, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

.. ...

-- [ 4 ] --

35. ( ). , 1952. 554.

36. . . . , 1949, . 30, . 1525.

37. . . . , , 1961, . XII, . 2931.

38. . . .:

. ., 1970, . 153158.

39 p . . . .: .

., 1882, . 3,496 .

40. e . . ' . , , 1961, . XIII, . 6280.

41. . . . ., 1957. 240 .

42. . . .., 1971. 168 .

43. X. . , 1970, 156, . 145169.

44. . . . 1913, . 301308.

45. ., . . , 1956, . 1.335 .

46. a p e - e e e . . 1901 . . , ., 1904, . 6, . 15.

47. . . . , , 1926, . III, . 3, . 181296.

48. . . 1918 1928 ., . 1.296 .

49. . . pp. , I . , . 2, . 269339.

50. . . ³ . , . 2, . 93105.

51. . . . , . 2, . 157199.

52. i . . . , . 2, . 3147.

53. i . . . , . 3, .

567.

54. . . . , 1932, 78, . 5461.

55. . ., . . 19331934 .. , ., 1936, . 5, . 210217.
56. . ., . . . 1936 . . , /.

57. . . . .: XXIII .. , 1956, 32, . 19105.

58. . . . , 1957, . 7,.

. 4953.

59. . . .., 1967.195 .

60. . . . , ., ., 1974, 16, . 133141.

61. . . . . ., ., 1978, 19, . 7485.

62. p . . . . .... . . . ., 1955. 25 .

63. p . . ( . . )., 1967, 4, . 123145.

64. p . . . .: . ., 1969, . 6976.

65. . . . .: . ., 1969, . 7781.

66. . . . .: no . ., 1970, . 1, . 184225.

67. . . . ., 1978. 160 .

68. . . : ( ). ., 1974.408 .

69. X. . . , 1952, . 21, 48, . 324.

70. X. . . .: . , 1956, . 49141.

71. X. . . , 1958, 2, . 933.

72. X. . ., 1950, 12, . 2937.

73. . . I . . . , 1959, 72. 150 .

74. . . . - ( 1954 1958 .)., 1962, 1, . 221240.

75. . ., 1970, . 1. 272 .

76. e p . . VVIII .: . .... . . . ., 1978. 22 .

77. . . ., 1971, . 1. 232 .;

1973,, . 2,241 .;

1974, . 3.423 .

78. . . . . .

- . IX , , 1893, -. II, . 1164.

79. . . . X , ̄ 1899, . I, . 71171.

80. . . . , 1966, . 107, . 8091.

81. . . . , 1960, 2, . 115127.

82. . . 1888 . .: /. , ., 1889, . 13, . 1, . 6583.

83. . . . , 1893. 612 .

84. . ., p- . . , 1896. 143.

85. 1873 : . , .,.

1903, . 5, . 629.

86. . . . Acta-Baltica Slavica, 1962, V, c. 129145.

87. . . . , 1964, . 102, . 7074, 88. . . - I . ., 1969, 2, . 116125.

89. . . . ., 1970. 200 .

90. . . . Studia archeologica in memoriarrr H. Moora. Tallin, 1970, . 166171.

91. . . . .: , 1962 . , - . ., 1963^ . 2731.

92. .. - . , 1959, 2, . 3546.

93. e e . . . , 1957, 54. 240 .

94. . . . ., 1867. 74 .

95. . . . ., 1867. 136 .

96. e p a I. . . , . 2, . 8591.

97. . . ( I . .). .: . ., 1952, . 1, . 965.

98. . . ., 1952, 28.274 .

99. . . ( ). .: . ., 1974, . 790.

100. . . . , 1961, 101. 162 .

101. . . ., ., 1899, . 11, . 1/2, . 177302.

102. . . ., ., 1903, . V, . 1, . 111142.

103. . . . , ., 1905, . VII, . 1, . 8393.

104. . . , 1905 . . . ., ., 1906, . VIII, . 2, . 185211.

105. . . . , 1951, . 38, . 8290.

106. . . 19491951 ., 1953, . 52, . 6067.

107. . . . : , ., , 1955, 1, . 95109.

108. . . I II . . , 1960, Ab 76. 327 .

109. . . , 1926, 8/9.

110. . . . , 1949, . 27, .

104112.

111. . . . . , ., 1959, . 1, . 111127.

112. . . 1926 1928 ., . 2, . 121145.

113. p . . . . , 1935, . 106, . 97180.

114. p . . . , 1940, . 5, . 1016.

115. . . . . , 1941, 5. 150 .

116. . . . ., 1953. 312 .

117. . . ., 1959, 70, . 119153.

118. . . 1957 ., 1960, . 79, . 8082.

119. . . . .: . ., . . . .;

., 1963, . 3141.

120. . . -, . .;

., 1966.308.

121. . . . , 1976, 3, . 203216.

122. . . ., 1952, . 47, . 125129.

123. . . ., 1857.303 .

124. . . . , 1962, 1, . 257.

125. . . . , 1941, 3, . 212235.

126. . . . , 1956, 51. 183 .

127. . . . , 1962, 107. 129 .

128. . . . .: . ., 1983, . 1618.

129. . . . Η1975. ., 1976, . 429430.

130. . . . .: .

, 1977, . 99103.

131. . . . . Η1976. ., 1977, . 419.

132. . . .Η1977. ., 1978, . 427428..

133. . . . Η1981. ., 1982, . 365.

134. . I. , . . , 1979, 5, . 7783.

135. . I. . , 1980, 2, . 2729.

136. . . ., 1959, 60, . 323523.

137. M. X. - (V . . . V . . .). , 1955. .

138. . . I . . , , 1961, . 4, . 344 367.

139. . . . .: - , 1961 . , 1962, . 3840.

140. . . . . .: . ., . . . .;

., 1963, . 141177.

141. . . (VIII . . .IIIIV . . .): . .... . .

. ., 1963. 22 142. . . , . , , 1967, . 6, . 241251.

143. . . . , , 1967, . 17, . 140153.

144. . . . Η1967. ., 1968, . 4043.

145. . . - . . .: . ., 1972, . 100114.

146. . . - I . .: . ....

- . . ., 1975. 33.

147. . . 1949 54 ., 1958.38 .

148. . . . .: . ., 1959, . 1, .

222232.

149. . . ., 1961, . 2.234 .

150. ., . ( ). .: . , 1966, . 175185.

151. . . . . 1957, '1, . 178198.

152. . . ., 1961, 1, . 7390.

153. . . . ., 1971, . 2. 275 .

154. . . . .:

. ., 1966, . 166182.

155. . . - . .: XI . ., 1967, . 406424.

156. . . . Η1968. ., 1969, . 342344.

157. . . . .: XII . ., 1969, . 3142.

158. . . . .: . ., 1969, . 262289.

159. . . . .:

. ., 1969, . 106110.

160. Bga K. Rinktinai rastai.Vilnius, 1961, s. 732742.

161. Bukowski Z Kilka uwag na temat funkciji niektrych ozdb guzikowatych kultury uyckiej.Archeologia Polski. W-wa, 1960, t. 5, z. 2, s. 197241.

162. Daugudis V. Auktadvario pilikalnio itvirtiiiimai ir pastatai. . , . , 1962, 1, . 4369.

163. Daugudis V. Seniausieji mediniai pastatai ir renginiai Lietuvoje (3 M. e. I tkstantmeio I puses pastatai). . , . , 1976, l, p. 5767.

164. Dechelette J. Manuel d'archeologie prehistorique, Celtique et Gallo-Romai ne. ris, 1927, t. 4.746. p.

165. Gaerte W. Urgeschichte Ostpreussens.Knigsberg, 1929.274 S.

166. Gedl M. Cmentarzysko kultury uyckiej w Dankowie, pow. Kobuck. Materiay Archeologiczne, Krakw, 1961, t. 3, s. 65111.

167. Gedl M. Szkieletowy obrzdek pogrzebowy w kulturze uyckiej. Krakw, 1964. 139 s.

168. Graudonis J. Par daiem Latvijas agro metaly period kaul rotadatu tipiem. Arheologija un etnografija, Riga, 1974, XI, Ipp. 6373.

169 G r i g a l a v i i e n e E. I tkstantmeio pr. m. e. Lietuvos piliakalniu kaulo dirbi niai (1. Darbo rankiai).. , . , 1975, . 4, (53), . 7383.

170. G r i g a l a v i i e n e E. I tkstantmeio pr. m. e. Lietuvos piliakalniu kaulo dirbi niai (2. Mediokls ir vejybos rankiai, ginklai). . , , 1976,.

. 1 (54), . 5156.

171. G r i g a l a v i i e n e E. I tkstantmeio pr. m. e. Lietuvos piliakalniu kaulo dirbi niai (3. Papuoalai).. , . , 1976, . 3 (56), . 6980.

172. K o s t r z e w s k a M. Wyroby kamienne kultury uyckiej. Przegi Archeologicz ny, 1953, 9, 2/3, s. 239246.

173. K o s t r z e w s k i J. Przedmioty brzowe i elazne z grodu kultury lyzyckiej \\r Biskupine, s. 1., 1950, s. 96.

174. Latvijas senatne: Gelvedis par muzeja ekspozicija. Riga, 1959, 38 Ipp.

175. Kulikauskas P., Kulikauskiene R., Tautaviius A. Lietuvos archeologijos bruoai. Vilnius, 1961. 558 p.

176. Lietuvos TSR archeologijos: Atlasas Vilnius, 1975, t. 2,226 p.

177. M a l i n o w s k i T. Osadnictwo kultury uyckiej wczesnej epoki elaznej w Siup cu Fontes, 1958, t. VIII/IX, s. 197.

178. M o o r a H. Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n Chr. Tartu, 1929, 1938, t. I, II, 533 S.

179. P i a s k o w s k i J. Metaloznawcze badania przedmiotw elaznych z Miean i Su daty (LSRR). Wiadomoci Archeologiczne, 1966, t. 31, z. 4, s. 363378.

180. S l a w i s k i W., G i e r a s i m o v M., K o c i k A. Szcztki rolinne z kurhanw z okresu rzymskiego odkryte na Suwalszczynie.-- Wiadomoci Archeologiczne, 1958,.

t. 25, s. 145148.

181. S t u b a v s A. Par Latvijas pilskalnu tipologij un klasifikacij. Arheologija un etnografija, Riga, 1974, XI, Ipp. 7488.

182. S u l i m i r s k i T. Kultura wysocka. Krakw, 1931. 220 s.

183. . . 1961 1962 . ( ). , . 147. 40 .;

1966 . (, ;

). , . 328;

1974 . , . 473.

184. . . 1975 . , . 525;

1976 . , . 535;

1977 . , . 714;

1978 . , . 715;

1979 . , . 720.

185. . . - I . . 1975 . , . -2/2152.

186. . . 1964 . , . 237;

1965 . , . 257;

1966 . , . 273.

187. . . . 1965 . , . 259;

1970 . ,, . 368;

1972 . , . 413.

188. . (, . 8305, 102, 7206).

189. . .-. ( . 1644, 1911).

190. - , . 1095.

191. . . . (, . 1461, 606).

() ʗ - . H. H. - , . 13 - , . 5.

㳳, . 1. ., 1928;

. , . 2. ., 1930;

㳳 - , . 3. ., ............. I. 1. ........ 2. ....... 3. ............ II. 1. ......... 2. .......... 3. ........ 4. ........ III. - 1. - ............ 2. ....... 3. ......... 4. ......... 5. ........ IV. , , 1. - ............. 2. ........ 3. ....... 4. .. ............ ........ .......... . . . . . . . . . . P e . . . 21.05.85. 07.08.85. 17354.

70100 1/16. . . 1. . . . . . 10,32. . .-.

10,40. .-. . 9,55. 830 . . 1193. 1 . 30 .

, . 220600. , , 68. . () .

220600. , , 68.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 
 >>  ()

<

 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .