, , ,

<<

 >>  ()

1 (19)

2010

2003

2

2010

:

,,

.

,

-,,.

,,.

,,,.

:

,,.

,.

,,..

.

.

,,.

.

( ),,.

.

.. (. ),,.

.,,.

.

,,.

(. ),.

(. ),,.

, -,,.

( ),,,.

, .

ISSN 2072- :

129226,, 2-,. : (499) 181-50-36, e-mail: Vestnik@mgpu.ru : vestnikmgpu.info@mail.ru ,................................................................................................................................

.,.

............................................................................................

.................................................

...........................................................,.,.

....................................................................... ................

..................................................,.,.,.,.,.,.

...................................................................................................

............................................................................................................

....................................................................................... 4 [ ].

...........................................................................

........................................

.......................................................................

............................................................

.....................................................................................................

.................................................

..................................................................... , 2010, 1 (19).................................................................................................. [ ] !

.

,., 2003,,,. .

. ..

,.. , .,.,.

., web 2.0.,.,,,.

6 [ ].

..,,.

: ;

;

;

;

.

., ),.,.

: 1) - - 2).

( ),.,,, ( ) [56]., 1968.

[35;

55]., ( ) [56].

,, (,, [ ] [34;

51;

52;

53]),.,,,,,,.

..

,,, [2;

10;

33;

49]..,,.

,,,,,, [4:. 213;

23;

26].

, [2;

40]., ,. [14],, [40;

41].

, (, ),.,.

,., :,,,,,,,,.,,, [35;

39;

40;

43].

.

.

I...

[3:. 252]. ( ) :

,,,,.,, 8 [ ],.,, [41;

43]. (, ),, [13;

25;

27]. ( ),, [25:. 17].,,,, [1;

25].

, ,. ,. ,, , [20;

25:. 17].

, ,..,. ,.. (, [17]).,, ( ),,, ( ) [41].

. :

( [15:. 25]).,,, [13].,,.

[15:. 23].

,,, [ ] [8;

9;

12;

1719]..., ( ) [12:. 92, 169] [12:. 156].,, ( ),,,, [12:. 92, 169].

,. [12:. 215].,, :

[12:. 217].

( ), [12:. 222, 223].

( ),.

. : [32:. 17].,, , ( ),,, ( ),.

(, ),,.

, , , ( ),,,,.

( ). [29].,,,, [29:. 34]..., 10 [ ] ,, (. , ) [1315].,,., [32:. 20].., [29:. 84]. , [ ].,,,,.

, ( ), ( )., ( ), ).

,,., [34:. 696].

.

, [11;

23;

24;

26].,, ( )., (, ) ( ), [11;

23;

32].

,,,,, ( ), [29].,,.

[11:. 246],,,,,,,,. , (, ).

[ ] :

, ,,,, ., ( ), [32]. ( ), , , [ ].

,, ( ) ( ). , ( ),, ( ) [32],. .

, ( ),,., ( ),,, ( ) [23]., ( ),,.

,,, (,, ),,, ( ),.,, ( ),,.,,,,.

, ( ),,.

. ( 12 [ ] ).

:, ( ) .,,,,.,,,, [32:. 24].. ( ).

( ),,,., ( ),,.

. ( ) ): , , , , , + , 0 1, ( ).

0( ) 1( ),, .

.

,, [27].,,,,,.

II..

,,.

90-,.,, [3841;

4347].

[ ] 1., ,.

2., ( ).

3. (, ),, ...

. ( [28]) ., ( ). (. [7;

16;

21]).

. (, [28]) ..

. (,,, ,, ). ,. -.

., ( ) ( ) ,.

., (, [30:. 38]),,.

. ( ) ( ),.

4.,,,,, 14 [ ].. (,,,, [21]),,. ),.

.

,,,, ). ( ),, [37:. 3].

,,,,.,,. :,,,,,.

( ). , ( . learning [56;

58;

60]). , . , [56:. 3].

5. -, (,,,,..),, ( ),.

( ).

., , [ ] ( ), ( ) [15:. 28].

),,,,,.

6.,,,,,,.,,,,, [17;

19;

48].,,,, ( ),,.

7.,,,.

III..,.,,., [46]. :,,, ( ),.,,,.

, [3941;

43;

45;

47], (, [42]).

,,, [46;

3841;

4347].

,,, (, 16 [ ],, [46]),.

, ( ). .

, [5;

6] (,.

)., , ( ), ., ( ). ( ),, ( ), ( ).

, ), (,, ).

, :.,,,. [14],, (, ), (,,, ).,,,,,,,.

( ) ( ).

) ,, ( ) [5]. ( ). ( ,,,, [ ] ) (, ).

, [22],.

, ),, [5].,,,,, ( )., ),, [62],.

( ), ( ), [28;

32],, : ( ), (,,, ), ( ).

,,,. [31:. 488].

, (, ),.

,,.

,,.

, ( ), : ( );

( );

( );

( );

( ).

. ( ),,.,,,.

18 [ ],.

[40;

54;

57;

59;

61;

62].

.

[50]:,,,,.

, ,,, [36;

37],.

1.. /.,.,. //. 2008. 10. . 1624.

2. /...;

..

. ;

... .:, 2007. 524.

3... /. ;

..

.. .:, 1982. 479.

4.. :. /.. .:., 1991. 384.

5.. /...:, 1996. 416.

6...( )/.. .:, 1974. 328.

7.. /. //.. 2009. 4. . 2633.

8... /.,.. .:, 2005. 240.

9.. : /.,.. .:, 2007. 272.

10.. 2-.,. .:

, 1993. 704.

11. /... ;

..:.,.,.. .:, 1988. 847.

12... /.,. ;

.

... .:, 1990. 344.

13.. 3-.,..:

, 2003. 1280.

14.. : /.. :, 2008. 288.

15..

/. // :. 2008. 1. . 2340.

[ ] 16.. : /. //.

. 2009. 4. . 1825.

17.....

/.., 2005. 193.

18.. /.., 2007. 219.

19.. /.. .:, 2006. 92.

20.. /. //. 2009. 2. . 4045.

21.., /. //. 2008. 11. . 5059.

22.. /.. .:, 1981. 216.

23. /.... 2-. .:

...., 1989. 751.

24...:, 1994. 752.

25.. /. //.. 2009. 11. . 1623.

26. /....;

....;

... .:

, 1991. 560.

27. /.:.,.,.. 2-. .:, 1989. 815.

28.. /. ;

.. .:

, 1992. 215 c.

29.. :

/. ;

.. .:, 1991. 240.

30.. /. //.. 2009. 11. . 3441.

31.. (, )/.,...:, 1998. 608.

32.. : /.. 3-.,. .:, 2009. 304.

33. (.,.

CD) /..... .;

:, 2009. 1736.

34. : /.:. (.

.). T. 1. : , 2000. 864.

35. /.. ;

... .:, 2008. 1040.

36.. /.. 2-. .: , 2010. 520.

37.. /. // :. 2009. 1. . 512.

38.. /. // (, ). .:, 2005. . 310348.

20 [ ] 39..

// : /.,.,.;

..,.. .:, 2008. . 7091.

40..

( )/. //.

19 2008. ., 2008. C. 6472.

41.., ( )/. //.. 7.

.. :... 11 (24). .:

., 2007. C. 5560.

42.. :

/. //. 2009. 3( 1). :,, . .:

, 2009. . 814.

43..

/. // :

. 2007. 5 (42). . 917.

44.. :,, /.. .:., 1994. 196.

45..

( )/. // 2( 1). :

,, . . 1. :, 2007. 227.

46.. :.

...... 13.00.01 /.

. ., 1995. 48.

47.. :.,, . /...:, 1997. 302.

48.. :. /.., 2007. 213.

49. /..-....:....., 1977. 776.

50.., /. //.. 2006. 2. . 123132.

51. :,, : /.

.. .:. 2008. 472.

52. : /.,.,... 2-,.. : , 2008. 524.

53.

: : .:, 2007. 292.

54. ECTS Users Guide. Brussels, 6 February 2009.

55. Education at a Glance [ ]: OECD Indicators 2009 Edi tion. Paris: OECD Publications, 2009. URL: http://www.oecd.org./document.

[ ] 56. International Standard Classification of Education. ISCED 1997 [ ] // UNESCO. URL: www.uis.unesco.org/en/pub/pub.

57. The Bologna Process 2020 The European Higher Education Area in the new decade [ ] // Communiqu of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-la-Neuve, 2829 April 2009. URL: http://www.bologna2009benelux.org.

58. The Concise Oxford dictionary of current English. New seventh edition / Edited by J.B. Sykes. Oxford University Press, 1987. 1264 p.

59. The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF) [ ]. URL: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture.

60. The Oxford dictionary for the business world. Oxford University Press and Market House Books, 1993. 996 p.

61. The Qualifications Frameworks for European Higher Education Area [ ]. URL: http://www.ond.vlaanderen.be/.

62. Turning Education Structures in Europe. 2 nd Edition [ ]. URL: http://tuning.unideusto.org. 2008.

Bibliografiya 1. Amb'orn Ya. Samoorganizuyushhayasya kvantovaya Vselennaya / Ya. Amb'orn, R. Loll, E. Yurkevich // V mire nauki. 2008. 10. S. 1624.

2. Glossarij sovremennogo obrazovaniya / Nar. ukr. akad.;

pod obshh. red.

E.Yu. Usik;

sost.: V.I. Astaxova i dr. X.: Izd-vo NUA, 2007. 524 s.

3. Esenin S.A. Stixotvoreniya;

Poe'my' / S.A. Esenin;

sost. i vstupit. stat'ya A. Koz lovskogo. M.: Xudozhestvennaya literatura, 1982. 479 s.

4. Kagan M.S. Sistemny'j podxod i gumanitarnoe znanie: izbr. stat'i / M.S. Kagan. L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1991. 384 s.

5. Kagan M.S. Filosofiya kul'tury' / M.S. Kagan. SPb.: Petropolis, 1996. 416 s.

6. Kagan M.S. Chelovecheskaya deyatel'nost' (Opy't sistemnogo analiza) / M.S. Kagan. M.: Politizdat, 1974. 328 s.

7. Kingsli D. Ot atomov k priznakam / D. Kingsli // V mire nauki. Specvy'pusk. 2009. 4. S. 2633.

8. Knyazeva E.N. Osnovaniya sinergetiki. Sinergeticheskoe mirovidenie / E.N. Knyazeva, S.P. Kurdyumov. M.: KomKniga, 2005. 240 s.

9. Knyazeva E.N. Sinergetika: Nelinejnost' vremeni i landshafty' koe'volyucii / E.N. Knyazeva, S.P. Kurdyumov. M.: KomKniga, 2007. 272 s.

10. Maly'j tolkovy'j slovar' russkogo yazy'ka: Ok. 35 000 slov. 2-e izd., ster. M.:

Russkij yazy'k, 1993. 704 s.

11. Matematicheskij e'nciklopedicheskij slovar' / Gl. red. Yu.V. Proxorov;

red. kol.:

S.I. Adyan, N.S. Baxvalov, V.I. Bityuckov i dr. M.: Sovetskaya e'nciklopediya, 1988. 847 s.

12. Nikolis G. Poznanie slozhnogo. Vvedenie / Per. s angl. V.F. Pastushenko / G. Nikolis, I. Prigozhin. M.: Mir, 1990. 344 s.

13. Novejshij filosofskij slovar'. 3-e izd., ispravl. Mn.: Knizhny'j Dom, 2003. 1280 s.

14. Onoprienko V.I. Naukovedenie: poisk sistemny'x idej / V.I. Onoprienko. Kiev:

Informacionno-analiticheskoe agentstvo, 2008. 288 s.

15. Onoprienko V.I. Sistemno-informacionnaya metodologiya v sovremennoj nauke / V.I. Onoprienko // Nauka ta naukoznavstvo: M zhnarodnij naukovij zhurnal. 2008. 1. S. 2340.

22 [ ] 16. Orr A. Estestvenny'j otbor: proverka faktami / A. Orr // V mire nauki. Spec vy'pusk. 2009. 4. S. 1825.

17. Prisnyakov V.F. Vlast'. Terror. Revolyuciya. Katastrofy' v gumanitarny'x proces sax / V.F. Prisnyakov. Dnepropetrovsk, 2005. 193 s.

18. Prisnyakova L.M. Sistemny'j analiz povedeniya lichnosti / L.M. Prisnyakova. Dnepropetrovsk, 2007. 219 s.

19. Romanov V.L. Social'no-innovacionny'j vy'zov gosudarstvennomu upravleniyu / V.L. Romanov. M.: Izd-vo RAGS, 2006. 92 s.

20. Rubi M. Dlinnaya ruka vtorogo zakona termodinamiki / M. Rubi // V mire nau ki. 2009. 2. S. 4045.

21. Sen'kov O. Geny', kotory'e my' menyaem / O. Sen'kov // V mire nauki. 2008. 11. S. 5059.

22. Simonov P.V. E'mocional'ny'j mozg / P.V. Simonov. M.: Nauka, 1981. 216 s.

23. Slovar' po kibernetike: Sv. 2000 st. / Pod. red. V.S. Mixalevicha. 2-e izd. K.:

Gl. red. USE' im. M.P. Bazhana, 1989. 751 s.

24. Sovremenny'j slovar' inostranny'x slov: Ok. 20 000 slov. SPb.: Due't, 1994. 752 s.

25. Terner M. Proisxozhdenie Vselennoj / M. Terner // V mire nauki. Specvy'pusk. 2009. 11. S. 1623.

26. Tolkovy'j slovar' po vy'chislitel'ny'm sistemam / Pod. red. V. Illinguorta i dr.;

per.

s angl. A.K. Belockogo i dr.;

pod red. E.K. Maslovskogo. M.: Mashinostroenie, 1991. 560 s.

27. Filosofskij e'nciklopedicheskij slovar' / Redkol.: S.S. Averincev, E'.A. Arab Ogly', L.F. Il'ichev i dr. 2-e izd. M.: Sovetskaya e'nciklopediya, 1989. 815 s.

28. Foks R. E'nergiya i e'volyuciya zhizni na Zemle / R. Foks;

per. s angl. M.: Mir, 1992. 215 s.

29. Xaken G. Informaciya i samoorganizaciya: Makroskopicheskij podxod k slozh ny'm sistemam / G. Xaken;

per. s angl. M.: Mir, 1991. 240 s.

30. Xauzer M. Vozniknovenie razuma / M. Xauzer // V mire nauki. Specvy'pusk. 2009. 11. S. 3441.

31. X'ell L. Teorii lichnosti (osnovny'e polozheniya, issledovaniya i primenenie) / L. X'ell, D. Zigler. Spb: Piter Kom, 1998. 608 s.

32. Chernavskij D.S. Sinergetika i informaciya: Dinamicheskaya teoriya informacii / D.S. Chernavskij. 3-e izd., dop. M.: LIBROKON, 2009. 304 s.

33. Vely'ky'j tlumachny'j slovny'k suchasnoyi ukrayins'koyi movy' (z dod., dopovn.

ta CD) / Uklad. i golov. red. V.T. Busel. K.;

Irpin': Perun, 2009. 1736 s.

34. Ekonomichna ency'klopediya: v 3-x tomax / Redkol.: S.V. Mocherny'j (vidp.

red.) ta in. T. 1. K.: Akademiya, 2000. 864 s.

35. Ency'klopediya osvity' / Akad. ped. nauk Ukrayiny';

golovny'j red. V.G. Kre men'. K.: Yurinkom Inter, 2008. 1040 s.

36. Kremen' V.G. Filosofiya lyudy'nocentry'zmu v osvitn'omu prostori / V.G. Kre men'. 2-e vy'd. K.: T-vo Znannya Ukrayiny', 2010. 520 s.

37. Kremen' V.G. Filosofiya lyudy'nocentry'zmu u svitli nacional'noyi ideyi / V.G. Kremen' // Vy'shha osvita Ukrayiny': teorety'chny'j ta naukovo-metody'chny'j chasopy's. 2009. 1. S. 512.

38. Lugovy'j V.I. Derzhavna polity'ka i upravlinnya v osviti / V.I. Lugovy'j // Desyat' rokiv stanovlennya (dosvid doslidzhen', rozrobok i vprovadzhen' u sferi derzhavnogo upravlinnya). K.: Vy'd-vo NADU, 2005. S. 310348.

39. Lugovy'j V.I. Informacijna zalezhnist' osoby'stisnoyi oriyentaciyi pedagogichny'x texnologij // Osoby'stisno oriyentovani texnologiyi navchannya i vy'xovannya u vy'shhy'x navchal'ny'x zakladax: kolekty'vna monografiya / V. Andrushhenko, N. Divins'ka, [ ] B. Korol'ov ta in.;

za zag red. V. Andrushhenka, V. Lugovogo. K.: Pedagogichna dumka, 2008. S. 7091.

40. Lugovy'j V.I. Informacijno-kompetentnisny'j pidxid do rozvy'tku osoby'stosti v osviti (teorety'ko-metodologichny'j aspekt) / V.I. Lugovy'j // Psy'xologo-pedagogichni zasady' rozvy'tku osoby'stosti v osvitn'omu prostori. Materialy' metodologichnogo seminaru APN Ukrayiny' 19 bereznya 2008 r. K., 2008. C. 6472.

41. Lugovy'j V.I. Informaciya, informacijne suspil'stvo ta informacijna rol' osvity' (teorety'ko-metodologichny'j poglyad) / V.I. Lugovy'j // Naukovy'j chasopy's Nacional'nogo pedagogichnogo universy'tetu imeni M.P. Dragomanova. Seriya 7.

Religiyeznavstvo. Kul'turologiya. Filosofiya: zb. nauk. prac'. Vy'pusk 11 (24). K.:

NPU imeni M.P. Dragomanova, 2007. C. 5560.

42. Lugovy'j V.I. Kompetentnosti ta kompetenciyi: ponyattyevo-terminologichny'j dy'skurs / V.I. Lugovy'j // Vy'shha osvita Ukrayiny'. 2009. 3 (dodatok 1). Tematy'chny'j vy'pusk Pedagogika vy'shhoyi shkoly': metodologiya, teoriya, texnologiyi. K.: Gnozy's, 2009. S. 814.

43. Lugovy'j V.I. Kul'turno-informacijna teoriya osvity' i pedagogichny'j ponyatijno kategorial'ny'j aparat / V.I. Lugovy'j // Novy'j kolegium: naukovy'j informacijny'j zhur nal. 2007. 5 (42). S. 917.

44. Lugovy'j V.I. Pedagogichna osvita v Ukrayini: struktura, funkcionuvannya, tendenciyi rozvy'tku / V.I. Lugovy'j. K.: Vy'd. MAUP, 1994. 196 s.

