авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |

«Azrbaycan Respublikas Prezidenti lr darsinin KTABXANASI YEN KTABLAR Annotasiyal biblioqrafik gstrici 2005, № 4 ...»

-- [ Страница 5 ] --

Annotasiya: "Seilmi srlri"nin bu cildin mtfkkir di bin zngin bdii nsri il yana elmi-publisist irsi haqqnda geni tsvvr yaradan mqallri, mktublar daxil edilmi dir.

544. 84(5Aze) Hsnzad, Nriman H Seilmi srlri/ N. Hsnzad. - Bak: rq-Qrb, 2005. 336 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Oxuculara tqdim olunan bu kitaba Nriman H snzadnin mxtlif illrd qlm ald eir v poemala rndan sem nmunlr daxil edilmidir.

545. 84(5Aze) Hseynbyli, Elin H Cnab XXI sr: publisistika/ E. Hseynbyli. - Bak: Adilo lu, 2005. - 252 s.;

300 ns.

Annotasiya: ndiy qdr "Rqs edn olan" v "Balq adam" nsr kitablarnn mllifi olan Elin Hseynbyli bu df oxuculara publisistikasnn seilmi nmunlrini tqdim edir.

546. 84(5Aze) Hseynbyli, Elin H ki nfr n oyun: pyeslr/ E. Hseynbyli. - Bak: Adilolu, 2005. - 560 s.;

300 ns.

547. 84(5Aze) Hseynbyli, Elin H Yovan qaaylar: roman, hekaylr/ E. Hseybyli. - Bak:

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Adilolu, 2005. - 344 s.;

500 ns.

548. 84(5Aze) Hseynov, Qni Hseynqulu olu H Fzuliy txmislr/ Q. H. Hseynov ;

red. S. irin. - Bak:

irvannr, 2004. - 200 s.;

500 ns.

549. 84(5Aze) Hseynov, Qni Hseynqulu olu H Qzllr/ Q. H. Hseynov. - Bak: irvannr, 2005. - 432 s.;

500 ns.

550. 84(5Aze) Muanna (Hseynov), sa H deal/. Muanna (Hseynov). - Bak: Lider, 2005. - 536 s.;

(Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Tqdim olunan, yenidn ilnmi kli il yaxn v uzaq kemiimizdn tarixi hadislrin, alim v filosoflar mzn vtnprvrlik arpmalarnn ks etdirildiyi "deal" srind yaz Azrbaycan xalqnn ulu tarixi kklri il masir mnvi problemlrini vahid sjet xttind ustalqla bir ldirmidir.

551. 84(5Aze) Xaqani, irvani X Seilmi srlri /. Xaqani;

trt. M. Sultanov, elmi red.

X. Yusifli. - Bak: Lider, 2004. - 672 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Oxuculara tqdim olunan bu kitabda qdrtli airin lmz dbi irsinin byk bir hisssi - "Thftl-ra qeyn" sri, ruhu oxayan lirik qzllri, fxriyy, mdhiyy v flsfi qsidlri, zman v zman hlindn ikaytlri, qit v rbailri, z v sil-nsbi haqda yazd eirlr top lanmdr.

552. 84(5Aze) Xtai, ah smayl X srlri/.. Xtai;

trt.. Sfrli. - Bak: rq-Qrb, 2005. 384 s.;
- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Xtayinin lmsz poeziyas ardlm Azr baycan dilinin duruluq emsi kimi klassik irsimizin mht m abidsidir. airin vzsiz nfs yanlar z tmkini, b Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI ykly v sntkarlq cilas baxmndan sz xzinmizin zirv rnklridir.

553. 84(5Aze) ah smayl Sfvi (Xtai) kllyat: Qzllr, qsidlr. n X sihtnam, dhnam, qomalar/ trt. M. R. smaylzad. – Ba k, 2004. - 534,[8] s.: il., rngli k.

Xuraman 554. 84(5Aze) Qarabam qm ocam: Poema v erlr/ Xuraman. - Bak:

X Nal evi, 2004. - 112 s.;

500 ns.

555. 84(5Aze) brahimbyov, Maksud Mmmd brahim olu Fraqmentlr = Фрагменты = Fragments/ M. M. brahim byov;

red.. Qasmzad. - Bak: Sda, 2005. - 400 s.;

ns.

556. 84(5Aze) brahimbyov, Maksud Mmmd brahim olu Mdrik sfinks glmsyir: pyes = Нефтяной бум улыбается всем: пьеса/ M. M. brahimbyov ;

red.. Qasmzad. - Bak:

Sda, 2005. -160 s.;

6000 ns.

557. 84(5Aze) Ibrahimov, Hseyn srin onda biri/ H. Ibrahimov. - Bak: Avrasiya Press, 2005. 384 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Romandak hadislr XII srin sonu, XIII srin vvllrind Ataby Cahan Phlvann hakimiyyti illrind Naxvanda v Hmdanda cryan edir. Mllif dvrn m rkkb sosial-siyasi mnzrsinin, elc d Azrbaycan ata bylrinin dbiyyat v incsntin inkiafndak xidmtlrinin tsvirin, xsusn memar cmi Naxvaninin faliyytin geni yer verilmidir.

558. 84(5Aze) brahimov, Mirz Seilmi srlri: iki cildd/ M. brahimov I cild/ trt. V. Yusifli. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 432 s.;

(Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Annotasiya: "Seilmi srlri"nin bu cildind tannm di bimizin, hr biri ayrlqda zn mxsus bdii mumildirm xsusiyytlrin, fabula v kompozisiya bitkinliyin malik "Cnub hekaylri" (1946-1947) silsilsindn bir ne n mun, "Hyatdan hekaylr" silsilsindn dbiyyatmzn n qvvtli psixoloji hekaylri srasnda olan "Mdinnin ryi", "Metamorfoza" v s., elc d "andrann syan", "Frtna quu", "Glbtin" v "Prvizin hyat" povestlri toplan mdr.

559. 84(5Aze) Ibrahimov, Mirz Seilmi srlri: iki cildd/ M. brahimov II cild/ M. brahimov. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 520 s.;

(Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Xalq yazs Mirz brahimovun "Seilmi sr lri"nin II cildin "Glck gn" roman daxil edilmidir.

slam, Zki. Seilmi srlri/ Z. slam 560. 84(5Aze) 80 I cild. - Bak: Asiya, 2005. - 799 s.;

1500 ns.

Annotasiya: Kitabda masir aq erinin tannm nmayn dsi, dini er v poemalarn mllifi kimi mhur olan Zki s lamn indiycn yazd mxtlif mvzu v janrlarda olan erlri v poemalar toplanmdr.

561. 84(5Aze) XX sr Azrbaycan eri antologiyas: 1905-1920-ci illr/ trt.

M. Mmmdov. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 432 s.;

- (d biyyat antologiyalar) 25000 ns.

Annotasiya: Bu kitabda XX sr poeziyamzn grkmli n mayndlrindn Sabirin v onun dbi mktbin mnsub sa tiriklrin yaradclq nailiyytlri hat edilir, romantik air lrin poetik irsindn nmunlr verilir. Yazlma tarixin gr xronoloji ardcllqla dzlm nmunlr dvrn poeziyas nn mvzu, ideya v surtlr almi, hminin bdii sntkarlq xsusiyytlri bard dolun tsvvr yaradr.

562. 84(5Aze) Krim, li K Seilmi srlri/. Krim;

trt., red. P. liolu. - Bak:

Lider, 2004. - 336 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) ns.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Annotasiya: ada Azrbaycan poeziyasnn grkmli n mayndsi li Krimin bu kitabna airin mxtlif illrd qlm ald eir v poemalar toplanmdr.

563. 84(5Aze) Ksmnli, Nsrt K Seilmi srlri/ N. Ksmnli;

trt. R. Ksmnli. - Bak:

rq-Qrb, 2004. - 256 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Poeziyamzn nnvi v yeni eir formalarna istinad edrk hmi maraql v orijinal lvhlr yaratm airin bu kitabnda onun hyat, insan v cmiyyt haqqnda oxucu il smimi, poetik shbtlri toplanmdr.

564. 84(5Aze) Kivri, Nemtullah srlri/ N. Kivri;

trt. C. Qhrmanov. - Bak: rq-Qrb, K 2004. - 176 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: XV sr anadilli poeziyamzn yaradclarndan bi ri Nemtullah Kivridir. Onun Azrbaycan dilind yaratd "Divan" Yaxn rqd geni yaylm, o dvr airlrinin ya radclnda myyn iz qoymudur.

565. 84(5Aze) Krli, Firidun by Azrbaycan dbiyyat: iki cildd/ F. Krli K I cild/ trt. R. Qnbrqz, red.. Mirhmdov. - Bak: Av rasiya Press, 2005. - 560 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Azrbaycan dbiyyatnn grkmli nmayn dsi, alim, tnqidi v pedaqoq Firidun by Krlinin "Azr baycan dbiyyat" adl fundamental srind dbiyyat tarixi mizin n nmli shiflri, dbi proseslr elmi ardcllqla nzrdn keirilmidir. ndi d z dbi v elmi dyrini itir myn "Azrbaycan dbiyyat" sri milli-bdii sz sntimiz haqqnda mtbr mxz saylm v saylmaqdadr.

566. 84(5Aze) Krli, Firidun by Azrbaycan dbiyyat: iki cildd/ F. Krli K II cild/ trt. R. Qnbrqz, red.. Mirhmdov. - B., 2005. – 464 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Annotasiya: Azrbaycan dbiyyatnn grkmli nmayn dsi, alim, tnqidi v pedaqoq Firidun by Krlinin "Azr baycan dbiyyat" adl fundamental srind dbiyyat tari ximizin n nmli shiflri, dbi proseslr elmi ardcllqla nzrdn keirilmidir. ndi d z dbi v elmi dyrini itir myn "Azrbaycan dbiyyat" sri milli-bdii sz sntimiz haqqnda mtbr mxz saylm v saylmaqdadr.

567. 84(5Aze) Qabil Seilmi srlri/ Qabil. - Bak: rq-Qrb, 2004. - 248 s.;

Q (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Bu kitaba ada Azrbaycan poeziyasnda z ssi, z sz olan parlaq istedadl air Qabilin mxtlif illrd qlm ald eirlri daxil edilmidir.

Qaracadai, ndlib 568. 84(5Aze) erlr/. Qaracadai;

trt. T. hmdov, red. B. Abdullayev. Q Bak: Nurlan, 2002. - 108 s.;

500 ns.

Annotasiya: Bu erlr toplusunda Azrbaycan poeziyasnn grkmli nmayndsi ndlib Qaracadainin yaradcln dan semlr toplanmdr.

Qdirov, ahin 569. 84(5Aze) Gn doa batan yerdn: erlr v poemalar/. Qdirov;

red.

Q H. Hacyev. - Bak: ADPU nriyyat, 2004. - 140 s.;

ns.

570. 84(5Aze) Qoca, Fikrt Seilmi srlri/ F. Qoca. - Bak: rq-Qrb, 2004. - 248 s.;

Q (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Mllifin bu kitabnda toplanan srlri - eir v poemalar "enili-yoxulu, kdrli-sevincli, grgin, amma zn gin bir mrn anlarndan" yaantlardr.

Quliyev, Tofiq 571. 84(5Aze) Trkn trks: flsfi - niskilli erlr/ T. Quliyev. - Bak:

Q Nal evi, 2005. - 306 s.;

500 ns.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI 572. 84(5Aze) Mehdi, Hseyn M Seilmi srlri: cildd/ H. Mehdi I cild/ trt. Z. Hseynova. - Bak: Avrasiya Press, 2005. - s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Mehdi Hseynin bu kitabnda dibin hekaylri v "Yeralt aylar dniz axr" roman cmlnmidir.

573. 84(5Aze) Mehdi, Hseyn M Seilmi srlri: cildd/ H. Mehdi II cild/ trt. Z. Hseynova. - Bak: Avrasiya Press, 2005. - s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Mehdi Hseynin seilmi srlrinin II cildin "Aberon" roman daxil edilib.

574. 84(5Aze) Mehdi, Hseyn M Seilmi srlri: cildd/ H. Mehdi III cild/ trt. Z. Hseynova. - Bak: Avrasiya Press, 2005. 312 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Mehdi Hseynin seilmi srlrinin III cildin dibin "eyx amil", "Nizami", "Cavanir", "Alov" pyeslri, habel dbi-tnqidi mqallrindn bir qismi daxil edilmi dir.

575. 84(5Aze) Mlikzad, si M Seilmi srlri/. Mlikzad ;

trt.. Qasmzad. - Bak:

rq-Qrb, 2005. - 336 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Bu kitabda ustad nasirin, dorular snt diliyl ifad edn sem povest v hekaylri toplanmdr.

576. 84(5Aze) Mmmdxanl, nvr M Seilmi srlri/. Mmmdxanl. - Bak: Avrasiya Press, 2005. -416 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Grkmli dibimiz nvr Mmmdxanlnn bu kitabna onun mxtlif illrd qlm ald hekaylri v "Babk" roman daxil edilmidir.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI 577. 84(5Aze) Mmmdquluzad, Clil M srlri: drd cildd/ C. Mmmdquluzad I cild: Nsr, dram srlri, satirik eirlr, trcmlr/ trt.

. Hbibbyli, red. V. Mmmdov. - Bak: ndr, 2004. - s.;

-(Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Clil Mmmdquluzadnin srlrinin birinci cildin dibin nsr, dram srlri, eirlri v trcmlri daxil edilmidir. Cildd 3 dram sri, 16 satirik seir v 2 trcm nmunsi ilk df oxuculara tqdim olunur.

578. 84(5Aze) Mmmdquluzad, Clil M srlri: drd cildd/ C. Mmmdquluzad II cild: Felyetonlar v mqallr/ trt.. Hbibbyli, red.

V. Mmmdov. - Bak: ndr, 2004. - 584 s.;

- (Klassik Azr baycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Clil Mmmdquluzadnin srlrinin ikinci cil din byk demokrat dibin 1906-1914-c illrd ap olun mu publisistikas daxildir. Bu cildd tannm qlm sahibi nin 76 felyetonu ilk df olaraq oxuculara tqdim edilir. vvl nr olunmu oxcildliklrind Clil Mmmdquluzady aid edilmi, lakin mxsusluu isbat edilmmi bzi publisistika nmunlri is cilddn xarlmdr.

579. 84(5Aze) Mmmdquluzad, Clil M srlri: drd cildd/ C. Mmmdquluzad III cild: Felyetonlar v mqallr/ trt.. Hbibbyli, red.

V. Mmmdov. - Bak: ndr, 2004. - 480 s.;

- (Klassik Azr baycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Clil Mmmdquluzadnin srlrinin nc cildin qdrtli yaznn 1917-1931-ci illrd ap olunmu publisistikas daxildir.

580. 84(5Aze) Mmmdquluzad, Clil M srlri: drd cildd/ C. Mmmdquluzad IV cild: Memuarlar, mqallr, mktublar/ trt.. Hbibbyli, red. V. Mmmdov. - Bak: ndr, 2004. - 472 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Grkmli Azrbaycan yazs v byk ictimai xadim Clil Mmmdquluzadnin srlrinin drdnc cil Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI din dibin memuarlar, mqal v mktublar daxil edilmi dir. Cildd yaznn 36 mqalsi v 61 mktubu ilk df oxu culara tqdim olunur.

581. 84(5Aze) Msihi M Vrqa v Gla/ Msihi;

trt.. Sfrli, red. X. Yusifli. – Ba k: rq- Qrb, 2005. - 336 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiy yat) 25000 ns.

Annotasiya: "Vrqa v Gla" aiqan qhrmanlq mvzu sunda yazlmdr. ki aiqin saf, ncib eqinin trnnm poe mann balca ideya istiqamtini tkil edir. srd sas xt dn baqa lav xtlr, qol-budaql hadislr poeman rnga rng epizodlarla znginldirir, onun bdii-poetik gcn ar trr.

582. 84(5Aze) Mir Clal M Seilmi srlri/ Mir Clal;

trt. Y. smaylov. - Bak: rq Qrb, 2005. - 384 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) ns.

Annotasiya: Tqdim olunan kitabda grkmli yaznn se m hekaylri v "Aq kitab" roman toplanmdr. deya-b dii mqsdi, fikir qaysi hmi aydn v iql olan mllifin bu hekaylrind hyatn drin qatlarna enilir, khnlikl ye niliyin mbarizsi, inkiafa mane olanlarn tnqidi n kilir.

583. 84(5Aze) Mfiq, Mikayl M Seilmi srlri/ M. Mfiq;

trt. G. Hseynolu. - Bak:

rq-Qrb, 2004. - 352 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Unudulmaz airimizin sem srlrindn ibart olan bu kitabda mxtlif illrin eirlri, poemalar, elc d uaqlar n eir v mzmun nallar toplanmdr.

584. 84(5Aze) Nbati, Seyid blqasim N Seilmi srlri/ S.. Nbati;

trt.. Hseynli. - Bak: rq Qrb, 2004. - 216 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) ns.

Annotasiya: airin bu kitab klassik v xalq eri killrind Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI yaratd hmin gzl nmunlrdn trtib edilmidir. Musi qililik, sadlik, smimi hisslr v dilin znginliklrindn m hartl istifad bacar Nbati seirlrinin sciyyvi xsusiy ytidir.

585. 84(5Aze) Ordubadi, Mmmd Sid O- Qlnc v qlm/ M. S. Ordubadi I hiss. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 344 s.;

- (Masir Azrbay can dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Yaznn tarixi romanlarndan sonuncu olan "Qlnc v qlm"d byk Azrbaycan sairi v mtfkkiri Nizami Gncvinin yaad dvrn geni, hrtrfli mnzrsi yaradlmdr. Tarixi sndlilikl bdii txyyln ustalqla laqlndirildiyi romann birinci hisssind iki qhrmana da ha geni yer verilmidir. Bunlardan biri Nizami, digri is Fxrddindir. Kitabda Nizaminin fikri-bdii tkamlnd rol oynayan xsiyytlrin bdii surtlri d diqqti clb edir.

586. 84(5Aze) Ordubadi, Mmmd Sid O- Qlnc v qlm/ M. S. Ordubadi II hiss. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 416 s.;

- (Masir Azrbay can dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Btn hvalat v xsiyytlri, mrkkb hadi slri grgin sjet xtti trafnda birldirn, oxunaql v y cam qurululu "Qlnc v qlm", bhsiz, Ordubadi yarad clnda mhm yer tutan, Nizami v dvrn yrnmy b yk hvs oyadan qiymtli tarixi romandr.

587. 84(5Aze) Rfibyli, Nigar R Seilmi srlri/ N. Rfibyli;

trt. Anar. - Bak: rq-Qrb, 2004. - 392 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Bu kitabda unudulmaz airimiz Nigar xanmn mxtlif illrd yazd eirlrl yana sem trcmlri, gndlik, xatir v qeydlri oxuculara atdrlr.

588. 84(5Aze) Rhimov, Sleyman R Seilmi srlri: iki cildd/ S. Rhimov I cild. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 288 s.;

- (MasirAzrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Annotasiya: Bu kitaba mllifin slubca v mndricsindki oxar cizgilrin rngarngliyi il seiln povestlri, elc d xalq yaradcl motivlrin saslanan srlrindn semlr daxil edilmidir.

589. 84(5Aze) Rhimov, Sleyman R Seilmi srlri: iki cildd/ S. Rhimov II cild. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 313 s.;

- (Masir Azrbay can dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Azrbaycann xalq yazs Sleyman Rhimo vun "Seilmi srlri"nin bu cildind grkmli nasirin "Meh man" povesti tqdim olunur. dib onu 1944-c ild qlm almdr.

590. 84(5Aze) Rhman, Sabit R Seilmi srlri: iki cildd/ S. Rhman I cild. - Bak: Avrasiya Press, 2005. - 312 s.;

- (Masir Azr baycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Grkmli dramaturq Sabit Rhmann ikicildli yinin birinci cildin "Toy", "Xobxtlr", "Analar" v "Ni anl qz" pyeslri daxil edilmidir.

591. 84(5Aze) Rhman, Sabit R Seilmi srlri: iki cildd/ S. Rhman II cild. - Bak: Avrasiya Press, 2005. - 328 s.;

- (Masir Azr baycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Tannm yaz v dramaturq Sabit Rhmann "Seilmi srlri"nin ikinci cildind onun "liqulu evlnir", "Yalan", "Dirilr" pyeslri, elc d mxtlif illrd qlm ald bir sra hekaylri toplanmdr.

Rstm, Sleyman 592. 84(5Aze) Seilmi srlri: cildd/ S. Rstm R I cild/ trt. A. Rstmzad. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 256 s.;

-(Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: "Seilmi srlri"nin I cildind airin poeziya sndan nmunlr toplanmdr.

Rstm, Sleyman 593. 84(5Aze) Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Seilmi srlri: cildd/ S. Rstm R II cild/ trt. A. Rstmzad. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 327 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: "Seilmi srlri"nin II cildind airin bir silsil tkil edn Cnub mvzulu eirlrl yana, hminin poema lar, elc d xatirlri toplanmdr.

594. 84(5Aze) Rstm, Sleyman Seilmi srlri: cildd/ S. Rstm R III cild/ trt. A. Rstmzad. - Bak: rq-Qrb, 2005. - s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: "Seilmi srlri"nin bu cildind mllifin dra matik nvn mxtlif janrlarnda yaratd uurlu nmun lrdn "imnaz xanm yuxudadr" (1922), "Qaaq Nbi" (1940), "Durna" (1947), v "Gldi-gedr" (1955-1969) top lanmdr.

595. 84(5Aze) Rstm, Sleyman Mn qarda deyn dilin qurban: cnub erlri/ S. Rstm;

R trt. T. hmdov, red. N. Rstmli. - Bak: Nurlar NPM, 2003.

- 312,[20] s.: rngli il., rngli k.;

500 ns.

Annotasiya: Kitabda ilk df airin "Arazn o taynda" xatirsi v grkmli ictimai xadim ziz liyev bard kvrk dn clri verilmidir.

596. 84(5Aze) Rstmxanl, Sabir Seilmi srlri/ S. Rstmxanl. - Bak: rq-Qrb, 2004. R 344 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Kitabda doma xalqnn mnvi gzlliklrin, qhrmanlna v ncibliyin, z mmlktinin tbitin v tarixin n iql yarpaqlarna vurun airin zngin yaradcl ndan seilmi poetik nmunlr toplanmdr.

597. 84(5Aze) Rza, Xlil Ulutrk Seilmi srlri: iki cildd/ X. U. Rza R I cild/ trt. F. Ulutrk. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 296 s.;

(Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Tqdim olunan kitabda grkmli airin dbi fa liyytinin 1950-80-ci illr dvrn hat edn poetik nmu Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI nlr toplanmdr. Hmin srlrd siyasi v publisist tfkkr hmiyytli drcd gcldr.

598. 84(5Aze) Rza, Xlil Ulutrk Seilmi srlri: iki cildd/ X. U. Rza R II cild/ trt. F. Ulutrk. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 248 s.;

(Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Bu cildd grkmli airin dbi faliyytinin 90 c illr dvrn hat edn, vtnsevrlik v qhrmanlq ru huyla yorulmu poeziyasndan seilmi seirlr, elc d mx tlif illrd qlm ald lirik poemalar, poema-pamfletlr v poema-monoloqlar toplanmdr.

Sabir, Mirz lkbr 599. 84(5Aze) Hophopnam: iki cildd/ M.. Sabir S I cild/ trt. M. Mmmdov. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 480 s.:

il.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Sabir srlrinin tam klliyyat olan bu ikicild liyinin birinci cildin airin 1906-1910-cu illrd yazm oldu u satirik eirlr toplanmdr. Cild xronoloji prinsip sasnda hazrlanmdr. Kitabda xalq rssam zim zimzadnin ills trasiyalarndan istifad edilmidir.

Sabir, Mirz lkbr 600. 84(5Aze) Hophopnam: iki cildd/ M.. Sabir S II cild/ trt. M. Mmmdov. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 384 s.;

-(Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Byk airin btn srlrini hat edn bu iki cildliyin ikinci cildind 1911-ci ild yazd satirik eirlrl yana, mllifin ictimai-siyasi v flsfi lirikas, nvh v mrsiylri, qzllri, mktb uaqlar n qlm alnm rqi, mnzum hekay v tmsillri, trcmlri, hekay v felyetonlar, dbi-publisist mqallri, mxbir yazlar v mktublar toplanmdr 601. 84(5Aze) Sarvlli, Osman Seilmi srlri/ O. Sarvlli;

trt., red. A. Qurbanov. - Bak:

S rq-Qrb, 2004. - 208 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI 25000 ns.

Annotasiya: Tqdim olunan bu kitaba gzl incilri yaradan airin liri-kasndan, mxtlif illrd yazd eirlrindn nmu nlr daxil edilmidir.

Sfrli, slam 602. 84(5Aze) Seilmi srlri/. Sfrli;

trt. H. Sfrli. - Bak: Lider, 2005.

S – 224 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: slam Sfrlinin "Seilmi srlri"nd nmkar airin poetik yaradclnn blli bir qismi toplanmdr. Bu eirlr airin ryinin drinliklrindn qopan duyular parlaq ks etdirir.

Shht, Abbas 603. 84(5Aze) Seilmi srlri/ A. Shht ;

trt. K. Talbzad. - Bak: Lider, S 2005. - 456 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Bu kitabda hrriyyti v milliyyti airin eir lri, o cmldn uaq eirlri, satiralar, taziyan v mnzum mktublar il yana hekaylri, pyeslri v mqallri, elc d trcmlri toplanmdr.

Smdolu, Vaqf 604. 84(5Aze) S 47 Uzaq yal ada/ V. Smdolu;

trt. N. Babayeva-Vkilova. Bak: rq-Qrb, 2004. - 264 s.;

- (Masir Azrbaycan d biyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Oxuculara tqdim olunan bu kitabda airin mx tlif illrd qlm ald srlr toplanmdr.

Smdolu, Yusif 605. 84(5Aze) Seilmi srlri/ Y. Smdolu. - Bak: rq-Qrb, 2005. S 320 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Bu kitabda tannm yaz Yusif Smdolunun mhur "Qtl gn" roman v mxtlif illrd iq z grm hekaylri toplanmdr.

aiq, Abdulla 606. 84(5Aze) 17 Seilmi srlri: cildd/ A. aiq I cild/ trt. K. Talbzad. - Bak: Avrasiya Press, 2005. - Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: dibin "Seilmi srlri"nin cildliyinin I cil din lirik hekayiliyimizin v iri formal milli nsrin klassik rnklri saylan hekaylri, povesti v romanlar daxil edil midir.

aiq, Abdulla 607. 84(5Aze) 17 Seilmi srlri: cildd/ A. aiq II cild/ trt. K. Talbzad. - Bak: Avrasiya Press, 2005. - s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: dibin "Seilmi srlri"nin bu cildin onun mxtlif illrd yazd v yksk sntkarlqla qlm ald eirlri, qzllri, poemalar, elc d pyeslri daxil edilmidir.

aiq, Abdulla 608. 84(5Aze) 17 Seilmi srlri: cildd/ A. aiq III cild/ trt. K. Talbzad. - Bak: Avrasiya Press, 2005. - s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: A. aiqin "Seilmi srlri"nin bu cildin tannm dibin uaqlar v gnclr n yazd srlri eirlri, poemalar, hekaylri, tmsil v pyeslri daxil edilmidir.

hriyar, Mhmmdhseyn 609. 84(5Aze) 46 Seilmi srlri/ M. hriyar ;

trt. N. Rizvan. - Bak: Avra siya Press, 2005. - 480 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: "Seilmi srlri"n bitmz-tknmz almli qdrtli sntkarn ana dilind eirlri il yana yazd sr lri daxil edilmidir.

xl, Ismayl 610. 84(5Aze) 58 Seilmi srlri: iki cildd/. xl I cild. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 409 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Seilmi srlrinin bu cildin romanlar il ya na, yaznn "Namus qaa", "Namrd gllsi" v "llri qbristanda basdrn" hekaylri d daxil edilmidir.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI xl, smayl 611. 84(5Aze) 58 Seilmi srlri: iki cildd/. xl II cild. - Bak: rq-Qrb, 2005. - 400 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Grkmli yaz smayl xlnn "Seilmi sr lri"nin II cildin "Dli Kr" roman daxil edilmidir.

irvani, Seyid zim 612. 84(5Aze) 67 Seilmi srlri: cildd/ S.. irvani I cild/ trt. S. Rustmov, red. Q. Namazov. - Bak: Avrasiya Press, 2004. - 400 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) ns.

Annotasiya: Klassik Azrbaycan dbiyyatnn byk nma yndsi Seyid zim irvaninin cildliyinin birinci cildind airin qzllri, rbailri, qoabeytlri, tkbeytlri, qitlri, tr kibbndlri, mxmmslri, msddslri v mstzadlar ve rilmidir.

irvani, Seyid zim 613. 84(5Aze) 67 Seilmi srlri: cildd/ S.. irvani II cild/ trt. S. Rstmov, red. Q. Namazov. - Bak: Avrasiya Press, 2004. - 384 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) ns.

Annotasiya: airin cildliyinin II cildin satirik eirlri, mn zum hekaylri v mktublar daxil edilmidir.

irvani, Seyid zim 614. 84(5Aze) 67 Seilmi srlri: cildd/ S.. irvani III cild/ trt. S. Rstmov, red. Q. Namazov. - Bak: Avrasiya Press, 2004. - 288 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) ns.

Annotasiya: Byk mtfkkirin mllimlik faliyyti onu yeni spkid srlr yazmaa svq etmidir. Seyid zimdk Azrbaycanda alm mktblrd fars airi Sdi irazinin "Glstan" kitabn drslik kimi keirdilr. Tssbke airimiz thsilimizi millildirmk mqsdil hmin kitabn mqabi lind orta mktb agirdlri n "Rbil-tfal" ("Uaqlarn Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI fsli") adl kitabn yazb, orta mktblr drslik kimi tqdim etmidir. airin bu cildin mhz hmin kitab daxil edilmidir.

Tbrizi, Qvsi 615. 84(5Aze) Seilmi srlri/ Q. Tbrizi;

trt. P. Krimov, red. K. Allah T yarov. - Bak: Lider, 2005. - 328 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Oxuculara tqdim olunan kitab Qvsi srlrinin dnya kitabxanalarnda qorunan nsxlri sasnda nr ha zrlanmdr. Kitaba tbrizli airin 400-dn artq qzli, trkib bnd v trcibndlri, mxmmslri, mrbbe v rbaisi daxil edilmidir.

616. 84(5Aze) Vahabzad, Bxtiyar srlri/ B. Vahabzad V IX cild: Mqallr. dbiyyat v snt/ trt., red. A. Barov. Bak: Azrbaycan, 2005. - 784 s.;

300 ns.

Annotasiya: B. Vahabzad 60 illik yaradcl boyu bdii srlrl yana, mntzm olaraq, dbiyyatn nzri m sllrin, dbiyyat tarixin, klassik dbiyyat v incsn timizin aktual problemlrin, onlarn ayr-ayr grkmli nma yndlrinin yaradclna dair elmi-ttqiqi v dbi-tnqidi mqallr yazmdr. Cildd onlarn bir qismi toplanmdr.

Vahid, laa 617. 84(5Aze) Seilmi srlri/. Vahid;

trt. Q. Mmmdli. - Bak: Lider, V 2005. - 472 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: laa Vahidin "Seilmi srlri"n mxtlif il lrd qlm ald qzllri, eirlri v poemas daxil edil midir.

618. 84(5Aze) Vaqif, Molla Pnah srlri/ M. P. Vaqif;

trt. H. Arasl. - Bak: rq-Qrb, 2004.

V - 264 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: lyazmalar sasnda, cnglrdn istifad edil mkl trtib olunmu bu kitabda byk airin qoma, tcnis, qzl, mxmms v s.-dn ibart srlri toplanmdr.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Vliyev, li 619. 84(5Aze) Seilmi srlri/. Vliyev;

trt. T. Qaraqaya, red. U. R V himolu. - Bak: Avrasiya Press, 2005. - 320 s.;

- (Masir Azr baycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Bu kitaba mllifin mxtlif illrd qlm ald bir sra hekaylri v povestlri daxil edilmidir.

620. 84(5Aze) Vidadi, Molla Vli srlri/ M. V. Vidadi;

trt. H. Arasl, red.. Sfrli. - Bak: n V dr, 2004. - 128 s.;

- (Klassik Azrbaycan dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Txminn 80 il yaxn yaradclqla mul olmu Vidadinin zngin dbi irsi praknd halda olduundan airin srlri ayr-ayr lyazmalarndan toplanmdr.

Vurun, Smd 621. 84(5Aze) Seilmi srlri: be cildd/ S. Vurun V I cild/ trt. A. Salmansoy, red. A. Vurunqz. - Bak: rq Qrb, 2005. - 264 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) ns.

Annotasiya: Smd Vurunun "Seilmi srlri"nin bu cil dind qdrtli airin 1924-1937-ci illrd yazd eirlr top lanmdr.

622. 84(5Aze) Vurun, Smd Seilmi srlri: be cildd/ S. Vurun V II cild/ trt. A. Salmansoy, red. A. Vurunqz. - Bak: rq Qrb, 2005. - 248 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) ns.

Annotasiya: "Seilmi srlri"nin bu cildin ilhaml airin 1938-1955-ci illrd yazd eirlri toplanmdr.

623. 84(5Aze) Vurun, Smd Seilmi srlri: be cildd/ S. Vurun V III cild/ trt. A. Salmansoy, red. A. Vurunqz. - Bak: rq Qrb, 2005. - 424 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) ns.

Annotasiya: "Seilmi srlri"nin III cildin lmz airin poemalar, o cmldn Vurun istedadnn poetik tfkkr nn sl miqyasn v mhtmliyini gstrn "Komsomol Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI poemas", "Bsti", "Baknn dastan", "Muan", "Aygn" kimi ah srlri daxil edilmidir.

624. 84(5Aze) Vurun, Smd Seilmi srlri: be cildd/ S. Vurun V IV cild/ trt. A. Salmansoy, red. A. Vurunqz. - Bak: rq Qrb, 2005. - 400 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) ns.

Annotasiya: "Seilmi srlri"nin bu cildin mqtdir snt karn "Vaqif" (1937), "Frhad v irin" (1941), "nsan" (1945) pyeslri daxil edilmidir.

625. 84(5Aze) Vurun, Smd Seilmi srlri: be cildd/ S. Vurun V V cild/ trt. A. Salmansoy, red. A. Vurunqz. - Bak: rq Qrb, 2005. - 384 s.;

- (Masir Azrbaycan dbiyyat) ns.

Annotasiya: "Seilmi srlri"nin bu cildind grkmli s ntkarn 1930-1955-ci illr dvr yaradcln hat edn m qallri, mruzlri, nitqlri v oerklri toplanmdr.

Nvai, liir 626. 84(5Узб) Seilmi srlri/. Nvai ;

trc.. Vahid. - Bak: ndr, N 2004. – 424 s.;

- (Dnya dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Bu kitaba byk zbk airinin "Xms"sindn nc poema - mhur "Frhad v irin" sri il yana dr dnc - "Yeddi syyar" poemasndan paralar daxil edilmi dir.

Rus dilind Физули М.

627. 84(5Азе) Ф 50 Газели = Qzllr/ М. Физули;

пер. с азерб. Хакима Гани, ред. Р. Миргуламов. - Баку: Ширваннешр, 2004. - 224 с.;

500 экз.

Аннотация: В предлагаемой книге "Газели" предоставля ется возможность русскоязычным читателям ближе оз накомиться с творчеством гениального мастера художест Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI венного слова Физули, 500-летие которого отмечалось во всем мире по решению ЮНЕСКО.

84 (7Сое) Amerika dbiyyat Azrbaycan dilind 628. 84(7Coe) Kuper, Ceyms Fenimor Sonuncu moqikan / C. F. Kuper;

trc.. Zeynalov, red. C. Na K yev. - Bak: ndr, 2005. - 376 s.;

- (Dnya uaq dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Amerika romantizminin grkmli nmayndsi C. F. Kuper "Dri corab" pentalogiyasna daxil olan "Sonuncu mogikan" romannda Amerikada avropallarn (ingilislrin v franszlarn) daha byk razilr l keirmk urunda mba rizsi il yana yerli hindu qbillrinin d ekzotik v mrk kb hyatn tsvir etmidir.

London, Cek 629. 84(7Сое) Seilmi srlri/ C. London. - Bak: ndr, 2005. - 512 s.;

L (Dnya dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Bu kitabda yaznn mhur povest v hekay lri toplanmdr. Hmin srlrin msbt qhrman mhkm iradli, mrd, fdakar, ncib insandr.

Tven, Mark 630. 84(7Сое) Seilmi srlri/ M. Tven;

trc.. Aayeva. - Bak: ndr, T 2005. - 464 s.;

- (Dnya dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: Bu kitabda Amerika ddbiyyatnn klassikl rindn olan Mark Tvenin iki roman: "Tom Soyyerin mac ralar" (1876) v "Heklberri Finnin macralar" (1885) srlri Azrbaycan oxcsna tqdim olunur.

631. 84(7Сое) Tven, Mark ahzad v dilni/ M. Tven. Xobxt ahzad / U. Oskar;

T trc.. Nsifi;

trc.. Nsifi. - Bak: ndr, 2005. - 336 s.;

(Dnya uaq dbiyyat) 25000 ns.

Annotasiya: "Dnya uaq dbiyyatndan semlr" silsil sindn olan bu kitaba milli Amerika dbiyyatnn yaranmas, inkiaf v tkklnd vzsiz rol oynam Mark Tvenin Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI "ahzad v dilni" sri v grkmli ingilis yazs Oskar Uayldn nallar daxil edilmidir.

Rus dilind Браун, Дэн 632. 84(7Сое) Б 87 Цифровая крепость: роман/ Д. Браун;

пер.с англ. А. А. Файн гара. - М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2005. - 474,[6] с.;

- (Интеллектуальный детектив) 130000 экз.

Аннотация: Автор супербестселлера десятилетия "Код да Винчи" предлагает вам взломать еще один код – сверх-слож ный, таящий а себе опасность и угрозу для всего мира! Но...

кто придумал этот код? Чего он добивается?! Зачем вступил в безжалостную игру с Агентством национальной безопасности США? Оружие загадочного врага - всего лишь набор сим волов и букв. За расшифровку берется лучший криптограф Америки Сьюзан Флетчер. И то, что она обнаруживает, ставит под угрозу не только важ-нейшие разработки спецслужб США, но и судьбы миллионов людей... С этой секунды на Сьюзан начинается настоящая охота...

Костова, Элизабет 633. 84(7Сое) Историк: роман/ Э. Костова;

пер. с англ. Г. Соловьевой. К М.: АСТ, 2005. - 701,[3] с.;

- (Интеллектуальный детектив) 15000 экз.

Аннотация: Элизабет Костова писала эту книгу 10 лет. За литературный дебют никому не известной писательницы крупнейшее издательство США выплатило два миллиона долларов! Еще до выхода романа в свет были куплены права на его перевод на 16 языков! Появления этой книги затаив дыхание ждет весь мир, ее триумфальное шествие по всем континентам только начинается!

Фрай, Макс 634. 84Р Ф 82 Энциклопедия мифов: подлинная история Макса Фрая, автора и персонажа: роман: в 2-х томах/ М. Фрай Т. 1: А - К. - СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2005. - 574 с.;

5000 экз.

Аннотация: Эта книга содержит полный и предельно Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI честный ответ на вопрос: "Кто такой Макс Фрай?" - и ве ликое множество новых вопросов, ответы на которые ав тор и сам желал бы получить.

Фрай, Макс 635. 84Р Ф 82 Энциклопедия мифов: Подлинная история Макса Фрая, автора и персонажа: роман: в 2-х томах/ М. Фрай Т. 2: К - Я. - СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2005. - 479 с.;

5000 экз.

Аннотация: Эта книга содержит полный и предельно честный ответ на вопрос: "Кто такой Макс Фрай?" - и ве ликое множество новых вопросов, ответы на которые ав тор и сам желал бы прояснить.

85 ncsnt. Sntnaslq Rus dilind Панасов, Игорь Валерьевич 636. 85я П 16 Энциклопедия заблуждений. Наши "звезды"/ И. В. Пана сов. - М.: Эксмо;

Донецк: СКИФ, 2004. - 416 с.: ил.;

экз.

Аннотация: Книга состоит из журналистских минииссле дований, изложенных в легкой, доступной форме. В ней приводятся и последовательно опровергаются самые попу лярные из существующих ныне заблуждений. В качестве контраргументов используются интервью со "звездами", их высказывания и факты из биографии, которые либо не известны массовой публике, либо настойчиво ею игнори руются как "не соответствующие действительности", хотя они то на самом деле и являются правдой.

85.1 Tsviri incsnt v memarlq Rus dilind Гнедич, Петр Петрович 637. 85.1(3) Г 56 История искусств. Итальянский Ренессанс: Живопись.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Скульптура. Архитектура/ П. П. Гнедич. - М.: Эксмо, 2005.

- 144 с.: ил.;

4100 экз.

Аннотация: В этой книге широко представлена одна из самых блестящих страниц истории мирового искусства Итальянский Ренессанс. Для всех ценителей прекрасного расцвет итальянской живописи, скульптуры, зодчества, литературы XIII-XIV вв. служит живым воплощением са мого понятия "возрождение": это и полет творческой фан тазии, и невиданная прежде свобода человеческого гения, в равной степени гармонично покорившего все области доступной ему деятельности - искусство, науку, стро ительство, инженерное дело. Даже краткий перечень тех, кто украсил своими работами это издание, звучит как вдохновенная симфония: Джотто ди Бондоне, Мазаччо, Донателло, Боттичелли, Леонардо да Винчи и Рафаэль Санти, Микеланджело и Тициан. Паоло Веронезе и Бен венуто Челлини.

Гнедич, Петр Петрович 638. 85.1(3) История искусств. Северное возрождение: Живопись.

Г Скульптура. Архитектура/ П. П. Гнедич. - М.: Эксмо, 2005. - 144 с.;

4100 экз.

Аннотация: В этой книге подробно рассмотрены предыс тория, эволюция и расцвет нидерландского и германского Ренессанса, воспринявшего лучшие достижения италь янских мастеров, не утрачивая при этом своего нацио нального характера. Это красочный рассказ о голландцах, мастерах колорита, родоначальниках жанра пейзажной живописи в ее современном понимании -от братьев ван Эйков и Квинтена Массейса до Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего, на смену которым пришли Рубенс, Ван Дейк, Рембрандт, Халс, Терборх и др. С этим рядом блестящих имен соседствует целая плеяда прославленных немецких живописцев, во главе которой - "германский Микеланджело" Альбрехт Дюрер и неподражаемый порт ретист и график Ханс Гольбейн Младший.

Ильина, Татьяна Валериановна 639. 85.1(3) И 46 История искусств: западноевропейское искусство: учеб ник/ Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Высшая Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI школа, 2005. - 368 с.: ил.;

3000 экз.

Аннотация: В учебнике кратко изложена история запад ноевропейского искусства от античности до наших дней. В третьем издании автор попытался учесть все новое в сов ременном мировом искусствознании. Книга иллюстриро вана и снабжена указателем.

85.101 ncsnt abidlrinin qorunmas Rus dilind Брежнева, Алла Федоровна 640. 85.101(3)я Б 87 Королевский замок Фонтенбло: альбом/ А. Ф. Брежнева. М.: АСТРЕЛЬ: АСТ, 2004. - 119,[1] с.: цв.ил.;

- (Музеи ми ра) Аннотация: Фонтенбло - один из самых блестящих коро левских замков Франции. С 1919 года Фонтенбло – нацио нальный музей. Восхищая великолепием интерьеров и красотой паркового ансамбля, он волнует еще и особой ат мосферой старины, живым присутствием прошло.

85.11 Memarlq Rus diklind Бирюкова, Наталья Викторовна 641. 85.11я Б 64 История архитектуры: учебное пособие/ Н. В. Бирюкова. М.: ИНФРА-М, 2005. - 367 с.: ил.;

- (Среднее профессио нальное образование) 3000 экз.

Аннотация: В учебном пособии дается краткое изложе ние курса истории мировой и отечественной архитектуры.

Приводятся основные художественно-конструктивные направления формо-образования в мировой архитектуре.

Отличительной особенностью данного учебного пособия является более структурированная лекционная часть, под робное изложение разделов по современной архитектуре.

Также предложенный материал сопровождается иллюс трациями, экзаменационными и контрольными вопросами для самопроверки. Приводятся примеры тестов по раз Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI делам и карточек экспресс-контроля по отдельным темам дисциплины. Даются рекомендации по проведению "круг лых столов" и составлению карточек контроля.

Ермакова, Светлана Олеговна 642. 85.113(3) Е 72 Исторический центр Лондона/ С. О. Ермакова. - М.: Вече, 2005. - 224 с.: 16 вкл. л., цв.ил.;

- (Памятники всемирного наследия) 5000 экз.

Аннотация: Книга из серии "Памятники всемирного нас ледия" рассказывает о знаменитых уголках Лондона – од ного их красивейших и загадочных городов мира. Читателя ждет увлекательное путешествие по старому Сити, Вест минстеру, Тауэру, Вестэнду, набережной Темзы и многим другим местам британской столицы.

Михаловский И. Б.

643. 85.11(0) М 69 Архитектурные формы античности/ И. Б. Михаловский. М.: Архитектура-С, 2004. - 240 с.: ил.

Аннотация: В книге дано описание композиционных при емов в архитектуре античности и Возрождения. В основу труда автор положил изучение греческого ордера приме нительно к ордерным канонам Виньолы.

85.12 Dekorativ-ttbiqi incsnt Rus dilibd Ивли, Тесса 644. 85. И 25 Дизайн интерьера: 500 креативных идей: рекомендации лучших профессионалов/ Т. Ивли;

пер. Е. Зайцевой. - М.:

Эксмо, 2004. -256 с.: цв.ил.;

5000 экз.

Останина, Екатерина Александровна 645. 85.125я Ножи мира: боевые, коллекционные, охотничьи/ Е. А. Ос О- танина. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2005. - 224 с.: 4 вкл. л., ил., цв.ил.;

- (Светская жизнь) 12000 экз.

Аннотация: Каждый нож - не просто холодное оружие.

Это предмет гордости и восхищения, единичный экзем пляр, который носит отпечаток личности своего владель Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI ца. Русский, финский, советский командирский нож, бла городный кортик, безжалостный мачете и изысканный стилет - все легендарные виды вы найдете на страницах этой книги.

Федотов, Геннадий Яковлевич 646. 85. Ф 34 Школа ремесла. Древесная пластика: 500 практических со ветов/ Г. Я. Федотов;

худ. А. Новикова. - М.: Эксмо, 2005.

- 240 с.: 4 вкл. л., ил., рис.;

5000 экз.

Аннотация: Умение использовать естественную пластику дерева при создании декоративных изделий - дар настоя щих мастеров. Чтобы научиться тонко чувствовать кра соту окружающей природы, нужно быть внимательным, любознательным и творчески одаренным человеком. Хо тите проверить свои силы и заняться лесной пластикой?

Книга Г. Я. Федотова поможет вам в этом.

Ювелирное искусство [Электронный ресурс]. - Электрон.

647. 85. Ю 14 Текстовые дан.. - М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM) Аннотация: Диск посвящен одному из древнейших видов художественного творчества и представляет вниманию чи тателя шедевры мировой истории ювелирного искусства от древнейших времен до первой половины ХХ в. Каждый период рассматривается на примере выдающихся украше ний эпохи.

85.14 Rssamlq Rus dilind Брюллов: альбом/ автор-сост. Г. И. Пикулева. - М.:

648. 85.14(3)- Б 89 ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. - 126 с.: цв.ил.;

- (Га лерея гениев) 3000 экз.

Аннотация: Брюллов отличался широтой творческого кругозора. В равное мере его можно назвать историческим живописцем, жанристом, монументалистом, мастером ре лигиозной живописи, акварелистом и великолепным порт ретистом. В альбоме представлены наиболее известные ра Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI боты художника.

Веццози, Алессандро 649. 85.143(3)- Леонардо да Винчи: Искусство и наука Вселенной/ В А. Веццози ;

пер. с фран. Е. Мурашкинцевой. - М.: АС ТРЕЛЬ: АСТ, 2003. - 160, [5] с.: цв.ил.

Аннотация: "Изобразить невидимое" - об этом мечтал великий Леонардо, непревзойденный мастер эпохи Воз рождения... Эта увлекательная и в высшей степени ак туальная книга приоткрывает завесу тайн, мифов, легенд и вымыслов, которыми до сих пор овеяна личность гения.

Врубель: альбом/ автор-сост. Л. А. Ефремова. - М.: ОЛ 650. 85.14(2) МА-ПРЕСС Образование, 2005. - 127 с.: ил.;

- (Галерея В гениев) 6000 экз.

Аннотация: Творчество Михаила Врубеля - яркий при мер символизма в русском изобразительном искусстве конца XIX -начала XX столетия. Живший в порубежную эпоху, художник обладал обостренным восприятием дей ствительности, тонким чувством прекрасного. Врубелю принадлежат произведения монументальной и станковой живописи, декоративно - прикладного искусства.

Дали, Сальвадор 651. 85.14(3)- Д 15 Дневник одного гения/ С. Дали;

пер. с фран. О. Захаровой.

- М.: Эксмо, 2005. - 464 с.: 16 вкл. л., ил., цв.ил.;

- (Анто логия мудрости) 5000 экз.

Аннотация: Сальвадор Дали - один из величайших ори гиналов ХХ века. Его гениальные картины известны даже тем, кто не интересуется изобразительным искусством. А его шокирующие откровения о своей жизни и изящные, ироничные рассуждения о людах и предметах позволят читателю взглянуть на окружающий мир глазами великого мастера эпатажа.

Дали. 1904-2004: альбом/ автор-сост. Н. В. Геташвили. 652. 85.14(3)- Д 15 М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. - 160 с.: цв.ил.;

(Галерея гениев) 5000 экз.

Аннотация: Универсальный маэстро - живописец, гра фик, скульптор, дизайнер, писатель, поэт, теоретик, сце Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI нарист и шоумен - Сальвадор Дали занимает уникальное по своему значению место в художественной культуре ХХ века. В альбоме представлены наиболее известные работы художника. Пояснения к ним помогут читателю найти свой "ключ" к пониманию сложных образов гения сюр реализма.

Караваджо: альбом/ автор-сост. Е. В. Яйленко. - М.: ОЛ 653. 85.143(3)- К 21 МА-ПРЕСС Образование, 2004. - 128 с.: цв.ил.;

5000 экз.

Аннотация: Микаланджело да Караваджо - великий италь янский художник раннего барокко. Кисти мастера при надлежат великолепные натюрморты, многочисленные ал тарные образы. Для его композиций характерны под черкнутые диагонали, луч света, выхватывающий из мрака фигуры и моделирующий их пластической осязатель ностью. Влиянием Караваджо отмечена почти вся евро пейская живопись XVII века. В альбоме представлены наиболее известные работы художника, свидетельства его биографов и современников.

Пикассо, Пабло 654. 85.143(3)- П 32 Пикассо: альбом/ П. Пикассо;

сост. И. Пименова. - М.:

Эксмо, 2004. - 184 с.: ил., рис.;

- (Шедевры графики) экз.

Аннотация: Пабло Пикассо входит в небольшую группу избранных художников, которых знают все, а не только знатоки живописи, коллекционеры антиквариата и дип ломированные специалисты. Эта имя давно стало синони мом мирового признания, богатства, гениальности;

неко торые эрудиты вспомнят также о связи с кубизмом, "голу бой" и "розовый" периоды Пикассо, "Гернику", "Девочку на шаре", изящный рисунок голубя мира или блестящие иллюстрации к "Метаморфозам" Овидия. В этой книге Пи кассо предстает иным - в рисунках, набросках, журналь ных и книжных работах;

в мотивах и образах, которые пришли в его искусство из детства, были обретены в бо гемном и безумном Париже, в объятиях любимых жен щин, подарены Вечностью, в которую, казалось, был пос Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI тоянно устремлен незабываемый, пронзительный взгляд его черных глаз.

Рембрандт: альбом/ автор-сост. Н. В. Геташвили. - М.:

655. 85.143(3) Р 37 ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. - 128 с.: цв.ил.;

- (Гале рея гениев) 6000 экз.

Аннотация: Рембрандт Харменс ван Рейн - великий гол ландский живописец, рисовальщик, график и офортист, создавший непревзойденные произведения практически во всех жанрах: портреты, натюрморты, пейзажи, бытовые сцены, картины на библейские, мифологические и истори ческие сюжеты. Его полотна отличаются необыкновенной глубиной психологических характеристик, интенсив ностью световых эффектов, исключительной гармонией формы и содержания. Творчество Рембрандта знаменует собой вершину развития голландского искусства XVII ве ка. лучше представить себе жизненный путь этого гени ального представителя эпохи Возрождения.

Рубенс: альбом/ автор-сост. А. Ю. Королева. - М.: ОЛМА 656. 85.143(3) Р 82 ПРЕСС Образование, 2005. - 128 с.: цв.ил.;

- (Галерея ге ниев) 6000 экз.

Аннотация: Питер Пауль Рубенс - знаменитый живописец, крупнейший представитель стиля барокко во фламандском искусстве XVII века. Его кисти принадлежат многочис ленные картины на религиозные, исторические, мифоло гические и аллегорические сюжеты. Для произведений Ру бенса характерны резкое противо-поставление планов све та и тени, изысканный колорит, ясность и монументаль ность композиции. Исполненное страстного жизнелюбия, многогранное творчество мастера оказало большое влия ние на многих европейских художников. В альбоме пред ставлены наиболее известные работы Рубенса, свидетель ства его биографов и современников.

Удивительная жизнь Леонардо да Винчи/ пер. итал. А.

657. 85.143(3)- У 30 Кузякова, автор текста Н. Сидорина, худ. П. Каттанео. М.: АСТРЕЛЬ: АСТ, 2002. - 79 с.: цв.ил.;

5100 экз.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Аннотация: Книга посвящена жизни и творчеству гения человечества Леонардо да Винчи (1452-1519). Прекрасные иллюстрации, фотографии и репродукции картин помогут читателю.

Шидер, Фриц 658. 85. Ш 56 Анатомический атлас для художников: альбом/ Ф. Шидер;

пер. К. Молькова, худ. А. Степнова. - М.: Эксмо, 2004. 224 с.: ил., цв.ил.;

- (Классическая библиотека художника) 5000 экз.

85.15 Qrafika Rus dilind Гордон, Луиза 659. 85. Г 68 Рисунок. Техника рисования головы человека/ Л. Гордон;

пер. с англ. Е. Зайцевой. - М.: Эксмо, 2004. - 120 с: ил., рис.;

-(Классическая библиотека художника) 3100 экз.

Аннотация: Рисование головы человека – самостоятель ный важнейший курс, освоить который необходимо каж дому художнику и скульптору. Ведь голова и лицо - одни из определяющих компо-нентов в том впечатлении, кото рое создается от ознакомления с рисунком, картиной, скульптурой. При этом учитываются не только правиль ность анатомических деталей, объемность, сходство с мо делью, но и такие нюансы, как выражение глаз и изгиб губ. Умение точно улавливать и передавать настроение изображаемого объекта - путь к успеху.

Гордон, Луиза 660. 85. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении/ Г Л. Гордон. - М.: Эксмо, 2004. - 128 с.: ил., рис.. - (Класси ческая библиотека художника) Аннотация: Рисование человека, находящегося в движе нии, -один из наиболее сложных предметов в обучении художников и скульпторов. Даже те, кто уже в совер шенстве освоили все тон-кости анатомии человека и уме ют безупречно рисовать неподвиж-ные модели, склонны Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI совершать непростительные ошибки в изображении дина мических объектов.

Декоративные шрифты: для художественно-оформи 661. 85. Д 28 тельских работ/ сост. Г. Ф. Кликушин. - Стереотип. - М.:

Архитектура-С, 2005. - 288 с.: ил.

Аннотация: В книге собраны декоративные (орнаменти рованные, каллиграфические, титульные, брусковые, руб леные и др.) шрифты, которые могут быть использованы для художественно-оформительских работ в печати, в наг лядной агитации и реклам 85.31 Musiqi Azrbaycan dilind 662. 85.31 Bak Musiqi Akademiyas/ red. L. Mmmdova, trc. N. Dra B 20 novskaya. - Bak: Musiqi dnyas, 2005 el. opt. disk (CD ROM) Rus dilind Буркин, Юрий 663. 85.318(4Вел) Б 91 Осколки неба, или Подлинная история БИТЛЗ/ Ю. Бур кин, К. Фадеев. - М.: Эксмо, 2004. - 480 с.: ил.;

5100 экз.

Аннотация: Книга является одновременно и докумен тальной, и художественной, и даже фантастической.

Кастальский, Сергей 664. 85.318(3) Рок-энциклопедия/ С. Кастальский. - 2-е изд., испр. и доп.

Р - М.: ЗАО Ровесник, 2003. - 888 с.;

10000 экз.

Аннотация: "Рок-энциклопедия "Ровесника" сделана в лучших традициях этого крайне редкого жанра и вобрала в себя не только цвет мирового рока, но и малоизвестные, редкие и стилистически разнообразные группы.

Свет немеркнущей звезды: Элмира Сафарова в воспоми 665. 85.31(5Азе)- наниях/ сост. Э. Гашимова-Кеберлинская, ред. З. Сафаро C ва. – Баку: Нагыл эви, 2004. – 218 с.;

300 экз.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Аннотация: Эта книга посвящена талантливой пианист ке и замечательному педагогу, заслуженному деятелю ис кусств Азербайджана, профессору Эльмире Сафаровой. В ней предложены читателю высказывания, интервью, статьи известных деятелей музыкального искусства – кол лег, друзей, близких и учеников Эльмиры ханум Сафа ровой.

ngilis dilind 666. 85.31(5Aze) Garayev, Gara G 18 Life Creativity Memory/ G. Garayev. – Bak: Musiqi dnyas, 2005. – 1 эл. Опт. Диск (CD-ROM) Annotasiya: Gara Garayev is a composer who brought out Azerbaijan music to the level of XX century musical intellection. National style founded by Garayev became new word in Azerbaijan music. Thanks to his creativity neoclassicism, dodecafonia and other styled and lingual (genre and technical) novations of XX century entered to the consciousness and arsenal of Azerbaijan musical culture and reflected broadly in its poetry and aesthetics.

85.33 Teatr Azrbaycan dilind 667. 85.334(5Aze) Dadaov, Aydn D 13 Mstqillik dvrnn dramaturgiyas/ A. Dadaov;

elmi red.

Z. sgrli;

AMEA Nizami adna dbiyyat nstitutu. – Bak:

Nal evi, 2005. – 216 s.;

1000 ns.

Rus dilind Энциклопедия театр [Электронный ресурс] 668. 85.33я Т. 1: Балет. – М.: Кордис & Медиа, 2003. – 1 эл. Опт. Диск Э (CD-ROM) Аннотация: Данное издание является уникальным спра вочником по мировому искусству балета от древности до наших дней. В состав изданий включен обширный спра Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI вочный раздел в котором, кроме специальной термино логии (устройство театра, реквизит, бутофория, костюм и т.и.), можно ознакомиться с историей развития нацио нальных театров, узнать историю существования различ ных фестивалей, конкурсов и творческих премий, полу чить справку о самых известных изданиях и издательствах специализирующихся на выпуске профессиональной лите ратуры, известных комплексах зданий и т.п.

Энциклопедия театр [Электронный ресурс] 669. 85.33я Т. 2: Опера. – М.: Кордис & Медиа, 2003. – 1 эл. Опт.

Э Диск (CD-ROM) Аннотация: Данное издание является уникальным спра вочником по мировому оперному искусству за 27 веков истории человеческой цивилизации в 82 странах мира. В издании представлены дирижеры, исполнители, художни ки и декораторы, опубликованы рассказы о людях театра, статьи о самых театрах и постановках, дано краткое со держание спектаклей, что безусловно, станет подлинным подарком любителям оперного искусства.

Энциклопедия театр [Электронный ресурс] 670. 85.33я Э 68 Т. 3: Драма. – М.: Кордис & Медиа, 2003. – 1 эл. Опт. Диск (CD-ROM) Аннотация: Данное издание является уникальным спра вочником по мировому театральному искусству, в котором представлены материалы о наиболее известных актерах, режиссерах, драматургах, композиторах, художниках, а также приведены сведения о многих драматических теат рах мира и нашумевших постановках.

ngilis dilind 671. 85.33(5Aze) Hajibeyov, Uzeyir f not this one, then the other one/ U. Hajibeyov. – Bak:

H Musiqi dnyas, 2005. – 1 эл. Опт. Диск (CD-ROM) Annotasiya: Musical comedy “If Not This One, Then the Other One” is one of the principal works in Azerbaijani dramatic art in the early XX century. It could be compared to Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI comedies of Mirza Fatali Akhundov and Jalil Mammad guluzade – classics of Azerbaijani literature. Uzeyir Hajibeyov demonstrated keen insight into social problems of the life in Azerbaijan in the late 19ht – early 20th centuries and skillfully featured its typical representatives.

86 Din. Mistika. Azadfikirlilik 86.2 Dinnaslq Rus dilind Лебедев, Алексей Петрович 672. 86. Л 33 История греко-восточной церкви под властью турок: В 2-х книгах/ А. П. Лебедев Кн. II: От падения Константинополя (в 1453 году) до нас тоящего времени. - Б.м.: Изд-во Олега Абышко, 2004. 384 с.;

- (Библиотека христианской мысли. Исследования).

86.3 Ayr-ayr dinlr 86.38 slam (mslmanlq) Azrbaycan dilind fndi, Hac Sabir 673. 86. 34 Peymbrin (.s.) Merac/ H. S. fndi;

red. T. Zlfqarolu.

- Bak: Nal evi, 2004. - 82 s.

Annotasiya: Kitabda mllif btn dvrlrin byk xsiyyti olan Mhmmd peymbrin (.s.) Merac sfrini dastan k lind nzm kmidir. Dastan Qurbandan gln mdrik klam v mlahizlrl zngindir.

hmd, min Tmiz 674. 86. Hzrti li/. T. hmd;

turk. ev. R. smaylov, red. M. Qa bilolu. - Trkiy: Sevgi Yaynlar;

Bak: Altun kitab, 2005. 232 s.;

300 ns.

Rus dilind Абдуль- Ахад, Даууд 675. 86. Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI А 13 Мухаммад в Библии: сборник/ Д. Абдуль- Ахад;

под ред.

А. В. Полосина. - М.: УММА, 2005. - 223 с.;

5000 экз.

Аннотация: Данная книга представляет собой сборник статей. Ее уникальность - в личности автора и в его зна ниях практически всех древних языков, на которых писа лись священные книги монотеизма.

Ал-Харири- Вендел, Таня 676. 86. Символы ислама/ Т. ал-Харири- Вендел. - СПб.: ДИЛЯ, Х 2005. – 288 с.: ил.;

5000 экз.

Аннотация: В исламе, в отличие от других мировых рели гий, нет традиции создания изображений религиозных символов. Символами ислама являются молитва, хадж, пост и т. д. Книга состоит из трех частей, в первой расс казывается о языческих культах, существовавших на Ара вийском полуострове до появления Корана и установле ния ислама. Во второй и третьей частях книги расска зывается о сути исламской религии, об основных принци пах и истории возникновения и развития ислама, а также о различ-ных суевериях, которые и по сей день живут среди мусульман, но к которым исламское учение относится отрицательно. В книге имеется множество параллельных ссылок на Коран и Библию, что выявляет общее в рели гиозных учениях христиан, иудеев и мусульман.

Аль-Газали, Шейх Мухаммад 677. 86. Г 13 Нравственность мусульманина/ М. Аль-Газали;

пер. с араб. А. И. Рустамова. - Киев: Ансар Фаундейшн;

М.:

УММА, 2005. - 363 с.;

5000 экз.

Аннотация: В книге выдающегося современного мусуль манского мыслителя М. Аль - Газали "Нравственность му сульманина" идет речь о важнейшей проблеме современ ности - повышении уровня нравственности мусульма нина, направлении его по пути добра, который укрепит его веру, исправит его нынешнюю жизнь и подготовит к Жизни Грядущей. Автор строит повествование, основы ваясь исключительно на мудрости Священного Корана и сунне пророка Мухаммада, справедливо считая, что этого вполне достаточно для необходимого возвращения к ис тинному шариату. Свое внимание М. Аль-Газали сосре дотачивает на воспитательной стороне сунны, являющей Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI ся Господним Наставлением, которого должен придержи ваться каждый мусульманин.

Женщина в исламе/ ред., сост. Г. Нуруллина. - 2-е изд.. 678. 86. Ж 56 М.: UMMAN, 2003. - 383 с.;

5000 экз.

Аннотация: В этой книге рассмотрен один из таких сом нительных вопросов, ставших предубеждением для мало сведущего человека из-за часто искаженного представ ления и неверного освещения в СМИ. Речь пойдет о поло жении и статусе мусульманки, ее обязанностях и правах перед Всевышним и обществом, о мусульманской семье, о воспитании детей и о многом другом, что является откры тым вопросом в проблеме о равноправии современной женщины, ее правах в западном обществе.

Исламские финансы в современном мире: экономичес 679. 86. И 87 кие и правовые аспекты: сборник/ сост., отв. ред. Р. И.

Беккин, науч. конс. А. О. Филоник. - М.: УММА, 2004. 283 с.;

3000 экз.

Аннотация: В настоящем сборнике рассмотрены различ ные актуальные вопросы исламской экономики и финан сов. Авторы данного сборника видят свою задачу в том, чтобы дать сбалансированный анализ некоторых важных аспектов указанной проблематики и тем самым способ ствовать правильному восприятию читателем тех идей, ко торые лежат в основе функционирования одобренных ис ламом экономических механизмов.

аль-Кахтани, Са’ид бин Вахф 680. 86. К 30 Обращения к Аллаху с мольбами: Лечение с помощью за говоров, встречающихся в Коране и сунне/ С. В. аль-Ках тани. - М.: UMMAN, 2005. - 153 с.;

5000 экз.

Аннотация: Обращение с мольбой к Аллаху принесет му сульманину пользу независимо от того, будет ему дан ответ или нет, ибо если Аллах Всевышний, слава Ему, в силу известных Ему причин не ответит взывающему с мольбой при жизни человека, взамен этого Он дарует ему награду в мире вечном. немусульманских стран. Но дви Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI гателем этой религии был и остается арабский мир - независимых государств, протянувшихся от Персидского залива, через Северную Африку, на запад вплоть до Ат лантического океана. На всем огромном пространстве гос подствует одна религия (ислам), всем доступный арабский язык с соответствующими диалектами, общая арабская культура, и общая история.

Матвеев, Константин Петрович 681. 86. М 33 История ислама: Ислам: история, традиции, обычаи – вче ра и сегодня. Все об арабах до ислама/ К. П. Матвеев. - М.:

АСТ: Восток-Запад, 2005. - 254 с.;

3000 экз.

Аннотация: Ислам (по-арабски "покорность"), возникший в VII веке, сыграл и играет выдающуюся роль в истории человечества. Собрав несколько человек сторонников, ос нователь ислама пророк Мухаммад превратил его в рели гию, насчитывающую более одного миллиарда человек в наши дни. Ислам распространен во многих странах мира как государственная религия. Существует он и во мно жестве.

Мир Ислама: сборник/ под ред. Д. Белта, науч. ред.

682. 86. М 63 В. А. Кореняко, пер. с англ. Т. Г. Супруновой. - М.: АСТ:

АСТРЕЛЬ, 2004. - 285, [3] с.: цв.ил., фото.цв.

Аннотация: В этом сборнике нюансы исламской культу ры – от норм жизни в багдадском гареме в 1914 году до будней объятого войной Афганистана, от священных мест ислама в Мекке и Иерусалиме до его самых дальних аван постов в Азии – представлены миру с достоверностью и яркостью, которые может предложить только журнал «Na tional Geographic».

На службе у Гостей Аллаха: 1424 год хиджры (2004 год)/ 683. 86. Н 12 Королевство Саудовская Аравия. - Б.м.: Дар ал-сахра Фл Саудия, 2004. - 176 с.

Хаттаб, Худа 684. 86. Х 25 Справочник мусульманской женщины/ Х. Хаттаб. - М.:

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI UMMAN, 2004. - 137 с.;

5000 экз.

Аннотация: Эта книга - практическое пособие мусуль манским женщинам, живущим в немусульманских стра нах, а также мусульманкам, проживающим в немусуль манских общинах на территориях мусульманских госу дарств. В ней идет речь об исламском мировоззрении в сфере семейных отношений в браке, о таких аспектах пов седневной жизни мусульманки, как ’Ибадат (акты выра жения Веры), Хиджаб (одежда и стиль поведения), образо вание, работа, физиологические особенности женского ор ганизма, забота о здоровье, брак, развод и др.

87 Flsf Rus dilind Ильин В. В.

685. 87я Философия: в 2-х томах/ В. В. Ильин И Т. 1: Метафилософия. Онтология. Гносеология. Эпистемо логия: учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 832 с.;

(Высшее образование) 5000 экз.

Аннотация: Учебник представляет собой систематический проблемный курс для продвинутой университетской ауди тории. С опорой на фундаментальный достижения естест вознания, обществознания, социально-политической прак тики автор излагает основные вопросы метафилософии, онтологии, гносеологии, эпистемологии.

Ильин В. В.

686. 87я Философия: в 2-х томах/ В. В. Ильин И Т. 2: Социальная философия. Философская антропология.

Аксиология. Философия истории: учебник. - Ростов н/Д:

Феникс, 2006. -784 с.;

- (Высшее образование) 5000 экз.

Аннотация: Учебник представляет собой систематичес кий проблемный курс для продвинутой университетской аудитории. С опорой на фундаментальный достижения ес тествознания, обществознания, социально - политической практики автор излагает основные вопросы социальной философии, философской антропологии, аксиологии, фи Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI лософии истории.

87.2 Metafizika. Qneseologiya Rus dilind Оруджев, Заид Меликович 687. 87. Способ мышления эпохи: философия прошлого/ М М. З. Оруджев. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 400 с.;

экз.

Аннотация: Основная проблема данной книги – опреде ляющая роль способа мышления человека в истории по отношению к основному содержанию каждой эпохи. Ав тор предлагает вниманию читателя свою концепцию исто рического процесса и факторов, определяющих этот про цесс. Он вводит новое понятие прошлого, на основе кото рого можно избежать односторонности и упрощений при рассмотрении исторического уровня развития человека в той или иной эпохе. В основе подхода автора лежит стрем ление с философско-теоретической точки зрения объяс нить возможности активного отношения человека к его эпохе.

87.3 Flsf tarixi Rus dilind И. И. Ильин Pro et contra: Личность и творчество Ивана 688. 87.3(2)- И 46 Ильина в воспоминаниях, документах и оценках русских мыслителей и исследователей: антология/ отв. ред.

Д. К. Бурлака. - СПб.: РХГИ, 2004. -896 с.;

- (Русский путь) 1000 экз.

Аннотация: В книге собраны материалы, дающие всесто роннюю характеристику жизни и творчества выдающегося русского философа, яркого деятеля белой эмиграции И. А. Ильина (1883-1954). Представленные документы, воспоминания, письма, публицистические и критические статьи воссоздают общественную атмосферу революци онной эпохи (1905-1917 гг.) и дают выразительную кар Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI тину идейных исканий русской эмиграции.

Кожев, Александр 689. 87. Введение в чтение Гегеля: лекции по Феноменологии ду К ха, читавшиеся с 1933 по 1939 г. в Высшей практической школе/ А. Кожев;

пер. с фран. А. Г. Погоняйло. - СПб.:

Наука, 2003. - 791 с.;

-(Слово о сущем) 3000 экз.

Фишер, Куно 690. 87.3(4Гем) Ф 68 История новой философии: Готфрид Вильгельм Лейбниц:

его жизнь, сочинения и учение/ К. Фишер;

пер. с нем. - М.:

АСТ: Транзиткнига, 2005. - 734,[2] c.;

- (Philosophy) экз.

Аннотация: Этот том посвящен немецкому философу Готфриду Вильгельму Лейбницу (1646-1716), который прославился в истории культуры изобретением (парал лельно с И. Ньютоном) дифференциального исчисления в математике, монады - в метафизике (философии), Тео диции - в теологии. В классической логике он предложил завершающий принцип - достаточного основания. Лейб ниц был и политиком, и организатором научных сооб ществ. Он подавал советы Людовику XIV, организовал Берлинскую академию наук, проектировал Петербург скую академию (встречался с Петром I) и делал многое другое. Основной же его жизненный принцип – предус тановленная гармония.

87.6 Sosial flsf Rus dilind Лем, Станислав 691. 87. Л 44 Молох: сборник/ С. Лем ;

пер. с пол. - М.: АСТ, 2005. 781,[1] с.;

- (Philosophy) 3000 экз.

Аннотация: В эту книгу вошли сборники эссеистики Ста нислава Лема, практически неизвестные отечественному читателю: «Тайна китайской комнаты» (1996), «Мегаби товая бомба» (1999), «Мгновение» (2000). Мысли велико го писателя и философа о самых злободневных проблемах Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI современности будут интересны всем поклонникам его творчества.

88 Psixologiya Rus dilind Хэйес, Ник 692. Что такое психология?/ Н. Хэйес, С. Оррелл;

пер. с англ.

Х Ю. Гольберга. - М.: Эксмо, 2005. - 688 с.;

- (Психология общения) 4100 экз.

Аннотация: Эта книга, написанная ведущими мировыми специалистами в области психологии, поможет вам полу чить твердые знания по базовым постулатам и ориенти роваться в самых последних достижениях истинно науч ной "психологической" мысли.

88.3 mumi psixologiya Rus dilind Бьюзен, Тони и Барри 693. 88. Б 96 Супермышление: как повысить ясность и эффективность мышления, а также общий уровень интеллекта и быстроту мысли/ Т. и Б. Бьюзен. - Минск: Попурри, 2004. - 304 с.: вкл. л., ил.;

-(Живите с умом) 7000 экз.

Аннотация: Книга представляет собой существенный этап в реализации революционного "бьюзеновского" под хода к мыслительной деятельности человека и предлагает вам овладеть простым инструментом, резко повышающим её эффективность во всех направлениях.

Лорейн, Гарри 694. 88. Супер Память: развитие феноменальной памяти/ Г. Ло Л рейн;

пер. с англ. Д. Воронина. - М.: Эксмо, 2005. - 384 с.;

3000 экз.

Аннотация: Впервые под одной обложкой - два психо логических бестселлера, написанных Гарри Лорейном, ос нователем и разработчиком уникальной программы для Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI развития феноменальной памяти. Особенностью этой уни версальной методики является ее относительная простота и доступность в изучении. Сам автор назвал ее "методом для ленивых".

Хойл, Эберхард 695. 88. Х 70 Искусство концентрации: как улучшить память за 10 дней/ Э. Хойл. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 208 с.: ил.;

- (Я и Оно) 5000 экз.

Аннотация: Умение концентрироваться - это не природ ный дар, этому можно научиться. Способность концентри роваться на сегодняшний день очень важна, говорим ли мы о профессиональной деятельности или о проведении свободного времени. Однако иногда эта способность мо жет пропадать или быть развитой в недостаточной мере.

Но все преграды, препятствующие умению сконцентри роваться, можно преодолеть при помощи определённых упражнений. В этой книге вы найдете множество разно образных и эффективных стратегий, упражнений и сове тов, которые помогут вам развить способность концентри ровать свое внимание.

88.37 xsiyytin psixologiyas Rus dilind Норбеков, Мирзакарим Санакулович 696. 88. Где зимует кузькина мать, или Как достать халявный мил Н лион решений/ М. С. Норбеков. - М.: АСТ: АСТРЕЛЬ, 2005. - 344,[8] с.: ил.;

15000 экз.

Аннотация: Эта книга - один из ключей к вашему могу ществу, к вашему успеху. Это - учебник для тех, кто нахо дится в стадии пробуждения.

Норбеков, Мирзакарим Санакулович 697. 88. Опыт дурака, или Ключ к прозрению: как избавиться от Н очков/ М. С. Норбеков;

лит. ред. М. В. Серебрякова. - 2-е изд., испр.. - М.: АСТРЕЛЬ: АСТ: ЛЮКС, 2005. - 306,[4] с.: ил.;

20000 экз.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Аннотация: В книге раскрывается система, признанная Международной ассоциацией независимых экспертов как самая эффективная среди известных на 1998 год альтерна тивных оздоровительных систем. Трудно определить жанр этой книги. Возможно, потому, что такого просто еще нет. Автор - воин света, добра, любви, идущий по трудному пути служения - ведет за собой всех тех, чья душа живая, кто испытывает колоссальную внутреннюю тягу к познанию себя. Совершенно точно, что эта книга никого не оставит равнодушным. Ни одного человека! У кого-то она вызовет неприязнь и агрессию, а кто-то за необычной формой откроет для себя что-то истинное и сокровенное.

Норбеков, Мирзакарим Санакулович 698. 88. Н 82 Рыжий ослик или Превращения: книга о новой жизни, ко торую никогда не поздно начать/ М. С. Норбеков;

пере сказал А. Дорофеев. - М.: АСТ: Глобал МСН групп, 2005. 174,[2] с.: ил.;

20000 экз.

Аннотация: Сказка написана А. Дорофеевым по мотивам книги М. Норбекова "Опыт дурака, или Ключ к прозрению Как избавиться от очков" Эта волшебная сказка даст вам возможность посмотреть другими глазами на оздорови тельную систему М. С. Норбекова, найти для себя ответы на многие жизненные вопросы, да и просто стать чуточку лучше. "Рыжий ослик..." - история чудесного превраще ния, которое каждый человек, большой и маленький, мо жет пережить сам.

Норбеков, Мирзакарим Санакулович 699. 88. Н 82 Тренировка тела и духа/ М. С. Норбеков;

лит. ред.

М. В. Серебрякова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: АСТ:

АСТРЕЛЬ: Транзиткнига, 2005. - 150,[10] с.: ил.;

экз.

Аннотация: Книга предлагает уникальную систему физи ческого и духовного оздоровления, основанную на древне восточных знаниях природы человека. Это книга – путево дитель, которая открывает вам дорогу в Молодость и Здо ровье.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Норбеков, Мирзакарим Санакулович 700. 88. Н 82 Успех на вашу голову и как его избежать/ М. С. Норбеков, Г. Волков;

лит. ред. М. В. Серебрякова. - М.: АСТ: АС ТРЕЛЬ, 2005. -391,[9] с.: ил.;

50000 экз.

Аннотация: Из этой книги - беседы вы узнаете о том, как найти дело своей мечты;

что такое бизнес и как его стро ить;

какие законы создания великих корпораций следует соблюдать;

где искать самых лучших и преданных сотруд ников;

почему нельзя работать с друзьями, женами и лю бовницами... какова сила денег и на что ее направить;

что такое божественные налоги и что они в себе несут;

как сэкономить свою жизнь и повысить ее КПД;

и, наконец, как от слов перейти к делу!

Норбеков, Мирзакарим Санакулович 701. 88. Н 82 Энергетическая клизма, или Триумф тети Нюры из Прос тодырово/ М. С. Норбеков. - М.: АСТ: АСТРЕЛЬ: ЛЮКС, 2005. -250,[6] с.: ил.;

20000 экз.

Аннотация: Новая книга академика Норбекова содержит практикум по обретению энергетического здоровья.

88.4 Sahvi (ttbiqi) psixologiya Rus dilind Выготский, Лев Семенович 702. 88. В 92 Психология искусства [Электронный ресурс]: собрание сочинений в 6 томах/ Л. С. Выготский Т. 7. - Доп.. - М.: ИД РАВНОВЕСИЕ, 2005. - 2 эл. опт.

диск (CD-ROM). - (Учебники для высшей школы) Аннотация: В книге Выготский делает блестящий анализ произведений художественной литературы. Автор обраща ется к классике - к басне, новелле, трагедии Шекспира.

Его внимание сосредотачивается не на спорах о форма лизма и символизме, футуристах и о левом фронте. Выгот ский искал путь позволяющий про-никнут в тайну непре ходящего значения великих произведений искусства.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI 88.5 Sosial psixologiya Rus dilind Адаир, Джон 703. 88. Психология лидерства: концепция непререкаемого лидер А ства/ Д. Адаир;

пер. с англ. М. Котельниковой. - М.:

Эксмо, 2005. - 352 с.: ил.;

4100 экз.

Аннотация: Эта книга - настоящий "учебник лидерства".

Изучив ее, вы узнаете, как завладеть вниманием окружаю щих вас людей, научиться вдохновлять их на достижение поставленных вами целей, управлять их мыслями и пос тупками. На примере наиболее ярких в истории челове чества харизматических лидеров вы узнаете, какими качествами должен обладать настоящий лидер, что отли чает "действительно великих" от "сиюминутных выско чек", как уберечь свой разум от одурманивающего дейст вия "наркотика власти".

Грин, Роберт 704. 88.5(7Сое) 48 законов власти/ Р. Грин;

пер. с англ. Е. Я. Мигуновой, Г науч. конс. В. В. Андрушкевич. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2005. - 576 с.;

7000 экз.

Аннотация: Эта самая аморальная, самая скандальная, самая циничная… и самая правдивая книга о власти, на чиная с незамысловатой, бытовой и кончая президентской.

Отныне, познав блестяще сформулированные и подкреп ленные интереснейшими и неожиданными историческими фактами жесткие и жестокие законы поведения во власти, вы без труда распознаете то, что стоит за теми или иными словами и поступками «маленьких» начальников и силь ных мира сего, то, что так тщательно они пытаются ск рыть.

Щербатых, Юрий Викторович 705. 88.52я Щ 61 Психология стресса: популярная энциклопедия/ Ю. В. Щербатых ;

худ. И. Анчукова. - М.: Эксмо, 2005. 304 с.: ил.;

- (Психология общения) 5000 экз.

Аннотация: Книга является средством, которое поможет Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI вам вовремя принять необходимые меры, чтобы изменить свою жизнь к лучшему и научить свой организм успешно преодолевать стрессы. Ее можно использовать как для предупреждения грядущих неприятностей и проблем, так и для снятия последствий стресса. Она поможет вам изба виться от невротических состояний, вылечить функцио нальные расстройства нервной системы, а также избежать других психосоматических расстройств.

Щербатых, Юрий Викторович 706. 88.53я Щ 61 Психология успеха: популярная энциклопедия/ Ю. В. Щерба тых;

худ. И. Анчукова. - М.: Эксмо, 2005. - 560 с.: ил.;

-(Пси хология общения) 4000 экз.

Аннотация: В книге раскрывается методика правильной пос тановки жизненных целей, достижения успеха в бизнесе, об ретения личного счастья. В этой книге приведены почти все основные способы и приемы достижения жизненных целей, известные на данный момент практической психологии.

88.6 Psixikann xsusi hallar v tzahrlri Rus dilind Айзенк, Ганс Юрген 707. 88. А 36 Психология паранормального: Тайны непознанного. Пара доксы личности. Феномен сознания. Сверхъестественные способности человека. Телекинез. Гипноз. Чтение мыслей.

Скрытые возможности интеллекта/ Г. Ю. Айзенк;

пер. с англ. А. Озерова. - М.: Эксмо, 2005. - 640 с.;

5000 экз.

Аннотация: В сборник работ крупнейшего английского психо-лога Г. Ю. Айзенка, написанных им в соавторстве с парапсихологом К. Сарджентом, а также американским исследователем Л. Кэмином, включены наиболее попу лярные его произведения, вызвавшие в научном мире большой ажиотаж. Они посвящены различным сторонам проблемы человеческих способностей - как интеллекту альных, традиционно изучаемых психологией, так и экс трасенсорных, до сих пор вызывающих ожесточенные Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI споры. В этих работах Айзенк в содружестве либо в полемике с соаворами демонстрирует подлинно научный подход к малоизученным сторонам человеческого разума, доказывает возможность и необходимость их честного объективного исследования.

88.8 Uaq psixologiyas Rus dilind Психолого-педагогическая диагностика: учебное посо 708. 88.8я П 86 бие/ И. Ю. Левченко [и др.];

под ред. И. Ю. Левченко. - 2-е изд., стереотип.. - М.: Академия, 2005. - 320 с.;

- (Высшее профессиональное образование) 5100 экз.

Аннотация: В учебном пособии изложены теоретико методологические основы психолого - педагогического изучения детей с отклонениями в развитии. Рассмотрен комплексный подход к изучению таких детей, объеди няющий усилия врачей, педагогов, психологов, социаль ных работников. Раскрыты особенности психолого-педа гогического изучения детей с различными нарушениями развития на разных возрастных этапах. Показаны орга низация и содержание деятельности психодиагностичес кой службы в специальном образовании, а также работа с семьей воспитывающей ребенка с нарушениями развития.

9 Universal mzmunlu dbiyyat 91 Biblioqrafik vsaitlr Azrbaycan dilind 709. 91(5Aze) Birillik Azrbaycan Kitabiyyat 1990-c il/ M. F. Axundov B 67 adna Azrbaycan Milli Kitabxanas, Azrbaycan Kitabxana inin nkiaf Assosiasiyas;

ba red. X. smaylov, trt.

N. Rzaquliyeva, red. N. ahbazova. - Bak: M. F. Axundov adna Milli Kitabxana, 2005. - 179 s.

Annotasiya: Burada 1990-c ild Azrbaycan Respublikasnn razisind nr edilmi 829 kitab v kitaba barsind biblioq Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI rafik informasiya z ksini tapmdr.

Birillik Azrbaycan Kitabiyyat 1991-ci il/ M. F. Axundov 710. 91(5Aze) adna Azrbaycan Milli Kitabxanas, Azrbaycan Kitabxana B inin nkiaf Assosiasiyas;

ba red. X. smaylov, trt.

N. Rzaquliyeva, red. S. sayeva. - Bak: M. F. Axundov adna Milli Kitabxana, 2005. - 117 s.

Annotasiya: Burada 1991-c ild Azrbaycan Respublikasnn razisind nr edilmi 879 kitab v kitaba barsind biblioqrafik informasiya z ksini tapmdr.

Teymur kbr olu hmdov: biblioqrafik mlumat toplusu 711. 91. = Теймур Акбер оглы Ахмедов: библиографический – ин T формационный сборник/ AMEA Nizami adna dbiyyat nstitutu, AMEA Mrkzi Elmi Kitabxana;

trt.. Sfrov, red.

N. Rstmli. - Bak: Nurlar NPM, 2005. - 184 s.;

500 экз.

Annotasiya: Gstricid alimin hyat v faliyytini ks etdi rn qsa oerk v hyatnn sas tarixlri verilmidir. Biblioq rafik-mlumat toplusuna daxil edilmi materiallar xronoloji qaydada verilmidir. Gstricid T.. hmdovun redakt etdiyi srlr, dissertasiyalar elmi rhbrliyini v opponent liyini ks etdirn blmlr d vardr.

92 Mlumat nrlri Azrbaycan dilind Mn dnyan yrnirm: uaq ensiklopedik toplusu/ trt., 712. M 52 red. H. Smdov. - Bak: Tfkkr NPM, 2005. - 208 s.;

ns.

Annotasiya: "Mn dnyan yrnirm" uaq ensiklopedik top lusunun trtibatnda mxtlif lklrd nr edilmi uaq en siklopedik v soru kitablarndan istifad edilmidir.

Tibbi telefon kitab = Медицинский телефонный справоч 713. ник. - Tkmilldirilmi, yenidn ilnmi IV nri. - Bak:

T Nal evi, 2005. - 96 s.;

1000 ns.

Azrbaycan Respublikas Prezidentinin lr darsinin KTABXANASI Rus dilind Большая Энциклопедия: жизнь и здоровье женщины:

714. Б 79 уникальная книга для каждой семьи/ сост. Г. А. Непокой чицкий. - М.: ИДАНС, 2005. - 1120 с.: ил.;

10000 экз.

Аннотация: В Большой Энциклопедии " Жизнь и здо ровье женщины" представлена обширная и достоверная информация по любому вопросу и любой проблеме, ка сающихся жизни и здоровья представительниц прекрас ного пола в любом возрасте.

Большой словарь иностранных слов: А - Я: более 715. слов/ сост. А. Ю. Москвин. - М.: Центрполиграф, 2005. Б 816 с.;

6000 экз.

Аннотация: Настоящий словарь является справочником по правописанию слов русского языка, заимствованных из других языков. В издание включено более 24000 слов и выражений, а также слов, образованных из иноязычных корней (включая наиболее широко употребимые научные, технические, политические и религиозные термины).Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.