авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |

«СБОРНИК НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫХ АКТОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ №5 2008 г. ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ ...»

-- [ Страница 2 ] --

за вміле керівництво роботою підрозділів пожежної охорони безпосередньо на місці події або при виникненні загрози займання, вибуху.

Відзнака Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі» носиться на лівому боці грудей. За наявності інших відзнак вона розміщується після державних нагород перед відзнакою Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку», відомчими відзнаками. До відзнаки Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі» додається планка для щоденно го носіння стрічки, яка носиться з дотриманням згаданих вище правил.

Право носіння відзнаки Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі» і планки для носіння стрічки до відзнаки Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі» належить виключно нагородженому.

№5 Ст. Нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі» може бути проведене посмертно.

У разі якщо нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі»

проведене посмертно, ця відзнака вручається членам сім’ї нагородженого.

Якщо нагороджений посмертно не мав родичів, відзнака Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі» і посвідчення до неї передаються до Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим на вічне зберігання у відповідній експозиційній вітрині або на стенді.

Нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі» повторно не провадиться.

2. Нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі» про вадиться за поданнями Головного управління МНС України в Автономній Репсубліці Крим, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Клопотання про представлення до нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі» порушуються начальниками міських, відомчих, місцевих, сільських, добровільних підрозділів пожежної охорони перед Головним управлінням МНС України в Автономній Республіці Крим з власної ініціативи, на підставі звернень командирів військових та інших підрозділів, керівників підприємств, установ, організацій, військових частин, грома дян та їхніх об’єднань.

Головне управління МНС України в Автономній Республіці Крим у місячний строк з мо менту надходження клопотання про представлення до нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі» розглядає його і здійснює необхідну перевірку, вино сить рішення про відповідність обгрунтування клопотання про представлення до нагороджен ня вимогам цього Положення, оформляє нагородні листи.
Оформлений нагородний лист, до якого додаються ксерокопії паспорта та ідентифіка ційного коду особи, яка представляється до нагородження, та офіційне звернення Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим, підписане його начальником, про представлення особи до нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі», що містить аргументоване обгрунтування, направляються до Верховної Ради Авто номної Республіки Крим.

3. За резолюцією Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідна постійна комісія розглядає нагородні документи кандидата на нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі» і приймає рішення про узгодження або відхилення подання, після чого надсилає на адресу Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідний витяг з протоколу засідання постійної комісії.

За резолюцією Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Головне управління МНС України в Автономній Республіці Крим та ініціатори нагородження інформуються про відхилення постійною комісією подання на нагородження та його причини.

Головне управління МНС України в Автономній Республіці Крим або ініціатор нагоро дження може звернутися до Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з прохан ням про розгляд цього подання та прийняття щодо нього остаточного рішення.

4. Нагородженому вручаються відзнака Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі», планка для носіння стрічки до відзнаки Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі», посвідчення встановленого зразка, виплачується одноразова винагорода у розмірі, встановленому у пункті 3-1 Постанови.

Вручення відзнаки Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі», планки для що денного носіння стрічки, посвідчення до неї та одноразової винагороди провадиться Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим або за його дорученням першим заступником, заступником Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Глава 2. Відзнака Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку»

1. Відзнакою Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку» нагороджуються працівники органів Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, Прокуратури Автономної Республіки Крим, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, судів у Автономній Республіці Крим, 36-ї №5 Ст. Окремої бригади берегової оборони Військово-Морських сил України, Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Кримської регіональної митниці, Кримської дивізії внутрішніх військ МВС України, Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим, а також інші громадяни, які особливо відзначилися і мають видатні заслуги перед Автономною Республікою Крим:

за бездоганне виконання службових обов’язків;

за ініціативу та самовідданість, проявлені під час виконання службового та громадян ського обов’язку;

за мужність і героїзм, проявлені в екстремальних ситуаціях, пов’язаних з ризиком для життя;

за заслуги щодо захисту правопорядку;

за значний особистий внесок у підвищення бойової готовності, вдосконалення способів цивільного захисту населення, особливе відзначення на навчаннях, під час несення бойового чергування;

за бездоганне виконання спеціальних завдань;

за сміливі та рішучі дії щодо припинення порушення правил перетину державного кордо ну України (у межах території Автономної Республіки Крим).

Відзнака Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку» носиться на лівому боці грудей. За наявності інших відзнак вона розташовується після державних нагород, після відзнаки Автономної Республіки Крим «За відвагу на пожежі», перед відомчими відзнаками.

До відзнаки Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку» передбачено планку для що денного носіння стрічки, яка носиться з дотриманням згаданих вище правил.

Право носіння відзнаки Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку» і планки для носіння стрічки до відзнаки Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку» нале жить виключно нагородженому.

Нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку» може бути проведене посмертно.

У разі якщо нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку»

проведене посмертно, ця відзнака вручається членам сім’ї нагородженого.

Якщо нагороджений посмертно не мав родичів, відзнака Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку» і посвідчення до неї передаються органу, що представив цю особу до нагородження, на вічне зберігання у відповідній експозиційній вітрині або на стенді.

Нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку» повторно не провадиться.

2. Нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку» про вадиться за поданнями Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, Прокуратури Автономної Республіки Крим, судів у Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 36-ї Окремої бригади берегової оборони Військово-Морських сил України, Азово Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Кримської регіональної митниці, Управління Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України, Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Клопотання про представлення до нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку» порушуються керівниками згаданих вище організацій, установ і військових частин на підставі звернень керівників (начальників, командирів) їх підрозділів, громадян та їх об’єднань, а також Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, орга нами влади і місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим на підставі звернень підприємств, установ, організацій, громадян та їх об’єднань.

Оформлений нагородний лист, до якого додаються ксерокопії паспорта та ідентифікацій ного коду особи, яка представляється до нагородження, і офіційне звернення про представ лення до нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку», що містить аргументоване обгрунтування, підписане начальником (керівником, головою), направ ляються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

№5 Ст. 3. За резолюцією Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідна постійна комісія розглядає нагородні документи кандидата на нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку» і приймає рішення про узгодження або відхилення розглянутого подання, після чого надсилає на адресу Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідний витяг з протоколу засідання постійної комісії.

За резолюцією Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим організація або уста нова, зазначені в абзаці першому пункту 2 цієї глави, які представили цю особу до нагороджен ня, та ініціатор нагородження інформуються про відхилення постійною комісією подання на нагородження та його причини.

Орган, що надіслав подання про нагородження відзнакою Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку», або ініціатор нагородження може звернутися до Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з проханням про розгляд цього подання та прийняття щодо нього остаточного рішення.

4. Нагородженим вручаються відзнака Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку», планка для щоденного носіння стрічки та посвідчення встановленого зразка, виплачується одноразова винагорода у розмірі, встановленому в пункті 3-1 Постанови.

Вручення відзнаки Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку», планки для що денного носіння стрічки, посвідчення до неї та одноразової винагороди провадиться Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, першим заступником або заступником Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Розділ IV. Почесні звання Автономної Республіки Крим 1. Почесні звання Автономної Республіки Крим присвоюються за особливі заслуги в професійній діяльності та високу професійну майстерність.

Почесні звання Автономної Республіки Крим рівнозначні по відношенню один до одного.

Почесні звання Автономної Республіки Крим присвоюються:

1) «Заслужений працівник промисловості Автономної Республіки Крим» — працівникам підприємств, науково-дослідних інститутів, проектних, конструкторських, технологічних та інших організацій усіх галузей промисловості за заслуги у виконанні виробничих зав дань, розроблення і впровадження новітніх технологій і техніки, створення і виробництво конкурентоспроможної продукції;

2) «Заслужений енергетик Автономної Республіки Крим» — працівникам підприємств, організацій та установ енергетичного комплексу за заслуги в розвитку енергетики, створення і освоєння нових видів енергетичного обладнання та установок, енергозбереження, впрова дження передових форм організації праці;

3) «Заслужений економіст Автономної Республіки Крим» — економістам і бухгалтерам підприємств, організацій, працівникам фінансових, контрольно-ревізійних, банківських уста нов та інших організацій за заслуги в галузі економіки, фінансової та банківської діяльності;

4) «Заслужений працівник транспорту Автономної Республіки Крим» — працівникам повітряного, залізничного, морського, автомобільного транспорту та дорожнього комплексу за заслуги в підвищенні ефективності виробництва, поліпшенні використання транспортних засобів, підвищенні якості транспортних послуг, економії матеріальних і паливних ресурсів, забезпеченні безпеки руху;

5) «Заслужений працівник курортів і туризму Автономної Республіки Крим» — працівникам санаторно-курортного комплексу і туристсько-екскурсійних установ та організацій за заслуги в розвитку курортів і туризму, впровадження передових форм організації праці та високий рівень обслуговування населення;

6) «Заслужений артист Автономної Республіки Крим» — артистам театру, кіно, естради, цирку, музичним виконавцям за високу виконавську і акторську майстерність;

7) «Заслужений працівник культури Автономної Республіки Крим» — працівникам культурно-просвітницьких і культурно-освітніх закладів, театрально-концертних і циркових організацій, засобів масової інформації, видавництв, архівів, органів охорони пам’яток історії та культури, іншим працівникам культури та учасникам художньої самодіяльності за вагомий внесок у розвиток культури, пропаганду і збереження багатонаціональної культурної спадщи ни автономії;

8) «Заслужений діяч мистецтв Автономної Республіки Крим» — композиторам, режисе рам, диригентам, письменникам, драматургам, балетмейстерам, хормейстерам, художникам, №5 Ст. дизайнерам, мистецтвознавцям та іншим діячам мистецтв за створення високохудожніх творів і внесок у розвиток культури і мистецтва, підготовку творчих кадрів;

9) «Заслужений вчитель Автономної Республіки Крим» — вчителям і викладачам загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I—II рівнів акредитації за значний особистий внесок у виховання і навчання дітей та учнівської молоді;

10) «Заслужений працівник освіти Автономної Республіки Крим» — педагогічним, науково-педагогічним, керівним працівникам і фахівцям навчальних закладів усіх типів, науково-методичних і методичних закладів, працівникам органів управління освітою за значні досягнення в розвитку освіти, успіхи в підготовці висококваліфікованих кадрів;

11) «Заслужений лікар Автономної Республіки Крим» — лікарям установ і закладів охорони здоров’я, науково-дослідних інститутів, лікувально-профілактичних, санітарно епідеміологічних, санаторно-курортних та інших закладів охорони здоров’я за значні успіхи в медичній практиці;

12) «Заслужений працівник охорони здоров’я Автономної Республіки Крим» — фармацев там, провізорам, середнім і молодшим медичним працівникам, технічному, обслуговуючому та іншому персоналу закладів охорони здоров’я;

13) «Заслужений працівник агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим» — фахівцям сільського господарства, працівникам сільськогосподарських уста нов та інших організацій, працівникам рибного господарства, іншим працівникам агро промислового комплексу, які досягли значних успіхів у розвитку сільськогосподарського виробництва, підвищенні культури землеробства, забезпеченні населення високоякісною сільськогосподарською продукцією;

14) «Заслужений будівельник Автономної Республіки Крим» — працівникам будівельних організацій, підприємств по виробництву будівельних матеріалів, організацій по будівництву та ремонту доріг, іншим працівникам, які працюють у сфері будівництва, за значні успіхи у виконанні виробничих завдань, підвищенні продуктивності праці, поліпшенні якості і зниженні собівартості будівельних матеріалів, за впровадження сучасних прогресивних методів і технологій будівництва;

15) «Заслужений архітектор Автономної Республіки Крим» — архітекторам і реставра торам пам’яток архітектури за заслуги у розвитку архітектури, значні творчі успіхи у сфері містобудування, реставрації та відтворенні пам’яток історії та культури;

16) «Заслужений працівник сфери послуг Автономної Республіки Крим» — працівникам підприємств, установ та організацій побутового обслуговування населення, зв’язку, торгівлі, споживчої кооперації, громадського харчування, житлово-комунального господарства за значні досягнення в роботі, високу культуру обслуговування населення та якість послуг;

17) «Заслужений працівник фізичної культури та спорту Автономної Республіки Крим» — фахівцям та організаторам фізкультурного руху, тренерам, викладачам фізкультурно оздоровчих і спортивних навчальних закладів та іншим працівникам фізичної культури і спор ту за заслуги у розвитку фізичної культури і спорту, в організаційно-методичній, навчально тренувальній, виховній і господарській діяльності;

спортсменам за досягнення високих спортивних результатів;

18) «Заслужений журналіст Автономної Республіки Крим» — журналістам, які працюють на професійній основі в засобах масової інформації, інших установах або самостійно, за знач ний внесок у розвиток журналістики;

19) «Заслужений юрист Автономної Республіки Крим» — високопрофесійним юристам, які працюють в органах влади, органах місцевого самоврядування, судах, органах прокурату ри, юстиції, державної безпеки, внутрішніх справ, адвокатурі, на підприємствах, в установах і організаціях, за значний внесок у зміцнення законності та розвиток правової сфери;

20) «Заслужений художник Автономної Республіки Крим» — видатним діячам образо творчого мистецтва за заслуги в живописі, графіці, скульптурі, декоративному і прикладному мистецтві, твори яких отримали високу оцінку і набули широкого громадського визнання;

21) «Заслужений діяч науки та техніки Автономної Республіки Крим» — ученим, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, конструкторських, проектно технологічних організацій, інститутів підвищення кваліфікації, науково-дослідних установ, фахівцям, які мають вчений ступінь кандидата або доктора наук, за значний особистий внесок у розвиток науки і техніки, підготовку наукових кадрів;

№5 Ст. 22) «Заслужений працівник соціальної сфери Автономної Республіки Крим» — працівникам підприємств, установ, організацій, соціальної сфери, які здійснюють соціальний захист і соціальне забезпечення населення, центрів зайнятості, органів Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, особам, які займаються благодійною діяльністю, та іншим працівникам соціальної сфери за значний внесок у вирішення проблем соціального за хисту громадян, у розвиток соціально-трудових відносин;

23) «Заслужений працівник водного господарства Автономної Республіки Крим» — працівникам, зайнятим у водогосподарському комплексі та зрошуваному землеробстві, за значний внесок у розвиток водогосподарського комплексу та ефективне використання зрошу ваних земель;

24) «Заслужений працівник природоохоронного комплексу Автономної Республіки Крим» — працівникам, зайнятим у сфері природоохоронного комплексу, за збереження довкілля;

25) «Заслужений працівник виноградарства та виноробства Автономної Республіки Крим» — працівникам науково-виробничих і сільськогосподарських підприємств за заслуги у вирощуванні та переробці винограду, збереженні та розвитку вітчизняного виноробства;

26) «Заслужений працівник місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим» — посадовим особам і службовцям місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад та іншим особам, які зробили значний особистий внесок у становлення та розвиток місцевого самовря дування в Автономній Республіці Крим;

27) «Заслужений працівник лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим» — працівникам лісових і мисливських господарств, природних заповідників, розсадників та розплідників, мисливських клубів і товариств, наукових установ та їхніх підрозділів, підприємств та організацій лісового господарства, навчальних закладів та їхніх підрозділів, які готують фахівців відповідного профілю, за внесок у розвиток галузі, збережен ня рослинного та тваринного світу;

28) «Заслужений геолог Автономної Республіки Крим» — працівникам і керівникам підприємств, організацій, установ, навчальних, науково-дослідних і науково-виробничих закладів, зайнятим у сферах геології, геодезії та картографії, за внесок у розвиток мінерально сировинної бази;

29) «Заслужений землевпорядник Автономної Республіки Крим» — працівникам і керівникам підприємств, організацій, установ, навчальних, науково-дослідних і науково виробничих закладів, які займаються земельними питаннями, за заслуги у сфері землеустрою та врегулювання земельних відносин.

Почесні звання Автономної Республіки Крим, як правило, присвоюються особам, які раніше нагороджувалися державними нагородами СРСР, України, відзнаками, мають інші за охочення за трудову діяльність.

Почесні звання Автономної Республіки Крим, як правило, присвоюються особам, які пропрацювали у відповідній галузі не менше 10 років, а в організації, установі або на підприємстві — не менше 5 років безперервно, за умови, що період діяльності цієї організації, установи або підприємства складає не менше 10 років, за наявності у них вищої категорії або розряду (кваліфікації).

Почесні звання Автономної Республіки Крим «Заслужений діяч мистецтв Автономної Республіки Крим», «Заслужений артист Автономної Республіки Крим», «Заслужений худож ник Автономної Республіки Крим», «Заслужений журналіст Автономної Республіки Крим», «Заслужений працівник фізичної культури та спорту Автономної Республіки Крим» можуть бути присвоєні незалежно від стажу роботи в колективі та галузі.

Особи, які представляються до присвоєння почесних звань «Заслужений архітектор Автономної Республіки Крим», «Заслужений діяч мистецтв Автономної Республіки Крим», «Заслужений діяч науки та техніки Автономної Республіки Крим», «Заслужений економіст Автономної Республіки Крим», «Заслужений лікар Автономної Республіки Крим», «Заслу жений працівник освіти Автономної Республіки Крим», «Заслужений вчитель Автономної Республіки Крим», «Заслужений юрист Автономної Республіки Крим», повинні мати вищу освіту відповідного професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Особи, які представляються до присвоєння почесних звань «Заслужений артист Автономної Республіки Крим», «Заслужений журналіст Автономної Республіки Крим», «Заслужений №5 Ст. працівник промисловості Автономної Республіки Крим», «Заслужений працівник культури Автономної Республіки Крим», «Заслужений працівник транспорту Автономної Республіки Крим», «Заслужений працівник фізичної культури та спорту Автономної Республіки Крим», «Заслужений будівельник Автономної Республіки Крим», «Заслужений геолог Автономної Республіки Крим», «Заслужений землевпорядник Автономної Республіки Крим», «Заслужений енергетик Автономної Республіки Крим», «Заслужений працівник місцевого самоврядуван ня в Автономній Республіці Крим», «Заслужений художник Автономної Республіки Крим», повинні мати вищу або професійно-технічну освіту.

Нагрудні знаки до почесних звань Автономної Республіки Крим носяться на правому боці грудей.

Почесні звання Автономної Республіки Крим не присвоюються посмертно.

Повторне присвоєння одного і того ж почесного звання Автономної Республіки Крим не провадиться.

2. Присвоєння почесних звань Автономної Республіки Крим провадиться за поданнями Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, постійних комісій з власної ініціативи або на підставі клопотань Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій в Автономній Республіці Крим, підготовлених на підставі звернень трудових колективів підприємств, уста нов і організацій.

При представленні до присвоєння почесного звання Автономної Республіки Крим «За служений діяч науки та техніки Автономної Республіки Крим» до нагородного листа додають ся копія диплома про присвоєння вченого ступеня та перелік основних наукових праць.

При представленні до присвоєння почесних звань «Заслужений артист Автономної Республіки Крим», «Заслужений діяч мистецтв Автономної Республіки Крим», «Заслужений художник Автономної Республіки Крим» до нагородного листа додаються відповідно репер туарний лист, список створених витворів образотворчого мистецтва або перелік основних сценічних та інших робіт.

При присвоєнні почесного звання «Заслужений архітектор Автономної Республіки Крим»

до нагородного листа додається список основних робіт у сфері архітектури і (або) реставрації.

Оформлений нагородний лист, до якого додаються ксерокопії паспорта та ідентифікацій ного коду особи, яка представляється до присвоєння почесного звання Автономної Республіки Крим, і офіційне звернення про присвоєння почесного звання Автономної Республіки Крим, що містить аргументоване обгрунтування, підписане керівником відповідного підприємства, установи, організації, надсилаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

3. За резолюцією Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідна постійна комісія розглядає нагородні документи на присвоєння почесного звання Автономної Республіки Крим.

Постійна комісія ухвалює рішення про узгодження або відхилення подання і надсилає на адресу Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідний витяг з протоколу засідання постійної комісії.

За резолюцією Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим організації, що пред ставили особу до присвоєння почесного звання Автономної Республіки Крим, і ініціатори присвоєння інформуються про відхилення постійною комісією подання на присвоєння почес ного звання Автономної Республіки Крим і його причини.

Ініціатор присвоєння почесного звання або автор представлення до присвоєння почесного звання Автономної Республіки Крим може звернутися до Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з проханням про розгляд цього подання та ухвалення щодо нього остаточно го рішення.

4. Громадянам, яким присвоєне почесне звання Автономної Республіки Крим, вручають ся посвідчення та нагрудний знак встановленого зразка, виплачується одноразова винагорода в розмірі, встановленому в пункті 3-1 Постанови.

Вручення посвідчення, нагрудного знаку та одноразової винагороди провадиться Голо вою Верховної Ради Автономної Республіки Крим або за його дорученням першим заступни ком, заступником Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головою відповідної постійної комісії.

№5 Ст. Розділ V. Премії Автономної Республіки Крим Глава 1. Премія Автономної Республіки Крим 1. Премія Автономної Республіки Крим (далі — Премія) є відзнакою за видатні твори літератури і мистецтва, наукові відкриття і технічні розробки, втілені архітектурні і будівельні проекти, які затверджують гуманістичні ідеали, відроджують і збагачують духовну культуру, роблять великий внесок у розвиток науки, освіти, народних і національних традицій Автономної Республіки Крим, покращують зовнішній вигляд населених пунктів Криму;

за найбільш видатні досягнення у сфері промисловості, паливно-енергетичного комплексу, енергетики, сільського господарства, охорони здоров’я, розвитку курортів, які отримали суспільне визнання;

за внесок у миротворчу діяльність, розвиток і процвітання Криму.

Встановлюються дванадцять премій у розмірі 15,0 тис. грн. кожна, які щороку присуджуються в таких номінаціях:

література (поезія, проза, публіцистика, драматургія, переклад, гумор, сатира);

образотворче мистецтво (живопис, графіка, скульптура, народне мистецтво, фотомистецтво);

музика і виконавська майстерність;

театральне мистецтво, телебачення, кінематографія;

архітектура і будівництво;

наука і науково-технічна діяльність;

роботи для дітей і юнацтва (з усіх номінацій);

охорона здоров’я, курорти;

освіта;

промисловість, паливо та енергетика;

агропромисловий комплекс;

внесок у миротворчу діяльність, розвиток і процвітання Криму.

На здобуття премії представляються, як правило, твори літератури, наукові праці, а також науково-технічні розробки, твори мистецтва, кіно- і телефільми, театральні і телевізійні спектаклі, концертні програми, здійснені архітектурні і будівельні проекти, впроваджені проекти у сфері промисловості, палива, енергетики, сільського господарства, охорони здоров’я, розвитку курортів (далі — праці), завершені та опубліковані (обнародувані) протягом трьох років, які передували року присудження премії.

Авторські колективи робіт, творів, наукових праць, що представляються на здобуття Премії, можуть складатися, як правило, не більш як з 5 осіб, колективи виконавців — не більш як з учасників.

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували адміністративні, організаторські або консультаційні функції.

За сукупність заслуг Премія присуджується тільки в номінації «внесок у миротворчу діяльність, розвиток і процвітання Криму».

Нагрудний знак лауреата Премії Автономної Республіки Крим носиться на правому боці грудей після нагрудного знаку до почесного звання Автономної Республіки Крим.

Премія не присуджується посмертно.

Премія може присуджуватися одній і тій же особі або колективу авторів один раз.

2. Висунення кандидатів на здобуття Премії провадиться республіканськими органами та організаціями, науковими закладами та інститутами, творчими спілками і об’єднаннями, вищими навчальними закладами, трудовими і творчими колективами, громадськими організаціями в обстановці гласності та високої вимогливості. Праця претендента разом з нагородним листом і листом, підписаним керівником підприємства, установи або організації, надсилаються до Комітету з премій Автономної Республіки Крим, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим (далі — Комітет), в період з 15 січня до 30 вересня року присудження Премії.

До нагородного листа додаються витяг з протоколу засідання колективу про висунення на здобуття Премії цієї праці претендента, коротка характеристика праці (у характеристиці повинні бути зазначені час її створення і обнародування, оцінка, обгрунтування висунення на здобуття, інші відомості), рецензії та відгуки, копії паспорта ідентифікаційного коду претендента.

3. Організація і проведення конкурсного відбору праць претендентів провадяться Комітетом.

Положення про Комітет затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим. До складу Комітету входять голова, відповідальний секретар і 21 його член.

№5 Ст. Голова Комітету призначається і звільняється від обов’язків Верховною Радою Автономної Республіки Крим за представленням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим і узгодженням з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Комітету не може бути членом Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, займати посаду в Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Комітету працює на громадських засадах.

Відповідальний секретар Комітету призначається з числа консультантів, які працюють у Секретаріаті Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Президією Верховної Ради Автономної Республіки Крим за представленням голови Комітету, узгодженим Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, і звільняється з посади в порядку, передбаченому чинним законодавством. Члени Комітету затверджуються за представленням голови Комітету списком, узгодженим з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, і звільняються від обов’язків Президією Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Строк повноважень членів Комітету складає не більше 5 років. Одна і та ж особа не може бути членом Комітету більше двох строків підряд. Члени Комітету працюють на громадських засадах.

Строк повноважень Комітету не обмежений. З метою прозорішої та результативнішої діяльності Комітету не рідше одного разу на 5 років провадиться ротація його членів. Ротація членів Комітету означає припинення повноважень усіх або частини членів Комітету і призначення замість них інших членів Комітету. Обидві процедури здійснюються паралельно у порядку, встановленому абзацом четвертим цього пункту. За мотивованою пропозицією голови Комітету може бути проведено дострокову ротацію окремих його членів. У разі проведення ротації членів Комітету Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймає рішення про внесення змін до списку членів Комітету у зв’язку з їх ротацією.

Вимоги до оформлення документів кандидатів на здобуття Премії визначаються Комітетом.

Особи, включені до складу Комітету, не мають права бути претендентами Премії.

Розгляд, обговорення та оцінка праць претендентів, представлених на здобуття Премії, провадяться Комітетом у два конкурсні тури.

Перший конкурсний тур — відбірковий, під час якого шляхом таємного голосування здійснюється відбір праць претендентів, які будуть допущені до другого конкурсного туру.

Комітет затверджує список творів і праць, допущених до конкурсу, останнього тижня жовтня року присудження Премії.

Список праць претендентів, допущених до другого туру, публікується в газеті «Крымские известия».

Другий конкурсний тур — підсумковий, під час якого шляхом таємного голосування визначається переможець у кожній номінації.

У одній номінації Премія присуджується не більше ніж двом претендентам.

У разі присудження Премії двом претендентам у одній номінації її грошова частина ділиться навпіл.

У разі відсутності гідної для присудження Премії праці претендентів у одній з номінацій суму Премії у цій номінації рішенням Комітету може бути перенесено в іншу номінацію.

При присудженні Премії колективу авторів сума Премії розподіляється порівну між усіма його членами.

Праці претендентів, які допущені до другого конкурсного туру, але не отримали більшість голосів, можуть повторно висуватися на здобуття Премії, але не більше трьох разів.

Праці претендентів, не допущені до другого конкурсного туру, повторно на здобуття Премії не приймаються.

Рішення Комітету про присудження Премії надсилається до Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим до 1 грудня року присудження Премії.

Праці претендентів, удостоєних Премії, або матеріали про них залишаються на зберіганні в Комітеті, а після закінчення року передаються до бібліотеки Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

4. Вручення Премії приурочується до 20 січня — Дня Автономної Республіки Крим року, що слідує за роком присудження Премії.

Особам, удостоєним Премії, присвоюється звання «Лауреат Премії Автономної Республіки Крим», вручаються диплом і нагрудний знак лауреата Премії Автономної Республіки Крим, виплачується сума Премії. Якщо Премія присуджена колективу авторів, звання «Лауреат Премії Автономної Республіки Крим» присвоюється, нагрудний знак лауреата Премії Автономної №5 Ст. Республіки Крим і диплом вручаються кожному члену авторського колективу, а сума Премії розподіляється у порядку, встановленому цією главою.

Вручення Премії провадиться Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим або за його дорученням першим заступником, заступником Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головами постійних комісій.

Глава 2. Галузеві премії Автономної Республіки Крим 1. Премія Автономної Республіки Крим педагогічним і науково-педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних, позашкільних і вищих навчальних закладів, створених на базі майна, що належить Автономній Республіці Крим (далі — премія педагогічним працівникам).

1.1. Премія педагогічним працівникам присуджується з метою підвищення ролі та автори тету педагога в суспільстві, стимулювання педагогічних і науково-педагогічних працівників до творчої результативної роботи і є фінансовою підтримкою педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Премія педагогічним працівникам присуджується педагогічним і науково-педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних, позашкільних і вищих навчальних закладів, створених на базі майна, що належить Автономній Республіці Крим:

за особливі успіхи в навчанні і вихованні учнів і студентів, за діяльність, спрямовану на забезпечення доступності освіти і здобуття якісної освіти;

за оновлення змісту і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, розробку і впровадження нових технологій, які сприяють підвищенню якості освіти та виховання;

за створення підручників, навчальних посібників, педагогічних програмних засобів навчан ня, у тому числі електронних;

за створення умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківської опіки, особами, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;

за інші результати педагогічної та науково-педагогічної діяльності, які впливають на вирішення проблем навчання і виховання підростаючого покоління.

Щороку присуджується 25 премій педагогічним працівникам у розмірі 10,0 тис. грн.

кожна.

Нагрудний знак лауреата премії педагогічним працівникам носиться на правому боці гру дей після нагрудного знаку до почесного звання Автономної Республіки Крим і нагрудного знаку лауреата Премії Автономної Республіки Крим.

У разі смерті лауреата премії педагогічним працівникам диплом і нагрудний знак вруча ються його родичам, а грошова частина премії педагогічним працівникам переходить у спадок в порядку, встановленому законодавством.

Премія педагогічним працівникам посмертно не присуджується.

Премія педагогічним працівникам може присуджуватися одній і тій же особі один раз.

1.2. Висунення кандидатів на присудження премії педагогічним працівникам прова диться за місцем роботи претендентів за участю педагогічної громадськості при широкому обговоренні з дотриманням гласності та відкритості.

Кандидатури, що представляються до Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим на присудження премій педагогічним працівникам, повинні бути обговорені на спільних засіданнях колегій міських, районних відділів (управлінь) освіти, президій територіальних органів профспілки працівників освіти і науки, постійних комісій з питань освіти міських, районних рад.

Інформація про кандидатів на присудження премії педагогічним працівникам, їх до сягнення, характеристики трудової діяльності та відомості про конкретні особисті заслуги кандидатів публікуються в міських, районних засобах масової інформації.

Клопотання про присудження премії педагогічним працівникам надсилаються до Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, яке вносить подання до Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань науки та освіти до 1 червня.

До клопотань додаються матеріали про досягнення кандидатів на присудження премії педагогічним працівникам. У представлених документах повинні бути зазначені біографічні дані особи, яка висувається на здобуття премії педагогічним працівникам, характеристика її трудової діяльності і відомості про конкретні особливі заслуги.

№5 Ст. 1.3. Кандидатури на присудження премії педагогічним працівникам розглядаються на спільному засіданні Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань науки та освіти і колегії Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим.

Рішення спільного засідання Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань науки та освіти і колегії Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим про присудження премії педагогічним працівникам надсилається до Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим до 1 вересня.

1.4. Вручення премії приурочується до дня працівників освіти.

Особам, удостоєним премії педагогічним працівникам, присвоюється звання «Лауреат премії Автономної Республіки Крим педагогічним і науково-педагогічним працівникам», вру чаються диплом і нагрудний знак лауреата.

Вручення провадиться Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим або за його дорученням першим заступником, заступником Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головою відповідної постійної комісії.

Виплата премії педагогічним працівникам здійснюється за рахунок коштів, передбачених на ці цілі Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим у бюджеті Автономної Республіки Крим, шляхом перерахування коштів на рахунки, відкриті лауреатами в банку про тягом місяця з дня присудження премії педагогічним працівникам.

2. Премія Автономної Республіки Крим медичним працівникам лікувально профілактичних закладів комунальних і створених на базі майна, що належить Автономній Республіці Крим (далі — премія медичним працівникам).

2.1. Премія медичним працівникам присуджується з метою підвищення престижу медич них професій, ролі і авторитету медичного працівника в суспільстві, стимулювання медичних працівників до поліпшення якості надання медико-санітарної допомоги і є формою фінансової підтримки медичних працівників.

Премія медичним працівникам присуджується в таких номінаціях:

за кращу організацію охорони здоров’я;

за надання якісної медичної допомоги в сільській місцевості;

за впровадження високотехнологічних методів лікування;

за внесок у розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медико-санітарної допо моги;

за високі досягнення у сфері впровадження сімейної медицини.

Щороку присуджується 25 премій (по п’ять премій у кожній номінації) медичним працівникам у розмірі 10,0 тис. грн. кожна.

Нагрудний знак лауреата премії медичним працівникам носиться на правому боці грудей після нагрудного знаку до почесного звання Автономної Республіки Крим і нагрудного знаку лауреата Премії Автономної Республіки Крим.

У разі смерті лауреата премії медичним працівникам диплом і нагрудний знак вруча ються його родичам, а грошова частина премії медичним працівникам переходить у спадок в порядку, встановленому законодавством.

Премія медичним працівникам посмертно не присуджується.

Премія медичним працівникам може присуджуватися одній і тій же особі один раз.

2.2. Висунення кандидатів на присудження премії медичним працівникам провадиться за місцем роботи претендентів на загальних зборах трудового колективу за підсумками роботи за календарний рік при широкому обговоренні з дотриманням гласності і відкритості.

За підсумками обговорення оформляється клопотання про присудження премії медичним працівникам із зазначенням номінації, підписане керівником і головою загальних зборів трудо вого колективу, узгоджене з органами місцевого самоврядування або органами виконавчої вла ди, в комунальній власності або в управлінні яких знаходяться заклади, що висунули кандида тури на присудження премії. До клопотання додаються інформація про професійну діяльність кандидата, ксерокопія його паспорта та ідентифікаційного коду.

Клопотання про присудження премії медичним працівникам надсилаються до Міністерства охорони здоров’я, яке вносить представлення до Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань соціальних, охорони здоров’я та у справах ветеранів щороку до 1 березня Автономної Республіки Крим.

№5 Ст. 2.3. Кандидатури на присудження премії медичним працівникам розглядаються на спільному засіданні Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань соціальних, охороні здоров’я та у справах ветеранів і колегії Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим.

З кожної номінації окремо провадиться таємне голосування бюлетенями. Перед голо суванням обирається рахункова комісія в кількості трьох чоловік: члена Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань соціальних, охорони здоров’я та у справах ветеранів, члена колегії Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, працівника відділу з питань забезпечення діяльності постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим і організаційної роботи Управління з організаційних питань Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, закріпленого за комісією, у віданні якої знаходяться питання охорони здоров’я.

Переможцями в номінації вважаються п’ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

Рахунковою комісією складається відповідний протокол з кожної номінації та оголошу ються результати голосування. Протокол підписують всі присутні члени Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань соціальних, охорони здоров’я та у спра вах ветеранів і колегії Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим.

На підставі протоколів голосування Постійною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань соціальних, охорони здоров’я та у справах ветеранів готується відповідний проект рішення Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який надсилається до Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим до 1 травня.

2.4. Вручення премії медичним працівникам приурочується до дня медичного працівника.

Особам, удостоєним премії медичним працівникам, вручається премія, присвоюється звання «Лауреат премії Автономної Республіки Крим медичним працівникам», вручаються диплом і нагрудний знак лауреата.

Вручення провадиться Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим або за його дорученням першим заступником, заступником Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головою відповідної постійної комісії.

Розділ VI. Почесна грамота Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим Почесна грамота Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим засновується Президією Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Розділ VII. Подяка Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим 1. Подяка Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим (далі — Подяка) є формою морального заохочення, направленою на стимулювання працівників органів влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Автономній Республіці Крим, які зро били значний особистий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей автономії, до сягли значних успіхів у науковій, культурній та іншій творчій роботі, високої майстерності в спорті, професійній або благодійній діяльності.

Подяка є також формою морального заохочення студентів і школярів, які навчаються в Автономній Республіці Крим, за відмінні успіхи в навчанні, перемогу на олімпіадах і конкур сах для учнівської молоді, спортивних змаганнях, досягнення в науковій роботі, мистецтві, спорті та активну громадську роботу в молодіжному русі.

Оголошення Подяки може проводитися вдруге з дотриманням умов, встановлених розділом I цього Положення.

2. Подяка оголошується розпорядженням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим з власної ініціативи, а також на підставі клопотань Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, постійних комісій, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, керівників органів влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від їх адміністративного підпорядкування та форм власності.

№5 Ст. 380— Оформлений нагородний лист і клопотання про оголошення цій особі Подяки, яке містить аргументоване обгрунтування, надсилаються на ім’я Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим без обмеження строків, а у разі оголошення Подяки у зв’язку з ювілеєм або пам’ятною датою — за 30 днів до святкування.

3. За дорученням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим клопотання про оголошення Подяки може бути розглянуте відповідною постійною комісією.

Постійна комісія ухвалює рішення про узгодження або відхилення розглянутого клопо тання і надсилає на адресу Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідний витяг з протоколу засідання постійної комісії.

За резолюцією Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим ініціатори оголошен ня Подяки інформуються про відхилення клопотання та його причини.

4. Нагородженим вручається Подяка встановленого зразка.

Вручення провадиться Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим або за його дорученням першим заступником, заступником Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головою або членом відповідної постійної комісії, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

_ ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИМЧАСОВИЙ ПО 381 РЯДОК ВИРІШЕННЯ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИЛУЧЕННЯМ І НАДАННЯМ ЗЕ МЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 17 ЛИПНЯ 2002 РОКУ № 174-3/ Відповідно до пунктів 1, 31 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки Крим, пункту 32 частини другої статті 9 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим»

Верховна Рада Автономної Республіки Крим п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Положення про тимчасовий порядок вирішення у Верховній Раді Автономної Республіки Крим питань, пов’язаних з вилученням і наданням земельних ділянок, затверджено го Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 17 липня 2002 року № 174-3/ (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2002 р., № 7, ст. 583;

2003 р., № 3, ст. 201;

2005 р., № 5, ст. 389, № 10, ст. 929;

2007 р., № 12, ст. 1273), таку зміну:

абзац одинадцятий пункту 5 виключити.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня прийняття.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим А. ГРИЦЕНКО м. Сімферополь, 21 травня 2008 року № 873-5/ _ №5 Ст. 382— ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 382 ПРО УЗГОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ Відповідно до пунктів 2, 9, 16 частини першої статті 18, пунктів 1, 31 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки Крим, пункту 32 частини другої статті 9 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», статті 123, частини третьої статті 124, частини дев’ятої статті 151 Земельного кодексу України Верховна Рада Автономної Республіки Крим п о с т а н о в л я є:

1. Узгодити матеріали місця розташування об’єктів:

1) товариству з обмеженою відповідальністю «Кримметангаз» (смт Аграрне, м. Сімферополь) — для розміщення автогазозаправочного центру на земельній ділянці загаль ною площею 1,4 га на території Гаспринської селищної ради (м. Ялта) за межами населеного пункту;

2) колективному підприємству «Діамант-А» (м. Саки) — для розміщення комплексу з надання оздоровчих послуг з під’їзною дорогою на земельній ділянці загальною площею 14,7 га, розташованій на відстані 0,4 км на південний схід від смт Новофедорівка на території Оріхівської сільської ради (Сакський район) за межами населених пунктів.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня прийняття.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим А. ГРИЦЕНКО м. Сімферополь, 21 травня 2008 року № 874-5/ _ ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 383 ПРО УЗГОДЖЕННЯ КЛОПОТАНЬ ПРО НАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ Відповідно до пунктів 2 і 9 частини першої статті 18, пункту 31 частини другої статті Конституції Автономної Республіки Крим, пункту 2 статті 9, статей 16 і 19 Кодексу України про надра, пункту 7 Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування над рами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року № Верховна Рада Автономної Республіки Крим п о с т а н о в ля є:

1. Узгодити клопотання про надання спеціальних дозволів на користування надрами:

1) фірмі «Союз-Віктан ЛТД» (товариство з обмеженою відповідальністю) (м. Київ) — для видобування мінеральних підземних вод на Бєлоглинському родовищі (свердловина № 5781) в м. Сімферополі;

2) закритому акціонерному товариству «Дитячий медичний центр «Чайка» (м. Євпаторія) — для проведення робіт по геологічному вивченню з дослідно-промисловою розробкою ділянки Альминського родовища прісних підземних вод (свердловини № 6262, № 6339) на території Заозерненської селищної ради (м. Євпаторія);

3) закритому акціонерному товариству «Дитячий медичний центр «Чайка» (м. Євпаторія) — для проведення робіт по геологічному вивченню з дослідно-промисловою розробкою ділянки Євпаторійського родовища мінеральних термальних вод (свердловина № 1) на території Заозерненської селищної ради (м. Євпаторія).

2. Ця Постанова набирає чинності з дня прийняття.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим А. ГРИЦЕНКО м. Сімферополь, 21 травня 2008 року № 875-5/ _ №5 Ст. ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 386 ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ, ЩО НАЛЕЖИТЬ АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ Відповідно до статті 26 Конституції Автономної Республіки Крим, Положення про порядок управління майном, що належить Автономній Республіці Крим або передане в її управління, за твердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 21 квітня 1999 року № 459-2/99, Положення про порядок передачі майна, яке належить Автономній Республіці Крим, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 21 чер вня 2000 року № 1233-2/2000, Положення про порядок фінансування об’єктів капітального будівництва за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим і передачі завершених будівництвом об’єктів у експлуатацію суб’єктам господарювання, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 20 жовтня 2004 року № 1087-4/ Верховна Рада Автономної Республіки Крим п о с т а н о в л я є:

1. Включити до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим:

об’єкт «Реконструкція мереж водопостачання с. Ішунь Красноперекопського району», розташований у с. Ішунь Красноперекопського району, балансовою вартістю 49519,66 грн.;

об’єкт «Реконструкція систем водопостачання с. Глазівка Ленінського району», розташо ваний у с. Глазівка Ленінського району, балансовою вартістю 295356,57 грн.;

об’єкт «Реконструкція систем водопостачання с. Октябрське Ленінського району», розта шований у с. Октябрське Ленінського району, балансовою вартістю 174665,90 грн.;

об’єкт «Реконструкція мереж водопостачання с. Істочне Джанкойського району», розта шований у с. Істочне Джанкойського району, балансовою вартістю 6932,55 грн.;

об’єкт «Межиселищний газопровід і газифікація с. Комишне Роздольненського району (3-й пусковий комплекс — вул. Пушкіна, вул. Красноперекопськая, вул. Зарічна)», розташова ний у с. Комишному Роздольненського району, балансовою вартістю 362977,56 грн.;

об’єкт «Межиселищний газопровід і розвідні мережі с. Березівка Роздольненського райо ну (пусковий комплекс — вул. Калиніна, вул. Південна, вул. Колекторна)», розташований у с. Березівка Роздольненського району, балансовою вартістю 400208,35 грн.;

об’єкт «Пайова участь Ради міністрів Автономної Республіки Крим у газифікації с. Воїнка (4-та черга) Красноперекопського району — будівництво», розташований у с. Воїнка Краснопе рекопського району, балансовою вартістю 473505,05 грн.;

об’єкт «Газифікація смт Красногвардійське», розташований у смт Красногвардійське, ба лансовою вартістю 3917933,64 грн.;

об’єкт «Газифікація с. Північне, с. Володимирівка Чорноморського району», розташований у с. Північне, с. Володимирівка Чорноморського району, балансовою вартістю 2303597,94 грн.;

об’єкт «Газифікація с. Сінокісне на вул. Свободи Роздольненського району», розташова ний у с. Сінокісному Роздольненського району, балансовою вартістю 50789,65 грн.;

об’єкт «Реконструкція їдальні школи-інтернату в м. Алупка» та об’єкту, що входить до нього, «Будівництво харчоблоку до республіканської санаторної школи-інтернату для дітей з малими і згасаючими формами туберкульозу в м. Алупка», розташований у м. Алупці на вул. О. Кошового, 1, вартістю 396800,18 грн.;

об’єкт «Газифікація с. Новопавлівка — будівництво», розташований у с. Новопавлівка Красноперекопського району, балансовою вартістю 107000,0 грн.;

об’єкт «Будівництво Республіканської бібліотеки ім. І. Франка, м. Сімферополь», розта шований у м. Сімферополі, на вул. Набережній, балансовою вартістю 40700507,51 грн.;

об’єкт «Реконструкція водоводу с. Мирне Сімферопольського району», розташований у с. Мирному Сімферопольського району, балансовою вартістю 347625,52 грн.;

об’єкт «Реконструкція мереж водопостачання с. Степове Первомайського району», розта шований у с. Степовому Первомайського району, балансовою вартістю 68079,6 грн.;

об’єкт «Реконструкція внутрішніх інженерних комунікацій (водопостачання і каналізація) дитячого садка «Вітрило» Чорноморського району», розташований у с. Далеке Чорноморського району, балансовою вартістю 169221,45 грн.;

№5 Ст. об’єкт «Реконструкція даху лікарської амбулаторії с. П’ятихатка Красногвардійського району», розташований у с. П’ятихатка Красногвардійського району, балансовою вартістю 135794,9 грн.;

об’єкт «Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-525 в м. Білогірську», розташова ний у м. Білогірську, балансовою вартістю 139523,86 грн.;

об’єкт «Реконструкція покрівлі дитячого садка в с. Золоте Поле Кіровського району, розта шований у с. Золоте Поле Кіровського району на вул. Тагакова, балансовою вартістю 112346, грн.;

об’єкт «Газопостачання сіл Войкове, Бондаренкове Ленінського району (газопостачан ня с. Войкове) — будівництво», розташований у с. Войкове Ленінського району, балансовою вартістю 1201799,76 грн.;

об’єкт «Газопостачання смт Багерове, сіл Октябрське, Чистопілля Ленінського району (2-га черга. Газопостачання смт Багерове, села Октябрське Ленінського району)», розташова ний у смт Багерове, селах Чистопілля, Октябрське Ленінського району, балансовою вартістю 11512059,79 грн.

2. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 15 берез ня 2000 року № 982-2/2000 «Про склад майна, що належить Автономній Республіці Крим»

(Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2000 р., № 3, ст. 207, № 5, ст. 489, ст. 490, № 6, ст. 603, № 10, ст. 1075, № 12, ст.1322;

2001 р., № 6, ст. 566, № 9, ст. 930, ст. 931, № 11, ст. 1202;

2002 р., № 2, ст. 89, № 6, ст. 484, № 9, ст. 940, ст. 941, № 11, ст. 1173, ст. 1174;

р., № 2, ст. 106, № 5, ст. 429, № 6, ст. 541, № 9, ст. 713, № 11, ст. 914, № 12, ст. 976;

2004 р., № 2, ст. 65, № 3, ст. 160, № 4, ст. 299, № 5, ст. 418, № 9, ст. 798, № 10, ст. 886, ст. 888, № 11, ст. 994, № 12, ст. 1093;

2005 р., № 2, ст. 66, № 6, ст. 462, № 11, ст. 1053, № 12, ст. 1121;

2006 р., № 7, ст. 504, № 9, ст. 759, № 11, ст. 1021, № 12, ст. 1177;

2007 р., № 2, ст. 104, № 5, ст. 449, № 6, ст. 583, № 7, ст. 687, № 9, ст. 870, № 11, ст. 1145, № 12, ст. 1277) такі зміни:

у Додатку 15, затвердженому цією Постановою:

рядок 69 викласти у такій редакції:

1 2 3 4 5 69. Газифікація с. Чистопілля Ленінського Ленінський район, району с. Чистопілля 10378, доповнити рядками 121—141 такого змісту:

1 2 3 4 5 121. Реконструкція мереж водопостачання Красноперекопський район, с. Ішунь Красноперекопського району с. Ішунь 49, 122. Реконструкція систем водопостачання с. Гла- Ленінський район, зівка Ленінського району с. Глазівка 295, 123. Реконструкція систем водопостачання Ленінський район, с. Октябрське Ленінського району с. Октябрське 174, 124. Реконструкція мереж водопостачання с. Іс- Джанкойський район, точне Джанкойського району с. Істочне 6, 125. Межиселищний газопровід і газифікація Раздольненський район, с. Комишне Роздольненського району с. Камишне (3-й пусковий комплекс — вул. Пушкіна, вул. Красноперекопська, вул. Зарічна) 362, 126. Межиселищний газопровід і розвідні мережі Роздольненський район, 400, с. Березівка Роздольненського району (пуско- с. Березівка вий комплекс — вул. Калиніна, вул. Півден на, вул. Колекторна) 127. Пайова участь Ради міністрів Автономної Красноперекопський район, Республіки Крим в газифікації с. Воїнка (4-та с. Воїнка черга) Красноперекопського району — будів ництво 473, 128. Газифікація смт Красногвардійське смт Красногвардійське 3917, 129. Газифікація с. Північне, с. Володимирівка Чорноморський район, Чорноморського району с. Північне, с. Володимирівка 2303, №5 Ст. 1 2 3 4 5 130. Газифікація с. Сінокісне на вул. Свободи Роз- Роздольненський район, дольненського району с. Сінокісне 50, 131. Реконструкція їдальні школи-інтернату в м. Алупка, м. Алупка та об’єкту, що входить до нього, вул. О. Кошового, «Будівництво харчоблоку до республікан ської санаторної школи-інтернату для дітей з малими і згасаючими формами туберкульозу в м. Алупка»

396, 132. Газифікація с. Новопавлівка — будівництво Красноперекопський район, с. Новопавлівка 107, 133. Будівництво Республіканської бібліотеки м. Сімферополь, ім. І. Франка, м. Сімферополь вул. Набережна 40700, 134. Реконструкція водоводу с. Мирне Сімферо- Сімферопольський район, с.

польського району Мирне 347, 135. Реконструкція мереж водопостачання с. Сте- Первомайський район, пове Первомайського району с. Степове 68, 136. Реконструкція внутрішніх інженерних ко- Чорноморський район, мунікацій (водопостачання і каналізація) с. Далеке дитячого садка «Вітрило» Чорноморського району 169, 137. Реконструкція даху лікарської амбулаторії Красногвардійський район, с. П’ятихатка Красногвардійського району с. П’ятихатка 135, 138. Реконструкція трансформаторної підстанції м. Білогірськ ТП-525 в м. Білогірську 139, 139. Реконструкція покрівлі дитячого садка в Кіровський район, с. Золоте Поле Кіровського району с. Золоте Поле, вул. Тагакова 112, 140. Газопостачання сіл Войкове, Бондаренкове Ленінський район, Ленінського району (газопостачання с. Вой- с. Войкове кове) — будівництво 1201, 141. Газопостачання смт Багерове, сіл Октя- Ленінський район, 11512, брське, Чистопілля Ленінського району (2-га смт Багерове, черга. Газопостачання смт Багерове, села с. Чистопілля, Октябрського Ленінського району) с. Октябрське 3. Передати зі складу майна, що належить Автономній Республіці Крим:

у комунальну власність територіальної громади сіл Чистопільської сільської ради Ленінського району — об’єкт «Будівництво міні-котельні для школи в с. Чистопілля Ленінського району (блочно-модульний «Виток-600»)», розташований у с. Чистопілля Ленінського району, балансовою вартістю 355158,0 грн.;

у комунальну власність територіальної громади сіл Ішунської сільської ради Краснопе рекопського району — об’єкт «Реконструкція мереж водопостачання с. Ішунь Красноперекоп ського району», розташований у с. Ішунь Красноперекопського району, балансовою вартістю 49519,66 грн.;

у комунальну власність територіальної громади сіл Глазівської сільської ради Ленінського району — об’єкт «Реконструкція систем водопостачання с. Глазівка Ленінського району», роз ташований у с. Глазівка Ленінського району, балансовою вартістю 295356,57 грн.;

у комунальну власність територіальної громади сіл Октябрської сільської ради Ленінського району — об’єкт «Реконструкція систем водопостачання с. Октябрське Ленінського району», розташований у с. Октябрському Ленінського району, балансовою вартістю 174665,9 грн.;

у комунальну власність територіальної громади сіл Новокримської сільської ради Джанкой ського району — об’єкт «Реконструкція мереж водопостачання с. Істочне Джанкойського району», розташований у с. Істочному Джанкойського району, балансовою вартістю 6932,55 грн.;

у комунальну власність територіальної громади села Мирного Сімферопольського райо ну — об’єкт «Реконструкція водоводу с. Мирне Сімферопольського району», розташований у с. Мирному Сімферопольського району, балансовою вартістю 347625,52 грн.;

№5 Ст. у комунальну власність територіальної громади села Степового Первомайського райо ну — об’єкт «Реконструкція мереж водопостачання с. Степове Первомайського району», розта шований у с. Степовому Первомайського району, балансовою вартістю 68079,6 грн.;

у комунальну власність територіальної громади села Далеке Чорноморського району — об’єкт «Реконструкція внутрішніх інженерних комунікацій (водопостачання і каналізація) ди тячого садка «Вітрило» Чорноморського району», розташований у с. Далекому Чорноморсько го району, балансовою вартістю 169221,45 грн.;

у комунальну власність територіальної громади села П’ятихатка Красногвардійського району — об’єкт «Реконструкція даху лікарської амбулаторії с. П’ятихатка Красногвардійського району», розташований у с. П’ятихатка Красногвардійського району, балансовою вартістю 135794,9 грн.;

у комунальну власність територіальної громади міста Білогірська — об’єкт «Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-525 в м. Білогірську», розташований у м. Білогірську, балансо вою вартістю 139523,86 грн.;

у комунальну власність територіальної громади сіл Золотополенської сільської ради Кіровського району — об’єкт «Реконструкція покрівлі дитячого садка в с. Золоте Поле Кіровського району, розташований у с. Золоте Поле Кіровського району на вул. Тагакова, ба лансовою вартістю 112346,09 грн.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим для передачі спеціалізованим організаціям відповідно до законодавства України визначити орган управління об’єктами:

«Межиселищний газопровід і газифікація с. Комишне Роздольненського району (3 пуско вий комплекс — вулиці Пушкіна, Красноперекопська, Зарічна)»;

«Межиселищний газопровід і розвідні мережі с. Березівка Роздольненського району (пусковий комплекс — вулиці Калиніна, Південна, Колекторна)»;

«Пайова участь Ради міністрів Автономної Республіки Крим в газифікації с. Воїнка (4-та черга) Красноперекопського району — будівництво»;

«Газифікація смт Красногвардійське»;

«Газифікація с. Північне, с. Володимирівка Чорноморського району»;

«Газифікація с. Сінокісне на вул. Свободи Роздольненського району»;

«Газифікація с. Новопавлівка — будівництво»;

«Реконструкція їдальні школи-інтернату в м. Алупці» та об’єкту, що входить до нього, «Будівництво харчоблоку до республіканської санаторної школи-інтернату для дітей з малими і згасаючими формами туберкульозу в м. Алупці»;

«Будівництво Республіканської бібліотеки ім. І. Франка, м. Сімферополь»;

«Газопостачання сіл Войкове і Бондаренкове Ленінського району (газопостачання с. Вой кове) — будівництво»;

«Газопостачання смт Багерове, сіл Октябрське, Чистопілля Ленінського району (2-га чер га. Газопостачання смт Багерове, села Октябрське Ленінського району)».

5. Внести до Методики розрахунку, розподілення і порядку використання плати за орен ду (суборенду) майна, що належить Автономній Республіці Крим, затвердженої Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 19 листопада 1998 року № 274-2/98 (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 1998 р., № 11, ст. 897;

2007 р., № 5, ст. 448, № 7, ст. 687, № 10, ст. 1005, № 11, ст. 1144;

2008 р., № 2, ст. 70), таку зміну:

пункт 7 розділу III доповнити абзацом такого змісту:

«за нежитлові приміщення, які є частиною будівель гуртожитків, що знаходяться на балансі житлово-комунального підприємства «Побутфон», розташовані в м. Сімферополі, — 70% — житлово-комунальному підприємству «Побутфон» і 30% — у бюджет Автономної Республіки Крим».

6. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 22 лютого 2006 року № 1582-4/06 «Про питання управління майном, що належить Автономній Республіці Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2006 р. № 2, ст. № 7, ст. 504, № 9, ст. 759, № 11, ст. 1021;

2007 р., № 5, ст. 449) таку зміну:

з пункту 11 слова «водонапірних і каналізаційних мереж до житлового будинку на вул. Радгоспній, 1а, в м. Сімферополі» виключити.

7. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 23 травня 2007 року № 471-5/07 «Про питання управління майном, що належить Автономній Республіці №5 Ст. 386— Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2007 р., № 5, ст. 449, № 7, ст. 697, № 9, ст. 870, № 11, ст. 1145;

2008 р., № 2, ст. 71) таку зміну:

абзац шостий пункту 4 виключити.

8. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 27 липня 2007 року № 525-5/07 «Про питання управління майном, що належить Автономній Республіці Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2007 р., № 7, ст. 687;

2008 р., № 2, ст. 71) таку зміну:

абзац сьомий пункту 1 викласти у такій редакції:

«об’єкт «Газифікація с. Чистопілля Ленінського району», розташований у с. Чистопілля Ленінського району, балансовою вартістю 10378214,6 грн.».

9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Постійну комісію Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики.

10. Ця Постанова набирає чинності з дня прийняття.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим А. ГРИЦЕНКО м. Сімферополь, 21 травня 2008 року № 878-5/ _ ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 387 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 16 СІЧНЯ 2008 РОКУ № 728-5/ «ПРО БЮДЖЕТ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА 2008 РІК»

Відповідно до пунктів 1 і 7 частини другої статті 26 Конституції Автономної Республіки Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 16 січня 2008 року № 728-5/08 «Про бюджет Автономної Республіки Крим на 2008 рік» (Збірник нормативно правових актів Автономної Республіки Крим, 2008 р., № 1, ст. 2, № 3, ст. 155, № 4, ст. 277) такі зміни:

внести зміни до Додатку 2, затвердженого цією Постановою, виклавши у новій редакції пункти 2, 13 (додаються);

внести зміни до Додатку 3, затвердженого цією Постановою, виклавши у новій редакції розділи 020, 220 (додаються).

2. Ця Постанова набирає чинності з дня прийняття.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим А. ГРИЦЕНКО м. Сімферополь, 21 травня 2008 року № 879-5/ Додаток № до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 21.05.2008 р. № 879-5/ (тис. грн.) Витрати загального фонду Витрати спеціального фонду всього поточні з них: капітальні всього поточні з них: капітальні бюджет Найменування показників витрати витрати витрати витрати роз- ВСЬОГО оплата оплата оплата оплата (код 1000) (код 1000) (код 2000) витку праці енергоносіїв (код 2000) праці енергоносіїв (код 1110) (код 1110) (код 1160) (код 1160) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 070000 2. Освіта 406345,4 389169,1 114567,3 28128,3 17176,3 37264,0 30550,7 4862,8 1170,8 6713,3 443609, 250000 13. Витрати, не віднесені до основних груп 1907,3 875,8 406,6 31,5 1907, 250102 Резервний фонд 250380 1000,0 1000, 250207 Утримання виборчої комісії АРК 580,3 572,3 406,6 8,0 580, 250913 Витрати, пов’язані з наданням та 170,0 146,5 23,5 170, обслуговуванням пільгових креди тів молодим сім’ям і самотнім мо лодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла 250914 Витрати, пов’язані з видачею та об слуговуванням пільгових кредитів, виданих індивідуальним сільським забудовникам 142,0 142,0 142, 250404 Витрати, пов’язані з судовими ви тратами органів виконавчої влади АРК (оплата судового збору і ви трат на інформаційно-технічне за Ст. безпечення судового процесу) 15,0 15,0 15, Додаток № до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 21.05.2008 р. № 879-5/ (тис. грн.) Витрати загального фонду Витрати спеціального фонду всього поточні з них: капітальні всього поточні з них: капітальні бюджет витрати витрати витрати витрати роз оплата оплата оплата оплата КВК, Найменування (код (код (код праці енер- праці енерго- (код 2000) витку ВСЬОГО КФК головних розпорядників коштів 1000) 2000) 1000) (код гоносіїв (код носіїв 1110) (код 1110) (код 1160) 1160) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 020 Міністерство освіти і науки АРК 361794,5 345472,5 109709,0 27959,3 16322,0 30046,6 23365,3 4283,7 1128,8 6681,3 391841, 010114 1. Утримання апарату 2898,2 2798,2 1777,2 146,0 100,0 29,2 29,2 2927, 070000 2. Освіта — всього 358546,3 342324,3 107931,8 27813,3 16222,0 30017,4 23336,1 4283,7 1128,8 6681,3 388563, у тому числі:

070301 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати 21833,7 21459,0 8871,5 3002,6 374,7 447,5 343,9 35,1 64,0 103,6 22281, 070302 Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і ді тей, які залишилися без батьківської опіки 21348,2 20856,1 8255,3 2028,5 492,1 3,0 3,0 21351, 070303 Дитячі будинки 9115,2 8922,3 4022,1 1108,8 192,9 4,2 4,2 9119, 070304 Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з недоліками у фі зичному або розумовому розвитку 37246,2 36120,5 18087,8 3711,1 1125,7 191,0 156,6 8,0 54,1 34,4 37437, 070307 Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою 14500,5 14427,0 7014,4 1605,9 73,5 351,0 321,0 47,0 26,6 30,0 14851, Ст. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 № 070401 Позашкільні навчальні заклади, заходи щодо поза шкільної роботи з дітьми 14857,8 14626,6 5612,5 555,5 231,2 196,5 186,1 78,7 10,4 15054, у тому числі оздоровлення дітей пільгових категорій 4400,0 4400,0 4400, 070501 Професійно-технічні навчальні заклади 155349,7 152167,4 51103,6 15410,9 3182,3 13422,1 11963,6 3693,2 901,9 1458,5 168771, 070601 Вищі навчальні заклади I—II рівнів акредитації 10193,9 10137,3 56,6 1703,4 1648,1 55,3 11897, 070602 Вищі навчальні заклади III—IV рівнів акредитації 50033,1 49253,4 779,7 12605,0 7737,0 4868,0 62638, 070701 Заклади післядипломної освіти III—IV рівнів акреди тації (інститути, центри підвищення кваліфікації) 6430,7 6017,3 2953,7 288,0 413,4 876,5 776,5 426,6 3,5 100,0 7307, 070802 Методична робота, інші заходи у сфері освіти 973,7 973,7 96,3 133,5 122,7 33,9 10,8 1107, 070803 Служби технічного нагляду за будівництвом і капі тальним ремонтом 2144,6 1692,0 698,6 33,0 452,6 2144, 070804 Централізовані бухгалтерії 1077,1 1027,1 580,7 33,8 50,0 1077, 070806 Інші навчальні заклади 1156,5 1151,5 635,3 35,2 5,0 83,7 73,4 39,9 10,3 1240, 070807 Інші освітні програми 12285,4 3493,1 8792,3 12285, у тому числі:

витрати за рахунок субвенції з Держбюджету України на комп’ютеризацію та інформатизацію загально освітніх навчалних закладів районів 3055,5 3055,5 3055, витрати за рахунок субвенції з Держбюджету України на придбання шкільних автобусів для підвезення ді тей, які проживають в сільській місцевості 5130,0 5130,0 5130, 180410 3. Заходи щодо науково-дослідних робіт 350,0 350,0 350, 220 Міністерство фінансів АРК 13209,6 11997,1 7516,6 175,9 1212,5 13209, 010114 1. Утримання апарату 12269,4 11056,9 7068,6 175,9 1212,5 12269, 070000 2. Освіта 15,0 15,0 15, у тому числі:

070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 15,0 15,0 15, 230100 3. Витрати по оплаті банкам відсотків за кредити та обслуговування рахунків бюджету АРК 100,0 100,0 100, 180410 4. Витрати, пов’язані з присвоєнням і підтримкою кредитного рейтингу 200,0 200,0 200, 250404 5. Витрати, пов’язані з судовими витратами (оплата 6,5 6,5 6, судового збору і витрат на інформаційно-технічне за безпечення судового процесу) Ст. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 № 010114 6. Централізовані асигнування на проведення заходів щодо підвищення оплати праці працівникам органів управління 606,0 606,0 448,0 606, 180410 7. Заходи, пов’язані з міжнародною діяльністю та об слуговуванням офіційних делегацій 12,7 12,7 12, _ Ст. №5 376 мад.

БИРИНДЖИ БОЛЮК КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ 376 КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 2008 СЕНЕСИНЕ МЕСКЕН КЪУРУДЖЫЛЫГЪЫНЫНЪ ИНКИШАФЫ КОМПЛЕКС РЕГИОНАЛЬ ПРОГРАММАСЫ АКЪКЪЫНДА Къырым Мухтар Джумхуриети Анаясасынынъ 26-нджы маддесиндеки экинджи къысы мынынъ 11-нджи пунктына, «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы акъкъын да» Украина Къанунынынъ 9-нджы маддесиндеки экинджи къысымынынъ 12-нджи пунктына бинаен, Къырым Мухтар Джумхуриетининъ эалисини мескеннен теминлевини котермек ичюн эльверишли шараитлер яратмакъ макъсадынен Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы к ъ а р а р б е р е:

1. Къырым Мухтар Джумхуриетинде 2008 сенесине мескен къуруджылыгъынынъ инки * шафы Комплекс региональ программасы тасдикълансын (иляве этиле).

2. Къырым Мухтар Джумхуриетинде 2008 сенесине мескен къуруджылыгъынынъ инки шафы Комплекс региональ программасы эда этильмеси боюнджа чарелер корьмек Къырым Мухтар Джумхуриетинде шеэр шураларынынъ иджра комитетлеринен ве район девлет мему риетлеринен бирликте Къырым Мухтар Джумхуриетининъ налирлер Шурасына авале этиль син.

3. Къуруджылыгъы биткен биналарнынъ ве къурулышларнынъ истисмарда булунмасыны абаданлаштырув ве шу макъсадынен къуруджылыгъы биткен объектлерининъ истисмарда бу лунмасыны эсапкъа алув боюнджа месулиетлилерни тайин этюв Къырым Мухтар Джумхури етинде мустакъиль идарелиги органларына ве район девлет мемуриетлерге тевсие этильсин.

4. Мезкюр Къарарнынъ эда этилюви боюнджа незарет Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ санаат, къуруджылыкъ, накълият, алякъа ве якъарлыкъ-энергетик ком плекси боюнджа Даимий комиссиясына авале этильсин.

5. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире.

Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Реиси А. ГРИЦЕНКО Симферополь ш., 2008 сенеси, майыс 21, № 868-5/ _ _ _ * Къарар Илявесиз дердж этиле.

№5 377 мад.

КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИНЕ АИТ МУЛЬКИЕТИНИНЪ 377 ИДЖА РЕСИ ИЧЮН ТЕЛЕВЛЕРИНИ ЭСАПЛАВ, ОЛЕШТИРЮВ ВЕ ФАЙ ДАЛАНУВ ТЕРТИБИНИ ТАЙИН ЭТИЛЬМЕСИНЕ МУИМ КЪЫРЫМ МУХТАР ДЖУМХУРИЕТИ ЮКЪАРЫ РАДАСЫНЫНЪ УКЪУКЪИЙ АКТ ЛАРНЫНЪ АЙРЫ НИЗАМНАМЕЛЕРИ УКРАИНА АНАЯСАСЫНА ВЕ КЪАНУНЛАРЫНА УЙМАГЪАНЫ АКЪКЪЫНДА 2008 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 7-ДЕ КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН 7/1-661 ЧЫКЪ /08 САНЛЫ КЪЫРЫМ МУХ ТАР ДЖУМХУРИЕТИ ПРОКУРОРЫНЫНЪ ТАКЪДИМНАМЕСИ АКЪ КЪЫНДА «Прокуратура акъкъында» Украина Къанунынынъ 23-нджи маддесине бинаен, Къырым Мухтар Джумхуриетине аит мулькиетининъ иджареси ичюн телевлерини эсаплав, олештирюв ве файдаланув тертибини тайин этильмесине муим Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ укъукъий актларнынъ айры низамнамелери Украина Анаясасына ве къанунла рына уймагъаны акъкъында 2008 сенеси апрель 7-де къабул олунгъан 7/1-661 чыкъ /08 санлы Къырым Мухтар Джумхуриети Прокурорынынъ теклифини козь огюне аларакъ, Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары Радасы к ъ а р а р б е р е:

1. Къырым Мухтар Джумхуриетине аит мулькиетининъ иджареси ичюн телевлерини эсаплав, олештирюв ве файдаланув тертибини тайин этильмесине муим Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ укъукъий актларнынъ айры низамнамелери Украина Анаясасына ве къанунларына уймагъаны акъкъында 2008 сенеси апрель 7-де къабул олунгъан 7/1-661 чыкъ/08 санлы Къырым Мухтар Джумхуриети Прокурорынынъ теклифи къысмен хош нут этильсин.

2. Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ 1998 сенеси ноябрь 19-да къабул олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетине аит мулькиетининъ иджареси ичюн телевлерини эсаплав, олештирюв ве файдаланув тертибининъ Усулиети акъкъында» 274-2/98 санлы Къара рына (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 1998 с., № 11, 897 мад.;

2007 с., № 5, 448 мад., № 7, 687 мад., № 10, 1005 мад., № 11, 1144 мад.;

2008 с., № 2, 70 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

4, 5 пунктлары лягъу этильсин;Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.