45. Lugovy'j V.I. Problema vy'soky'x pedagogichny'x texnologij ta osoby'stisnoyi oriyentaciyi yix v osviti (teorety'ko-metodologichny'j aspekt) / V.I. Lugovy'j // Vy'shha osvita Ukrayiny' 2 (dodatok 1). Tematy'chny'j vy'pusk Pedagogika vy'shhoyi shkoly':

metodologiya, teoriya, texnologiyi. T. 1. Rivne: RDGU, 2007. 227 s.

46. Lugovy'j V.I. Tendenciyi rozvy'tku pedagogichnoyi osvity' v Ukrayini: avtoref.

dy's.... d-ra ped. nauk. 13.00.01 / In-t pedagogiky' i psy'xologiyi prof. osvity' APN Ukrayiny'. K., 1995. 48 s.

47. Lugovy'j V.I. Upravlinnya osvitoyu: Navch. posibny'k dlya sluxachiv, aspirantiv, doktorantiv special'nosti Derzh. Upravlinnya / V.I. Lugovy'j. K.: Vy'd-vo UADU, 1997. 302 s.

48. Pry'snyakov V.F. Vy'kly'ky' suchnosti: Matematy'chni modeli. Opty'mal'ni vy'rishennya / V.F. Pry'snyakov. Dnipropetrovs'k, 2007. 213 s.

49. Slovny'k inshomovny'x sliv / Za red. chl.-kor. AN URSR O.S. Mel'ny'chuka. K.: Gol. red. Ukr. rad. enc., 1977. 776 s.

50. Slyusarenko O. Struktura ta komponentny'j sklad, pokazny'ky' i kry'teriyi ocinyuvannya profesijnoyi kompetentnosti derzhavnogo sluzhbovcya yak osnovy' jogo karyernogo rozvy'tku / O. Slyusarenko // Visn. NADU. 2006. 2. S. 123132.

51. Fenomen innovacij: osvita, suspil'stvo, kul'tura: monografiya / Za red.

V.G. Kremenya. K.: Pedagogichna dumka. 2008. 472 s.

52. Filosofiya upravlinnya: Pidruchny'k / V.G. Kremen', S.M. Pazy'nich, O.S. Po nomar'ov. Vy'd. 2-ge, dopovn. i pererobl. Xarkiv: NTU XPI, 2008. 524 s.

53. Formuvannya informacijnogo osvitn'ogo prostoru v procesi modernizaciyi seredn'oyi zagal'noyi osvity': svitovi tendenciyi. Kolekty'vna monografiya K.:

Pedagogichna dumka, 2007. 292 s.

54. ECTS Users Guide. Brussels, 6 February 2009.

55. Education at a Glance: OECD Indicators 2009 Edition. Glossary. Paris:

OECD Publications, 2009. [E'lektronny'j resurs] URL: http://www.oecd.org./document.

56. International Standard Classification of Education. ISCED 1997 // UNESCO.

[E'lektronny'j resurs] URL: www.uis.unesco.org/en/pub/pub.

24 [ ] 57. The Bologna Process 2020 The European Higher Education Area in the new decade // Communiqu of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. [E'lektronny'j resurs] URL: http://www.bologna2009benelux.org.

58. The Concise Oxford dictionary of current English. New seventh edition / Edited by J.B.Sykes. Oxford University Press, 1987. 1264 p.

59. The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). [E'lek tronny'j resurs] URL: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture.

60. The Oxford dictionary for the business world. Oxford University Press and Market House Books, 1993. 996 p.

61. The Qualifications Frameworks for European Higher Education Area. [E'lektron ny'j resurs] URL: http://www.ond.vlaanderen.be/.

62. Turning Education Structures in Europe. 2nd Edition. [E'lektronny'j resurs] URL: http://tuning.unideusto.org. 2008.

Lugovoy, Vladimir I.

Information and Education The article deals with the systemic approach to information and education, reveal ing their basic features and interconnection. It also proves that education is based on in formation, the development of personality and mankind being conditioned by information and education.

Key-words: information;

education;

kinds of information;

structure of education;

high pedagogical technologies.

[. ].

.,.

, .

: ;

;

;

;

.

:

,,.

, ;

( ) ;

( ).

N = 2I, I ;

( 1 ).,. ( ). 1 1 1, 1000 1. D. 26 [ ] : 44,1, 22,05, 11,025.,,, 20 20 ;

, ;

( ), ( ) ;

;

.,. I, I 2 =N ;

(A) :

A=D T I / 8, D ( ), T ,I ( ).

;

(A) :

A=2 D T I / 8,,.

, (. 1).

, 44,1 22,05 11, 16, 10,1 5,05 2, 16, 5,05 2,52 1, 8, 2,52 1,26 ,,.

1. ( ), 22,05 8..

.

,, :

1. 1 ? ? ? ?

2. 1 ?

3. ?

4. ( )1,1,1.

[. ]..

1. ( ) ? (A = D T I / 8).

?( 8 ).

?( ) ?( ) ? (22,05 =22,05 1 000 = 22 050 ).

:

A=D T I / 8 = 22 050 10 8 / 8 = 22 0500.

: 220 500.

: :

, D = 22,05, ) :A=D T I / 8.

T = 10, I=8. 8.

:

22,05 = 22,05 1 000 = 22 050.

:

A=D T I/8= = 22 050 8 / 8 = 220 500.

:A? : 220 500.

1., 44,1 16.

: :

, A=D T I/8 D = 44,1,.

T=2, A = 44 100 ( ) 120 ( ) 16 ( )/8( )= I = 16. = 10 584 000 = 10 335,9375 = = 10,094.

:A? : 10.

2. 2,6. 1.

?

28 [ ]. :

.,.

2. ? (D I= / ).

?( ) ?( ).

? (2,6 = 2 726 297,6 ). ? (60 ).

:

D I = / = 2 726 297,6 / 60 = 45 438,3.

, D = 45 438,3 / I.

8 16 (1 2 ).

45 438,3 = 45, 44,1 , 22 719,15 = 22,7 22,05 .

:

1 22,05 2 44,1.

: :

= 2,6, =1. :DI= / ( )/( ):

2,6 = 2 726 297, DI= / = 2 726 297,6 / 60 = = 45 438, D = 45 438,3 /I I= I = 16 (1 2 ).

D = 45 438,3 = 45,4 44,1 , D = 22 719,15 = 22, 22,05 : :

D? 1. D = 22,05, I = 16, I? 2. D = 44,1,I=8.

[. ] 3. 5,25, 16., 22,05 ?

.

..

.

3.

? (T = A / D / I).. ?( = / / ).. (5,25 = 5 505 024 ).

, ? (5 505 024 / 22 050 /2 = 124,8 ).

: 124,8.

: :

= 5,25, T=A/D/I I = 16,.

D = 22,05. = 5,25 = 5 505 024.

T = A / D / I = 5 505 024 / 22 050 / 2 = 124, : ? : 124,8.

1. 1,3, 8.

?

: :

, = 1,3, : D= / / I: ( )/ T=1, )/( I=8. ) 1,3 = 1 363 148, D = 1 363 148,8 / 60 / 1 = 22 719,1.

:D? : 22,05.

30 [ ] 2. 5,1. 22 050. ?

: :

, : I= / = 5,1, / D: ( )/( D = 22050, )/( ):

T=2. 5,1 = 5 347 737, 5 347 737,6 / 120 / 22 050 = 2,02 = = 16.

:I? : 16.

3. 0,01, 16., 44 100 ?

: :

, = 0,01, T = A / D / I: ( )/ I = 16, )/( D = 44100. ) 0,01 = 10 737 418, T = 10 737 418,24 / 44 100 / 2 = = 121,74 = 2,03.

: ? :

20,3.

4. 1, : ) 8 ;

) 16 24.

.

,.. ( ).

4.

1 : (16 8 000 = 128 000 = = 16 000 = 15,625 ). 1 ? (15,625 60 = 937,5 ).

: ) 937,5 ;

) 2,8.

[. ] ) : :

=1, I = 16, 1 :

D=8. 16 8 000 = 128 000 = = 16 000 = 15, 1 :

15,625 60 = 937,5.

: ? : 937,5.

) : :

=1, I = 16, 1 :

D = 24. 16 24 000 = 384 000 = = 48 000 = 46,875.

1 :

46,875 60 = 2 812,5 = 2, : ? : 2,8.

5.

, 3 ?

. .

5. ? (44,1 ). ? (16). ? (A = I D).

?(,, ).

180 2 44 100 = 15 876 000 = 15,1.

: 15,1.

: :

, =3, D = 44,1 I = 16.

3 =. A = I D = 180 2 44 100 = = 15 876 000 = 15,1.

: ? :

15,1.

32 [ ] 1. ( )., 650 ?

: :

, = 650, :

. D = 11,025, I=8 (.. 1).

T = A / D / I. : 650 = 665 600.

= 665 600 / 11 025 /1 60, : ? : 60, 2.

1, 16, 48.

: :

, 1 :

=1, A = 16 48 000 2 = 1 536 000 = I = 16, = 187,5 ( 2, ).

D = 48.

1 :

A = 187,5 60 11.

: : ? 11.

3., 16 32 : ) 700 ;

) 6 300.

. ( ),.

[. ] : :

I = 16, ) D = 32, 1 :

) = 700, A = 16 32 000 = 512 000 = ) = 6300. = 64 000 = 62, 700 : = 700 / 62,5 = 11, ) 1 :

A = 16 32 000 = 512 000 = = 64 000 = 62, 700 :

= 6 300 / 62,5 = 100,8 = = 1,68.

: :

? ) 11,2, )1,68.

4., ( 44 032, 16 ). ? ( 80 )?

.

:

,.

.

: :

I = 16, A= D = 44 032, = D T I: ( )( ) =1, )( ) =1, ).

) max = 80. 16 =2.

) 1 2 44 032 = 88 064 ( 1 ), ) 60 2 44 032 = 5 283 840 ( 1 ), ) 4 800 2 44 032 = 422 707 200 = 412 800 = = 403,125 ( 80 ).

34 [ ] : : ) 88 ) ? ;

) ? ) 5 283 ) Amax ? ;

) 403,125 .

1. ? ?

2. ?

3. ?

4. / ?

? ?

5. 20 314., 16 ?

Dergacheva, Larisa M., Yagodkina, Tatyana S.

Presentation of Information in Computer Memory Solving Procedures and Recommendations Relating to the Topic Volume of a Digital Audio-File The article gives a presentation of a system of problems and tasks as well as basic theoretical facts which are necessary for a schoolchild in a class of computer science when doing the topic Volume of a Digital Audio-File.

Key-words: teaching computer science;

presentation of information;

computer memory;

a system of problems and tasks;

a teacher.

[. ].

,,.

: ;

;

;

;

.

,., :

;

;

;

, ;

;

.

,, .,.

,,.

, .

36 [ ],,,,.

,,,..,,.,,.

,.

,.

:.

. ,,,,,.

70%, 30% .,.

.

,,..,,,,.

, :

,,.

., :,.

[. ].

, :, (, ),,,,,,,,, (,.),, (,,, ).

,,,,.,,,.,,.

.,,,,,.

,,,.

,, 2 : ( ) ). (,,,,, ),,, (,,.).

(,,,,,.) (, 38 [ ].).,,.

,,, ;

,.

,,,, :

1)

;

2),,, ;

3),,,.

1.. /.,. //. Alma mater. 1998. 1 / 2. . 4750.

2.. /. //. 1995. 2. . 3135.

3.. : /...:, 1990. . 125143.

4.. /. //. ( ). .:.., 1981. 49.

5., /..:

, 1998. 41.

6. B.C.,, (, : / B.C.,.,.. 4. 44.

. //. 1996. [. ] Bibliografiya 1. Verbickij A. Razvitie motivacii v kontekstnom obuchenii / A. Verbickij, N. Bakshaeva // Vestnik vy'sshej shkoly'. Alma mater. 1998. 1-2. S. 4750.

2. Solov'ev A. Informacionny'e texnologii obucheniya v professional'noj podgotov ke / A. Solov'ev // Vy'sshee obrazovanie v Rossii. 1995. 2. S. 3135.

3. Shaxraj S.M. Osnovny'e napravleniya ispol'zovaniya E'VM v uchebnom processe yuridicheskix vuzov: Pravo i informatika / S.M. Shaxraj. M.: Izd-vo MGU, 1990. S. 125143.

4. Dudarev V.T. Opredelenie soderzhaniya podgotovki specialistov / V.T. Duda rev // Nauchny'e osnovy' opredeleniya soderzhaniya podgotovki specialistov. Razrabotka intensivny'x didakticheskix sistem (Nauchno-metodicheskie materialy')/ M.: VA im. F.E'. Dzerzhinskogo, 1981. 49 s.

5. Issledovanie koncepcij, metodov i sredstv razvitiya i reformirovaniya sistem ob razovaniya na baze informacionny'x texnologij / Otchet o NIR. M.: GosNII sistemnoj integracii, 1998. 41 s.

6. Kagerman'yan B.C. Vliyanie razvitiya nauki, texniki, e'konomiki i kul'tury' na soderzhanie vy'sshego professional'nogo obrazovaniya (Soderzhanie, formy' i metody' obucheniya v vy'sshej shkole: Analiticheskie obzory' po osnovny'm napravleniyam razvi tiya vy'sshego obrazovaniya / B.C. Kagerman'yan, M.G. Garunov, L.G. Semushkin i dr. // NIIVO. 1996. Vy'p.4. 44 s.

Eskova, Irina E.

Upgrading Methods of Teaching Computer Science to Students of Higher Educational Establishments accountable to the Ministry of Home Affairs of the Russian Federation The article deals with ways of upgrading methods of teaching which will help stu dents acquire a knowledge of software relating to the needs of militia officers.

Key-words: computer science;

professional needs;

educational and information en vironment;

motivation;

level of informational culture.

40 [ ].

.

: ;

;

;

;

.

. .

[1],,,,,,,,,,,.

,.

,,.,,...

, [. ],,,.

.,,,.,.,,,,,,..

. .

,,.

,.

,.

.

,.,,.

,,.

,.,,,,.

.

42 [ ],,.,.

,.

,,,.,..

,.

,,,..

,,.

,,,.

,.

,.

,,.

,., [. ],.,.

,,.

,,.

,,.

.

,.. ., [2].

.

1.. /. //. . 2008. 2 (13). . 3946.

2...

/. //.

. 2009. 2 (18). . 3544.

Bibliografiya 1. Levchenko I.V. Professional'no-pedagogicheskaya deyatel'nost' uchitelya informa tiki v usloviyax fundamentalizacii obrazovaniya / I.V. Levchenko // Vestnik Moskovsko go gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya Informatika i informatizaciya ob razovaniya. 2008. 2 (13). S. 3946.

44 [ ] 2. Levchenko I.V. Osnovny'e napravleniya razvitiya metodicheskoj podgotovki uchi telej informatiki v usloviyax fundamentalizacii obrazovaniya / I.V. Levchenko // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya Informatika i informatizaciya obrazovaniya. 2009. 2 (18). S. 3544.

Levchenko, Irina V.

Functions of a Computer Science Teachers Professional Activity under the Conditions of Fundamental Education The article deals with major functions of the professional activity of a teacher, dis closing their importance for fundamental methodical training of a teacher of computer science.

Key-words: fundamental education;

computer science;

methodical training;

teacher of computer science;

functions of a teachers professional activity.

[. ].,.,.

( ) 2010.

: ;

;

;

.

( ) 2010,.

A1. = 9 D16, B = 2378. C,, A C B?

1) 2) 3) 4). .

,.

, A B ( ).

: :

= 9D16, B = 2378, A C B. 16 (8) 2.

916 = 10012, D16 = 11012, = 28 = 0102, 38 = 0112, 78 = 1112, 46 [ ] B = 100111112.

100111012 100111112, 100111102, 2.

: 100111102.

: : 2.

?

A2. 7.

.

,.

, 60.

1) 2) 3) 4). .

.

: :

N = 18, I=k i.

k = 7, S = 60. 5, 25 = 5 (,. 2 = 16, 16 18).

5,i=5,, 7, I=k i=7 i = 35.

,,, 5, 4 (4 35 5 ).

[. ] I=5,V=I S = 60 5 = 300 ( ).

:, 60, 300, 2.

: : 2.

V?

A3. ASCII:

1 5 A B Q a b 49 53 65 66 81 97 31 35 41 42 51 61 q?

1) 2) 3) 4). . ASCII. .

ASCII,,. :.,, A Q, a q. A 10 Q., q 10 a,. 61 + 10 = 71, 1.

: 1.

A4. X Y, X = 1101112, Y = 1358.

:

1) 2) 3) 4). ,.

,,., 48 [ ].,,.

: :

X = 1101112, Y = 1358. 2.

18 = 0012, 38 = 0112, 58 = 1012, 1358 = 0010111012 = 10111012.

Y = 10111012.

X + Y = 1101112 + 10111012 = 100101002.

4.

: 100101002.

: : 4.

X+Y?

A5. ( ):

a = a := 100;

b = b := 30;

a=ab* a := a b * 3;

IF a b THEN if a b then c=ab c := a b ELSE c = b a else c := b a;

ENDIF a = 100;

a := b = 30;

b := a = a b * 3;

a := a b * if (a b) a b c := a b c = a b;

c := b a else c = b a;

1) c = 2) c = 3) c = 4) c =. . (,, ). .

[. ], :

a b c a := 100 100 0 b := 30 100 30 a := a b * 3 10 30 ab (1030) c := b a 10 30 c 20, 1.

: 1.

A6. A 0 10.,,,.

FOR i=0 TO 10 for i:=0 to 10 do A(i)=i A[i]:=i;

NEXT i for i:=0 to 10 do FOR i=0 TO 10 begin A(10-i)=A(i) A[10-i]:=A[i];

A(i)=A(10-i) A[i]:=A[10-i] NEXT i end;

for (i=0;

i=10;

i++) i 0 A[i]=i;

A[i]:=i for (i=0;

i=10;

i++) { i0 A[10-i]=A[i];

A[10-i]:=A[i] A[i]=A[10-i];

A[i]:=A[10-i] } ?

1) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3) 10 9 8 7 6 5 6 7 8 9 4) 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1. (,,,,.).

( 50 [ ] ),, .., :

0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, 4.

: 4.

A7. :

( ) /\ 1) 2) 3) 4). .

:

( ( ) /\ ) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1( ), 1, 0, 1.,, ..

1.

: 1.

[. ] A8. :

(A \/ B) /\ C 1) A \/ B \/ C 2) A /\ B /\ C 3) (A \/ B) /\ C 4) (A /\ B) \/ C. .

.

F0 = ( A \/ B) /\ C A B C A B A \/ B ( A \/ B) F 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 F1 = A \/ B \/ C A B C A C A\/ B \/ C 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 52 [ ] F2 = A /\ B /\ C A B C A /\ B /\ C 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 F3 = (A \/ B) /\ C A B C A \/ B (A \/ B) /\ C 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 F4 = ( A /\ B) \/ C A B C A B C A /\ B ( A /\ B) \/ C 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 [. ] (A \/ B) /\ C A /\ B /\ C.., :

( A \/ B) /\ C = A /\ B /\ C = A /\ B /\ C.

(A \/ B) /\, /\ C = A /\ B /\ C, 2.

: 2.

A9. F:

X Y Z F 1 1 1 1 1 0 1 0 1 F?

1) X /\ Y /\ Z 2) X \/ Y \/ Z 3) X \/ Y \/ Z 4) X /\ Y /\ Z. .

.

X /\ Y /\ Z X Y Z F 1 1 1 1 1 0 1 0 1 X \/ Y \/ Z X Y Z F 1 1 1 1 1 0 1 0 1 X \/ Y \/ Z X Y Z F 1 1 1 1 1 0 1 0 1 54 [ ] X /\ Y /\ Z X Y Z F 1 1 1 1 1 0 1 0 1 3.

: 3.

A10. 08: :

08:15 09: 09:10 10: 10:00 11: 10:05 12: 10:10 11: 10:15 12: 10:20 11: 10:35 11: 11:25 12: 11:40 12:,.

1) 12: 2) 12: 3) 12: 4) 12:. (,,, ).,, 12:35.

, 12:30, 2.

: 2.

[. ] A11.,,,, : -00, -11, -010, -011. :...

1) AD 2) 43DA 3) 4) CADBCD. .,.

: :

= 002, = 01000011110110102 = = 112, 1000011110110102.

= 0102,, = 0112.,,. 1 2.

2 = 1000011110110102 = 43DA16, 2.

: 43DA16.

: : 2.

?

A12.,, SMS- :

3, 1, 8, 2, 6 5 2, ., :

1) 3, 2) 1, 1, 3) 3, 1, 4) 3, 3,. ,. 3, 1, 8, 2, 6. : 3, 1, 4, 2, 3., : 3, 1, 3.

56 [ ],.

: 3.

A13.

.,, : ? ( ) ;

* ( ), *.

, :

?ba*r.?xt 1) bar.txt 2) obar.txt 3) obar.xt 4) barr.txt. .

, ?ba*r.?xt,, b.

2 3.

, x., obar.txt ?ba*r.?xt, 2.

: 2.

A14. :

[. ] ?

1) 2) 3) 4). ,.

,,, :,,,,.

, :

, , , , .

, :,,,, 4.

: 4.

A15. web bgcolor="# ", 24- RGB-.

, body bgcolor="#00FF00"?

1) 2) 3) 4). 58 [ ]. 24- RGB-,.,, 2.

: 2.

A16. ( ) ( ) ( ) 12 15.

100 ?

12 13 14 - - - - - - - - - 9989 2134 9789 2056 9234 2198 9878 2031 38890 490 101 987 215 487 112 978 203 2942 6 1076 147 2111 297 4021 587 1032 143 8240 998 151 2054 299 3989 601 1023 149 8064 1) 2) 3) 4). .

.

11 8 38 890, 100, :

38 890 8 419;

100 ;

= 8 419 100 : 38 890 21,648 ( ).

2 942, 100, :

2 942 631;

100 ;

= 631 100 : 2 942 21,448 ( ).

6 1 8 240, 100, :

[. ] 8 240 1 174;

100 ;

= 1 174 100 : 8 240 14,248 ( ).

1 8 064, 100, :

8 064 1 200;

100 ;

= 1 200 100 : 8 064 14,881 ( ).

, 100 6.

3.

: 3.

A17. ( ), () ( ).

. I, II..

I) II) :

).

).

).

). ?

1) 2) 3) 4). .,, :

25, 40, 60 [ ] 20, 15, 100.

,., 50.,, 25 25.

:

).

,,,.

).

,,,.

).

,,,.

).

,,.

,.

4.

: 4.

A18., :

.

:,,,., :

.

,,.

,.

,,,, ?

[. ] 1) 2) 3) 4). .,, B.

.

,,, ,.,.,. 3: A6, B4, C1.

A6 A6 A B4 B B4 B1 B C1 C, B4.

1.

: 1.

.

Levchenko, Irina V., Zaslavskaya, Olga Y,. Dergacheva, Larisa M.

National Exam (Computer Science) A-Level Tasks Solving Procedures, Recommendations The first part of the article gives a presentation of solving procedures and recom mendations relating to the A-level tasks of the Demonstration Version of the 2010 Na tional Exam in Computer science.

Key-words: teaching computer science;

National Exam in computer science;

a pupil;

a teacher.

62 [ ].

.

: ;

;

;

,.

,,.,,.,,,,,.

,.,,.,,.,,,.

,,,,.

[ ] .

,,,..,..,,.

, .,,.,.

,.

1..

2..

3.

.

4..

5.

.

6.

.

7.

.

8..

9..

10..

11..

12.

.

,.

,,,, 64 [ ],.

,,.

.

.,.

.

.,.

.

,.,,, ( freeware- ).,,.. ,..

,..

:.

:

;

;

.

(, ),,,.

[ ] 1..

2. (,,,,.).

3. ( ).

4. (freeware, trial, shareware, ).

5..

6..

7.,.

8..

9. ( ).

10. .

11.,.

12.

..

13..

14..

15..

.

,.

,.,,.

Azbuka Pro 1.8..

66 [ ] [ ],,,.

,,, ,. ,,,.,. , , ,.,.

:,,, -,. 68 [ ],,,.,,.,,,.

1.. /. //. 1993. 3. . 12.

2.. /.,.,...:, 1997. 203.

3.. : /. //. 2006. 5. . 5864.

4..

/. // :,. . 2003. 3. . 6776.

5..

/...:, 2007. 243.

Bibliografiya 1. Belavina I.G. Vospriyatie rebenkom komp'yutera i komp'yuterny'x igr / I.G. Belavina // Voprosy' psixologii. 1993. 3. S. 12.

2. Vasserman L.I. Psixologicheskaya diagnostika i novy'e informacionny'e texnolo gii / L.I. Vasserman, V.A. Dyuk, B.V. Iovlev i dr. SPb.: SLP, 1997. 203 s.

3. Kitik E.E. Primenenie informacionny'x texnologij v processe podgotovki logope dov: baza danny'x Narusheniya foneticheskogo stroya detskoj rechi / E.E. Kitik // De fektologiya. 2006. 5. S. 5864.

4. Kukushkina O.I. Primenenie informacionny'x texnologij v special'nom obrazovanii / O.I. Kukushkina // Special'noe obrazovanie: sostoyanie, perspektivy' razvitiya. Temati cheskoe prilozhenie k zhurnalu Vestnik obrazovaniya. 2003. 3. S. 6776.

5. Mogileva V.N. Psixofiziologicheskie osobennosti doshkol'nika i ix uchet v rabote s komp'yuterom / V.N. Mogileva. M.: Akademiya, 2007. 243 s.

Azevich, Alexei I.

Teaching a Course of Using Modern Information and Communication Technologies in the Process of Education at the Faculty of Special Pedagogy The article analyzes the lecture material and the system of practical classes worked out for students of the faculty of Special Pedagogy at a Pedagogical University.

Key-words: integration of technologies, applied software, a pupil, correction, adap tation.

[ ].

.

: ;

;

;

.

. :

, ( ),,.

,.,.,.,.. :

);

(,,, );

(, ).

,,.,.

,,.

.

70 [ ],,.).

,, (, ), :

( );

( % );

(,,.), .

,,.

.

,, , (. 12).

. 1.

[ ]. 2.

,

.,,,,,.

.,, ,, .

. 72 [ ], (. 1).

15-

) ) 1. - , -,, -, -, (,,, ) 2. - , -,,, (,,,,, ) 3. - , -,,,,,, , -,, ) ) 4., -,, - - - ) 5. -, -, -, ) [ ] ) ) 6., -, -, - ( ) 7. - -, -,,,, (

, ) 8. - - -,,,,, (,, ) 9. -, -, -, -,,, ( ;

) 10. - -, -,, -, - ( -, 11. - -,, -,, -,, ) 74 [ ] ) ) 12. -, - -,, -, -, ( -, : -,, - ).

13. -,,, -, ( -,, ) 14. -,, -,, - ( -, ) 15. - -, -,,,,,, (, ), 1178,,.

,.

[ ] ( ),,, .,.

.

( 2009),,,.

.,.

,,,, ,,.

., ,,.,.

76 [ ],,, 10 12.

.,.

% 15 ), ( 2).,,,.

[ ] Galeeva, Natalia L.

Computer Technologies as the Teachers Professional Competence Realization Resource The article gives a presentation of a system of techniques of using Information Computer Technologies as a resource of the realization and development of operational and-technological component of all the key-competences of a teacher.

Key-words: information technologies;

competence of a teacher;

didactic potential;

pedagogical experiment.

78 [ ].,.,.,.,.,.,.

.

.

,,,,. web 2.0.

: ;

;

;

;

.

,,,.

,,,.

.,,.

, : mail.ru, yandex.ru, hotbox.ru.

. .,,..

,,.,,,, (,,.).,.

[ ].,,.

.

,. (CMS),,.

..,,.

, web 2.0,, ( ),.

. Google, Zoho.

., (,,.), (,,, ).

(, ), (,, ).,.

(, ).,,.

.

., 80 [ ],.,, (,.).

.

(,.).

.

.

.

, ( ). ( ),,.

.,.,.

, ( ).

.

,.

,,, OpenMeetings.

,,,,.

,.,,,.

. ( ),.

, (,, ). [ ].

,. web 2.0,,,,,.

[1].

:,,,, [2].,,,,., (G,T), T, G TT. G.,,,G : G1, G2, G3, G4, G5. g G1, G2, G3, G4, G5 m,,, T.

, (G,T,M).

G1, G2, G3, G4, G5..

1.,,.

..

., ( ),. on-line off-line..

.,. :,, [3].,.

. 82 [ ].,,..

. .

..,,.,,.,,,.

2.

.

.,,,.

,.

,, of line..

,,,.

3..

.

,,,,,..,..

1.. Web 2.0: /.. URL:

http://www.osp.ru/text/print/302/5717450.html 2... /.,. :, 2008. 285.

[ ] 3..

( )/. //..:, 2006. . 721.

Bibliografiya 1. Dubova N. Web 2.0: perelom v paradigme obucheniya / N. Dubova // http://www.osp.ru/text/print/302/5717450.html 2. Grigor'ev S.G. Informatizaciya obrazovaniya. Fundamental'ny'e osnovy' / S.G. Grigor'ev, V.V. Grinshkun. Tomsk: TML-Press, 2008. 285 s.

3. Grigor'ev S.G. Voprosy' e'kspertizy' obrazovatel'ny'x e'lektronny'x izdanij i resur sov (Iz opy'ta raboty' sekcii e'lektronny'x izdanij Federal'nogo e'kspertnogo soveta Minis terstva obrazovaniya i nauki RF) / S.G. Grigor'ev // Byulleten' Centra E'lektronny'x obra zovatel'ny'x izdanij i resursov. M.: ISMO RAO, 2006. S. 721.

Grigoriev, Sergei G., Grogorieva, Ksenia S., Grinshkun, Vadim V., Kozlovskich, Lydia A., Naumov, Ivan V., Rubtsova, Svetlana J., Rusinov, Andrey S.

Social Networks in Education The system of education in Russia is becoming more equipped with rather efficient means of telecommunication, with the Internet becoming more available in the home and at work. It is not only a source of information, but has also become the key source provid ing for the communication between the teachers, professors, students and administration of an educational establishment. Such an environment may be introduced on the basis of the web 2.0 technology.

Key-words: telecommunication services;

the Internet;

electronic management;

webi nar;

social network.

84 [ ].

,.

: ;

;

;

.

,,,,,, [1, 2, 3]. ,.

,,,.

,,.,.

,,,.,.

,.

, [ ].

,.

.

1.,,,.

2.,,,,.

3.,,.

4.,.

5.,,,.

,,.,,.

,,,,,,...

,, :

( );

;

;

;

;

;

;

;

;

.

, 86 [ ].,, :

;

;

;

.

:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5).

,.

,..,,,.

:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6).

.

.

.

,,,, [ ],.

,.

:

, ;

, ;

, ;

;

, ;

.

,,,,, .,.,,.

,.,,,,,.

,,.,,.

,.

,,,,,,,,., 88 [ ],,,.

1.. :. /.,.,...:, 2009. 156.

2... :

.

/.,.. :, 2008. 286.

3..

/. //. . 2009. 1(17). C. 2934.

Bibliografiya 1. Kuznecov A.A. Obrazovatel'ny'e e'lektronny'e izdaniya i resursy': metod. posobie / A.A. Kuznecov, S.G. Grigor'ev, V.V. Grinshkun. M.: Drofa, 2009. 156 s.

2. Grigor'ev S.G. Informatizaciya obrazovaniya. Fundamental'ny'e osnoy': uchebnik dlya studentov pedagogicheskix vuzov i slushatelej sistemy' povy'sheniya kvalifikacii pedagogov / S.G. Grigor'ev, V.V. Grinshkun. Tomsk: TML-Press, 2008. 286 s.

3. Grinshkun V.V. Podgotovka pedagogov k primeneniyu e'lektronny'x resursov dlya obucheniya informatike studentov vuzov / V.V. Grinshkun // Vestnik Moskovskogo go rodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya Informatika i informatizaciya obrazo vaniya. 2009. 1(17). C. 2934.

Grinshkun, Vadim V.

Peculiarities of Forming Creative Teams to Work Out Educational Electronic Resources The article discusses the approaches to working out electronic resources in a team, describes possibilities of the division of labour of specialists and the teachers participat ing in corresponding team work.

Key-words: educational electronic resources, information technology in education, teams, division of labour.

[ ].

.

: ;

;

;

;

.

. 9-.

,,,,.,,.

,.

,,,,.

,,,,.

,.

(SmartBoard).

,,, 90 [ ] (,, ).,,..

,,,,,,.,,.

,.

.

..

,.

, (,,,, ),,.,.

,,.

,,,,, (, ).,,.

, .

,,,,,.

,, .

[ ],.

Ivanova, Svetlana I.

The Smart-Board in Teaching Mathematics at School Differential Teaching The article deals with problems of using a smart-board at teaching mathematics to schoolchildren.

Key-words: information technology in education, teaching mathematics, pupil, tea cher, differential teaching.

92 [ ].

.

: ;

;

;

;

.

.,,,,.

,,.

. .

.,,,,.

,.

:

( ).

,,,.,, [ ] , .

.

,.,.,.

,,.

,,.

,,..

,.

,.

,,.

.

(, ),,,.

:,, ,,,,,,,,.

.,, :

,,.

,,.

,,,.,, 94 [ ],.

.

.,,.

.

,.

.

.,,,,.

. ,.

,,,.

,.,.,.

..,.

,,,,.,,,.

..,,.

.

[ ].

:,,, ;

,,.

.

,.

,,.

.

?

,,,,..

,.

.

.

Konnikov, Pavel V.

Integrated Instrumental Environment as a Means of Teaching Flexible Technologies of Working Out Software The article gives a description of the components of integrated instrumental envi ronment for teaching flexible technology of working out software as a teaching means.

Key-words: flexible methods of working out software;

teaching means;

version test system;

uninterrupted integration;

automated tests.

96 [ ].

,.

: ;

;

;

.

..

,,.

:

;

, ;

( ) ( ),.

.

,,.

., , [ ],,.

.

,, (, ),, (,,,.).

.. :

, ( );

,, ;

, (,, );

).

, :

(,, :

);

(,,,, );

,, (, ).

,,,,,,,.

,,,,... , ( ). 98 [ ],,.

,,, (, )..,,,,.

,,,,,.

,,, / /,,,.

, :

,, ( ,,,,,,.);

(,, );

,,,,,,, ).

(. 1).

[ ],,.,,.

,,,.

.

,,,.

. on-line.

.

.

.

.,,,.

100 [ ] :

(,,,, .). ;

.

.

.,,,,,,,..,, ;

.

,.

,.

, ;

,, ;

,,,.

,,.

1.. : /.,...: , 2008. 264 c.

2.. /.. .:, 2008. 192 c.

3.. /... 2009. 11. . 110111.

Bibliografiya 1. Mixeeva T.B. Shkol'ny'j uchitel': samoobrazovanie / T.B. Mixeeva, E.A. Che kunova. M.: Russkoe slovo, 2008. 264 s.

2. Polivanova K.N. Proektnaya deyatel'nost' shkol'nikov / K.N. Polivanova. M.:

Prosveshhenie, 2008. 192 s.

[ ] 3. Chernobaj E.V. Metodika podgotovki uchitelya k sozdaniyu e'lektronny'x obrazo vatel'ny'x resursov / E.V. Chernobaj. Informatika i obrazovanie. 2009. 11. S. 110111.

Chernobai, Elena V.

Content of the Level of Readiness of a Teacher to Work Out Methods of Using Electronic Educational Resources in the Process of Education The article gives a description of the components of the content of the level of readi ness of teachers to use electronic educational resources, which is one of the components of the methodical system of training teachers to create means of information-and communication technologies.

Key-words: electronic educational resources, educational situation, new educational results, methods of using electronic educational resources.

102 [ ].

,.

: ;

;

;

;

.

,, 1/.,..

.,,.

,.15.00 (,,,, ), 18.00 ,,,,.

.,.

(BBC-4 , La Sept .).,.

. ? 1980- 1997 [ ].

,,, ( , .),

,. 16- ,,.

.

( 70% ),.

,,.

: , , , , ,,,,,,.

.

. 2007 , 3- 8-.,,.

.

,,.

.

TNS Gallup Media, -20.

.

20.

..,.

( ), ( ), ( ), Funny English ( ).

,, 104 [ ].

., 44.

.,,., ( 8- ).

1 2007 . ( ).

1, ,,.

,

.

Flash,,,,,,.

6 16., : , , , . .

., 80% ,..

,, + . .

17:30 11:00. .

Victoria Production SevenOne International. 13 2009.

Galileo ProSieben,., 4 9 ).

: , , , , , .

( ),,, [ ],,.,,.

, ,,.

, , 5- ,,.

( ). ,,,,,. , 1011. :,,,.,.

.

,.

,.,.,.

, (90% BBC).,.

,,,,.

Bogdanova, Oksana A.

Central Television and Needs of Russian Education The article deals with problems of creating a federal educational TV channel, in whose work the best Russian teachers, professors, scientists and scholars could participate.

Key-words: information technology, central TV, educational channel, TV-class, self-education.

106 [ ].

.

: ;

;

;

;

.

,,. [1],. [2],. [3],. [5],. [6],. [7],. [2],. [8],. [2],. [9],. [10],. [11]. [4]:

;

;

.

, ( ),, ,.

,..

:

1), :, ;

[ ] 2) ;

3) ;

4) ;

5), ;

6) ;

7), ;

8).

:

1) ;

2) ;

3),.

:

1) : ;

2) :

;

3) :

;

4) :

,,,.

,.

108 [ ] ;

,, ;

, ;

;

;

,.

;

;

,.

.,,,,.,,,,,,.

.

,,..

,..

,,.

:

;

,,, ;

,,.

,,, ( !).

[ ],,..

,,,.

;

, ;

,.

,.,,.

,,,.

:

1. :

1.1. :

:,,,,,,.;

;

;

;

.;

1.2. :

;

;

, ;

.

110 [ ] 1.3., ( ( )):

(,, );

,.

,,., ;

,,,.

1.4..,.

,. :

,.

.

2..

3.

,.

4.., ;

;

, ;

.

5.

.

1.. :..... /..., 1997. 390.

2.., :,, /.,.,...:..., 2004. 88.

3.., :... /.., 2003. 176 c.

[ ] 4.. /...:, 2006. 320.

5. B.C. :,, / B.C.. .:, 1991. 224.

6.. /.. :, 2006. 319.

7.. :.....

/..., 1986. 355.

8.. : ,. /..., 1975. 39.

9..

:..... /..., 1996. 366.

10.. :..... /.., 1998. 358.

11.. :..

/..., 1994. 372.

Bibliografiya 1. Aslanov R.M. Metodicheskaya sistema obucheniya differencial'ny'm uravneniyam v pedvuze: dis... d-ra ped. nauk / R.M. Aslanov. M., 1997. 390 s.

2. Volgin N.A. Organizaciya, formy' i metody' provedeniya uchebny'x zanyatij i sa mostoyatel'noj raboty': trebovaniya, usloviya, mexanizmy' / N.A. Volgin, Yu.G. Odegov, B.V. Rakitskij i dr. M.: Izd-vo Ros. e'kon. akad., 2004. 88 s.

3. Zvyagin K.A. Pedagogicheskie i upravlencheskie faktory', sposobstvuyushhie vy'boru form organizacii uchebny'x zanyatij: dis.... kand. ped. nauk / K.A. Zvyagin. Chelyabinsk, 2003. 176 c.

4. Kornilov V.S. Obuchenie obratny'm zadacham dlya differencial'ny'x uravnenij kak faktor gumanitarizacii matematicheskogo obrazovaniya / V.S. Kornilov. M.:

MGPU, 2006. 320 s.

5. Lednev V.S. Soderzhanie obrazovaniya: sushhnost', struktura, perspektivy' / V.S. Lednev. M., 1991. 224 s.

6. Monaxov V.M. Vvedenie v teoriyu pedagogicheskix texnologij / V.M. Monaxov. Volgograd: Peremena, 2006. 319 s.

7. Mordkovich A.G. Professional'no-pedagogicheskaya napravlennost' special'noj podgotovki uchitelya matematiki v pedagogicheskom institute: dis.... d-ra ped. nauk / A.G. Mordkovich. M., 1986. 355 s.

8. Py'shkalo A.M. Metodicheskaya sistema obucheniya geometrii v nachal'noj shkole: avtorskij doklad po monografii Metodika obucheniya geometrii v nachal'ny'x klassax, predstavlenny'j na soiskanie uchenoj stepeni d-ra ped. nauk / A.M. Py'shkalo. M., 1975. 39 s.

9. Stefanova N.L. Teoreticheskie osnovy' razvitiya sistemy' metodicheskoj podgotov ki uchitelya matematiki v pedagogicheskom vuze: dis.... d-ra ped. nauk / N.L. Stefano va. SPb., 1996. 366 s.

112 [ ] 10. Smirnov E.I. Didakticheskaya sistema matematicheskogo obrazovaniya studentov pedagogicheskix vuzov: dis.... d-ra ped. nauk / E.I. Smirnov. Yaroslavl', 1998. 358 s.

11. Xamov G.G. Metodicheskaya sistema obucheniya algebre i teorii chisel v ped vuze s tochki zreniya professional'no-pedagogicheskogo podxoda: dis. d-ra ped. nauk / G.G. Xamov. M., 1994. 372 s.

Kornilov, Victor S.

Peculiarities of Organizing and Holding a Lecture on Inverse Problems for Differential Equations The article gives an analysis of a class for students of physics and mathematics;

namely, a lecture on inverse problems for differential equations.

Key-words: inverse problems for differential equations;

functions of the lecture;

analysis of the lecture material;

teaching;

student.

[ ].

,,.

: ;

;

;

;

.

, ( ).

,.,,,.

., [1].

:

1) ;

2).

,,.

114 [ ] :

1),,, ( ).

2),.

:,,,,,,,,,,,,.

.

, .

,,,,..

,,,,, ;

, ;

,,.

:

1) ;

2), ;

3) ;

4) ;

5), ;

6) ( ( )) [ ].

:

1), ;

2) ;

3) ;

4).

[2]:

1) :

;

.

2) : ( );

,, ;

;

;

;

;

;

,, ;

;

, ;

, ;

.

3) :,, ;

.

:

,,,.

.

,.,.

.

,.

, 116 [ ].,.,,,.

,, [3].,,,.,, ,.,,.

.,.

,, ..

,,,.,,.

.

:

[ ] ;

;

(, ) ;

.

,.

.

.

, , [4].,,.

2015 ., , [5].

.

.

.,.

,,,.

118 [ ] [6]. [7].

,,,,,.

,,,,.

1.. /. //. 2009. 5. . 5963.

2..

/.,.,. //...

, , 10-., 2004. . 8285.

3... /. //. 2009. 5. . 4144.

4.. /.,. // 2005. ., 2005. . 1213.

5. 2015. //., 2004. 8.

6..

/.,. //.

. 2004. 1(2). . 131134.

[ ] 7..

/. //. 2004. 2. .156159.

Bibliografiya 1. Nurgaliev D.A. K voprosu o professional'noj podgotovke lichnosti pedagoga / D.A. Nurgaliev // Professional Kazaxstana. 2009. 5. S. 5963.

2. Saipov A. Gotovnost' uchitelya k primeneniyu innovacionny'x texnologii obuche niya kak uslovie uspeshnogo vy'polneniya professional'noj deyatel'nosti / A. Saipov, M.N. Sary'bekov, A.E. Abuov // Trudy' Mezhd. nauchno-prakt. konf. Problemy' duxov nogo razvitiya, nauki i obrazovaniya. Kazaxstana na sty'ke stoletij, posvyashhennoj 10-letiyu Kazaxsko-Arabskogo universiteta. Shy'mkent, 2004. S. 8285.

3. Korovina S.V. Obrazovanie v informacionnom obshhestve. Normy' informacion noj kompetentnosti pedagoga / S.V. Korovina // Professional Kazaxstana. 2009. 5. S. 4144.

4. Bidajbekov E.Y'. Osobennosti prepodavaniya informatiki v sisteme srednego poli texnicheskogo obrazovaniya v Respublike Kazaxstan / E.Y'. Bidajbekov, A.T. Ajmukatov // Materialy' mezhdunarodnoj konferencii ITO2005. M., 2005. S. 1213.

5. Koncepciya razvitiya obrazovaniya Respubliki Kazaxstan do 2015 goda // Minis terstvo obrazovaniya i nauki Respubliki Kazaxstan. Astana, 2004. 8 s.

6. Bidajbekov E.Y'. Modeli specialista v profil'noj differenciacii obucheniya infor matike v sredne-professional'nom uchebnom zavedenii / E.Y'. Bidajbekov, Zh.R. Ory'n baeva // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya In formatika i informatizaciya obrazovaniya. 2004. 1(2). S. 131134.

7. Abdraimov D.I. Informacionny'e texnologii v povy'shenii e'ffektivnosti srednego professional'nogo obrazovaniya / D.I. Abdraimov // Vestnik Evrazijskogo gumanitarnogo instituta. 2004. 2. S. 156159.

Abdraimov, Duisenbek I.

Assessing the Level of Professionalism of College Teachers under the Conditions of Introducing Information Technology in Professional Education The article deals with major approaches to determining the content, processual and personal professional characteristic of a school and college teacher, which are necessary under the conditions of introducing information technology in education.

Key-words: information technology in education;

technical training;

professional education;

college;

personnel training.

120 [ ].

, :

.

: ;

;

( ).

,,.,., 2010,, 20052010 (1).

,. 2008 .

,,.

, [ ],.

,,,,,.

.

,.

,,,,, ;

,,.

,,.

, :

;

,, ;

( ),, ;

, ;

,,,,, ( );

122 [ ] (, );

.

,,,,,,, (3).

,,,,,, (2):

, ;

;

, ;

, ;

.

.

.,,, :

,, ;

,,, .

[ ], :

;

;

;

.

1..

( )/.,.,.., 2008. 43.

2..

/. // :

. :.., 2002. . 99100.

3.. /.. :, 2000. 88.

Bibliografiya 1. Damitov B.K. Nacional'ny'j doklad o sostoyanii i razvitii obrazovaniya v Respublike Kazaxstan (kratkaya versiya) / B.K. Damitov, N.T. Ermekov, O.I. Mozhaeva i dr. Astana, 2008. 43 s.

2. Senkevich L.B. Nekotory'e aspekty' professional'noj podgotovki budushhego uchitelya fiziki / L.B. Senkevich // Problemy' upravleniya kachestvom podgotovki specialistov dlya obrazovatel'ny'x uchrezhdenij Tyumenskoj oblasti: materialy' regional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii. Tobol'sk: TGPI im. D.I. Mendeleeva, 2002. S. 99100.

3. Udalov S.R. Informacionny'e texnologii v uchebnom processe / S.R. Udalov. Omsk: OmPTU, 2000. 88 s.

Hamzina, Botagoz E.

Professional and Informational Competence of a Future Teacher of Physics The article gives a description of the key feature of the professionalism of a stu dent his or her professional competence, namely informational competence as one of the key competences of the modern specialist.

Key-words: professional competence, informational competence, information-and communication technologies.

124 [ ].

. 7.

108.

: ;

;

;

;

.

.

,,,,.

.

( )..

[1, 2].

7080- [3].

.,, [13].

., Intel Core 2 Duo 2.26. :

;

( );

[ ] ;

;

;

;

.

(,, ),,., n (100, 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000, 10 000 000, 100 000 000),. ( ),.

.

, - n 102 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0, 103 0,004 0,004 0,003 0,001 0,001 0,001 0, 104 0,3 0,483 0,39 0,206 0,003 0,003 0, 105 23 47 39 19 0,027 0,035 0, 106 2265 4772 3875 2033 0,03 0,432 0, 107 * * * * 3 6 108 37 67. *,.

(, ) , 32- Win dows, 2.

, (,,, ).

. 126 [ ] ),,.

1.

, Y.

1, 10 000. ( 1 000 000 ).

. 1.

. 2.

[ ],.

,.

1... 3.

/...:, 1978. 848.

2.. + =./...:, 1985. 406.

3.. /. //. 1997. 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24.

Bibliografiya 1. Knut D. Iskusstvo programmirovaniya dlya E'VM. Tom 3. Sortirovka i poisk / D. Knut M.: Mir, 1978.

2. Virt N. Algoritmy' + struktury' danny'x = programmy' / N. Virt. M.: Mir, 1985.

3. Zlatopol'skij D.M. Metody' sortirovki massivov / D.M. Zlatopol'skij // Informa tika. 1997. 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24.

Pyrko, Igor G.

Comparing Methods of Sorting Number Masses on Modern Computers The article gives a presentation of the results of comparing various methods of sort ing number masses on modern computers, where 7 methods have been compared, with masses amounting to 108 elements.

Key-words: sorting method, number mass, modern computer, sorting time, com parison.

128 [ ]

2010, 1 (19) (,.,.,. 6).

, (127521,.,.,. 29).

, (e-mail: bogdanovaoksana@mail.ru).

,, (e-mail: galeeva-n@yandex.ru).

,,,, (e-mail: grigorsg@alledu.ru).

(420021,.,.,. 2).

,,,, (e-mail: grinshkun@yandex.ru).

,, (e-mail: pisem.net.wob she@rambler.ru).

[ ] (305000,.,.,. 33).

,,, (e-mail: z.oy@mail.ru).

(127521,.,.,. 29).

,, (e-mail:

AlexLK2007@yandex.ru) (305000,.,.,. 33).

,,, (e-mail: vs_kornilov@mail.ru).

,, (e-mail: levchenkoiv@mf.mgpu.ru).

,,, (01014,.,.,. 9).

5- (127521,.,.,. 29).

4- (e-mail:

igor.pyrko@yandex.ru).

, , (e-mail: srubtsova@mail.ru).

(119121,.,.,. 8).

130 [ ] , (129282,.,,. 8).

,,..

(20000,,.,.,. 76).

(127521,.,.,. 29).

[ ] LIST OF AUTHORS Abdraimov, Duisenbek I. Head of the Department of Education, Zhambyl region, Kazakhstan (6 Bekturganov St., Taraz, Kazakhstan).

Azevich, Alexei I. PhD-candidate (Pedagogy), Associate-Professor at the Department of Information Technology in Education, Moscow City Peda gogical University (29 Sheremetevskaya St., Moscow, 127521, Moscow City Pe dagogical University).

Bogdanova, Oksana A. PhD-candidate (Pedagogy), Associate-Professor at the Department of Information Technology in Education, Moscow City Peda gogical University (e-mail: bogdanovaoksana@mail.ru).

Galeeva, Natalia L. PhD-candidate (Biology), Deputy Head of the De partment of Education Systems Management FPK and PPRO, Moscow City pedagogical University (e-mail: galeeva-n@yandex.ru).

Grigoriev, Sergei G. Correspondent member of the Russian Academy of Education, PhD (Technical Sciences), Professor, Head of the Department of Computer Science and Applied Mathematics, Moscow City Pedagogical Uni versity, Head of the Centre for Computer Science and Information Technologies in Education at the Institute of Content and Methods of Teaching, Russian Acad emy of Education (e-mail: grigorsg@alledu.ru).

Grigorieva, Ksenia S. Post-Graduate student at Tatar State Humanitarian Pedagogical University (2 Tatarstan St., Kazan, 420021, Tatar State Humanitarian Pedagogical University).

Grinshkun, Vadim V. PhD (Pedagogy), Head of the Department of Infor mation Technology in Education, Professor at the Department of Computer Science and Applied Mathematics, Moscow City Pedagogical University, member of the Centre for Computer Science and Information Technologies in Education at the Institute of Content and Methods of Teaching, Russian Academy of Education (e-mail: grinshkun@yandex.ru).

Dergacheva, Larisa M. PhD-candidate (Pedagogy), Associate professor at the Department of Computer Science and Applied mathematics, Moscow City Pedagogical University (e-mail: pisem.net.wobshe@rambler.ru).

Eskova, Irina E. Post-Graduate student at Kursk State University (33 Ra dishchev St., Kursk, 305000, Kursk State University) Zaslavskaya, Olga Y. PhD (Pedagogy), Associate Professor, Deputy Head of the Department of Information Technology in Education, Professor at the De partment of Computer Science and Applied Mathematics, Moscow City Pedagog ical University (e-mail: z.oy@mail.ru).

132 [ ] Ivanova, Svetlana I. Post-Graduate student at the Department of Theory and Methods of Teaching Mathematics at School, Moscow City Pedagogical Uni versity (29 Sheremetevskaya St., Moscow, 127521, Moscow City Pedagogical University).

Kozlovskich, Lydia A. PhD-candidate (Economics), Professor, Dean of the Faculty pf Economics and Business, Moscow State University of Technol ogy and Management (e-mail: AlexLK2007@yandex.ru).

Konnikov, Pavel V. Post-Graduate student at the Department of Informa tion Systems Software and Administration, Kursk State University (33 Radish chev St., Kursk, 305000, Kursk State University).

Kornilov, Victor S. PhD (Pedagogy), Associate Professor, Deputy Head of the Department of Information Technology in Education, Professor at the De partment of Computer Science and Applied Mathematics, Moscow City Pedagog ical University (e-mail: vs_kornilov@mail.ru).

Levchenko, Irina V. PhD (Pedagogy), Associate Professor, Professor at the Department of Computer Science and Applied Mathematics, Moscow City Pedagogical University (e-mail: levchenkoiv@mf.mgpu.ru).

Lugovoy, Vladimir I. PhD (Pedagogy), Professor, Vice President of the Ukrainian Academy of Pedagogical Sciences, Director of the Institute of Higher Education, Ukraine, Ukrainian Academy of Pedagogical Sciences (9 Bas tion St., Kiev, 01014).

Naumov, Ivan V. Undergraduate student at the Faculty of Mathematics, Moscow City Pedagogical University (29 Sheremetevskaya St., Moscow, 127521, Moscow City Pedagogical University).

Pyrko, Igor G. 4th-year student at the Faculty of Mathematics, Moscow City Pedagogical University (e-mail: igor.pyrko.@yandex.ru).

Rubtsova, Svetlana J. PhD-candidate (Pedagogy), Director of the Control Centre for Education, Yuzhno-Sakhalinsk Institute of Economy, Law and Com puter Science (e-mail: srubtsova@mail.ru).

Rusinov, Andrey S. Post-Graduate student at the Institute of Content and Methods of Teaching, Russian Academy of Education (8 Pogodinskaya St., Moscow, 119121).

Chernobai, Elena V. PhD-candidate (Pedagogy), Pro-Rector (Science) of the Pedagogical Academy of Further Higher Education (8 Starovatutinsky Lane, Moscow, 129282, Pedagogical Academy of Further Higher Education).

Hamzina, Botagoz E. PhD-candidate (Pedagogy), Associate Professor at Aulikhanov Kokshetau State University (76 Abai St., Kokshetau, 2000, Ka zakhstan, Aulikhanov Kokshetau State University).

[ ] Yagodkina, Tatyana S. Post-Graduate student at the Department of Infor mation Technology in Education, Moscow City Pedagogical University (29 She remetevskaya St., Moscow, 127521, Moscow City Pedagogical University).

!

,,,,.

,,,,.

, ,.

1. : Times New Roman, 14, 1,5;

:, 20, 10.,, 1820. (0,40,5.).

: ;

.

.,,. Microsoft Word. : 11, 6, 5, 18, 10.

2.

, .

3.

( 500 ) 5),.

4., 7.12003 .

5.

, : [3:. 57] [6:. 1,. 2,. 89].

6.

, 7.052008 .

[ ] 7. ( ),, (Resume) (Key-words).

8.

.

9. (,,,,, ).

10.

,.

www.mgpu.ru .

.

(,.,. 29, ).

(495) 618-40-33.

E-mail: vs_kornilov@mail.ru

1 (19), :

,,.

:

,.

:

.

, :

.

,.

:

77-17124 26 2003.

: http://mf.mgpu.ru : 11.06.2010. 70108 1/16.

.

8,5... 1 000. 
 >>  ()

:

 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .