, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 ||

(. ) (. ) .. ...

-- [ 10 ] --

195. .. - (XVI XVII .) // , . , 1987. . 142147.

196. . . . // . , 1991. . 3, . 1. . 287292.

197. . . Գ : ѳ . i: , 1990. 283 .

198. .. . .: - , 1959. 531 .

199. .. ó XVI XVIII // . . . . 1956. 4. . 516.

200. .. ó XIX . XX .. // . . . . 1957. 2. . 1527.

201. .. ( ): . . -.. / /. , 1991. 35 .

202. .. ( ). ., 1922. 212 .

203. .. // . ., 19181920. . 4957.

204. ϳ .. . i, 1928. 19 .

205. ϳ . // . 1924. 2 (10). . 142162.

206. .. XVIII I . XIX .: . . . . (). , 1963. 18 .

207. . . . . : , , // . .: , 1975. 391 .

208. .., .. . . .: - , 1991. 79 .

209. . : , 1983. 208 .

210. . . . .: , 1975. 279 .
211. 70- . XIX . . . / . .. . .;

.: - , 1965. 493 .

212. .. : . // . 1993. 5. . 10.

213. .. - ( ). .: , 1964. 310. .

214. .. : . ., 1983. 233 .

215. .. ( ): . . . . / /. ., 1985. 19 .

216. .. (XVIII XX .). .: - , 1990. 212 .

217. .. . .: - , 1981. 80 .

218. . . - XIX . : , 1976. 183 .

219. . . XIX . .: , 1980. 223 .

220. . . . : , 1972. 248 .

221. .. . . .: , 1978. 255 .

222. . . XXIII. ., 1878. 642 .

223. .. XVIII .: . . . . ( .). , 1993. 40 .

224. . . (XVIXVIII .): . . . . (). ., 1973. 19 .

225. .. - XIX XX .: . . . . (). , 1986. 25 .

226. .. // , . , 1986. . 2648.

227. . : , 1990. 479 .

228. : . : , 1979. 426 .

229. : . .: , 1988. 682 .

230. . // ̳ (). 1919. 1.

231. . . XVI XVII .-.: , 1984. 187 .

232. . //ó . 1998. 1. . 2751.

233. .. (XV XVI .). : , 1993. 220 .

234. . .: , 1971. 514 .

235. .. . - . 1917. , 1983. 107 .

236. .. XIX XX .: . .: - , 1982. 83 .

237. . . i: , 1993. 525 .

238. .. 50- 60- . // . XIX . .: , 1967. . 1228.

239. .. .. 1773 . // ,-. .;

., 1935. . 11. . 545566.

240. .. : . i: . 1991. 261 .

241. .. XVIII XIX . .: , 1991. 286 .

242. .. // . 1983. 3. . 111123.

243. .. XI .: - . : , 2004.

244. . // . 1992. 2. . 6574.

245. . . . ., 1921. 96 .

246. .. - . .: , 1985. 260 .

247. .. // . ., 1964. . 7. . 112148.

248. .. (18041861) // . ., 1961. . 9. . 1565.

249. .. . .: , 1973. 362 .

250. .. XIX . (1801-1832 .): . . . . ( ). , 1977. 27 .

251. .. . .: . 1975. 301 .

252. : ó ( ) ̳ 35 1993 . / . . .. , .. . i, 1993. 259. .

253. .. // . : - , 1971. . 127136.

254. .. .. // . . 1978. 5. . 7179.

255. - ( .. ). .: , 1993. 43 .

256. .. - (18861902 .). : , 1966. 132 .

257. .. XIX . // . 1970. 2. . 192. 196.

258. .. (90- . XIX . 1917 .): . . . . (). ., 1983. 21 .

259. .. . 30 90- . XIX .: . . . ( ). ., 1984. 16 .

260. . . (1945 50- .): . . . . ( ). , 1989. 22 .

261. .. . . .: , 1986. 336 .

262. .. XIX . .: , 1977. 256 .

263. .. -컫: XIX XX . i: , 1993. 347 .

264. . // . 1994. 3 5. . 173185.

265. .. ó // ˳. 1990. 20 . . 5, 12.

266. ֳ .. XIX . i: - , 1960. 127 .

267. .. . .: - . -, 1986. 267 .

268. .. ( ): . . . . / . , 1981. 19 .

269. .. XIX . // . .: , 1989. . XIV. . 210219.

270. .. . i: , 1969. 135 .

271. . . 1. ., 1966.

272. .. . i: - , 1977. 144 .

273. .. (70- .): . . . . / /. , 1989. 24 .

274. .. - XIX XX . // . .: , 1983. . XV. . 3151.

275. .. XVIII . // . , 1970. . 173209. ( . .).

276. .. // . 1972. 2. . 7379.

277. .. XVIII . // . , 1964. .2. . 123132.

278. .. XVIII . // . . . . .12 (2). 1972. . 103118.

279. . ˳ (. . 1925. 9). 37 .

280. . // . 1992. 4. . 1827.

281. . . // . 1965. . 22. . 349.

282. . . // . .: , 1976. . 264274.

283. .. .. // . 1987. 1. . 6870.

284. .. . i, 1934. 106 .

285. .. : XVIII XIX . . .: , 1984. 316 .

286. .. . .: , 1982. 268 .

287. .. . . .: - , 1974. 187 .

288. . . XX. , 1897. 863 .

289. . ó. . . i: , 1985. 201 .

290. .. . i.: , 1992. 265 .

291. . - . i: , 1991. 236 .

292. .. // . . . . . 1978. 3 4. . 3844.

293. .. , // . .: - , 1987. . 169181.

294. . , // . 1994. 5. . 148172.

*** 295. Bartkiewicz K. Obraz dziejw ojczystych swiadomoci historycznej w Polsce losy oswiacenia. Poznan. : PWN, 1981. 280 s.

296. Barycz J.T. Szlabami dziejopisarstwa polskiego. Studia nad historiografia w. XVI XVIII. Wroclaw : Ossolin. 1981. 308 s.

297. Baryczowa M. Augustyn Rotundus Mileski, wojt wileski, pierwszy historyk i apologeta Litwy (B. m. i g.). S. 117172.

298. Brensztein M. Adam Honory Kirkor. Wydawca, redaktor i wlasciciel drukarni w Wilne. 1930. 92 s.

299. Batura R. Teodoras Narbutas. Wilnius, 1964. 103 s.

300. Ciechowski W. Czasopisma polskie na Litwie. Od r. 1795 1864. (B. m. i g.). 110 s.

301. Educacja historyczna spoleczestwa polskiego w XIX w.: Zbior studiw. W-wa.: PWN. 1981. 411 s.

302. Grski St. Dziennikarstwo Polskie. Zarys historyczny. W-wa: Druk M. Arota. 1905. 134 s.

303. Grabski A. E. Myl historyczna polskiego Oswiecenia. W-wa: PWN. 1976. 403 s.

304. Mass L. Wolnomularstwo w Europie Srodkowo-Wshodniej w XVIII i XIX wieku. Wroclaw: Oscolineum, 1982. 572 s.

305. Historya nauki polskiej. T. III. 1795 1862. Wro claw W-wa. Krakw. 1977. 746 s.

306. ycie Kulturalne i religijne w czasach Stanislawa Augusta Poniatowskiego. W-wa.: Wyd. Sejmowe. 1991. 165 s.

307. Zajczkowski St. Litewski ruch naukowy w zakresie historyi. Probe haraktery styki. Lww. Ossolineum. 1935. 41 s.

308. Janowski L. Historografia Uniwersytetu Wileskiego. Wilno, 1921. 133 s.

309. Janowski L. Slownik bio-bibliograficzny dawniego Uniwersytetu Wileskiego. Wilno. 1939. 528 s.

310. Jhnatowicz T. W sprawie zasad publikacji zrodel historycznych z XIX i XX wieku // Przegld hist. 1961.: T. LII Zesz I S. 164 172.

311. Lech M. Hugo Kolltaj. W-wa. 1973. 262.

312. Lipski J. Archiwat Kuratorii Wileskiej. X. Ad. Czartoryskiego. Krakw, Arot., 1926 XIV. 309 s.

313. Materialy do dziejow literatury i owiaty na Litwie i Rusi z archiwum drukarni i ksigarni Jozefa Zawadskiego w Wilne z lat 1805 1865. Zebral T. Turkowski. T. 13. Wilno.: Nakl. T-wa Przyjacil Nauk w Wilne. 1935 1937. 424 s. + 316 s. + 324 s.

314. Maternicki J. Kultura historyczna dawna i wspolczesna : Studia i szkice. W-wa. : PWN. 1979. 445 s.

315. Mienicki R. Archiwium Welkiego Ksistwa Litewskiego. Lww : Nakl. Pol skiego T-wa Historycznego : 1935. 11 s.

316. Mienicki K. Archiwium act dawnich w Wilne w okresie od 1795 do 1922 roku. Rys historyczny. W-wa.: Nakl. Archiww Pastwowych. 1923 VIII. 140 s.

317. Mienicki R. Archiwium act dawnych w Witebsku 1852 1903. W-wa.: Drukar nia ekonomiczna. 1939. 107 s. 1 s.

318. Mienicki R. Archiwium Murawiewskie w Wilne (g. 1898 1901 1936). W-wa. 84 s.

319. Mienicki R. Wieleska komisja archeograficzna (1864 1915). Wilno. 1925. 222 s.

320. Odrow Pienizek Polonika, zbierana po swiecie. W-wa.: Jaskij. 1922. 196 s.

321. Pigo St. Z dawniego Wilna. Szkice obyczajowe i literackie. Wilna.: Wyd. mag istratu w Wilne. 1929. 169 s.

322. Polska w epokie oswiacenia. Pastwo, spoleczestwo, kultura. W-wa. 1971. 471 s.

323. Polski slownik biograficzny. T. 1 28/2. Krakw.: Nakl. Polskiel Akad. Umiejtnosci. 19351984.

324. Prasa polska w latach 16611864. W-wa. PWN.: 1976. 414 s.

325. Raporty generalnych wizytatw kol Komisji Edukacji Narodowej w Wiel kiem Ksistwie Litewskim ( 17821792 ). Wroclaw. Wyd. PAN. : 1974. 599 s.

326. Roszkowska-Sykalowa W. Atchenaeum J.J.Kraszewskiego 1841 1851. Zarys dziejw i bibliografia zawartoci. Wroclaw. : Wyd. PAN. : 1974. 95 s.

327. Slowikowski T. Pogldy na nauczanie w Polsce w wieku XVIII oraz dydaktyczna koncepcja J. Lelewela. Krakw. 1960. 203 s.

328. Stoizman M. Czasopisma Wileskie Adama Honorego Kirkora. W-wa, Krakow: PWN. : 1973. 162 s.

329. Studia z dziejow Uniwersytetu Wileskiego 15791979. W-wa: Krakow. 1979. 170 s.

330. Stolzman M. W krgu uniwersyteckiej tradycji : ycie w Wilne po roku 1831. //Studia z dziejw Uniwersytetu Wileskiego. 1579 1979. W-wa.: Krakw. 1979. 130 s. + 146 s.

331. Szybiak J. Szkolnictwo Komisji Edukacji Narodowej w Wielkiem Ksistwie Lite wskim. Wroclaw. Wyd. PAN.: 1973. 261 s.

332. Wojtkowiak Zbyslaw. Maciej Stryjkowski dziejopis Wielkiego Ksistwa Litews kiego. Poznan. : Wydawnictwo naukowe UAM. 1980. 246 s.

333. Wykaz skasowanych w XIX w. katolickich klasztorw na Rusi. Krakw. 1918. 194 s.

IV. 1. .. . . : , 1995. 816 .

2. . . .: . , 1923. . 1. 138 .

3. . rredenta. 3 . , 1924. 238 .

4. . . . ( ). ..: 1916. 223.

5. . 㳳. ., 1998. 144 .

6. . . ( ). . : .. 1920. 47 .

7. .. I . (. , . , .). : , 1998. 140 .

8. .. 19171921. ., 1994. 269 .

9. . : .: . . 5. .: . .-;

- . ., 1998. 216 .

10. . . : ³, 1992.

11. . ³ . ;

³, 1920. . 1. 348 .

12. . . 1920- . .;

: - . . , 1998. 172 .

13. . . ³, 1918.

14. . . . 1924. 178 .

15. . ³ //˳- . 1906. . 34. . 361273.

16. .. //. 1928. . 5. (30). . 1732.

17. . ? // : ̳ ( ): . . . ., 2000. . 4754.

18. . . ϳ . ., 1919. 340 .

19. . // . ij . . 1994. . 35145.

20. . : . . 1926. 31.

21. . // . . , 1907. . 149194.

22. . XI // . . , 1907. . 4254.

23. . ? // . 1906. 3. . 139151.

24. . : . 19051906 . ., 1906. 127 .

25. . . // . . 1. . 1904. . 298304.

26. . . 2 . . 1917. 16 .

27. . . , , . . 1917. 127 .

28. . - // : . ., 1991. . 5570.

29. . . 9 . .: , 1991 1996.

30. . . // . 1904. . . 117148.

31. . . // . 1906. 1. . 817.

32. .. VIII . . // . . ., 1934. . 215223.

33. . . . 2- . ., 1991. 400 .

34. . . XI . // . ., 1914. 1. . 137.

35. . , , ˳ // . 1999. 2 4. . 162166.

36. // . 1989. 8. . 102-154. 9. . 106149.

37. (18881894 ) / . . . ., 1997. 262 .

38. . . : I . ., 1996. 360 .

39. .. // I .: . . , 1995. . 21.

40. .. (19141918) // . . . 1993. 78. . 102115.

41. . . : . . . .: , 1996. 256 .

42. . . (187318921912 .). ., , 1914. 88 .

43. .. . . .. . // .. . . . ., 1995. . 380392.

44. . . 3 . , 1922. . 1. 239 ;

. 2. 258 ., . III. 263 .

45. .. // , . .: , 1991. . 461558.

46. .. / ϳ . ... . 1. , 1922. 168 .

47. .. . ( ). ., 1995. 112.

48. .. 18431921. . ., 1993. 187 .

49. . . . ., 1997. 144 .

50. . : . , 1999. 224 .

51. . .: , 1986. 55 56 .

52. .. I . ( ). ʳ, 2001. 382 .

53. . , // . 1998. 12. . 136143.

54. I .: . . (. , 1317 1995 .). : .., 1995. 356 .

55. .. : . .: , 2004. 496 .

56. .. . . ., 1999. 351 .

57. . : 䳳 . ., . 2004. 351 .

58. .. : // VIII . . ̳. . . . , 1992. . 523.

59. .. (VIII ). ., 2000. 256 .

60. .. : // . . . 2002. 1. . 2637.

61. .. : (18721931 .) // . . . 1989. 9. . 5056.

62. . I : . , 2002. 242 .

63. .. - VIII . : , 2000, 423 .

64. .., .. . , 1999, 520 .

65. . . / . . . 1997. 423 .

66. .. .. . - . , 1990. 176 .

67. .. ( VIII I .). : , 1996. 376 .

68. . // . , 1924. . CXXXIV CXXXV. . 161184.

69. . : ( ). . ., 1998. 392 .

70. .. (1920 1950). , 1957. LVI +120.

71. .. . : , 1959. 230 .

72. .., . . .. // . . . 1993. 1112. . 92109.

73. .. - : ( I ). .: , 2001. 585 .

74. .. : . .. // : . . 1998.

75. . -. // . . . Գ, 1995. . 6. . 1. 470 .

76. - . . ., 1994. .1. 483 .

77. .. .. . ( ). ., 1909. 76 .

78. .. ( I .). ., 1959. 222 .

79. .. ( I ). ., : ³-, 2001. 440 .

80. . // ˳- . 1911. . 53. . 533545.

81. . / ϳ . . . , 1925. 106 .

82. . . 19171956: . . ., 2003. 250 .

83. . . , 1995. 88 .

84. . // . . . .: . . , 1994. . 242356.

85. . // . . . 1992. 2. . 139141.

86. .. : (1924 1934). ., 1993. 200 .

87. - . // . - / . ;

׳, 1962. . LIII. . 7111.

88. - . ( ). , 1955. . 1. 152 .

89. .. // . 1999. 3. . 1120.

90. .. // . IV -. . ., 2000. . 214220.

91. .. . XVII . .: , 2002, 480 .

92. .. I .: , , 볳. .: - . . .. , 1999. 388 .

93. . ³ : . ., 2000. 304 .

94. . ( VIII ). // . .. 1993. 78. . 316.

95. .., ., ʳ .. .. Akademi: , , . ., 1993. 320 .

96. . . (I . ). .: , 2005. 378.

97. .. ? // . ., 1918. . 1. . 1819.

98. . : // . 2001. . 14. . 118134.

99. . . ʳ . 쳻 // . ³, 1921. . 3. . 165170.

100. . // ϳ : . , 1922. . 95102.

101. . . ³ . . , 1929. 133 .

102. .. . .: , 1999. 148 .

103. .. : . .: , 2001 191 .

104. .. : . .: , 2003. 120 .

105. / . .. , .. , .. , .. , .. -, .. ., 1914. . 1 360 .

106. - 20 : . ..1983. . 1. 510 .

107. 19211926. . 1927. 236 .

108. . . , 1902. 59 .

109. . . , . . .. . , 1925.

110. . . , , /. . ., 2000. 354 .

111. . 18571927 / . . . ., 1929. 216 .

112. .. 18661926. ., 1927. 143 .

113. .. . 70- 50- . ., 1927. 1189 .

114. .. 60- 40- . ., 1928. 492 .

115. .. // . / . - . , 1929. . 1838.

116. . ʳ // . 1998. 34. . 113124.

XVIII 20- . XX .

. .. ..

. , www.ehu.lt e-mail:a1605@mail.ru 01.03.2007 .

60x901/16. .

GaramondNarrow.

. . . 19,5. 200 . 114.

Petro Ofsetas

algirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 ||
 
 >>  ()

:...
 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .