авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |

«AZRBAYCAN PESPUBLKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV ADINA AZRBAYCAN MLL KTABXANASI YEN KTABLAR Annotasiyal biblioqrafik gstrici ...»

-- [ Страница 5 ] --

Red. A.mraholu.- B.: ndr, 2005.- II cild.- R99 s.

Rza R. Seilmi srlri: 5 cildd /Rsul Rza;

Trt. ed.

1011.

Ш6 Anar;

Red. A.mraholu.- B.: ndr, 2005.- III cild.- R99 s.

Rza R. Seilmi srlri: 5 cildd /Rsul Rza;

Trt. ed.

1012.

Ш6 Anar;

Red. A.mraholu.- B.: ndr, 2005.- IV cild. R99 335 s.

Rza R. Seilmi srlri: 5 cildd /Rsul Rza;

Trtib ed.

1013.

Ш6 Anar;

Red. A. mraholu.-B.: ndr, 2005.- V cild.- R99 s.

Sadql H. eirdir, qlmdir pnahm mnim...: eirlr 1014.

Ш6 /Hsn Sadql;

Mslhti v trt. Hac Ruhin.- B.:

S16 Adilolu, 2005.- 150 s.

Sahibli. Hsrtin evimin qona olur /fq Sahibli;

1015.

Ш6 Red. M.Yusifqz.- B.: Adilolu, 2006.- S18 s.

Salahl. Bu dnyadan o dnyaya: Poema /amil 1016.

Ш6 Salahl;

Red. lddin ncli;

Nriyyat red. Anar S21 sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 40 s.

Salahl. z kasb komamda bir raam mn: eirlr 1017.

Ш6 /amil Salahl;

Red..ncli;

Nair Q.sabyli.- B.:

S21 irvannr, 2006.- 192 s Salahzad. Xocal xcillri: Poema /lkbr 1018.

Ш6 Salahzad;

Nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 48 s.

S Sarvan S. Gldi qrub: eirlr /Sabir Sarvan.- B.:

1019.

Ш6 Adilolu, 2006.- 52 s.

S Sda O. Yaa, ryim, yaa: eirlr /Oruc Sda;

Red.

1020.

Ш6 A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 166 s.

(2Аз) S Sfa A. Shv edirm blk d?! /Arif Sfa;

n sz mll.

1021.

Ш6 S.Xyal.- B., 2006.- 234 s.

S Sfrov N. n gzl uu: Bdii trcmlr, memuar, 1022.

Ш6 publisistika, msahib, haqqnda yazlanlar /Natiq S42 Sfrov;

Mslhti v nair.Xuduolu;

Trt.

N.bdlrhmanl;

Red. A.Abdulla.- B.: Qanun, 2005. 416 s.

Kitabda grkmli trcmi v redaktor, bnzrsiz insan Natiq Sfrovun (1943-2004) dnya dbiyyatndan evirmlri, qlm dostlar v domalarnn onun haqqnda fikirlri toplanmdr.

Srcuvarl Y. Gl dnyama: eirlr /Yegan Srcuvarl;

1023.

Ш6 Red. Zirddin Qafarl.- B.: Adilolu, 2005.- 148 s.

S Siqlti, F. Qzllr v ahanlr /Firddin Siqlti;

Red.

1024.

Ш6 J.Firddin qz;

lyazmalar toplayan.Firddin olu. S57 B.: Planet-Press, 2006.- 320 s.

ahverdiyeva M. Xalqn Mehriban qz: Poema /Mrym 1025.Ш6 ahverdiyeva;

Red..Heseynolu;

Ryci.Elbrus.- B.:

(2Аз) Qorqud, 2006.- 104 s.

eyda N. eirlr /Ncfqulu By eyda;

Nr hazrl.

1026.

Ш6 N.Mustafayeva;

Red. P. Krimov;

AMEA Mhmmd 39 Fzuli adna lyazmalar nstitutu.- B.: Nurlan, 2006.- s.

Kitaba iki srin qovuuunda yaayb-yaratm az tannan qarabal air Ncfqulu by Mirz Mhmmd Hsn olu eydann lyazma irsindn seilmi eirlri daxil edilmidir.

rifov. Nvli dnyam: eirlr /msddin rifov. 1027.

Ш6 B.: Adilolu, 2006.- 112 s.

irvanl. mrn Firngistan gnlri: eirlr /lihsn 1028.

Ш6 irvanl;

Red. Mzffr kr Mchul;

Nair 66 Q.sabyli.- B.: irvannr, 2005.- 32 s.

irvanl. Snmz ram /lihsn irvanl;

Red.

1029.

Ш6 Mzffr kr Mchul.- B.: irvannr, 2006.- 96 s.

krl Y. hray gdk: eirlr, hekaylr /Yusif 1030.

Ш6 krl.- B.: Tural NPM, 2004.- 232 s.

krova S. Mni qocalmaa qoymur mhbbt: eirlr 1031.

Ш6 /Syyar krova;

Red.. lyasl;

n sz. ml.

95 T.Quliyev.- B.: Adilolu, 2006.- 56 s.

Tanrl F. Gnik: Hekaylr, nallar, povestlr /Fuad 1032.

Ш6 Tanrl;

Red. H. Hacyev.- B.: ADPU, 2005.- 230 s.

T Tanrverdi qz N. Gy hsrti: Nnmin eirlri 1033.

Ш6 /Narus Tanrverdi qz.- B.: Adilolu, 2006.- 60 s.

T Tantkin H. Mqallr /Hatmi Tntkin;

Nair 1034.

Ш6 Q.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 212 s.

T24 Kitaba grkmli alimin mxtlif illrd yazd, nr olunmu v olunmam, mqallr daxildir. Kitabdak siyasi mqallr milli azadlq hrkatnn tarixini aradranlara qiymtli qaynaqdr.

Tbib M. Ruh olmuam /Mikayl Tbib.- B.: Adilolu, 1035.

Ш6 2006.- 194 s.

T Tbrizi Q. Xudafrin: Sem eirlr /Qulamrza Sbri 1036.

Ш6 Tbrizi;

Nr hazrl. v red. V.Sultanl.- B.: Turan evi, Иран 2005.- 392 s.

Т Tbrizi Q.S. Zamann nbzi /Qulamrza Sbri Tbrizi;

1037.

Ш6 Dnya Azrbaycanllarnn laqlndirm uras;

Ana Иран dili fondu;

Trt. edni, nr hazrlayan v red.

T39 Q.Piriyev.- B.: Turan evi, 2006.- 336 s.

Kitabda mllifin mqallri, msahib v xlar, hminin haqqnda yazlan tdqiqatlar v eirlri toplanmdr.

Tbrizi Q.S. Mdriklik flsfsi: Mqallr, msahiblr 1038.

Ш6 v xlar /Qulamrza Sbri Tbrizi;

Trtib edni, nr Иран haz. v red. Q.Piriyev;

Dnya Azrbaycanllarnn laql.

T39 uras, Ana dili fondu.- B.: Turan evi, 2006.- 272 s.

Kitabda Byk Britaniyann Edinburq Universitetinin professoru, air-dbiyyatnas Qulamrza Sbri Tbrizinin Azrbaycann mummilli lideri Heydr liyev v onun siyasi kursunun layiqli davams Prezident lham liyev haqqnda mqallri, msahib v xlar toplanmdr. Kitabda hminin mllifin tarix, dbiyyatnaslq v flsf il bal fikir v mlahizlrini ks etdirn yazlar da yer almdr.

Tbrizi Q.S. Azrbaycann Gneyi: tarixin canl 1039.

Ш6 mnzrlri /Qulamrza Sbri Tbrizi;

ngilis dilindn trc.

Иран ed. S.Cfrova;

Dnya Azrbaycanllarnn T39 laqlndirm uras, Ana dili fondu.- B.: Turan evi, 2006.- 144 s.

Kitaba mllifin uaqlq v Azrbaycann Gneyi v btvlkd ranla bal xatirlri daxil edilmidir.

Tural A. O mnim planetim: eirlr /At Tural;

Red. A.

1040.

Ш6 sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 120 s.

A Trk xalqlar dbiyyat: 4 cildd /Trt. ed. N.

1041.

Ш6 Cfrov.- B.: aolu, 2006.- Cild I: Qdim dvr.- 320 s.

T97 Oxuculara tqdim olunan drdcildlik "Trk xalqlar dbiyyat" trklrin mstqil bir etnos, xalq kimi tarix shnsin xdqlar dvrdn zmanmiz qdr yaratdqlar dbiyyatn saslarn hat edir.

Vahabzad B. Yeni eirlr /Bxtiyar Vahabzad;

1042.

Ш6 Krn Mhmmd dabi-Qaraxanl "Alq”.- Tbriz:

V-15 Akhtar publication, 2005.- 160 s.

Yeddi mhbusun hekaysi: Trcmlr /Trcm edn 1043.

Ш6 R. Ramizoglu.- B.: Qanun, 2006.- 284 s.

Y-42 Kitabda dnya dbiyyatnn grkmli nmayndlrinin povest v hekaylri toplanb.

Yek A. Yurd hsrti ar olur: eirlr /Alxan Yek 1044.

Ш6 hmdli;

Red. S. Qazi.- B.: Nrgiz, 2004.- 220 s.

Y Yek.A. lhamm bu yerlrdn almam /hmdli 1045.

Ш6 Alxan Yek;

Red. S.Qazi.- B.: Nrgiz, 2003.- 155 s.

Y- Yek A. Drd byk olanda: eirlr /Alxan Yek 1046.

Ш6 hmdli;

Red. S. Qazi.- B.: Nurlan, 2006.- 296 s.

Y Yunus. Niy adn, ay bnv: eirlr /jdr Yunus 1047.

Ш6 Rza;

Red. S. Cahangirolu;

.Ftiyalolu.- B.: Nasir, Y-90 2006.- 416 s.

Yurdumun poeziya lngi: Toplu /Trtibi v n szn 1048.

Ш6 ml. L.Mirzyeva;

Red. N.Qhrmanl.- B.: irvannr, Y-91 2006.- 222 s.

Yusifolu R. Dniz sviyysi: Nallar, hekaylr, 1049.

Ш6 povestlr /Rafiq Yusifolu;

Nair Q.sabyli;

Red.

V-92 Z.Xlil.- B.: irvannr, 2005.- 268 s.

Yusifolu S. Mn bir mktub gndr: eirlr /Sabir 1050.

Ш6 Yusifolu;

Red..lyasl.- B.: Adilolu, 2005.- 60 s.

Y- Yzbaov R. Rmz: Publisistik-tarixi yazlar /Rmzi 1051.

Ш6 Yzbaov.- B.: Azrbaycan Universiteti, 2006.- 440 s.

Y-99 Kitabda vtnprvr alim Rmzi Yzbaovun ev arxivindki yazlarn bzilri ap olnumudur. Bu yazlarda milli sart, cmiyytd ba vern haqszlqlara, daltsizliklr qar kskin reaksiya mxtlif janrlarda - mktublar, satirik hekaylr, tarixi xatirlr [v s.] kild z ksini tapmdr.

Zamanl M. Qayt dalara: eirlr /Mirsyyaf Zamanl;

1052.

Ш6 Red..Aalarov;

n sz ml..Mmmdli.- B.:

Z-27 Adilolu, 2006.- 146 s.

Zavall Z. Vtn qaydn, knd cavanlar!: eirlr 1053.

Ш6 /Zlfli Zavall;

Red. R.Cfrov.- B.: Azrbaycan, 2006. Z34 264 s.

Zeynal F. Araz eirimdir mnim /Fsat Zeynal;

Red.

1054.

Ш6 A.sabyli;

Rssam.Mehdiyev.- Bak.: irvannr, Z-43 2006.- 200 s.

Zeynalolu. Xalqm mnim: eirlr /blft 1055.

Ш6 Zeynalolu;

Red.. smaylov.- B.: Diplomat, 2005.- Z-43 s.

Zrif. Snsiz sninl /Zrif;

Trtib edni v red. Firuz 1056.

Ш6 Nadir.- B.: Thsil, 2006.- 192 s.

Z- Zvnl Z. Qlbim salma xal, gl: Poema /Zhrab 1057.

Ш6 Zvnl;

Red. S.Klbixanl;

Nair T.Vlixanl.- B.:

Z79 Mtrcim, 2006.- 304 s.

Zlfqarolu S. ryimdn gln szlr: eirlr /Srxan 1058.

Ш6 Zlfqarolu;

Red. N. bdlrhmanl.- B.: Qanun, 2006. Z94 120 s.

1059. Александрова Е. Песни Суламити: Стихи. Графика Ш6 /Елена Александрова;

Фото В. Гульева.- М.: Королёв, 2005.- 71 с.

Андреева Е. Ухожу в девятнадцатый век: Стихи 1060.

Ш6 /Елена Андреева;

Авт. предисл. Александр Хакимов. (2=Р) Ставрополь: СГУ, 2002.- 32 с.

Ахмед А. Оборванная жизнь: Повесть и рассказы 1061.

Ш6 /Али Ахмед.- Б.: Чашыоглы, 2001.- 204 с.

В книгу включены избранные рассказы и повесть автора. В них отражены отдельные моменты судьбы человека: любовь к жизни и человеку, иногда потерянные мечты, трагические оборванные жизни.

Ахундова Э. Стеклянный дворец: Политический 1062.

Ш6 детектив /Эльмира Ахундова;

Лит. ред. Л.Лаврова;

Художник А.Алекперов.- Б.: Юрд, 2006.- 474 с.

В ночь со 2 на 3 января 1993 года в Баку был застрелян заместитель начальника Управления по борьбе с терроризмом и бандитизмом МВД Республики Алекпер Аскеров. 26 апреля 1993 года в собственном подъезде был убит начальник Бакинского Военно-морского училища, контр адмирал Эдуард Гусейнов. эти два убийства составляют основу романа-расследования с острым детективным сюжетом.

Бабаева Э. О вечном. Царь души человека Иусус 1063.

Ш6 Христос /Элаза Бабаева.-Б.: Джума, 2006.- 305 с.

Белов С. Круг жизни. Избранное: Лирика /Сергей 1064.

Ш6 Белов.- М.:СИП РИА, 1999.-65 с.

(2=Р) Белов С.А. Две тайны: Лирика /Сергей Белов.- М.:

1065.

Ш6 СИП РИА, 2000.- 36 с.

Белов С.А. Пробуждение земли: Стихи /Сергей 1066.

Ш6 Белов;

Рисунки Е.А.Александрова.- М: СИП РИА,2002.- 32 с.

Богатырёва Л. Отдушина: Стихи /Людмила 1067.

Ш6 Богатырёва;

Ред. Е.Искендерзаде.- Б.: Вектор, 2006. (2Аз) 135 с.

7- Вагифкызы К. В огне любви сгорая /Кямаля-Сада 1068.

Ш6 Вагифгызы;

Ред. Я.Кандова, М.Садыхова, Т.Исаева;

Художник Р.Азовский.- Б.: Ширваннешр, 2005.- 160 с.

Горбачева Н. Боль моя, Россия: Страницы лирики 1069.

Ш6 /Наталья Горбачева.- М.: Королев, 1999.- 150 с.

Горбачева Н. По страницам семейных архивов:

1070.

Ш6 Мемуары. Лирика /Наталья Горбачева.- М.: СИП РИА, 2001.- 96 с.

Горбачева Н. Страницы лирики: И чуда жду 1071.

Ш6 /Наталья Горбачева.- М.: СИП РИА,2001.- 176 с.

Горбачева Н. Страницы лирики: Всем новым, всем 1072.

Ш6 грядущим поколениям /Наталья Горбачева.- М.:СИП РИА,2001.- 56 с.

Горбачева Н. Страницы лирики: Город моей любви:

1073.

Ш6 Повесть. Стихи /Наталья Горбачева.- М.: СИП РИА, 2003.- Кн. 8-ая.- 60 с.

Горбачева Н. Страницы лирики: И сколько б ни 1074.

Ш6 прошло столетий /Наталья Горбачева.- М.: СИП РИА, (2=Р) 2003.- 84 с.

Горбачева Н. Страницы лирики: Обниму необьятное:

1075.

Ш6 Стихи /Наталья Горбачева.-М.: СИП РИА, 2003.- с.

Горчинский В. Под знаком рыбы: Стихи /Виталий 1076.

Ш6 Горчинский.- М.: 4-й филиал Воениздата, 2000.- 87 с.

(2=Р) Градовская Е.В. Katharsis: Поэзия /Елена 1077.

Ш6 Градовская.- М.: Ольга, 2003.- 67 с.

Гусейнов А. Мы родом из Баку: Повесть /Абдул 1078.

Ш6 Гусейнов.- М.: Оверлей, 2005.-124 с.

Предлагаемая вниманию читателей повесть "Мы родом из Баку" о Великой Отечественной войне, участником которой являлся и сам автор. Эта повесть о фронтовой жизни одной роты, солдаты и командиры которой воевали и умирали за Родину.

Дворников В. Поговорим..: Стихи /Вячеслав 1079.

Ш6 Дворников.- М, 2002.- 319 с.

День поэзии 2000: Сборник /Редкол. П. Ульяшов 1080.

Ш6 (сост.) и др.- М.: Рус. мир, 2001.- 382 с.

Настоящее издание занимает особое место в ряду ежегодников "День поэзии" по своей хронологии оно венчает ХХ век. Отсюда и некоторые его особенности: представлены не только ныне живущие поэты Москвы, Подмосковья, других регионов России, но и ушедшие от нас авторы, произведения которых написаны в период с 1900 по 2000 г. знакомые и любимые многими строки.

Искендерзаде Э. Краски времен: Поэмы /Элчин 1081.

Ш6 Искендерзаде;

Переводы М.Векилова, С.Гейдарова, И.Ловковой.- Бишкек, 2005.- 60 с.

Комарова О. Кавказская тетрадь: Лирич.

1082.

Ш6 стихотворения и поэмы /Ольга Комарова;

Художник В. Дудаков.- М.: Путь, 1996.- 108 с.

Комарова О. Песенные пророчества. Лирические 1083.

Ш6 стихотворения: Стихотворения и поэмы /Ольга Комарова.- М: Путь, 1996.- 140 с.

Комарова О. Славянские ключи: Стихотворения и 1084.

Ш6 поэмы /Ольга Комарова.- М.: Путь, 1997.- 132 с.

Крылова М.В. Нитка жемчуга: Стихи. Верлибры.

1085.

Ш6 Проза /Маргарита Крылова.- М.: Путь, 1999.- 123 с.

Литвинова А. Второй раз не воскреснешь: Повесть 1086.

Ш5 /Анна и Сергей Литвиновы.- М.: ЭКСМО, 2002.- с.

Литературное объединение им. Новикова-Прибоя:

1087.

Ш6 Прибой: Сборник стихов.- М.: Королёв, 2005.- Книга 1.- 309 с.

В этот том вашли стихи, проза литераторов подмосковного наукограда, а также произведения гостей нашего литобъединения, близких нам по духу и устремлениям.

Литературное объединение им. Новикова-Прибоя:

1088.

Ш6 Литературный Королев: Стихи.- Москва: СИП РИА, 2001.- Книга 2.- 20 с.

В этот том вошли стихи, проза литераторов подмосковного наукограда, а также произведения гостей нашего литобъединения, близких нам по духу и устремлениям.

Лятифхан Г. Дочери рода моего: Не умирай, пока 1089.

Ш6 живешь... /Гюльшан Лятифхан;

Ред. У. Ахмедова;

Худ. М. Аллахвердиев.- Б.: Гаранфил, 2006.- 528 с.

Роман посвящен жизни азербайджанской семьи на протяжении трех поколений. Основное действие романа" Дочери рода моего" происходит в переломный момент нашей истории- восьмидесятые девяностые годы двадцатого столетия. Несмотря на все превратности судьбы, герои книги одерживают нравственную победу.

Микеладзе Г. Мое время /Галина Микеладзе.- Б.:

1090.

Ш6 Адильоглы, 2006.- 372 с.

Мир Джалал. Манифест молодого человека: Повесть 1091.

Ш6 и роман /Мир Джалал;

Перевод с азербайджанского;

Ред. и сост. Ариф Ибрагимов.- М.: Глобус, 2006.- с.

Книга издана по заказу Литературного Фонда Азербайджана и при участии Международного Литературного Фонда и посвящена столетию со дня рождения выдающегося азербайджанского писателя, ученого-литературоведа, педагога Мир Джалала.

Москаленко А. Оглянись на небо: Книга 1092.

Ш6 стихотворений /Александр Москаленко.- М: Infinity, 2004.- 64 с.

1093. Москаленко А. Проблемы перевода: Книга Ш407 стихотворений /Александр Москаленко.- М.: Infinity, 2006.- 90 с.

Моэм С. Человек со шрамом и другие рассказы 1094.

Ш6 /Aдаптация текста слов Г.К.Магидсон- Степановой. (4Вл) M.: 2006.- 144 с.: ил.

Мудрость веков. Россия /ОЛМАмедиагрупп;

Авт. 1095.

Ш5 сост. А.Ю. Кожевников, Г.Б. Линдберг.- СПб.: Нева, (2=Р) 2006.- 572 с.

В сборнике представлено более 3000 афоризмов, изречений, высказываний известных отечественных писателей, философов, ученых, политиков, деятелей культуры и искусства, составляющих сокровищницу русской мысли.

Современная литература народов России: Проза. 1096.

Ш6 М., 2005.- Кн. 2.- 476 с.

(2=P) В книгу включены произведения, написанные и опубликованные по преимуществу в последние два десятилетия.

Сытин А. Когда всплывает и пронзает слово...:

1097.

Ш6 Поэтич. сборник /А. Сытин, И. Блохин, В. Ткаченко. (2=Р) М.: Изд-во Ун-та Дружбы Народов, 1990.- 97 с.

Чудновская А. Ваш миллион: Абсолютно правдивые 1098.

Ш6 рецепты успеха /А. Чудновская.- М.: Эксмо, 2006.- (2=Р) с.

Хотите иметь миллион? Вы удивитесь, но способов заполучить его не так много. Однако выбрать правильное направление движения подчас труднее, чем следовать ему.

“Wahed”, mich zu unreif verkauft. Ausgewahite, 1099.

Ш6 bersetzte Gedichte aus Aseriwerk von: Ali Aga Wahed. Berlin: Ute Mietag, 1999.- 260 s.

Nizami. (Gen tschai.li). In 4 sprachen, in 1100.

Ш6 schriftzeichem /Ilias Nizam.- Berlin: Ute Mitag, 1998. 162 s.

Schahriar M.H. Ausgewahlte bersetzte gedichte von 1101.

Ш6 /M.H. Schahriar.- Berlin: Ute Mietag, 1995.- 177 p.

Иран Tahersade A.A. “Sabir”. “Hop Hop Nameh”.

1102.

Ш6 Ausgewahite, werk des dichters /Ali Akbar Tahersade. Berlin: Ute Mietag, 1999.- 183 s.

lhan A. Ben sana mecburum: iir /Attila lhan. 1103.

Ш6 stanbul: Kltr Yayinlari, 2005.- 156 s.

(5Т) lhan A. Byle bir sevmek: iir /Attila lhan.- stanbul:

1104.

Ш6 Kltr Yayinlari, 2004.- 168 s.

(5Т) lhan A. Duvar: iir /Attila lhan.- stanbul: Kltr 1105.

Ш6 Yayinlari, 2003.- 189 s.

(5Т) lhan A. Kimi sevsem, sensin...:iir /Attila lhan. 1106.

Ш6 stanbul: Kltr Yayinlar, 2004.- 124 s.

(5Т) lhan A. Korkunun kralligi: iir /Attila lhan.- stanbul:

1107.

Ш6 Kltr Yayinlari, 2004.- 175 s.

(5Т) lhan A. O karanlikta biz: Roman /Attila lhan.- Ankara:

1108.

Ш6 Bankasi Kltr Yayinlari, 2003.- 484 s.

(5Т) 1109. lhan A. Tutuklunun gnl: iir /Attila lhan. Ш6 stanbul: Kltr Yayinlari, 2002.- 176 s.

(5Т) lhan A. Yaak sevimek: iir /Attila lhan.- stanbul:

1110.

Ш6 Kltr Yayinlari, 2003.- 118 s.

(5Т) lhan A.Yamur Kaai: iir /Attila lhan.- stanbul:

1111.

Ш6 Kltr Yayinlari, 2002.- 87 s.

(5Т) Kzeci S. Kerkk airleri(rak Trkmen airleri) 1112.

Ш6 /Semsettin Kzeci.- Ankara: DGTYB Trkiye (5Т) Koordinatrl, 2006.- I Cilt.- 623 s.

Yavuzcan M.G. nsani ynlendiren evrensel dogrular 1113.

Ш6 /Mehmet Gngr Yavuzcan.- Ankara:2000.- 125 s.

(5Т) Yildirimolu A. Benim renper babam /Ali 1114.

Ш6 Yildirimolu.- stanbul: Basim, 2005.- 336 s.

(5Т) Yildirimolu A. Kalem ile Ak ve Kavga: Sovyet 1115.

Ш6 Azerbaycan`inda haysiyet ve adalet uruna yaami bir (5Т) gazetcinin hikayesi /Ali Yildirimolu.-stanbul: Basim, 2005.- 567 s.

Yilmaz D. Grbt yollari /Davut Yilmaz.- Baki:

1116.

Ш6 “Adilol”, 2006.- 83 s.

(5Т) Aghazada A. My grandmother Jeyran: stories /Azdhar 1117.

Ш6 Aghazada.- B.: Mtarcim, 2005.- 40 p.

Atlaeva O. Ariadna ou flammes sur l’extreme-orien 1118.

Ш6 /Olga Atlaeva.- Paris: YMCA- Press, 1998.- 208 p.

(4Фр) Auteuil D. Il a fait l’idiot a la chapelle: Dessins de sempe 1119.

Ш6 /Daniel Auteuil.- Paris: Archimband, 2002.- 113 p.

(4Фр) Autie D. Le clavier bien tempere: Roman /Dominique 1120.

Ш6 Autie.- Paris: Michel de Maule, 2004.- 264 p.

(4Фр) Balzak H. de. Voyage de Paris a Java. Paris /Honore de 1121.

Ш6 Balzak.- Les editions du pacifique, 1995.- 52 p.

(4Фр) Bentegeat H. La transsiberienne: Roman /Herve 1122.

Ш6 Bentegeat.- Paris: Plon, 2000.- 216 p.

(4Фр) Berton B. Pirates: Roman /Benjamin Berton.- Mayenne:

1123.

Ш6 Gallimard, 2004.- 363 p.

(4Ф) Besson P. Solderie /Patrick Besson.- Barcelone: Mille et 1124.

Ш6 une Nuits, 2004.- 219 p.

(4Фр) Bolecka A. Mon cher Franz /Anna Bolecka;

Trad.du 1125.

Ш6 polonais par Bord C.H. et Jezewski Ch.- Paris: Sabine (4По) Wespieser, 2004.- 538 p.

Bongrand C. L’enfant du Bosphore: Roman /Caroline 1126.

Ш6 Bongrand.-Paris: Robert Laffont, 2004.- 458 p.

(4Фр) Bourdin F. Le Choix d’une femme libre: Roman 1127.

Ш6 /Franoise Bourdin.- Paris: 2004.- 297 p.

(4Фр) Bourdouxhe M. Le femme de gilles: Roman /Madeleine 1128.

Ш6 Bourdouxhe.- Tierce: Actes sud, 1985.- 154 p.

(4Фр) Buisson J.-C. Il s’appelait Vlassov: Roman /Jean 1129.

Ш6 Christophe Buisson. -Paris: JC Lattes, 2001.- 266 p.

(4Ф) Daudet A. Recits de chasse /Alphonse Daudet. 1130.

Ш6 Bridgeman-Giraudon: Bernard Giovanandeli editeur, (4Фр) 2003.- 253 p.

Deon M. La chambre de ton pere. Recits /Michel Deon. 1131.

Ш6 Mayenne Gallimard, 2004.- 132 p.

(4Ф) Dumas A. La San Felice /Alexandre Dumas.- Barcelone:

1132.

Ш6 Fabbri, 2004.- tom I.- 314 p.

(4Фр) Dumas A. Le Chevalier de Maison-Rouge /Alexandre 1133.

Ш6 Dumas.-Barcelone: Fabbri, 2004.- 382 p.

(4Фр) Dumas A. Les mille et un fantomes le chateau d’eppstein 1134.

Ш6 histoire d’un mort racontee par lui-meme: Contes (4Фр) fantastiques I /Alexandre Dumas.- Barcelone: Fabbri, 2004.- 315 p.

Kadare I. Vie, jeu et mort de Lul Mazrek /Ismail 1135.

Ш6 Kadare.- Parsi: Fayard, 2004.- 317 p.

(4Фр) London J. The Sea-wolf /Jack London;

ntroduction by 1136.

Ш6 Gary kinder by Christopher Gair.- New York: Modern Library, 2000.- 294 p.

London J. The Sea-wolf /Jack London;

ntroduction by 1137.

Ш6 Gary kinder by Christopher Gair.- New York: Modern Library, 2000.- 294 p.

Luminet J.-P. Asteroide /Jean-Pierre Luminet.- Paris:

1138.

Ш6 Cherche Midi, 2002.- 271 p.

(4Фр) Mann T. Tonio Krger: Recits /Thomas Mann.- Paris:

1139.

Ш6 Stock, 2004.-242 p.

(4Ф) Maupassant G. De. Contes parisiens: textes choisis, 1140.

Ш6 presentes et annotes par Marie-Claire Bancquart /Guy De (4Ф) Maupassant.- Paris: Le livre de Poche, 2004. - 957 p.

Paysages d`Eros.- Mayenne: Gallimard, 2003.- 175 p.

1141.

Ш (4Фр) Plass C. Charlotte Bronte. (Critical Issues) /Carl Plass.– 1142.

Ш6 New York: Palgrave Macmillan, 2004.- 190 p.

Rustamkhanli S. My road of life /Sabir Rustamkhanli. 1143.

Ш6 B.: Ganun, 2005.- 493 p.

Sand G. Le compagnon du tour de France /George 1144.

Ш6 Sand.- Paris: Le livre de Poche, 2004.- 607 p.

(4Фр) Visions /Revisions: essays on nineteenth century French 1145.

Ш6 culture /Ed.by Malcolm Cook and James Kearns.- Bern:

(4Фр) Peter Lang, 2003.- 330 p.

Vittorini E. Diario on pubblico /Elio Vittorini.- Milano:

1146.

Ш6 Tascabili Bompiani, 1957.- 454 p.

(4 Ит) Westmacott M. (Agatha Cristie). Portrait inacheve 1147.

Ш6 /Mary Westmacott. -Paris: Le livrede Poche, 1983.- p.

Zografou M. Moon /Marina Zografou.- Athens:

1148.

Ш6 Copyright, 1996. -329 p.

Грец Zografou M. Nights of escutcheons /Marina Zografou. 1149.

Ш6 Athens: Frosso Balaoura, 1985. 1 34 p.

(4 Гр) Zografou M. Streams of rhapsody /Marina Zografou. 1150.

Ш6 Athens: Copyright, 1996.- 309 p.

Грец Zografou M. Symphony of the stars /Marina Zografou. 1151.

Ш6 Greece: Govostis, 1996.- 341 p.

Грец Zografou M.P. A review poems /Marina P.V.- Madras:

1152.

Ш6 Pammal, 1998. -61 p.

(4) Zografou M.P. A review poems /Marina P.V.- Madras:

1153.

Ш6 Pammal, 1999. -75 p.

Сaroutch F.Y. L’homme de feu: Giordano Brauno:

1154.

Ш6 Roman /Francesca Y. Сaroutch.- Paris: Pygmalion, 2003.- 37 p.

Сastillon C. La Reine Claude: Roman /Claire Сastillon. 1155.

Ш6 Barcelone: Stock, 2002.- 188 p.

Uaq dbiyyat Amanova S. nsan iz qoyur: eirlr, nallar, pyeslr 1156.

Ш9: /Solmaz Amanova;

Red.Y.Krimov;

Trc. S.Nuruqz;

A67 Ms. Fikrt Qoca, Aydn Aslanov, Turan Hseynova, Yuliya Muxanova.- B.: Oskar, 2004.- 272 s.

Heydr liyevin ziz xatirsin hsr edilmi "nsan iz qoyur" kitab bdii albomdur. Tannm rssamlarn kdiklri killrin v tablolarn sujetin uyun eirlr, nallar v pyeslr yazlb. Kitabda Azrbaycan xalqnn zngin mdni irsi daxil edilib.

Bayram K. Karvan yolu /Kamal Bayram.- B.: Nurlan, 1157.

Ш9 2006.- 368 s.

B32 Kitabda mxtlif ya sviyyli uaqlar n eirlr, tapmacalar, nallar, shnciklr [v s.] verilib.

sabyli Q. Bir qaryla bir qoca dingilim-fs oynar gec:

1158.

Ш9 Hekaylr /Qm sabyli;

Red. Anar sabyli;

Rssam 74.Mehdiyev.- B.: irvannr, 2006.- 48 s.

sabyli Q. Samur at minir: Yumor /Qm sabyli;

Red.

1159.

Ш9 Anar sabyli;

Rssam lqar Mehdiyev.- B.: irvannr, 74 2006.- 40 s.

Kitabi-Dd Qorqud. krk v Skrk. Qantural v 1160.

Ш9 Selcan xanm. Basatn Tpgz ldrmsi: Uaqlar K76 n uyunladrlm variant /Red. T.Krimli.-B.: Sabah, 2001.- 40 s.

Qdrtolu. Mlikmmmd: Eyni adl naln 1161.

Ш9 motivlri sasnda /irmmmd Qdrtolu;

Red.

Q-96 H.Arzulu.- B.: Adilolu, 2006.- 50 s.

Mmmdova R. Gll-kpnkli ba: eirlr, hekaylr 1162.

Ш9 /Rfiq Mmmdova;

Red. A.sabyli;

Nair Q.sabyli. M51 B.: irvannr, 2006.- 64 s.

Muradl M. Mnviyyat dnyasndan uaqlara rman 1163.

Ш9 /Murad Muradl;

Mslh.. fndi;

Red. Xalid.- B.:

M84 Adilolu, 2005.- 44 s.

Азербайджанские народные сказки /Пер. и сост. А.

1164.

Ш9 Ахундова;

Худож. Эльчин Мамедов.- М.: Изографус, 2004.- 207 с.

В сборник вошли волшебные, бытовые и героические сказки азербайджанского народа.

Большая Детская Энциклопедия: Биология /Гл.

1165.

Ш9 ред. и сост. К. Люцис.- М.: Рус. Энцикл.

Товарищество, 2003.- 733 с.

Очерки ведущих специалистов и богатый иллюстрированный материал тома в увлекательной форме знакомит читателя с многообразным миром животных, грибов и растений.

Мухаммед А. Рассказы для малышей /Ага 1166.

Ш9 Мухаммед;

Пер. с лезгинского и ред. Маис Вида.- Б.:

Ширваннешр, 2006.- 84 с.

Пирогланова О. Пёстрая лужайка: Сказки для детей 1167.

Ш9 младшего, дошкольного и младшего школьного (2Аз) возраста /Офелия Пирогланова;

Гл. ред. Дмитрий Горьев;

Ред. Рафаэль Велиев;

Дизайн обложки С.Перченок.- Б.: Карат, 2003.- 34 с.

Хакимов А. Ничего страшного!: Сказка для 1168.

Ш9 небольших детей, а также их родителей /Александр Хакимов.-Ставрополь: СГУ, 2003.- 51 с.

ncsnt Tsviri incsnt 1169. Каталог произведений изобразительного искусства Щ105 из частных венгерских коллекций – М.: “Рудомино”, 2003.- 172 с.

1170. Kunst der mechanik: die phantastischen Erfindungen Щ103 des Salomon de Caus.- Leipzig: Janos Stekovics verl., 2003.- 175 p.

1171. Positioning in the reality of Europe: Art from Poland, the Щ103 Czech Republic, Slovakia and Hungary /Catalogue I Texts 2005-2006. + Catalogue II Texts 2005-2006. Tokyo: The National Museum of Art, 2005.- 221 p.

1172. The restoration of Borobudur.– Paris: UNESCO, 2005. Щ101 288 p.

Dekorativ incsnt 1173. Tayeva R. Azrbaycan xalas mitd /Rya Щ126 Tayeva;

Red. R.fndiyev, T.Bnyadov;

Ry.

T16 T.Bayramov;

Bdii trt. T.Qoru;

Ltif Krimov adna Azrbaycan Xalasi v Xalq Ttbiqi Snt Dvlt Muzeyi.- B.: eyx Sfi, 2006.- 120 s.

"eyx fi" Mhdud Msuluyyti Cmiyytinin dstyi il nr olunan bu kitabda btn briyytin nadir incilrindn olan Azrbaycan xalalar etnomdni tarixi kontekstind aradrlr, xalalarn maddi mdniyytin vzsis elementlrindn biri kimi azrbaycanllarn adt nnsind v mitind rolu, hmiyyti gstrilir.

Coaldrake W.H. The way of the carpenter: tools and 1174.

Щ Japanese architecture /William H. Coaldrake.– New York: Weatherhill, 1999.- 204 p.

Rsm zimzad zimin xsi arxivi /Nr hazrl.

1175.

Щ14 M.Mmmdova;

Red. M.Adilov;

AMEA Mhmmd 99 Fzuli adna lyazmalar nstitutu.- B.: Nurlan, 2006. 130s.

Kitabda grkmli xalq rssam, mollansrdini zim zimzadnin hyat yolundan, yaradclnn myn hisssindn, xatir v mktublarndan bhs edilir.

1176. Anna Laotari- Gritzala: International pioneer research Щ145 study pedagogical coordination.– Athens, 2006.- 241 p.

1177. Blendung S., Segen J. Rembrandt im contrast /Simsons Щ145 Blendung, Jakobs Segen;

Ed. Gregor J.M.Weber. Munchen: Hirmer Verlag, 2005.- 95 s.

Remnic D., Martin S. Close Up: portraits 1998- 1178.

Щ145 /David Remnic,. Schoeller Martin.– New York: teneues, 2004. – p.

Qrafika 1179. Haczad B. 100 illik karikatura tariximiz /Bayram Щ156 Haczad.- B.: Sda, 2005.- 231s.

H14 Kitab- 100 ilin Azrbaycan karikaturas haqqnda n son v hatli mnbdir. Bu kitab Azrbaycan Karikatura Rssamlar Birliyinin karikaturasevnlr yubiley hdiyysidir.

Fotokil 1180. Челябинская область в фотографиях, 1900- 1920:

Щ163 Фотоальбом= Chelyabinsk region in photos, 1900 1920.- Челябинск: Каменный пояс, 2000.- 305 с.

Эта книга открывает редкую возможность через документальные фотографии разных десятилетий увидеть события и главных действующих лиц прошлого.

1181. Челябинская область в фотографиях, 1920- 1940:

Щ163 Фотоальбом=Chelyabinsk region in photos, 1920- 1940. Челябинск: Каменный пояс, 2001.- 356 с.

Эта книга открывает редкую возможность через документальные фотографии разных десятилетий увидеть события и главных действующих лиц прошлого.

1182. Челябинская область в фотографиях, 1940-1960:

Щ163 Фотоальбом=Chelyabinsk region in photos, 1940- 1960. Челябинск: Каменный пояс, 2002.- 343 с.

В альбом вошли фотографии фотокорреспондентов ТАСС, районных и областных газет, из архивных и музейных собраний городов Челябинской области, отражающие события 60-70 -х гг. ХХ в.

1183. Челябинская область в фотографиях, 1960-1980:

Щ163 Фотоальбом= Chelyabinsk region in photos, 1960 1980.- Челябинск: Каменный пояс, 2003.- 431с.

В альбом вошли фотографии фотокорреспондентов ТАСС, районных и областных газет, из архивных и музейных собраний городов Челябинской области, отражающие события 60-70 -х гг. ХХ в.

1184. Челябинская область в фотографиях, 1980- 2000:

Щ163 Фотоальбом= Chelyabinsk region in photos, 1980 2000.- Челябинск: Каменный пояс, 2004.- 372 с.

Эта книга открывает редкую возможность через документальные фотографии разных десятилетий увидеть события и главных действующих лиц прошлого.

1185. Gmen. Trk fotografilar ktuphanesi 40 /lyas Щ164 Gmen.- stanbul: Baski-Cilt, 2006.- 48 s.

White night. – Gottingen;

Steidl, 2005. - 70 p.

1186.

Щ Musiqi Abbasova. Bstkar Zakir Barovun yaradcl.

1187.

Щ31 Sntnaslq еim. nam. dr.: 17.00.02 /rad Abbasova;

(2А) Bak Musiqi Akademiyas.- B., 2006.- 26 s.

A Babayeva H. Snsiz sninl /Hcr Babayeva;

Red. Tofiq 1188.

Щ31 Abdin.- B.: Adilolu, 2006.- 234 s.

B13 Kitabda mllif musiqinas Elxan Babayevin i dnyas, onun haqqnda fikirlr verilmidir.

Bakxanov Tofiqin "Trk srlri"nin ifalq 1189.

Щ31 xsusiyytlrin dair (5 sayl "Trk sonatas", "Trk B20 rapsodiyas", "Kuzey Kbrs" fsillri, "Kuzey Kbrs" sitas, "Trk ezgileri"): Metodik tvsiylr /Trt.

H.N.liyeva;

Elmi red. G.A.Abdullazad;

Ry. T..

Atakiiyeva, F.hmdbyova;

Azrbaycan Resp. Thsil Prob. n-tu;

Bak Musiqi Akademiyas.- B., 2006.- 35 s.

Bakxanov Tofiqin skripka v fortepiano n 9 sayl 1190.

Щ31 sonatasnn interpretasiya prinsiplri: Metodik tvsiylr B20 /Trt. H.N.liyeva;

Elmi red. G.A.Abdullazad;

Ry.

T..Atakiiyeva, F.hmdbyova;

Azrbaycan Respublikasnn Thsil Problemlri n-tu;

Bak Musiqi Akademiyas.- B., 2006.- 9 s.

Blbl-vokal sntinin zirvsidir /Trt. Blbln 1191.

Щ31 Memorial Muzeyinin Kollektivi;

Nair S.liyeva;

B96 Rssam- dizayner A.Hseyn.- B.: aolu, 2006.- s.

Kitab Azrbaycan professional vokal sntinin banisi maestro Blbln hyat v yaradclna hsr edilmidir.

Kitaba Blbln masirlrinin xatirlri, hmkarlarnn rk szlri, dostlarnn mktublar, Blbln memorial muzeyinin fondundan gtrlm fotokillr v sndlrin sli daxil edilmidir.

Elxanqz A. Masir dvrn solfecio sistemlri: Drslik 1192.

Щ31 /Aynur Elxanqz;

Elmi red. G.A.Abdullazad.- B.:

E46 Adilolu, 2006.- 160 s.

Kitabda solfecio sistemlrinin thlilini edrkn, onlarn hmiyytli chtlrin daha ox stnlk verilir, sasn Azrbaycan musiqinaslna praktiki chtdn mlum v aprobasiya olunan sistemlr yaxn elementlri tdqiq etmy alblar. Bu kitab mllif atas Elxan Babayevin ziz xatirsin ithaf edib.

Faseh R. Azrbaycan muamlarnda sz v musiqinin 1193.

Щ31 laqsi /Ramiz Faseh;

Ry..Eyvazova, A.sdullayev, F23 R.H.mrani.- B.: raq, 2004.- 140 s.

Kitabda Azrbaycan muam sntindn v sntkarlarnda, bugnk muamdan, onun problemlrindn bhs edir.

Hacbyova. Snt fdailri...Hacbyovlarn musiqi 1194.

Щ31 dnyas: Drs vsaiti /lviyy Hacbyova;

Elmi red.

H14 G.Abdullazad;

Bak Musiqi Akad.- B., 2006.- 112 s.

Grkmli folklorunas alim, filologiya elmlr doktoru, professor Vaqif li olu Vliyevin ziz xatirsin hsr edilir.

Hseynova E. Azrbaycan xalq musiqisi rus musiqi 1195.

Щ31 xadimlrinin tdqiqatlarnda. Sntnaslq еlm. nam.

H98 dr.: 17.00.02 /Ellada Hseynova;

Azrbaycan Dvlt Mdniyyt v ncsnt Universiteti.- B., 2006.- 24 s.

Orta ixtisas musiqi mktb-studiyasnn 25 illik 1196.

Щ31 yubileyin hsr olunmu uaq musiqi festival /Trtib ed.

O-57 S.Mmmdova, G.Abdullayeva, N.Frzliyeva v b.;

Bak Musiqi Akademiyas;

Orta ixtisas musiqi mktb studiyas.- B.: Adilolu, 2006.- 105 s.

Kitab fortepiano, bstkarlq, simli altlr, nfs v zrb altlri, xalq al altlri, xanndlr, vokal blmlrin blnrk mktb-studiyada thsil alan agirdlr haqqnda qsa bioqrafik mlumat verir.

Saylov. Alim deyil, almdi bu! /lirza Saylov, 1197.

Щ31 P.Xlilov;

Red. S.Osmanolu.- B.: Araz, 2002.- 160 s.

S28 Yetidirdiyimiz nadir sntkarlardan biri d haqqnda sz admz hm doma yurdumuzda, hm d onun hdudlarndan ox-ox knarlarda snt mczlri yaradan, muam dnyasnn sultan saylan Alim Qasmovdur.

irinov S.. Acabdi musiqiilri /Seyid rf nvr 1198.

Щ31 olu irinov;

Red. S.Aayev.- B.: Avropa, 2006.- 120 s.

61 Kitabda dahi bstkar zeyir Hacbyovun hyat v yaradclndan danlr. Acabdi torpanda gz ab zeyir bulandan su in xanndlr, musiqiilr haqqnda mlumat verilir.

Tofiq Bakxanov-musiqi dnclri /Trt. ed. Hkm 1199.

Щ31 liyeva;

Red. F.Xalqzad.- B.: Elm, 2006.- 208 s.

B20 Kitab Tofiq Bakxanovun yaradclndan bhs edir.

Kitabn 1-ci blmsi T.Bakxanovun mxtlif mtbuat shiflrind drc olunan yazlar: Azrbaycan musiqi xadimlri, ifalar, airlri v musiqi festivallarndak uurlu xlarndan bhs edn mqallrdn ibartdir. 2 ci blmsi is mxtlif mlliflrin T.Bakxanov haqqnda mxtlif vaxtlarda, eyni zamanda yaradclnn 55, anadan olmasnn 75 illiyi il bal mtbuat shiflrind drc olunan yazlarndan ibartdir.

Kitabdak mqallr 2004-2006-c illri hat edir.

Teatr 1200. Babullaolu S. Haziran`da okunan nemeler /Selim Щ313 Babullaolu;

eviren Yasemin Bayer.- stanbul: Telos, 2006.- 79 s.

Qasmov H.. Teatr tnqidisi kimi: Metodik vsait 1201.

Щ33 /Hac brahim Qasmov;

Red. R.K. Sadqov;

Ryilr Q25.Q.Vliyev, A.A.Talbzad;

Azrbaycan Respublikas Thsil Problemlri nstitutu, Azrbaycan Dvlt Mdniyyt v ncsnt Universiteti.- B.: Mtrcim, 2006.- 52 s.

Kitabda Hac brahim Qasmovun bir ox tamaalara dair resenziyalarla etdiyi xlarda aktyor oyununa, shn trtibatna, rejissor iin z mnasibtini bildirib.

Аманова С. Анатомический театр: Пьесы, сказки, 1202.

Щ33 легенды /Солмаз Аманова, В.Шадлинский.- Баку:

Оскар, 2006.- 136 с.

В книгу вошли пьесы, сказки, легенды, написанные на анатомическую тему. Издание поможет быстрее усвоить курс анатомии.

1203. Мамедова Р. Из истории азербайджанского Щ335 музыкального театра /Рена Мамедова.- Б.: Элм, 2006. 180 с.

Книга знакомит читателей с некоторыми фактами истории Азербайджанской культуры периода начала ХХ века. Книга представляет собой своего рода летопись, куда вошли материалы и о гастрольных турах, и о театральных постановках произведений азербайджанских драматургов, и о мусульманских вечерах, проводимых общественными организациями, и театральные программы, и конечно, материалы о постановках опер и оперетт У. Гаджибекова.

1204. Сеидов Т. Азербайджанская фортепианная культура Щ314 ХХ века: Педагогика, исполнительство и композиторское творчество /Тарлан Сеидов;

Науч.

ред. З.Сафарова.- Б.: Азернешр, 2006.- 272 с.

В монографии наряду с широтой охвата фактологического материала, тщательному анализу подвергнуты явления фортепианной культуры Азербайджана в их исторической ретроспективе, взаимосвязи и взаимообусловленности.

1205. Слонимский С. Видения Иоанна Грозного: Опера в Щ335 2-х действиях: Февраль-март 1999 года /Опера Сергея Слонимского;

Либретто Якова Гордина;

Музыкальный руководитель и дирижер М.

Ростропович;

Режиссер-постановщик Роберт Струа;

Сценография и костюмы Г.Алекси-Месхишвили. Самара,февраль-март, 1999.- 141 с.

Комментировать содержание спектакля автору не хотелось бы. Пусть текст, музыка, музыкально сценическое действие и исполнение говорят за себя и направят каждого слушателя, зрителя на собственные думы, впечатления, самостоятельные мысли об истории и нынешней реальности страны.

1206. Таирова Ф. Дмитрий Шостокович и Азербайд Щ314 жанская музыкальная культура /Фарах Таирова;

Науч.

ред. Э.А. Абасова.- Б.: Нурлан, 2006.- 304 с.

В книге впервые подробно освещаются в форме летописи узловые вехи творческой жизни Шостоковича, связанные с Азербайджаном.

1207. Талыбзаде А. Театр и театральность в культуре Щ006 ислама: Поэтика форм проявления театра в средневековых странах Ближнего и Среднего Востока (Х-ХVII вв.) /Айдын Талыбзаде;

Ред. Н.Джаваншир. Б.: Сабах, 2006.- 312 с.

Данная монография разрабатывает довольно малоизученную тему в востоковедческой науке. В контексте теоретических проблем, целеустремленно и успешно решенных театроведением и востоковедением в области комплексного изучения театральных искусств многих восточных стран Индии, Китая, Японии и др., вопросы, связанные с историей, эстетикой, поэтикой традиционных форм проявления театра в странах Ближнего и Среднего Востока в эпоху средневековья, остаются еще открытыми.

1208. Челябинский Академический Театр Драмы. Щ334 Челябинск: Автограф, 2001.- Том 1: 1921- 1973 г.- с.

Впервые в истории Челябинского театра предпринимается системная и столь широкомасштабная попытка описать историю и нынешние "труды и дни" Челябинского Академического Театра Драмы. В первом томе публикуются очерки по истории театра драмы с 1921 по 1973 гг.

1209. Челябинский Академический Театр Драмы. Щ334 Челябинск: Автограф, 2001.- Том 2: 1973-1999 гг.- с.

Впервые в истории Челябинского театра предпринимается системная и столь широкомасштабная попытка описать историю и нынешние "труды и дни" Челябинского Академического Театра Драмы. Во втором томе публикуются очерки по истории театра драмы с –по 1999 гг.

1210. Opera in theory and practice, image and myth Щ335 /Ed. By Lorenzo B. and Giorgio P.- Chicago:

Univ. of Chicago Press, 2003.- 436 p.

Kino 1211. Uzun E. Trabzon`da sinema kltr /Enver Uzun. Щ373 Trabzon: Baski, 2006.- 123 s.

Bdii radio v TV 1212. Cannadine D. History and the Media /David Cannadine. Щ382 New York: Palgrave Macmillan, 2004.- 175 p.

1213. Chino N. and others. Comminicative japaness for time Щ175 pressed people /Chino Naoko, Sanada K., Noguchi T. Tokio: Aratake publ., 1992.- 299 p.

1214. Guesada V.F. Encuentros con los medios. Entrevistas Щ382 sobre los programas y resultados del gobierno delcambio 2001-2006 /Vicente Fox Guesada;

Ed. Gobierno, 2006. 372 p.

1215. Lester Mark. Grammar and usage in the classroom Щ143 /Mark Lester.- Boston: Allyn and Bacon, 2001.- 546 p.

1216. Mordden E. One more kiss /Ethan Mordden.- New York:

Щ313 Palgrave Macmillian, 2003.- 264 p.

1217. Now this: radio, television…and the world. /by Judy Щ382 Muller.– New York:G.P. Putham’s Sons, 2000.- 209 p.

Timm Ulrichs: die druckgrafik.- Hannover: Sprengel 1218.

Щ03 Museum, 2003. -227 s.

Notlar Azrbaycan xalq mahnlar /Trt.ed. S.Krimi;

Red.

1219.

Щ9 E.Dadaova.- B.: ndr, 2005.- 168 s.

A99 Topluya zeyir Hacbyivun v M.Maqomayevin "Azrbaycan trk el nmlri" (1927), S.Rstmovun "Azrbaycan xalq melodiyalar" (1937) v D.

Mmmdbyovun "Azrbaycan lirik xalq mahnlar" (1965) kitablarndan trlm xalq mahnlar daxil edilmidir.

Din Cirit H. man, ibadt, xlaq v mxtlif mvzulara dair 1220.

Э38 Sevimli Peymbrimiz v hli-Beytindn hyat C80 nmunlri /Hasan Cirit.- B.: Qismt, 2006.- 96 s.

slam hyat trzini yrnmk, Peymbrimizin xlaqna brnmk n hdislri yrnmk hmiyytlidir. Mhz buna r d lahiyyt elmlri doktoru, professor H.Ciritin "man, ibadt, xlaq v mxtlif mvzulara dair Sevimli Peymbrimiz v hli-Beytindn hyat nmunlri" adl kitab xsusi hmiyyt ksb edir.

Hmidullah M. slama giri /Mhmmd Hmidullah;

1221.

Э38 n sz ml. V.Mmmdliyev;

Elmi dini red.

H58 A.Kahraman;

Anadolu trkcsindn Azrbaycan trkcsin trc. G.smaylov;

Dil red. Siracddin Hac. B.: Qismt, 2006.- 338 s.

Bu kitab sonuncu smavi din olan slamn dyr v mhk prinsiplrinin tblii v tviqi baxmndan xeyli dyrli v diqqtlayiq bir srdir. Bel ki, burada mqdds dinimiz olan slam btn chtlri, qay v mqsdlri, mramlar il birlikd trafl thlil olunur.

mam Sccad(). Shifeyi sccadiyy /mam Sccad();

1222.

Э38 Trcm R.smailzad.-B.: Alhuda, 2005.- 202 s.

S50 Hzrt mam Sccaddan biz msalmanlara yadigar qalm sr hmin dualar klind qeyd olan islam maarifi toplusu "Shifeyi-Sccadiyy" kitabdr. Biz bu dini sri azrbaycanl bac-qardalarmzn istifad etmsi mqsdi il Azrbaycan dilin trcm edib onlarn ixtiyarna qoyuruq.

Qurani-Krimin Azrbaycan dilin trcmsi /rb 1223.

Э38 dil. trc. ed. Z.M.Bnyadov, V.M.Mmmdliyev (n Q-89 sz).- B.: Qismt, 2006.- 480 s.

Bu kitab briyytin rifah v sadti n Allah drgahndan gndrilmi bir nicat gmisidir.

Qurani-Krim lifbas. /Xtt li Hsrvolu.- ki:

1224.

Э38 Erkam nriyyat, 2006.- 31 s.

Qsl. Dstmaz. Namaz /Ms. Elad Mahmudov;

Dini 1225.

Э38 red. A.Kahraman;

Dil red. Siracddin Hac.- B.: Qismt, Q97 2006.- 88 s.

Qsl, dstmaz v namaz is bu maddi v mnvi tmizliyin n byk nmunsi v simvoludur. Bu kitab dinini yrnmy alan v namaz qlmaa balayan dindarlar n byk bir thfdir.

Mmmdliyev V. Quran v elm /Vasif Mmmdliyev;

1226.

Э38 Red. V.Qaradal.- B.: Qismt, 2006.- 128 s.

M51 Oxuculara tqdim olunan bu kitabdan sas mqsd Quranda mvcud olan bir sra elmi aylrin masir baxmdan izahn vermk, bununla da onlarn nzr diqqtini Allah klamnn zmtin v elmi siqltin clb etmkdir.

Mmmdkrimov Z. Nurlu mrn yolular /Zeynddin 1227.

Э38 Mmmdkrimov, Aydn Tayev.- B.: irvannr, 2005. M51 44 s.

Zeynddin Mmmdkrimovla Aydn Tayevin bu yeni kitablarnda nurlu bir mr yaam Mir lm aadan v onun vladlarndan shbt alr.

Tfsiri- lbyan: Qurani-Krimin otuzuncu cznn 1228.

Э38 trcm v tfsiri /Tfsiri eyxul-slam Mhmmd, T42 Hsn Mvlazad kri.- B.: lhuda, 2006.- 136 s.

Bu tfsir iki cildddir v ilk df Bakda rb lifbas il ap olunmudur. Sonralar ran v Qafqazda dflrl nr edilmidir. Son vaxtlar Beynlxalq "lhuda" nriyyat hmin tfsirin otuzuncu czunu masir Azrbaycan lifbasnda nr hazrlanmdr.

Topba O. Grkmli v nmunvi xsiyyt Hzrt 1229.

Э38 Mhmmd Mustafa- sllallahu leyhi v sllm /Osman T74 Nuri Topba.- stanbul, 2006.- 160 s.

Mllif kitabda islam haqqnda mumi mlumatlar, sonra klmeyi-hadt, iman rtlri, sonra is islamn daya olan ibadtlri daha ox mnvi baxmdan izah etmy almlar.

Topba O. Quran v snn inda. slam, iman, ibadt 1230.

Э38 /Osman Topba;

Mslh. A.Tecim;

Trcmi G.Sfrli;

T74 Red..hmdolu.- B.: GYF Qrafik, 2006.- 408 s.

Mllif kitabda islam haqqnda mumi mlumatlar, sonra klmeyi-hadt, iman rtlri, sonra is islamn daya olan ibadtlri daha ox mnvi baxmdan izah etmy almlar.

Topba O. Varlq nuru: Bdii publisistika /Osman 1231.

Э38 Topba;

Mslh. N.Kaya;

Dilimiz uyunladrb nr T74 hazrl. M.Aslan;

Red. S.liyev;

Gnclr yardm fondu. B.: Qismt, 2004.-176 s.

Elmi axtarlar inda qlm alnan bu kitab Hzrti Mhmmdin byk xsiyyt olduunu dil gtirir.

Uayt J. Allahn seilmilri kimlrdir? /J.Uayt;

Trcm 1232.

Э37 ed. S.Qarayeva;

Red. A.Mmmdova;

Dizayner U13 S.Rsulova.- B., 2006.- 379 s.

Qida bdn n n qdr mhm hmiyyt ksb edirs, ibrtamiz, maraql kitablar da drrak n o, hmiyyti ksb edir. Bu kitab ld etmkl, dzgn prinsiplr sasnda davranmaq qvvsi ld edcksiniz.

Ulduz fallar: Druidlrin fal. Qrb zodiak fal. rq 1233.

Э391 Yapon fal. rq in fal /Trc.ed..sgndrov, U34 M.sgndrova;

Red. T.Mmmdov.- B.: Maarif, 2006. 120 s.

Kitabda bir-biri il bal olan аstrologiya, sehrbazlq, ulduz fallar haqqnda mlumat verilmidir.

Ya li: Mhmmd Peymbrin vsiyyti /Nair 1234.

Э38.Xuduolu.- B.: Qanun, 2006.- 104 s.

Y12 Ulu Peymbrimizin varisi liy vsiyytind uca dinimiz slamn n md qayda-qanunlarndan bhs olunur.

Гайнутдин Р. Ислам в современной России 1235.

Э38 /Р.Гайнутдин.- М.: Фаир-Пресс, 2004.- 320 с.

Автор анализирует социокультурные и социально политические предпосылки возрождения ислама в России, связь этого процесса с изменением общественного и правового статуса мусульманских организаций.

Коханевич М. Наука открывает, что есть Бог. Новое 1236.

Э391 миропонимание: понимание мира как живой и разумной сущности - Божества, детьми которой мы являемся /Маркиян Коханевич.- Черновцы: Митець, 2004.- 281 с.

Истинный смысл принципа зарождения, строения и функционирования Мира, как Живой и Разумной Сущности- Божества, детьми которого мы являемся.

Изложен нашими Старшими Космическими Братьями по Разуму, в Божественном-Эзотерическом учении, достоверность которого признана Российской АН, в результате практического использования его данных.

Коханевич М. Мир должен стать украино 1237.

Э391 центрическим. Новое миропонимание: понимание мира как живой и разумной сущности- Божества, детьми которого мы являемся /Маркиян Коханевич. Черновцы, 2006.- 144 с.

В книгу вошли темы понимания мира и разумной сущности, божества, что есть Бог и т.д.

Коханевич М. Наука открывает Бога: Синтез науки 1238.

Э37 и божественного учения /М.Коханевич.- М., 2000. 206 с.

В книге исследуются такие вечные темы как познание Мира, и Бог в современной науке.

Очерки истории распространения исламской 1239.

Э38 цивилизации: В двух томах. Эпоха мусульманских империй и Каирского Аббасидского халифата:

(Середина ХIII - середина XVI в.) /Редкол. Ю.М Кобищанов и др.- М.: РОССПЭН, 2002.- 640 c.

Книга продолжает исследование средневековой истории исламского мира XIII- первой половины XVI вв.

Bardakoglu A. Religion and society: new perspectives 1240.

Э38 from Turkey /Ali Bardakoglu.– Ankara: Erce Matbaacilik, 2006.-150 p.

Flsf Aristotel. Siyast. Byk etika /Aristotel;

Trcm ed.

1241.

Ю3 F.Tbibi;

Red. N.Zeynalov.- B.: XXI Yeni Nrlr Evi, A88 2006.- 432 s.

Bu kitabda dahi yunan filosofu Aristotelin iki mhur sri- "Siyast" v "Byk etika" oxuculara tqdim olunur. Bunlardan birincisi sasn qdim yunan polislrind mvcud olan dvlt qurulularna v dvlt quruluu layihlrin, ikincisi is adndan grndy kimi xlaq msllrin hsr olunmudur.

Arzumanl A. Qlm sirr toxunarkn: Elmi-flsfi-dini 1242.

Ю21 kitab /Araz Arzumanl;

Red. S.Yusifova.- B.: Araz, A86 2005.- 174 s.

Elmi-flsfi v dini kitabnda mllif insanlar beyinlrind olan bhlrindn azad edrk, onlarn doru yolda yerimy tviq etmkddir.

1243. Dmirli D. Mnvi gzlliy ar: Mqallr /Davud Ю717 Dmirli;

Red. O.Salamzad.- B.: Nasir, 2005.- 280 s.

D47 Flsf elmlri namizdi, yaz Davud Dmirlinin bu kitabnda xlaq-etika problemlrin dair mxtlif illrd yazd mqallr toplanmdr. Buradak hr bir yaznn mzi mnvi gzlliy ar kimi diqqti kir.

Topluda milli mnviyyatmzn masir vziyytin, msbt v mnfi keyfiyytlrin mllif z konkret mnasibtini ks etdirmidir.

Firudin Krli ucal /Mslh. T.Krli, R.liyev;

1244.

Ю3 n szn ml. v apa haz. N.Haczad;

Red.

K92 F.Mustafa.- B.: bilov, Zeynalov v oullar, 2006.- s.

Bu kitabda grkmli alimlr, sz-snt adamlar, dostlar, domalar z mqal, xatir v eirlrind Azrbaycan xalqnn lyaqtli olu, akademik Firudin Krlinin vaxtil respublikamzn ucqar da kndindn hr glmi bir gncin rfli hyat yolundan, onun bir ail bas, xsiyyt, rhbr, mtin insan kimi formalamasndan drin hrmt, ehtiram v mhbbtl sz alr.

Gnli N. Nur v ruhun Allahla laqsi /Nurddin 1245.

Ю21 Gnli;

Red. v sponsoru Abdal Qhrman.- B.:

G95 irvannr, 2005.- 104 s.

Mllif 1993-c il 23 iyuldan 2005-ci il 22 sentyabracan 12 il iki aya 600 dftr yaz yazmdr. Bu kitabda da hmin yazlardan bir qismi verilmidir.

Xlilov S. Flsf: Tarix v masirlik: Flsfi 1246.

Ю3 komparativistika /Slahddin Xlilov;

Elmi red. v n X49 sz. ml. R.Mehdiyev.- B.: Azrbaycan Un-ti, 2006. 420 s.

Kitabda rqin v Qrbin bir ox byk filosoflar mqayis olunur;

mxtlif dvrlrd v mxtlif corafi mkanlarda yaranm flsfi tlimlrd eyniyyt v frq mqamlar z xarlr.

1247. Xlilov S. raqilik v masir flsfi tlimlr: (ihabddin Ю392 Yhya Shrvrdinin anadan olmasnn 850 illiyi X49 mnasibtil) /Slahddin Xlilov.- B.: Azrbaycan Universiteti, 2005.- 100 s.

Kitabada byk Azrbaycan filosofu ihabddin Yhya Shrvrdinin (1154-1191) balca flsfi ideyalar v sasn qoyduu iraqilik tlimi masir flsfi biliklr kontekstind nzrdn keirilir v Qrb flsfi tlimlri il mqayisli kild thlil olunur.

smaylov V. Masir fizikann paradiqmalar v 1248.

Ю22 metodoloji prinsiplri: mntiqi-qnoseoloji thlili. Flsf 82 еlm. nam. dr.: 09.00.01, 09.00.08 /Vilayt smaylov;

Bak Dvlt Universiteti.- B., 2006.- 58 s.

Mehdiolu A. bn Xldun v onun flsfsi /Azr 1249.

Ю3 Mehdiolu;

Red. M.Adilov.- B.: Nurlan, 2006.- 164 s.

M34 Kitab z elmi v flsfi grlri il dnya elminin istiqamtlnmsind byk rol oynam rb alimi bu Zeyd bdrrhman ibn Xldun "Mqddim" srinin tdqiqin hsr olunub.

Rstmov Y. Mvlana Clalddin Ruminin sufilik 1250.

Ю21 flsfsi /Y.Rstmov;

Elmi red. F.Qasmzad.- B.:

R96 Nurlar, 2006.- 240 s.

Kitab byk mtfkkir, tsvvr airi Mvlana Clalddin Ruminin (1207-1273) fakir dnyasnn tdqiqin hsr edilib. Mllif Mvlaninin ""Divani Kebir", "Fihi Ma-Fin", "Mcalisi Sda", "Mktublar", "Msnvi" srlrini thlil edrk airin ideyalarnn sas mvzularn myynldirir.

Абрамов А.И. Сборник научных трудов по истории 1251.

Ю3 русской философии /А.И.Абрамов;

Каф. Истории Отеч. Философии РГГУ, О-во Историков Рус.

Философии им. В.В.Зеньковского, Ин-т философии РАН.- М.: Кругъ, 2005.- 543 с.

А.И. Абрамов сформулировал, обосновал и ввел в научный оборот понятие "неоплатонизирующий аристотелизм" при характеристике раннего периода философской культуры русского Средневековья.

1252. Андреева И.В. Этика деловых отношений: Учебное Ю715 пособие /И.В. Андреева.- СПб.: Вектор, 2005.- 153 с.

Данное учебное пособие призвано помочь студентам, изучающим дисциплину "Этика деловых отношений", эффективно и в самый короткий срок подготовиться к сдаче экзамена или зачета по этому предмету.

1253. Волошинов А.В. Математика и искусство: Книга для Ю812 тех, кто не только любит математику или искусство, но и желает задуматься о природе прекрасного и красоте науки /А.В.Волошинов.- М.: Просвещение, 2000.- 399 с.

В книге на обширном материале от античных времен до наших дней прослеживаются пути взаимодействия и взаимообогащения двух великих сфер культуры науки и искусства.

Гарин И.И. Что такое мистика?: В 2-т. /И.И.Гарин. 1254.

Ю3 М.:"ТЕРРА-Книжный клуб", 2004.- Т. I.- 956с.

В книге мистика рассмотрена в контексте единого мировоззрения, нуждающегося в научном и мистическом описаниях мира. Главная идея книги неизбежность грядущего слияния науки и мистики, которое откроет перед человечеством головокружительные перспективы.

Гарин И. И. Что такое мистика?: В 2-т. /И.И.Гарин. 1255.

Ю3 М.:"ТЕРРА-Книжный клуб".- Т. II.- 844 с.

В книге мистика рассмотрена в контексте единого мировоззрения, нуждающегося в научном и мистическом описаниях мира. Главная идея книги неизбежность грядущего слияния науки и мистики, которое откроет перед человечеством головокружительные перспективы.

Грязнов А. Ф. Аналитическая философия /А.Ф.

1256.

Ю0 Грязнов;

Сост. и ред. А.А.Лавровой.- М.: Высшая шк., 2006.- 374 с.

В книге всесторонне освещается история аналитического движения на различных этапах, специфика, проблемное поле, методология, а также соотношение с другими философскими движениями.

Западная философия XIX века: Учеб. для студентов 1257.

Ю3 вузов, изучающих философию /В. В. Васильев, Е. А.

Войниканс, А.Ф. Грязнов и др.;

Под ред. А. Ф. Зотов;

Рец. В. А. Жучков.- М.: Высшая школа, 2005.- 518 c.

В книге дается анализ зарубежной постклассической философии 19 в. и создается целостное представление о путях, особенностях и тенденциях ее развития.

1258. Ивин А. А. Логика: Учебник для студентов вузов Ю425 /А.А.Ивин.- М.: Гардарики, 2004.- 352 с.

В книге доступно, ясно и вместе с тем строго и систематично излагаются основные понятия и операции современной логики. Главное внимание уделяется законам правильного мышления, применению логического анализа при решении содержательно интересных проблем.

1259. Ивин А. А. Логика: Учебник для гуманит. фак. /А.А.

Ю425 Ивин.- М.: Гранд:Фаир-пресс, 2002.- 318 с.

Рассматриваются основные понятия, идеи и методы современной логики, законы и операции правильного мышления.

Кадырли А. Место и роль логики в познании:

1260.

Ю4 Монография /Алима- Хатун Кадырли;

Науч. ред. Дж.

Т.Ахмедли;

НАН Азерб. Институт Философии и Политико-Правовых Исследований.- Б.: Тэкнур, 2006.- 115 с.

В исследовании автор раcсматривает недостаточно разработанные вопросы аргументации в научном познании, информационном пространстве.

Кисиль В. Я. Галерея античных философов: В 2 т.:

1261.

Ю3 Учебное пособие /В.Я.Кисиль, В.В.Рибери.- М.: Изд.

торговый дом ГРАНД: Фаир- Пресс, 2002.- Т. 2. 571 с.

В этой книге в живой и занимательной форме изложены биографии и воззрения 185 философов Древней Греции и Древнего Рима. Среди них вы найдете не только философов как таковых, но и тех представителей античности, кто занимался философией и оставил свой след в памяти благодарных потомков: императоров, жен императоров, риторов, поэтов, писателей, врачей, историков, астрономов и математиков. Они искали путь к познанию смысла бытия человека и сути происходящего в мире, путь к идеалу знания и поведения, без которого человеческая жизнь не может быть достойной. Их немеркнущая слава нашла свое отражение в изобразительном искусстве, о чем свидетельствуют многочисленные работы, выполненные мастерами различных эпох. Более из них представлено в этой книге.

Мудрость Запада: Старый Свет, Новый Свет /Авт. 1262.

Ю0 сост. А.Ю.Кожевников, Т.Б.Линдберг.- С-Пб.: Нева, 2005.- 531 с.

В книге представлено около 10 тысяч афоризмов знаменитых мыслителей и философов, известных общественных деятелей, писателей и музыкантов, художников и актеров, чьи мысли по праву входят в золотой фонд "Мудрость Запада".

Рансьер Ж. На краю политического /Рансьер Жак;

1263.

Ю3 Пер. с французского Б. Скуратов.- М.: Праксис, 2006.- 240 с.

Книга известного французского философа Жака Рансьера представляет собой сборник очерков, посвященных ключевым проблемам современной политической мысли.

1264. Сиземская И.Н. Идеи воспитания в русской Ю252 философии: ХIХ- нач. ХХ в. /И.Н.Сиземская, Л.И.

Новикова.- М.: РОССПЭН, 2004.- 269 с.

Книга может быть использована при чтении спецкурса по отдельным темам истории педагогики, в учебной практике гуманитарных лицеев и педагогических вузов.

1265. Спиркин А.Г. Философия: Учеб. для студентов Ю216 высш. техн. учеб. заведений /А. Г. Спиркин.- М.:

Гардарики, 2005.- 365 с.

Сохранив структуру учебника- разделы об онтологии, социальной философии, философской антропологии, гносеологии, духовной жизни- автор переосмыслил их содержание, акцентировав внимание на современной проблематике.

Философия современного естествознания: Учеб.

1266.

Ю3 пособие для вузов /Лебедев С. А. и др.;

Под общ. ред.

С. А.Лебедева.- М.: Изд. Торговый Дом ГРАНД:

Фаир-Пресс, 2004.- 302 с.

Пособие раскрывает содержание основных концепций современного естествознания: частной и общей теории относительности, квантовой механики, физики элементарных частиц, косметологии, химии, биологии, геологии, географии, синергетики, экологии.

Философия: Университетский курс /Под общ. ред.

1267.

Ю3 С.А.Лебедева.- М.: Фаир-Пресс, 2003.- 528 с.

Авторы стремились дать изложение основных направлений философской мысли не путем обзора истории философии, а с позиции понимания философии именно как теоретической формы мировоззрения, заключающейся в стремлении построить общую теорию универсальных ценностей сознания.

Философия: Учеб. для студентов нефилософ. вузов 1268.

Ю3 /О.А.Митрошенков, К.Х.Делокаров, Ф.Д.Демидов и др.;

Под ред. О.А. Митрошенкова;

Рец. И.Н.

Грифцова, В.Н.Садовский.- М.: Гардарики, 2004.- с.

Учебник включает все основные разделы современного философского знания - историю философии, онтологию, теорию познания, методологию, социальную философию, философские проблемы человека.

Шапошников Л.Е. История русской религиозной 1269.

Ю3 философии: Учебное пособие для студентов вузов /Л.Е.Шапошников, А.А.Федоров.- М.: Высшая школа, 2006.- 447 с.

В работе раскрывается становление русской религиозной философии с древности до настоящего времени, прослеживается ее влияние на культурное развитие России и ее философскую мысль.

Browning G.K. Rethinking R.G. Collingwood:

1270.

Ю3 philosophy, politics and the unity of theory and practice /Gary K. Browning.- New York;

Macmillan, 2004. - p.

Eaton M.L. Ethics and the business of bioscience 1271.

Ю7 /Margaret L.Eaton.– California: Stanford business books, 2004.- 534 p.

Meier H. “Les reveries du promeneur Solitaire” 1272.

Ю3 Rousseau ber das philosophische leben /Henrich Meier. Munchen: Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 2005.- s.

Psixologiya 1273. Aayev A. Autogen tlim: Metodik vsait /Aydn Ю948 Aayev.- B.: Adilolu, 2006.- 64 s.

A35 Kitab hquq mhafiz orqanlar mkdalarna yardm etmk, ekstrimal vziyytdn xmaq, bir sra xstliklri hkimsiz v drmansz malic etmk, pis adt v vrdilrin mstqil trk edilmsi mqsdi il yazlm metodik vasitdir.

Fromm E. Sevmk snti: Sevgi tbitinin thlili /Erik 1274.

Ю95 Fromm;

Trcmilr Q.Abbasova, L.sgrova.- B.:

F84 Yeni nsil, 2006.- 106 s.

Dnyada n ox oxunan kitablardan biri olan E.Frommun "Sevmk snti" sri ox faydal v maraqldr. Burada sevginin snt olmas, onun mxtlif nvlri, masir dnyada gedn proseslrin sevgiy tsiri hm nzri, hm praktiki baxmdan thlil olunur.

Quliyev E. Uaq v ya psixologiyas: testlr- 1275.

Ю98 /Edison Quliyev.- B., 2006.- 103 s.

Q-86 Tqdim olunan test taprqlar uaq v ya psixoligiyasnn btn sas msllrini hat edir. Test suallarnda uaqlq, yeniyetmlik v gnclik dvrlrin xas olan psixoloji trmlr, lamt v xsusiyytlr z ksini tapmdr.

Rstmov Y. Sid Nursinin dnyagr /Yusif 1276.

Ю21 Rstmov;

Elmi red. H.Hseynov.- B.: Sda, 2006.- R96 s.

Bu kitab Bdizzaman Sid Nursinin "Risalei Nur" klliyyat sasnda yazlm, baqa lav mnblrdn istifad olunmayb. Burada nuruluq cryan aradrlr.

1277. Адаир Д. Эффективная коммуникация: Как стать Ю953 ферзем /Джон Адаир;

Пер. Ю.Гольдберг.- М.: Эксмо, 2006.- 320 с.

Известный "гуру” коммуникации- Джон Адаир научит вас всем составляющим этого искусства, с помощью которого вы освоите многоуровневую коммуникацию, технику бесконфликтного общения, повысите свои профессиональные и личностные возможности.

1278. Алиев В. Г. Организационное поведение: Учеб. для Ю959 студентов вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент орг." /В. Г. Алиев, С. В. Дохолян;

М-во образования Рос. Федерации, Учеб.- Метод. Объед.

вузов России по образованию в обл. менеджмента. М.: Экономика, 2004.- 309 с.

В содержание курса входят изучение поведенческих аспектов организационной системы в целом и поведения людей в организации;

вопросы результативности организации;

развитие культуры организации и культуры поведения отдельной личности в организации.

1279. Андреева И. Психология коммерции: Учеб. пособие Ю959 /Ирина Андреева, О.Б.Бетина, О.А.Жлудова.- СПб :

Вектор, 2005.- 155 с.

Пособие призвано помочь студентам вузов успешно и в короткий срок подготовиться к сдаче экзаменов и зачетов по курсу "Психология коммерции”.

1280. Бетина О. Психология и педагогика: Учеб. пособие Ю937 /Ольга Бетина.- СПб.: Вектор, 2006.- 253 с.

Данное учебное пособие поможет студентам вузов успешно и в сжатые сроки подготовиться к сдаче экзамена и зачета по курсу «Психология и педагогика».

1281. Григорович Л. А. Педагогическая психология: Учеб.

Ю984 пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 031000 - Педагогика и психология /Л.А. Григорович.- М.: Гардарики, 2003.- 314 с.

Теоретический и практический материал отражает состояние современной педагогики и психологии как в отечественной, так и зарубежной науке.

1282. Карабанова О. А. Психология семейных отношений Ю956 и основы семейного консультирования: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям психологии /О.А.Карабанова.- М.:

Гардарики, 2005.- 320 с.

В учебном пособии рассматриваются проблемы генезиса, развития и функционирования семьи как целостной системы в единстве ее структурно функциональных компонентов. Даны основные характеристики супружеских отношений, гармоничных и дисгормоничных семей.

1283. Карпов А. В. Психология менеджмента: Учеб.

Ю959 пособие для студентов вузов /А.В.Карпов.- М.:

Гардарики, 2005.- 584 с.

В издании излагаются основы психологии менеджмента, исходя из его центральной категории управленческой деятельности. Раскрываются психологическая структура, состав и содержание деятельности руководителя, система его управленческих функций.

Лазурский А. Ф. Избранные труды по общей 1284.

Ю91 психологии. К учению психической активности:

Программа исследования личности и другие работы /А.Ф.Лазурский;

Коммент., примеч. и прил. Е.В.

Левченко;

Отв. ред. Г.С.Никифоров, Л.

А.Коростылева.- СПб.: Алетейя, 2001.-191 с.

В настоящее издание включены работы выдающегося представителя петербургской школы проф.

А.Ф.Лазурского по общей, экспериментальной и прикладной педагогической психологии.

Летягова Т. В. Тысяча состояний души: Краткий 1285.

Ю93 психолого-филологический словарь /Т.В.Летягова, Н.Н.Романова, А.В.Филиппов.- М.:Флинта: Наука, 2005.- 424 с.

В словаре объясняются многочисленные понятия современной психологической науки, которые иллюстрируются цитатами из художественной, философской и другой литературы, ссылками на нелитературные источники.

1286. Марищук В. Л. Психодиагностика в спорте: Учеб.

Ю943 пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 Физ. культура /В. Л. Марищук, Ю. М. Блудов, Л. К. Серова.- М.: Просвещение, 2005. 348 с.

В пособии рассказывается о методиках психодиагностики, существующих в спорте, о том, как их можно применять в конкретных условиях учебных и учебно-тренировочных занятий, в спортивных секциях, на школьных уроках, а также во время соревнований.

Степанов С. С. Популярная психологическая 1287.

Ю9 энциклопедия: Амнезия, агрессивность, авторитар.

личность, одиночество, перфекционизм, брейнсторминг, НЛП, тест Люшера, фрустрация, харизма, фобии, комплекс Ионы /Сергей Степанов. М.: ЭКСМО, 2005.- 670 с.

Энциклопедия призвана снабдить всех, кто интересуется теоретическими и практическими аспектами психологических знаний, точными и универсальными инструментами, собранными почти за два столетия существования и развития психологической науки.

1288. Щербатых Ю. В. Психология выборов:

Ю932 Манипулирование массовым сознанием: Механизмы воздействия: Популярная энциклопедия /Юрий Щербатых.- М.: ЭКСМО, 2005.- 399 с.

Прочитав книгу, вы узнаете: как рассчитать свои шансы на победу? Имиджмейкеры и политтехнологи колдуны или менеджеры? Приемы эффективного воздействия на сознание избирателей;

почем опиум для народа? Где выгодней размещать агитацию?

The modern problems of comparative physiology and 1289.

Ю9 biochemistry: Proceedings of 3-rd symposium of Azerbaijan Physiological Society dedicated to the 95-th Anniversary of academician A.I.Garayev.- Baku: Elm, 2005.- 470 p.

Universal mzmunlu dbiyyat Biblioqrafik gstricilr Akademik smayl brahimov: Biblioqrafiya /Elmi red.

1290.

Я19 R.M.liquliyev;

Azrbaycan Milli Elmlr Akademiyas 18 nformasiya Texnologiyalar nstitutu.- B.: nformasiya Texnologiyalar, 200 6.- 145 s.

Biblioqrafiyada alimin zngin mr yolu, elmi tdqiqatlarnn sas istiqamtlri haqqnda qsa oerklr verilmi, hyatnn sas tarixlri ks etdirilmidir.

Azrbaycan v xarici dillrd ap olunmu srlri, drsliklri, drs vsaitlri, elmi mqallri v mruzlri bard ayrca blmlrd bhs olunmudur.

Qarabal Saleh by. Saleh Novruz olu Hacyev:

1291.

Я19 Biblioqrafik gstrici /Trt. E.sdullayeva;

Red.

Q24 Q.Quliyev;

AMEA Mrkzi Elmi Kitabxana.- B.: Elm, 2006.- 179 s.

Biblioqrafik gstrici- kimya, kimya elmlri namizdi Hacyev Saleh Novruz olunun hyat v yaradclna, ideyalarna bir nzr.

Mehdiyev lvi fat olu: Biblioqrafiya /Trtib ed.

1292.

Я19 F.M.Hacyev.- B: AzNQSDETL, 2006.- 94 s.

M34 Kitabda Azrbaycann nefti alimi lvi Mehdiyev haqqnda qsa oerkdn, hyat v siyasi faliyytindn, tltiflri v mkafatlarndan, xarici lklr ezamiyytlrindn bhs edilir. Hminin elmi srlrinin biblioqrafiyas, onun haqqnda drc olunmu materiallar verilmidir.

Mdniyyt, incsnt v turizm haqqnda yeni 1293.

Я19 dbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya gstricisi:

M45 Oktyabr-2006 /Burax. haz. D.Sadxova, Z.Nbiyeva v b.;

Red. G.Sfrliyeva;

Burax. msul K.Tahirov;

M.F.Axundov adna Azrbaycan Milli Kitabxanas, Mdniyyt zr nformasiya bsi.- B.: M.F.Axundov ad. Azrb. Milli Kitabxana, 2006.- 70 s.

M.F.Axundov adna Milli Kitabxanann Mdniyyt zr nformasiya bsinin oktyabr ay n trtib etdiyi cari biblioqrafik gstricisidir.

Mdniyyt, incsnt v turizm haqqnda yeni 1294.

Я19 dbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya gstricisi:

M45 Avqust - 2006 /Red. G.Sfrliyeva.- B.: M.F.Axundov adna Milli Kitabxana, 2006.- 63 s.

Vsaitin bu buraxlndan balayaraq kitabxanann fonduna daxil olan mvzu zr kitablarla yana bzi jurnal mqallri d hat olunmudur.

Mdniyyt, incsnt v turizm haqqnda yeni 1295.

Я19 dbiyyat: Qzet materiallar sasnda: Cari biblioqrafik M45 informasiya gstricisi. yun- 2006 /Buraxla msul D.Sadxova v b.;

Red. G.Sfrliyeva;

M.F.Axundov adna Azrbaycan Milli Kitabxanas;

Mdniyyt zr nformasiya bsi.- B.: M.F.Axundov adna Milli kitabxana, 2006.- 59 s.

M.F.Axundov adna Azrbaycan Milli Kitabxanasnn Mdniyyt zr nformasiya bsi 2006-c ilin aprel ayndan "Mdniyyt, incsnt v turizm haqqnda yeni dbiyyat" adl car biblioqrafik gstrici hazrlayb ap edir. Azrbaycan v rus dillrind kitabxanaya daxil olan bir sra qzet shiflrind drc ediln mqallr haqqnda operativ mlumat verilib.

Mdniyyt, incsnt v turizm haqqnda yeni 1296.

Я19 dbiyyat: Qzet materiallar sasnda: Cari biblioqrafik M45 informasiya gstricisi. yul- 2006 /Buraxla msul D.Sadxova, N.Slimova;

Red. G.Sfrliyeva;

M.F.Axundov adna Azrbaycan Milli Kitabxanas;

Mdniyyt zr nformasiya bsi.- B.: M.F.Axundov adna Milli kitabxana, 2006.- 67 s.

M.F.Axundov adna Azrbaycan Milli Kitabxanasnn Mdniyyt zr nformasiya bsi 2006-c ilin aprel ayndan "Mdniyyt, incsnt v turizm haqqnda yeni dbiyyat" adl car biblioqrafik gstrici hazrlayb ap edir. Vsaitin bu buraxlndan balayaraq kitabxanann fonduna daxil olan mvzu zr kitablar da hat olunmudur.

Mmmdyarov Mhrrm li olu: Biblioqrafik 1297.

Я19 gstrici /Trtibat-ml. F.X.liyeva, H.N.Qurbanov, M51 L.N. Hseynova;

Red. A.K.Rstmov, G.Q.Abbasova;

AMEA, Y.H.Mmmdliyev adna Neft-Kimya Proseslri nstitutu;

Mrkzi Elmi Kitabxana.- B.: Elm, 2006.- 145 s.

Biblioqrafiyaya daxil edilmi materiallar xronoloji qaydada yerldirilmidir. Gstricid 1954-c ildn 2005-ci il qdr olan dvr hat edir v ona mxtlif toplularda, jurnallarda, qzetlrd Azrbaycan, rus v ingilis dillrind ap olunmu mqallr v monoqrafiyalar daxildir.

Ensiklopediyalar Heyvanlar alminin ensiklopediyas: Cclr, balqlar, 1298.

Я20 qular: Mktb ya atmayan uaqlar n /Red. Glr H47 lkbr qz;

Rssam A.Matonini,.Krimov.- B.:

Maarif, 2006.- I hiss.- 64 s.

Ensiklopediya Belqradn Nolit nriyyatnn buraxd heyvanlar alminin ensiklopediyasnn mtn v killri sasnda hazrlanmdr. Ensiklopediya iki hissdn ibartdir. Birinci hiss cclr, balqlar v qulardan bhs edir.

Heyvanlar alminin ensiklopediyas: Me, da, gl 1299.

Я20 shra, dniz-ay v ev heyvanlar: Mktb ya atmayan H47 uaqlar n /Red. Glr lkbr qz;

Rssam A.Matonini,.Krimov.- B.: Maarif, 2006.- II hiss.- 64 s.

Ensiklopediya Belqradn Nolit nriyyatnn buraxd heyvanlar alminin ensiklopediyasnn mtn v killri sasnda hazrlanmdr. Ensiklopediya iki hissdn ibartdir. kinci hiss me, da, gl-shra, dniz-ay v ev heyvanlardan bhs edir.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.