, , ,

<<

 >>  ()
Pages:   || 2 | 3 |
-- [ 1 ] --

Ȼ

2011

2

.................................................................................................. 4

2011................................................... 5

- ................................................................................ 7 ............................................................................................................. 7 ....................................................................................................... 9 ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ................................................................................................... ......................................................................................................................... ..................................................................................... ........................................................................ ............................................................................................................... ............................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................. ........................................................................ .............................................. ................................................................................ ............................................................... .......................................................................... .............................................................................................................. .........................................................................................
...... , , ................................................ .................................................................. .................................................................................................... ............................................................................................ ..................................................................... ............................................................................................ ......................................................................... .................................................................................................................. ........................................................................................................... .......................................................................................................................... ............................................................................. ............................................ ............................................................................................... ............................................................................................................ ...................................................................................................... ...................................................................................................................... ....................................................................................................................... 2011 ........................................................................................ .................................................................................................. ............................................................................................ .................................................................... .................................................................................................. ......................................................................... ....................................................................................................... .................................................................. ................................................................................... .................................................................................................... ............................................................ ................................................................................................ - ..................................... ........................................................................ - .............................. .

HYUNDAI MOTOR .

MOTUL NGK -

2011 2011* - 19.04.11 10: .., ., ...

- 12.04.11 13: . ., ..., .

- 21.04.11 10: . ., ..., .

- 21.04.11 10: . ., ., ...

- 08.04.11 10: . ., ..., .

- 13.04.09 13: . ., ..., .

- 20.04.11 11: . ., ..., .

- 20.04.11 13: .., ..., .

- 13.04.11 13: . ., ..-.., .

- 16.04.11 10: . ., ..., .

- 19.04.11 15: .., ., ...

- 16.04.11 12: .., .

- 14.04.11 8: . ., ..., .

15.04. . ., ..., .

- 19.04.11 15: - 12.04.11 12: .., ..., .

- 20.04.11 13: .., ..., .

- 11.04.11 17: .., ..., .

- 20.04.11 11: .., ..., .

- 21.04.11 11: .., ..., .

- 15.04.11 11: .., ..., .

- 19.04.11 11: .., ..., .

- 13.04.11 13: . ., ..., .

- 14.04.11 15: . ., .

- 21.04.11 13: .., ..-.., .

- 12.04.11 13: .., ..., .

.., .

-308 18.04.11 13: .., ...

-308 18.04.11 11: .., ...

- 13.04.11 15: . ., ..., .

, , - 19.04.11 13: . ., ..., .

- 15.04.11 15: .., ..., .

- 16.04.11 13: .., ..., .

- 11.04.11 11: .., ., ...

- 19.04.11 11: - 15: - 20.04.11 13: .., ..., .

- 13.04.11 17: .., ..., .

- 15.04.11 15: . ., ..-.., .

- 19.04.11 13: . ., ...

- 15.04.11 15: . ., ..., .

-..

14.04.11 8: .., ..., .

-..

15.04.11 11: - 21.04.11 10: - 19.04.11 13: .., ..., .

- 15.04.11 13: .., ..., .

- 14.04.11 15: .., ..., .

- 13.04.11 15: .., ..., .

* .

2011 -

: ..-.., . . .

:13.04.2011 13:40, . -103.

1. .

: .., . 2-- : ..

2. .

: .., . 2-- : ..

3. .

: .., . 2-- : ..

4. .

: .., . 2-- : ..

5. .

: .., .., . 2-- : ..

6. .

: .., .., . 2-- : ..

7. .

: .., . 2-- : ..

8. .

: .., . 2-- : ..

9. .

: .., . 2-- : ..

10. .

: . 2-- : ..

11. .

: .., . 2-- : ..

12. .

: .., . 2-- : ..

13. .

: .., . 2-- : ..

14. : . ., . 2-- : ..

15. .

: .., . 2-- : ..

16. .

: .., . 2-- : ..

17. .

: . ., . 2-- : ..

18. , .

: . ., . 2-- : ..

19. .

: .., . 2-- : ..

20. .

: .., . 2-- : ..

21. .

: .., . 2-- : ..

22. : .

: .., . 2-- : ..

2011 23. .

: .., . 2-- : ..

24. .

: .., . 2-- : ..

25. .

: .., . 2-- : ..

26. .

: .., . 2-- : ..

27.. .

: . ., . 2-- : ..

: ..-.., . .

: 21.04.2011 13:30, . -310.

1. ...

: . ., .4--2.

: ..

2. .

: . ., .4--2.

: ..

3. .

: . ., ., .4--2.

: ..

4. .

: . ., .4--2.

: ..

5. .

: .. , .4--2.

: ..

6. .

: . ., .4--14.

: ..

7. .

: . ., .4--5.

: ..

8. .

: .., . 4--2.

: ..

9. .

: .., . 4--1.

: ..

10. ٨ , ƨ .

: .., . 4--2.

: ..

11. .

: .., . 4--1.

: ..

12. .

: .., . 4--3.

: ..

13. ר .

: ..., . 4--1.

: ..

14. .

: . ., λ

.

: ..-.., . . .

: 15.04.2011 15:00, . - 1. .

: .., . 2-- : ..

2011 2. .

: .., . 2-- : ..

3. .

: .., . 2-- : ..

4. .

: .., . 2-- : ..

5. .

: .., .., . 2-- : ..

6. .

: .., .1-- : ..

7. .

: .., . 1-- : ..

8. .

: .., . 1-- : ..

9. .

: .., . 1-- : ..

10. .

: .., . 1-- : ..

11. .

: .., . 1-- : ..

12. .

: .., . 2-- : ..

13. .

: .., . 2-- : ..

14. .

: .., . 2-- : ..

15. .

: .., . 2-- : ..

߻

: ..., . . .

: 14.04.2011 8:20, -. , 15.04.2011 11:40, -. , 21.04.2011 10:00, 13:00, . -502.

1. .

: .. . 2-- : ..

2. .

: . . 2-- : ..

3. : , - , .

: .. . 2-- : ..

4. .

: .. . 2-- : ..

5. .

: .. . 2-- : ..

6. .

: .. . 2-- : ..

7. , , .

: .. . 2-- : ..

8. , .

: .. . 2-- : ..

9. .

: .. . 2-- : ..

10. , .

: .. . 2-- : ..

2011 11. .

: .. . 2-- : ..

12. .

: .. . 2-- : ..

13. .

: .. . 2-- : ..

14. .

: .. . 2-- : ..

15. .

: .. . 2-- : ..

16. , - , .

: .. . 2-- : ..

17. .

: .. . 2-- : ..

18. .

: .. . 2-- : ..

19. .

: .. . 4-- : ..

20. - .

: .. . 4-- : ..

21. .

: .. . 4-- : ..

22. . .

: .. . 4-- : ..

23. .

: .. . 4-- : ..

24. .

: . .,

: ..., . , ..., ..

24. .

: .. . 4-- : ..

25. - .

: .. . 4-- : ..

26. .

: .. . 4-- : ..

27. .

: .. . 2-- : ..

28. .

: .. . 2-- : ..

29. .

: .. . 2-- : ..

30. .

: .. . 2-- : ..

31. .

: . 2-- : ..

32. .

: .. . 2-- : ..

33. : , .

: .. . 2-- : ..

2011 34. : , .

: .. . 2-- : ..

Ȼ

: ..., ..

21.04.2011 10:00, . -203.

1. .

: .., . 10-- : ..

2. , .

: .., . 10-- : ..

3. .

: .., .., . 10-- : .., ..

4. , COMPACTRIO LABVIEW.

: ., : 4- : ., ..

5. LABVIEW.

: .., : 10-- : ., ..

6. LABVIEW.

: .., : 10-- : ., ..

7. .

: ..

: ..

: . 2011 ۻ

: ..., . . .

: 20.04.2011 11:40, . -416.

1. 12 .

: .., . 10-- : ..

2. - 88.

: .., . 10-- : ..

3. 66 .

: .., . 10-- : ..

4. 44 .

: .., . 10-- : ..

5. .

: .., . 10-- : ..

6. .

: .., . 10-- : ..

7. .

: .., . 10-- : ..

8. .

: .., . 10-- : ..

9. 1,4.

: .., . 10-- : ..

10. .

: .., . 10-- : ..

11. 44.

: .., . 10-- : ..

12. .

: .., . 10-- : ..

13. .

: .., .., . 10-- : ..

14. - -30.

: .., .10-- : ..

15. 4.

: .., .10-- : ..

16. 0,6.

: .., .10-- : ..

17. .

: .., .10-- : ..

18. .

: .., .10-- : ..

19. .

: .., .10-- : ..

20. .

: .., .10-- : ..

21. .

: .., .10-- : ..

2011 22. -568.

: .., .10-- : ..

23. -700.

: .., .10-- : ..

24. - -150.

: ., .10-- : ..

Ȼ

: ..., . . .

: 21.04.2011 10:00, -229.

1. .

: .., . 10- : ..., . ..

2. COMMON RAIL

C .

: .., . 8-- : ..., . ..

3. FORMULA SAE.

: .., . 10- : ..., . ..

4. , FORMULA SAE.

: .., . 8- : ..., . ..

5. 80 .

: .., .10-- : ..., . ..

6. 60 , .

: .., .10--1;

.., . 12-- : ..., . ..

7. .

: .., .10--1, .. .12-- : ..., . ..

8. 180 .

: .., . 12-- : ..., .. ..

9. .

: .., .12-- : ..., . ..

10. 185 .

: .., .. 8--3, .., 10- - : ..., ., ..

11. - 100 - .

: .., . 10- : ..., . ..

12. .

: . ., -

: ..., . ..

() 2011 Ļ

: ..., . ..

: 13.04.2011 17:00, . -406.

1. .

: .. . 8-- : ..

2. , .

: .., .. . 8-- : ..

3. CALS-.

: .. . 12-- : ..

Ż

: ..., . . .

: 13.04.2011 13.00, . -305.

1. .

: .., .8-- : ..

2. .

: .., .10-- : ..

3. .

: .., .10-- : ..

4. ݻ.

: .., .8-- : ..

5. .

: .., .8-- : ..

6. .

: .., .., .8-- : ..

7. .

: .., .., . 6-- : ..

8. .

: .., .10-- : ..

9. .

: .., .10-- : ..

10. - .

: .., .10-- : ..

11. .

: .,. .10-- : ..

12. .

: .., .10-- : ..

13. .

: .., . 10-- : ..

14. -.

: .., . 10-- : ..

15. ESP .

: .., . 10-- : ..

16. .

: .., . 10-- : ..

17. .

: .., . 10-- : ..

2011 18. .

: .., . 10-- : ..

19. .

: .., . 10-- : ..

ͻ

: . . .

16.04.2011 12.00, . -107.

1. .

: .

: .., 2. : .

: .

: . .

3. : .

: .

: . .

4. : 20- 21- .

: .

: . .

5. - (HEART OF URAL).

: . ., ()

- Ȼ

: ..., . ...

: 19.04.2011 13:00, . -102.

1. .

: .., . 10-- : ..

2. .

: .., . 10-- : ..

3. .

: .., . 10-- : ..

4. ( ) - .

: .., . 10-- : ..

5. ( ) Ȼ.

: .., . 10-- : ..

6. .

: .., .., . 8-- : ..

7. ().

: .., .6-- : ..

8. ().

: .., .6-- : ..

9. : .., . 10-- : ..

10. : .., . 10-- : ..

11. .

: .., . 8-- : ..

12. .

: .. . 2-- : ..

2011 13. .

: .. . 2-- : .., ..

14. .

: .. .2-- : ..

15. .

: .. . 2-- : .., ..

16. : .. . 12-- : ..

17. .

: . ., л

18. .

: . ., л

19. .

: . ., ,

: . . , . ..

ܨ

: ..., . . .

: 12.04.2011 13:00, . -210.

1. .

: .., . 10-- : ..

2. .

: .., . 12-- : ..

3. ڨ .

: .., . 10-- : .., ..

4. .

: .. 2- : ..

5. ڨ .

: .., . 10-- : ..

6. .

: .., . 10-- : ..

7. .

: .., . 10-- : ..

8. .

: .., . 10-- : ..

9. - .

: .., . 12-- : ..

10. .

: .., . 10-- : ..

11. .

: .., . 10-- : ..

12. .

: .., . 10-- : ..

2011 13. - 53465- -2.

: .., . 12-- : ..

14. .

: .., .., . 10-- : ..

15. .

: .., . 10-- : ..

16. .

: .., . 12-- : ..

17. ڨ - .

: .., . 12-- : ..

18. .

: .., . 10-- : ..

19. .

: .., . 10-- : ..

20. .

: .., . 10-- : ..

21. .

: .., . 10-- : ..

22. Ũ .

: .., . 10-- : . . ..

23. : ɻ.

: ., . 10-- : ..

24. : ջ.

: .., .., . 10-- : ..

25. .

: .., . 10-- : ..

26. .

: .., . 12-- : ..

һ

: ..., . . .

: 19.04.2011. 10:30, . -116.

1. .

: .., . 12-- : ..

2. .

: ., . 12-- : ..

3. .

: .., . 10-- : ..

4. .

: .., . 10--7.

: ..

2011 5. .

: .., . 10-- : ..

6. .

: .., . 10-- : ..

7. .

: .., . 10-- : ..

8. , : .., . 10-- : ..

9. .

: .., . 12-- : ..

10. .

: .., . 12-- : ..

11. .

: ..

: ..

12. .

: .., . 12-- : ..

13. .

: .., . 9-- : ..

14. ߻ .

: .., . 12-- : ..

15. .

: .., . 10--1.

: ..

16. .

: .., . 12--1.

: ..

17. .

: .., . 12--1.

: ..

18. .

: ..

: ..

19. .

: .., . 12--1.

: ..

20. - , .

: .., . 12--2.

: ..

21. D-.

: .., . 10--1.

: ..

22. .

: .., . 12--1.

: ..

23. .

: .., . 6--2.

: ..

2011 24. .

: .., . 10--1.

: ..

߻

. . . . . .

: 12.04.2011 13:00, . -502.

1. Ż - .

: . ., . 10-- : . .

2. .

: . ., . 8-- : . .

3. .

: . ., . 10-- : . .

4. .

: . ., . 9-- : . .

5. TRACE-MODE.

: . ., . 7-- : . .

6. MINI-DILAB.

: . ., . 1- : . .

7. - .

: . ., . 10-- : . .

8. .

: . ., . 10-- : . .

9. .

: . ., . 10-- : . .

10. MATHLAB.

: . ., . 10-- : . .

11. - MATHLAB.

: . ., . 10-- : . .

12. - .

: . ., . 10-- : . .

13. , .

: . ., . 4- : . .

14. .

: . ., . 10-- : . .

15. .

: . ., . 10-- : . .

16. .

: . ., . 10-- : . .

17. 8.

: . ., . 10-- : . .

2011 18.

.

: . ., . 6-- : . ., . 6-- : . .

19. .

: ., . 8-- : . .

20. ߻

: . ., . 10-- : . ., . 10-- : . .

21. .

: . ., . 4-- : . ., . .

22. .

: . ., . 10-- : . .

23. , .

: . ., . 8-- : . .

24. .

: . ., . 8-- : . .

25. MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 C#.

: . ., . 2-- : . ., . .

26. LAB VIEW.

: .., . 10-- : .., ..

27. LAB VIEW.

: .., . 10-- : .., ..

28. , () NI COMPACT RIO NI LAB VIEW.

: .., . 10-- : .., . 8-- : . 29. LAB VIEW.

: .., . 4- : . 30. LAB VIEW : .., . 4- : . ߻

: ..., . . .

: 11.04.2011. 17:00, . -425.

1. .

: . ., . 10-- : ..

2. .

: . ., . 10-- : ..

3. .

: . ., . 10-- : ..

2011 4. .

: . ., . 10-- : ..

5. .

: . ., . 10-- : ..

6. : . ., . 10-- : ..

7. .

: . ., . 10-- : ..

8. .

: . ., . 10-- : ..

9. .

: . ., . 10-- : ..

10. - .

: . ., . 10-- : ..

11. .

: . ., . 10-- : ..

12. .

: . ., . 10-- : ..

13. .

: . ., . 10-- : ..

14. .

: . ., . 10-- : ..

15. .

: . ., . 10-- : ..

̻

: ..., . . .

: 21.04.2011 11:00, . -2.

1. ɻ.

.., .

: ..

2. .

: .., . 10--4, ., .

: ..

3. QFORM 2D/3D.

: .B.

: ..

4. .

: .., . 8 : ..

5. .

: .., . 4- : ..

2011 6. .

: ..

: ..

7. -23.

: .., . 10--3.

: ..

8. .

: .., .., . 8--4.

: ..

9. .

: .., . 10--3.

: ..

10. .

: .., . 5--5.

: ..

11. .

: .., . 10--4.

: ..

12. Ȼ .

: . ., . 4-.

: ..

13.

.

: . ., . 4- : ..

14. - .

: .., . 8-- : ..

Ż

: ..., . . .

: 19.04.2011 11:00, . -315.

1. .

: .. . 2-- : ..

2. .

: .. . 2-- : ..

3. .

: .. . 2-- : ..

4. .

: .. . 8-- : ..

5. .

: .. . 8-- : ..

6. . .

: .. . 8-- : ..

7. . .

: .. . 8-- : ..

8. .

: . . 8-- : ..

9. .

: .. . 8-- : ..

10. .

: .. . 8-- : ..

11. .

: .. . 8-- : ..

2011 12. .

: .. . 6-- : ..

13. .

: .. . 6-- : ..

14. .

: .. . 6-- : ..

15. .

: .. . 6-- : ..

16. .

: .. . 10-- : ..

17. .

: .. . 10-- : . 18. .

: ... 10-- : . 19. .

: .. . 10-- : . 20. .

: .. . 10-- : . 21. .

: .. .6-- : ..

»

: ..., . ..

: 13.04.2011 15:20, . -10.

1. .

: .., . 6-- : ..

2. .

: .., . 6-- : ..

3. .

: .., . 6-- : ..

4. .

: .., . 6-- : ..

5. .

: ..., . 6-- : ..

6. .

: .., . 6-- : ..

7. .

: .., . 10-- : ..

8. .

: .., . 8-- : ..

9. .

: .., . 8-- : ..

10. .

: .., . 8-- : ..

11. .

: .., . 8-- : ..

2011 12. .

: .., . 4-- : ..

13. .

: .., . 4-- : ..

14. .

: .., . 8-- : ..

15. .

: .., . 4-- : ..

16. .

: .., . 8-- : ..

17. .

: .., . 4-- : ..

, , ̻

: ..., . . .

: 19.04.2011 13:20, . -517.

1. .

: .., . 10-- : ..

2. .

: . ., . 8-- : ..

3. .

: .., . 8-- : ..

4. .

: .., . 8-- : ..

5. һ

Ȼ

: .., . 12-- : ..

6. , .

: .., . 12-- : ..

7. һ Ȼ.

: .., . 12-- : ..

8. .

: .., . 12-- : ..

9. +.

: .., . 10-- : ..

10. . , , , , , : .., . 10-- : ..

11. : .., . 10-- : ..

2011 12. . . ֻ.

: .., . 10-- : ..

13. . . ̻.

: .., . 10-- : ..

14. .

: .. 10-- : ..

15. - .

: .., . 8-- : ..

16. .

: .., . 10-- : ..

Ż

: ..., . . .

: 18.04.2011 . 13:20, . -516.

1. .

: .., . 10-- : ..

2. .

: .., . 10-- : ..

3. .

: .., . 10-- : ..

4. .

: .., 10-- : ..

5. .

: .., . 10-- : ..

6. .

: .., . 12-- : ..

7. .

: .., . 12-- : ..

8. -.

: .., . 10-- : ..

9. .

: .., . 10-- : ..

10. .

: .., . 10-- : ..

11. .

: .., . 10-- : ..

12. .

: .., . 12-- : ..

2011 13. .

: .., . 12-- : ..

: ..., . . .

: 15.04.2011 15:20, . -217.

1. .

: .., . 4-- : ..

2. .

: ...4-- : ..

3. .

: .. . 4-- : ..

4. .

: .. . 4-- : ..

5. .

: ... 4-- : ..

6. .

: .. . 4-- : ..

7. .

: .. . 4-- : ..

8. .

: . 4- : ..

9. .

: .. . 4- : ..

10. .

: .. . 4-- : ..

11. . .

: .. .-. 4- : ..

12. .

: . 2- ..

13. . .

: .. . 4- : ..

14. .

: .., . 4- : ..

15. .

: .., . 4-- : ..

16. .

: .. . 4- : ..

17. .

: .. .- 2- : ..

18. .

: .., .2-- : ..

19. .

: .., . 2-- : ..

20. , . .

... . 4- : ..

21. .

: ... .4- : ..

2011 22. .

. .. . 4- : ..

23. .

: ... 4- : ..

24. .

., . 2-- : ..

25. ( ).

: . . 4-- : ..

26. . .

: ., . 2-- : ..

27. .

: ., . 2-- : ..

28. .

: . .2- : ..

29. .

: . . 2-- : ..

30. MATHCAD .

: .., . 4-- : ..

31. MATHCAD .

: .., . 4-- : ..

ͻ

: ..., . . .

: 16.04.2011 13:20, . -418.

1. .

: ., . 6-- : ..

2. .

: ., . 6-- : ..

3. .

: ., . 6-- : ..

4. .

: , ., . 4-- : ..

5. .

: .., .., . 6-- : ..

6. .

: .., .., . 6-- : ..

7. .

: ., .., .., . 6-- : ..

8. .

: ., ., . 10-- : ..

9. ( . ).

: .., .., .. .6-- : ..

10. - . .

: .., .., . 6-- : ..

11. - . .

: .., .., .., . 6-- : ..

2011 12. . .

: ... .., . 6-- : ..

13. .

: ., . 6-- : ..Pages:   || 2 | 3 |
 
 >>  ()

:...
 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .