авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||

«МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ НАцИОНАльНОгО фАРмАцЕвТИЧЕсКОгО УНИвЕРсИТЕТА. ...»

-- [ Страница 8 ] --
2004 С07С акрилоїламіно)]-бензойна кис- Сергій Григорович, Чикіна Олена Ле- онный патент UA 229/58, лота, яка проявляє протиза- онідівна, Жегунова Галина Петрівна на изобрете- А61К 31/03, пальну, анальгетичну, діуретич- ние 31/ ну та жовчогінну активність 224 Дибензиламід малонової кисло- Георгіянц Вікторія Акопівна, Мало- НФаУ Деклараци- 70685 А, 15.10.2004 А61К 31/16, ти, який проявляє протисудом- штан Людмила Миколаївна, Косточка онный патент UA А61К 31/19, ну активність Вікторія Олександрівна, Безуглий Пет- на изобрете- С07С 55/ ро Овксентійович, Українець Ігор Ва- ние сильович 225 Фармацевтична композиція Тихонов Олександр Іванович, Грицен- НФаУ, Тихонов Деклараци- 71367 А, 15.11.2004 А61К 35/78, ко Сергій Вікторович, Ярних Тетяна Олександр Івано- онный патент UA 35/ Григорівна, Подорожна Людмила Ми- вич, Гриценко Сер- на изобрете колаївна, Пякішев Аббясс Адгамович гій Вікторович ние 226 Протизапальний лікарський за- Тихонов Олександр Іванович, Ярних НФаУ, Тихонов Декларацион- 4134, UA 17.01.2005 А61К 9/06, сіб у формі мазі Тетяна Григорівна, Лукієнко Ольга Ва- Олександр Іванович ный Патент А61К 35/ силівна, Міщенко Оксана Яківна, Ка- на полезную маль Туфік Ель-Ділаті модель 227 Спосіб одержання пектину яб- Новосел Олена Миколаївна, Кисличен- НФаУ Декларацион- 4865, UA 15.02.2005 С08В 37/ лучного ко Вікторія Сергіївна, Карамавров Ва- ный Патент лерій Степанович на полезную модель № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 228 Спосіб вітрифікації ооцитів Горбунов Леонід Володимирович, Ка- НФаУ Деклараци- 72374 А, 15.02.2005 А61N 1/ і ембріонів ссавців при надвисо- бачний Володимир Іванович, Морозо- онный патент UA ких швидкостях теплообміну ва Інна Анатоліївна, Горбунова Наталія на изобрете Іванівна ние 229 2-Хлорбензиламід 2-гідрокси- Безуглий Петро Овксентійович, Гри- НФаУ Декларацион- 5510, UA 15.03.2005 А61К 31/03, малонанілової кислоти,що про- ненко Василь Васильович, Георгіянц ный Патент 31/16, являє антиоксидантну актив- Вікторія Акопівна, Українець Ігор Ва- на полезную 31/22, С07С ність сильович, Бевз Наталія Юріївна, Гарна модель 231/ Наталія Василівна, Дроговоз Світлана Мефодіївна 230 Фармацевтична композиція Загорій Гліб Володимирович, Чуєшов НФаУ, ЗАТ «ФФ Патент 72669, UA 15.03.2005 A61K «МІРАМЕФ» з  протиалергіч- Олег Владиславович, Федорчук Юрій «Дарниця» на изобрете- 31/ ною, протизапальною, репа- Васильович, Рубан Олена Анатоліївна, ние (2007.01), ративною та протимікробною Чуєшов Владислав Іванович, Яковлєва A61K 31/14, дією Лариса Василівна, Тихонова Світлана A61K 31/ Олександрівна, Добровольський Юрій (2007.01), Миколайович, Філімонова Наталія A61K 9/06, Ігорівна, Грудько Володимир Миколай- A61K 31/ ович (2007.01), A61P 17/ (2007.01) 231 Фармацевтична композиція Загорій Гліб Володимирович, Берка- НФаУ, ЗАТ «ФФ Патент 72670, UA 15.03.2005 А61К «ВЕНОГЕПАР» для лікування ло Наталія Миколаївна, Рубан Олена «Дарниця» на изобрете- 31/727, хронічної венозної недостат- Анатоліївна, Чуєшов Владислав Іва- ние А61 К9/06, ності та її ускладнень нович, Яковлєва Лариса Василівна, А61К Добровольський Юрій Миколайович, 31/196, Філімонова Наталія Ігорівна, Грудько А61К Володимир Миколайович 31/7048, А61К 31/14, А61К 31/10, А61Р 9/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 232 Пристрій для кріоконсервації Горбунов Леонід Володимирович, Ка- НФаУ Декларацион- 6417, UA 16.05.2005 F25D 3/ біологічних об`єктів тваринно- бачний Володимир Іванович, Горбу- ный Патент го та рослинного походження нова Наталія Іванівна, Гринжевський на полезную Микола Васильович модель 233 Противиразковий репаратив- Кисличенко Вікторія Сергіївна, Мало- НФаУ Патент 72887, UA 16.05.2005 А61К 35/78, ний засіб «РІФЛАН» штан Людмила Миколаївна, Ковальов на изобрете- А61Р 1/ Володимир Миколайович, Ступакова ние Олена Анатоліївна 234 Лікувально-профілактичний Зупанець Ігор Альбертович, Черних НФаУ Патент 73033, UA 16.05.2005 А61К 9/06, крем з  ранозагоюючою, проти- Валентин Петрович, Ляпунов Микола на изобрете- А61К запальною та антимікробною Олександрович, Павлій Олександр Іва- ние 31/215, активністю нович, Брунь Лідія Володимирівна А61Р 17/ 235 Cпосіб виділення біологічно ак- Бородіна Наталія Валеріївна, Ковальов НФаУ Патент 73209, UA 15.06.2005 А61К 35/ тивних речовин з  кори осики, Володимир Миколайович, Дикий Ігор на изобрете які виявляють антимікробну, Леонідович, Деркач Наталія Володи- ние репаративну, протизапальну, мирівна, Малоштан Людмила Мико анальгетичну та діуретичну ак- лаївна, Волковий Валерій Аркадійович тивність 236 Кардіопротекторний антиокси- Бікбулатова Тамара Нігматівна, Ша- НВЦ «Борщагівсь- Патент 64074, UA 15.06.2005 А61К 35/78, дантний засіб «ЕЛГАЦИН» ламай Анатолій Севастянович, Без- кий ХФЗ», НФаУ на изобрете- А61К 9/ палько Людмила Василівна, Сова Єв- ние ген Олександрович, Черних Валентин Петрович, Яковлєва Лариса Василів на, Хворост Ольга Павлівна, Сахаро ва Тетяна Семенівна, Малиновська Світлана Анатоліївна, Гладух Євген Володимирович, Івахненко Олександр Костянтинович № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 237 Октиловий ефір 2-тіазоліламі- Кабачний Володимир Іванович, То- НФаУ Патент 73444, UA 15.07.2005 C07D ду цитраконової кислоти, який маровська Тетяна Олександрівна, на изобрете- 277/46, проявляє анальгетичну актив- Яковлєва Лариса Василівна, Дроговоз ние A61K ність Світлана Мефодіївна, Макаренко Оль- 31/ га Миколаївна 238 Спосіб отримання протимік- Дикий Ігор Леонідович, Сенніков НФаУ Патент 73445, UA 15.07.2005 А61К 39/02, робного комплексу Георгій Антонович, Яковенко Во- на изобрете- 35/ лодимир Дмитрович, Стрельніков ние Леонід Семенович, Холупяк Ірина Юріївна, Дика Олена Михайлівна, Чуєшов Владислав Іванович, Сіренко Анатолій Олександрович, Гладух Єв ген Володимирович 239 Піперидид 2-тіазоліламіду цит- Кабачний Володимир Іванович, То- НФаУ Патент 73446, UA 15.07.2005 С07D раконової кислоти, який прояв- маровська Тетяна Олександрівна, на изобрете- 277/46, ляє антиоксидантну активність Яковлєва Лариса Василівна, Дроговоз ние А61К Світлана Мефодіївна, Міщенко Віталій 31/ Петрович 240 Спосіб підвищення специфічної Дикий Ігор Леонідович, Шевельова На- НФаУ Патент 73447, UA 15.07.2005 А61К 31/43, активності антибіотиків талія Єфимівна, Холупяк Ірина Юріїв- на изобрете- 31/ на, Яковенко Володимир Дмитрович, ние Чуєшов Владислав Іванович, Стрельні ков Леонід Семенович, Велика Марина Марківна, Ковальова Тетяна Іванівна, Шевченко Михайло Іванович 241 3-Арилгідразони 7-карбоксіізо- Болотов Валерій Васильович, Бе- НФаУ Патент 73448, UA 15.07.2005 С07D тину, які проявляють антимік- зуглий Петро Овксентійович, Дикий на изобрете- 209/34, робну активність у  відношенні Ігор Леонідович, Дроговоз Світла- ние A61K 31/ Staphylococcus аureus на Мефодіївна, Шевельова Наталія Єфимівна, Друговіна Валентина Ва силівна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 242 Спосіб отримання гранул лі- Тихонов Олександр Іванович, Богус- НФаУ Патент 73449, UA 15.07.2005 А61К 9/16, карського засобу, регулюючого лавська Людмила Іванівна, Чуєшов на изобрете- 35/ процеси обміну в міокарді Владислав Іванович, Буднікова Тетя- ние на Миколаївна, Комісаренко Микола Федотович, Березнякова Алла Іллівна, Матвієнко Сергій Яковлевич, Копише ва Ірина Борисівна 243 Пропаноламід 2-тіазоліламіду Кабачний Володимир Іванович, То- НФаУ Патент 73450, UA 15.07.2005 C07D цитраконової кислоти, який маровська Тетяна Олександрівна, на изобрете- 277/46, проявляє гіполіпідемічну ак- Лук’янчиков Михайло Сергійович, Ва- ние A61K тивність силенко Юрій Кіпріанович, Сарбаш Те- 31/ тяна Федотівна 244 -(2`-Карбоксибензоїл)гідра- Черних Валентин Петрович, Шемчук НФаУ Патент 73451, UA 15.07.2005 С07С зид 4-метилглутаранілової кис- Леонід Антонович, Шемчук Людмила на изобрете- 243/38, лоти, який проявляє антиарит- Михайлівна, Березнякова Алла Іллів- ние 243/34, мічну активність на, Матвієнко Сергій Яковлевич, Ра- А61К 31/ тушняк Валерій Миколайович 245 -(4-N,N-Діетилсульфамоїл- Безуглий Петро Овксентійович, Бон- НФаУ Патент 73452, UA 15.07.2005 С07С бензоїл)-2-хлорфенілгідразин, дарчук Іван Іванович, Агзамов Шухрат на изобрете- 311/37, що має протизапальну та аналь- Суннатович, Порохняк Людмила Анд- ние А31К 31/ гетичну активність ріївна, Рядних Олена Кирилівна 246 Біс-(4-сульфамоїлфенілгідра- Безуглий Петро Овксентійович, Бон- НФаУ Патент 73453, UA 15.07.2005 С07С зид) глутарової кислоти, який дарчук Іван Іванович, Агзамов Шухрат на изобрете- 311/37, проявляє гепатозахисну актив- Суннатович, Порохняк Людмила Анд- ние А61К 31/ ність та пролонгуючий гексена- ріївна, Рядних Олена Кирилівна ловий наркоз 247 Лікувально-профілактичний Товчига Ольга Володимирівна, Штри- НФаУ Декларацион- 8567, UA 15.08.2005 А61К 35/ засіб з урикозурічною дією голь Сергій Юрійович, Степанова ный Патент Світлана Іванівна на полезную модель № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 248 Засіб з протизапальною та анти- Нещерет Олена Іванівна, Чорна Наталя НФаУ Декларацион- 8568, UA 15.08.2005 А61К 35/ мікробною дією Степанівна, Хворост Ольга Павлівна, ный Патент Кисличенко Вікторія Сергіївна, Яков- на полезную лєва Лариса Василівна модель 249 3,5-Дихлор-2-[(3-(2-метокси- Яременко Віталій Дмитрович, Ісаєв НФаУ Патент 73669, UA 15.08.2005 С07С феніл)-акрилоїламіно)]бензой- Сергій Григорович, Чикіна Олена Ле- на изобрете- 229/58, на кислота, яка виявляє проти- онідівна, Жегунова Галина Петрівна ние А61К запальну, анальгетичну, діуре- 31/ тичну та жовчогінну активність 250 3,5-Дихлор-2-(3-фенілакри- Яременко Віталій Дмитрович, Ісаєв НФаУ Патент 73677, UA 15.08.2005 С07С лоїламіно)-бензойна кислота, Сергій Григорович, Павлій Олександр на изобрете- 229/56, яка проявляє протизапальну, Іванович, Жегунова Галина Петрівна, ние А61К анальгетичну, діуретичну, жо- Чикіна Олена Леонідівна 31/ вчогінну та протигрибкову ак тивність 251 -Карбоксіаміламід 2-сульфа- Черних Валентин Петрович, Банний НФаУ Декларацион- 9938, UA 17.10.2005 C07D міл-1,3,4-тіадіазоліл-5-оксамі- Іван Прокопович, Георгіянц Вікторія ный Патент 231/10, нової кислоти, який має анти- Акопівна, Бойко Ганна Олексіївна, Ше- на полезную C07D мікробну активність вельова Наталія Юхимівна, Банна На- модель 233/42, талія Іванівна, Самура Борис Андрійо- C07D вич, Савченко Віктор Миколайович 233/44, C07D 235/28, C07D 235/ 252 Спосіб одержання засобу з про- Кисличенко Вікторія Сергіївна, Ново- НФаУ Декларацион- 9940, UA 17.10.2005 А61К 35/ тизапальною, антимікробною та сел Олена Миколаївна, Яковлєва Лари- ный Патент діуретичною дією са Василівна, Самохін Андрій Олексан- на полезную дрович модель № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 253 Мазь «ПРОЛІДОКСИД» для Тихонов Олександр Іванович, Черних НФаУ Патент 60849, UA 15.11.2005 А61К 9/06, місцевого лікування ран та Валентин Петрович, Ярних Тетяна Гри- на изобрете- А61К опіків горівна, Яковлєва Лариса Василівна, ние 31/167, Кальф-Каліф Святослав Сергійович, 35/64, Ткачова Оксана Віталіївна, Хохленкова А61Р 17/ Наталія Вікторівна 254 Пристрій для заморожування Горбунов Леонід Володимирович, Ка- НФаУ Декларацион- 11277, UA 15.12.2005 F25D 3/10, або розморожування біологіч- бачний Володимир Іванович, Горбу- ный Патент A61D 19/ них об’єктів нова Наталія Іванівна, Гринжевський на полезную Микола Васильович модель 255 Мембрана твердоконтактного Болотов Валерій Васильович, Заре- НФаУ Патент 74408, UA 15.12.2005 G01N 27/ іоноселективного електрода для ченський Михайло Анатолійович, Кли- на изобрете визначення концентрації іонів менко Ліна Юріївна ние бромгексину 256 Діуретичний засіб Ємельянова Ірина Вікторівна, Кова- НФаУ Патент 74465, UA 15.12.2005 А61К 35/78, льов Володимир Миколайович, Кова- на изобрете- А61Р 7/ льов Сергій Володимирович, Журавель ние Ірина Олександрівна, Вороніна Лариса Миколаївна, Галузінська Любов Мико лаївна, Гуреєва Ірина Миколаївна 257 Етиловий ефір 4-карбеток- Ісаєв Сергій Григорович, Павлій Олек- НФаУ Декларацион- 11847, UA 16.01.2006 С07С сіоксаноїлгідразиду щавелевої сандр Іванович, Яковлєва Лариса Сер- ный Патент 243/00, кислоти, який проявляє аналь- гіївна, Шаповал Ольга Миколаївна на полезную С01В 31/04, гетичну, протизапальну, анти- модель А61К 31/ бактеріальну та фунгістатичну активність 258 Спосіб отримання комплексу Кічимасова Яна Сергіївна, Хворост НФаУ Декларацион- 13236, UA 15.03.2006 А61К 36/ біологічно активних речовин Ольга Павлівна, Маркова Віра Михай- ный Патент з  протимікробною та мембра- лівна, Малоштан Людмила Миколаїв- на полезную ностабілізуючою дією на, Малий Володимир Валентинович модель № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 259 Фармацевтична композиція Тихонов Олександр Іванович, Ярних НФаУ Патент 62577, UA 15.03.2006 А61К 9/48, адаптогенної дії Тетяна Григорівна, Яковлєва Лариса на изобрете- А61К Василівна, Міщенко Оксана Яківна, Ле- ние 36/ лека Марія Василівна, Данькевич Окса на Степанівна 260 Цукрознижувальний лікарсь- Черних Валентин Петрович, Яковлєва НФаУ Патент 75181, UA 15.03.2006 А61К 36/ кий засіб Лариса Василівна, Болоховець Ганна на изобрете Сергіївна, Кисличенко Вікторія Сер- ние гіївна, Кошова Олена Юріївна 261 Лікарський засіб у  формі сус- Тихонов Олександр Іванович, Вишнев- НФаУ, Тихонов Патент 75185, UA 15.03.2006 А61К 9/10, пензії з сорбційною дією для пе- ська Лілія Іванівна, Ходарченко Ганна Олександр Іванович на изобрете- А61К рорального застосування Борисівна, Грицан Людмила Дмитрівна ние 31/ 262 Спосіб одержання протитубер- Тихонов Олександр Іванович, Богу- НФаУ, Тихонов Патент 75205, UA 15.03.2006 А61К 35/64, кульозного засобу цька Олена Євгеніївна, Шпичак Олег Олександр Іванович на изобрете- А61Р 31/ Сергійович, Ярних Тетяна Григорівна, ние Дикий Ігор Леонідович 263 2-Хлорбензиламід 2-гідрокси- Безуглий Петро Овксентійович, Гри- НФаУ Патент 75491, UA 17.04.2006 А61К 31/ малонанілової кислоти, що про- ненко Василь Васильович, Георгіянц на изобрете- (2006.01), являє антиоксидантну актив- Вікторія Акопівна, Українець Ігор Ва- ние С07С ність сильович, Бевз Наталія Юріївна, Гарна 231/00, А Наталія Василівна, Дроговоз Світлана К31/16, Мефодіївна А61К 31/ (2006.01) 264 e-Карбоксіаміламід 4-(N-бути- Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФаУ Патент 75538, UA 17.04.2006 С07С луреїдосульфоніл)-оксанілової лентин Петрович, Бойко Ганна Олек- на изобрете- 311/ кислоти, який має гіпоглікеміч- сіївна, Самура Борис Андрійович, Бож- ние (2006.01), ну та протизапальну активність ко Тетяна Степанівна А61Р 29/00, А61К 31/63, А61Р 3/ (2006.01) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 265 Застосування препарату «ЕЛ- Черних Валентин Петрович, Яковлєва НФаУ Патент 75550, UA 17.04.2006 А61К 35/ ГАЦИН» як геропротекторного Лариса Василівна, Карбушева Ірина на изобрете- (2006.01), засобу Вікторівна, Шаламай Анатолій Се- ние А61К 9/ вастянович, Безпалько Людмила Ва силівна 266 Спосіб якісного визначення Болотов Валерій Васильович, Климен- НФаУ Декларацион- 14478, UA 15.05.2006 G01N 31/ зопіклону ко Ліна Юріївна ный Патент на полезную модель 267 Спосіб одержання засобу з про- Кошовий Олег Миколайович, Гомон Оль- НФаУ Декларацион- 14493, UA 15.05.2006 А61К 36/ ный Патент (2006.01), тизапальною та анаболічною га Миколаївна, Мудрик Ірина Михайлів активністю на полезную А61К на, Малоштан Людмила Миколаївна, Бі модель 9/14, А61К лостоцька Людмила Ігорівна, Комісарен 127/ ко Андрій Миколайович, Чайка Леонід (2006.01) Олександрович, Ковальова Алла Михай лівна, Комісаренко Сергій Миколайович, Ковальчук Наталя Іванівна 268 Спосіб одержання пектину яб- Новосел Олена Миколаївна, Кисличен- НФаУ Патент 75734, UA 15.05.2006 С08В 37/ лучного ко Вікторія Сергіївна, Карамавров Ва- на изобрете- (2006.01) лерій Степанович ние 269 Пристрій для кріоконсервації Горбунов Леонід Володимирович, Ка- НФаУ Патент 75789, UA 15.05.2006 F25D 3/ біологічних об’єктів тваринно- бачний Володимир Іванович, Горбу- на изобрете го та рослинного походження нова Наталія Іванівна, Гринжевський ние Микола Васильович 270 Фармацевтична композиція Кухтенко Олександр Сергійович, Шев- НФаУ Патент 75847, UA 15.05.2006 A61K у  формі супозиторіїв для ліку- цов Ігор Іванович, Рубан Олена Ана- на изобрете- 31/ вання проктологічних захворю- толіївна, Крижна Світлана Іванівна, ние (2006.01), вань Чуєшов Владислав Іванович, Березня- A61K 9/02, кова Алла Іллівна, Грудько Володимир A61K 31/21, Олексійович A61K 31/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации Патент 76042, UA 15.06.2006 C07D Черних Валентин Петрович, Ковален- НФаУ 271 16-(5-Аніліно-1,3,4-тіадіазол-2 на изобрете- 285/ ко Сергій Миколайович, Ситнік Кос іл)-14-метил-2-окса-14-азатри ние (2006.01), тянтин Михайлович, Вороніна Лариса цикло[7.4.3.01,10.03,8]гексаде C07D Миколаївна, Кравченко Ганна Борисів ка-3,5,7-триєн-15-он, що прояв 491/ на, Сенюк Ігор Валерійович ляє діуретичну активність (2006.01), A61K 31/433, A61K 31/439, A61P 7/ (2006.01) Патент 76063, UA 15.06.2006 А61К Кулагіна Марія Андріївна, Сербін Ана- НФаУ 272 Спосіб одержання суми поліфе на изобрете- 36/185, толій Гаврилович, Радько Олена Вік нолів з  антимікробною, проти ние А61Р 31/ торівна, Самура Борис Андрійович, Та запальною та діуретичною ак ран Андрій Вікторович, Осолодченко тивністю Тетяна Павлівна А61К 36/ Декларацион- 15745, UA 17.07. 273 Спосіб одержання засобу з гепа- Кузнєцова Вікторія Юріївна, Кисли- НФаУ ный Патент топротекторною активністю ченко Вікторія Сергіївна, Яремчук на полезную Олександр Опанасович, Башура Олек модель сандр Геннадійович, Файзуллін Олек сандр Валерійович А61К 9/06, Декларацион- 16753, UA 15.08. Чуєшов Владислав Іванович, Козел- НФаУ 274 Фармацевтична композиція А61К 31/14, ный Патент кова Юлія Вікторівна, Рубан Олена «ФІМОСТИН» у формі мазі для А61К на полезную Анатоліївна, Яковлєва Лариса Ва лікування фімозу та баланопос 31/ модель силівна, Ткачова Оксана Віталіївна, титу (2006.01) Дикий Ігор Леонідович, Бухмін Олек сій В’ячеславович, Россіхін Василь В’ячеславович № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 275 Спосіб оцінки репаративної ак- Березнякова Марина Євгенівна, Тюпка НФаУ Патент 76646, UA 15.08.2006 G01N тивності лікарських засобів Тетяна Іванівна, Кононенко Надія Ми- на изобрете- 33/15, колаївна ние G01N 1/00, G01N 21/ 276 Комбінований лікарський засіб Шевченко В’ячеслав Олександрович, НФаУ Патент 76665, UA 15.08.2006 А61К для парентерального застосу- Рибачук Дмитро Васильович, Шевчен- на изобрете- 31/ вання на основі сульфаметокса- ко Ірина Василівна, Рибачук Василь ние (2006.01), золу та триметоприму Дмитрович А61К 9/08, А61К 31/505, А61Р 31/ (2006.01) 277 Засіб для відновлення мікро- Малоштан Володимир Анатолійович, НФаУ Патент 76817, UA 15.09.2006 А61К 36/18, флори кишечнику Козько Володимир Миколайович, Ве- на изобрете- А61Р 1/ ликоданов Геннадій Львович, Бонда- ние ренко Андрій Володимирович 278 Спосіб комплексного лікування Березнякова Марина Євгенівна НФаУ Патент 76890, UA 15.09.2006 А61К гострого інфаркту міокарда із на изобрете- 31/415, застосуванням анальгіну ние А61К 31/ (2006.01), А61К 31/44, А61Р 9/ 279 Лікувально-профілактичний Товчига Ольга Володимирівна, Штри- НФаУ Патент 76891, UA 15.09.2006 А61К 36/ засіб з урикозурічною дією голь Сергій Юрійович, Степанова на изобрете- (2006.01), Світлана Іванівна ние А61Р 13/ (2006.01), А61Р 19/ (2006.01) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 280 Безвідходний спосіб одержання Вороніна Лариса Миколаївна, Га- НФаУ Патент на по- 18309, UA 15.11.2006 А61К 36/00, біологічно активних комплексів лузінська Любов Валеріївна, Кисличен- лезную мо- А61К 9/ з лядвенцю рогатого ко Вікторія Сергіївна, Ковальов Воло- дель димир Миколайович, Король Вікторія Вікторівна, Набока Ольга Іванівна 281 Спосіб діагностики ризику не- Шевченко Олег Ігорович, Черних Ва- НФаУ Патент 77195, UA 15.11.2006 А61В 1/303, виношування вагітності лентин Петрович, Зупанець Ігор Аль- на изобрете- А61В 5/00, бертович, Грищенко Ольга Валентинів- ние А61В 10/00, на, Зайченко Ганна Володимирівна, G01N 1/02, Пропіснова Вікторія Володимирівна, G01N 33/ Сторчак Ганна Вадимівна 282 Лікувальний засіб, що містить Янченко Павло Сергійович, Ковальова НФаУ Патент 77246, UA 15.11.2006 А61К панкреатин та екстракт трави Алла Михайлівна, Комісаренко Андрій на изобрете- (2006.01), гороху посівного Миколайович, Ковальов Володимир ние А61К 36/ Миколайович, Комісаренко Сергій (2006.01), Миколайович А61Р 1/ (2006.01) 283 Лікарський засіб у формі табле- Тихонов Олександр Іванович, Каліні- НФаУ Патент 77331, UA 15.11.2006 А61К 35/ ток для електрофорезу з  анти- ченко Тетяна Володимирівна, Мало- на изобрете- (2006.01), коагулянтною дією штан Людмила Миколаївна, Должико- ние А61К 9/20, ва Олена Вікторівна А61Р 7/ (2006.01) 284 Спосіб одержання засобу з про- Кисличенко Вікторія Сергіївна, Ново- НФаУ Патент 77347, UA 15.11.2006 А61К тизапальною, антимікробною та сел Олена Миколаївна, Яковлєва Лари- на изобрете- 36/185, діуретичною дією із листя груші са Василівна, Самохін Андрій Олексан- ние А61К дрович 127/ (2006.

01), А61Р 29/00, А61Р 31/00, А61Р 13/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 285 D-(+)-Глюкозамонієва сіль Зупанець Ігор Альбертович, Ісаєв Сер- НФаУ Патент 77354, UA 15.11.2006 А61К 4-броманіліду 4,6-дихлор-2- гій Григорович, Брунь Лідія Володими- на изобрете- 31/ карбоксисукцинанілової кисло- рівна, Шевельова Наталя Юхимівна, ние (2006.01), ти, яка проявляє нейролептич- Ткач Андрій Олександрович, Берез- C07C ну, антигіпоксичну, протиза- някова Наталя Леонідівна, Алєксєєва 231/00, пальну, анальгетичну, діуретич- Тетяна Вікторівна, Шебеко Сергій Кос- А61Р 25/ ну, фунгістатичну активність тянтинович (2006.01), А61Р 29/00, А61Р 7/ (2006.01) 286 Фармацевтична композиція Яковлєва Лариса Василівна, НФаУ Патент 77576, UA 15.12.2006 А61К 9/06, у формі гелю з протизапальною Дмитрієвський Дмитро Іванович, Ель- на изобрете- А61К 31/ та анальгетичною дією Ділаті Камаль Туфік (LB), Міщенко Ок- ние (2006.01), сана Яківна А61К 31/ (2006.01), А61К 31/ (2006.01), А61К 47/10, А61К 47/ 287 Контрацептивний засіб у формі Дмитрієвський Дмитро Іванович, Пе- НФаУ Патент на по- 20216, UA 15.01.2007 А61К 9/02, вагінальних супозиторіїв редерій Євген Олексійович, Малоштан лезную мо- А61К 36/00, Людмила Миколаївна, Кисличенко Вік- дель А61К торія Сергіївна, Катаєва Ольга Олек- 31/ сандрівна, Карамавров Валерій Степа- (2006.01) нович 288 Спосіб одержання поліфеноль- Волковой Валерій Аркадійович, НФаУ Патент на по- 20220, UA 15.01.2007 А61К 36/ ного комплексу з  переважно Лук’янова Лариса Володимирівна, Ко- лезную мо- (2006.01) гемостатичною та діуретичною вальов Сергій Володимирович, Гісцева дель активністю Ольга Аркадіївна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 289 Спосіб одержання поліфеноль- Гавриш Уляна Володимирівна, Кисли- НФаУ Патент на по- 20253, UA 15.01.2007 А61К 36/ ного комплексу з  анаболічною ченко Вікторія Сергіївна, Малоштан лезную мо- (2006.01) дією Людмила Миколаївна, Шаталова Окса- дель на Михайлівна 290 Спосіб корекції мікробіоценозу Дикий Ігор Леонідович, Козько Во- НФаУ Патент 77740, UA 15.01.2007 А61К 36/18, кишечнику у хворих на гострий лодимир Миколайович, Великоданов на изобрете- А61Р 1/ вірусний гепатит А Геннадій Львович, Бондаренко Андрій ние (2006.01) Володимирович 291 Спосіб отримання комплексу Хворост Ольга Павлівна НФаУ Патент 77795, UA 15.01.2007 А61К біологічно активних речовин на изобрете- 36/185, з  противиразковою, протиза- ние А61Р 1/ пальною та мембраностабілізу- (2006.01), ючою дією А61Р 29/00, А61Р 39/ 292 Спосіб оцінки гемостатичної Березнякова Марина Євгенівна, Тюпка НФаУ Патент 77821, UA 15.01.2007 G01N активності лікарських засобів Тетяна Іванівна, Кононенко Надія Ми- на изобрете- 33/49, колаївна ние G01N 33/ 293 Хімічний реактив і  спосіб якіс- Болотов Валерій Васильович, Климен- НФаУ Патент 77879, UA 15.01.2007 G01N ного визначення речовин, що ко Ліна Юріївна, Блажеєвський Мико- на изобрете- 31/20, С07С містять у своїй структурі естер- ла Євстахійович ние 69/ ну групу 294 Спосіб визначення співвідно- Бих Анатолій Іванович, Висоцька Оле- Харківський націо- Патент на по- 20617, UA 15.02.2007 A61K 36/00, шень компонентів лікарського на Володимирівна, Порван Андрій нальний універси- лезную мо- G01N 33/ збору з  рослинних лікарських Павлович, Самура Борис Андрійович, тет радіоелектроні- дель засобів (РЛЗ) Самура Борис Борисович ки, НФаУ 295 Спосіб профілактики та корек- Вороніна Лариса Миколаївна, Загайко НФаУ Патент 78429, UA 15.03.2007 А61К 36/ ції метаболічного синдрому Андрій Леонідович, Стрельченко Кате- на изобрете- (2007.01), рина Вікторівна, Файзуллін Олександр ние А61Р 3/ Валерійович, Огай Юрій Олексійович, Олексійова Людмила Михайлівна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 296 Контрацептивний засіб з  ана- Фєдченкова Юлія Анатоліївна, Хво- НФаУ Патент 78448, UA 15.03.2007 36/ болічною та цитотоксичною рост Ольга Павлівна, Маркова Віра на изобрете- (2007.01), дією Михайлівна, Малоштан Людмила ние А61Р 15/ Миколаївна, Малий Володимир Ва- (2007.01) лентинович 297 Спосіб оцінки технологій ви- Архипчук Віктор Володимирович, Гон- Інститут колоїдної Патент 67137, UA 10.04.2007 G01N 33/ робництва лікарських препа- чарук Владислав Володимирович, Чер- хімії та хімії води, на изобрете ратів методами біотестувань них Валентин Петрович, Малоштан НФаУ ние Людмила Миколаївна, Гриценко Іван Семенович 298 Спосіб одержання комплексу Демешко Ольга Володимирівна, Ко- НФаУ Патент на по- 22469, UA 25.04.2007 А61К біологічно активних речовин вальов Сергій Володимирович, Яков- лезную мо- 36/ з  гіпоазотемічною, гепатопро- лєва Лариса Василівна, Чорна Наталя дель (2007.01) текторною, антиоксидантною та Степанівна, Файзуллін Олександр Ва протизапальною активністю лерійович 299 Спосіб одержання комплексу Демешко Ольга Володимирівна, Ко- НФаУ Патент на по- 23647, UA 11.06.2007 А61К 36/ полісахаридів гемостатичної та вальов Сергій Володимирович, Комі- лезную мо протизапальної дії саренко Андрій Миколайович, Мало- дель штан Людмила Миколаївна, Уланова Віра Анатоліївна 300 1 - Ф е н і л - 4 - ф е н і ла м і но - 1, 5 - Зубков Вадим Олексійович, Таран НФаУ Патент на по- 23664, UA 11.06.2007 C07D дигідропірол-2-он, який прояв- Світлана Григорівна, Гриценко Іван Се- лезную мо- 207/ ляє анальгетичну активність менович, Кізь Ольга Валеріївна, Яков- дель (2007.01), лєва Лариса Василівна, Шаповал Ольга C07D Миколаївна 207/ (2007.01), A61K 31/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 301 -Карбоксіаміламід 2-сульф- Черних Валентин Петрович, Банний НФаУ Патент 79320, UA 11.06.2007 C07D аміл-1,3,4-тіадіазоліл-5-оксамі- Іван Прокопович, Георгіянц Вікторія на изобрете- 285/ нової кислоти, який має анти- Акопівна, Бойко Ганна Олексіївна, Ше- ние (2007.01), мікробну активність вельова Наталія Юхимівна, Банна На- C07D талія Іванівна, Самура Борис Андрійо- 285/ вич, Савченко Віктор Миколайович (2007.01), A61K 31/433, А61Р (2007.01) 302 Пристрій для заморожуван- Горбунов Леонід Володимирович, Ка- НФаУ Патент 79341, UA 11.06.2007 F25D 3/10, ня або відтавання біологічних бачний Володимир Іванович, Горбу- на изобрете- A61D 19/ об’єктів нова Наталія Іванівна, Гринжевський ние Микола Васильович 303 Спосіб одержання засобу з про- Кошовий Олег Миколайович, Гомон НФаУ Патент 79383, UA 11.06.2007 А61К 36/ тизапальною та анаболічною Ольга Миколаївна, Мудрик Ірина Ми- на изобрете- (2006.01), активністю хайлівна, Малоштан Людмила Мико- ние А61Р 29/ лаївна, Білостоцька Людмила Ігорівна, Комісаренко Андрій Миколайович, Чайка Леонід Олександрович, Кова льова Алла Михайлівна, Комісаренко Сергій Миколайович, Ковальчук Ната ля Іванівна 304 Спосіб одержання засобу з  ге- Кузнєцова Вікторія Юріївна, Кисли- НФаУ Патент 79394, UA 11.06.2007 А61К 36/ патопротекторною активністю ченко Вікторія Сергіївна, Яремчук на изобрете- (2007.01), з листя винограду Олександр Опанасович, Башура Олек- ние A61К сандр Геннадійович, Файзуллін Олек- 127/ сандр Валерійович (2007.01), А61Р 1/ (2007.01) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 305 Спосіб одержання 2-R-3-гідрок- Черних Валентин Петрович, Шемчук НФаУ Патент 79649, UA 10.07.2007 С07D сихіназолін-4-онів Леонід Антонович, Криськів Олег Сте- на изобрете- 239/ панович ние (2007.01) 306 Ліпосомальна фармацевтична Дикий Ігор Леонідович, Філімонова НФаУ Патент на по- 24896, UA 25.07.2007 А61К 9/127, композиція антимікробної дії Наталія Ігорівна, Остапенко Вікторія лезную мо- А61К Миколаївна дель 31/ (2007.01), A61К 36/ (2007.01), А61К 31/ 307 Спосіб одержання ліпофільного Дем’яненко Віктор Григорович, Жех- НФаУ Патент на по- 24982, UA 25.07.2007 А61К 36/ комплексу з плодів шипшини жах (SY) Самер, Дем’яненко Дмитро лезную мо- (2007.01) Вікторович дель 308 Метилові ефіри 1-арил-1,2,3- Георгіянц Вікторія Акопівна, Плис НФаУ Патент на по- 24983, UA 25.07.2007 С07С 67/ триазол(1Н)-4,5-дикарбонових Сергій Володимирович, Перехода Ліна лезную мо- (2007.01), кислот, що виявляють протису- Олексіївна, Савченко Віктор Миколай- дель А61К домну активність ович 31/ 309 5,6-Бензо-2-(4-амінокарбоніл- Черних Валентин Петрович, Русано- НФаУ Патент 79781, UA 25.07.2007 С07D феніл)імінокумарин-3-карбок- ва Світлана Володимирівна, Яковлєва на изобрете- 311/ самід, який проявляє анальге- Лариса Василівна, Шаповал Ольга Ми- ние (2007.01), тичну, протизапальну та гепа- колаївна, Коваленко Сергій Миколайо- А61К 31/ топротекторну дію вич (2007.01), А61Р 29/00, А61К 31/ (2007.01) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 310 Спосіб отримання комплексу Кічимасова Яна Сергіївна, Хворост НФаУ Патент 79873, UA 25.07.2007 А61К 36/ біологічно активних речовин Ольга Павлівна, Маркова Віра Михай- на изобрете- (2007.01), з  протимікробною та мембра- лівна, Малоштан Людмила Миколаїв- ние А61Р 31/ ностабілізувальною дією на, Малий Володимир Валентинович (2007.01), А61Р 31/ (2007.01) 311 Спосіб корекції кардіотоксичної Бєлік Галина Володимирівна, Дроговоз НФаУ Патент 79900, UA 25.07.2007 А61К 31/ дії доксорубіцину кверцетином Світлана Мефодіївна, Григор’єва Ганна на изобрете- (2007.01), Савівна ние А61К 31/41, А61Р 39/ (2007.01) 312 5-Бром-N-(2-карбокси-4-бром- Ісаєв Сергій Григорович, Кобзар На- НФаУ Патент 79903, UA 25.07.2007 С07С феніл)антранілова кислота, яка талія Петрівна, Чикіна Олена Леонідів- на изобрете- 229/00, проявляє анальгетичну, проти- на, Жегунова Галина Петрівна, Бевз ние С07С запальну, діуретичну та проти- Наталія Юріївна 229/ грибкову активність (2007.01), А61К 31/ 313 Протизапальний засіб «ЛІПО- Дем’яненко Віктор Григорович, Дери- НФаУ Патент на по- 25746, UA 27.08.2007 А61К 36/00, РОЗОЛ» у формі супозиторіїв медвідь Людмила Віталіївна, Жехжах лезную мо- А61К 9/ Самер (SY), Дем’яненко Дмитро Вікто- дель рович 314 Синбіотичний лікарський засіб Кобець Марина Миколаївна, Гордієнко НФаУ Патент на по- 25909, UA 27.08.2007 А61К 35/ для корекції дисбіотичних роз- Анатолій Дмитрович, Пашнєва Раїса лезную мо- (2007.01), ладів Олексіївна дель А61К 9/ 315 Мембрана твердоконтактного Болотов Валерій Васильович, Заре- НФаУ Патент 80197, UA 27.08.2007 G01N іоноселективного електрода для ченський Михайло Анатолійович, Коб- на изобрете- 27/ визначення концентрації іонів зар Геннадій Леонідович ние мірастину № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 316 6,9-Діаміно-2-етоксіакридинію Ісаєв Сергій Григорович, Яременко НФаУ Патент 80213, UA 27.

08.2007 С07D 3,5-динітро-N-(4-хлорфеніл) Віталій Дмитрович, Кобзар Наталія на изобрете- 219/00, антранілат, що проявляє ан- Петрівна, Зупанець Ігор Альбертович, ние А61К тимікробну, протигрибкову, Павлій Олександр Іванович, Шеве- 31/ протизапальну, анальгетичну, льова Наталія Юхимівна, Алєксєєва діуретичну активність та потен- Любов Михайлівна, Вишневська Лілія ціюючу дію відносно бензилпе- Іванівна ніциліну натрієвої солі 317 Мембрана твердоконтактного Болотов Валерій Васильович, Заре- НФаУ Патент 80613, UA 10.10.2007 G01N іоноселективного електрода для ченський Михайло Анатолійович, Коб- на изобрете- 27/ визначення концентрації іонів зар Геннадій Леонідович ние етонію 318 Спосіб одержання комплексу Ковальов Сергій Володимирович, Ко- НФаУ Патент на по- 27270, UA 25.10.2007 А61К 36/18, біологічно активних речовин вальов Володимир Миколайович, Бе- лезную мо- А61К з  протизапальною та репара- рестова Світлана Ігорівна, Малоштан дель 36/185, тивною активністю Людмила Миколаївна, Гладченко Олег А61К Михайлович, Уланова Віра Анатоліївна 131/ (2006.01) 319 Спосіб одержання комплексу Ковальов Сергій Володимирович, Ко- НФаУ Патент на по- 27271, UA 25.10.2007 А61К 36/18, біологічно активних речовин вальов Володимир Миколайович, Бе- лезную мо- А61К з протизапальною та антиокси- рестова Світлана Ігорівна, Малоштан дель 36/185, дантною активністю Людмила Миколаївна, Гладченко Олег А61К Михайлович, Уланова Віра Анатоліїв- 127/ на, Єфременко Едуард Анатолійович (2006.01) 320 Спосіб одержання засобу з ана- Ковальов Сергій Володимирович, Єре- НФаУ Патент на по- 27307, UA 25.10.2007 А61К 36/ болічною активністю менко Римма Фуатівна, Шаталова Ок- лезную мо- (2006.01), сана Михайлівна, Романова Світлана дель А61К Вікторівна, Ковальов Володимир Ми- 135/ колайович, Малоштан Людмила Мико- (2006.01) лаївна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 321 Застосування фармацевтичної Яковлєва Лариса Василівна, Тихонов НФаУ Патент на по- 27344, UA 25.10.2007 А61К 36/00, композиції «ПОЛЛЕНТАР» як Олександр Іванович, Ярних Тетяна лезную мо- А61К 9/ засобу церебропротекторної дії Григорівна, Міщенко Оксана Яківна, дель Штриголь Сергій Юрійович, Лелека Марія Василівна 322 3-(7-Метил-4-хлор-5,6,7,8-тет- Черних Валентин Петрович, Коваленко НФаУ Патент 80772, UA 25.10.2007 С07D рагідробензо-[4,5]тієно[2,3-D] Сергій Миколайович, Яковлєва Лариса на изобрете- 239/ піримідин-2-іл)-R1-кумарини, Василівна, Власов Сергій Віталійович, ние (2006.01), які проявляють протиалергічну Леницька Олена Борисівна C07D активність 311/ (2006.01), А61К 31/ (2006.01), А61К 31/ 323 Пристрій для виготовлення Маслій Юлія Сергіївна, Маслій Ген- НФаУ Патент на по- 27645, UA 12.11.2007 А61J 3/ лікувальних стоматологічних надій Васильович, Єгоров Іван Арте- лезную мо дисків мович дель 324 Фармацевтична композиція для Домар Ніна Анатоліївна, Січкар Ан- НФаУ Патент на по- 27653, UA 12.11.2007 А61К 9/00, профілактики та корекції іму- тоніна Анатоліївна, Кисличенко Вік- лезную мо- А61К нодефіцитних станів торія Сергіївна, Кузнєцова Вікторія дель 31/ Юріївна, Пашнєв Петро Дмитрович, (2006.01) Дикий Ігор Леонідович, Башура Олек сандр Геннадійович, Чуєшов Владислав Іванович, Бочаров Олександр Ана толійович 325 4,5-Дигідро-3-[(те трагідро- Черних Валентин Петрович, Ковален- НФаУ Патент 80867, UA 12.11.2007 А61K 31/341, фурфуриламіно)-карбоніл]-5- ко Сергій Миколайович, Пархоменко на изобрете- A61K 31/429, оксо-1-тіоксотіазоло[3,4-]хі- Олексій Олександрович ние A61P 31/ назолін-8-карбонова кислота, (2006.01), що проявляє протимікробну та A61P 31/ протигрибкову активність (2006/01), № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации C07D 307/ (2006.01), C07D 513/ (2006/01) 326 Пробіотичний лікарський засіб Кобець Марина Миколаївна, Гордієнко НФаУ Патент на по- 27913, UA 26.11.2007 А61K 35/ для корекції дисбіотичних роз- Анатолій Дмитрович, Пашнєва Раїса лезную мо- (2006.01), ладів Олександрівна дель A61К 9/ 327 Спосіб одержання засобу з  ан- Опрошанська Тетяна Віталіївна, Хво- НФаУ Патент на по- 27986, UA 26.11.2007 А61K 36/ тимікробною та імуностимулю- рост Ольга Павлівна, Дикий Ігор Ле- лезную мо- (2006.01), ючою активністю онідович дель A61К 125/ (2006.01), A61К 127/ (2006.01) 328 Спіро[індолін-3,4-(2-аміно- Редькін Руслан Григорович, Черних НФаУ Патент на по- 28017, UA 26.11.2007 C07D 5-оксо-5,6,7,8-тетрагідро-4Н- Валентин Петрович, Шемчук Леонід лезную мо- 405/ хромен-3-карбонітрил)]-2-он, Антонович, Березнякова Алла Іллівна, дель (2006.01), який проявляє протизапальну Репетєва Олена Валеріївна C07D та антиоксидантну активність 413/ (2006.01), A61K 31/33, A61K 31/343, A61К 31/ (2006.01), A61K 31/ (2006.01), A61K 31/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 329 Застосування мексидолу як не- Аракелян Наіра Гагіківна, Штриголь НФаУ Патент на по- 28140, UA 26.11.2007 A61K фропротекторного засобу Сергій Юрійович лезную мо- 31/ дель 330 Спосіб одержання комплексу Ковальов Володимир Миколайович, НФаУ Патент на по- 28141, UA 26.11.2007 A61K біологічно активних речовин Малоштан Людмила Миколаївна, Су- лезную мо- 36/ з  антиоксидантною та протиза- бота Ніна Павлівна, Кононенко Алев- дель (2006.01), пальною дією тина Геннадіївна, Ткаченко Марія Фе- А61К дорівна 127/ (2006.01) 331 Застосування апідобавки Тихонов Олександр Іванович, Богуцька НФаУ Патент 80953, UA 26.11.2007 A61K 35/ з трутневих личинок і прополі- Олена Євгеніївна, Черкасова Антоніна на изобрете- (2006.01), су як протитуберкульозного за- Іванівна, Прохода Ірина Олексіївна, ние А61К 9/14, собу Ярних Тетяна Григорівна, Дикий Ігор А61Р 11/ Леонідович 332 Фармацевтична композиція Чуєшов Владислав Іванович, Козел- НФаУ Патент 81063, UA 26.11.2007 A61K у  формі мазі для лікування фі- кова Юлія Вікторівна, Рубан Олена на изобрете- 36/ мозу та баланопоститу Анатоліївна, Яковлєва Лариса Ва- ние (2006.01), силівна, Ткачова Оксана Віталіївна, А61К 31/14, Дикий Ігор Леонідович, Бухмін Олек- А61Р 29/00, сій В’ячеславович, Россіхін Василь А61Р 31/ В’ячеславович Патент на по- 28811, UA 25.12.2007 С07D Редькін Руслан Григорович, Черних НФаУ 333 N-Бензилспіро[індолін-3,4-(2 лезную мо- 231/ Валентин Петрович, Шемчук Леонід аміно-3-карбетокси-5-метил дель (2006/01), Антонович, Березнякова Алла Іллівна, 4Н-пірано[2,3-с]піразол)]-2-он, A61K 31/33, Репетєва Олена Валеріївна який проявляє антиоксидантну A61K 31/41, та гепатопротекторну актив A61K ність 31/4152, № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации A61K 31/4162, A61K 31/ (2006.01), А61К 31/ 334 Мембрана твердоконтактного Болотов Валерій Васильович, Іванчук НФаУ Патент на по- 29703, UA 25.01.2008 G01N 27/ іоноселективного електрода для Ірина Михайлівна, Кобзар Геннадій лезную мо визначення концентрації іонів Леонідович дель доксиламіну 335 Специфічний спосіб визначен- Болотов Валерій Васильович, Шовкова НФаУ Патент на по- 29704, UA 25.01.2008 G01N 31/ ня каптоприлу Зоя Віталіївна, Мерзлікін Сергій Івано- лезную мо вич, Клименко Ліна Юріївна дель 336 Лікувально-профілактичний Котенко Олександр Михайлович, Ти- НФаУ Патент на по- 30178, UA 11.02.2008 А61К 8/00, крем для догляду за  сухою хонов Олександр Іванович, Живора лезную мо- А61К 35/ шкірою обличчя Наталія Василівна дель (2007.1) 337 Застосування антагоніста ре- Супрун Еліна Владиславівна, Штри- НФаУ Патент на по- 31373, UA 10.04.2008 А61К 35/ цепторів інтерлейкіну-1 як за- голь Сергій Юрійович, Іщенко Олек- лезную мо собу церебропротекторної дії сандр Митрофанович, Супрун Олексій дель Сергійович 338 Спосіб одержання засобу з про- Омельченко Зінаїда Іларіонівна, Кис- НФаУ Патент на по- 31446, UA 10.04.2008 А61К 36/00, тизапальною та діуретичною личенко Вікторія Сергіївна, Дери- лезную мо- А61Р 31/ дією медвідь Людмила Віталіївна дель 339 Спосіб одержання засобу з  ан- Владимирова Інна Миколаївна, Кис- НФаУ Патент на по- 31447, UA 10.04.2008 А61К 36/00, тимікробною, протизапальною личенко Вікторія Сергіївна, Малоштан лезную мо- А61К 31/ та мембраностабілізуючою дією Людмила Миколаївна, Тимошина Іри- дель на Олександрівна, Дикий Ігор Леонідо вич, Філімонова Наталія Ігорівна 340 Спосіб моделювання глобальної Штриголь Сергій Юрійович, Штриголь НФаУ Патент на по- 33367, UA 25.06.2008 G09B 23/ церебральної ішемії у мишей В’ячеслав Сергійович, Єсєва Ольга Ан- лезную мо- (2008/01) дріївна, Тіманюк Володимир Олексан- дель дрович № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 341 Фармацевтична композиція Рубан Олена Анатоліївна, Кисличенко НФаУ Патент на по- 33380, UA 25.06.2008 А61К 9/06, у  формі мазі для лікування Вікторія Сергіївна, Яковлєва Лариса лезную мо- А61К 36/ алергічних захворювань Василівна, Чікіткіна Валентина Ва- дель силівна, Гладух Євген Володимирович, Карамавров Валерій Степанович 342 Спосіб одержання противираз- Владимирова Інна Миколаївна, Куцен- НФаУ Патент на по- 33396, UA 25.06.2008 А61К 36/18, кового засобу рослинного по- ко Тетяна Олександрівна, Дроговоз лезную мо- А61Р 1/ ходження Світлана Мефодіївна, Кисличенко Вік- дель торія Сергіївна 343 Фармацевтична композиція Рубан Олена Анатоліївна, Кисличенко НФаУ Патент на по- 33400, UA 25.06.2008 А61К 9/06, у формі таблеток протиалергіч- Вікторія Сергіївна, Яковлєва Лариса лезную мо- А61К 36/ ної дії Василівна, Чікіткіна Валентина Ва- дель силівна, Гладух Євген Володимирович, Карамавров Валерій Степанович 344 Спосіб одержання біологічно Карпюк Уляна Миколаївна, Єрьоменко НФаУ Патент на по- 33401, UA 25.06.2008 А61К 36/ активної субстанції рослинного Римма Фуатівна, Гриценко Віта Іванів- лезную мо- (2008.01) походження з анаболічною дією на, Кисличенко Вікторія Сергіївна, Ма- дель лоштан Людмила Миколаївна, Шата лова Оксана Михайлівна, Гладух Євген Володимирович 345 Застосування антагоніста ре- Супрун Еліна Владиславівна, Штри- НФаУ Патент на по- 33402, UA 25.06.2008 А61К 36/ цепторів інтерлейкіну-1 як за- голь Сергій Юрійович, Іщенко Олек- лезную мо собу антигіпоксичної дії сандр Митрофанович, Супрун Олексій дель Сергійович 346 Фармацевтична композиція для Тихонов Олександр Іванович, Доровсь- НФаУ, ТОВ ФК Патент 83248, UA 25.06.2008 А61К 35/ лікування простатитів кий Олександр Вікторович, Ярних Те- «Здоров'я» на изобрете- (2006.01), тяна Григорівна, Хорунжий Геннадій ние А61К 9/48, Геннадійович, Доровський Віктор А61Р 13/ Олександрович, Сидоренко Олександр (2006.
01) Вікторович, Яковлєва Лариса Василів на, Котелевець Наталія Володимирівна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 347 Ліпосомальна фармацевтична Дикий Ігор Леонідович, Філімонова НФаУ Патент 83299, UA 25.06.2008 А61К 9/127, композиція антимікробної дії Наталія Ігорівна, Остапенко Вікторія на изобрете- А61К 31/ Миколаївна ние (2006.01), А61К 36/ (2006.01), А61К 31/ 348 Фармацевтична композиція Кобець Юлія Миколаївна, Чуєшов Вла- НФаУ Патент на по- 33923, UA 25.07.2008 А61К 9/06, у  формі мазі для лікування дислав Іванович, Малоштан Людмила лезную мо- А61К 31/ ранового процесу у  другій та Миколаївна, Хіжасі Хасан Алі Діб дель третій фазах 349 4-Бензіламіно-1-ф еніл-1,5- Зубков Вадим Олексійович, Таран НФаУ Патент на по- 33951, UA 25.07.2008 C07D дигідропірол-2-он, який вияв- Світлана Григорівна, Кізь Ольга Ва- лезную мо- 207/00, ляє анальгетичну та протиза- леріївна, Яковлєва Лариса Василівна, дель А61К 31/ пальну активність Шаповал Ольга Миколаївна, Литви ненко Ганна Леонідівна 350 Контрацептивний засіб у формі Дмитрієвський Дмитро Іванович, Пе- НФаУ Патент 83526, UA 25.07.2008 А61К 9/02, вагінальних супозиторіїв редерій Євген Олексійович, Малоштан на изобрете- А61К Людмила Миколаївна, Кисличенко Вік- ние 36/185, торія Сергіївна, Катаєва Ольга Олек- А61К сандрівна, Карамавров Валерій Степа- 31/ нович (2006.01), А61Р 15/ (2008.01) 351 Спосіб одержання поліфеноль- Волковой Валерій Аркадійович, НФаУ Патент 83527, UA 25.07.2008 А61К 36/ ного комплексу з  переважно Лук’янова Лариса Володимирівна, Ко- на изобрете- (2006.01), гемостатичною та діуретичною вальов Сергій Володимирович, Гісцева ние А61К активністю Ольга Аркадіївна 135/ (2008.01), А61Р 7/ (2008.01), А61Р 13/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 352 Спосіб одержання поліфеноль- Гавриш Уляна Володимирівна, Кисли- НФаУ Патент 83529, UA 25.07.2008 А61К 36/ ного комплексу з  анаболічною ченко Вікторія Сергіївна, Малоштан на изобрете- (2006.01), дією Людмила Миколаївна, Шаталова Окса- ние А61К на Михайлівна 135/ (2008.01), А61Р 3/ 353 Спосіб одержання білково- Кучеренко Наталія Василівна, НФаУ Патент 83530, UA 25.07.2008 А61К 36/ полісахаридного комплексу гі- Дем`яненко Віктор Григорович, Столє- на изобрете- (2008.01), поліпідемічної дії тов Юрій Віталійович ние А61Р 3/ 354 Спосіб одержання комплексу Демешко Ольга Володимирівна, Ко- НФаУ Патент 83557, UA 25.07.2008 А61К полісахаридів гемостатичної та вальов Сергій Володимирович, Комі- на изобрете- 36/ протизапальної дії саренко Андрій Миколайович, Мало- ние (2008.01), штан Людмила Миколаївна, Уланова А61К Віра Анатоліївна 127/ (2008.01), А61Р 7/ (2008.01), А61Р 29/ 355 Спосіб одержання гомеопатич- Тихонов Олександр Іванович, Пасіч- НФаУ Патент 83579, UA 25.07.2008 А61К 35/ ного базисного препарату отру- ник Михайло Францевич, Тихонова на изобрете- (2006.01) ти бджолиної «АПІ» Світлана Олександрівна, Ярних Тетяна ние Григорівна, Ходарченко Ганна Борисів на, Чорна Наталія Анатоліївна 356 Спосіб підвищення специфічної Дикий Ігор Леонідович, Манський НФаУ Патент на по- 34206, UA 11.08.2008 A61L 2/ активності антибіотиків Олександр Анатолійович, Філімонова лезную мо Наталія Ігорівна, Домарьов Анатолій дель Павлович 357 Спосіб одержання 2-N-R-аміно- Зубков Вадим Олексійович, Грицен- НФаУ Патент на по- 34399, UA 11.08.2008 C07D метил-3-бензилхінолін-4-онів ко Іван Семенович, Подольський Ілля лезную мо- 215/ Миколайович дель № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 358 Спосіб одержання амінометиль- Зубков Вадим Олексійович, Грицен- НФаУ Патент на по- 34400, UA 11.08.2008 C07D них похідних 3-алкілхінолін-4- ко Іван Семенович, Подольський Ілля лезную мо- 215/ онів Миколайович дель 359 Спосіб консервації косметич- Дикий Ігор Леонідович, Чуєшов Вла- НФаУ Патент на по- 34707, UA 26.08.2008 А61К 8/ них засобів дислав Іванович, Філімонова Наталія лезную мо Ігорівна, Шакун Олена Анатоліївна, дель Кобець Юлія Миколаївна 360 Фармацевтична композиція Малоштан Людмила Миколаївна, Ре- НФаУ Патент на по- 34708, UA 26.08.2008 А61К 8/00, у  формі таблеток для розсмок- шетняк Наталія Валеріївна, Хворост лезную мо- А61К 36/ тування Ольга Павлівна, Гладух Євген Володи- дель мирович 361 Спосіб одержання комплексу Мішнєва Катерина Дмитрівна, Гонто- НФаУ Патент на по- 34709, UA 26.08.2008 А61К 36/00, полісахаридів з  мембраноста- ва Тетяна Миколаївна, Хворост Ольга лезную мо- А61Р 37/ білізуючою та імуномодулюю- Павлівна дель чою дією 362 Спосіб одержання засобу з ана- Ковальов Сергій Володимирович, НФаУ Патент 83956, UA 26.08.2008 А61К 36/ болічною активністю Єрьоменко Римма Фуатівна, Шаталова на изобрете- (2006.01), Оксана Михайлівна, Романова Світла- ние А61К на Вікторівна, Ковальов Володимир 135/ Миколайович, Малоштан Людмила (2006.01), Миколаївна А61Р 3/ 363 Спосіб одержання ліпофільного Дем’яненко Віктор Григорович, Набо- НФаУ Патент на по- 35769, UA 10.10.2008 А61К 36/ екстракту з листя горіху волось- ка Ігор Маратович, Кабачний Геннадій лезную мо- (2008.01), кого Іванович, Бодренкова Ніна Олексіївна дель А61Р 17/ (2008.01) 364 Спосіб визначення лікарських Маміна Олена Олександрівна, Болотов НФаУ Патент на по- 35842, UA 10.10.2008 G01N 30/ речовин основного та кислот- Валерій Васильович лезную мо ного характеру у сечі дель № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 365 Спосіб визначення лікарських Маміна Олена Олександрівна, Болотов НФаУ Патент на по- 35843, UA 10.10.2008 G01N 30/ речовин основного та кислот- Валерій Васильович лезную мо ного характеру у  біологічному дель матеріалі 366 1-Феніл-4-о-толіламіно-1,5- Зубков Вадим Олексійович, Таран НФаУ Патент на по- 35938, UA 10.10.2008 C07D дигідропірол-2-он, який прояв- Світлана Григорівна, Кізь Ольга Ва- лезную мо- 207/26, ляє антиоксидантну активність леріївна, Вороніна Лариса Вікторів- дель A61K 31/ на, Стрельченко Катерина Вікторівна, Красільнікова Оксана Анатоліївна 367 Спосіб одержання комплексу Демешко Ольга Володимирівна, Ко- НФаУ Патент 84336, UA 10.10.2008 А61К біологічно активних речовин вальов Сергій Володимирович, Яков- на изобрете- 36/ з  гіпоазотемічною, гепатопро- лєва Лариса Василівна, Чорна Наталія ние (2006.01), текторною, антиоксидантною та Степанівна, Файзуллін Олександр Ва- А61К протизапальною активністю лерійович 127/ (2008.01), А61Р 1/ (2008.01), А61Р 13/ (2008.01) 368 Спосіб одержання логаніну та Коваленко Сергій Миколайович, Ма- НФаУ Патент 84342, UA 10.10.2008 С07Н 17/ сектологаніну каревич Іван Фомич, Губін Юрій Івано- на изобрете- (2008.01), вич, Гусарова Тетяна Дмитрівна ние А61К 31/70, С07Н 1/00, А61К 36/ (2008.01), А61К 131/ (2008.01) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации Патент на по- 36219, UA 27.10.2008 C07D Цапок Євген Олександрович, Гриценко НФаУ 369 3-{2-[2-(5-Бромтієніл)-2-оксо лезную мо- 239/00, Іван Семенович, Малоштан Людмила етилтіо]-4-оксо-3,4-дигідрохі дель А61Р 3/00, Миколаївна, Яковлєва Лариса Василів назолін-3-іл}-1,8,8-триметил A61K 31/38, на 3-азабіцикло-[3.2.1]октан-2,4 A61K діон, що проявляє гіпоглікеміч 31/451, ну активність A61K 31/ 370 Спосіб комплексної переробки Дем’яненко Віктор Григорович, НФаУ Патент на по- 36485, UA 27.10.2008 A61K 36/ суцвіть липи Дем’яненко Дмитро Вікторович, Бреу- лезную мо- (2008.01) сова Світлана Вікторівна дель Патент на по- 36741, UA 10.11.2008 C07D Зубков Вадим Олексійович, Таран НФаУ 371 1-Феніл-4-о-толіламіно-1,5 лезную мо- 207/26, Світлана Григорівна, Гриценко Іван дигідропірол-2-он, який прояв дель A61K 31/ Семенович, Кізь Ольга Валеріївна, ляє анальгетичну та протиза Яковлєва Лариса Василівна, Шаповал пальну активність Ольга Миколаївна, Литвиненко Ганна Леонідівна 372 Спосіб одержання 6-алкілсуль- Гриценко Іван Семенович, Зубков Ва- НФаУ Патент на по- 38063, UA 25.12.2008 C07D фоніл-4-метил-1,2-дигідро-2-хі- дим Олексійович, Цапко Тетяна Олек- лезную мо- 215/ нолінонів сандрівна, Таран Катерина Анатоліївна дель 373 Застосування похідних 2-ок- Болотов Валерій Васильович, Колісник НФаУ Патент на по- 38064, UA 25.12.2008 C07D соіндолін-3-гліоксилової кисло- Сергій Вікторович, Штриголь Сергій лезную мо- 209/00, ти як засобів ноотропної дії Юрійович, Стіхарний Олег Олегович дель А61Р 25/ Патент на по- 38065, UA 25.12.2008 А61К 374 Фармацевтична композиція ге- Мерзлікін Дмитро Сергійович, Гладух НФаУ лезную мо- 31/185, мостатичної дії Євген Володимирович, Гриценко Іван дель А61К 31/16, Семенович, Суворов Олександр Ві А61К 9/02, талійович, Штриголь Сергій Юрійович А61Р 25/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации Патент на по- 38066, UA 25.12.2008 C07D Цапко Євген Олександрович, Гриценко НФаУ 375 1, 8, 8 - Три ме т и л - 3 - ( 2 - ( 2 - ( 3 лезную мо- 239/00, Іван Семенович, Ніколаєв Владислав нітрофеніл)-2-оксоетил)тіо)-4 дель А61К Олександрович, Самура Борис Андрі оксо-3,4-дигідрохіназолін-3-іл) 31/517, йович, Таран Андрій Вікторович 3-азабіцикло-[3.2.1]октан-2,4 А61Р 21/ діон, що проявляє протисудом ну активність 376 Спосіб одержання ліпофільного Дем’яненко Віктор Григорович, Жех- НФаУ Патент 85104, UA 25.12.2008 А61К 36/ комплексу з плодів шипшини жах Самер (SY), Дем’яненко Дмитро на изобрете- (2006.01), Вікторович ние А61К 131/ (2008.01), А61Р 29/ Патент 85106, UA 25.12.2008 А61К 36/00, 377 Протизапальний засіб «ЛІПО- Дем’яненко Віктор Григорович, Де- НФаУ на изобрете- А61К РОЗОЛ» у формі супозиторіїв римедвідь Людмила Віталіївна, ние 131/ Дем’яненко Дмитро Вікторович, Жех (2008.01), жах Самер (SY) А61Р 29/00, А61К 9/02, А61Р 19/00, А61Р 15/ 378 Спосіб екстракції рослинної си- Бойко Микола Миколайович, Зайцев НФаУ Патент на по- 38556, UA 12.01.2009 B01D 11/02, ровини Олександр Іванович лезную мо- B01J 19/ дель 379 Лікувально-профілактичний Кабанов Володимир Олексійович, НФаУ Патент 85291, UA 12.01.2009 А61К 36/ засіб гепатопротекторної, про- Вельма Вікторія Володимирівна, Мит- на изобрете- (2006.01), тизапальної та антиоксидантної кова Оксана Юріївна, Кисличенко Вік- ние А61К 36/ дії торія Сергіївна, Малоштан Людмила А61К 36/ Миколаївна (2006.01), А61К 131/ (2008.01), № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации А61К 133/ (2008.01), А61К 135/ (2008.
01), А61Р 1/ (2008.01), А61Р17/18, А61Р 29/ Патент 380 Етиловий ефір N-(2- Болотов Валерій Васильович, Колісник НФаУ 85318, UA 12.01.2009 С07С оксоіндолін-3-гліоксилоліл)-- Сергій Вікторович, Березнякова Алла на изобрете- 229/ амінокапронової кислоти, який Іллівна, Шевцов Ігор Іванович ние (2006.01), проявляє діуретичну, антигі- А61К поксичну та протизапальну дію 31/ (2006.01) Зайченко Ганна Володимирівна, Кара 381 Спосіб моделювання станів Державна установа Патент на по- 38579, UA 12.01.2009 G09B 23/ репродуктивної системи, ченцев Юрій Іванович, Зупанець Ігор «Інститут проблем лезную мо пов’язаних з  підвищеним вміс- Альбертович, Яковлєва Лариса Ва- ендокринної пато- дель том естрадіолу у  осіб жіночої силівна, Бречка Наталія Михайлівна, логії ім. В.Я. Дани статі Коренєва Євгенія Михайлівна, Сиро- левського Академії тенко Лариса Анатоліївна, Божко Тетя- медичних наук Ук на Степанівна, Павленко Надія Яківна, раїни» (ДУ ІПЕП), Андріяненков Олексій Вікторович НФаУ Мерзлікін Сергій Іванович, Штриголь НФаУ, Мерзлікін 382 Застосування (±)-цис-3-(2- Патент на по- 39780, UA 10.03.2009 C07D бензімідазоліл)-1,2,2-триметил- Сергій Юрійович, Подгайний Дмитро Сергій Іванович лезную мо- 235/00, циклопентанкарбонової кисло- Григорович, Соколюк Тетяна Володи- дель А61К ти в якості засобу, що підвищує мирівна, Горбенко Наталія Іванівна, 31/4164, чутливість тканин до інсуліну Куценко Тетяна Олександрівна, Штри- А61Р 3/ та проявляє антиатерогенну, голь В’ячеслав Сергійович, Єсєва Оль нефропротекторну, церебро- га Андріївна, Шатілов Олександр Воло протекторну, ноотропну, анти- димирович депресивну та репаративну дію № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации Бойко Микола Миколайович, Зайцев НФаУ Патент на по- 39788, UA 10.03.2009 B01D 11/02, 383 Спосіб водно-спиртової екстра Олександр Іванович лезную мо- B01J 19/ кції рослинної сировини з вико дель ристанням імпульсного ультра звуку Патент 85891, UA 10.03.2009 C07D Георгіянц Вікторія Акопівна, Плис НФаУ 384 Метилові ефіри 1-арил-1,2,3 на изобрете- 249/ Сергій Володимирович, Перехода Ліна триазол(1Н)-4,5-дикарбонових ние (2008.04), Олексіївна, Савченко Віктор Миколай кислот, що виявляють протису А61К ович домну активність 31/ 385 Лікувально-профілактичний Товчига Ольга Володимирівна, Штри- НФаУ Патент 85892, UA 10.03.2009 А61К 36/ засіб з нефропротекторною дією голь Сергій Юрійович, Степанова на изобрете- (2006.01), Світлана Іванівна ние А61К 135/ (2008.04) Патент 85925, UA 10.03.2009 А61К 36/18, Ковальов Сергій Володимирович, Ко- НФаУ 386 Спосіб одержання комплексу на изобрете- А61К вальов Володимир Миколайович, Бе біологічно активних речовин ние 36/185, рестова Світлана Ігорівна, Малоштан з  протизапальною та репара А61К Людмила Миколаївна, Гладченко Олег тивною активністю 131/ Михайлович, Уланова Віра Анатоліївна (2008.04) Патент 85926, UA 10.03.2009 А61К 36/18, Ковальов Сергій Володимирович, Ко- НФаУ 387 Спосіб одержання комплексу на изобрете- А61К вальов Володимир Миколайович, Бе біологічно активних речовин ние 36/185, рестова Світлана Ігорівна, Малоштан з протизапальною та антиокси А61К Людмила Миколаївна, Гладченко Олег дантною активністю 131/ Михайлович, Уланова Віра Анатоліїв (2008.04) на, Єфременко Едуард Анатолійович 388 Спосіб одержання засобу з  ан- Опрошанська Тетяна Віталіївна, Хво- НФаУ Патент 85927, UA 10.03.2009 А61К 36/ тимікробною та імуностимулю- рост Ольга Павлівна, Дикий Ігор Ле- на изобрете- (2006.01), ючою активністю онідович ние А61К 125/ (2006.01), А61К 127/ (2006.01) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 389 Спосіб вибіркового ацетилю- Журавльов Микола Семенович, Кряч- НФаУ Патент 85939, UA 10.03.2009 С07С 46/00, вання -гідроксигруп антрахі- кова Тетяна Миколаївна на изобрете- С07С 67/ нонового кільця при наявності ние (2008.04), в молекулі -гідроксигруп С07С 69/ (2008.04), С07С 69/ (2008.04), С07С 50/ 390 Спосіб визначення ефедрину Маміна Олена Олександрівна, Болотов НФаУ Патент 85940, UA 10.03.2009 G01N 30/ у біологічному матеріалі Валерій Васильович, Безуглий Петро на изобрете- (2006.01), Овксентійович, Барам Григорій Йоси- ние G01N 30/ пович, Першин Володимир Федорович, (2006.01), Кузнецова Світлана Мартинівна А61К 31/ 391 Аніліди 4-метил-2-оксо-1,2- Українець Ігор Васильович, Березня- НФаУ Патент 85952, UA 10.03.2009 C07D дигідрохінолін-3-карбонової кова Наталя Леонідівна, Паршиков на изобрете- 215/ кислоти, які виявляють діуре- Віктор Олександрович, Набока Ольга ние (2006.01), тичну активність Іванівна А61К 31/ 392 Спосіб одержання 3-заміще- Коваленко Сергій Миколайович, Чер- НФаУ Патент 85955, UA 10.03.2009 C07D них 2-тіоксо-2,3-дигідро[1] них Валентин Петрович, Ільченко на изобрете- 491/ бензофуро[3,2-d]піримідин- Олена Володимирівна, Заремба Олег ние (2008.04) 4(1Н)-онів Вікторович, Шєрякоу Аляксандр Аляк сандрявіч 393 Антидіабетичний засіб для лі- Мерзлікін Сергій Іванович, Черних Ва- НФаУ, Мерзлікін Патент на по- 40098, UA 25.03.2009 C07D кування та профілактики про- лентин Петрович, Подгайний Дмитро Сергій Іванович лезную мо- 235/00, явів синдрому інсулінорезис- Григорович дель А61К 9/00, тентності А61Р 3/ (2009.01) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 394 6-Нітро-N-(2-карбокси-4- Ісаєв Сергій Григорович, Яременко Ві- НФаУ Патент 86163, UA 25.03.2009 C07С хлорфеніл)-антранілова кисло- талій Дмитрович, Близнюк Ольга Ана- на изобрете- 229/00, та, що проявляє протизапальну, толіївна, Брунь Лідія Володимирівна, ние А61Р 29/00, анальгетичну, протигрибкову Зупанець Ігор Альбертович, Друговіна А61Р 31/ активність Валентина Василівна, Шевельова Ната- (2009.01), ля Юхимівна А61Р 31/ (2009.01) Патент на по- 40171, UA 25.03.2009 A61K Державна установа 395 Спосіб корекції порушень спер- Зайченко Ганна Володимирівна, Кара лезную мо- 31/ «Інститут проблем матогенезу у щурів ченцев Юрій Іванович, Зупанець Ігор дель ендокринної пато Альбертович, Бречка Наталія Михай логії ім. В.Я. Дани лівна, Коренєва Євгенія Михайлівна, левського Академії Ларьяновська Юлія Борисівна, Яковлє медичних наук Ук ва Лариса Василівна, Сиротенко Лари раїни» (ДУ ІПЕП), са Анатоліївна, Зайченко Оксана Сер НФаУ гіївна, Щербак Олена Валентинівна, Божко Тетяна Степанівна 396 Фармацевтична композиція ан- Мерзлікін Сергій Іванович, Подгайний НФаУ, Мерзлікін Патент на по- 40419, UA 10.04.2009 А61К 31/00, тидіабетичної дії Дмитро Григорович Сергій Іванович лезную мо- А61Р 3/ дель (2009.01) 397 Фармацевтична композиція Крутських Тетяна Василівна, Стрілець НФаУ Патент на по- 40487, UA 10.04.2009 А61К 9/02, у  формі вагінальних супози- Оксана Петрівна, Бур’ян Катерина лезную мо- А61К торіїв Олександрівна, Бур’ян Ганна Олексан- дель 31/519, дрівна А61К 31/74, А61Р 31/ 398 Застосування похідних 1-феніл- Зубков Вадим Олексійович, Таран НФаУ Патент 86231, UA 10.04.2009 А61Р 29/00, 4-феніламіно-1,5-дигідропірол- Світлана Григорівна, Гриценко Іван Се- на изобрете- C07D 2-ону як засобу, який проявляє менович, Кізь Ольга Валеріївна, Яков- ние 207/ анальгетичну активність лєва Лариса Василівна, Шаповал Ольга (2009.01), Миколаївна C07D 207/ (2009.01) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 399 N-R-Аміди 1-гідрокси-3-оксо- Українець Ігор Васильович, Березня- НФаУ Патент 86286, UA 10.04.2009 C07D 5,6-дигідро-3Н-піроло-[3,2,1- кова Наталя Леонідівна, Моспанова на изобрете- 215/ ij]-хінолін-2-карбонової кисло- Олена Володимирівна, Набока Ольга ние (2009.01), ти, які виявляють діуретичну Іванівна A61K 31/ активність 400 Застосування антагоніста ре- Супрун Еліна Владиславівна, Іщенко НФаУ Патент на по- 40770, UA 27.04.2009 А61К 38/ цепторів інтерлейкіну-1 як кар- Олександр Митрофанович, Супрун лезную мо діопротекторного засобу Олексій Сергійович дель 401 Фармацевтична композиція Ролік Світлана Миколаївна, Пімінов НФаУ Патент на по- 40771, UA 27.04.2009 А61К 9/06, у формі гелю для лікування сто- Олександр Фомич, Штриголь Сергій лезную мо- A61K 31/ матологічних захворювань Юрійович, Рибак Вікторія Анатоліївна, дель (2009.01), Шакун Олена Анатоліївна А61К 36/ (2009.01), А61Р 1/ (2009.01) 402 Спосіб фармакотерапії токсич- Яковлєва Лариса Василівна, Гордієнко НФаУ Патент на по- 40777, UA 27.04.2009 А61P 1/00, них гепатитів Анатолій Дмитрович, Сахарова Тетяна лезную мо- А61К 9/00, Семенівна, Леницька Олена Борисівна дель A61K 36/ 403 Лікувальний засіб у  формі таб- Грищенко Марина Олександрівна, НФаУ Патент на по- 40784, UA 27.04.2009 А61К 31/16, леток гемостатичної дії Пашнєв Петро Дмитрович, Гриценко лезную мо- А61К 9/ Іван Семенович дель 404 Діетиламіноетиламід 2-гідро- Українець Ігор Васильович, Березня- НФаУ Патент 86481, UA 27.04.2009 C07D кси-9-метил-4-оксо-4Н-піридо- кова Наталя Леонідівна, Тугайбей Ігор на изобрете- 417/ [1,2-]-піримідин-3-карбонової Анатолійович ние (2006.01), кислоти, який виявляє актив- А61К ність відносно вірусу простого 31/ герпесу № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации Патент 86502, UA 27.04.2009 А61К Ковальов Володимир Миколайович, НФаУ 405 Спосіб одержання комплексу на изобрете- 36/ Малоштан Людмила Миколаївна, Су біологічно активних речовин ние (2006.01), бота Ніна Павлівна, Кононенко Алев з  антиоксидантною та протиза А61К тина Геннадіївна, Ткаченко Марія Фе пальною дією 127/ дорівна (2006.01), А61Р 7/ (2009.01), А61Р 11/ (2009.01), А61Р 17/ (2009.01), А61Р 39/ (2009.01), А61Р 43/ Патент 86561, UA 27.04.2009 C07D Черних Валентин Петрович, Коваленко НФаУ 406 Етиловий естер 9-метил-3-ок на изобрете- 417/00, Сергій Миколайович, Яковлєва Лариса со-2,3-дигідротієно[3,2-е][1,2,4] ние А61К Василівна, Власов Сергій Віталійович, триазоло[4,3-с]піримідин-8 36/ Федосов Андрій Ігорович, Борисов карбонової кислоти, який про Олександр Володимирович, Шаповал являє анальгетичну та протиза Ольга Миколаївна, Литвиненко Ганна пальну активність Леонідівна Патент на по- 41772, UA 10.06.2009 А61К 407 Спосіб одержання засобу з про- Кисличенко Вікторія Сергіївна, Упир НФаУ лезную мо- 36/ тизапальною та антиоксидант- Лариса Володимирівна, Пузак Ольга дель (2009.01) ною дією Анатоліївна, Вороніна Лариса Мико лаївна, Кравченко Ганна Борисівна, Файзуллін Олександр Валерійович Болотов Валерій Васильович, Колісник НФаУ Патент 87019, UA 10.06.2009 C07D 408 N-2-(Фенілетил)-амі-2-оксоін Сергій Вікторович, Березнякова Алла на изобрете- 209/ долін-3-гліоксилової кислоти Іллівна, Шевцов Ігор Іванович ние (2006.01), з  антигіпоксичною, протиза C07D пальною та діуретичною дією 209/ (2006.01) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 409 Засіб для лікування гінекологіч- Тихонов Олександр Іванович, Черних НФаУ Патент 87051, UA 10.06.2009 А61К 35/ них захворювань Юлія Валентинівна, Малоштан Люд- на изобрете- (2007.01), мила Миколаївна, Уланова Віра Ана- ние А61К 36/ толіївна (2007.01), А61К 9/02, А61Р 301/ 410 Мазь на  основі тіотриазоліну Кобець Юлія Миколаївна, Чуєшов Вла- НФаУ Патент 87052, UA 10.06.2009 А61К 9/06, для лікування ранового процесу дислав Іванович, Малоштан Людми- на изобрете- А61К у другій та третій фазах ла Миколаївна, Хіжасі Хасан Алі Діб, ние 31/4196, Філімонова Наталія Ігорівна, Шакун А61К 31/60, Олена Анатоліївна А61К 31/132, А61Р 17/ (2009.01) 411 Спосіб одержання засобу з  ан- Владимирова Інна Миколаївна, Кис- НФаУ Патент 87061, UA 10.06.2009 А61К 36/ тимікробною, протизапальною личенко Вікторія Сергіївна, Малоштан на изобрете- (2008.01), та мембраностабілізуючою дією Людмила Миколаївна, Тимошина Іри- ние А61К на Олександрівна, Дикий Ігор Леонідо- 127/ вич, Філімонова Наталія Ігорівна (2009.01), А61К 31/00, А61Р 29/ 412 Спосіб одержання противираз- Владимирова Інна Миколаївна, Куцен- НФаУ Патент 87065, UA 10.06.2009 А61К 36/ кового засобу рослинного по- ко Тетяна Олександрівна, Дроговоз на изобрете- (2009.01), ходження Світлана Мефодіївна, Кисличенко Вік- ние А61К торія Сергіївна 127/ (2009.01), А61Р 29/ (2009.01) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 413 Спосіб одержання комплексу Мішнєва Катерина Дмитрівна, Гонто- НФаУ Патент 87066, UA 10.06.2009 А61К 36/ полісахаридів з  мембраноста- ва Тетяна Миколаївна, Хворост Ольга на изобрете- (2009.01), білізуючою та імуномодулюю- Павлівна ние А61К чою дією 127/ (2009.01), А61Р 37/ 414 Спосіб одержання ліпофільного Дем’яненко Віктор Григорович, Набо- НФаУ Патент 87071, UA 10.06.2009 A61K 36/ екстракту з листя горіху волось- ка Ігор Маратович, Кабачний Геннадій на изобрете- (2008.01), кого Іванович, Бодренкова Ніна Олексіївна ние А61Р 17/ (2008.01) 415 Етил-3-аміно-5-метил2-(4-ме- Черних Валентин Петрович, Коваленко НФаУ Патент 87088, UA 10.06.2009 C07D тилб ензилтіо)-3,4-дигідр о- Сергій Миколайович, Яковлєва Лариса на изобрете- 417/00, тієно[2,3-d]піримідин-4-он-6- Василівна, Власов Сергій Віталійович, ние А61К карбоксилат, який проявляє Федосов Андрій Ігорович, Борисов 36/ анальгетичну та протизапальну Олександр Володимирович, Шаповал активність Ольга Миколаївна, Литвиненко Ганна Леонідівна 416 Пристрій для виготовлення Маслій Юлія Сергіївна, Маслій Ген- НФаУ Патент 87718, UA 10.08.2009 А61J 3/ лікувальних стоматологічних надій Васильович, Єгоров Іван Арте- на изобрете дисків мович ние 417 N-Бензилспіро[індолін-3,4-(2- Редькін Руслан Григорович, Черних НФаУ Патент 87723, UA 10.08.2009 C07D аміно-3-карбетокси-5-метил- Валентин Петрович, Шемчук Леонід на изобрете- 209/ 4Н-пірано[2,3-с]піразол)]-2-он, Антонович, Березнякова Алла Іллівна, ние (2009.01), який проявляє антиоксидантну Репетєва Олена Валеріївна C07D та гепатопротекторну актив- 209/ ність (2009.01), C07D 231/ (2006.01), № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации C07D 311/ (2009.01), C07D 491/ (2009.01), A61K 31/33, A61K 31/41, A61K 31/4152, A61K 31/4162, A61K 31/ (2006.01), А61К 31/ 418 Спосіб моделювання глобальної Штриголь Сергій Юрійович, Штриголь НФаУ Патент 87759, UA 10.08.2009 G09B 23/ церебральної ішемії у мишей В’ячеслав Сергійович, Єсєва Ольга Ан- на изобрете- (2008.01) дріївна, Тіманюк Володимир Олексан- ние дрович 419 Засіб у формі мазі для лікування Ярних Тетяна Григорівна, Гаркавцева НФаУ Патент на по- 43597, UA 25.08.2009 А61К 36/00, атопічного дерматиту Ольга Анатоліївна, Малоштан Людми- лезную мо- А61К 9/06, ла Миколаївна дель А61Р 17/ 420 Аніліди 4-R-2,3-діоксо-1,4- Георгіянц Вікторія Акопівна, Шиньова НФаУ Патент на по- 43601, UA 25.08.2009 C07D дигідропіразин-1-іл-оцтових Надія Валеріївна, Перехода Ліна Олек- лезную мо- 241/00, кислот, що проявляють проти- сіївна, Рибальченко Тетяна Леонідівна дель А61К судомну активність 31/495, А61Р 25/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 421 Застосування похідних 1-арил- Георгіянц Вікторія Акопівна, Глущен- НФаУ Патент на по- 43602, UA 25.08.2009 А61К 5-метил-1,2,3-триазол(1Н)-4- ко Алла Володимирівна, Перехода Ліна лезную мо- 31/4192, карбонових кислот як засобів Олексіївна, Штриголь Сергій Юрійо- дель А61Р 25/ ноотропної дії вич, Рибальченко Тетяна Леонідівна Патент 87876, UA 25.08.2009 С07С 422 4-Хлор-N-(2-кар б окси-4- Ісаєв Сергій Григорович, Брунь Лідія НФаУ на изобрете- 229/ бромфеніл)-антранілова кисло- Володимирівна, Майборода Олексан ние (2009.01), та, що проявляє протизапаль- дра Олегівна, Яременко Віталій Дмит А61Р 29/00, ну, анальгетичну, діуретичну та рович, Єрьоміна Зінаїда Григорівна, А61Р 31/ протигрибкову активність Шевельова Наталія Юхимівна, Таран (2009.01) Андрій Вікторович, Динник Катерина Віталіївна 423 Спіро[індолін-3,4-(2-аміно- Редькін Руслан Григорович, Черних НФаУ Патент 87882, UA 25.08.2009 C07D 5-оксо-5,6,7,8-тетрагідро-4Н- Валентин Петрович, Шемчук Леонід на изобрете- 209/ хромен-3-карбонітрил)]-2-он, Антонович, Березнякова Алла Іллівна, ние (2009.01), який проявляє протизапальну Репетєва Олена Валеріївна C07D та антиоксидантну активність 209/ (2009.01), C07D 311/ (2009.01), C07D 407/ (2009.01), C07D 491/ (2009.01), A61K 31/33, A61K 31/ (2009.01), № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации A61К 31/ (2009.01), A61K 31/ (2006.01), A61K 31/ Патент 87887, UA 25.08.2009 С07D Ісаєв Сергій Григорович, Зупанець Ігор НФаУ 424 6,9-Діаміно-2-етоксіакридинію на изобрете- 219/00, Альбертович, Бризицький Олексій 3,5-динітро-N-(4-хлорфеніл) ние А61К Аркадійович, Свєчнікова Олена Ми антранілат, що проявляє ан 31/ колаївна, Антоненко Ольга Василівна, тимікробну, протигрибкову, Мильнікова Алла Петрівна, Петрушо протизапальну, анальгетичну, ва Лідія Олександрівна, Сергієнко Оле діуретичну активність та потен на Михайлівна ціюючу дію відносно бензилпе ніциліну натрієвої солі 425 Застосування мексидолу як не- Аракелян Наіра Гагіківна, Штриголь НФаУ Патент 87889, UA 25.08.2009 A61K фропротекторного засобу Сергій Юрійович на изобрете- 31/4425, ние А61Р 13/ (2009.01) Патент 87898, UA 25.08.2009 C07D 426 Спосіб одержання етилового Шемчук Леонід Антонович, Черних НФаУ на изобрете- 219/00, та метилового естерів 3-аміно- Валентин Петрович, Арзуманов Павло ние C07D 4-оксо-3,4-дигідрохіназолін-2- Спартакович 239/ карбонової кислоти (2009.01), C07D 239/ (2009.01) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации Патент 87909, UA 25.08.2009 С07С Ісаєв Сергій Григорович, Зупанець Ігор НФаУ 427 6,9-Діаміно-2-етоксіакридинію Альбертович, Яременко Віталій Дмит- на изобрете- 219/00, 4-хлор-N-(2-нітрофеніл)ант рович, Павлій Олександр Іванович, ние А61К ранілат, що проявляє антимік Ткач Андрій Олександрович, Шевельо- 31/ робну, протигрибкову, протиза ва Наталія Юхимівна пальну, мембраностабілізуючу, антиоксидантну та кардіопро текторну активність 428 4, 3 - С п і р о [ ( 2 - а м і но - 3 - ц іа - Редькін Руслан Григорович, Цубанова НФаУ Патент 87952, UA 25.08.2009 C07D но-4,5-дигідропірано[3,2-c] Наталя Анатоліївна, Черних Валентин на изобрете- 209/ Петрович, Шемчук Леонід Антонович, ние (2009.01), хромен-5-он)-5-метил-2-оксін Березнякова Алла Іллівна, Репетєва C07D дол], який проявляє антигіпок Олена Валеріївна 209/ сантну активність (2009.01), C07D 311/ (2009.01), C07D 405/ (2009.01), C07D 491/ (2009.01), A61K 31/33, A61K 31/ (2009.01), A61K 31/ (2009.01), A61K 31/ (2009.01), A61K 31/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 429 Фармацевтична композиція Кондратюк Наталія Анатоліївна, Ку- НФаУ Патент на по- 44173, UA 25.09.2009 А61К 31/00, у  формі супозиторіїв для ліку- ценко Тетяна Олександрівна, Мер- лезную мо- А61К 9/ вання проктологічних захворю- злікін Сергій Іванович, Дмитрієвський дель вань Дмитро Іванович, Грудько Володимир Олексійович 430 Застосування 2-метил-3- Зубков Вадим Олексійович, Грицен- НФаУ Патент на по- 44234, UA 25.09.2009 А61К 31/47, феніламінометилхінолін-4-ону ко Іван Семенович, Подольський лезную мо- C07D як засобу антидепресивної та Ілля Миколайович, Штриголь Сергій дель 215/ антиамнестичної дії Юрійович, Шатілов Олександр Воло димирович 431 Лікарський засіб у  формі супо- Кондратюк Наталія Анатоліївна, Ку- НФаУ Патент на по- 44937, UA 26.10.2009 А61К 9/02, зиторіїв для лікування деструк- ценко Тетяна Олександрівна, Мер- лезную мо- А61К 31/ тивно-запальних захворювань злікін Сергій Іванович, Дмитрієвський дель (2009.01) прямої кишки Дмитро Іванович, Грудько Володимир Олексійович 432 Комбінований противиразко- Щукіна Наталія Миколаївна, Гладчен- НФаУ Патент на по- 44938, UA 26.10.2009 А61К 31/ вий засіб ко Олег Михайлович, Владимирова лезную мо- (2009.01), Інна Миколаївна, Кисличенко Вікторія дель А61К 36/ Сергіївна (2009.01), А61Р 1/ (2009.01) 433 2,8-Диметил-3-диметиламіно- Зубков Вадим Олексійович, Грицен- НФаУ Патент на по- 44978, UA 26.10.2009 А61К 31/47, метилхінолін-4-он, який прояв- ко Іван Семенович, Подольський Ілля лезную мо- C07D ляє анксіолітичну та антиамнес- Миколайович, Штриголь Сергій Юрі- дель 215/ тичну активність йович, Шатілов Олександр Володими рович 434 Пробіотичний лікарський засіб Кобець Марина Миколаївна, Гордієнко НФаУ Патент 88482, UA 26.10.2009 А61K 35/ для корекції дисбіотичних роз- Анатолій Дмитрович, Пашнєва Раїса на изобрете- (2006.01), ладів Олександрівна ние A61К 9/20, А61Р 1/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 435 Лікувально-профілактичний Тихонов Олександр Іванович, Білі- НФаУ, Тихонов Патент на по- 46384, UA 25.12.2009 A61K 9/02, засіб у  формі ректальних супо- ченко Олена Вікторівна, Зубченко Олександр Іванович лезную мо- A61K 35/ зиторіїв Тамара Миколаївна, Аверіна Тетяна дель (2009.01) Вікторівна 436 Гомеопатичний лікарський за- Тихонов Олександр Іванович, Чорна НФаУ, Тихонов Патент на по- 46400, UA 25.12.2009 A61K 9/00, сіб у  формі мазі для лікування Наталія Анатоліївна Олександр Іванович лезную мо- A61K 35/ алергічних дерматитів дель (2009.01), A61P 17/ 437 Комбінований синбіотичний лі- Гордієнко Павло Анатолійович, Чує- НФаУ Патент на по- 46404, UA 25.12.2009 A61K 35/ карський засіб шов Владислав Іванович, Пашнєва Раї- лезную мо- (2009. 01), са Олександрівна дель A61K 9/ 438 Лікувально-профілактичний та Вороніна Лариса Миколаївна, Загайко НФаУ Патент на по- 46445, UA 25.12.2009 A61K 36/00, косметичний засіб з репаратив- Андрій Леонідович, Кравченко Ганна лезную мо- A61K 31/ ною та протизапальною актив- Борисівна, Шишкіна Надія Василівна, дель ністю Галузінська Любов Валеріївна, Заїка Сергій Валерійович, Огай Юрій Олек сійович, Соловйова Людмила Михай лівна, Бакір Махер Назен (SY) 439 Імунобіологічний засіб у  формі Ткач Максим Миколайович, Стрель- НФаУ Патент на по- 46446, UA 25.12.2009 A61K 9/06, гелю для лікування стафілоко- ников Леонід Семенович, Стрілець лезную мо- A61K 35/66, кових піодермій Оксана Петрівна, Кабачний Геннадій дель A61P 17/ Іванович, Єрещенко Оксана Ан тонівна 440 5-Аміно-7-(4-заміщений феніл)- Георгіянц Вікторія Акопівна, Северіна НФаУ Патент на по- 46479, UA 25.12.2009 A61K 4,7-дигідро[1,2,4]триазоло[1,5- Ганна Іванівна, Перехода Ліна Олек- лезную мо- 31/4196, а]піримідин-6-карбонітрили, сіївна, Рибальченко Тетяна Леонідівна, дель A61K що проявляють протисудомну Савченко Віктор Миколайович 31/505, активність A61P 21/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 441 н-Бутиламід 4-метил-7-хлор-2- Зубков Вадим Олексійович, Гриценко НФаУ Патент на по- 46531, UA 25.12.2009 A61K 31/47, оксо-1,2-дигідрохінолін-6-суль- Іван Семенович, Цапко Тетяна Олек- лезную мо- A61K 31/18, фонової кислоти, який прояв- сандрівна, Вороніна Лариса Миколаїв- дель C07D ляє діуретичну активність на, Галузінська Любов Валеріївна 215/00, C07D 311/ 442 Спосіб одержання 3-4-ізопро- Ковальов Сергій Володимирович, Ма- НФаУ Патент 89045, UA 25.12.2009 A61K 36/ піліденеризиміну каревич Іван Фомич на изобрете ние 443 Фармацевтична композиція Тихонов Олександр Іванович, Тихоно- НФаУ, Тихонов Патент 89115, UA 25.12.2009 A61K 9/20, на основі продуктів бджільниц- ва Світлана Олександрівна, Тимченко Олександр Іванович на изобрете- A61K 35/ тва у формі таблеток Андрій Юрійович, Шпичак Олег Сер- ние (2009.01), гійович A61K 31/ (2009.01), A61P 39/ 444 Спосіб одержання імунобіоло- Ткач Максим Миколайович, Стрельни- НФаУ Патент на по- 46777, UA 11.01.2010 A61K 9/06, гічного засобу у формі гелю для ков Леонід Семенович, Стрілець Окса- лезную мо- A61K 35/66, лікування стафілококових піо- на Петрівна, Кабачний Геннадій Івано- дель A61P 17/ дермій вич, Єрещенко Оксана Антонівна 445 Лікувально-профілактичний Тихонов Олександр Іванович, Унгурян НФаУ, Тихонов Патент на по- 46867, UA 11.01.2010 A61K 9/08, засіб у  формі сиропу з  анти- Ліана Михайлівна, Гращенкова Світла- Олександр Іванович лезную мо- A61K 35/56, стресовою та актопротектор- на Анатоліївна, Зубченко Тамара Ми- дель A61K ною дією колаївна 31/185, A61K 31/ 446 Лікувально-профілактичний Калюжная Ольга Сергіївна, Стрельни- НФаУ Патент на по- 47002, UA 11.01.2010 A61K 9/02, засіб у  формі супозиторіїв для ков Леонід Семенович, Стрілець Окса- лезную мо- A61K 35/66, фармакокорекції вагінальних на Петрівна, Кабачний Геннадій Івано- дель A61P 5/ дисбіозів вич № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 447 Гомеопатичний засіб для ліку- Тихонов Олександр Іванович, Тихоно- НФаУ Патент на по- 47195, UA 25.01.2010 A61K 9/16, вання синдрому хронічної вто- ва Світлана Олександрівна, Гайдукова лезную мо- A61K 31/00, ми Олена Олександрівна, Кошова Олена дель A61K 36/ Юріївна 448 Застосування етилового естеру Болотов Валерій Васильович, Колісник НФаУ Патент на по- 47350, UA 25.01.2010 A61K 9/16, N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2- Сергій Вікторович, Штриголь Сергій лезную мо- A61K 31/00, оксіацетил]-амінооцтової кис- Юрійович, Шатілов Олександр Воло- дель A61K 36/ лоти як ноотропного та анк- димирович сіолітичного засобу 449 Фармацевтична композиція Альхуссейн Вікторія Валеріївна, НФаУ Патент на по- 47534, UA 10.02.2010 A61K 9/06, у  формі мазі для лікування ін- Дмитрієвський Дмитро Іванович, Ко- лезную мо- A61K 36/ фекційних захворювань шкіри вальов Сергій Володимирович, Бороді- дель (2009.01), та м’яких тканин на Наталя Валеріївна, Волковой Ва- A61P 17/ лерій Аркадійович (2009.01) 450 Застосування амідів 2-оксоін- Болотов Валерій Васильович, Колісник НФаУ Патент 89542, UA 10.02.2010 C07C 59/00, долін-3-гліоксилової кислоти як Сергій Вікторович, Штриголь Сергій на изобрете- C07D засобів церебропротекторної дії Юрійович, Штриголь В’ячеслав Сергі- ние 209/00, йович, Стіхарний Олег Олегович, Цап- A61K 31/ ко Дар’я Дмитрівна 451 Застосування n-(1-нафтил)амі- Болотов Валерій Васильович, Колісник НФаУ Патент 89551, UA 10.02.2010 C07C 59/00, ду-2-оксоіндолін-3-гліоксилової Сергій Вікторович, Дев’яткіна Тетяна на изобрете- C07D кислоти як стреспротективного Олексіївна, Луценко Руслан Володими- ние 209/00, засобу рович, Важнича Олена Митрофанівна A61P 25/ 452 Спосіб одержання амінометиль- Зубков Вадим Олексійович, Грицен- НФаУ Патент 89843, UA 10.03.2010 C07D них похідних 3-алкілхінолін-4- ко Іван Семенович, Подольський Ілля на изобрете- 215/ онів Миколайович ние (2006.01), C07B 43/00, A61K 31/47, C07B 39/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 453 Спосіб одержання 2-N-R-аміно- Зубков Вадим Олексійович, Грицен- НФаУ Патент 89844, UA 10.03.2010 C07B 43/00, метил-3-бензилхінолін-4-онів ко Іван Семенович, Подольський Ілля на изобрете- A61K 31/47, Миколайович ние C07B 39/00, C07D 215/ (2006.01) 454 Спосіб селективного виявлення Болотов Валерій Васильович, Іван- НФаУ Патент 89862, UA 10.03.2010 G01N 30/ первинних, вторинних та тре- чук Ірина Михайлівна, Клименко Ліна на изобрете- (2006.01), тинних аліфатичних амінів Юріївна, Ахмедов Елшан Юніс-огли ние G01N 31/ 455 Спосіб одержання 5-незаміще- Коваленко Сергій Миколайович, Чер- НФаУ Патент 90329, UA 26.04.2010 C07D них 2,3,5,6-тетрагідро-2,6-ме- них Валентин Петрович, Борисов на изобрете- 498/ тано-4Н-1,3-бензоксазоцин-4- Олександр Володимирович, Коваленко ние (2006.01) тіонів Світлана Сергіївна 456 Застосування похідних 2-ок- Болотов Валерій Васильович, Колісник НФаУ Патент 90357, UA 26.04.2010 A61K 31/ соіндолін-3-гліоксилової кисло- Сергій Вікторович, Штриголь Сергій на изобрете- A61K ти як засобів ноотропної дії Юрійович, Стіхарний Олег Олегович ние 31/ (2006.01), C07D 209/ (2006.01), C07D 209/ (2006.01), A61P 25/ (2006.01) 457 Спосіб одержання суми поліфе- Козира Софія Андріївна, Сербін Ана- НФаУ Патент на по- 49151, UA 26.04.2010 A61K 36/ нолів з  антимікробною, проти- толій Гаврилович, Кулагіна Марія Ан- лезную мо- (2006.01) запальною та антиоксидантною дріївна, Радько Олена Вікторівна, Во- дель дією роніна Лариса Миколаївна, Осолодчен ко Тетяна Павлівна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 458 Спосіб одержання 5-незаміще- Коваленко Сергій Миколайович, Чер- НФаУ Патент 90329, UA 26.04.2010 C07D них 2,3,5,6-тетрагідро-2,6-ме- них Валентин Петрович, Борисов на изобрете- 498/ тано-4Н-1,3-бензоксазоцин-4- Олександр Володимирович, Коваленко ние (2006.01) тіонів Світлана Сергіївна 459 1-Феніл-4-о-толіламіно-1,5- Зубков Вадим Олексійович, Таран НФаУ Патент 90547, UA 11.05.2010 C07D дигідропірол-2-он, який прояв- Світлана Григорівна, Кізь Ольга Ва- на изобрете- 207/ ляє антиоксидантну активність леріївна, Вороніна Лариса Миколаїв- ние (2006.01), на, Стрельченко Катерина Вікторівна, A61P 39/ Красільнікова Оксана Анатоліївна (2006.01) 460 Магнітокерований рентгено- Левітін Євген Якович, Коваль Алла НФаУ Патент 90577, UA 11.05.2010 A61K 49/ контрастний засіб Олександрівна, Онопрієнко Тетяна на изобрете Олексіївна, Ведерникова Ірина Олек- ние сіївна, Алтухов Олександр Леонідович 461 Застосування поліфенольно- Дроговоз Світлана Мефодіївна, НФаУ Патент на по- 49661, UA 11.05.2010 A61K 36/ го комплексу з суцвіть липи як Дем’яненко Віктор Григорійович, Поз- лезную мо- (2006.01), противиразкового засобу днякова Анастасія Юріївна, Куценко дель A61P 1/ Тетяна Олександрівна, Дем’яненко (2006.01) Дмитро Вікторович, Брусова Світлана Вікторівна 462 Спосіб одержання 1-гідрокси- Ковальов Сергій Володимирович, Ма- НФаУ Патент на по- 49792, UA 11.05.2010 C07C пропан-3-іміноцимарину каревич Іван Фомич, Самура Борис лезную мо- 251/00, Андрійович, Ніколаєв Владислав Олек- дель A61K 31/11, сандрович, Таран Андрій Вікторович A61K 36/00, A61P 9/ 463 Застосування 1-гідроксипро- Ковальов Сергій Володимирович, Ма- НФаУ Патент на по- 49793, UA 11.05.2010 A61K 31/11, каревич Іван Хомич, Самура Борис пан-3-іміноцимарину як засобу лезную мо- A61K 36/00, Андрійович, Ніколаєв Владислав Олек з  кардіотонічною, діуретичною дель A61P 9/ сандрович, Таран Андрій Вікторович та протизапальною активністю № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 464 Застосування 4,3-спіро[(2- Цубанова Наталя Анатоліївна, Штри- НФаУ Патент на по- 49789, UA 11.05.2010 A61K 31/33, аміно-3-ціа но-4,5-дигідр о- голь Сергій Юрійович, Редькін Руслан лезную мо- A61K пірано[3,2-с]хромен-5-он)- Григорович дель 31/403, 5-метил-2’-оксіндолу] як це- A61K ребропротекторного засобу 31/4353, A61K 31/ 465 Похідні 3-арил-2-(діарилгідро- Левашов Дмитро Вікторович, Штри- НФаУ Патент на по- 49889, UA 11.05.2010 A61Р 25/ ксиметил)-4-оксо-3,4-дигідрохі- голь Сергій Юрійович, Шемчук Леонід лезную мо- (2006.01) назоліну, які виявляють проти- Антонович, Черних Валентин Петро- дель судомну активність вич 466 4-Бензиламіно-1-феніл-1,5- Зубков Вадим Олексійович, Таран НФаУ Патент 90523, UA 11.05.2010 C07D дигідропірол-2-он, який прояв- Світлана Григорівна, Кізь Ольга Ва- на изобрете- 207/ ляє анальгетичну та протиза- леріївна, Яковлєва Лариса Василівна, ние (2006.01), пальну активність Шаповал Ольга Миколаївна, Литви- A61P 29/ ненко Ганна Леонідівна Довідкове видання Укладачі:

Коваленко Сергій Миколайович Губін Юрій Іванович Онопрійча Ганна Михайлівна Янгаєва Тамара Григорівна Маслова Тетяна Валеріївна Повстенко Світлана Юріївна Касимова Марина Володимирівна Третьякова Наталія Аріанівна Унтілова Галина Іванівна Федоренко Вікторія Олександрівна НАУКОвІ РОЗРОБКИ НАцІОНАльНОгО фАРмАцЕвТИЧНОгО УНІвЕРсИТЕТУ.

лІКАРсьКІ ЗАсОБИ ДОвІДНИК 1991– За загальною редакцією члена-кореспондента НАН України В.П. Черних  Російською мовою Коректор Н. Ю. Шестьора Комп’ютерне верстання В. Г. Євлахова Дизайн та оформлення обкладинки Б. С. Ємця Формат 6084 1/8. Ум. друк. арк. 33,01.

Тираж 300 пр. Зам. № 855.

Видавець і виготовлювач ТОВ «Золоті сторінки»

вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, Тел./факс (057) 701-0- Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 276 від 12.12.2000 р.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.