, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

. . / -" ( ) ...

-- [ 4 ] --

270/91, X 3, , . , , tardefurcata-mammillatum.

IV 13, 7. A c t i n o c e r a m u s s u l c a t o i d e s Sav. (. 22);

1 223/91, ;

2 195/91, ;

3 220/91, , 7 186/91, , . , .

4. A c t i n o c e r a m u s s u b s u l c a t u s (Wiltsh.) (. 22);

" 201/91, , . , .

5. A c t i n o c e r a m u s s u l c a t u s (Park.) (. 21);

208/91, , . , .

6. I n o c e r a m u s a n g l i c u s Woods (. 20);

103/91, , . , .

V 15. L i o s t r e a delettrei (Coq.) (. 26);

1 306/91, , . ;

2 237/91, , . ;

305/91, , . ;

4 300/91, , . , ;

5 303/91, , . , , roissyanum.

6, . I s o g n o m o n sp. (. 19);

98/91, , , . , , roissyanum.

7, . I s o g n o m o n sp. ind. (. 20);

99/91, , , . , , roissyanum.

8. h 1 a m s sp. (. 23);

248/91, , . , .

VI 1. P l i c a t u l a g u r g i t i s Pict. et Roux (. 25);

279/91, , . , .

2, , 3. P l i c a t u l a c a r t e r o n i a n a d'Orb. (. 25);

2 291/91, , ;

3 292/91, , . , .

4. P l i c a t u l a sp. (. 25);

294/91, , . , , dentatus.

5. L i n o t r i g o n i a ( i s t t i g n i a) ex gr. n v e x a Sav. (. 26);

314/91, , . , , tardefurcata.

6. L i n o t r i g o n i a ( i s t t i g n i a) sp. juv. (. 26);313/91, , . , , tardefurcata.

79. A s t a r t e s i n u a t o - p l i c a t a Kotet. sp. nov. (. 28);

7 328/91, X 2, , . ;

8 329/91, X 2, , . ;

9 327/91, X 2, , . . , , tardefurcata -mammillatum.

10. A s t a r t e aff. g e r m a n i Pict. et Camp. (. 27);

322/91, X 3, , . , , tardefurcata-mammillatum.

, . A s t a r t e a l l o b r o g e n s i s Pict. et Camp. (. 27);

330/91, a , , . , , tarde furcata.

12. A s t a r t e sp. (. 29);

331/91, , . , .

13. O p i s h a l d o n e n s i s Woods (. 29);

332/91, , . , , tardefurcata.

14, . O p i s l o n g u s K o t e t. sp. nov (. 30);

334/91, , , , . . , , tardefurcata-mammillatum.

15. G l y c y m e r i s sp. juv. (. 17);

33/91, X 2, , . , , tardefurcata.

16, . C y p r i n a aff. saussurei Brongn. (. 31);

338/91, a , , . , , tar defurcata.

17. C y p r i n a sp. (. 31);

339/91, , . , , tardefurcata.

18, . C u s p i d a r i a p u l c h r a (Sow.) (. 32);

350/91, X 2, , , . , , tardefurcata-mammillatum.

19, . C u s p i d a r i a aff. u n d u 1 a t a (Sow.) (. 31);

346/91, a , , . , , tardefurcata-mammillatum.

VII I. S a l f e l d i e l l a sp. ind. (. 34);

362/91, , . , , dispar rostratum.

2, , , . E u p h y l l o c e r a s s u b a l p i n u m (d'Orb.) (. 33);

2 351/91, , ;

3 354/91, , , . , , tardefurcata-mammillatum.

4. . P h y l l o p a c h y c e r a s b a b o r e n s e Coq. (. 33);

361/91, , , . , .

5, , 8, , 9. T e t r a g o n i t e s t i m o t h e a n u s Pict. (. 34);

5 _ 366/91, , ;

8 367/91, X 2, , ;

9 369/91, X 2, , . , , tardefurcata-mammillatum.

6, . P r o t e t r a g o n i t e s a e o l u s a e o l i f o r m i s Fallot (. 34);

365/91, a , , . , tardefurcata-mammillatum.

7. T e t r a g o n i t e s cf. heterosulcatus Anth. (. 35);

381/91, , . , , tar defurcata-mammillatum.

10. I d i o h a m i t e s (?) sp. (. 46);

464/91, . , .

11. 12, . H a m i t e s ( S t o m o h a m i t e s ) l i n e a t u s Spath (. 43);

1 1 455/91, . , , dispar rostratum, 12 456/91, , , . , .

13. H a m i t e s ( S t o m o h a m i t e s ) c f. c h a r p e n t i e r i Pict. (. 44).

458/91, . , , dispar rostratum.

14. a m i t s ( 1 s i h a m i t s) sp. ind. ex gr. multicostatus Brown (. 44);

460/91, . , , dispar rostratum.

VIII 1, . K o s s m a t e l l a ' j a c o b i j a c o b i Wiedm. (. 36);

382/91, a , , . , , dentatus.

2. K o s s m a t e l l a r e n c u r e l e n s i s Jac. (. 36);

388/91, , . , .

37. K o s s m a t e l l a cf. a g a s s i z i a n a P i c t. '(. 35);

3 390/91, , . , ;

4 387/91, , . , , orbignyi inflatum, 5 391/91, , .

;

, dentatus, 6 386/91, , . , , orbignyi inflatum, 7 392/91, , . , , orbignyi inflatum.

8. I d i o h a m i t e s e x g r. s p i n i g e r (Sow.) (. 45);

465/91, . , , orbignyi inflatum.

9, . I d i h a m i t e s sp. (. 46);

466/91, a , , . (?), (?) .

10, , . H a m i t e s ( S t o m o h a m i t e s ) c f. p a r k i n s o n i (Flem.) (. 44);

459/91, a , , , . , , tardefurcata-mammillatum.

IX 1. A n i s o c e r a s sp. (2) (. 42);

436/91, . , , dispar rostratum.

2. A n i s o c e r a s a r m a t u m (Sow.) (. 40);

431/91, . , .

3. A n i s o c e r a s p e r a r m a t u m p e r a r m a t u m Pict. et Camp. (. 37);

407/91, . , , dispar rostratum.

X 1,3. A n i s o c e r a s a r m a t u m (Sow.) (. 40);

1 425/91, . , 3 429/91, . ;

, dispar rostratum.

2. A n i s a s cf. i t t i Spath (. 41);

421/91, . , , dispar rostratum.

XI 1, 4. A n i s o c e r a s p e r a r m a t u m p e r a r m a t u m Pict. et Camp. (. 37);

1 419/91 ( A. perarmatum perarmatum Pict. et Camp, A, perarmatum renzi ssp. nov.), . .

4 408/91, . ;

, dispar rostratum.

2, 3. A n i s o c e r a s sp. (1) (, 41);

2 434/91 3 433/91 . , , dispar rostratum.

XII 1. J a u b e r t e l l a m i c h e l i a n a d'Orb. (. 35);

812/160, - 3. , , , , . , , tardefurcata-mammillatum.

2. A n i s o c e r a s a r m a t u m (Sow.), (. 40);

423/91, . , , dispar rostratum.

3. A n i s o c e r a s p e r a r m a t u m r e n z i. Kotet- ssp. nov. (. 39);

420/91, . , , dispar rostratum.

4. 5, . P t y c h o c e r a s p a r v u m Egojan (. 45) 4 470/91, ;

5 468/91, , , . , , tardefurcata.

XIII,1. A n i s o c e r a s a r m a t u m (Sow.) (. 40);

422/91, . , , dispar rostratum.

2,3. M a r i e l l a ( M a r i e l l a ) b e r g e r i c o n d u c i e n s i s Breistr. (. 48);

2 479/91, 3 480/91, , , dispar rostratum.

4. O s t l i n g o c e r a s ex gr. p u z o s i a n u m (d'Orb.) (. 48);

481/91, , 57. M a r i e l l a ( M a r i e l l a ) e x g r. b e r g e r i b e r g e r i (Brongn.) (. 47);

5 478/91, , 6 477/91, , . , ;

7 471/91, . , , dispar rostratum.

XIV Ja, . L e y m e r i e l l a ( N e o l e y m e r i e l l a ) r e g u l a r i s (Brug.) d'Orb.

b sp. juv. (. 58);

1 559/91, a , , , . , ;

3 558/91, , , , ;

, tardefurcata-mammillatum.

2, ;

5;

6. L e y m e r i e l l a ( N e o l e y m e r i e l l a ) r e g u l a r i s (Brug.) d'Orb. (. 58);

2 543/91, a , , . ;

542/91, , ,

6 546/91, , , , . ;

, tardefurcata-mammi latum 4. L e y m e r i e l l a ( N e o l e y m e r i e l l a ) c f. r u d i s Casey (. 62);

560J/91, , p. , , tardefurcata-mammillatum.

7. A n i s o c e r a s a r m a t u m (Sow.) (. 40);

424/91, . , , dispar rostratum.

8. A n i s o c e r a s p e r a r m a t u m p e r a r m a t u m Pict. et Camp. (. 37);

405/91, . ;

, , dispar rostratum.

XV 1, 2, A n i s o c e r a s p e r a r m a t u m p e r a r m a t u m Pict- et Camp. (. 37);

1 404/91, . ;

2 418/91, . ;

, dispar rostratum.

3. B e u d a n t i c e r a s n e w t o n i Casey (. 51);

511/91, X 3, 4, 31,4 , . , , tardefurcata-mammillatum.

XVI 1. u z s i a sp. (1), (. 49);

499/91, X 0,5, , , , dispar rostratum, 2, . U h 1 i g 1 1 a sp. (. 54);

504/91, , ;

. , , tardefurcata-mammillatuTi.

, . P u z o s i a m a y o r i a n a d'Orb. (. 49);

488/91, , ;

. , .

, tardefurcata-mammillatum.

XVII 1. u z s i (?) sp. (. 50);

500/91, i X 0,5, , . , , tardefurcata.

2, ;

, 6. u z o s i a m a y o r i a n a d'Orb- (. 49);

2 489/91, , ;

3 491/91, ..

, , . ;

, : tardefurcata-mammillatum.

XVIII 1. P u z o s i a (?) sp. (. 50);

500/91, X 0,5, , , i.- \ ), yi i t r a ;

i a ' : a t a.

2. P u z o s i a m a y o r i a n a d'Orb. (. 49);

495/91, , , , dispar rostratum.

3. u z s i a sp. (2) (. 50);

498/91, X 0,5, , . , , dispar rostratum.

XIX 1. u z s i (?) sp. (. 51);

502/91, X 0,5, , . , , dispar rostratum.

2. P u z o s i a m a y o r i a n a d'Orb. (. 49);

494/91, , , , dispar rostratum.

, . U h 1 i g 1 1 a aff. w II a n t i Jac. (. 55);

507/91, a , ;

. . , , tardefurcata-mammillatum.

XX 1. P a r a p u z o s i a (?)sp. (. 51);

503/91, X 0,5, , , . , ;

" dispar rostratum.

2, . P u z o s i a sp. (2) (. 50);

493/91, , ;

. , , tardefurcata-mammillatum.

, . P u z o s i a m a y o r i a n a d'Orb. (. 49);

484/91, , , . , , tardefurcata-mammillatum.

S XXI I. B e u d a n t i c e r a s n e w t o n i Casey (. 51);

510/91, , . , , tardefurcata mammillatum.

-2, . B e u d a n t i c e r a s sp. (. 54);

517/91, , , . , , tardefurcata-mammillatum.

XXII 1, . u d.a n t i a s sp. (. 54);

1 513/91, , , , , tardefurcata-mammillatum.

2, ;

, ;

4, . B e u d a n t i c e r a s r e v o i l i (Perv.) (. 53);

2 527/91, , , . ;

3 528/91, , , . ;

4 519/91, , , . ;

, tardefurcata-mammillatum.

5. B e u d a n t i c e r a s n e w t o n i Casey (. 51);

510/91, ;

. , , tardefurcata-mammillatum.

XXIII 1. B e u d a n t i c e r a s n e w t o n i Casey (.51);

515/91, , . , , mammillatum.

XXIV 1. B e u d a n t i c e r a s n e w t o n i Casey (. 51);

515/91, , , , mammillatum.

2, . B e u d a n t i c e r a s r e v o i l i (Perv-) (. 53);

518/91, , , . , , tardefurcata-mammillatum.

, . C l e o n i c e r a s c l e o n d'Orb. (. 63);

99/45, - - , , , .

, .

XXV 1, . D e s m o c e r a s sp. (. 56);

531/91, , , . , , tardefurcata-mammillatum.

2, . D e s m o c e r a s l a t i d o r s a t u m (Mich.) (. 55);

530/91, , ;

. , , tardefurcata-mammillatum.

XXVI , , 4, 7. Leymeriella (Neoleymeriella) intermedia Spath (. 57);

1 533/91, a , ;

4 535/91, , , ;

. , , tardefurcata-mammillatum.

2. . . L e y m e r i e l l a (Leymeriella) tardefurcata (Leym.) d'Orb.

(. 56);

2 557/91, a , , ;

. , , tardefurcata-mam millatum.

, . L e y m e r i e l l a ( N 1 m i I 1 a) sp. ind. (. 62);

561/91, , ;

. , , tardefurcata-mammillatum.

5- L e y m e r i e l l a ( L e y m e r i e l l a ) d e n s i c o s t a t a Spath (. 56);

539/91, , . , , tardefurcata-mammillatum.

6;

L e y m e r i e l l a ( N e o l e y m e r i e l l a ) r e g u l a r i s (Brug.) d'Orb. (. 58);

544/91, , p. , , tardefurcata-mammillatum.

8;

10;

, 14. L e y m e r i e l l a ( N e o l e y m e r i e l l a ) c r a s s a Spath (. 60);

549/91, a , , , .

;

10 551/91, , , ;

- ;

11 550/91, , , , . ;

14 548/91, , , , . , , tardefurcata-mammillatum.

9. L e y m e r i e l l a ( N e o l e y m e r i e l l a ) c o n s u e t a m a g n a Casey (. 60);

555/91, , p. , , [ tardefurcata-mammillatu .

12. L e y m e r i e l l a ( N e o l e y m e r i e l l a ) ci. b o g d a n o v i t s c h i angus t u m b i 1 i a t a Glas. (- 62);

554/91, , . , , tardefurcata.

13. L e y m e r i e l l a ( L e y m e r i e l l a ) sp. (. 57);

553/91, , . , , tardefurcata.

XXVII 1, . H o p l i t e s d e n t a t u s Sow. (. 62);

." . , , , . , , dentatus.

2. H o p l i t e s f. d a n u b i e n s i s et Patr. (. 63);

562/91, , . , ;

dentatus.

3. D i s c o h o p l i t e s cf. s u b f a l c a t u s (Sem.) (. 63);

426/45, M. , , . , .

4. A n a h o p l i t e s e x g r. p l c a n u s Mant. (. 63);

43/62, , . , .

XXVIII 1. D o u v i l l e i c e r a s m a m m i l l a t u m m a m m i l l a t u m (Schloth.) (. 64);

563/91, , . , , mammillatum.

2, . D o u v i l l e i c e r a s m a m m i l l a t u m a e q u i n o d u m (Quenst.) (. 64).

576/91, a , , . , , tardefurcata-mammillatum.

3. D o u v i l l e i c e r a s e x g r. b e n o n a e Bes- (. 67);

581/91, , . , ;

tardefurcata-mammillatum.

A., D o u v i l l e i c e r a s e x g r. c h a r s h a n g e n s e Mirz. (. 69);

579/91, , , tardefurcata-mammil latum.

XXIX 1, ;

2. Douvilleiceras mammillatum mammillatum (Schloth.) (. 6-1);

1 563/91, a , , , , mammillatum;

2 566/91, , . , tardefurcata-mammillatum.

3, 4. D o u v i l l e i c e r a s m a m m i l l a t u m a e q u i n o d u m (Quenst.) (. 64);

3 571/91, , . , , tardefurcata-mammillatum.

XXX 1. D o u v i l l e i c e r a s l e i g h t o n e n s e Casey (. 68);

582/91, , . , tardefurcata mammillatum.

2-. D o u v i l l e i c e r a s m a m m i l l a t u m a e q u i n o d u m (Quenst.) (. 64);

569/91, , , , .

, , tardefurcata-mammillatum.

XXXI 1. D o u v i l l e i c e r a s aff. s o l i t a e d'Orb- (. 70);

583/91, , , , tarde furcata-mammillatum.

2;

, . Douvilleiceras mammillatum mammillatum (Schloth.) (. 64);

2 565/91, a , , , . , , mammillatum.

3 568/91, , , . , , mammillatum.

XXXII 1. D o u v i l l e i c e r a s o r b i g n y i Hyatt (. 65);

580/91, , , , . , , tardefurcata-mam millatum.

2, . D o u v i l l e i c e r a s } aff. s o l i t a e d'Orb. (. 70);

583/91, a , , . , , tardefurcata-mammillatum.

XXXIII 1, 4, . S t 1 i z k a i a (S t 1 i z a i a) aff. d i s p a r. (d'Orb) (. 71);

1 585/91, ;

4 586/91, , , . , , dispar rostratum.

2. S t o l i c z k a i a (S t 1 i z k a i a) sp. (. 73);

591/91, , , , dispar rostratum.

3. S t o l i c z k a i a ( S t o l i c z k a i a ) aff. f l e x i c o s t a t a Breistr. (. 72);

589/91, , . , , dispar rostratum.

XXXIV 1. S t o l i c z k a i a ( S t o l i c z k a i a ) cf. c l a v i g e r a Neum. (. 71);

587/91, , . , , dispar rostratum.

2. S t o l i c z k a i a ( S t o l i c z k a i a ) e x g r. a f r i c a n a Perv. (. 72);

590/91, , . , , dispar rostratum.

3. S t o l i c z k a i a (S t 1 i z k a i a) sp. (. 73);

592/91, , , , dispar rostratum.

XXXV 1. S t o l i c z k a i a ( S t o l i c z k a i a ) c f. c l a v i g e r a Neum- (. 71);

588/91, , , , dispar rostratum.

24. O x y t r o p i d o c e r a s r o i s s y a n u m d'Orb. ( 73);

2 601/91 ;

3 602/91, ;

. , 4 604/91, , . , , roissyanum.

XXXVI 1. O x y t r o p i d o c e r a s r o i s s y a n u m d'Orb. (. 73);

600/91, , . , , roissyanum.

2. O x y t r o p i d"o a s sp. ind. (. 74);

6 0 5 / 9 1, , . , , dispar rostratum.

3. S c a p h i t e s ( S c a p h i t e s ) h u g a r d i a n u s d'Orb. (. 81);

656/91, , . , , dispar rostratum.

4. 5. S c a p h i t e s ( S c a p h i t e s ) m e r i a n i Pict. et Camp. (. 82);

4 657/91, ;

5 658/91, , . , , dispar rostratum.

XXXVII 1. M o r t o n i c e r a s ( M o r t o n i c e r a s ) i n f l a t u m Sow. (. 74);

606/91, X 0,42, , . , , orbignyi inflatum.

2. M o r t o n i c e r a s ( D u r n o v a r i t e s ) p e r i n f l a t u m (Spath) (. 76);

607/91, , . , , dispar rostratum.

3. M o r t o n i c e r a s ( M o r t o n i c e r a s ) ex. gr. p r i c e i Spath (. 75);

615/91, , . , , orbignyi inflatum.

XXXVIII 1. M o r t o n i c e r a s ( M o r t o n i c e r a s ) cf. r o s t r a t u m (Sow.) (. 75);

617/91, X 0,5, , . , , dispar rostratum.

2. M o r t o n i c e r a's ( D u r n o v a r i t e s ) p o s t i n f l a t u m Spath (. 77);

610/91, , . , , dispar rostratum.

XXXIX 1. M o r t o n i c e r a s ( M o r t o n i c e r a s ) cf. r o s t r a t u m (Sow.) (. 75);

619/91, , . , , orbignyi inflatum.

2. M o r t o n i c e r a s ( D u r n o v a r i t e s ) p e r i n f l a t u m (Spath) (. 76);

609/91, , . , dispar rostratum.

3. M o r t o n i c e r a s ( M o r t o n i c e r a s ) e x g r. p r i c e i Spath (. 75);

611/91, , . , .

4. M o r t o n i c e r a s ( M o r t o n i c e r a s ) exgr. i n f l a t u m Sow. (. 75);

614/91, , . , .

XL 1. M o r t o n i c e r a s (?) sp. (. 76);

620/91, , . , , orbignyi inflatum.

2. 6, 7, 9, H y s t e r o c e r a s o r b i g n y i Spath (. 78);

2 621/91, , . ;

6 627/91, , . ;

7 622/91, , . ;

9 626/91, , . , , orbignyi inflatuTi.

3. 10, 11, 15. H y s t e r o c e r a s exgr. b i n u m Sowerby (. 81);

3 634/91, , . ;

10 638/91, , . , ;

11 635/91, , . ;

15 625/91, , . , orbignyi inflatum.

4. H y s t e r o c e r a s sp. ind. (1) (. 81);

649/91, , . , , orbignyi inflatum.

5. H y s t e r o c e r a s c a r i n a t u m Spath (. 79);

630/91, , . , , orbignyi nVinflatum.

8, 12. s t a s sp. (1) (. 80);

8 636/91, ;

12 637/91, . , , orbignyi inflatum.

13. s t a s sp. ind. (2). (. 81);

639/91, , . , , orbignyi inflatum.

14. H y s t e r o c e r a s sp. (2) (. 81);

640/91, , . , , orbignyi inflatum.

7. - . " 1/. IV VI XV XXI XXI XXVI XXVI XXIX XXX XXXIV XXXV XXXV Bivalvia Arcidae Gray Parallelodontidae Dall Glycymeridae Thiele Aucellidae Fischer Bakewellidae King Inoceramidae Heinz Pectinidae Lamarck Limidae d'Orb Spondylidae Gray.. Plicatulidae Cox Ostreidae Lamarck Trigoniidae Lamarck. Astartidae Grey Cyprinidae H. et A. Adams Cuspidariidae Dall Cephalopoda Phylloceratidae Zitt Protetragonitidae Spath, Tetragonitidae Hyatt,... Anisoceratidae Hyatt Hamitidae Hyatt Turrilitidae Meek ' Desmoceratidae Zitt Leymeriellidae Breistroffer Hoplitidae H. Douville Douvilleiceratidae Parana et Bonarelli Lyelliceratidae Spath Dipoloceratidae Spath ' Scaphitidae Meek .. - .. . . . . . 18.3.1976;

14.6.1977;

70X901/ ;

Jft 1;

. 12.25;

.-. . 10.48;

01115;

500;

905;

1 . 50 .

' ", oiio^olo, 380060, , , 380060, . , boj. . ojotojSoob &, mbo^obo, 380060, 43 j., . , , 380060, . , ( )

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 
 >>  ()

:

 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .