авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 7 |

«AZRBAYCAN RESPUBLKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV ADINA AZRBAYCAN MLL KTABXANASI YEN KTABLAR Annotasiyal biblioqrafik ...»

-- [ Страница 3 ] --

579. Azrbaycan tarixi [Mtn]: uzaq kemidn 1870-ci Т il qdr: drslik /red. S.liyarl;

ry.: E.Muradli, A.Frzlibyli;

nr msul.Cfrov;

BDU.- Bak:

raq, 2009.- 862 s.

Kitabda Azrbaycan tarixinin konseptual msllri n kilmi, qaynaqlarn v bugnk aradrmalarn imkan verdiyi ld xalqmzn yaran v etnoqrafiyas il bal problemlr geni yer verilmidir.

580. Baxliyev, A.B. Sfvi dvltinin sosial-iqtisadi Т hyat v beynlxalq laqlri [Mtn]: drs vsaiti B /Adil Baxliyev;

elmi red. O..fndiyev, ry.:

S.A.Mmmdov,.F.Frzliyev, V.Z.Piriyev.- Bak, 2009.- 275 s.

Drs vsaitind dvrn ilk mnblri v mvcud tarixi dbiyyat sasnda Azrbaycan Sfvi dvltinin sosial-iqtisadi hyat v beynlxalq laqlri aradrlmdr. Bununla yana, srd yeni problemlrin d trafl rhi verilmidir.

581. Cfrov, H.R. Azrbaycanda gnclr hrkat (XX Т3(2А) sr) [Mtn]: tarix elm. doktoru dr. dis.: 07.00. C /Hmz Cfrov;

Azrb. Resp.TN;

Naxvan Dvl.

un-ti.- Naxvan, 2008.- 385 s.

582. Clil olu, R. mrn Qaraba shiflri [Mtn] Т3(2А).д /Rftar Clil olu;

red. S.A.Sayadov, L.Vlizad;

C Azrbaycan Dvlt Xzr dniz gmiiliyi;

Azrbaycan Dvlt Dniz akademiyasi.- Bak: [s.n.], 2009.-144 s.

Kitab Qaraban dilbr gulrindn biri Fzuli rayonunun yaranmas v inkiaf tarixin, mrn Qaraba shiflrin hsr olunub.

583. Dlimrolu, Y. Trkistan [Mtn] /Yaqub Т3(2Газ) Dlimrolu;

elmi red. N.Cfrov;

red..Qoal. D Bak: Nurlan, 2009.- 146s.

Azrbaycan Yazlar Birliyinin 75 illiyi mnasibti il nr olunan kitablar silsilsindn olan bu kitabda Trkistan elinin srhdlri v "Trkistan" sznn mnas aradrlr.

584. hmdov,.A. Saalmaz yara [Mtn] /liaa Т3(2А)- hmdov.- Bak: Adilolu, 2004.- 46 s.

Kitabda mkdar elm xadimi, tibb elmlri doktoru, professor liaa hmdovun hyat yolundan danlr v hminin xli Qurbanov haqqnda mlumat verilmidir.

585. liyev, H.. Mstqilliyimiz bdidir [Mtn]:

Т3(2А)- ixilar, nitqlr, byanatlar, msahiblr, mktublar, mruzlr, mracitlr, frmanlar: yun 2000- iyul, 2000 /Heydr liyev;

burax. msul R.Mehdiyev. Bak: Azrnr, 2009.- 480 s.

Kitabda "Xzrneftqaz - 2000" Beynlxalq srgi konfransda drin mzmunlu nitqi, Tehranda qtisadi mkdalq Tkilatnn - EKO-nun zv olan lklrin dvlt v hkumt balarnn VI zirv grnd, hminin Moskvada MDB lklrinin dvlt balarnn nvbti zirv grnd dvlt v hkumt nmayndlri il apard drin mzmunlu danqlar v mnaqinin nizama salnmas il laqdar lkmizin prinsipial mvqeyindn bhs edn materiallar toplanmdr.
586. liyev, H.. Mstqilliyimiz bdidir [Mtn]:

Т3(2А)- ixilar, nitqlr, byanatlar, msahiblr, mktublar, mruzlr, mracitlr, frmanlar Aprel, 2000 - iyun, 2000 /Heydr liyev;

burax. msul R.Mehdiyev. Bak: Azrnr, 2009.- Кitab 27.- 496 s.

Bu kitab ulu ndrin faliyytinin 2000-ci il aprelin 28-dn iyunun 2-dk olan dvrn hat edir.

Kitabda dahi dvlt xadiminin bir sra xarici dvlt v hkumt nmayndlri il danqlar v shbtlri verilmidir.

587. Elxan, E.M. pxturun qtli [Mtn] /Elin Muxtar Т3(2А) Elxan.- Bak: Sda, 2009.- 94 s.

E 588. roul,. Azrbaycanda ermni-danak terrorunun Т3(2А) xronologiyas [Mtn]: bdii, tarixi publisistika /lisahib roul;

red. N.Tapdqolu.- Bak: Tknur, 2009.- 200 s.

Kitabda ermni-danak faizminin son bir srd Azrbaycan trklrin qar yrtdklri soyqrm v etnik tmizlm siyastinin terror iddtindn, onun amanszlndan bhs olunur.

589. zimli, T.A. ah v ahzadnin taleyi [Mtn]: fars Т dilind olan materiallar sasnda ilnmidir /Taleh zimli;

red. B.Alarl;

"Nqtlr" dbi qrupu, Trcm blmsi.- Bak: Szn i, 2009.- 150 s.

Kitabda ran ahlnn squtu rfsind Mhmmd Rza ahn bana glnlrdn, hminin onun sdaqtli hyat yolda "Azri qz" kimi tannm ahzad Frh Phlvinin (Dibann) acnacaql taleyindn shbt alr.

590. Ftliyev, M.B. Balkan Antantasnn yaradlmas v Т3(476) faliyyti [Mtn]: monoqrafiya /Mmmd Ftliyev;

F elmi red. C.P.Hsnli.- Bak: Elm, 2009.- 224 s.

Monoqrafiyada mumi tarixin az tdqiq olunmu problemindn- Balkan Antantasnn yaradlmasndan v onun faliyytindn bhs olunur.

591. Grrylmaz, M. Trk Qafqaz slam Ordusu v Т3(5Т) ermnilr (1918) [Mtn] /Dr. Mustafa Grrylmaz;

G red. A.Aaolu, H.ztrk.- Bak: Qismt, 2009. 408s.

592. Haclar, V.. XIX yzillikd Boralda qaaqlq Т3(2А) hrkat [Mtn] /Valeh Haclar.- Tbilisi: Tbilisi H Dvlt Pedaqoji Un-ti, 2003.- 92 s.

Kitabda z hnr v csarti il Boral mahalnda ad qazanm 19-cu yzilliyin sayml, seimli rnlri Qasml Dadmir aa, onun oullar, elc d mhur qaaqlar Kor smayl v Halay byin hyat v faliyytindn danlr.

593. Heydr liyev mktblilrin gz il [Mtn] /trt.

Т3(2А)- F.ahbazl [v b.].- Bak :Thsil, 2009.- 351 s.

Kitaba mumthsil mktbi v texniki-pe liseyi agirdlrinin mummilli lider Heydr liyevin anadan olmasnn 86 illiyin hsr olunmu ina msabiqsinin n nmunvi 86 yazs daxil edilmidir.

594. Heydr liyev v dvlt qadn siyasti [Mtn]:

Т3(2А)- frmanlar, srncamlar, nitqlr, tbriklr, mlumatlar 1969-1982, 1993-2003 /layihnin rhb. v n szn ml. H.Hseynova, trt. ed.: S.Qhrmanova, T.hmdov;

red. N.Rstmli.- Bak: Nurlar, 2008. 415 s.

Kitabda lkmizin ictimai hyatnda mdni yksliin mumi mnzrsi fonunda Azrbaycan qadnnn ictimai falln v hrtrfli inkiafn ks etdirn materiallar toplanmdr.

595. Heyt C.Trklrin tarix v mdniyytin bir bax Т3(5 Ту) [Mtn]: islamdan vvl v islam dvr: balancdan H XVI sr qdr /Cavad Heyt;

trans. ed., qeyd v rh. ml. E.Mirzyeva;

elmi red. O.fndiyev;

AMEA, A.Bakxanov ad. Tarix institutu.- Bak:

Aspoliqraf, 2009.- 184 s.

Grkmli alim, professor Cavad Heyt bu kitabn trk xalqlarnn ictimai-siyasi, tsrrfat hyat, mifologiyas, folkloru, yazl dbiyyat nmunlri, islamaqdrki inam v baxlarnn tdqiqin hsr etmidir.

596. Hseynli, N. Ouzdur elim mnim [Mtn] /Nazim Т3(2А) Hseynli.- Bak: Nasir, 2008.- Kitab1.- 370 s.

H Kitabda Ouz blgsi haqqnda bzi mlumatlar verilmmidir.

597. smaylov, F. Mcburn ermnildirm [Mtn] Т3(2А) /Faiq smaylov;

elmi red. Q.Hacyev;

red. M.

Alxanov;

trc. ed. G.Mansurov;

fotolar F.smaylov, A.Hseynov;

red. hey. Q.Hacyev [v b.];

n sz Q.Hacyev.- B: Nurlar, 2009.- 184 s.

Kitabda toplanan materiallar, slind Azrbaycan torpaqlarnn xarici dvltlrin vasitsi il nec ermnildirildiyindn bhs edir. Mllif Azrbaycan torpaqlarnda illrdn bri davam edn, ermnildirilm, mskunladrlma, etnik tmizlm, deportasiya soyqrm v bu tipli digr hadislri ox sad v aydn kild izah edir.

598. smaylov, R. Makedoniyal skndr [Mtn] /Rafiq T3(0)322. smaylov;

red. E.Qasmov;

elmi msl..Babayev;

rssam A.Tayev;

dizayn T.Mlik.- Bak: Altun Kitab, 2007.- 15 s.

Kitabda dnyann n mhur srkrdlrindn olan Makedoniyal sgndrdn bhs olunur.

599. smaylov, S.. Azrbaycan Xalq Cmhuriyytinin Т3(2А) parlament sndlri 1918-1920-ci illr vtn tarixini yrnmk n mnb kimi [Mtn]: tarix еlm. nam.

dr. dis.: 07.00.09 /Samir smaylov;

Azrb. Resp.

TN, BDU.- Bak, 2007.- 168 s.

600. XX sr Azrbaycan tarixi [Mtn]: ali mktblr Т3(2А) n drslik /ml. Y.B.Yusifov [v b. ];

mumi red.

- T.T.Vliyev;

ry.: R.C.Sleymanov, Q..liyev. Bak: Thsil, 2009.- 560 s.

601. Krdxan [Mtn] /hazr. A.H.S.H.lizad, Т3(2А) H.C..Muxtarov;

elmi msl.: H.V.Mmmdliyev, K N.Aayeva, E.Qasmova, A.Abbasquluyev, A.lizad, A.Buzovnal;

red. K..Nzrli;

topl.:

M.Q..Muxtarov, N.N.Quliyev.- Bak: Qaraba, 2009.- 480 s.

602. Mhrrmzad, A.M. Trkiy v Ermnistan Т3(0) Azrbaycan Dalq Qaraba mnaqisi [Mtn]:

M tarix elm. nam. dr. dis.: 07.00.03 /Akif Mhrrmzad;

AMEA, A.A.Bakxanov ad. Tarix in tu.- Bak, 2007.-164 s.

603. Mmmdov,.M. Azrbaycan tarixi (XX sr-XXI Т3(2А) srin vvlri) [Mtn]: mhazirlr kursu: ali mktb M mllimlri v tlblri n vsait /saq Mmmdov,..Mmmdov;

elmi red.

.B.Cfrzad;

ry. C.M.Mustafayev [v b.];

Azrb.

Resp. TN, ADNA.- Bak: UniPrint, 2009.- 326 s.

Vsaitd XX srin vvlindn - XXI srin vvlin kimi Azrbaycanda cryan edn tarixi proseslr tdris plannda mhazir v seminar n myyn olunmu mvzular zr ardcl olaraq izlnmdir.

604. Mmmdov, Y.C. Zaman v hyatla zbz [Mtn] Т3(2А)- /Yaqub Mmmdov;

red. N.Hbibli;

n sz M.smaylov.- Bak: Nurlan, 2009.- 764 s.

Bu kitabda grkmli elm fdaisi, tcrbli shiyy tkilats, gzl pedaqoq, ncib insan, ictimai-siyasi v dvlt xadimi, professor, AMEA-nn mxbir zv Yaqub Mmmdovun XX srin sonlar XXI srin vvllrind lkmizd ba vern siyasi msllr, hadislr mnasibti ks olunmudur.

605. Nbibyli, Z. Trkm, Tanryam v ya dn geriy Т3(2А) bax [Mtn] /Ziyadxan Nbibyli;

red. F.Fcri, N.Clilbyli.- Bak: Araz, 2009.- 136 s.

Kitab be ayr-ayr hissdn ibart olub, hr bir hiss Azrbaycan dvltin v dvltiliyin, onun mnvi dyrlrin, dini mnvi tariximiz, dbiyyatmzn ah srlrindn olan "Kitabi-Dd Qorquda", Dd-Qorqud xsiyytin hsr olunmudur.

606. Nbiyev, B.E. Heydr liyev v Azrbaycan SSR-in T3(2А)- iqtisadi inkiaf (1969-1982-ci illr) [Mtn]: tarix N elm. nam. dr. dis.: 07.00.02 /Bxtiyar Nbiyev;

Azrb. Resp. TN, BDU.- Bak, 2007.- 183 s.

607. Ouz, Y. Trkn gizli tarixi [Mtn]: elmi-publisistik Т3(5) sr /Yunus Ouz, B.Tuncay;

red. F.Abbasquliyeva;

O dizayn C.brahimbyli.- Bak: Apostrof, 2009.- s.

Yunus Ouzla Bxtiyar Tuncayn "Trkn gizli tarixi" kitab trk dnyasnn qdim tarixinin almayan qatlarna elmi syaht v tdqiqatlara mesajdr.

608. Qafarov, V.V. imali Azrbaycan mslsi Rusiya Т3(2А) Trkiy mnasibtlrind (1917-1922-ci illr) Q- [Mtn]: tarix elm. nam. dr.: 07.00.02 /Vasif Qafarov;

Azrb.Resp. TN, BDU.- Bak, 2009.- 28 s.

609. Qasmov, C.. XVI-XVII srlr Osmanl islahat Т3(5Т) layihlri [Mtn]: tarix еlm. nam. dr. dis. 07.00. Q /Cavid Qasmov;

AMEA, akad. Z.M.Bnyadov ad.

rqnaslq in-tu.- Bak, 2008.- 148 s.

610. Rhimli, R.H. Azrbaycan-Rusiya mnasibtlrind T3(2A)- imali Qafqaz faktoru [Mtn]: 1991-1997 /Ruslan R Rhimli;

elmi red. A.Balayev;

elmi msl.

.Mmmdli.- Bak: Elm, 2009.- 200 s.

Monoqrafiyada 1991-1997-ci illrd imali Qafqazda yaranm vziyyt, bu regionda ortaya xm problemlrin tarixi kklri, Azrbaycan Rusiya mnasibtlrinin xarakteri v s. yrnilir.

611. Rsulzad, M.. Milli birlik [Mtn] /Mmmd Т3(2А) Rsulzad;

trt. v elmi red. Y.Trkel;

n sz R Azrbaycan Kltr drnyi mrkzi.- B: raq, 2009.- 176 s.

M..Rsulzadnin bu srind, dili v slubu eynil qorunduu kimi, mqallrin bu sistem daxilind yeri v tarixlri gstrilmk srtil kitabda yer almdr.

612. Sadq,. Elmd ermni virusu [Mtn] /slam Sadq. Т3(2А) Bak: Azrnr, 2009.- 36 s.

S Ermni alimlri tarixi qaynaqlar z dyirmanlarnda ydrk trk tarixindn v mdniyytindn saxta ermni tarixi v mdniyyti yaratmlar. Bu kitabda hmin saxtakarlqlardan bir nesi haqqnda bilgi verilmidir.

613. Slimov, A.. Crlar birlslr... [Mtn] /Akif Т3(2А) Slimov.- Bak: Elm, 2008.- 212 s.

S Kitabda mllif z geni mtali dairsi, zngin hyat trbiysi v xsi mahidlri sasnda Vtnimizin, xalqmzn kemii v indisi haqqnda z mlahizlrini sylyir.

614. Slimov,.D. Beynlxalq mnasibtlrd Т3(2A) Azrbaycan nefti mslsi [Mtn]: tarix еlm. d-ru S dr. dis.: 07.00.03;

07.00.02 /irxan Slimov;

Azrb.

Resp. TN, Sumqayt Dvl. un-ti.- Bak, 2005.- 301 s.

615. Sleymanl, R.H. Azrbaycan Xalq Cmhuriyyti T3(2A) Xarici lr Nazirliyinin tkil olunmas v faliyyti S (1918-1920-ci illr) [Mtn]: tarix еlm. nam. dr. dis.:

07.00.02 /Rabil Sleymanl;

Azrb. Resp. TN, BDU. Bak, 2004.-155 s.

616. ahmar, E. Ata izi il [Mtn]: /Elbrus ahmar;

red.

Т3(2А) D.F.Mmmdova.- Bak: Zrdabi LTD, 2009.- 160 s.

Kitab 1941-1945-ci illrin od-alovundan kemi, mrnn 87-ci ilini yaayan el asaqqallarndan biri Mhrrm Rstm olu sdovun mr yolundan bhs olunur.

617. rlanl,. Qaraban haraylar... [Mtn] /yyub Т3(2А) rlanl;

red. M.Tklli.- Bak: Avropa, 2009.- 214 s.

Kitabda Azrbaycan torpaqlarnn zaman-zaman ermnilr trfindn ial, soydalarmzn ktlvi kild z vtnlrindn zorla qovulmas, didrginlrimizin vtn qayd arzular verilmidir.

618. Taolu,. Qdim n Asiya v n Qafqaz trk Т3(2A) tayfalar [Mtn]: 2 cildd /jdr Taolu;

red. hey.:

T V.liyev [v b.];

elmi red. T.Mmmdov, K.liyev;

AMEA, A.A.Bakxanov ad. Tarix in-tu.- Bak:

Nurlan, 2008.- 800 s.

Bu cildd igal Rusiyann zhrli metodologiyasnda saxtaladrlm Azrbaycan trklrinin qdim dvrdn balayan Qafqaz tarixi geni aradrmaya clb edilmi kifayt sayda qdim mlliflr, mtbr qaynaqlara, linqvistik materiallara, v s. dlillr syknrk Azrbaycan tarixnaslnda ilk df mumtrk tarixi zminind yeni konsepsiya i altnda aydnladrlr.

619. Trkmnay - 180 [Mtn] /ba red. H.N. Hsnov;

Т3(2А) red. heyti C.M.Mustafayev [v b.];

n sz T R.mirov;

Azrb. Tarix qurumu;

Azrb. Resp. Hrb tarixi muzeyi.- Bak: [s.n.], 2009.- 82 s.

Kitabda toplanm elmi mqallrd bir daha sbut olunur ki, mhz Trkmnay v dirn mqavillrin sasn on minlrl ermni osmanl v qacar mmlktlrindn Quzey Azrbaycana yerldirilmi, ruslarn li il Azrbaycan dvltiliyi mhv edilir.

620. Vaal, T de. Qaraba: Ermnistan v Azrbaycan Т3(2А) slh v sava yollarnda [Mtn] /Tomas de Vaal;

trc.

V- ed. Y.Axundov;

red. F.smaylov.- Bak: lay MMC, 2008.- 342 s.

Kitabda Ermnistan-Azrbaycan mnaqisinin kklri, son mharib zaman Qarabada v mumilikd regionda ba vern olaylar, danqlar v vasitilik prosesi bitrf mahidi prizmasndan aradrlr.

621. Yanarda, S. Yanvar qrnnn intiqam [Mtn] Т3(2А) /Sabir Yanarda;

red..Vfadar.- Bak: ms, 2009. Y- 122 s.

Mllifin bu kitabnda 20 yanvar hadislri nec varsa olduu kimi z ksini tapb.

622. Yenisey, Dr.G randa etnosiyasi hrkatlar (1922 Т 2004) [Mtn] /Glara Yenisey;

nair.Xuduolu. Y- Bak: Qanun, 2009.- 248 s.

Kitabda XX srd randa ba vermi etnosiyas hrkatlar aradrlmdr.

623. Yzdi, H.. Sfvilr dvrnd ran [Mtn]: tarix Т elm. nam. dr.: 07.00.02 /Hseyn Yzdi;

Azrb.

Y Resp. TN, BDU.- Bak, 2005.- 168 s.

624. Yusifli, M.-Y.M-B. ran v fars ovinizmi [Mtn] Т /Mir Yhya Yusifli.- Bak: Adilolu, 2009.- 52 s.

Y Kitabda Krbla facisi haqqnda, rann "slama xidmtlri" adl kitabndan mvzular verilmidir.

625. Абдуллаев, Э.И. Проблема Нагорного Карабаха в Ар- контексте международного права [Текст] /Эльшад Абдуллаев;

ред. Л.Гусейнов, А.Гасымов.- Баку: Тахсил, 2005.- 248 с.

626. Азербайджан: 100 вопросов и ответов [Текст] 2- /ред. Т.Гейдаров, Т.Багиев;

фотогр. Б.Кулиев Г.Гусейнзаде, И.Джафаров [и др.];

авт. проекта Общество Лондон-Азербайджан;

Англо Азербайджанское молодежное общество.- Баку:

Англо-Азербайджанское молодежное общество, 2008.- 200 с.

Это богато иллюстрированная книга рассказывает о географии, геологии и климате, а также о политических, социальных и исторических аспектах этой очаровательной страны.

627. Александр Лукашенко. Президент Республики 3- Беларусь [Изоматериал]: фотоальбом /фото П.В.Кастрамы.- Минск: Беларусь, 2000.-171 с.

628. Алибекова, Э.Б. Вопросы древней истории 2- Азербайджана в Российской историографии XIX начала XXвв. [Текст] /Элла Алибекова;

науч. ред.

Р.С.Меликов;

НАНА, Ин-т истории им.

А.А.Бакиханова.- Баку: Thsil, 2009.- 224 с.

629. Алиев, К. Кавказская Албания [Текст]: I в. до 2- н.э.- I в. н.э. /Кемал Алиев;

ред. З.И.Ямпольский;

АН Азерб. ССР, Ин-т истории.- Баку: Элм,1974. 364 с.

630. Алиев, Н.Г. Вопросы международного права в 1- Нагорно-Карабахском конфликте [Текст]:

монография /Намик Алиев.- Тбилиси: Универсал, 2009.- 98 с.

631. Алиева, И.Х. Политическое и социально 2- экономическое положение Азербайджанцев Тифлисской Губернии (1846- 1917) [Текст] /Ирада Алиева;

науч. ред. И.С.Багирова;

НАН, Ин-т истории им. А.А.Бакиханова.- Баку: Тахсил, 2009.- 224 с.

632. Андижан сегодня [Текст] /Х.Султанов [и др.];

2- фотографы Ф.Курбанбоев [и др.].- Ташкент:

Узбекистан, 2006.- 181 с.

633. Арвеладзе, Б. Армянский батальон имени 1- Баграмяна и этночистка грузин в Абхазии [Текст] /Бондо Арвеладзе, Т.Мибчуани;

пер. с груз.

Н.Инцкирвели.- Тбилиси: Универсал, 2009.- с.

634. Ахуашвили, И. Тифлисские мэры, кто они?!

1- [Текст] /Иаков Ахуашвили;

ред. В.Рамишвили. [б.м.]: [б.и.], 2008.- 68 с.

Задача автора и издателей этой книги-привлечь внимание как самого С.Карапетяна, так и некоторых гореисториков, которые своими высказываниями искажают историю.

635. Ахундова, Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и Эпоха 2- [Текст] /Эльмира Ахундова;

ред. В.Морозков;

худож. И.Мамедов.- Баку: Озан, 2008.- Часть 3:

Кремлевская пятилетка: 1982-1990.- 848 с.

636. Ахундова, Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и Эпоха 2- [Текст] /Эльмира Ахундова, ред. В.Морозков;

худож. И.Мамедов;

сост. Е.Ахундова.- Баку:

Озан, 2008.- Часть 4: Хроника жизни и деятельности: 1969-1989.- 360 с.

637. Багиров, Ф.Э. Переселенческая политика 2- царизма в Азербайджане 1830-1914 гг. [Текст] /Фикрет Багиров;

ред. Л.А.Агадулина.- М.:

Маросейка, 2009.- 698 с.

638. Баталов, Э.Я. "Рычащий медведь" на "диком 2- Востоке" [Текст]: образы современной России в работах американских авторов: 1992-2007 гг.

/рук. проекта Эдуард Баталов, В.Ю.Журавлева, К.В.Хозинская;

РАН, Ин-т США и Канады.- М.:

РОССПЭН, 2009.- 380, [2] с.

639. Бектимирова, Н.Н. Альтернативные пути 2- демократизации [Текст]: на примере Камбоджи и Таиланда /Надежда Бектимирова, В.А.Дольникова;

МГУ им. М.В.Ломоносова, Факультет мировой политики.- М.:URSS, 2009. 320 с.

640. Бондаренко, А.Ю. Утаенные страницы 2- советской истории [Текст] /Александр Бондаренко, Н.Н.Ефимов.- М.: Кучково поле, 2007.- 400 с.

641. Брис, К. История Италии [Текст] /Катрин Брис;

2- науч. ред. А.Г.Самсонов;

пер. с фр.

Т.Г.Губаревой.- СПб.: Евразия, 2008.- 640 с.

642. Бухараев, Р. Татарстан: "Мы-можем!" Президент 2- Минтимер Шаймиев и созидательность здравого смысла [Текст] /Равиль Бухараев;

фото М.Козловского [и др.].- Казань: Глобал Ориентал, 2007.- 195 с.

643. Бышнев, И.И. Припятский национальный парк 3- [Изоматериал]: фотоальбом /фото Игорь Бышнев, С.Н.Бамбиза, А.В.Углянец, В.М.Федосенко;

ред.

С.В.Пешин;

пер. на англ. яз. В.С.Кирилюк. Минск: Беларусь, 2007.- 178 с.

644. Велибеков, Д.Г. Кто такой Шарвили [Текст]:

2- история и факты /Д.Г.Велибеков, Я.М.Адигезалов, Дж.Д.Велибеков.- Баку:

Адильоглы, 2007.- 100 с.

В книге подробно рассказывается о мифическом герое лезгинского эпоса "Шарвили". Также приводятся исторические факты, данные и высказывания знаменитых исследователей.

645. Гаррисон, Д. Америка: последняя империя 1- [Текст]: конец истории по-американски /Джим Гаррисон;

ред. С.Чернышев, А. Мишин;

пер. с англ. А.Сударенко.- М.: HIPPO, 2009.- 274 с.

646. Гасанов, З.Г. Киммерийцы и их место в истории Д2008/ Азербайджана [Текст]: дис. канд. ист. наук:

07.00.02 /Заур Гасанов;

НАНА, Ин-т истории им.

А.А.Бакиханова.- Баку, 2008.- 204 с.

647. Гейдар Алиев и Органы Национальной Ар2009/ Безопасности [Текст] /предисл. Э.Махмудов;

дизайн М.Мамедрзаев.- Баку: Министерство Национальной Безопасности Азербайджанской Республики, 2009.- 190 с.

648. Горин, А.Н. Денежное обращение Северной А2009/ Бактрии в середине II в. до н.э. - III в. н.э. [Текст]:

автореф. канд. ист. наук: 07.00.01 /Алексей Горин;

АН Респ. Узбекистан, Ин-т истории. Ташкент, 2009.- 26 с.

649. Гулиев, Г.А. Власть и судьба [Текст]: страницы Ар2007/ жизни и деятельности Н.Нариманова и М.Э.Расулзаде: очерки-эссе и публикации /Гасан Гулиев;

дизайн обл. У.Гулиева - Онджел.- Баку:

Нурлан, 2007.-192 с.

650. Гумбатова, Т.Ф. Баку и немцы [Текст] /Тамара Ар Гумбатова.- Баку: aolu, 2008.- 464 с.

2008/ 651. Гусейн, Ф.А. Османо-сефевидская война 1578 1- 1590 гг. [Текст]: по материалам трудов османского летописца Ибрахима Рахимизаде /Фарах Гусейн;

науч. ред. О.А.Эфендиев, Ш.Ф.Фарзалибейли;

НАНА.- Баку: Нурлан, 2005. 216 с.

652. Гусейнов, Д.Х. Крестьянское движение в Д2002/ Азербайджане в начале ХХ века (1900-1907 гг.) [Текст]: дис. д-ра ист. наук: 07.00.02 /Джаваншир Гусейнов;

М-во образования Азерб. Респ., БГУ. Баку, 2002.- 403 с.

653. Делафорс, П. Досье Гитлера [Текст] /Патрик 2- Делафорс;

пер. с англ. В.П. Журавлёв.- М.:

РИПОЛ классик, 2009.- 336 с.

654. Депортация крымских татар 18 мая 1944 года.

1- Как это было [Текст]: воспоминания депортированных /cост. Р.Куртиев;

ред.

З.Бекирова.- Симферополь: Оджакь, 2008.- 316 с.

655. Джафарли, Н. Азербайджанское государство 2- сефевидов (государственный строй) [Текст] /Назим Джафарли;

под науч. ред. и предисл.

М.Ф.Меликова;

Ассоц. юридический центр. СПб.: Юридический центр Пресс, 2009.- 256 с.

656. Дюллен, С. Сталин и его дипломаты. Советский 2- Союз и Европа, 1930-1939 гг. [Текст] /Сабин Дюллен;

пер. с фр. Э.М.Кустовой;

Уполномоченный по правам человека в РФ, Гос.

арх. РФ, Фонд Первого Президента России Б.Н.Ельцина, Изд-во "Российская политическая энциклопедия", Международное историко просветительское, благотворительное и правозащитное о-во "Мемориал", Ин-т науч.

информ. по общественным наукам РАН.- М.:

РОССПЭН: Фонд Первого Президента России Б.Н.Ельцина, 2009.- 319 с.

657. Жуков, Ю.Н. Сталин: тайны власти [Текст] 2- /Юрий Жуков;

худ. Е.Л.Вельчинский.- М.:

Вагриус, 2008.- 719 с.

В книге автор используя архивные документы доказывает, что сталинская система управления оказалась не просто жизнеспособной, эффективной, но и единственно приемлемой для страны той эпохи.

658. Зайцев, А. Культурный переворот в Древней 2- Греции VIII-V вв. до н.э. [Текст] /Александр Зайцев;

под ред. Л.Я.Жмудя.- СПб.:

Филологический факультет СПбГУ, 2001.- 317 с.

659. Знаменитые люди о Казани и Казанском крае 2- [Текст] /сост. А.В.Гарзавина, И.А.Новицкая;

под общей ред. М.А.Усманова;

ред. совет.

М.А.Усманова, Р.И.Валеев, С.Ф.Мухарлямов [и др.].- Казань: Жиен, 2005.- 424 с.

660. Иванов, Р.Н. Именем Союза Советских...Жизнь 2- и гибель Комбрига Нахичеванского [Текст]: в 3-х томах /Рудольф Иванов.- 3-е изд., перераб.- М.:

Герои Отечества, 2009.- Том 2. - 423 с.

661. Ильин, В. Тайны исчезнувших цивилизаций 2- [Текст] /Вадим Ильин.- М.: АСТ;

Санкт Петербург: Астрель-СПБ, 2008.- 320 с.

662. Императорская Россия и мусульманский мир 2- конец XVIII-начало XX в. [Текст]: сборник статей /сост., авт. вступ., предисл. Д.Ю.Арапов;

гл. ред.

А.Р.Вяткин.- М.: Наталис, 2006.- 480 с.

663. Исламов, Т.М. Восточная Европа в силовом поле 2- великих держав. Трансильванский вопрос. 1940 1946 годы [Текст] /Т.М.Исламов, Т.А.Покивайлова;

отв. ред. Е.К.Вяземская;

РАН, Ин-т Славяноведения.- М.: Индрик, 2008.- 240 с.

664. Исмаил Гаспринский и Туркестан [Текст]:

2- сборник статей /отв. ред. Ф.Хамзин, Н. Каримов;

пер. З.Рустемовой;

Благотворительный фонд "Шахидлар хотираси";

Музей "Памяти жертв репресии".- Ташкент: Изд. Полиграф. Акционер.

Комп. "Шарк, 2005.- 290 с.

665. Исторические факты о деяниях армян на 2- Азербайджанской земле [Текст] /науч. ред.

Я.Махмудов;

ред.-сост. Т.Мусаева, А.Мамедов;

пер. С.Алмамедова;

НАНА, Ин-т истории им.

Бакиханова.- Баку: Thsil, 2009.- 432 с.

666. История Азербайджана [Текст]: учебник для Ар2009/ класса общеобр. школ /Я.Махмудлу, Ю.Юсифов, Р.Алиев, А.Годжаев;

науч. ред. Я. Махмудлу;

рец.

Р.Гусейнов [и др.];

пер. И.Асадов, Э.Азизова. Баку: Тахсил, 2009.- 193 с.

667. 1-702075 История и идентичность: Кыргызская Республика [Текст] /А.К.Абылгазиева, В.Б.Богатырев, З.К.Курманов, Г.Л.Горборукова;

отв. ред. В.Лапинс;

ред. Ч.Искакова, С.Шик;

пер.

И.Мамытова, И.Писаренко;

Friedrich Ebert Stiftung.- Бишкек: [б.и.], 2007.- 273 с.

668. Каким будет завтра- зависит от всех нас [Текст]:

1- отчет губернатора Белгородской области Е.С.Савченко на заседании областной Думы апреля 2006 года /отв. за вып. М.М.Лысов, Н.Л.Полякова.- Белгород: [s.n.], 2006.- 52 с.

669. Календарь знаменательных и памятных дат 2- Белгородской области на 2007 год [Текст] /гл.

ред. Н.Т.Чуприна;

сост. Г.Н.Захарова, Е.Н.Зубова, И.В.Медведева;

ред. Т.В.Кривцова;

Управление культуры Белгородской области;

Белгородская гос. универсальная научная библиотека, Отдел краеведческой литературы.- Белгород: Константа, 2006.- 84 с.

670. Каноатова, Г.И. Культурно-технический уровень А2009/ сельских тружеников Таджикистана в 60-70-е годы XX века [Текст]: автореф. канд. ист. наук:

07.00.02 /Гульдаста Каноатова.- Душанбе, 2009. 25 с.

671. Карг, Б. 100 неизвестных фактов о масонах 2- [Текст] /Барб Карг, Джон К. Янг;

пер. с англ.

С.Максименко;

гл. ред. М.Григорян.- М.: Гелеос, 2008.- 215, [9] с.

672. Карши-2700 [Изоматериал]: Книга-альбом 3- /Э.Ртвеладзе (отв. ред.) [и др.];

фотогр. В.Жирнов [и др.].- Ташкент: Маънавият, 2006.- 363 с.

В альбом вошли история, архитектура, культура и ранняя культура и сегодняшний день Карши.

Т3(2У) 673. Квяткевич, П. Азербайджан: Рождение 2- республики [Текст] /Петр Квяткевич.- Торунь:

Adam Marzalek, 2009.- 377 с.

В книге рассказывается об армянских притязаниях на землю, отголосках поражений, новой власти, пути к стабилизации и др. темах.

674. Лота, В.И. Ключи от ада [Текст]: атомная эпопея 2- тайного противоборства разведок великих держав /Владимир Лота;

ред. Е.И.Рычкова.- М.: Кучково поле, 2009.- 500 с.

Книга посвящена одной из наиболее драматических глав истории создания атомного оружия - тайному и бескомпромиссному противоборству разведок и контрразведок великих держав, создававших в годы Второй мировой войны первые атомные бомбы.

675. Мамедов, И.М. История Азербайджана с 2- древнейших времен до наших дней [Текст]:

учебник для вузов /Исмаил Мамедов;

науч.ред.

С.Мамедов;

пер. Ю.Насибов;

М-во образования Азерб. Респ., Азерб.международый ун-т.- Баку:

Маариф, 2009.- 672 с.

676. Мамедов, Р.Г. Соотечественники [Текст] /Рамин 3- Мамедов;

ред. Р.Бабаев, С. Микайылгызы.- Баку:

Зия- Нурлан,2009.- 288 с.

677. Марджанлы, М. Карабахская проблема с 2- позиций геополитики: аналитический ракурс [Текст] /Муса Марджанлы.- СПб: Книжный Дом, 2009.-38 с.

678. Мархулия, Г. Армяно-грузинские 1- взаимоотношения в 1918-1920 годах [Текст] /Гурам Мархулия;

Тбил. гос. ун-т им. Иванэ Джавахишвили;

научный ред. Г.Майсурадзе, З.Папаскири.- Тбилиси: [б.и.], 2007.- 258 с.

679. Махкамова, Н.Р. Социальная структура А2009/ общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации (конец XIX в.-30-е годы XX в.) [Текст]: автореф. д-ра ист. наук: 07.00.01 /Надира Махкамова;

АН Респ. Узбекистан, Ин-т истории. Ташкент, 2009.- 50 с.

680. Махмудлу, Я.М. Отечество [Текст]: учебник для 2- 5 класса общеобр. школ /Ягуб Махмудлу, Р.Халилов, С.Агаев;

науч. ред. Я.Махмудлу;

пер.

Р.Гусейнова [и др.];

рец. С. Мамедов, М.Амиров. Баку: Асполиграф, 2009.- 288 с.

681. Медведев, Р.А. Дмитрий Медведев: двойная 1- прочность власти [Текст] /Рой Медведев;

ред.

А.Гладкова.- Москва: Время, 2009.- 288 с.

682. Метревели, Р. Кавказская цивилизация в 2- контексте глобализации [Текст] /Роин Метревели;

науч. ред. Э.Исмаилов;

НАН Грузии.- Стокгольм:

СА&CC Press, 2009.- 108 с.

683. Миронин, С.С. "Голодомор" на Руси [Текст] 1- /Сигизмунд Миронин.- М.: Алгоритм, 2008. 224с.

684. Мосидзе, С. Прошлое и настоящее Джавахетии 1- важнейшего региона Грузии [Текст] /Севериан Мосидзе;

науч. ред. В.Рамишвили.- Тбилиси:

Универсал, 2007.- 134 с.

685. Мощанский, И.Б. 1941-й... От трагедии Вязьмы 2- до победы под Москвой [Текст] /Илья Мощанский.- М.: Вече, 2008.- 256 с.

686. Армяноязычное население всей Грузии и 1- теневые стороны и проблемы возрождения единой Грузинской государственности [Текст]:

материалы научной конференции. Тбилиси, 2006, 27 октября /Нац. Акад. Грузии;

ред.Г.Гвенетадзе. Тбилиси: Самшобло, 2006.- 151 с.

687. Неймат, М.С. Обьект армянского террора Ар2007/ памятники материальной культуры Азербайджанского народа [Текст] /Мешадиханум Неймат, В.А.Кулиева.- Баку: [s.n.], 2007.- 40 с.

688. Нифталиев, И.В. Азербайджанская ССР в 2- экспансионистских планах армян [Текст]: 20-е годы ХХ века /Ильгар Нифталиев;

ред.

А.Мамедов;

НАН, Ин-т истории им.

А.А.Бакиханова.- Баку: Thsil, 2009.- 255 с.

689. Нифталиев, И.В. Осуществление Д2007/ экспансионистских планов армян против Азербайджанской ССР (первая половина 20-х годов ХХ века [Текст]: дис. канд. ист. наук:

07.00.02 /Ильгар Нифталиев;

НАНА, Ин-т истории им. А.А.Бакиханова.- Баку, 2007.-198 с.

690. Осли, Э. Покорение Кавказа [Текст]:

2- геополитическая эпопея и войны за влияние /Эрик Осли;

пер. с фр. Е.Д.Богатыренко;

под.

науч. ред. и с предисл. Т.Н.Эйдельман.- М.:

Плюс-Минус, 2008.- 624 с.

691. Перзашкевич, О.В. Весь Восток в алфавитном 3- порядке [Текст]: иллюстрированная энциклопедия: Индия, Китай, Малайзия, Непал, Сингапур, Япония /О.В.Перзашкевич, В.А.Федосик;

под ред. В.А.Федосика.- М.: Эксмо, 2009.- 256 с.

692. Планы Президента Медведева. Ценности и 1- цели первого Послания [Текст]: сборник /сост.

Г.Павловский (гл. ред.), В.Глазычев.- М.: Европа, 2009.- 200 с.

693. По, Р. Африканский Эдем. Черные искры, белый 2- огонь [Текст] /Ричард По;

пер. с англ.

Е.Б.Махияновой;

предисл. М.К.Асанте.- М.: Вече, 2009.- 478, [2] с.

694. Прауст, В. Эстония [Текст]: красивейшие мызы, 3- замки и крепости /Вальдо Прауст (автор. текста);

перевод Н.Шенфельд;

фотографии В.Прауст, Т.Туул, А.Авик [и др.];

ред. К.Лиймал;

гл. ред.

А.Круузе.- М.: Grenader Grupp, 2006.- 64 с.

695. Приоритетные национальные проекты для 2- Белгородчины [Текст] /отв. за вып. М.М.Лысов, М.А.Прах.- Белгород: [s.n.], 2006.- 64 с.

696. Сборник документов ООН по Армяно 2- Азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту [Текст].- Баку: [б.и.], 2009.- 367 с.

697. Синельников, А.З. Крах империи евреев [Текст] 2- /Андрей Синельников.- М.: Эксмо, 2009.- 384с.

698. Стегний, П.В. "Прощайте, мадам Корф" [Текст]:

2- из истории тайной дипломатии Екатерины II /Петр Стегний.- Москва: Международные отношения, 2009.- 392 с.

699. Столица Российской империи [Текст]: история 3- Санкт-Петербурга второй половины XVIII века:

три века северной столицы России /авт.-сост.

П.А.Кошель.- М.: Рубежи XXI, 2007.- 455 с.

700. Сулейманова, С.Ю. История тюркских народов 2- (с древнейших времен по настоящее время) [Текст]: учебное пособие для студентов вузов /Севда Сулейманова;

науч. ред. С.Гандилов, А.И.Мухтарова;

рец. Г.А.Алиев [и др.].- Баку:

Тэхсил ИПП, 2009.- 324 с.

701. Татарстан-душа народа [Изоматериал] /фото 3- М.Козловский [и др.] ;

ред. Р.Хакимов;

дизайн И.Эльдарова [и др.];

пер. Н.Шайдулина [и др.]. Казань: б.и., 2005.- 257 с.

702. Тетвадзе, Ш. Армяне в Грузии [Текст]: с древних 1- времён до сегодняшнего дня /Шота Тетвадзе, О.Тетвадзе;

пер. с груз. Н.Инцкирвели;

науч. ред.

изд. на рус. яз. В. Рамишвили;

науч. ред. изд. на груз. яз. И.Квеселава;

ред. изд. на груз. яз.

В.Кристесашвили;

Нац. Акад. Грузии.- Тбилиси:

Универсал, 2008.- 212 с.

703. Тюленева, Н. Тайны великих женщин [Текст] 2- /Наталья Тюленева.- М.: АСТ;

Санкт-Петербург:

Астрель-СПб, 2008.- 320 с.

704. Уильямс, С. Либеральная реформа при 2- нелиберальном режиме [Текст]: создание частной собственности в России в 1906-1915 гг.

/Стивен.Уильямс;

пер с англ. Б. Пинскер;

редкол.

Ю.Кузнецов (ред. серии) [и др.].- М.: ИРИСЭН:

Мысль, 2009.- 336 с 705. Уразова, Л.К. История возрождения А2009/ национальной культуры Каракалпакстана (1985 2005 гг.) [Текст]: автореф. канд. ист. наук:

07.00.01 /Лариса Уразова;

АН Респ. Узбекистан Каракалпакское Отделение, Ин-т истории, археологии и этнографии.- Нукус, 2009.- 26 с.

706. Хинштейн, А.Е. К.Р.И.З.И.С. [Текст] /Александр 2- Хинштейн, В.Мединский.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.- 464 с.

707. Хлобустов, О.М. Неизвестный Андропов [Текст] 2- /Олег Хлобустов.- М.: Яуза: Эксмо, 2009.- 638 с.

708. Хрусталёв, Д.Г. Русь: от нашествия до "ига" (30 2- 40 гг. XIII в.) /Денис Хрусталёв.- СПб.: Евразия, 2008.- 382 с.

709. Шаму, Ф. Эллинистическая цивилизация [Текст] 2- /Франсуа Шаму;

пер. с фр. Н.Шевченко;

отв. за вып. В.Харитонов.- М.;

Екатеринбург: АСТ: У Фактория, 2008.- 480 с.

710. Шоню, П. Цивилизация классической Европы 2- [Текст] /Пьер Шоню;

пер. с фр. и послесл.

В.Бабинцева;

науч. ред. И.Я.Эльфонд. Екатеринбург: У-Фактория;

М.: АСТ, 2008.- с.

711. Юнусова, Х.Э. Социально-экономические А2009/ процессы и духовная жизнь в Узбекистане в 80-х годах ХХ века [Текст]: автореф. д-ра ист. наук:

07.00.01 /Хуршида Юнусова;

АН Респ.

Узбекистан, Ин-т истории.- Ташкент, 2009.- 46 с.

712. Ambiguity of Morphological and Syntactic - Analyses [Text] /ed. by Tokusu Kurebito.- Tokyo:

Sanrei Printing Co., Ltd., 2008.- 247 p.

713. Andriyanov, V. Heydar Aliyev /Viktor Andriyanov, I- H.Miralamov [Text].- Islamabad: Leaf, 2009.-396 p.

714. Armenia-Azerbaijan conflict over Karabakh [Text] - /pr. dir. T.Heydarov.- Baku: [s.n], 2007.- 160 p.

715. Arveladze B. Armenian battalion named after I- bagramyan and etnic cleansing of Georgians in Abkhazia [Text] /Bondo Arveladze, T.Mibchuani. Tbilisi: Universal, 2009.- 96 p.

716. Avalov, E. Shusha: etchings [Text] /Elturan Avalov. - Baku: Heydar Aliyev Foundation, 2008.- 107 p.

717. Azerbaijan in the world, 2008 [Text]: articles, I- interviews, chronology /ed. Paul Goble.- Baku:

Azerbaijan Diplomatic Academy, 2009.- Volume I. 351 p.

718. Duriska, Z. Narodny cintorin v Martina /Zdenko Bd- Duriska [Text].- Martin: Matica Slovenska, 2007. 331 p.

719. Estonia Latvia Lithuania. The Baltic pearls [Text]. I- Riga: Photo tour, 2008.-64 p.

720. Estonia most beautiful manors and castles [Text]. I- Riga: Photo Tour, 2006. -63 p.

721. Faaliyet raporu 2009 1`nci yaryl [Metn].- Ankara:

- Trksoy, 2009.- 92 s.

722. Grosa S. L`art nouveau a Riga [Text] /Silvija Grosa. F- Riga: Jumava, 200?.- 47 p.

723. Gunn C., G. History without Borders: A Southeast - Asian Encapsulation. [Text] /Geoffrey С. Gunn. Frankfurt: Faculty of Economics Library, 200?. 352p.

724. Haroon, A. Muhammad bin Qasim to general Perviz I- musharraf./Asif Haroon [Text].- Islamabad:

Rawalpindi, 2000.- 445 p.

725. Hel`pa Vlastivedna monografia obce [Теxt]. Bd- Martin: Matica slovenska, 1999.- 246 p.

726. Heydar Aliyev and religious policy in Azerbaijan:

I- realities and prospects [Text].- Baku: Abilov, Zeynalov & sons, 2007.- 399 p.

727. Heydar Aliyev and the national security agencies I- [Text].- Baku: Ministry of national security of the republic of Azerbaijan, 2009.- 192 p.

728. Heydar Aliyev Foundation [Text].- Bak: [s.n], I- 2009.- 103 p.

729. Heydar Aliyev: words of wisdom [Text].- Baku:

- Chashioglu, 2009.- Vol I.- 365 p.

730. Heydar Aliyev: words of wisdom [Text].- Baku:

- Chashioglu, 20092 - Vol. II.- 400p.

731. Historical facts of Armenia`s actions in Azerbaijan - land [Text] /ed. T.Musayeva.- Baku: Tahsil, 2009. 208 p.

732. In the name of freedom: president of Latvia Vaira I- Vike-Freiberga [Text].- Riga: Jumava, 2003.- 250 p.

733. Khojali Tragedy an nternational View [Text]. - [s.i.]: [s.n.], 2007.- 127 p.

734. Kolbergs, A. Riga die ehrwurdige matrone der A- ostsee [Text] /Andris Kolbergs.- Riga: photo tours, 2006.- 62 p.

735. Krastins, J. Riga der grobe architektur fuhrer [Text] A- /Janis Krastins, I.Strautmanis.- Riga: Projekts, 2004. 375 p.

736. Kyyku K. Heydar Aliyev, un Atatrk al epocii Bd- noastre [Текст]: monografie /Kopi Kyyku. Bucureti: Librarium Haemus, 2009.- 169 c.

737. Kyyku, K. Scurta istorie a Azerbaidjanului [Текст] Bd- /Kopi Kyyku.- Bucureti: Librarium Haemus, 2007.- 147 с.

738. Latvia the land we love [Text].- Riga: Nacionalais I- apgads, 2008.- 95 p.

739. Loko, T. Let me tell you about Estonia [Text] /Tiiu I- Mai Loko.- Tallinn: Koolibri, 2003.- 127 p.

740. Loko, T. Let me tell you about Estonia [Text] /Tiiu I- Mai Loko.- Tallinn: Koolibri, 2003.- 40 p.

741. Martin The guide to the city and its surroundings I- [Text].- Martin: Press publishing company, 2008. 159 p.

742. Masterpieces of Central Asia: Boysun [Text] I- /translated by E.Soldatova.- Tashkent: UNESCO, 2005. -48 p.

743. Memorialis-historicky spis slovenskych stolic Bd- [Text] /ed. M.Kovacka, E.Augustnova.- Martin:

Slovenska Narodna Kniznica, 2008.- 383 p.

744. Milan Hodza statesman and politican /ed.

I- P.Miroslav [Text].- Bratislava: VEDA, 2007.- 401 p.

745. Oeschger, B. Emil Wachter keramische Arbeiten A- [Text] /Bernhard Oeschger, D.Schwarzmeier. Karlsruhe: Badisches Landiesmuseum, 2008.- 71 p.

746. Orujova, E. Release us from captivity [Text] - /Esmira Orujova, M.Javadov.- Bak: Gismet, 2006. 680 p.

747. Quest-ce que la Lettonie?[Text].- Riga: Jumava, F- 2000.- 113 p.

748. Roberts, D. Images of the Orient: Egypt&Nubia - [Text] /David Roberts.- Cairo: The Palm Press, 2007.- 71 p.

749. Rules for the future: Opportunities for sustainable - entrepreneurship in the Netherands [Text].- [s.i.]:

Ernest&Young, 2008.- 264 p.

750. Safeguarding Azerbaijan`s culture [Text].- Bak:

- [s.n], 2008.- 59 p.

751. Salahov Z. S. Situational questions about gunshot I- wounds (Circumstantial questionare about fire arm injuries of the garabakh war) [Text] /Z.A.Salahov. Baku: Nurlan, 2008.- 135 p.

752. Schwitzer, M.K. Slovakia The path to nationhood I- /Matej Schwitzer [Text].- London: Male centrum, 2002.- 256 p.

753. Stefansky, M. Studena Vojna Slovensko 1946- Bd- [Теxt] /Michal Stefansky.- Bratislava: Vojensky historicky ustav, 2008.- 223 s.

754. Turiec a colourful heart of Slovakia [Text].- Martin:

I- Matice slovenskej, 2005.- 99 p.

755. Veilind Priit. The singing revolution. How culture I- saved a nation [Text].- Tallinn: Varrak, 2008.- 178 p.

756. Vesturisko interjeru saglasana un restauracija Bd- [Text].- Riga: Tipografija Citrons, 2006.- 127 c.

757. Weems, S. Armenia-secrets of a “Christian” terrorist - state [Text] /Samuel Weems,St. John Press.- [s.i.]:

[s.n.], 200?.- 76 p.

758. Yagodin, V.N. Ancient Khorezm [Text] - /V.N.Yagodin.- [s.i.]: UNESCO, 2006.- 32 p.

759. Алиев, Г. Жана Азербайжаннын негiзiн салушы Bd- рi курушы жне куткарушысы [Teкст] /Гафар Алиев.- Бишкек: [s.n.], 2007.-79 c.

760. Алиев, Г. Эгеменд Азербайжандын Bd- негиздчусу, куткаруучусу жана куручусу [Teкст] /Гафар Алиев.- Бишкек: MEGA, 2007. 79c.

761. Гаспринский Исмгыйль: тарихи-документаль Bd- жыентык [Текст] /ред. С.Рхимов.- Казан: Жыен, 2006.- 544 с.

762. Јорданов, Ј. Македонија [Text]: корени и Bd- аргументи /Јордан Јорданов.- С копје:

Св.Климент Охридски, 2008.- 443 стр.

763. Равшанов П. Кашкадаре истиклол арафасида:

Bd- 1986-1989 [Text] /Поён Равшвнов.- Тошкент:

Маънавият, 2003.- 176 с.

764. Тошкент 2200 ёшда [Text]: адабиётларнинг Bd- библиографик курсаткичи /red. А.Умаров. Тошкент: Алишер Навоий номидаги, 2009.- 225 с.

765. Фезханов, Х. Тарихи-документаль жыентык Bd- [Текст] /Хсен Фезханов.- Казан: Жыен, 2006. 703 с.

Arxeologiya 766. Alyev,. Aberon aqlamalar [Mtn] /dris Alyev;

Т trc. G.Rzayeva;

foto A.Rzayev;

Azrb. Resp.

A Mdniyyt v Turizm nazirliyi.- Bak: [s.n.], 2009. 24 s.

Kitabada Aberon razisind aparlan arxeoloji qazntlar zaman ld olunan tapntlardan bhs olunur. Hminin, Aberon torpanda e.. III-II minilliklr aid Bndst yaay msknind akarlanan qdim umerlrin Dmuzi fsansi bard mlumat verilir.

767. Xlilov, M.C. Albaniyann qbir abidlri [Mtn]:

Т IV-X srlr /Mbariz Xlilov;

elmi red.

X- T.M.Dostiyev, Q.O.Qoqarl;

AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Bak: Nafta-press, 2009.- 180 s.

Kitab Qafqaz Albaniyasnn IV-X srlr aid arxeoloji abidlrinin byk bir qrupunu tkil edn qbir abidlrin hsr olunmudur.

768. Qala arxeoloji etnoqrafik muzey kompleksi [Mtn] Т /Heydr liyev Fondu.- [Bak], 2009.- 32 s.

Q- Tqdim olunan kitabada Qala arxeoloji etnoqrafik muzey kompleksind arxeoloji qazntlar zaman akar olunmu yaay yerlri, qdim v orta srlrdn z bri sakinlrin miti, tsrrfat, sntkarlqlar haqqnda trafl mlumat verilmidir.

769. Qaraba abidlri [Mtn] /layihnin rhb.

Т A.Xlilov;

msl.: Q.Hacyev, H.liyeva;

red.

Q V.Hseynova;

trc.: H.Aayeva, G.Abbasova, R.Abbaszad;

dizayn. S.Glalyev;

Azrb. Resp.

Prezidenti yannda Qeyri-Hkumt tkilatlarna dvlt dstyi uras;

"Salam inkiaf v maariflndirm" ictimai birliyi.- Bak: [s.n.], 2009. 184 s.

770. Quliyev, F.E. Azrbaycann kurqan qbirlrind at Т dfni [Mtn] /Frhad Quliyev;

elmi red.:

Q-.H.Nrimanov, S.H.Aurov;

ry.: Q.S.smaylzad, T.R.liyev;

AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya institutu.- Bak: Elm, 2008.- 399 s.

Kitabda b.e.. IV minillikdn - b.e.. I minilliyin vvllrin qdrki dvrd Azrbaycanda atln tkkl v inkiafnn qanunauyunluu akara xarlmdr.

771. Rcbova, B. Azrbaycann nnvi sntkarlq Т mmulat v istehsal tarixindn (IV-XVII srlr) R [Mtn]: /Badisabah Rcbova;

elmi red.

T.M.Dostiyev;

AMEA, Arxeoligiya v etnoqrafiya institutu.- Bak: Elm, 2009.- 303 s.

Azrbaycann orta sr abidlrindn akar olunmu zngin arxeoloji materiallar sasnda yazlm monoqrafiya Azrbaycann orta sr nnvi sntkarlq mmulatna hsr edilmidir.

772. Багаев, М.Х.Культура горной Чечни и Дагестана 3- в древности и средневековье [Текст]: VI в. до н.э. XII в. н.э. /Муса Багаев;

отв. ред. В.И.Козенкова;

РАН, Ин-т археологии.- М.: Наука, 2008.- 456 с.

773. Гасанов, Г.А. Египетский амулет и иероглифы в 1- Азербайджане [Текст] /Гасан Гасанов;

науч. ред.

С.И.Ходжаш;

рец. И.А.Бабаев, Г.О.Гошгарлы. Баку: Абилов, Зейналов и сыновья, 2007.- 72 с.

774. Джаббаров, Ф.Р. Фактор бакинской нефти в Д2008/ политике Советской России (1917-1922 гг.) [Текст]: дис. канд. ист. наук: 07.00.02 /Фархад Джаббаров;

НАНА, Нац. музей истории Азерб. Баку, 2008.- 194 с.

775. Монументы Азербайджана [Изоматериал] /М-во Ар2009/ культуры и туризма Азерб. Респ.- Баку: AVAN GRAND MMC, 2009.- 36 с.

В книге дается краткое описание некоторых историко-архитектурных памятников Азербайджана.

776. Smith, A. The archaeology and geography of ancient I- transcaucasian societies. The foundations of research and regional survey in the tsaghkahovit plain, Armenia [Text] /Adam Smith, B.S.Ruben.- Chicago:

Institute of the University, 2009.- Volume I.- 82 p.

777. 100 highlights [Text].- Seoul: Ag Book, 2006.- - p.

Etnoqrafiya 778. Bhruzr. Qarnsz [Mtn]: mdili-mdil Т msddin-mddin- etnoqrafik-tarixi lvhlrd B gzimlr /Bhruzr.- Bak: Yeni polqrafist, 2009. 232 s.

779. Bnyatova,.T. Azrbaycann tarixi etnoqrafiyas T5(2A) [Mtn]: tarix elm. d-ru dr. dis.: 07.00.07 /irin B Bnyatova;

AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in tu.- Bak, 2007.- 359 s.

780. Cavadova, E. O hm d grkmli etnoqraf idi Ч [Mtn]: Teymur by Bayramlibyovun hyat v C yaradclndan shiflr /Esmira Cavadova;

red.

A..Musayeva;

AMEA, M.Fzuli adna lyazmalar institutu.- Bak: Nurlan, 2009.- 204 s.

Kitabda T.Bayramlibyovun hyat v yaradcl haqqnda oerk, lyazmalar in-da saxlanlan "Lnkran kemid" v "Lnkran xanlnn tarixi" adl srinin ruscadan trcmsi, habel mxtlif mtbu orqanlarda ap edilm mqallri daxil edilmidir.

781. Qdirzad, T.Q. Azrbaycanllarn mitind Т5(2А) islamaqdrki mrasimlr, ayinlr v inanclar Q (Naxvan materiallar sasnda arxeoloji-etnoqrafik aradrma) [Mtn]: tarix elm. nam. dr.: 07.00.06;

07.00.07 /Trkan Qdirzad;

AMEA, Naxvan blmsi;

Tarix, etnoqrafiya v arxeologiya in-tu. Naxvan, 2008.- 187 s.

782. Quliyeva, N.M. Etnoqrafiya v etnologiya [Mtn]:

Т drs vsaiti /Nrgiz Quliyeva;

elmi red.

Q- A.Mmmdov;

ry. V.liyev, M.Allahmanl;

Azrb.

Resp. TN, ADPU.- Bak: [s.n.], 2009.-158 s.

Drslikd etnoqrafiya v etnologiya elmlrin dair n vacib mvzularn aydnladrlmasna sy gstrilmidir. Azrbaycanla bal msllr d diqqt yetirilmidir.

783. Quluzad, N.V. Qdim Azrbaycanda maldarlq v Т5(2А) onunla bal inanclar-mrasimlr (e.. VI-III 415 Q- minilliklr) [Mtn]: tarix elm. nam. dr.: 07.00. /Nasir Quluzad;

Azrb. Resp. TN, BDU.- Bak, 2009.- 26 s.

784. Paayeva, M.T. Azrbaycanllarn ail Т mrasimlrind etnik nnlr [Mtn]: XIX-XX srin P vvllri. ki-Zaqatala blgsinin materiallar zr /Mhbbt Paayeva;

n szn ml. Q.Paayev;

elmi red. N.Quliyeva;

AMEA, Arxeologiya v etnoqrafiya in-tu.- Bak: Azrbaycan Dvlt Nriyyat, 2008.- 308 s.

785. Республика Татарстан [Электронный ресурс] DVD- /автор сценар. М.Чупринская;

реж. С.Кривосудов;

текст читает А.Погребной;

муз. ред.

Г.Абдулханова;

комп. Ш.Шарифуллин.- [s.l]:

Фонд этнографических исследований, 2006.- электрон. опт. диск (DVD.

786. Kraukle, D. Latvian design [Text] /Daina Kraukle. I- Riga: Jumava, 2006.- 80 p.

787. On beinci ylnda Trksoy 2008 [Text].- Ankara:

- Trksoy, 2009.- 117 s.

788. Franz erhard walther professor an der hochschule A- fur bildende kunste Hamburg von 1970 bis [Text].- Leipziq: [s.n.], 2005.- 60 p.

qtisadiyyat elmlri 789. Abbasov, Q.. daretm uotunun tkilinin nzri У metodoloji v praktiki problemlri [Mtn]:

A iqtisadiyyat elm. d-ru dr. dis.: 08.00.12 /Qznfr Abbasov;

Azrb. Resp. TN;

ADIU.- Bak, 2006. 282s.

790. Abbasov, R.V. halinin hyat sviyysinin У yksldilmsinin dvlt tnzimlnmsi [Mtn]:

A iqtisadiyyat elm. nam. dr.: 08.00.05 /Rad Abbasov;

Azrb. Resp. Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrfatnn iqtisad. v tkili in-tu.- Bak, 2009.- 30 s.

791. Abdullayeva, A.S. Azrbaycann iqtisadi v sosial У inkiafnda gender problemlri [Mtn]: iqtisadiyyat A elm. nam. dr.dis.: 08.00.05 /Abhyat Abdullayeva;

Azrb. Resp. TN, ADIU.- Bak, 2006.- 165 s.

792. Aakiiyeva, G.R. Dalq irvann inkiafnn У049(2А) iqtisadi-corafi v sosial problemlri [Mtn]:

A corafiya еlm. nam. dr. dis.: 25.00.24 /Gn Aakiiyeva;

AMEA, akad. H..liyev ad. corafiya in-tu.- Bak, 2007.- 150 s.

793. Akademik Clilov Qurban Nizamddin olu У (27.10.1927-01.10.2000) [Mtn] /trt. v n sz C A.Quliyev;

red. B.Budaqov.- Bak: Elm, 2009.- s.

Kitabda akademik Clilov Qurban Nizamddin olunun hyat, elmi-tkilati v pedaqoji faliyyti, ailsi, tltif v mkafatlar, adnn bdildirilmsi bard ycam mlumatlar, elc d ail zvlri, qohumlar, dostlar v tlblrinin onun haqqnda yaddaqalan xatirlri v fotokillri verilmidir.

794. Azrbaycan regionlarnda iqtisadiyyatn dayanql У9(2А) inkiaf [Mtn]: monoqrafiya /AMEA, qtisadiyyat A in-tu;

blmlrin ml. R.P.Sultanova [v b.];

elmi red..X.Nuriyev, R.P.Sultanova.- Bak: Elm, 2009. 296 s.

Kitabda lk regionlar iqtisadiyyatnn masir vziyyti, o cmldn, halisi, tbii ehtiyatlar potensial, snaye v knd tsrrfatnn mvcud vziyyti v inkiaf meyllri thlil olunmudur.

795. Azrbaycan Respublikas Azrbaycann milli У9(2А) iqtisadiyyatna maliyy yardm gstrilmsi v onun A istehlak n smrliliyinin myyn edilmsi qaydalar [Mtn]: Azrb. Respublikas Dvlt Statistika Komitsinin 2008-ci il 26 dekabr tarixli, 50/18 nmrli srncam il tsdiq edilmidir.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin 2001-ci il mart tarixli, 640 nmrli srncam il tsdiq edilmi Azrb. Respublikasnn rzaq Thlksizliyi Proqramna sasn hazrlanmdr /Azrb. Resp.

Dvlt Statistika komitsi.- Bak: [s.n.], 2009.- 64 s.

Kitabda Azrbaycan Respublikasnn rzaq Thlksizliyi Proqramna sasn hazrlanm "Azrbaycann milli iqtisadiyyatna maliyy yardm gstrilmsi v onun istehlak n smrliliyinin myyn edilmsi qaydalar" verilmidir.

796. Bak neftinin v yerli icmalarn tarixi [Mtn]: /elmi У9(2А) ed. L.liyeva;

trc. v Azrb. dil. red..Novruzov;

B foto T.hmdova;

Milli v beynlxalq aradrmalar mrkzi.- Bak: Qanun, 2009.- 264 s.

Bu kitabn mqsdi neft tarixinin adtn diqqtdn knarda qalan bir hisssini – neft xarlan razilrd yaayan icmalarn hyatn iqlandrmaqdadr. Bu kitab Xzr sahillrinin neftl zngin razilrind icmalarn yaayna diqqti clb etmk n ilk chddir.

797. Beynlxalq elmi-praktiki konfrans: "lk У9(2А) iqtisadiyyatnn inkiafnda elmi innovasiyann rolu" [Mtn]: III beynlxalq elmi-praktiki konfransn materiallar: 23 oktyabr 2009-cu il, Bak. /AMEA, Elmi innovasiyalar mrkzi.- Bak: Elm, 2009.- 453s.

798. Bkirli, A.. OHSAS/TS 18001:2008 myin У9(2А) mhafizsi v thlksizliyi idaretm sistemi B [Mtn]: son versiyann izahl rhi /Asif Bkirli;

ry.:

.Dastanl, S. Novruzlu.- Bak: Adilolu, 2009. 140s.

Kitabda OHSAS/TS 18001(Occupational Health and Safety Assessment Series): 2008 myin mhafizsi v thlksizliyi idaretm sistemi haqqnda trafl mlumatlar verilmi, milli qanunvericiliyin tlblri d z ksini tapmdr.

799. Cabbarov,.X. Turizmin inkiafnn sosial-iqtisadi У9(2А) problemlri (Naxvan Muxtar Respublikas C timsalnda) [Mtn]: iqtisadiyyat elm. nam. dis.:

08.00.05 /li Cabbarov;

Azrb. Resp. TN, Naxvan Dvl. un-ti.- Naxvan, 2008.- 175 s.

800. raq Neft Layihsi [Mtn]: 2 hissd: traf mhit У9(2А) v sosial-iqtisadi sahy tsirin qiymtlndirilmsi sentyabr 2009 /BP;

AIOC.- [Bak]: [s.n], sentyabr 2009.- 517 s.

Sndd Mrkzi Azri yatanda tullantlarn quyu dibin vurulmasnda onun traf mhit tsiri il bal riskin ilkin qiymtlndirilmsi bard fikirlr sylnilmidir.

801. raq Neft Layihsi [Mtn]: 2 hissd: traf mhit У9(2А) v sosial-iqtisadi sahy tsirin qiymtlndirilmsi /BP;

AIOC.- [Bak]: [s.n.], sentyabr 2009.- 413 s.

Bu "Qsa xlas" d raq Neft Layihsinin (NL) traf Mhit v Sosial Sahy Tsirin Qiymtlndirilmsin (MSSTQ) dair qeyri-texniki msllri hat edn qsa icmal tqdim olunur.

802. lkbrov,.. Sosial-iqtisadi inkiafn maliyy У bdc tnzimlnmsi problemlri [Mtn]: iqtisad elm. d-ru dr. dis. 08.00.01;

08.00.10 /vz lkbrov;

AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Bak, 2007. 346 s.

803. lirzayev, E.. Azrbaycann knd tsrrfatnn У9(2А) inkiafnda qeyri-dvlt maliyy resurslarnn formalamas v idar olunmas [Mtn]: iqtisad elm.

nam. dr.: 08.00.05 /Emin lirzayev;

Azrb. Resp.

Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrfatnn iqtisadiyyat v tkili in-tu.- Bak, 2009.- 25 s.

804. liyev, E.. Knd halisinin sosial mdafisinin v У9(2А) mk bazarnn formaladrlmasnn iqtisadi mexanizminin tkmilldirilmsi [Mtn]: iqtisad elm.

nam. dr.: 08.00.05 /Etibar liyev;

Azrb. Resp.

Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrfatnn iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Bak, 2007.- 188 s.

805. sgrova, S.T. Keid iqtisadiyyat raitind У9(2А) Azrbaycann ixrac siyasti [Mtn]: iqtisad elm.

nam. dis.: 08.00.14 /Samir sgrova;

Azrb. Resp.

TN, Azrb. Dvl. iqt. un-ti.- Bak, 2007.- 170 s.

806. yyubov, V.S. Keid dvr iqtisadiyyatnda vergi У sisteminin tkkl v inkiaf problemlri (Azrbaycan Respublikas materiallar sasnda) [Mtn]: iqtisad elm d-ru. 08.00.01 /Veysl yyubov;

Azrb. Resp. TN, Mingevir politexnik in-tu. Mingevir, 2007.- 338 s.

807. Glalyev, A.H. mk bazarnn formalamasnn У9(2А) sas istiqamtlri (Azrbaycan Respublikas knd G tsrrfatnn materiallar sasnda) [Mtn]: iqtisad elm. nam. dr. dis. 08.00.05 /Adil Glalyev;

Azrb.

Resp. Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrfatnn iqtisadiyyat v tkili in-tu.-Bak, 2007.- 153 s.

808. Hacyev, M.. Azrbaycan Respublikasnda dvlt У9(2А) maliyy nzarti v onun inkiaf istiqamtlri H [Mtn]: iqtisad elm. nam. dr. dis: 08.00.05 /Mbariz Hacyev;

Azrb. Resp. qtisadi inkiaf nazirliyi, qtisadi islahatlar mrkzi.- Bak, 2003.- 190 s.

809. Hsnov, M.Z. Aqrar bazarn formalamasnn У9(2А) iqtisadi mexanizminin tkmilldirilmsi [Mtn]:

H iqtisad elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Mzahir Hsnov;

Azrb. Resp. Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrfatnn iqtisadiyyati v tkili in-tu.- Bak, 2007.- 150 s.

810. Hsnov, V.M. Maliyy sabitliyinin У9(2А) mhkmlndirilmsind xarici laqlrin inkiaf H problemlri [Mtn]: iqtisad elm. nam. dr. dis.:

08.00.05 /Vaqif Hsnov;

Azrb. Resp. TN, Azrb.

Dvl. iqtisad un-ti.- Bak, 2006.- 144 s.

811. Hseynov, M.C. Bazar iqtisadiyyatna keid У9(2А) raitind aqrar sahnin dayanql inkiaf problemlri H [Mtn]: iqtisad elm. nam. dr. dis.: 08.00. /Mhrrm Hseynov;

Azrb. Resp. Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrfatnn iqtisadiyyat v tkili in-tu.- Bak, 2007.- 337 s.

812. Hseynov, R.V. Marketinqin ttbiqi sasnda aqrar У9(2А) sah mssislrinin istehsal-sat faliyytlrinin H smrliliyinin yksldilmsi [Mtn]: iqtisad elm.

nam. dr.: 08.00.05 /Ramil Hseynov;

Azrb. Resp.

Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrfatnn iqisadiyyat v tkili in-tu.- Bak, 2009.- 26 s.

813. Hseynov, T.H. Azrbaycan Respublikasnda У9(2А) investisiyalarn iqtisadi v sosial smrliliyinin H yksldilmsi istiqamtlri [Mtn]: iqtisad elm. nam.

dr. dis.: 08.00.05 /Tofiq Hseynov;

AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Bak, 2004.- 275 s.

814. Hseynova, V. Gnc sahibkarlar n elektron У9(2А) biznes imkanlar [Mtn] /Vsal Hseynova, H O.Mazanova, Q.Mirzyev;

Demokratik islahati gnclr birliyi, Azrb. Resp. Gnclr v idman nazirliyi.- Bak: Mllim, 2009.- 40 s.

815. Xankiiyev, B.A. mrmn izlri [Mtn] /Bybala У9(2А) Xankiiyev.- Bak: Gnclik, 2009.- 219 s.

X Kitab grkmli alim, maliyy sahsind ilk Azrbaycanl professor, respublikann mkdar iqtisads Xankiiyev Bybala Aslan olunun kediyi rfli hyat yolu v mk faliyytin hsr edilib.

816. brahimova, N.H. Aqrar sahnin dayanql inkiaf У9(2А) raitind istehsal iqtisadi laqlrin tkmilldirilmsi (Naxvan regionunun materiallar sasnda) [Mtn]: iqtisad elm. nam. dr. dis.:

08.00.05 /Nuriyy brahimova;

Azrb. Resp. TN, Naxvan Dvlt universiteti.- Naxvan, 2008.- s.

817. mrani, Z.T. Quba-Xamaz iqtisadi rayonunda У halinin v istehsaln razi tkilinin corafi problemlri [Mtn]: corafiya elm. nam. dr. dis.:

25.00.24 /Zaur mrani, AMEA, akad. H..liyev ad.

Corafiya in-tu.- Bak, 2006.- 140 s.

818. sayev, A.S. stehsaln tkili saslar [Mtn]: drslik У9(2А) /Aaheydr sayev;

ry. T.N.liyev, R.M.Abdinov;

Azrb. Resp. TN, ADNA.- Bak: Azrnr, 2010. 164 s.

Kitabda istehsaln tkili saslar formula olunan mnblr, istehsaln tkilinin hyata keirildiyini saslandran gstrici, vasit v yollar, geni yanilik mqsdil konkret misallar verilmidir.

819. sayev, A.S. Neft snayesinin texniki-iqtisadi У9(2А) problemlrinin nzri v tcrbi tdqiqi [Mtn]:

iqtisad elm. d-ru dr: 08.00.05 /Aaheydr sayev;

ADNA.- Bak, 2009.- 44 s.

820. smaylov, F.. Masir dvrd Azrbaycan У9(2А) iqtisadiyyatnn tarazl inkiaf etdirilmsind dvltin rolu [Mtn]: iqtisad elm. nam. dr. dis.: 08.00. /Fazil smaylov;

Azrb. Resp. TN, Azrb.

Texnologiya un-ti.- Bak, 2006.- 152 s.

821. smaylov,.H. Mlki aviasiya mssislrinin У9(2А) tsrrfat faliyytinin thlili [Mtn]: drs vsaiti /smixan H.smaylov,.O.smaylov;

ry.

R.M.Cfrzad [v b. ];

Azrb. Resp. TN, "Azrbaycan Hava Yollar" dvlt konserni milli aviasiya akad.-s.- Bak: [s.n.], 2007.-490 s.

Drslik mhz avianqliyyat istehsalnn tkili v idaretmsi zr thsil alan gnc mtxssislri iqtisadi thlilin msair metodlar v sullar il silahlandrmaq v onlara praktiki faliyytlri zaman bu metodlardan istifad etmk vrdilrini yrtmkdn ibartdir.

822. Kaiyeva, F.. Bazar iqtisadiyyat raitind pul У9(2А) kredit siyastinin investisiya fallnn K yksldilmsind rolu [Mtn]: iqtisad elm. nam. dis.:

08.00.10 /Flora Kaiyeva;

Azrb. Resp. TN;

ADIU. Bak, 2007.- 153 s.

823. Klbiyev, Y.A. Fiskal tnzimlmnin makroiqtisadi У9(2А) problemlri v onlarn hlli yollar [Mtn]: iqtisad K elm. nam. dr.: 08.00.05;

08.00.13 /Yaar Klbiyev;

Azrb. Resp. TN, BDU.- Bak, 2009.- 50 s.

824. Krimov, A.. Keid iqtisadiyyatnda smrli aqrar У9(2А) sorta sisteminin formalamas msllri [Mtn]:

K iqtisad elm. nam. dis.: 08.00.05. /Akif Krimov;

Azrb. Resp. Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi tdqiqat knd tsrrfatnn iqtisadiyyat v tkili in tu.- Bak, 2008.- 172 s.

825. Qasmov, F.H. nnovasiyalar: yaranmas yaylmas У9(2А) v inkiaf perspektivlri [Mtn] /Frman Qasmov, Q- Z.M.Ncfov;

elmi red. T.N.liyev;

ry.

R.M.Cbiyev, Y.R.Abdullayev.- Bak: Elm, 2009. 416 s.

826. Qribova, F.H. rzaq thlksizliyi v aqrar sahd У9(2А) rqabt davamlln yksldilmsinin iqtisadi Q mexanizmlri [Mtn]: iqtisad еlm. nam. dr.dis.:

08.00.05 /Firuz-xanm Qribova;

Azrb. Resp.

Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrfatnn iqtisadiyyat v tkili in-tu.- Bak, 2008.- 147 s.

827. Quliyev, E.N. Aqrar bazarn faliyytinin У9(2А) tkmilldirilmsi istiqamtlri [Mtn]: iqtisadiyyat Q elm. nam. dr.dis.: 08.00.05 /Elsevr Quliyev;

Azrb.

Resp. Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat tsrrfatnn iqtisadiyyat v tkili in-tu.- Bak, 2006.- 138 s.

828. Quliyev, R.H. Azrbaycan Respublikasnn gmrk У9(2А) Q faliyytinin idar edilmsind informasiya texnologiyalarndan istifad problemlri [Mtn]:

iqtisad elm. nam. dr.: 08.00.05 /Ramil Quliyev, Azrb. Resp. TN, ADU.- Bak, 2009.- 26s.

829. Quliyev, R.M. Yerquruluu [Mtn]: 2 cildd: ali У9(2А) thsil mssislrinin tlblri n drslik v drs Q vsaitlri /Ramiz Quliyev;

elmi red. Q..Mmmdov;

ry. M.P.Babayev, A.H.Babayev.- Bak: MBM, 2007.- Cild 1: Yerquruluunun elmi saslar.- 224 s.

Drslikd torpaq haqqnda masir tlim aqlanr, torpaq ehtiyatlarndan smrli istifadnin v onlarn mhafizsinin elmi-metodiki saslar verilir, Azrbaycanda torpaq mnasibtlrinin formalamas tarixin ekskurs edilir.

830. Quliyev, R.M. Yerquruluu [Mtn]: 2 cildd: ali У9(2А) thsil mssislrinin tlblri n drslik /Ramiz Q M.Quliyev;

elmi red. Q..Mmmdov;

ry.:

T.F.Uruadze,.V.hmdov.- Bak: MBM, 2008. Cild 2: Torpaq bazar v torpaq ehtiyatlarnn idar edilmsi.- 312 s.

Drslik bazar iqtisadi mnasibtlri raitind torpaq ehtiyatlarnn idar edilmsinin nzriyysin v praktikasna hsr edilmidir. Burada torpaq bazarn tnzimlyn hquqi mnblr aqlanr.

srd hminin torpaq mbahislrinin hlli yollar verilir.

831. Qurbanbyov, F.A. hali glirlrinin У9(2А) differensialladrlmas v bu sahd dvlt Q tnzimlnmsi (knd tsrrfatnn timsalnda) [Mtn]: iqtisad еlm. nam. dr. dis. 08.00.05 /Frhad Qurbanbyov;

Azrb. Resp. Knd tsrrfat nazirliyi;

Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrfatnn iqtisadiyyat v tkili in-tu.- Bak, 2008.- 142 s.

832. Mahmudov, C.M. Bak nefti, neft milyonular v У9(2А) Nobel qardalar [Mtn]: elmi-publisistik M monoqrafiya /Clal Mahmudov;

elmi red.

Z.SAbdullayev.- Bak: Nurlan, 2006.- 336 s.

Elmi-publisistik monoqrafiyada Azrbaycann yeralt srvtlri haqqnda tarixi-statistik oerk, xsusil respublikann iqtisadiyyatnda onlarn yeri, Azrbaycanda v dnyada neft snayesinin inkiaf mrhllri, masir vziyyti v perspektivlri rh edilmidir.

833. Mhmmdolu, Y. Dniz d dalar kimidir [Mtn]:

У9(2А) mrn Vtn v insanlara srf etmi adam M Neman /Yusif Mhmmdolu;

red. T.Cbiyeva;

ba msl. v n szn ml. E.Mmmdli.- Bak:

nsiyyt, 2009.- 248 s.

anl-hrtli v qhrmanlq salnamsi il Azrbaycan neft snayesinin zmt, iftixar v qrur yerin evrilmi fsanvi Neft Dalar btn dnyada mhurdur. Bu kitabda mrnn 51 ilini bu salnamy hsr edn fsanvi nefti Neman Qasmovun kediyi tin v rfli nefti hyatndan bhs edir.

834. Mmmdov, Z.T. Keid dvrnd aqrar sahnin У9(2А) davaml inkiafnn tmin edilmsind qiymt M mexanizminin tkmillldirilmsinin rolu [Mtn]:

iqtisad elm. nam. dr.: 08.00.05 /Zaur Mmmdov;

Azrb. Resp. Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi tdqiqat knd tsrrfatnn iqtisadiyyat v tkili in tu.- Bak, 2009.- 22 s.

835. Mmmdova, M.H. nformasiya texnologiyalar У9(2А) mtxssislrin tlbatn monitorinqi [Mtn]:

M monoqrafiya /Msum Mmmdova, Z.Q.Cbraylova, M..Manafl;

elmi red.

R.M.liquliyev;

AMEA, nformasiya texnologiyalar in-tu.- Bak, 2009.- 200 s.

Monoqrafiyada Azrbaycanda informasiya texnologiyalar mtxssislri seqmentind tlb v tklifin tdqiqi nqteyi nzrdn kadr potensialnn mvcud vziyyti v strukturu, kmiyyt v keyfiyyt gstricilri z ksini tapmdr.

836. Mir-Babayev, M. Neft snayesinin ekologiyas У9(2А) [Mtn]: drs vsaiti /M.F.Mir-Babayev, M A.A.Xlilova,.M.lsgrov;

elmi red.

N..Slimova;

ry. A.L.abanov,..Mmmdov;

Azrb. Resp. TN, AzTU.- Bak: Thsil, 2009.- 119 s.

837. Mustafayeva, G.. stehsal infrastrukturunun bazar У tlbin uyun inkiaf (aqrar sahnin materiallar M sasnda) [Mtn]: iqtisad elm. nam. dr.: 08.00. /Glnis Mustafayeva;

AMEA, qtisadiyyat in-tu. Bak, 2009.- 25 s.

838. Nbiyev, M.A. Aqrar sahnin dvlt У9(2А) tnzimlmsinin regional problemlri [Mtn]: iqtisad N elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Mmmd Nbiyev;

Azrittifaq, Azrb. kooperasiya un-ti.- Bak, 2006. 142 s.

839. Nsibov, V.N. Azrbaycanda keid raitind reklam У9(2А) menecmentinin formalamas [Mtn]: iqtisad elm.

N nam. dr. dis.: 08.00.05 /Vqar Nsibov;

Azrb.

Resp. TN, ADU.- Bak, 2006.- 153 s.

840. Nsirova, G.B. Azrbaycanda gnclrin У9(2А) mulluunun sosial-iqtisadi problemlri [Mtn]:

N iqtisad еlm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Glnar Nsirova;

AMEA, qtisadiyyat in-tu.- Bak, 2007. 142 s.

841. Orucov, A. Beynlxalq iqtisadi mnasibtlr [Mtn]:

У drslik /Ayaz Orucov.- Bak: Nurlan, 2008.- 462 s.

O- 842. Orucova, T.V. Davaml insan inkiafnn sas У9(2А) aspektlrinin thlili v modelldirilmsi [Mtn]:

O iqtisad elm. nam. dr.: 08.00.13 /Tutu Orucova;

mk v halinin sosial mdafisi nazirliyi, mk v sosial problemlr zr elmi tdqiqat v tdris mrkzi.- Bak, 2008.- 115 s.

843. Rstmov,.S. Azrbaycan manqayrma У9(2А) snayesind bazar strukturlarnn formalamas R problemlri [Mtn]: iqtisad elm. nam. dr. dis.:

08.00.05 /lham Rstmov;

AMEA, qtisadiyyat in tu.- Bak, 2007.- 184 s.

844. Sahvi auditlrin aparlmasna dair proqramlar У9(2А) [Mtn] /hazr. V.Novruzov;

trt. v red..Yaqubov;

S Azrb. Resp. Auditorlar palatas.- Bak :"qtisadiyyat v audit" jurnalnn nri, 2009.- 284 s.

Kitabda sahvi auditlrin aparlmasna dair proqramlar Azrbaycan Respublikasnn qanunvericilik aktlarnda edilmi n son dyiiklik v lavlr verilmidir.

845. Sfrov, R.A. Azrbaycanda yeni texnologiyalarn У9(2А) ttbiqi sahlrind innovasiya faliyytinin S tkmilldirilmsi mexanizmlri [Mtn]: iqtisad elm.

nam. dr. dis.: 08.00.05 /Rad Sfrov;

Azrb. Resp.

TN, Azrb. Dvlt iqtisad un-ti.- Bak, 2007.- 170 s.

846. Sfrova, A.S. hrtraf knd tsrrfat У9(2А) istehsalnn smrliliyi v inkiafn maliyy saslar S (Aberon iqtisadi rayonu zr) [Mtn]: iqtisad elm.

nam. dr.: 08.00.05 /Aytn Sfrova;

Azrb. Resp.

Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat Knd tsrrfatnn iqtisadiyyat v tkili in-tu.- Bak, 2009.- 26 s.

847. Smdova, Z.. Neft-qaz sahlrinin texniki-iqtisadi У9(2А) gstricilrinin yaxladrlmasnn ehtiyat S mnblrinin iqtisadi-riyazi metodlarla tdqiqi [Mtn]: iqtisad elm. nam. dr. dis.: 08.00.05 /Zhra Smdova;

ADNA.- Bak, 2008.- 192 s.

848. Smdzad, Z.. in qlobal dnya iqtisadiyyatnda У9(5Чин) [Mtn] /Ziyad Smdzad.- Bak: Elm v thsil, S 2009.- 608 s.

Kitabda qloballaan dnya iqtisadiyyatnn inkiaf meyllri, qanunauyunluqlar aradrlm, mqayisli thlillr sasnda lklrin iqtisadi inkiaf modellri bard mumildirmlr verilmidir.

849. Sultanov, A.H. Aqrar sahd aparlan bank У9(2А) mliyyatlar v onlarn tkmilldirilmsi S istiqamtlri [Mtn]: iqtisad elm. nam. dis.: 08.00. /Anar Sultanov;

Azrb. Resp. Knd tsrrfat nazirliyi, Azrb. Elmi-tdqiqat knd tsrrfatnn iqtisadiyyat v tkili in-tu.- Bak, 2008.- 117 s.

850. albuzov, N.. Knd tsrrfat istehsalnda struktur У9(2А) dyiikliklri v onun tnzimlnmsi istiqamtlri [Mtn]: iqtisad elm. nam. dis.: 08.00.05 /Namiq albuzov;

Azrb. Resp. Knd tsr. nazirliyi;

Azrb.

Elmi-tdqiqat knd tsrrfatnn iqtisadiyyat v tkili in-tu.- Bak, 2007.-149 s.

851. krova, A.S. Biznes infrastrukturunun У9(2А) formalamas v inkiaf problemlri [Mtn]: iqtisad elm. nam. dr.: 08.00.05 /Aygn krova;

Azrb.

Resp. TN, Azrb. Dvl. iqt. un-ti.- Bak, 2006.- s.

852. Vliyev, V.. Azrbaycan Respublikasnn snaye У9(2А) mssislrind korporativ idaretmnin V formalamas v inkiaf [Mtn]: iqtisad. elm. nam.

dr. dis.: 08.00.05 /Vli Vliyev;

Azrittifaq, Azrb.

koorperasiya un-ti.- Bak, 2008.- 152 s.

853. Yhyayeva, A.Y. Snaye sektoruna xarici У9(2А) investisiyalarn clb edilmsi strategiyas v onun Y- smrliliyinin artrlmas istiqamtlri [Mtn]:

iqtisad elm. nam. dr.: 08.00.05 /Aynur Yhyayeva;

AMEA, qtisad. in-tu.- Bak, 2009.- 25 s.

854. Yusifova, X.H. Bazar iqtisadiyyat raitind У9(2А) Azrbaycan respublikasnn sosial mdni sahlrinin Y inkiaf problemlri [Mtn]: iqtisad elm. nam. dr.

dis.: 08.00.05 /Xalid Yusifova;

Azrb. Resp. TN, ADU.- Bak, 2005.- 140 s.

855. Zeynalova, K.Z. Tbii srvtlrin istifadsi v У049(2А) mhafizsinin mqayisli corafi thlili problemlri Z (Gnc-Qazax v Aran iqtisadi rayonlarnn timsalnda) [Mtn]: corafiya elm. nam. dr.:

25.00.24 /Kmal Zeynalova;

AMEA, akad.

H..liyev ad. Corafiya in-tu.- Bak, 2008.- 155 s.

856. Zlfqarl, M. Kommunal xidmtlr sahsind У9(2А) ictimai maraqlarn qorunmas [Mtn] /Mhrrm Z Zlfqarl;

PTA.- Bak, 2008.- 22 s.

857. Абдынасыров, У.Т. Стратегия и перспективы А2009/ развития рынка ценных бумаг Кыргызской Республики [Текст]: автореф. д-ра. экон. наук:

08.00.05 /Уран Абдынасыров;

М-во образования и науки Кыргызской Респ., Кыргызский экон. ун-т. Бишкек, 2009.- 44 с.

858. Агаева, С.Р. Демографическое развитие и Д2008/ проблемы женской занятости в Азербайджанской Республике [Текст]: дис. канд. экон. наук:

08.00.05 /Самира Агаева;

НАНА, Ин-т экономики.- Баку, 2008.- 155 с.

859. Азизова, Г.А. Сбалансированное развитие рынка Д2007/ труда Азербайджана [Текст]: дис. д-ра экон. наук:

08.00.05;

08.00.01 /Гюленбер Азизова;

НАНА, Ин-т экономики.- Баку, 2007.- 287 с.

860. Алекперли, Э.Я. Экономико-географические Д2005/ особенности развития нефтяной промышленности Исламской Республики Иран [Текст]: дис. канд. геогр. наук: 25.00.24 /Эмин Алекперли;

М-во образования Азерб. Респ.- Баку, 2005.-133 с.

861. Алиев, Н.А. ОЭТ Баку - Тбилиси - Джейхан: от 2- видения к реальности [Текст] /Натик Алиев, М.А.Мирзоев, Э.К.Шахбазов;

ред. и предис.

Н.Мамедов.-Баку: Азербайджан, 2001.- 168 с.

862. Аттокурова, Н.С. Проблемы развития А2009/ внешнеэкономических связей Кыргызской Республики в условиях международной интеграции [Текст]: автореф. д-ра экон. наук:

08.00.05 /Нуржамал Аттокурова;

Кыргызский нац. ун-т им. Ж. Баласагына;

Ин-т экономики. им.

акад. Дж. Алышбаева;

НАН Кыргызской Респ. Бишкек, 2009.- 48 с.

863. Аудит [Текст]: учебник для студентов вузов, 2- обуч. по спец. 060400 "Финансы и кредит", 060600 "Мировая экономика", 351200 "Налоги и налогообложение" /кол. авт. В.И.Подольский, А.А.Савин, Л.В.Сотнокова [и др.];

под общ. ред.

В.И.Подольского;

рец. М.В.Мельник, В.А.Клячин.- М.:Экономисть, 2009.- 543 с.

864. Афанасьев, В.С. Первые системы политической 2- экономии [Текст]: (метод экономической двойственности): учебное пособие для студентов вузов по экономическим спец. /Владилен Афанасьев;

предисл. В.П.Коселов;

МГУ им.

М.В.Ломоносова, Экономический факультет.- М.:

Инфра-М, 2009.- 384 с.

865. Бектурганова, А.А. Реформирование и развитие А2009/ отдельных приоритетных отраслей промышленности Кыргызстана [Текст]: автореф.

канд. экон. наук: 08.00.05 /Айжамал Бектурганова;

Кыргызский нац. ун-т им.

Ж.Баласагына;

Ин-т экономики им. акад.

Дж.Алышбаева;

НАН Кыргызской Респ.- Бишкек, 2009.- 22 с.

866. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело. Организация 2- деятельности коммерческого банка [Текст]:

учебник /Галина Белоглазова, Л.П.Кроливецкая;

Санкт-Петербурский гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК).- М.: Высшее образование, 2009.- 424 с.

867. Борисов, А.Б. Большой экономический словарь 2- [Текст]: экономика, финансы, бухучет, налоги, страхование, маркетинг, менеджмент, управление /авт. и сост. А.Б.Борисов.- М.: Книжный мир, 2009.- 860 с.

868. Вон Эйкен, Дж. Кризис. Остаться в живых!

2- [Текст]: настольная книга для руководителей, предпринимателей и владельцев бизнеса /Джон Вон Эйкен.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 351с.

869. Гаджиев, Э.М. Становление и развитие Д2007/ ипотечного жилищного кредитования в Азербайджане [Текст]: дис. канд. экон. наук:

08.00.05 /Эмин Гаджиев;

М-во образования Азерб. Респ., Азерб. архитектурно-строительный ун-т.- Баку, 2007.- 159 с.

870. Гасанов, Э.Т. Моделирование финансовой Д2007/ политики Азербайджанской Республики [Текст]:

дис. канд. экон. наук: 08.00.13 /Эльдар Гасанов;

НАНА, Ин-т кибернетики им. акад.

А.И.Гусейнова.- Баку, 2007.- 157 с.

871. Геддес, Р. IPO и последующие размещения акций 2- [Текст] /Росс Геддес;

науч. ред. и предисл.

Д.Кушаев;

пер. с англ. Ю.Кострубова.- М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2008.- 335, [5] с.

872. Гулиев, С.И. Модель оптимального Д2008/ распределения инвестиций по объектам длительно разрабатываемых нефтяных месторождений [Текст]: дис. канд. экон. наук:

08.00.13 /Саид Гулиев;

М-во образования Азерб.

Респ., БГУ.- Баку, 2008.- 111 с.

873. Дайитбегов, Д.М. Компьютерные технологии 2- анализа данных в эконометрике [Текст] /Д.М.Дайитбегов.- М.: ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2008.- XIV, 578 с.

874. Дегтярева, О.И. Биржевое дело [Текст]: учебник 2- /Ольга Дегтярева;

рец. В.В.Курасов, Л.В.Сабельников;

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ.- М.:

Магистр, 2009.- 624 с.

875. Ерёмин, В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг 2- информации [Текст]: учебник /Виктор Ерёмин;

рец. Ю.Ф.Битеряков, Г.Л.Игольников.- М.:

Кнорус, 2009.- 649 с.

876. Зарицкий, Б.Е. Экономика ФРГ [Текст]: учебное 2- пособие /Борис Зарицкий.- М.: Магистр, 2009. 351 с.

877. Зверева, И.Г. Современные тенденции развития 2- экономической культуры [Текст]: монография /Ирина Зверева, Л.В.Хорошилова;

Санкт Петербургский ин-т внешнеэкономических связей, экономики и права;

Общество "Знание" Санкт-Петербурга и Ленинградской области. СПб.: ИВЭСЭП;

Знание, 2008.- 184 с.

878. Зинченко, Г.П. Социальное партнерство [Текст]:

1- учебник для студентов вузов /Геннадий Зинченко, И.И.Рогов;

рец. А.В.Понеделков, В.А.Сологуб;

Изд.-торговая корпорация "Дашков и К°".- М.: Академцентр: Дашков и К°, 2009.- с.

879. Иванова, Е.Н. Оценка стоимости недвижимости 2- [Текст]: к 90-летию Финансовой академии при Правительстве РФ: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" /Е.Н.Иванова;

под ред.

М.А.Федотовой;

рец. И.Ю.Беляева, Д.А.Кувалдин, Ю.С.Голикова;

Финансовая акад.

при Правительстве РФ.- М.: КноРус, 2009.- 343, [1] с.

880. Исмайлов, Э.Я. Влияние таможенной политики Д2007/ на структуру промышленности Азербайджана [Текст]: канд. экон. наук: 08.00.05 /Эльнар Исмайлов;

М-во образования Азерб. Респ., БГУ. Баку, 2007.-180 с.

881. Канке, В.А. Философия экономической науки 2- [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов по направлению "Экономика" и экон. спец. /Виктор Канке;

рец. П.А.Ореховский, В.Н.Тябин, А.И.Самсин.- М.: ИНФРА-М, 2009.- 384 с.

882. Кириллова, Н.А. Сборник задач по 2- бухгалтерскому учету [Текст]: учебное пособие /Нина Кириллова, В.М.Богаченко.- М.: Проспект, 2009.- 352 с.

883. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]:

2- учебное пособие: для студентов вузов /Николай Кондраков.- М.: ИНФРА-М, 2009.- 832 с.

884. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет в 2- бюджетных организациях [Текст]: с учетом нового плана счетов бюджетного учета /Николай Кондраков, И.Н.Кондраков.- М.: Проспект, 2009. 375 с.

885. Коробко, В.И. Экономика городского хозяйства 2- [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений /Владимир Коробко;

рец.

О.Н.Брюханов, Н.И.Зленко.- М.: Академия, 2008. 158, [1] с.

886. Кричевский, Н.А. Экономика здравого смысла 2- [Текст] /Никита Кричевский, В.Иноземцев. Москва: Алгоритм: Эксмо, 2009.- 221, [3] с.

887. Кутманбекова, А.А. Проблемы финансового А2009/ саморазвития экономики региона (на примере Ошской области) [Текст]: автореф. дис. канд.

экон. наук: 08.00.10 /Алмаш Кутманбекова;

М-во образования и науки Кыргызской Республики, Кыргызский нац. ун-т им. Ж.Баласагына. Бишкек, 2009.- 25 с.

888. Лавриненко, В.Н. Исследование социально 2- экономических и политических процессов [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 080504(061000) "Государственное и муниципальное управление" /Владимир Лавриненко, Л.М.Путилова;

рец.

И.А.Рождественская, А.Н.Маркова.- М.:

Вузовский учебник, 2008.- 205 с.

889. Лев, М.Ю. Государственное регулирование цен в 2- зарубежных странах [Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" /Михаил Лев;

Московская финансово-юридическая акад.- М.: ЮНИТИ, 2009.- 424 с.

890. Мамедзаде, Р.А. Математическое моделирование Ад2006/ фильтрации жидкости в вязкоупругих средах и задачи идентификации гидродинамических параметров пластов [Текст]: автореф. канд. техн.

наук: 05.13.18 /Руфат Мамедзаде;

НАНА, Ин-т кибернетики им. акад. А.И.Гусейнова.- Баку, 2006.- 19 с.

891. Маркс, К. Капитал. Критика политической 2- экономии [Текст]: в 2 книгах /Карл Маркс;

Гос.

ун-т высшая школа экономики, Центр фундаментальной социологии.- Москва: Терра Книжный клуб, 2009.- Том 1, Книга 1: Процесс производства капитала. Главы 1-12.- 511 с.

892. Маркс, К. Капитал. Критика политической 2- экономии [Текст]: в 2 книгах /Карл Маркс;

ред.

Э.Скворцова.- М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2009. Том 1, Книга 2: Процесс производства капитала:

главы 13-25.- 528 с.

893. Мизиковский, Е.А. Бухгалтерский учет в 2- бюджетных учреждениях [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" /Ефим Мизиковский, Т.С.Маслова;

рец. А.Д. Ларионов, Н.П.Любушин.- М.: Магистр, 2009.- 336 с.

894. Михайлов, Н.В. 1С: Бухгалтерия 7.7. [Текст]:

2- практическое руководство: быстрый старт /Николай Михайлов;

гл. ред. изд. В.Б.Комягин;

науч. ред. Н.В.Михайлов.- М.: Триумф, 2008. 208с.

895. Муравьева, Н.Н. Маркетинг услуг [Текст]:

2- учебное пособие соответствует Гос. образовател.

стандарту выс. профес. образования и примерной учеб. прогр. по курсу "Маркетинг услуг" /Наталия Муравьева;

рец. Н.П.Кетова, Т.Ю.Анопченко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 256 с.

896. Нагиев, А.Р. Проблемы регулирования Д2006/ внешнеэкономических связей Азербайджана в условиях глобализации [Текст]: дис. канд. экон.

наук: 08.00.05 /Анар Нагиев;

М-во образования Азерб. Респ., Азерб. гос. экон. ун-т.- Баку, 2006. 152 с.

897. Назаралиев, С.Б. Совершенствование Д2007/ организационно-управленческого механизма лизинговой системы в сельском хозяйстве (на материалах Азербайджанской Республики) [Текст]: дис. канд. экон. наук: 08.00.05 /Садиг Назаралиев;

М-во сельск. хоз. Азерб. Респ., Азерб. НИИ экономики и организации сельского хоз-ва.- Баку, 2007.- 133 с.

898. Образцова, О.И. Система национальных счетов 2- [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" /Ольга Образцова, О.В.Копейкина;

рец. В.Г.Минашкин, С.Г.Бычкова.- М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008.- с.

899. Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в 2- современном банке [Текст]: учебное пособие /Раиса Ольхова;

рец. Г.С.Панова, В.М.Усоскин, И.П.Хоминич.- М.: КНОРУС, 2009.- 303 с.

900. Павлов, К.В. Региональные эколого 2- экономические системы [Текст]: монография /Константин Павлов.- М.: Магистр, 2009.- 350 с.

901. Патласов, О.Ю. Антикризисное управление.

2- Финансовое моделирование и диагностика банкротства коммерческой организации [Текст]:

учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" /Олег Патласов, О.В.Сергиенко;

рец. О.В.Сергиенко;

рец. О.В.Волох, В.И.Титова. М.: Книжный мир, 2009.- 510 с.

902. Сабырова, Г.Ж. Учетно-аналитические аспекты А2009/ процедуры банкротства предприятий (на материалах Кыргызской Республики) [Текст]:

автореф. канд. экон. наук: 08.00.12 /Гульзат Сабырова;

М-во образования и науки Кыргызской Респ., Кыргызский экон. ун-т. Бишкек, 2009.- 26с.

903. Самедов, Р.Т. Вовлечение туристских ресурсов Д2008/ Азербайджана в международный экономический оборот [Текст]: дис. канд. экон. наук: 08.00. /Руслан Самедов;

М-во образования Азерб. Респ., БГУ.- Баку, 2008.- 178 с.

904. Сборник задач по бухгалтерскому учету с 2- решениями [Текст]: учебное пособие /М.М.Антипова [и др.];

под ред. А.Д.Ларионова. М.: Проспект, 2009.- 960 с.

905. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности 2- организации [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (080109), а также слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов /Наталия Селезнева, А.Ф.Ионова;

рец.

В.И.Подольский, И.В.Караваева.- М.: ЮНИТИ ДАНА, 2008.- 584 с.

906. Сорокин, А.В. Теория общественного богатства.

2- Основания микро- и макроэкономики [Текст]:

учебник /Александр Сорокин.- М.: Экономика, 2008.- 586 с.

907. Сулейманова, А.Г. Особенности формирования Д2006/ и развития акционерных обществ в переходной экономике [Текст]: дис. канд. экон. наук: 08.08. /Айгюн Сулейманова;

М-во образования Азерб.

Респ., Азерб. гос. экон. ун-т.- Баку, 2006.- 147 с.

908. Сулейманова, С.Г. Многосекторная модель Д2007/ экономического роста в условиях перехода к рыночным отношениям [Текст]: дис. канд. экон.

наук: 18.00.13 /Саида Сулейманова;

М-во образования Азерб. Респ., БГУ.- Баку, 2007.- с.

909. Тагиев, М.Р. Моделирование основных факторов Д2006/ экономической безопасности (на примере Азербайджанской Республики) [Текст]: дис. д-ра экон. наук: 08.00.13 /Мурад Тагиев;

НАНА, Ин-т кибернетики им. акад. А.И.Гусейнова, М-во экон.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 7 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.