, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 10 |

, 17 ACADEMY OF SCIENCES OF ...

-- [ 4 ] --

. , - , , , , . . , . : = 2. 5 3. 4. 1012 , , . , . , - , , . , , , , . . 910 . ( ). . .

( ) : 0.751.75;

0.400.70;

0.250.30. (. 4 ) : 1.50;

0.50;

0.27.

. . r a r i c o s t a t a r a r i c o s t a t a ( F u r s s. et Pol.) . ( , , 1950, . 56, . V, . 58) , ( 1 0 1 2 89) , .

. , - , ;

, .

. , . , ;, Neocosmoceras Septaliphoria semenovi. .

Citharina rudocostata B a r t e n s t e i n et B r a n d, . II, . 8 C i t h a r i n a r u d o c o s t a t a s p. .: B a r t e n s t e i n, B r a n d, 1951, c. 299, . 7;

. 183;

. 12A, . 340;

. 14, . 1315.

V a g i n u l i n a r u d o c o s t a t a : E s p i t a l i e, S i g a l, 1963, . 49, . XXXI, . 8.

V a g i n u l i n a i n t u m e s c e n s v a r. c u l t e r F u r s s. et Pol.: E s p i t a l i e, S i g a l, 1963, c. 48, . XX, . 18.

( P o l y p t y c h i t e s ) .

. .

. - , , , . 68 , . , . 22.5 . - 67 , , . , , . , . 3 4 (. 8 6 ). . , , - .

( ) : 1.450.67;

, 0.550.25;

0.250.12;

. 8: 1.10;

0.26;

0.12. 9: 0.85;

0.80;

0.20. . 10:

1.2;

0.33;

0.13.

. . , , .

. ( B a r t e n s t e i n, B r a n d, 1951) - ( E s p i t a l i e, S i g a l, 1963, . 299, . 12, . 3 4 0 ), . (. 8 ), , , . . , V a g i n u l i n a i n t u m e s c e n s v a r. c u l t e r F u r s s. et P o l. . C i t h a r i n a c u l t e r ( , , 1950, . 65, . V, . 11) . . r u d o c o s t a t a.

. . . - . , , ;

.

. , . , , ;

- , ;

, N e o c o s m o c e r a s S e p t a l i p h o r i a s e m e n o v i, Ria sanites P y g u r u s rostratus. .

Citharina s p a r s i c o s t a t a ( R e u s s, 1862) . I l l, . 7, V a g i n u l i n a s p a r s i c o s t a t a s p. .: R e u s s, 1862, c. 50, . IV, . 4.

C i t h a r i n a s p a r s i c o s t a t a : B a r t e n s t e i n, B r a n d, 1951, c. 297, . 7, . 173 175.

V a g i n u l i n a ( C i t h a r i n a ) s p a r s i c o s t a t a : E s p i t a l i e, S i g a l, 1963, c. 49, . XXI, . 9 1 1.

() .

. 15 .

. , , , , , . . , . 11 1 2 , . , , , . , , . . , , . , .

.

( ) : 1.1 1.40;

0. 4 0 0. 6 5 ;

0.120.18;

0.100.11.

. , . , X. . , (1.01.40 2.15 ). - , - - .

. ;

. - , ;

. ;

. ;

.

. , . , ;

, N e o c o s m o c e r a s S e p t a l i p h o r i a s e m e n o v i, Buchia volgensis, Riasanites P y g u r u s rostratus.

Citharina duestensis ( B a r t e n s t e i n et B r a n d, 1951) Citharina duestensis karatauensis M j a t l i u k, s u b s p. nov.

. I l l, . .

7 1 1 / 1 9 2, . , ;

- , , . ;

' , N e o c o s m o c e r a s S e p t a l i phoria semenovi.

. .

. , , , , . . 1011 , , . , , 34 . ;

, . , -. , . , , 810 , . . , .

, . , .

( ) : : 1.09;

0.42;

0.15. 1.41;

0.43;

0.15.

. . d u e s t e n s i s d u e s t e n s i s B a r t e n s t e i n et B r a n d (1951, . 292, . 6, . 151, 152, 154, 333;

. 13, . 347) , , , 34 . , . . (1983, . 26, . I, . 10) . d u e s t e n s i s, (1011 58) . , , .

. s p a r s i c o s t a t a ( R e u s s ) ( R e u s s, 1862) . d u e s t e n s i s .

. . d u e s t e n s i s , .

. , . , ;

, Neocosmoceras Septaliphoria semenovi. .

C I T H A R I N E L L A Marie, C i t h a r i n e l l a a n g u s t a M j a t l i u k, s p. nov.

. I l l, . 9, a n g u s t u s (.) .

7 1 1 / 1 7 3, . , ;

- , , . ;

, N e o c o s m o c e r a s S e p t a liphoria s e m e n o v i.

. .

. , -, , . 9 , 34 C i t h a r i n e l l a, Frondicularia. , . , , .

, , . , . 7 0 8 5 . 1618 . .

, - . .

.

( ) : 0. 7 0 1. 3 ;

0. 4 0 0. 6 3 ;

0.110.16. (. 1 0 ) : 1.0;

0.57;

0.15.

. , . .

. . C i t h a r i n e l l a uhligi ( F u r s s. et P o l. ) ( , , 1950, . 67, . VI, . 18) . , . . p e c t n a t i m o r n a t a ( E s p. et S i g. ), - . . - (1970, . 58, . X, . 15) , (7085 5 0 7 5 ) .

. , . ;

, Neocosmoceras Septaliphoria semenovi, Riasanites P y g u r u s rostratus.

BRACHIOPODA . . .

. . (1896) . . . , , : R h y n c h o n e l l a p i n g u i s Roem., R. p e c t u n c u l o i d e s E t a l l. T e r e b r a t u l a s u b s e l l a L e y m. 1935 . . . S e p t a l i p h o r i a k h v a l y n i c a M o i s s. S. s e m e n o v i Moiss., S e l l i t h y r i s g r a t i a n o p o l i t e n s i s ( P i c t. ). . . . . . S. k h v a l y n i c a, S. s e m e n o v i (, 1944;

, 1949) S e p t a l i p h o r i a k e k i l e n s i s M o i s s., .

. . S e p t a l i p h o r i a k h v a l y n i c a M o i s s. S e l l i t h y r i s sella sella ( S o w. ) ( , 1972).

, .

, 2300 1600 .

. . (1967 .) . . (1966 . ), . , . . (1902 ., 3 1 9 ), . . . . (1905 ., 2 0 1 6 ), . , , : S e p t a l i p h o r i a s e m e n o v i M o i s s., S. k h v a l y n i c a M o i s s., S. k e k i l e n s i s M o i s s., S. luppovi s p. nov., S. o r b i c u l a t a s p. nov., S. o v a l i s s p. nov., P r a e c y c l o t h y r i s g r a c i l i s Lob., P. b e r r i a s e n s i s Lob., P. p e n n a t a Lob., Sel lithyris g r a t i a n o p o l i t e n s i s ( P i c t. ), Loriolithyris v a l d e n s i s ( L o r. ), P s i l o t h y r i s villersensis (Lor.), P. pseudojurensis (Leym.).

, 3 , 4 , 7 20 . 15 , P r a e c y c l o t h y r i s g r a c i l i s Lob., P. b e r r i a s e n s i s Lob., P. p e n n a t a Lob., T o r q u i r h y n c h i a p o r t e n t o s a Lob. S e l l i t h y r i s b o g d a n o v a e Lob. ( , 1977, 1980;

, 1983), .

, . 13 3 , 2 R h y n c h o n e l l o i d e a : Praecyclothyrididae M a k r i d i n, 1964 C y c l o t h y r i d i d a e M a k r i d i n, 1955.

(9) S e p t a l i p h o r i a Leidhold, 1921. . , S e p t a l i p h o r i a, ;

, .

( S. s e m e n o v i, S. k h v a l y n i c a ) , , , . , . , , , . , ( , . . , 1964), , ( S. k h v a l y n i c a, . XI, . 1, 2, 3, 8 ). , , , ( S. k h v a l y n i c a, . XI, . 6, 7 ). ( S. o r n a t a ) , .

, ( . XI, , 4, 5 ). , ( S. kekilensis, S. luppovi, S. o r b i c u l a t a . ), , , . , ;

, ( S. k e k i l e n s i s, . X I I, . 4, 5, 6 ). , , (. . 3 0 ).

, , , , S e p t a l i p h o r i a Leidhold, 1921, ( C h i l d s, 1969, . 3 1, 32).

, , , ( . X I I, . 13) P r a e c y c l o t h y r i s M a k r i d i n, 1955 P. g r a c i l i s, P. b e r r i a s e n s i s, P. p e n n a t a. , . T o r q u i r h y n c h i a p o r t e n t o s a Lob.

, . S e p t a l i p h o r i a, P r a e c y c l o t h y r i s , C y c l o t h y r i d i d a e M a k r i d i n. , , -j 2 3 1. Septaliphoria semenovi Moiss 2. S. khvalynica Moiss 3. S. ornata Lobatscheva, sp. nov 4. S. kekilensis Moisseev, sp. nov 5. S. luppovi Lobatscheva, sp. nov.

6. S. orbiculata Lobatscheva, sp. nov 7. S. ovalis Lobatscheva, sp. nov..

8. S. pentagonalis Lobatscheva, sp. nov.

9. S. andrussovi Lobatscheva, sp. nov.

10. Praecyclothyris gracilis Lob 11. P. berriassensis Lob 12. P. pennata Lob 13. Torquirchynchia portentosa Lob u 14. Sellithyris gratianopolitensis (Pict.).......

15. S. bogdanovae Lob 16. Loriolithyris valdensis (Lor.) 17. Tropeothyris oblongatus Lobatscheve, sp. nov.

18. Psilothyris villersensis (Lor.) 19. P. cegemensis (Moiss.) 20. P. pseudojurensis (Leym.) 1 N e o c o s m o c e r a s Septaliphoria semenovi;

2 Buchia l i n g i ;

5 - P a u r i e l l a l a t e c o s t a t a ;

6 - T i r n o v e l l a o c c i t a n i c a ;

7 - p l a n i t e s p o n t i c u s - P. g r a n d i s ;

1 0 - M a l b o s i c e r a s ( ? ) s p. ;

1 1 - D a l c T a u r i c o c e r a s c r a s s i c o s t a t u m ;

1 4 - S y m p h y t h y r i s a r g u i n e n s i s ;

1 5 - s u b a l p i n a ;

1 8 - B e r r i a s e l l a p r i v a s e n s i s ;

1 9 - D a l m a s i c e r a s d a l , , , .

. , .

, . 7 , , . Terebratuloidea L o b o t h y r i d i d a e L o b o t h y r i d i n a e ( S e l l i t h y r i s Loriolithyris) R e c t i t h y r i d i n a e ( T r o p e o t h y r i s ) : S e l l i t h y r i s g r a t i a n o p o l i t e n s i s ( P i c t. ), S. b o g d a n o v a e Lob., Loriolithyris v a l d e n s i s ( L o r. ) T r o p e o t h y r i s o b l o n g a t u s L o b a t s c h e v a, sp. nov. L o b o t h y r i d i n a e 17 19 16 11 12 13 14 6 7 v o l g e n s i s ;

3 R i a s a n i t e s P y g u r u s r o s t r a t u s ;

4 B u c h i a k e y s e p Euthymiceras e u t h y m i ;

8 Riasanites rjasanensis;

9 Pseudosub m a s i c e r a s crassicostatum;

12 E u t h y m i c e r a s N e o c o s m o c e r a s ;

1 3 Zeillerina b a k s a n e n s i s ;

16 B e r r i a s e l l a " g r a n d i s ;

1 7 T i r n o v e l l a m a s i ;

2 0 M a l b o s i c e r a s paramimounum;

2 1 B e r r i a s e l l a p i c t e t i..

Makridin, , . R e c t i t h y r i d i n a e M u i r - W o o d T r o p e o t h y r i s o b l o n g a t u s s p. nov. , . Dallinoidea D a l l i n i d a e P s i l o t h y r i s : P. v i l l e r s e n s i s ( L o r. ), P. cegemensis (Moiss.), P. pseudojurensis (Leym). , T r o p e o t h y r i s, .

.

, , . , 15 . Septaliphoria, Praecyclothyris, R h y n c h o n e l l a, . - S e p t a l i p h o r i a s e m e n o v i M o i s s.

, S e p t a l i p h o r i a kekilensis, S. o r n a t a, P r a e c y c l o t h y r i s b e r r i a s e n s i s, P. p e n n a t a. . P r a e c y c l o t h y r i s g r a c i l i s, S e p t a l i p h o r i a luppovi, S. o r b i c u l a t a, S. o v a l i s. Sellithyris gratianopolitensis (Pict.), Loriolithyris v a l d e n s i s ( L o r. ) T r o p e o t h y r i s o b l o n g a t u s s p. nov. , - , ( . . . . - , . . ). Loriolithyris v a l d e n s i s (Lor.) Neocosmoceras Septaliphoria semenovi . , . , , . Tropeothyris o b l o n g a t u s s p. n o v. , . , : Psilothyris villersensis (Lor.), - , - , , P. p s e u d o j u r e n s i s ( L e y m. ), .

B u c h i a v o l g e n s i s . ( ) Sellithyris b o g d a n o v a e, .

, . S e p t a l i p h o ria k h v a l y n i c a M o i s s., . , , ( ). ( ) ( ) T o r q u i r h y n c h i a p o r t e n t o s a, R i a s a n i t e s P y g u r u s r o s t r a t u s, . , S e l l i t h y r i s b o g d a n o v a e Lob., T r o p e o t h y r i s o b l o n g a t u s s p. nov., P s i l o t h y r i s c e g e m e n s i s ( M o i s s. ), S e p t a l i p h o r i a p e n t a g o n a l i s s p. nov., P r a e c y c l o t h y r i s g r a c i l i s Lob. L o r i o l i t h y r i s v a l d e n s i s ( L o r. ). ( ), ( , 1983).

, , , E u t h y m i c e r a s e u t h y m i ( , 1979) E u t h y m i c e r a s N e o c o s m o c e r a s ( ., 1981) ( . 2 ).

, .

11106, 11176, 11929, 10923.

RHYNCHONELLIDA R H Y N C H O N E L L O I D E A G r a y, P R A E C Y C L O T H Y R I D I D A E M a k r i d i n, S E P T A L I P H O R I A Leidhold, Septaliphoria semenovi M o i s s e e v, . IV, . 14, . R h y n c h o n e l l a p e c t u n c u l o i d e s : , 1896, . 44, . I, . 4.

S e p t a l i p h o r i a s e m e n o v i : , 1944, . 4 3.

2 1 2 / 4 8 0 2, , , . . ;

- , , ;

.

IV, . 1.

. 48 .

. - , , , , . . ;

, . . , , . . . 100105. . . . , 18 25 , 56, 67 .

. , . . , .

, , , . . , (. 2 7 ).

():

24.6(1.08) 100 22.7 11.6(0.51) 4/ 22.8(1.07) 103 21.2 9.6(0.45) 5/ 104 21.7(1.1) 10.0(0.53) 18. 1/11106 (. I V, . 2) 19.4 22.4(1.1) 10.1(0.52) 102 3/11106 (. I V, . 4) 18.4 21.5(1.1) 8.2(0.44) 105 6/ . .

: , , .

. 27. Septaliphoria s e m e n o v i M o i s s. . 6 / 1 1 1 0 6, , , N e o c o s m o c e r a s Septaliphoria s e m e n o v i.

. . . R h y n c h o n e l l a p e c t u n c u l o i d e s E t a l l. . . (1944) , R h y n c h o n e l l a

p e c t u n c u l o i d e s E t a l l. ( T h u r m a n n et E t a l l o n, 1861 1 8 6 4, c. 289, . 42, . 3 ).

S e p t a l i p h o r i a s e m e n o v i . . . , -, . . S u l c i r h y n c h i a s e m e n o v i ( , 1972, . 47, . III, . 1, . 8 ), , .

. .

. , ;

, , , , , , , , , ;

, , ;

, Neocosmoceras Septaliphoria semenovi.

S e p t a l i p h o r i a k h v a l y n i c a M o i s s e e v, . IV, . 5 8, . 2 8 ;

. XI, . 6,7, R h y n c h o n e l l a p i n g u i s : , 1896, . 43, . I, . 3.

S e p t a l i p h o r i a k h v a l y n i c a : , 1949, . 109, . X V I I I, . 2;

, , 1966, . 24, . I, . 2;

, 1972, . 48, . III, . 3, . 19.

2 0 9 / 4 8 0 2, , , . . ;

- , ;

.

. 524 .

. - , , , . , . , , . , .

, . 7 1 7 5 . , . , .

, , . , . . .

, 2 5 3 0 . 67, 7 8, 89 . 2 4.

. , , . . , , . . , . , . , , . , , (. 28, . XI, . 6 8 ).

():

9/11106 (.IV, 20.5 20.2(0.98) 12.4(0.60) 78 . 7) 7/11106 (.IV, 20.3 20.1 (0.96) 10.2(0.49) 75 . 5) 17.5(1.02) 8.6(0.94) 71 17. 1 0 / 1 1 1 0 6 (. IV, . 8) 20.8 11.9(0.57) 8/11106 (.IV, 19.5(0.93) 81 . 6) 17.3 10.5(0.60) 11/11106 18.8(1.0) 83 . (. . ). - , . .

. S. s e m e n o v i , . R h a c t o r h y n c h i a p i n g u i s ( R o e m. ), . . , ( W i s n i e w s k a, 1932, . 24, . 6, 7, 8, . I, . 120), ( ), , , .

6 . 28. Septaliphoria k h v a l y n i c a M o i s s. . 9 2 / 1 1 1 0 6, , , R i a s a n i t e s P y g u r u s r o s t r a t u s.

. , , .

. - , , , , , ( . . , 1967 . ), , . , , , ;

, Riasanites P y g u r u s r o s t r a t u s ;

- , ;

, N e o c o s m o c e r a s S e p t a l i p h o r i a s e m e n o v i. , . , , ( . . , 1973 . ).

Septaliphoria o r n a t a Lobatscheva, sp. nov.

. V I, . 13, . 29, . XI, . 1 o r n a t a ( . ) , .

4 3 / 1 1 1 0 6, , ;

- , ;

, Neocosmoceras Septaliphoria semenovi.

. 494 .

. ( 1 6 1 8 ), , - , , , , . . , . , .

, . , . , . , . . , . . 3 0 3 4 ( ), 7 8, 6 8.

. , . , . , . , . . , . , . . , , (. 29, . XI, . 15).

():

4 3 / 1 1 1 0 6 ( 17.9 20.0(1.1) 10.9(0.60) 84 , . VI, . 1) 46/11106 17.1 18.2(1.0) 9.5(0.55) 80 45/11106 17.5 19.2(1.1) 10.8(0.61) 86 (. VI, . 3) 47/11106 18.8 21.2(1.1) 9.8(0.52) 92 48/11106 15.3 18.0(1.1) 7.8(0.50) 90 49/11106 13.7 13.75(1.0) 7.0(0.51) 80 . S. k h v a l y n i c a , , , 6' . 29. Septaliphoria ornata L o b a t s c h e v a, sp. nov. . 3 1 8 / 1 1 1 0 6, , N e o c o s m o c e r a s Septaliphoria s e m e n o v i.

. R h y n c h o n e l l a o r d i n a r i a C h i l d s ( C h i l d s, 1969, . 108, . 9, . 7 8, . . 3 9 ), .

. , ;

, , . , ;

- , ;

, Neocosmoceras Septa liphoria s e m e n o v i.

S e p t a l i p h o r i a kekilensis M o i s s e e v, s p. n o v.

. IV, . 9 1 2, . 30, . X I I, . 4 2 8 1 / 4 8 0 2, , , . . ;

- , ;

. . IV, . 9.

, . . : - , . . 30. Septaliphoria k e k i l e n s i s M o i s s e e v, sp. nov.

. 1 4 6 / 1 1 1 0 6, , . , N e o c o s m o c e r a s Septaliphoria s e m e n o v i.

. 1520 .

. 430 .

. - 12 24 , . , , , . , . , . , , . . . , , . , , , . 7 6 9 8 . , . , 1.52 . 1/3 . 1625 , 56, 57. . , . . , . , , 1 / 3 .

. , . , (. 30, . X I I, . 4 6 ).

() :

T 13/11106 23.3 25.4(1.09) 14.5(0.62) 98' ( . IV, . 11).

15/11106 21.5 22.4(1.04) 14.3(0.66) 90 16/11106 21.7 24.3(1.12) 14.3(0.65) 90 17/11106 19.6 20.2(1.00) 10.0(0.51) 92 14/11106 19.5 22.5(1.1) 11.7(0.60) 84 (. IV, . 12) 19/11106 22.6 24.3(1.07) 14.2(0.58) 85 . , .

: , . : , .

. S. o r b i c u l a t a, , , , . S e p t a l i p h o r i a s e m e n o v i , .

. , ;

, , , , , . , , , ;

, , ;

, Neocosmoceras Septaliphoria semenovi.

S e p t a l i p h o r i a luppovi L o b a t s c h e v a, s p. nov.

. V, . 13, . i.

. . .

2 0 / 1 1 1 0 6, , ;

- , ;

, N e o c o s m o c e r a s S e p t a l i p h o r i a s e m e n o v i.

. 28 .

. - , , . .

. , . . , . , . , .

. , . , . , . 9 0 9 6 . , . , . . , 3 0 3 5, 810, 89.

, , . , , . . , . .

. , .

, (. 3 1 ).

():

2 0 / 1 1 1 0 6 ( !

16.8(0.73) 96 , . V, 23.0 24.8(1.07) . 1) 2 1 / 1 1 1 0 6 ( . V, 18.9 20.2(1.06) 13.5(0.71) 92 . 2) 23/11106 21.5 25.5(1.1) 15.8(0.73) 98 2 2 / 1 1 1 0 6 (. V, 19.6 21.4(1.09) 12.2(0.62) 93 . 3) 2 4 / 1 1 1 0 6 (- 18.9 20.1(1.06) 14.5(0.71) 90 ) . S e p t a l i p h o r i a a r d u e n n e n s i s ( C h i l d s, 1969, . 86, . 8, . 4 5 ) , .

S. p e c t u n c u l o i d e s E t a l l. ( T h u r m a n n et E t a l l o n, 1861 1864, . 289, . X L V I, . 3 ), , , . S. o v a l i s , .

. , ;

, , . , ;

- , , ;

, Neocosmo ceras Septaliphoria semenovi.

. 31. Septaliphoria luppovi L o b a t s c h e v a, sp. nov. . 2 4 / 1 1 1 0 6, , N e o c o s m o c e r a s Septaliphoria s e m e n o v i.

S e p t a l i p h o r i a o r b i c u l a t a L o b a t s c h e v a, sp. nov.

. V, . 4 7, . 32 \ o r b i c u l a t a ( . ) .

2 5 / 1 1 1 0 6, , ;

- , ;

, N e o c o s m o c e r a s S e p t a l i p h o r i a s e m e n o v i.

. 54 .

. - , , , , . , . .

, . . , , . . 8 4 9 0 . , . , . . , , .

, 2 1 2 5 . , , .

6 7, 56.

. 32. Septaliphoria o r b i c u l a t a L o b a t s c h e v a, sp. nov.

. 3 2 / 1 1 1 0 6, , . , N e o c o s m o c e r a s Septaliphoria s e m e n o v i.

, , . , , 70. , , . . , , . , . , (. 3 2 ).

():

2 5 / 1 1 1 0 6 ( 19.1 18.4(0.96) 13.5(0.70) 88 , . V, . 4) 2 8 / 1 1 1 0 6 (. V, 23.6 22.3(0.94) 20.5(0.86) 84 . 7) 29/11106 17.1 16.0(0.93) 12.8(0.74) 88 16.25 15.9(0.96) 9.6(0.58) 30/11106 86 17.6 16.8(0.95) 11.2(0.63) 31/11106 88 21.5 20.2(0.93) 13.9(0.64) 32/11106 90 . .

. S e p t a l i p h o r i a o v a l i s, , , , , , . S. luppovi , .

. , , , , , . , , , , ;

- , , ;

, N e o c o s m o c e r a s S e p t a l i p h o r i a semenovi;

Riasanites P y g u r u s r o s t r a t u s.

S e p t a l i p h o r i a o v a l i s L o b a t s c h e v a, sp. nov.

. V, . 89, . o v a l ( . ) .

3 3 / 1 1 1 0 6, , ;

- , - , ;

, Neocos moceras Septaliphoria semenovi.

. 22 8 .

. - , , , , . , . , . , . , . , , . , . , .

. . . , , 2 0 2 8 , 6 7, 6.

. , . . , . , . 33. S e p t a l i p h o r i a o v a l i s L o b a t s c h e v a, sp. nov.

. 1 8 2 / 1 1 1 0 6, , . , N e o c o s m o c e r a s Septaliphoria s e m e n o v i.

. , . . , (. 3 3 ).

():

3 3 / 1 1 1 0 6 (, 21.5 82 21.8(1.01) 12.2(0.56) . V, . 8) 90 3 4 / 1 1 1 0 6 (. V, 20.8 20.8(1.00) 10.9(0.47) . 9) 36/11106 17.8 18.6(1.04) 9.0(0.50) 88 35/11106 13.4 12.5(0.92) 6.6(0.49) 90 . S. k e k i l e n s i s M o i s s. , , , , . S. lup povi , , .

. , ;

, , , . , , ;

- , ;

, Neocosmoceras Septaliphoria semenovi.

Septaliphoria p e n t a g o n a l i s L o b a t s c h e v a, s p. nov.

. V I I, . 12, . p e n t a g u s ( . ) .

5 0 6 / 1 1 1 0 6, , ;

- , , ;

, R i a s a n i t e s P y g u rus rostratus.

. 34. Septaliphoria p e n t a g o n a l i s L o b a t s c h e v a, sp. nov.

. 5 0 9 / 1 1 1 0 6, , , R i a s a n i t e s P y g u r u s r o s t r a t u s.

. , , .

. , , , , . , .

, . , , . , . , , . , . , . 106109. .

, . . 2 8 3 2 , 7 8, 5.

, , . . , . , , .

. . , , . , , , (. 3 4 ).

():

T 5 0 6 / 1 1 1 0 6 (- 21.3 25.4(1.1) 12.2(0.57) 109 , . V I I, . 1) 507/11106 24.7 27.2(1.1) 14.8(0.59) 108 (. VII, . 2) :

508/11106 21.3 24.1(1.1) 14.4(0.67) 106 509/11106 18.6 20.2(1.09) 10.0(0.53) 106 . : , .

. . S. kekilensis M o i s s e e v , - , , , .

. , , ;

, R i a s a n i t e s P y g u r u s r o s t r a t u s ;

. ;

, Neocosmoceras Septaliphoria semenovi.

S e p t a l i p h o r i a a n d r u s s o v i L o b a t s c h e v a, sp. nov.

. V I I, . 3, . ;

. . .

5 1 0 / 1 1 1 0 6, , ;

- , , ;

, N e o c o s m o c e r a s S e p t a liphoria s e m e n o v i.

. .

. , - , , . , . , , . , . , . 9 8 1 0 2 . , . . , 1.52 . . 12 16 , 3 5, 56.

, . , . 35. Septaliphoria andrussovi Lobatscheva, sp. nov.

. 5 1 2 / 1 1 1 0 6, , , N e o c o s m o c e r a s Septaliphoria s e m e n o v i.

. , .

, . , . (. 3 5 ).

():

5 1 0 / 1 1 1 0 6 (- 22.5 23.8(1.05) 11.1 (0.49) 102 , . VII, . 3) 511/11106 24.8 25.5(1.02) 15.8(0.63) 98 512/11106 21.3 22.6(1.06) 13.6(0.63) 100 . S. s e m e n o v i, , , , , . S. keki lensis , .

. , , ;

, Neocosmoceras Septaliphoria semenovi.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 10 |
 
 >>  ()

:

 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .