr ' . - , , , . , .

~ , , , , . , . , CJ . , Ci ll . . , . , . , , "14. , , " .

110 , , .1' . , , CJ . , . , . . , , , , . , , , . , , . , - 13 RDlston . . cit. . 33.

14 Barour J.G. Relationship belween Science and Religion 1/ Religion, Science and the Search Cor wisdom. . 180.

, , lI IIOlllll 'I (II) 4iII. "~ .

Hetya ., l'" . , ll'ICJIIO OOIJUla OlI II , II IIOII,'" n OJI, . Ull . IIJ , 80.llIO , JJ III jJl'll , , , . .' 'Iѭ OI'O Il ll ll (Ji'l , II). Ul'" , l'" JJ . .1II 8JJ -rIJ., ll. , II,:, I' Jl, ll:t OTJtCJ.bllbIX IIOIIellT08 TCllCPb , l'll t::JIl' ,* . , u6a4t IIjJ , (&l'" lGi MOjtCJlb &, ,* , iI , 8'll' & "15, MOJtCJlb - ll'Iѭ , ll. - . ', ()]Il lIl' rr ll'l J.lI'Iѭ I, , . , 60 811ȭ . lI , , ll' 8. , JIII 8 I1t CIll'"JI a.JlblllJM I'. lll'", II: kOlII ulO COI'JIaCOBbl C.l'l t.'"lk:III:, :~lIa II~ . "I Jl'" l'll, m' [ " ;

Il3 , t: Olla , ll tX.llCl . Ofip,j) , .lIOI ,, l' , TCOJIOI'OB, IlJl eJII. I' - I),, IIOMOIIJ,C 11, llt.. II.ll(..'" , ....

IICM CO''.IIilCOildIIllOCb er'O L' , 'l1 IIOJUt el'O ll. "I' 8l'" II'i " JJJl ... 8lUll llO'l 8arbo1 1. (). Rel.tiollahip between Scicllcc AnJ RcllgiOn. , 181, , c!~opee "16.

, II, XVI-XVII . . , , , . . !of J, , , . l 110 . , . , t:, nOC , . . , .

, . , , iJC . , , Jl JI , , -OJ tX:.

- ' ', , - . & ' ". twl " ~l18:I "17. . r , " I1 r , l1 Jl" 18. npcMCllh, , lI I1- no , 'iIlI" .-r, II~ 61'. 110Jl1I , . Jl, - [ , , , - .

Ocn. JI "1~lIlO "?

cel'OAII.R..

aCII~~, WJl : II ' Jf M.fpa I' . JlII. :.". If. - IIOJI --. .6 u 1.0. Relati0l1ship bctween Science and Religion. . 182.

17 Polkinghome J. . cit. . 34.

18 Ibld. .34.

- ( ), I1~ . , , J\ , e.JIf " " .

:.I . "". , . . , : ~ - npX..ipaHcTO , , .

, . , , ~ . , , , lO, l- , . -, , 5 . , ", , . , . , , TI\K , , .

'f IIѭ V " " ? , . , - " " . JtJl Il() If. , " " , , . , . , r:: , , , JI(;

, 01 , ", Bcel'o . , , , II tl:r~ 'I llOl', ' Jl 'IlI,), " - Jl3'lJlIOI'0" (J(J llORal Jl31' lI l' llUII IIJ~.

, "". , . ::. I , , "fry , . . , , L .

- , , , ,. . , , " . , , --, , , . "" WII ... - ... \..' , , , "19.

u . , , . , , ':', J , .

, . . " , , - l\ 2 - , , . - . , " , , BpeMeH.I"21. , - -J- --. , , . , , . , Jޭ . , , (( , , " ... , ~~ RoIston . . cit. . 63.

.

Ibid. 64.

21 Ibid.

.22. , . , 'l , ~~, , . , " "23.

, , . . IO , , , ~"llO :lII -, , , , . 1 . , :, , i , . -:Jl . I , u " , . , , . , " I'" , . , " , 1I1 , e.1iܭ I! "24.

, . , , , .

ll , . , . , II, ll ;

;

Rolston . . cil. . 76.

2 Ibid.

4 PUllnenberg W. . cit. . 67.

22 , , , , , ", m - . .. , , 'r 25.

, . , . l: , - .

, W1 "26. .

, . , lVI , k - , " , rr"27. , rr. lO , , , . , . , " ' rr , 28.

. , alrr . ,..t , ' , , lO , .

, . , , . , , , , - I"" 29. ~~ nnn W. . cit. . 71.

Ibid.

27 Ibid.

28 Ibid.

29 Rrsel R. . cit. . , . , . , , ;

\, TaK~ . , ", " , , , lI , ­ -...

, kOOPOM ".

, , . - , . , . '\ , , ;

.. . , , , , , . . . 'l .

30 Rsl R. . cit. . 365.

L ... _. _._ . _. _ ... L ._ .08. um _._......... _._..

08, ..eu. ........... _._.._..

.u. ._..._..._ EIIHocrE IL ...l. - _._. ..u. ... r..._._........._ ..n. ....._......._.._._.. 11I IIL . 08, .. 08. .. : , , l1..............................._............. ..J(08. , , ................................................... ..r08. ..u. ll ...... _......... ..lt08. . .......................................... _...... rD1 IV.

.. .. 1't: (ll lI) .m. JI:l pe1I' .

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||
 
 >>  ()

:

 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .