авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |

«YEN KTABLAR Annotasiyal biblioqrafik gstrici 2012 Buraxl IV BAKI - 2013 Azrbaycan Milli Kitabxanasnn 90 illik ...»

-- [ Страница 6 ] --

1434. Azf-267725 Brgadl, M. Vtnd vtnsiz mrm-mqqt [Mtn]: eirlr /S.H.Miri Brgadl.- Bak: E.L.

Nriyyat v Poliqrafiya irkti MMC, 2012.- 160 s.

1435. Azf-268095 Cavad,. Sn olasan glstan [Mtn]: seilmi srlri /hmd Cavad;

Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Bak: Thsil, 2012.- 192 s.

1436. Azf-267904 Dniz, M. Siz d messaj var [Mtn]: eirlr, novellalar /M.Dniz.- Bak: Nafta-Press, 2012.- 226 s.

1437. Ar2011/1605 Elin, R. Mmmd Araz- z dnyam, Mmmd Araz sz dnyam [Mtn]: poema /Rhil Elin;

nair v red.

.Saylov;

n sz ml. Rafiq Oday.- Bak: Araz, 2011. 315 s.

1438. Azf-268336 Elin, R. Yaarl mrn nal dnyas [Mtn]: poema /Rhil Elin;

nair v red..Saylov.- Bak: Araz, 2012.- 180 s.

1439. Azf-268820 bilov,.H. mr xzinm [Mtn]: eirlr /smayl bilov;

red..hmd.- Bak: MBM, 2012.- 632 s.

1440. Azf-268762 dbi Nobel antologiyas [Mtn]: nsr /trt. ed. v nr hazr. N.bdlrhmanl (trc.);

red. N..Qoal;

layihnin rhb. Q.Paayeva;

Avrasiya Beynlxalq Aradrmalar n-tu B.- Bak: Qanun, 2012.- 815 s.

1441. Azf-268269 hdov, E.. Mdi Rhim v vladlar [Mtn]:

publisistika /Hac Etibar hdov;

red. Hac M.Tall. Bak: [s.n.], 2012.- 111 s.

1442. Azf-268466 hmd, Q. Cza saatlar [Mtn]: eirlr /Qdimli hmd;

red. Q.Ass.- Bak: Uniprint, 2012.- 160 s.

1443. Azf-268307 hmd, M. Ana iztirab [Mtn]: eirlr, poemalar /Mahmud hmd;

red. O.liyev.- Bak: rgn FM, 2012.- 71 s.

1444. Azf-268841 hmdolu, M. Sz grk deyilsin z zamannda [Mtn]: eirlr /Malik hmdolu;

red. v n sz ml.

S.irvan.- Bak: Nrgiz, 2012.- 300 s.

1445. Azf-268859 hmdov,.-C.. Yaddalarda iz qalanda [Mtn]:

sndli hyat hekaylri /hmd.-Cabir hmdov. Bak: aolu, 2012.- 176 s.

1446. Ar2007/2399 hmdov, Y.Y. Mxmr yuxularn mahns [Mtn]:

eirlr /Yusif hmdov;

red. F.Ziya.- Bak: Biznes Universiteti, 2007.- 264 s.

1447. Ar2011/1994 li Rsulov xatirlrd [Mtn] /apa hazr., red. v n sz ml. N.Haczad;

burax. msul H.Hacyev.- Bak:

bilov, Zeynalov v oullar, 2007.- 356 s.

1448. Azf-267953 li, A. drak fikirlr, dnclr, deyimlr... [Mtn] /Akif li;

red. M.Yaqubolu.- Bak: [s.n.], 2007.- 284 s.

1449. Azf-267956 li, A. Vtn mcadilsi [Mtn]: publisistika /Akif li;

red..sdzad.- Bak: Elm v thsil, 2011.- 332 s.1450. Ar2008/2366 lizad, R.B. Komediyalar /Rhman lizad.- Bak:

Nurlar, 2008.- Cild 1.- 333 s.

1451. Azf-268288 yyub, N. Zakir [Mtn]: eirlr v poema /Nriman yyub;

red. B.Qmxar.- Bak: Nrgiz, 2012.- 179 s.

1452. Azf-268409 Frhadolu,. nsan zaman heyklidir [Mtn]: eirlr /sgndr Frhadolu;

bdii red. F.Hseynov.- Bak:

Assa NE, 2010.- 152 s.

1453. Ar2010/2380 Frman, B. mantdir ryim [Mtn]: eirlr /Bahadur Frman;

red. A.Yaar.- Bak: Nurlar, 2010.- 320 s.

1454. Azf-268681 Frman, B. Qlbimi bkdm payza [Mtn] /Bahadur Frman;

red. A.Bahadur;

dizayner S.lkbrova. Gnc: Gnc Poliqrafiya ASC,2012.- 111 s.

1455. Azf-268631 Gevr, J. Xac ah [Mtn]: tarixi roman /Jan Gevr;

farscadan trc. Hseyn hdi.- Bak: Hquq dbiyyat, 2012.- 648 s.

1456. Azf-268468 Gncalp, G. Seznin sevgisi [Mtn]: mqallr toplusu /Gntay Gncalp;

red. G.Ayqar;

apa hazr. Rasim Qaraca;

foto Sitar brahimova.- Bak: Qanun, 2008. 306, [2] s.

1457. Azf-268831 Hac lvst. Qlbimin ssi [Mtn]: eirlr /Hac lvst;

red. A.Zeynall.- Bak: Elm v thsil, 2012. 276 s.

1458. Azf-267934 Hacl, N. Dan dadan ar glir [Mtn]: eirlr /Nazl Hacl;

red. F.Mediyeva.- Bak: Elm v thsil, 2012. 120 s.

1459. Azf-268861 Hmid, T. Sn mktublar yazram [Mtn]: eirlr /Taleh Hmid.- Bak: Qanun, 2012.- 216 s.

1460. Azf-268388 Xankiiyev, H.. lvi mhbbtli cfake ana [Mtn]:

xatir kitab /Hac li Xankiiyev;

red. R.lyasolu. Bak, 2012.- 124 s.

1461. Ar2012/704 badov, N. Shrada batan gn [Mtn]: publisistika /Nadir badov;

red. S.V.badova.- Gnc: [s. n.], 2012. 190 s.

1462. Azf-268752 ldrmqz, R. Nnmin nallar [Mtn]: eirlr, qzllr /Rhim ldrmqz;

nair S.Aslan;

red.

G.Smdli.- Bak: Bayramolu, 2012.- 176 s.

1463. Azf-269045 saxanl, H.A. Ziyart [Mtn]: eirlr /Hamlet saxanl (dizayn).- Bak: Xzr Universitsi Nriyyat, 2009. VII, 148, [2] s.

1464. Azf-268171 sen, M. Tzkirdn bioqrafiyaya v seilmi mqallr [Mtn] /Mustafa sen;

azri trkcsin uyun. N.Nadir qz;

elmi red.: K.V.Nrimanolu, N.Gyov.- Bak:

Oskar, 2012.- 359 s.

1465. Ar2012/965 smaylqz, N. Sevgi deyilmi [Mtn]: eirlr /Nigar smaylqz;

red..Sahibli.- Bak: Elm v thsil, 2012. 160 s.

1466. Azf-268225 Kazmov, T.. Talelrini zlri yazanlar v ya hyat davam edir... [Mtn]: roman-epopeya /Tahir Kazmov;

red.:.Hacyeva,.Albalyev;

z qabnn dizayn A.Novruzov.- Bak: UniPrint, 2012.- Kitab 3.- 571 s.

1467. Azf-268228 Kazmov, T.. Talelrini zlri yazanlar v ya hyat davam edir... [Mtn]: roman-epopeya /Tahir Kazmov;

red.:.Hacyeva,.Albalyev;

z qabnn dizayn A.Novruzov.- Bak: UniPrint, 2012.- Kitab 4.- 540, [2] s.

1468. Ar2012/817 Kenfild, C. Cana mlhm hekaylr. nsan qlbini oxayan qsa hvalatlar [Mtn] /Cek Kenfild, M.V.Hansen;

trc. A..Kazmova.- Bak: Adilolu, 2012.- Gr 1.- 284 s.

1469. Ar2012/818 Kenfild, C. Cana mlhm hekaylr. nsan qlbini oxayan qsa hvalatlar [Mtn] /Cek Kenfild, M.V.Hansen;

trc. A..Kazmova.- Bak: Adilolu, 2012.- Gr 2.- 403 s.

1470. Ar2012/819 Kenfild, C. Cana mlhm hekaylr. nsan qlbini oxayan qsa hvalatlar [Mtn] /Cek Kenfild, M.V.Hansen;

trc. A..Kazmova.- Bak: Adilolu, 2012.- Gr 3.- 368 s.

1471. Ar2012/820 Kenfild, C. Cana mlhm hekaylr. nsan qlbini oxayan qsa hvalatlar [Mtn] /Cek Kenfild, M.V.Hansen, H.Makkarti, M..Makkarti;

trc.:

M.Qaraxanl [v b.].- Bak: Adilolu, 2012.- Gr 4. 397 s.

1472. Azf-268188 Kovlarl, H.A. Dnyanam [Mtn]: eirlr /Hsnaa Kovlarl;

red. F.Aazad.- Bak: Qanun, 2012.- 704 s.

1473. Azf-268756 Qafarl, Z. Yal geclrd [Mtn]: eirlr /Zirddin Qafarl;

red..Nsirli.- Bak: Azrnr, 2012.- 260 s.

1474. Azf-268325 Qobustanl,. Canavarn aqibti [Mtn]: tmsillr /zizxan Qobustanl;

red. H.Mlikzad.- Bak: Araz, 2012.- 280 s.

1475. Ar2005/2077 Qurbani, A. Bir mrn naxlar [Mtn]: poema /Abdulla Qurbani;

red.V liyev;

trt.: E.Talxanov. Bak: bilov, Zeynalov v oullar, 2005.- 80 s.

1476. Azf-268844 Maqsudov, E.S. Tmsillr [Mtn] /Elbyi Maqsudov;

red. M.Qasmzad.- Naxvan: cmi, 2012.- 85 s.

1477. Azf-268864 Mrur, Y. Qadn-sirli tapmaca [Mtn]: eirlr /Yaqub Mrur;

nairi v red..lisfaolu.- Bak: Araz, 2012. 178 s.

1478. Azf-270374 Mmmdli, V. Milanda lm [Mtn]: povestlr v hekaylr /Vahid Mmmdli;

red. N. bdlrhmanl. Bak: Qanun, 2012.- 208 s.

1479. Azf-268255 Mmmdov, S.E. q mr yaad.. [Mtn]: publisistika /Smndr Mmmdov;

red. v n szn ml.

M.Nbiolu.- Bak: Elm v thsil, 2012.- 159 s.

1480. Azf-267923 Mrym. Sz zmisi [Mtn]: eirlr /Mrym;

red.

F.Sadq;

n sz S. lizad.- Bak: Nrgiz, 2012.- 240 s.

1481. Azf-267891 Mdi Vahidxan. Neynva [Mtn]: eirlr /Mdi Vahidxan;

nair Q.sabyli.- Bak irvannr, 2012. 800 s.

1482. Azf-267874 Mirhsn qz, H. Tzadl dnya [Mtn]: eirlr /Hcr Mirhsn qz;

red..Mmmdli.- Bak: Nurlan, 2011. 216 s.

1483. Azf-268285 Muxtarolu,. Atasz dnyam [Mtn]: eirlr /li Muxtarolu;

red. X.Cavadov.- Bak: Nrgiz, 2012. 119 s.

1484. Azf-268856 Muradolu, N. Yaayan Cavidlr [Mtn]: Azrbaycann byk air-dramaturqu Hseyn Cavidin anadan olmasnn 130 illiyi mnasibtil /Nizami Muradolu;

red. K.Hseynolu.- Bak: Elm v thsil, 2012.- 200 s.

1485. Azf-267783 Mznib,. Azrbaycan dbiyyatndan semlr [Mtn] /liabbas Mznib;

transfoneliterasiya, trt., n sz, qeyd., ltin ml. Q.Vaqifqz;

red.

M.Mmmdova;

AMEA, Mhmmd Fzuli ad.

lyazmalar n-tu.- Bak: Elm v thsil, 2011.- 348 s.

1486. Azf-268098 Nayev, N. Seilmi srlri [Mtn] /Na Nayev;

trt. ed.: Y.Qhrmanl, M.Sleymanova;

Azrb. Resp.

Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Bak: Thsil, 2012. 559 s.

1487. Ar2011/1952 Naxvanl, N. Xatirlr inda [Mtn]: eirlr /Ncib Naxvanl;

red. M.Mbariz.- Bak: Tknur, 2011.- 80 s.

1488. Azf-268477 Nalan, S. Haqqa alan qaplar [Mtn]: eirlr /Shrby Nalan;

red. H..Xankiiyev.- Bak: Nurlan, 2012.- 92 s.

1489. Azf-267950 Narngl. Gzgdki qadn [Mtn]: hekaylr, esselr, msahib /Narngl;

red. Q.Ass.- Bak: Nurlan, 2012. 136 s.

1490. Azf-267947 Narngl. Qadn da aac kimidir... [Mtn]: eirlr /Narngl;

n szn ml. F.Qoca.- Bak: Elm v thsil, 2012.- 80 s.

1491. Ar2010/2372 Nvai Nur, H. Bel olub qismtim... [Mtn]: eirlr /Hdiyy Nvai Nur.- Bak: Gnclik, 2010.- 144 s.

1492. Azf-268485 Nizami Gncvi. Lirika [Mtn]: qzllr, rbailr /Nizami Gncvi;

trt. ed. v red. M.mnli;

trc. ed.

C.Xndan [v b.];

Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizim Nazirliyi.- Bak: Thsil, 2012.- 200 s.

1493. Azf-268572 Ouz, Y. Nadir ah [Mtn]: tarixi roman /Yunus Ouz;

red. F.Abbasquliyeva;

n sz vzi N.Cfrov.- Bak:

Apostroff, 2010.- 560 s.

1494. Azf-268077 Ordubadi, M.S. Dumanl Tbriz [Mtn]: roman /Mmmd Sid Ordubadi;

Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Bak: Thsil, 2012.- Kitab 1, hiss 1, 2.- 375 s.

1495. Azf-268080 Ordubadi, M.S. Dumanl Tbriz [Mtn]: roman /Mmmd Sid Ordubadi;

Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Bak: Thsil, 2012.- Kitab 2, hiss 3, 4.- 720 s.

1496. Azf-268746 Orucolu,. Monoloqlar, novellalar, komediyalar [Mtn] /hmd Orucolu;

red..Rhimli.- Bak:

Apostroff, 2012.- 232 s.

1497. Azf-267927 Pala,. Od. Bizim Yunus [Mtn]: roman /sgndr Pala;

ev. N.bdlrhmanl;

red..Rsulov;

layihnin rhb.

Q.Paayeva;

Avrasiya Beynlxalq Aradrmalar n-tu B.- Bak: Qanun, 2012.- 364 s.

1498. Ar2012/752 Paa, T. Be grz,.. ermni, bir kor azri [Mtn]:

roman /Tahir Paa.- Bak: MBM, 2012.- 256 s.

1499. Azf-268755 Rfizad, F.O. lbi xan [Mtn]: poema /Frhim Rfizad.- Bak: Memar NP MMC, 2012.- 76 s.

1500. Azf-268416 Rsul, F. Apard Xzrin sahili [Mtn]: sni eirlr /Firdovsi Rsul;

red. S.Mustafaolu.- Bak: nsiyyt, 2012.- 56 s.

1501. Ar2012/556 Sabirqz, H. Uuruma aparan yol [Mtn]: povest /Hdiyy Sabirqz.- Bak: Gnclik, 2012.- 162 s.

1502. Azf-268827 Sabirolu, A. Qaraba gndliyi [Mtn]: povest, poema, eirlr /Aqil Sabirolu;

red. G.Smdli;

trt. Hac F.Barov.- Bak: Bayramolu, 2012.- 106 s.

1503. Azf-267944 Sadiq, B. Qeyrt qalasdr vtn srhdi [Mtn]: poema /Balayar Sadiq;

red. F.Qoca.- Bak:Apostroff,2012.- 96 s.

1504. Azf-268847 Sadqolu, E. Poetik trkarlr [Mtn]: eirlr /Elbyi Sadqolu;

red. M.Qasmzad.- Naxvan: cmi, 2012. 64 s.

1505. Azf-267995 Sailov, S.A. fsany dnm mr [Mtn] /Sahib Sailov;

trt..Aayeva;

red..Aayev.- Bak: Araz, 2012.- 374 s.

1506. Ar2007/2404 Salahov, M.S. mr Xyyam [Mtn]: poema /Mustafa Salahov,.P.Cfrov;

red. Bxtiyar li.- Bak:

Azrnr, 2007.- 106 s.

1507. Ar2011/1997 Salahov, M.S.Yarat yaa poemalar, mdrik klamlar v mnzum eirlr [Mtn] /Mustafa Salahov;

red. v n sz ml. Rafiq Oday.- Bak: Nurlan, 2011.- 592 s.

1508. Azf-268750 Smdli, G. Tnhalq yanna arr mni [Mtn]: eirlr /Glxas Smdli;

red. E.srafilolu.- Bak: Nurlan, 2012.- 203 s.

1509. Azf-268473 eyda, S. Qrbtdn gln sslr [Mtn]: eirlr /Simax eyda;

red. M.lkbrli.- Bak: Zrdabi LTD, 2012. 224 s.

1510. Azf-268742 mkirli, T.T. Bir atann taleyi [Mtn]: poema /Thmz mkirli;

red. X.Rhimli.- Bak: Yeni Poliqrafist MMC, 2012.- 294 s.

1511. Azf-268284 Tahir, M. Knlm came qaps [Mtn]: eirlr, poemalar /Mmmd Tahir.- Bak: rfan, 2012.- 215 s.

1512. Azf-267786 Tbrizi, M.Y. Yek klm (Bir sz);

Drbndi,.

Thfeyi-hbab v Sovqati-shab (Sfrnam) [Mtn] /Mirz Yusif Xan Tbrizi, lvst Drbnd;

fars dil.

trc. ed. v nr hazr. S.Cabbarl;

red.: M.Nasoylu, R.Krimov;

AMEA, Mhmmd Fzuli adna lyazmalar n-tu.- Bak: Elm v thsil, 2012.- 55 s.

Kitabda Mirz Ftli Axundovun ardcl davams Mirz Yusif xan Tbrizinin "Bir klm" v XIX sr mllifi lvst Drbndinin "Thfeyi-hbab v sovqati shab" srlrinin Azrbaycan dilin trcmsi verilmidir.

1513. Azf-267941 lvi,. Son xbr detektiv [Mtn]: roman /blfz lvi;

red. B.Sadiq.- Bak: Elm v thsil, 2012.- 136 s.

1514. Azf-268236 Vfadar, K. Yeddi qfl altnda [Mtn] /Kamil Vfadar;

red. Telman Hseyn Dd.- Bak: [s.n.], 2012.- 115 s.

1515. Azf-268719 Vkilova, D. Bizim dnya [Mtn]: oerklr /Dilar Vkilova,.Birli;

red. A.Birli;

rssam.Hsnli. Bak: Mtrcim, 2012.- 308 s.

1516. Azf-268261 Vlimmmdov, H.R. Ziyal mr [Mtn]: sndli povest /Hmz Vlimmmdov;

red H.Abbasov;

nair A.Dnzizad.- Bak: Apostroff, 2012.- 208 s.

1517. Azf-255333 Yaqub, Z.Y. Mn z dastanm yazb glmim [Mtn]:

eirlr /Zlimxan Yaqub;

krn Mhmmd badi Qaraxanl "Alq".- Tbriz: Razi, 2010 (1389 h.).- 264 s.

1518. Azf-268653 Yaqub, Z.Y. Mvlana [Mtn]: poemalar /Zlimxan Yaqub;

red. M.Nbiolu;

ill. M.Dmiriolu.- Bak:

Vtn, 2012.- 195 s.

1519. Ar2011/2015 Yusifolu,. Seilmi srlri [Mtn] 5 cildd /brahim Yusifolu;

n sz ml.:.Hbibbyli, A.Yadigar.- Bak:

irvannr, 2011.- Cild 1. - 336 s.

1520. Azf-268827 Zeynal, C. Axam qribliyi [Mtn]: eirlr /Cavad Zeynal;

red. v n sz ml. A.Qhrmanl;

kitabn z qabndak rsm V.hmdovundur.- Bak: MBM, 2012.- 424 s.

1521. Azf-267919 Zeynalov, O.. arlmam qonaq [Mtn]: povest /Oqtay Zeynalov.- Bak: Letterpress, 2012.- 336 s.

1522. 1-752436 Авраменко, А.М. Империя. Молот [Текст]:

фантастический боевик: роман /Александр Авраменко;

худож. В.Федоров.- М.: Армада: Изд-во Альфа-Книга, 2012.- 310, [10] с.

1523. 1-752431 Авраменко, А.М. Империя. Тевтон [Текст]: роман /Александр Авраменко;

худ. В.Федоров.- М.: Альфа Книга: Армада, 2012.- 309, [2] с.

1524. 1-752482 Батлер, О.В. Моя маленькая Британия [Текст]:

очерки /Ольга Батлер.- СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 335 с.

1525. 3-107742 Боккаччо, Дж. Декамерон [Текст]: избранные новеллы /Джованни Боккаччо;

пер. с итал.

А.Н.Веселовского.- М: Олма Медиа Групп, 2012. 302 с.

1526. 1-752633 Вергилий Марон Публий. Сочинения [Текст] [пер.

с лат.] /Марон Публий Вергилий;

сост., примеч. указ.

Е. Кузнец (отв. ред.);

пер. с. лат. А.Фета [и др.];

вступ. ст. М.Гаспарова.- М.: Книжный Клуб Книговек, 2012- 527 с.

1527. 1-752689 Вишневский, Я.Л. Бикини [Текст]: роман /Януш Леон Вишневский;

пер. с пол. В.Ермолы.- М.: АСТ:

Астрель, 2010.- 544 с.

1528. Ар2008/210 Гаджимурадова, Н. Жизнь прекрасна [Текст]: стихи /Назиля Гаджимурадова;

ред. А.И.Василийевна. Баку: Сабах, 2008.- 158, [4] с.

1529. 1-752546 Джалилов, А.К. Время, которое с нами [Текст]:

повести /Асим Джалилов.- Баку: Yurd, 2006.- Том 1. 407 с.

1530. 1-752549 Джалилов, А.К. Время, которое с нами [Текст] /Асим Джалилов.- Баку: Yurd, 2006.- Том 2: Проза, публицистика.- 376, [4] с.

1531. 1-752445 Драгунский, Д.В. Господин с кошкой [Текст]: лучших и 55 новых рассказов /Денис Драгунский. М.: РИПОЛ классик, 2010.- 414, [2] с.

1532. 1-752487 Драгунский, Д.В. Ночник [Текст]: 365 микроновелл /Денис Драгунский.-М.: РИПОЛ классик, 2011.-448 с.

1533. 1-752459 Драгунский, Д.В. Плохой мальчик [Текст]: рассказы (1-173) /Денис Драгунский.- М.: РИПОЛ классик, 2010.- 446, [2] с.

1534. 1-752432 Драгунский, Д.В. Тело № 42 [Текст]: роман /Денис Драгунский.- М.: РИПОЛ классик, 2011.- 251, [5] с.

1535. 1-752493 Драгунский, Д.В. Третий роман писателя Абрикосова [Текст]: рассказы /Денис Драгунский. М.: РИПОЛ классик, 2010.- 317, [3] с.

1536. 2-814483 Зейналов, М.А. Утраченная вера [Текст] /Мехман Зейналов;

ред. Т.Гасымова.- Баку: Адилоглу, 2012. 110 с.

1537. 1-752435 Земцов, Б. Зона путинской эпохи [Текст] /Борис Земцов.- М.: Алгоритм, 2012.- 254, [2] с.

1538. 1-752509 Казаков, Д.Л. Монстры Кремля. Путешествие на Запад [Текст]: романы, повести /Дмитрий Казаков;

худож. П.Трофимов.- М.: Эксмо, 2012.- 443, [5] с.

1539. 1-752720 Катценбах, Д. Особый склад ума [Текст]: роман /Джон Катценбах;

пер. с англ. М.Тарасова.- СПб.:

Азбука, 2012.-576 с.

1540. 1-752516 Коэльо, П. Алеф [Текст]: повесть-сказка /Пауло Коэльо;

пер. с португ. Е.Матерновской;

обл. дизайн студия Графит.- М.: Астрель, 2012.- 317, [3] с.

1541. 1-752514 Коэльо, П. Победитель остается один [Текст]: роман /Пауло Коэльо;

пер. с португ. А.Богдановского;

обл.

дизайн-студия Графит.- М.: АСТ: Астрель, 2011. 445, [2] с.

1542. 1-752635 Лукреций. О природе вещей [Текст] /Кар Тит Лукреций;

пер. с лат. И.Рачинского;

сост. Е.Кузнец (отв. ред.);

прилож. И.Рачинского.- М.: Книжный клуб Книговек, 2012.- 288 с.

1543. 2-813971 Мустафаев, Р.Ф. Очертованный рай [Текст]:

рассказы /Ровшан Мустафаев;

ред. А.Мустафаева, А.Шлимак;

худ. М.Мустафаев;

авт. обл.

Т.Мустафаев.- Jerusalem:[б. и.], 2007.- 136 с.

1544. 3-107300 Низами Гянджеви. Искендернаме [Текст]: поэма /Низами Гянджеви;

сост. и авт. предисл. А.Гаджиев;

пер. К.А.Липскерова;

ред. Р.Пашабекова;

худ.

А.Гусейнов.- Баку Чашыоглу, 2007.- 396 с.

1545. 1-752490 О`Брайен, А. Меч и Корона [Текст]: роман /Анна О`Брайен;

пер. В.Поляков.- Харьков;

Белгород: Клуб семейного досуга, 2012.- 523, [5] с.

1546. 3-107638 Овидий Назон, П. Искусство любви [Текст] /Публий Овидий Назон;

под. ред.: В.П.Бутромеева, В.В.Бутро меева.- М.: Олма Медиа Групп, 2011.- 303 с.

1547. 1-752632 Овидий Назон, П. Метаморфозы и другие сочинения /Публий Овидий Назон;

пер. с лат.:

В.А.Алексеева [и др.];

сост. Е.Кузнец (отв. ред.).- М.:

Книжный клуб Книговек, 2012.- 639 с.

1548. 1-752428 Остальский, А.В. Иностранец Ее Величества [Текст]: документ. роман /Андрей Остальский. СПб.: Амфора, 2012.- 411, [5] с.

1549. 1-752470 Пелевин, В.О. Македонская критика французской мысли [Текст]: повести и рассказы /Виктор Пелевин;

ил. на обл. Г.Саукова.- М.: Эксмо, 2012.- 314, [6] с.

1550. 1-752703 Пелевин, В.О. Чапаев и Пустота [Текст]: роман /Виктор Пелевин;

илл. на обл. Г.Саукова.- М.: Эксмо, 2012.- 512 с.

1551. 1-752469 Проханов, А.А. 600 лет после битвы [Текст]: роман /Александр Проханов;

худ. О.Смирнов.- М.: Вече, 2012.- 541, [3] с.

1552. 2-814151 Рэнд, Э. Источник [Текст]: в 2 кн. /Эйн Рэнд;

пер. с англ. Д. В.Костыгин.- М.: Альпина Паблишер, 2012. Кн. 1.- 454 с.

1553. 2-814152 Рэнд, Э. Источник [Текст]: в 2 кн. /Эйн Рэнд;

пер. с англ. Д. В.Костыгин.- М.: Альпина Паблишер, 2012. Кн. 2.- 352 с.

1554. 2-814171 Рюит, Джон ван де. Малёк [Текст]: бестселлер /Джон ван де Рюит;

пер. с англ. Ю.Ю.Змеевой.- М.:

РИПОЛ классик, 2010.- 464 с.

1555. 2-814172 Рюит, Джон ван де. Малёк. Безумие продолжается [Текст]: роман /Джон ван де Рюит;

пер. с англ.

Ю.Ю.Змеевой.- М.: РИПОЛ классик, 2011.- 384 с.

1556. 1-752595 Сафарли, Э. Туда без обратно [Текст]: роман /Эльчин Сафарли;

оформ. обл. Р.Ганиев;

фото на обл.

А.Керимли;

ответ. ред. М.В.Тимонина.- М.: АСТ:

Астрель: Полиграфиздат, 2011.- 285, [2] с.

1557. 2-814131 Сафон, К.Р. Тень ветра [Текст]: роман /Карлос Руис Сафон;

пер. с исп.: М.Смирновой, В.Темнова;

оформ.

обложки А.Фереза.- М.: Астрель, 2012.- 476, [4] с.

1558. 1-752407 Сеидов, С. Психология в стихах [Текст] /Самед Сеидов.- Баку: Мутарджим, 2012.- 84 с.

1559. 3-107668 Слово о полку Игореве и другие повести Древней Руси [Текст]: сборник /предисл. Е.В.Лукин.- М.:

ОЛМА Медиа Групп, 2012.- 303 с.

1560. 1-752636 Софокл. Трагедии [Текст] /Софокл;

пер. с древне греч.: Д.Мережковского [и др.];

сост. Е. Кузнец (сост.

отв. ред.);

вступ. ст. А.Бариновой- М.: Книжный Клуб Книговек, 2012.- 5 11 с.

1561. 2-814639 Спаффорд, Ф. Страна Изобилия [Текст] /Фрэнсис Спаффорд;

пер. с англ. А.Асламян;

худож. оформ. и макет А.Бондаренко.- М.: Астрель: CORPUS, 2012. 510, [2] с.

1562. 2-814023 Стивотер, М. Баллада. Осенние пляски фей [Текст] /Мэгги Стивотер;

пер. с англ. Ю.Деглиной.- М.:

РИПОЛ классик, 2011.- 318 с.

1563. 1-752638 Теренций, П. Комедии [Текст] /Теренций;

сост.

Е.Кузнец;

пер. с лат. А.Артюшкова;

вступ. ст.

А.Бариновой;

сост., примеч. Е.Кузнец (отв. ред.). М.: Книжный клуб Книговек, 2012.- 607 с.

1564. 1-752503 Уссон, П.-Ф. Кристаль [Текст]: роман /Поль Франсуа Уссон;

пер. с фр. Т.А.Источниковой.- М.:

РИПОЛ классик, 2011.- 509, [3] с.

1565. 2-814127 Форшоу, Б. Звезда по имени Стиг Ларссон [Текст] /Барри Форшоу;

пер. с англ. А.А.Давыдовой.- М.:

РИПОЛ классик, 2011.- 316, [4] с.

1566. 1-752450 Фрай, С. Как творить историю [Текст]: роман /Стивен Фрай;

пер. с англ. С.Ильина.- М.: Phantom press, 2012.- 539, [5] с.

1567. 1-752631 Цицерон, М.Т. Избранное [Текст] /Марк Туллий Цицерон;

пер. с лат.: В.Алексеева [и др.];

сост. и предисл. Е.Кузнеца.- М.: Книжный клуб Книговек, 2012.- 512 с.

1568. 1-752637 Эзоп. Басни Эзопа [Текст] /пер. с древнегреч., прилож. и примеч. М.Гаспарова;

сост. Е.Кузнец (отв.

ред.).- М.: Книжный Клуб Книговек, 2012.- 432 с.

1569. -38636 A bouquet of poems [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 248 p.

1570. -38638 A bouquet of poetry for children [Text].- Skopje: St.

Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 207 p.

1571. -38641 A bunch of plays [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 253 p.

1572. -38637 A handful of stories [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid and University Library, 2011.- 238 p.

1573. -38639 A pinch of stories for children [Text].- Skopje: St.

Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 217 p.

1574. -15256 Aaolu, Y. Gllerin arl [Metn]: iir /Yeim Aaolu.- Bak: Qanun, 2007.- 144 s.

1575. -38621 Ahmeti, X. Pahintika in a dream [Text] /Xhabir Ahmeti.- Skopje: St. clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 109 p.

1576. -15264 Ahundzade, M.F. Bir Cimrinin hikayesi [Metn]:

komediler /Mirze Feteli Ahundzade.- Bak: Thsil, 2012.- 200 s.

1577. Bd-16168 Ahundzade, M.F. Komediak es proza [Text] /Mirze Fatali Ahundzade.- [s.i]: Eletkep Alapitvany, 2012. 329 p.

1578. -15282 Akba A. Turna g [Metn] /Ali Akba.- Ankara:

Beng, 2011.- 104 s.

1579. -38623 Aliu, A. Don Quixote among Albanians [Text] /Ali Aliu.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 286 p.

1580. -38598 Andonovski, V. The navel of the worl [Text] /Venko Andonovski.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 247 p.

1581. -15262 Ar Seyfi, O. Gnlden izgiler /Orhan Seyfi Ar [Metn].- London: Blurb, 2012.- 119 s.

1582. -38608 Arsovski, T. Paradox of Diogenes [Text] /Tome Arsovski.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 224 p.

1583. -38467 Babayeva, M. The translation and explanation of Hussein Javid’s “Topal Teymur” play [Text] /Malahat Babayeva.- Baku: ASPU, 2012.- 105 p.

1584. -38592 Bakevski, P. Celestial fire [Text] /Petre Bakevski. Skopje: St. Clement of Ohrid, Nationa;

and University Library, 2011.- 231 p.

1585. -38625 Basha, E. The alpinist [Text] /Eqrem Basha.- Skopje: St.

Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 97 p.

1586. -38593 Chachanski, K. Book on the sky [Text] /Krste Chachanski.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 161 p.

1587. -38604 Children’s novels (I) [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 612 p.

1588. -38605 Children’s novels (II) [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 640 p.

1589. -38607 Children’s short stories [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 212 p.

1590. -38602 Comtemporary Macedonian poetry [Text].- Skopje:

St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 249 p.

1591. -38606 Contemporary Macedonian poetry for children [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 197 p.

1592. -38629 Drama [Text]. - Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 202 p.

1593. -15278 Elebayev, M. Zor zamanlar [Metn] /Mukay Elebayev. Ankara: Beng, 2012.- 116 s.

1594. -38622 Gajtani, A. The cry of icarus [Text] /Adem Gajtani. Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 87 p.

1595. -38589 Galovski, T. Building a dream [Text] /Todor Galovski. Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 204 p.

1596. -38613 Gjurcinov, M. Following the trail of meaning and beauty [Text] /Milan Gjurcinov.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 273 p.

1597. -38634 Have a nice day [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 205 p.

1598. -38617 Isaku, M. Forgiven sins [Text] /Murat Isaku.- Skopje:

St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 243 p.

1599. -38618 Islami, A. A worry in the gradle [Text] /Abdylazis Islami.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 151 p.

1600. -38586 Ivanovski, S. Reaching for the magic [Text] /Srbo Ivanovski.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 167 p.

1601. -15269 Kalebozan A. Gn geceye dt [Metn] /Ataman Kalebozan.- Ankara: Beng, 2011.- 75 s.

1602. -15270 Karde sesler. 2011 [Metn]: hikaye, iir, deneme. Ankara: Beng, 2011.- 210 s.

1603. -38591 Kletnikov, E. The angel from kurbinovo [Text] /Eftim Kletnikov.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 175 p.

1604. -38595 Kolbe, K.B. The snow in Casablanca [Text] /Kica Bardzieva Kolbe.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 360 p.

1605. -38587 Koteski, J. Necklace made of sunshine [Text] /Jovan Koteski.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 189 p.

1606. -38597 Lafazanovski, E. Exotic cantata [Text] /Ermis Lafazanovski.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 167 p.

1607. -38603 Macedonian short stories [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 264 p.

1608. -38599 Madzirov, N. A way of existing [Text] /Nikola Madzirov.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 63 p.

1609. -38588 Madzunov, M. Towards the other land [Text] /Mitko Madzunov.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 411 p.

1610. -38594 Mancev, V. Hollow walnuts [Text] /Vase Mancev. Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 188 p.

1611. -38627 Mehmeti, K. The mole years [Text] /Kim Mehmeti. Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 173 p.

1612. -38596 Minevski, B. The Mark [Text] /Blazhe Minevski. Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 329 p.

1613. -38659 Modern Azerbaijanian prose [Text].- Bloomington:

Trafford, 2012.- 488 p.

1614. -38611 Modern macedonian drama [Text].- Skopje: St.

Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 455 p.

1615. -38477 Nizami Ganjavi. Leili and Mejnun. Aphorisms [Text] /Nizami Ganjavi;

trl. Ragnhild Thori;

dsr. Nigar Zeynalova.- Baku: Qanun, 2012.- 44 p.

1616. -38711 Pamuk, O. The black boo [Text] /Orhan Pamuk. London: Ff, 2006.- 466 p.

1617. -38696 Patterson, J. Don’t blink [Text] /James Patterson. London: Arrow books, 2010.- 484 p.

1618. -38610 Plevnesh, J. Selected plays [Text] /Jordan Plevnesh. Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 260 p.

1619. -38630 Poems I [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 136 p.

1620. -38631 Poems II [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 140 p.

1621. -15275 Raev S. Haftann beinci gn [Metn] /Sultan Raev. Ankara: Beng, 2011.- 168 s.

1622. -38632 Selection of short stories [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 183 p.

1623. -38620 Shabani, R. Hamlet with the black cap [Text] /Resul Shabani.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 127 p.

1624. -38600 Smilevski, G. Spinoza [Text] /Goce Smilevski.- Skopje:

St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 91 p.

1625. -38626 Sopaj, N. The alga of the sea [Text] /Nehas Sopaj. Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 181 p.

1626. -38585 Sopov, A. The world’s nativity [Text] /Aco Sopov. Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 194 p.

1627. Bd-16141 Spinei, V. Poeme in alb-negru [Текст] /Vasile Spinei. Chiinau: Colectia haiku, 2003.- 171 с.

1628. -38614 Stardelov, G. Hermeneutics of the contemporary Macedonian literature [Text] /Georgi Stardelov.- Skopje:

St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 366 p.

1629. -38619 Starova, L. The time of the goats [Text] /Luan Starova. Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 153 p.

1630. -38609 Stefanovski, G. Selected plays [Text] /Goran Stefanovski.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 221 p.

1631. -38601 Tasevski-Eternijan, J. Syntax of the light [Text] /Jovica Tasevski-Eternijan.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 167 p.

1632. -38590 Vangelov, A. Studying the silence [Text] /Atanas Vangelov.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 157 p.

1633. -38624 Vinca, A. The world revolves around the south [Text] /Agim Vinca.- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 161 p.

1634. -38633 Waves of life [Text].- Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 191 p.

1635. -15272 Zeynalov, E. Kara balayan [Metn]: hikayeler /Eyvaz Zeynalov.- Ankara: Beng, 2011.- 196 s.

1636. -38628 Zllatku, R. The fear of kadiu [Text] /Rexhep Zllatku. Skopje: St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.- 151 p.

1637. Bd-16113 Абдулла К.Сикыршылар анары [Текст] /Камал Абдулла.- Астана: ЖК, 2012.- 205 с.

1638. Bd-16114 Ганчави, Н. Хазору як андарз [Текст] /Низомии Ганчави.- Душанбе: Маориф ва фарханг, 2007.- 188 с.

1639. Bd-16112 Ганчави, Н. Хамса [Текст] /Низомии Ганчави. Душанбе: Адиб, 2012.- 672 с.

1640. Bd-16155 Калби Мадина [Текст].- Душанбе: Адиб, 2010. 400 с.

Uaq dbiyyat 1641. Ar2012/978 mnli, M. Blbl [Mtn] /Mustafa mnli;

red.

M.vzqz;

rssam G. Aayev.- Bak: ada As, 2012.- 12 s.

1642. Azf-268708 Hseynova, R.H. Tapmacalar [Mtn] /Rhil Hseynova;

red. A.Hacyeva.- Bak: Bilik, 2012.- 46 s.

1643. Azf-268376 Musayev, A. F. Vergilrin hmiyyti v ya yeddi nal axam [Mtn]: III-V siniflr n drs vsaiti /Akif Musayev, A.Q.Qhrmanov;

ry.:..lizad,..Aayev;

rssam D. Faiq qz.- Bak, 2012.- 132 s.

1644. Azf-268089 Namaz, M. Gn mrl insan [Mtn]: hekaylr v eirlr /Mmmd Namaz;

Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Bak: Thsil, 2012.- 31 s.

1645. Ar2011/1994 eyda, S. Qzm qzlar iind [Mtn]: eirlr v pyes /Simax eyda;

red. M.lkbrli.- Bak: ur, 2011.-272 s.

1646. Ar2009/2355 Yhya, H. Dinimizi yrnk [Mtn]: uaqlar n /Harun Yhya (Adnan Oktar);

trc. ed. E.Miri;

red.

M.Seyidova.- stanbul: Global Publishing, 2009.- 144 s.

1647. 2-814250 Грибоедов, А.С. Горе от ума [Текст]: комедия в четырех действиях в стихах: для среднего школьного возраста /Александр Грибоедов.- М.: Дрофа-Плюс, 2008.- 168 с.

1648. 3-107661 Загадки истории. Уникальный источник знаний [Текст]: для детей среднего и старшего шк. возраста /сост.: А.Буглак, О.Захарова;

ред. О.Захарова. Минск: Современная школа, 2011.- 256 с.

1649. 3-107653 Лунин, В. Александр Невский [Текст]: для среднего шк. возраста /Виктор Лунин;

худож. Д.Д.Гордеев. М.: РИПОЛ классик, 2010.- 30, [2] с.

ncsnt tarixi 1650. Аз2012/110 Гаджиева, Н.С. Архетипы и мифологические образы в творчестве Джавада Мирджавадова [Текст]:

автореф. дис. д-ра филос. в обл. искусствоведения:

6215.01 /Наргиз Гаджиева;

М-во Образования Азерб.

Респ., Азерб. Гос. Академия Художеств.- Баку, 2012. 23 с.

1651. -38663 Infinity of nations. Art and history in the collections of the National Museum of the American Indian [Text]. New York: Harper Collins, 2010.- 320 p.

Tsviri incsnt 1652. Д2011/66 Аскерова, Х.З. Женщины-художники Азербайджана [Текст]: дис. д-ра филос. в области искусствовед.:

17.00.04 /Ханум Аскерова;

М-во Образования Азерб.

Респ., Гос. Академия Художеств Азерб.- Баку, 2011. 150 с.

1653. 2-814184 Легенды мировой живописи: мастера живописи XIII-XX веков [Текст] /авт.-сост. В.Н.Сингаевский;

ред.: Л.Е.Голод, И.В.Полевая;

Фотоматериалы предоставлены ООО "СТС" Фотобанк-ресурс.- М.:

АСТ;

СПб.: Полигон, 2011.- 320 с.

Книга посвящена судьбам и творческим биогра фиям живописцев, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю культуры всей человеческой цивилизации. Построение издания по хронологичес кому принципу позволяет проследить развитие художественных стилей и течений.

1654. Д2011/39 Мирзазаде, Л.Б. Творчество народного художника Беюкага Мирза-заде в художественном контексте II половины ХХ века [Текст]: дис. д-ра филос. в обл.

искусствоведения: 17.00.04 /Лейла Мирзазаде;

М-во Образования Азерб. Респ., Гос. Акад. Художеств Азербайджана.- Баку, 2011.- 142 с. + Прилож. к диссертации. Альбом ([70] л. ) 1655. Д2011/74 Пашаев, Г.К. Творчество заслуженного деятеля искусств Эйюба Мамедова [Текст]: дис. д-ра филос. в обл. искусствоведения: 17.00.04 /Гашим Пашаев;

М во Образования Азерб. Респ., Азерб. Гос. Академия Художеств.- Баку, 2011.- 143 с. + Прилож. к диссертации. Альбом ( [84] л.) 1656. 3-107673 Сокровища музеев мира [Текст]: альбом /Н.В.Василенко [и др.];

оформ. пер. А.Чаругиной. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012.- 301, [2] с.

1657. 3-107667 Шедевры архитектуры, живописи, скульптуры [Текст] /авт.-сост. В.Н.Сингаевский;

ред. И.В.Поле вая;

отв. за вып. С.И.Романович.- М.: Астрель;

СПб.:

Полигон,cop. 2010.- 160 с.

Memarlq 1658. DAz2011/98 Alimohammadi, A.. Zncanda memarlq-tarixi abidlrinin brpas problemi [Mtn]: memarlq zr fls. d-ru dr. dis.: 18.00.04 /Amir Alimohammadi;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, Azrb. Memarlq v naat Un-ti.- Bak, 2011.- 133 s.

1659. AdAz2011/ Alimohammadi, A.. Zncanda memarlq-tarixi abidlrinin brpas problemi: Qacar dvrnn slubu [Mtn]: memarlq zr fls. d-ru dr. avt.: 18.00. /Amir Alimohammadi;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, Azrb. Dvl. Rssamlq Akad.- s.- Bak, 2011.-26 s.

1660. Ar2011/1954 fndizad, R.M. Azrbaycan memarl [Mtn] /Rna fndizad;

trc. V.Bhmnli;

red. Y.Hacyeva;

bdii trt. v dizayn: N.Novruzov, R.fndizad;

burax. msul J.Muradova;

foto: F.Xayrulin [v b.].- Bak: rq-Qrb, 2011.- 490 s.

1661. 2-814397 Тайны великих сокровищ искусства и архитектуры [Текст]: самые загадочные и таинственные шедевры /авт.-сост. Н.В.Белов.- Минск: Харвест,cop. 2012. 128 с.

1662. 3-107698 Эфендизаде, Р.М. Архитектура Азербайджана:

конец XIX-начало XXI вв. [Текст] /Рена Эфендизаде;

ред. Ф.Наджи;

художест. оформ. и дизайн:

Н.Новрузов, Р.Эфендизаде;

фото: Ф.Хайрулин [и др.].- Баку: Шарг-Гарб, 2012.- 491 с.

Dekorativ incsnt 1663. Azf-268088 Hseynov, M. Xala sntind haiy elementlri v onlarn quruluu [Mtn]: drs vsaiti /Mmmdhseyn Hseynov;

red.: R.Tayeva, Z.Hseynov;

ry.:

T.Mmmdova,.Yusubov, X.sdova;

msl.:

Z.liyev, A.Hseynova;

Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Bak: Thsil, 2012.- 93, [3] s.

1664. Azf-268084 Hseynov, M. Xala sntind nax yadda [Mtn]:

drs vsaiti /Mmmdhseyn Hseynov;

red.

T..Bnyadov;

ry.: F.M.Salayev [v b.];

msl.:

A.M.Rcbov, Q..Qasmov;

Azrb.. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Bak: Thsil, 2012.- 102, [2] s.

1665. DAz2010/ Qffari, M.N. Qacarlar dvr rngkarlnn bdii xsusiyytlri [Mtn]: sntn. elm. zr fls. d-ru dis.:

17.00.04 /Mhmmdrza Qffari;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, Azrb. Dvl. Rssamlq Akad.-s.- Bak, 2010.- 137 s.

1666. Д2009/184 Садыхова, С.Ю. Взаимовлияния ювелирного искус ства Азербайджана со странами Ближнего и Сред него Востока [Текст]: дис. д-ра искусствоведения:

17.00.09 /Севиль Садыхова;

НАНА, Ин-т Архитек туры и Искусства.- Баку, 2009.- 301 с.

1667. Bd-16118 Tagijeva, R. Az azerbajdzsani sznyeg [Text] /Rja Tagijeva.- Budapest: Corvina, 2011.- 125 p.

Heykltralq 1668. 2-814247 1000 произведений великих скульпторов [Текст] /Б.Патрик, С.Костелло, Д.Манке;

пер. с англ.:

Г.В.Лагвешкина, А.П.Романов, Т.Н.Тутова;

ред.

Е.И.Бонч-Бруевич.- М.: БММ, 2007.- 544 с.

Rsm 1669. Azf- liyev, Z. Azrbaycann xalq rssam Davud Kazmov- [Mtn] /Ziyadxan liyev.- Bak: Thsil, 2012.- 215 s.

1670. AdAz201 sgrova, X.Z. Azrbaycann qadn rssamlar [Mtn]:

sntn. elm. zr fls. d-ru. dr. avt.: 17.00.04 /Xanm 1/ sgrova;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, Azrb. Dvlt Rssamlq Akad.-s.- Bak, 2011.- 26 s.

1671. Azf- Hacyev,.A. rq miniatr sntind kompozisiya quruluunda forma v slub xsusiyytlri [Mtn] /ma Hacyev;

elmi red. K.B.Akilova;

AMEA, Memarlq v ncsnt in-tu.- Bak: Tknur, 2012.- 88 s.

1672. Ar2012/ Hseynov, A. Azrbaycan nal [zomaterial]: bdii srgi = The Azerbaijan fairy tale /Arif Hseynov;

n sz Z.liyev;

red. V.vzova;

fotoqraf S.almiyev;

ing. dil.

trc.: S.brahimova,.Piert;

dizayn AE+EA dizayn qrupu;

Azrb.Resp.Mdniyyt v Turizm Nazirliyi;

Azrb.

Rssamlar ttifaq;

Bak Xtai Snt Mrkzi, Xtai Miniatr Snti Qalereyas.- Bak: rq-Qrb, 2012.- 32 s.

1673. AdAz201 Mirzzad, L.B. Xalq rssam Bykaa Mirzzadnin yaradcl XX srin II yarsnn bdii kontekstind [Mtn]:

1/ sntn. elm. zr fls. d-ru dr. avt.: 17.00.04 /Leyla Mirzzad;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, Azrb. Dvlt Rssamlq Akad.-s.- Bak, 2011.- 22 s.

1674. AdAz201 Paayev, H.K. mkdar incsnt xadimi yyub Mmmdovun yaradcl [Mtn]: sntn. elm. zr fls.

1/ d-ru dr. avt.: 17.00.04 /Him Paayev;

Azrb. Resp.

Thsil Nazirliyi, Azrb. Dvlt Rssamlq Akad.- s.- Bak, 2011.- 22 s.

1675. Azf- Smd, M. ux rnglrin transi [Mtn] /Mhbddin Smd;

Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi. Bak: ada AS, 2011.- 239 s.

Kitabda kemi Sovetlr birliyinin v Azrbaycann Xalq rssam, Dvlt mkafatlar laureat Torul Nrimanbyovun olduqca mrkkb v tin bir yaradclq yolundan yazlmdr.

1676. 3-107670 Евстратова, Е.Н. Шедевры русских художников [Текст]: альбом /авт. текста Елена Евстратова.- М.:

ОЛМА Медиа Групп, 2012.- 303 с.

1677. 2-813951 Образцов, С.В. Эстафета искусств [Текст] /Сергей Образцов;

ред. А.М.Сандлер.- М.: Искусство, 1983. 238, [2] с.

У книги- своеобразный жанр- многоплановые и многосторонние размышления о различных видах искусства, об их взаимодействии;

размышления, как правило, высказываемые в свободной, порой афористичной и парадоксальной форме.

1678. -38664 Agamalov, M. Painting [Text] /Melik Agamalov.- London:

Humay, 2012.- 57 p.

1679. F-18811 La rencontre Nicolas de Stael, Jeannine Guillou. La vie duru [Text].- Milan: silvana editoriale, 2011.- 141 p.

1680. F-18806 Les terriroires du desir. Les metamorphoses d’un muse imaginaire [Text].-Paris: somogy editions D’art,2011.-96 p.

1681. -38662 Piet Mondrian [Text].- London: Grange books,2004.-80 p.

Qrafika 1682. F-18809 Christian Dotremont. Logogrammes [Text].- Paris: Centre Pompidou, 2011.- 105 p.

1683. F-18808 L’idee et la ligne. Dessins franais du muse de Grenoble XVI-XVIII siecle [Text].-Paris: Somogy editions D’art, 2011.- 239 p.

Fotokil. Bdii foto 1684. F-18810 Shimabuku [Text].-Milano: Silvana editoriale, 2011.-78 p.

Musiqi 1685. Azf-268687 Ali musiqi mktblrinin fortepiano fakltlri n orqan ixtisas zr bakalavr hazrl n ansambl ifal (orqan) fnni zr proqram [Mtn] /trt. ed.

N.N.Abutidze;

elmi red. N..Quliyeva;

ry.:

T..Yaqubova, R..Babayeva;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi,.Hacbyli ad. BMA.- Bak, 2012.- 16 s.

1686. Azf-268683 Ali musiqi mktblrinin fortepiano fakltlri n orqan ixtisas zr bakalavr hazrl n orqan pedal texnikas fnni zr proqram [Mtn] /trt. ed.

R..Babayeva;

elmi red. T..Yaqubova;

ry.:

N.N.Abutidze, N..Quliyeva;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi,.Hacbyli ad. BMA.- Bak, 2012.- 11 s.

1687. Azf-268684 Ali musiqi mktblrinin fortepiano fakltlri n orqan ixtisas zr bakalavr hazrl n ifalq sntinin tarixi fnni zr (orqan) proqram [Mtn] /trt.

R..Babayeva;

elmi red. T..Yaqubova;

ry.:

N.N.Abutdze, N..Quliyeva;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi,. Hacbyli ad. BMA.- Bak, 2012.- 12 s.

1688. DAz2011/89 Bayramova, X.Z. zeyir Hacbylinin xor n srlrind musiqi dilinin xsusiyytlri [Mtn]:

sntn. elm. zr fls. d-ru dr. dis.: 17.00.02 /Xumar Bayramova;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, Naxvan Dvlt Un-ti.- Naxvan, 2011.- 137 s.

1689. Azf-267797 Cavadova, E. Zlfqar by Hacbyovun arxivinin tsviri [Mtn] /Esmira Cavadova;

red. P.Krimov;

AMEA, Mhmmd Fzuli ad. lyazmalar n-tu.- Bak:

Elm v thsil, 2012.- 108 s.

1690. DAz2011/ liyeva, T.M. Azrbaycan qanunu yatq simli al altlri srasnda [Mtn]: sntn. elm. zr fls. d-ru dr. dis.: 17.00.02 /Tran liyeva;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi,.Hacbyov ad. BMA.- Bak, 2011.- 165 s.

1691. Azf-268690 lizad, A.Y. Violino ifal saslarna qsa ekskurs metodik vsait [Mtn] /Arzuxanm lizad, elmi red.

H.liyeva;

red. S.Qarabal;

ry. A.Rzayev [v b.];

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi,.Hacbyli adina BMA. Bak: UniPrint, 2012.- 94 s.

1692. DAz2011/ Hsnova, C.. Azrbaycan musiqinaslnda v bstkar yaradclnda milli ladlarn tzahr aspektlri [Mtn]: sntn. elm. zr fls. elm. d-ru dr. dis.:

17.00.02 /Cmil Hsnova;

Azrb. Resp. Thsil Nazirlyi,.Hacbyli ad. BMA.- Bak, 2011.- 46 s.

1693. Ar2012/899 Hsnova,.H. Azrbaycan bstkarlq mktbinin nnlri kontekstind xalq artisti Musa Mirzyevin yaradcl [Mtn]: sntn. zr elm. d-ru dr. dis.:

17.00.02 /hla Hsnova;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi,.Hacbyov ad. BMA.- Bak,2012.- 50 s.

1694. Azf-268063 Hseynova, L.. Azrbaycan Bstkarlar ttifaq: Byk yolun tarixi 1934-2009 [Mtn]: Azrbaycan Bstkarlar ttifaqnn 75 illiyin hsr olunur /Lal Hseynova;

red.:

F.lizad, R.Zhrabov;

Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Bak: E.L, 2010.- 448 s.

1695. Ar2009/ Xlilov, E.S. Oxuyan barmaqlar [Mtn] /Eldar Xlilov;

ba red..Hbibbyli;

n sz ml..Rhimli.- Bak:

Elm, 2009.- 192 s.

Kitab Azrbaycan Respublikasnda musiqi mhitinin tkklnd, formalamasnda byk xidmtlri olan bstkar, dirijor, pianou Hsnaa li olu Qurbanovdan bhs edir.

1696. Azf-268071 Kaman fsansi [Mtn]: ac-irin xatirlr, hvalatlar, dnclr /msl. v n sz ml. Elin;

trt. ed.:

.Aayar, E.li;

red..Qaflanolu;

Azrb. Resp.

Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Bak: Aspoliqraf, 2012.- 158, [2] s.

Kitabda ilk df olaraq byk sntkar Habil liyevin z trfindn qlm ald xatirlr v hvalatlar toplanmdr.

1697. Ar2012/912 Krli,.T. Aq sntind sinkretizm v sintez problemlrinin tdqiqi [Mtn]: sntn. zr elm. d-ru dr. dis.: 17.00.02 /rad Krli;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi,.Hacbyov ad. BMA.- Bak, 2012.- 51 s.

1698. Azf-268233 Qasmov, R. Azrbaycan Televiziya v Radiosunun Sid Rstmov adna mkdar xalq al altlri orkestri- [Mtn] /Ramil Qasmov.- Bak: Yaz, 2012.- 207 s.

1699. CD ROM- Quliyev C. R. Seilmi mahnlar [Mtn]: drd cildd:

piano il oxumaq n /Cavanir Quliyev;

musiqi red.

G.Manafova;

trt. C.Quliyev;

dizayn Z.Abbasov.- Bak:

Apostroff, 2010.- Cild 1.- 447 s.

1700. CD ROM- Quliyev C. R. Seilmi mahnlar[Mtn]: drd cildd:

piano il oxumaq n /Cavanir Quliyev;

musiqi red.

G.Manafova;

trt. C.Quliyev;

dizayn Z.Abbasov.- Bak :

Apostroff, 2010.- Cild 2.- 445 s.

1701. CD ROM- Quliyev C.R. Seilmi mahnlar [Mtn]: drd cildd:

piano il oxumaq n /Cavanir Quliyev;

musiqi red.

G.Manafova;

trt. C.Quliyev;

dizayn Z.Abbasov.- Bak :

Apostroff, 2010.- Cild 3.- 359 s.

1702. CD ROM- Quliyev C.R. Seilmi mahnlar [Mtn]: drd cildd:

piano il oxumaq n /Cavanir Quliyev;

musiqi red.

G.Manafova;

trt. C.Quliyev;

dizayn Z.Abbasov;

sponsor Dmir Bank.- Bak: Apostroff, 2010.- Cild 4. 359 s.

1703. DAz2011/ Quliyeva, A.A. Trk almind Naxvan musiqi mdniyyti [Mtn]: sntn. elm. zr fls. d-ru dr.

dis.: 17.00.02 /Aynur Quliyeva;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, Naxvan Dvl. Un-ti.- Naxvan, 2011.-169 s.

1704. Ar2012/936 Qurbanliyeva, S.F. Nizami Gncvinin poemalarnda musiqi [Mtn] /Sevda Qurbanliyeva;

red. X.smaylova;

msl. C.Aamirov.- Bak: Qanun, 2012.- 95 s.

1705. DAz2011/ Mahmut, K.E. Trkiy nfs al altlri v onlarn xalq musiqisind rolu [Mtn]: sntn. elm. zr fls. d ru dr. dis.: 17.00.02 /Karagenc Mahmut;

Azrb. Resp.

Thsil Nazirliyi,.Hacbyli ad. BMA.- Bak, 2011. 213 s.

1706. Azf-267867 Mmmdova, A. R. Bizim Blbl-dnyann Blbl [Mtn] /A.R.Mmmdova.- Bak: Nal evi, 2011.-596 s.

1707. DAz2011/ Mmmdova, H.V. Azrbaycan operalarnda tarixi qhrmanlq mvzusunun tcssm (lad-mqam xsusiyytlri) [Mtn]: sntn. elm. zr fls. d-ru dr.

dis.: 17.00.02 /Hbib Mmmdova;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi,.Hacbyli ad. BMA.- Bak, 2011.- 140 s.

1708. AdAz2011/ Rimazi, N.H. Vasif Adgzlovun fortepiano v orqan musiqisinin slub xsusiyytlri v tfsir msllri [Mtn]: sntnas. elm. zr fls. d-ru avt.: 17.00. /Nzakt Rimazi;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi,.Hacbyov ad. BMA.- Bak, 2012.- 26 s.

1709. Azf-268686 Sevda brahimova. Fortepiano konsertlri №1, № ifalq xsusiyytlri [Mtn]: metodik vsait: ali v orta ixtisas musiqi mktblrinin mllim v tlblri n /trt. ed. H.S.Yusifova;

elmi red. G.A.Abdullazad;

ry.:

O.M.Rcbov [v b.];

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi,.Hacbyli ad. BMA.- Bak: Mtrcim, 2012.- 34 s.

1710. Azf-268685 Sevda brahimovann fortepiano konsertlrinin ifalq xsusiyytlri. Konsertino v konsert №3 [Mtn]:

metodik vsait: ali v orta ixtisas musiqi mktblrinin mllim v tlblri n /trt. ed. H.S.Yusifova;

elmi red. G.A.Abdullazad;

ry.: T.F.Kngrli [v b.];

Azrb.

Resp. Thsil Nazirliyi,.Hacbyli ad. BMA.- Bak:

Mtrcim, 2012.- 22 s.

1711. Ar2012/888 Tatyz, H.A. Qaracaolan yaradclnda aq havalar [Mtn]: sntn. zr fls. d-ru dr. dis.: 17.00. /Hakan Tatyz;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi,.Hacbyov ad. BMA.- Bak,2012.- 35 s.

1712. Д2011/32 Римази, Н.Г. Черты стиля и вопросы интерпретации фортепианной и органной музыки Васифа Адигезалова [Текст]: дис. д-ра филос. по искусствовед.: 17.00.02 /Назакет Римази;

М-во Образования Азерб. Респ., БМА им. У.Гаджибейли. Баку, 2011.- 189 с.

1713. 2-814024 Уилсон, Э. Мстислав Ростропович: композитор, учитель, легенда [Текст] /Элизабет Уилсон;

пер. с англ. К.Савельева;

худож. оформ. Е.Савченко.- М.:

Эксмо, 2011.- 512 с.

1714. Bd-16175 Galkyny mukamy [Текст].- Agabat: Trkmen dvlet neiryat gullugy, 2010.-1 29 с.

1715. A-31631 Lieder zur Weihnacht [Text].- Berlin: Euro media Konzept, 2002.- 209 s.

1716. -38533 The illustrated encyclopedia of musical instruments.

From all eras and regions of the world [Text].- [s.i.]:

Knemann, 2006.- 320 p.

1717. Bd-16140 Vieru, G. Roua veniciei [Текст] /Grigore Vieru, tefan Andronic.- Chiinau: Pontos, 2010.- 749 с.

Teatr 1718. Azf-268231 Avtoqraflar [Mtn]: lham Rhimliy balanm kitablara yazlan avtoqraflar toplusunun sz tirli lngi /n sz.Rhimli.- Bak: Apostroff, 2012.- 167 s.

1719. DAz2011/ fndiyeva, L.A. Azrbaycan teatr shnsind ingilis dramaturgiyasnn adaptasiya v yozum problemi (1955 2005-ci illr) [Mtn]: sntn. elm. zr fls. d-ru elmi dr. dis.: 17.00.01 /Leyla fndiyeva;

Azrb. Resp.

Thsil Nazirliyi, Azrb. Dvlt Mdniyyt v ncsnt n-tu.- Bak, 2011.- 140 s.

1720. DAz2011/58 Hmidova, S.Z. Tofiq Kazmovun quruluunda klassik srlrin masir yozumu problemi [Mtn]: fls. d-ru elmi dr. dis.: 17.00.01 /Sona Hmidova;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, Azrb. Dvlt Mdniyyt v ncsnt n-tu. Bak, 2011.- 143 s.

1721. Ar2011/ Qubadova, M.M. li by Hseynzad v teatr [Mtn]:

monoqrafiya /Msmxanm Qubadova;

elmi red.

N.msizad.- Bak: Gnclik, 2011.- 20 s.

1722. Azf-268280 Quliyev,.R. Shn dan [Mtn]: Mdniyyt v ncsnt Universitetinin tlblri n drslik /zizaa Quliyev;

elmi red. N.msizad;

ry.: A.Babayev [v b.].- Bak: Ziya, 2011.- 279 s.

1723. Ar2012/ Piriyev,.F. Mstqillik dvr teatrmzn inkiafnda Elin dramaturgiyasnn mvqeyi [Mtn]: sntn. zr fls. d-ru elmi dr. dis. avt.: 62.12.01 /ftixar Piriyev;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, Azrb. Dvlt Mdniyyt v ncsnt Un-ti.- Bak, 2012.- 29 s.

1724. 1-752512 Ульянов, В.В. Быть услышанным и понятым:

техника и культура речи [Текст]: лекции и практические занятия: коррекция дыхания, дикции, открытие природного голоса человека, освоение навыков публичного общения, особенности русской устной речи /Владимир Ульянов.- СПб.: БХВ Петербург, 2012.- 204, [3] с.

1725. -38660 II Baku International theatre conference [Text]. Baku: Ministry of culture and tourism, 2012.- 167 p.

1726. -38555 Veliyev, A. The structure of a modern theatre [Text] /Adalat Veliyev.- Baku: Elm, 2003.- 228 p.

Estrada. Sirk 1727. 3-107639 Джей, Дж. Фокусы. Полный курс иллюзиониста [Текст]: 100 потрясающих фокусов, 500 поясняющих иллюстраций, 5 способов повысить уровень мастерства, 35 уроков на DVD /Джошуа Джей;

оформ. Н.Никоновой;

пер. с англ. А.Н.Степановой. М.: Эксмо, 2010.- 287 с.

1728. 1-752448 Макарьев, А.В. Джон Леннон все тайны Битлз [Текст] /Артур Макарьев.- М.: Алгоритм: Протасов, 2012.- 206, [2] с., [8] л. фото.

Kino 1729. DAz2009/ Mhrrmova, N.Z. Azrbaycan kinosunda rssamlq snti [Mtn]: sntn. elm. zr fls. d-ru dr. dis.:

17.00.03 /Nrmin Mhrrmova;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, Azrb. Dvl. Mdniyyt v ncsnt Un-ti. Bak, 2009.- 140 s.

1730. DAz2011/ Mmmdova, V.X. Bdii obrazn ekranladrlmasnda Rasim Balayev yaradclnn sciyyvi xsusiyytlri [Mtn]: sntn. elm. zr fls. d-ru elmi dr. dis.:

17.00.03 /Vsal Mmmdova;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, Azrb. Dvlt Mdniyyt v ncsnt Un-ti. Bak, 2011.- 125 s.

1731. 1-752552 Джалилов, А.К. Время, которое с нами [Текст]:

киносценарии /Асим Джалилов.- Баку: Yurd, 2006. Том 3.- 316, [4] с.

В книге собраны литературные сценарии, которые легли в основу полнометражных художественных фильмов, снятых в разные годы на киностудии "Азербайджанфильм" им. Дж.Джаббарлы известны ми азербайджанскими режиссерами Теймуром Бекир-заде, Гюльбениз Азимзаде, Тофиком Исмайловым, Октаем Мир-Касимовым.

Notlar 1732. Ar2012/937 srafilzad, M. Hsnn gzl qarq [Not]: xor il fortepiano n /Mmmdaa srafilzad (musiqisi);

Nizami Gncvi (szlri );

n sz ml. v musiqi red.

S.Qurbanliyeva;

trc. ed. M.Dilbazi.- Bak: Elm v thsil, 2012.- 18 s.

1733. Ar2012/936 Qurbanliyeva, S.F. Nizami Gncvinin poeziyas vokal musiqid [Mtn] /Sevda Qurbanliyeva;

Nizami Gncvi (szlri);

ry.: F.lizad, C.Hsnova.- Bak:

Elm v thsil, 2012.- 174 s.

1734. 7311 Nzirova, E. Sonatina viola v fortepiano n [Not] /Elmira Nzirova;

viola v fortepiano n ilmsi Arzuxanm lizad.- Bak, 2002.- 32 s.

1735. Ar2012/858 Ramazanov, R. Qara Qarayev ithaf = Dedicated to Gara Garayev [Not]: byk simfonik orkestr n simfoniya /Rft Ramazanov;

red..Ramazanov.- Bak:

Adilolu, 2012.- 47 s.

1736. 6321 Slimi,. Ayrlq [Not] /li Slimi;

sz M.hriyar;

trt. ed. R. fq.- Bak: fq, 1998.- 7s.

1737. Ar2012/723 Yusifova, A.N. Milli naxlar [Mtn]: fortepiano n konsert pyesi /Adil Yusifova;

red. L.Kazmova;

rssam.Nrimanbyova;

dizayn F.Mmmdova;

notlarn ym Y.Nemtli;

trc. ed.: T.Mmmdliyeva,.Peart, S.brahimova;

Azrb. Resp. Mdniyyt v Turizm Nazirliyi.- Bak: Thsil, 2012.- 64 s.

Din 1738. Azf-268616 Amuli, C. Mrift mriftnaslq v hikmt elmlri silsilsindn [Mtn] /Cavadi Amuli;

trc. v rh R.Abdullaolu;

red..xtiyarolu;

dizayn "Qdim Qala" Nriyyat evi.- Bak: Qdim Qala, 2012.- 144 s.

Kitab Mriftnaslq (epistemologiya) mvzusunda, onun Quran aylrind yeri, kemid yaam bzi mmtlrin mriftnaslq sahsind buraxdqlar xtalar bard yazlmdr.

1739. Azf-268587 akan,.L. Shablr peymbrimizi sllallahu aleyhi v sllm tandr [Mtn] /smail Ltfi akan [n sz];

ev. M.Eladqz;

red. P.Qnbrolu;

hazr. G.Paaqz. Bak:[s. n.], 2012.- 77 s.

1740. Azf-268644 Demireik, H. Mhbbti Hz. Mhmmd hsr etmk [Mtn] /Halime Demireik;

anadolu trkcsindn Azrb.

trkcsin uygun. A.Sultan;

elmi red. S.Demir;

nr hazr. A.Qurbanov.- Bak: pkyolu, 2010.- 144 s.

Kitabda Hz. Mhmmd Mustafann fziltindn, ona qar yerin yetirilmli olan db qaydalarndan, onu sevmyin hmiyytindn, mumiyytl sevgi v mhbbtin trifindn, nvlrindn, lamtlrindn bhs edilir.

1741. Azf-267926 hmdov, T.M. slam v digr dinlr mumi bax [Mtn] /T.M.hmdov, R..Ridova;

red. V.liyev. Bak: MBM, 2012.- 170 s.

Kitabda din, flsf v masir dqiq elmlrin birg aradrlmalar il meydana gln bu yazda "Mtlq Hqiqt", "Ali xs", Allah-tala", "Dnya din"lri v onlarn laqlri haqqnda bilgilr verilmidir.

1742. Azf-268596 kbrov, N. Yaradln qaysi [Mtn] /Nazim kbrov;

red. Q.Ocaql.- Bak: Xzr nriyyat, 2010.- 320 s.

Kitab c hiss, skkiz fsildn ibart olub adndan da grndy kimi insann yaradl qaysi il bal mvzular iiqlandrr.

1743. Ar2009/ Xalqlarn hlak [Mtn] /H.Yhya (Adnan Oktar);

trc.

ed..Arifqz;

ixt. red. E.Miri;

red. M.Seyidova. stanbul, 2009.- 200 s.

Mllif bu kitabda Qurani-Krim aylri, arxeoloji v tarixi tdqiqatlarn nticlri sasnda Quranda adlar kiln xalqlarn hlak olmasndan vvl ba vermi hadislri thlil etmy chd gstrib.

1744. Azf-268566 Xamenei, S.. Fiqh tlimlri [Mtn] /Seyid li Xamenei;

trc. ed. M.Hseynova.- Bak: Zrdabi LTD MMC, 2011.- Cild 1.- 312 s.

I cildd Aytullah l-zma Seyid li Xameneinin ftvalar sasnda tqlid, namaz, oruc, xms, nfal, cihad, mr bil-mruf v nhy nil-munkr haqqnda tlimlri toplanmdr.

1745. Azf-268713 Kastaneda, K. Ryagrm mharti [Mtn] /Karlos Kastaneda;

trc.: F.Abasov, B.Cfrova;

elmi red.

Q.Abbasova.- Bak, 2012.- Kitab, 9.- 328 s.

1746. Azf-268646 Kaya, M. dr. Hzrt Mhmmd sllallahu leyhi v sllm ail vsiqsi [Mtn] /dr. Murat Kaya;

anadolu trkcsindn Azrb. trkcsin uyun. E.Rzayev;

elmi red. S.Demir;

nr hazr. dr. A.Qurbanov;

dizayn A.sgndrov.- Bak: pkyolu, 2010.- 72 s.

1747. Azf-267838 Qsa slam ensiklopediyas [Mtn]: islama dair termin v xsusi ad /nr hazr. Dini Aradrmalar Mrkzi;

layihnin rhb. E.M.sgrov;

mumi red. v ml. hey.: N..Rhimov [v b.];

msl. R.liyev;

Gncliy Yardm Fondu.- Bak: Elm v thsil, 2012. 320 s.

1748. Azf-268469 Mernisi, F. Prdlr arxasnda gizldiln tarix [Mtn] /Fatim Mernisi;

evirn G.Gncalp;

red..Ucaruh;

apa hazrlad R.Qaraca.- Bak: Qanun, 2008.- 308 s.

Kitabda islam v qadn haqlar il bal tarixi qaynaqlara dayanaraq geni aradrma aparlmdr.

1749. Azf-268568 Mhmmd l-Qzali. Dini-mdni islam fikri: tnqidi mlahizlr [Mtn] /Mhmmd l-Qzali;

trc. v red., n sz v rhlrin ml. E.Mmmdov;

Beynlxalq slam Fikri n-tu.-Bak: drak ctimai Birliyi,2012.-384 s.

1750. Azf-268764 Mmmdov, C.V. msddin s-Sxvi v onun "Richanul-kffti fi byni nubztin min xbri hlis suff" sri [Mtn] /Ceyhun Mmmdov;

elmi red.

K.K.rifov;

AMEA, Mhmmd Fzuli ad. lyazmalar n-tu.- Bak: Nafta-Press, 2012.- 120 s.

srd islamda ilk tlim v thsil mrkzi saylan sffnin meydana glmsindn, sff hlinin islam elmlrinin inkiafndak xidmtlrindn geni bhs edilir.

1751. Azf-269612 Sistani, S..H. zahl rit msllri [Mtn] /Hseyni Seyyid li Sistani.- Qum, 2010.- 384 s.

"Tovzihul msail" (zahl rit msllri) kitab Aytullah l-zma Sistaninin btn ftvalarn hat etms d, n mhm msllri rh edn mkmml bir kitabdr.

1752. Ar2009/ Yhya, H. Allah sevgisi [Mtn] /Harun Yhya (Adnan Oktar);

trc. ed. H.Haimi;

red. M.Seyidova;

ixt. red.

E.Miri.- stanbul: Global Publishing, 2009.- 184 s.

Bu kitabn mqsdi inananlara, sonsuz rhmt sahibi olan Rbbimiz, Allahn yaratdqlarna v mminlr olan sevginin hmiyytini xatrlatmaqdan ibartdir.

1753. Ar2009/ Yhya, H. Quran xlaqna gr mslmann 24 saat [Mtn] /Harun Yhya (Adnan Oktar);

trc. ed.

L.Quliyeva;

red. M.Seyidova;

elmi red. E.Miri.- stanbul:

Global Publishing, 2009.- 148 s.

Mllifin srlrindki sas mqsd Quran btn dnyada tbli etmk, bununla insanlar Allahn mvcudluu, tkliyi v axirt kimi sas iman msllri bard drindn dnmy svq etmkdir.

1754. Ar2009/ Yhya, H. Dnya hyatnn hqiqtlri [Mtn] /Harun Yhya (Adnan Oktar);

trc. ed. Mrym Xanm;

red.

M.Seyidova;

elmi red. E.Miri.- stanbul: Global Publishing, 2009.- 204 s.

Bu kitabda srtl tb ken v he bir zmant verilmyn bu dnya hyatnn hr bir chti aq-aydn gstrilir v bu hyatn btn aldadc sirlri bildirilir.

1755. Ar2009/ Yhya, H. nsann n byk dmni eytan [Mtn] /Harun Yhya (Adnan Oktar);

trc. ed. N.Qurbanov;

red.

M.Seyidova;

ixt. red. E.Miri.- stanbul: Global Publishing, 2009.- 120 s.

1756. Ar2009/ Yhya, H. Qlobal masonluq [Mtn] /Harun Yhya (Adnan Oktar);

trc. ed. V.Mmmdov;

red.

M.Seyidova;

ixt. red. E.Miri.- stanbul: Global Publishing, 2009.- 176 s.

Kitabda Avropan dindn uzaqladran, materialist flsfnin hakimiyyti altnda yeni bir sistem quran, sonra da bu sistemi btn dnyaya yaymaa alan masonlarn gerk mllri gstrilir.

1757. Ar2009/ Yhya, H. Quran mczlri [Mtn] /Harun Yhya (Adnan Oktar);

trc. ed. E.Miri;

red. M.Seyidova, F.Cfrov.- stanbul: Global Publishing,2009.- 444 s.

Bu kitabda Qurann elmi mczlri il yana, kemi v glckl bal bzi xbrlr, Qurann dbi yndn mkmmlliyin v riyazi mczlrl laqli misallarna da yer ayrlr.

1758. Ar2009/ Yhya, H. Quranda dua [Mtn] /Harun Yhya (Adnan Oktar);

trc. ed. E.Miri;

red. M.Seyidova.- stanbul:

Global Publishing, 2009.- 92 s.

Bu kitab Allahn bndlrin n qdr yaxn olduunu, onlardan nec dua istdiyini, nyin hqiqtn Onun istdiyi kimi bir dua olduunu bildirmk n yazlmdr.

1759. Ar2009/ Yhya, H. Mminlrin sl yurdu Cnnt [Mtn] /Harun Yhya (Adnan Oktar);

trc. ed. H.Haimi;

red.

M.Seyidova;

ixt. red. E.Miri.- stanbul: Global Publishing, 2009.- 96 s.

Bu kitabn mqsdi Allahn insanlara tqdim etdiyi v byk nemt olaraq Quranda xbr verdiyi cnnti insanlara tantmaq, cnntdki zlliklrdn hamn xbrdar etmkdir.

1760. Ar2009/ Yhya, H. lm, qiyamt, chnnm [Mtn] /Harun Yhya (Adnan Oktar);

trc. ed. L.Quliyeva;

red.

M.Seyidova;

elmi red. E.Miri.- stanbul: Global Publishing, 2009.- 152 s.

1761. 2-814143 Ауджиас, К. Секреты Ватикана [Текст] /Коррадо Ауджиас;

пер. с итал. И.Левина.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2012.- 383 с.

Эта книга - сборник историй о "другой стороне Рима" от императора Нерона до наших дней.

1762. 1-752438 Бирсави, Я.Б. Карлос Кастанеда. Закрытый семинар великого мастера. Продвижение к Силе [Текст] /Яков Бен Бирсави;

пер. с англ. Г.Петрова.- М.: АСТ, 2011. 150 с., [10] л.

Автор этой книги - биржевой маклер, один из самых компетентных людей Уолл-стрита. В молодости ему посчастливилось посетить семинары доктора Кастанеды. Знания, полученные там, навсегда изменили его жизнь и, по мнению автора, предопределили его успех в бизнесе. Долгое время записи с семинаров были недоступны читателям.

Однако недавно эта книга увидела свет!

1763. 2-814139 Ирвинг, В. Жизнь пророка Мухаммеда [Текст] /Вашингтон Ирвинг;

пер. с англ. П.Киреевского;

илл.

И.Тибиловой.- М.: Ломоносовъ, 2012.- 217, [2] с.

Эта книга посвящена пророку Мухаммеду, который основал одну из трех мировых религий - ислам и мирной проповедью объединил вокруг себя массы людей, а затем, уже в качестве политического деяте ля и полководца, создал мощнейшее государство, положившее начало Арабскому халифату. Через Мухаммеда, согласно учению ислама, Бог ниспослал людям Коран, одну из величайших книг на земле.

1764. 2-814138 Мусульманские места мира [Текст] /авт. сост.:

Н.Н.Непомнящий, Н.И.Шейко.- М.: Вече, 2012.- с., [16] л. цв. фото.

1765. 2-814148 Ольденбург, С.Ф. Конфуций, Будда Шакьямуни [Текст] /Сергей Ольденбург;

иллюстр. И.Тибиловой. М.: Ломоносовъ, 2012.- 192 с.

В книгу включены биографии китайского мыслителя Конфуция и основателя буддизма Будды Шакьямуни, написанные выдающимся востоковедом, одним из основателей русской индологической школы, автором многочисленных трудов по истории, религиям, искусству Востока, академиком Сергеем Федоровичем Ольденбургом.

1766. 2-814156 Ошо. Суфии: люди пути Safis-People of Path: беседы о суфизме [Текст] /Ошо;

пер. с англ.

М.А.Боборыкиной.- СПб.: Весь, 2011.- 448 с.

В этой книге Ошо комментирует высказывания суфийских мистиков и отвечает на вопросы учеников. Особенность книги - размышления просветленного мастера о суфизме: Ошо говорит о суфиях не только как о религиозном течении ислама, или о мистическом учении - он предлагает взглянуть на суфизм совершенно иначе… 1767. 3-107674 Семь смертных грехов и семь добродетелей [Текст] /авт.-сост.: А.Ю.Кожевников, Т.Б.Линдберг;

отв. за вып. С.З.Кодзова.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 303 с.

Словосочетание "смертный грех", благодаря тру дам Фомы Аквинского, стало по-настоящему акту альным. К смертным грехам относят гнев, гордыню, печаль, прелюбодеяние, сребролюбие, тщеславие, уныние и чревоугодие. Сложилась и традиция противопоставлять им основные добродетели:

кротость, любовь, смирение, терпение, умеренность, усердие, целомудрие.

1768. 2-8141640 Элиаде, М. Йога: бессмертие и свобода [Текст] /Мирча Элиаде;

пер. с англ. С.В.Пахомова.- М.:

Акад. проект, 2012.- 432 с.

Автор представляет йогу как целостный, много плановый, всеобъемлющий духовный универсум, разные элементы которого соответствуют разным культурным уровням.

1769. -38521 Engels, C. 1000 sacred places. The world’s most extraordinary spiritual sites [Text] /Christoph Engels. Potsdam: H.F. Ullmann, 2010.- 960 p.

1770. -15286 Gne, M. “Gl” medeniyetinin bakenti [Metn] /Mehmet Gne.- Ankara: Beng, 2011.- 497 s.

1771. -15271 Kurtolu, M. brahimin nazargah Urfa [Metn] /Mehmet Kurtolu.- Ankara: Beng, 2012.- 140 s.

1772. -15273 Polat,.E. Kuds seyahatnamesi [Metn] /brahim Ethem Polat.- Ankara: Beng, 2011.- 152 s.

Flsf 1773. AdAz2010/ Hacyeva, V.S. Masir mhit v dyrlr probleminin genezisi etikada [Mtn]: fls. elm. zr fls. d-ru elmi dr. avt.: 09.00.05 /Vsal Hacyeva;

AMEA, Flsf, Sosiologiya v Hquq n-tu.- Bak, 2010.- 23 s.

1774. Azf-269585 Hmidov,.M. ntellektual ekologiya [Mtn] /nvr Hmidov, Z.Hmidova;

msl. v ixt. red. S.Nzrli. Bak: Elm v thsil, 2012.- 584 s.

Kitabda insan intellektinin tkaml il laqdar yeni bir mqsdin, daha dogrusu, qill nec yaaman mbariz prinsiplrindn bhs edilir ki, bunu da mlliflr "intellektual ekologiya" adlandrmdrlar.

1775. Azf-268833 nam Ata. On kutsal bitiq: Grmk insaniliyi [Mtn] /nam Ata;

nr hazr.: Safruh,.Atal, Y.Atal.- Bak:

Qanun, 2011.- 360 s.

1776. Azf-268836 nam Ata. On kutsal bitiq: Flsfnin tmli [Mtn] /nam Ata;

nr hazr.: Safruh,.Atal, Y.Atal.- Bak:

Qanun, 2012.- 232 s.

1777. DAz2011/ Musayeva,.M. Dvlt v cmiyytin maraqlar, dyr problemlrinin etik thlili [Mtn]: fls. elm. zr fls. d ru dr. dis.: 09.00.05 /hla Musayeva;

AMEA, Flsf, Sosiologiya v Hquq n-tu.- Bak, 2011.- 159 s.

1778. DAz2010/ Nemtzad, S.. madddin Nsiminin dnyagr flsf tarixinin tdqiqat obyekti kimi [Mtn]: fls. elm.

zr fls. d-ru dr. dis.: 09.00.03 /Sbir Nemtzad;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, BDU.- Bak, 2010.- 122 s.

1779. AdAz2011/ Sfrov, Q.B. bn rbinin dini-flsfi grlri [Mtn]:

fls. elm. zr fls. d-ru elmi dr. avt.: 09.00.13 /Qadir Sfrov;

AMEA, akad. Z.M.Bnyadov ad rqnaslq n-tu.- Bak, 2011.- 33 s.

1780. DAz2011/78 Sfrov, Q.B. bn rbinin dini-flsfi grlri [Mtn]:

fls. zr fls. d-ru dis.: 09.00.13 /Qadir Sfrov;

AMEA, akad. Z.M.Bnyadov ad. rqnaslq n-tu. Bak, 2011.- 143 s.

1781. Azf-268769 Zeynalolu, C. Hqiqt inda [Mtn] /Camal Zeynalolu;

red..liyeva.- Bak: ms, 2012.- 208 s.

Bu kitab tannm ziyal, yaz-publisist, air, filosof, tarixi, teoloq, astronom, ictimai xadim, flsf elmlr namizdi, dosent Hqiqt xanm Krimovann hyat v yaradclq faliyytin hsr olunmudur.

1782. Azf-268819 Zlfqarova, F.S. ngilis v Azrbaycan dbiyyatlarnda insan konsepsiyas (Virciniya Vulf v Afaq Msudun yaradclqlar sasnda) [Mtn] /Frqan Zlfqarova;

elmi red. A.Bayram;

ry.:.liyeva,.Xlilli;

n sz ml. J.liyeva.- Bak: Elm v thsil, 2012.- 232 s.

ngilis v Azrbaycan dbiyyatlarnda insan konsepsiyas (VirciniyaVulf v Afaq Msudun yaradclqlar sasnda) adl monoqrafiyada mllif btn dvrlrd nmli olan insan problemindn sz ar.

1783. 2-814071 Антропология социальных перемен [Текст]:

сборник статей: к 70-летию Валерия Александровича Тишкова /отв. ред.: Эльза-Баир Гучинова, Г.Комарова;

авт. кол.: С.Н.Абашин [и др.];

РАН, Ин т Этнологии и Антропологии.- М.: РОССПЕН, 2011. 760 s.

В книге представлены актуальные направления:

городская антропология, музееведение, антропология профессий, в том числе академического сообщества, автоэтнография, научная эссеистика, а также дискус сии по вопросам теории и методов в изучении этничности и этнической идентичности.

1784. 1-752620 Бандуровский, К.В. Бессмертие души в философии Фомы Аквинского [Текст] /Константин Бандуров ский.- М.: Российский гос. гуманитарный ун-т (РГГУ), 2011.- 332 с.

Книга представляет собой реконструкцию и анализ томистской концепции бессмертия человеческой души в общем контексте философии Фомы Аквин ского, а также в контексте исторического развития этой проблемы, одной из наиболее значительных на протяжении всей истории мировой философии.

1785. 3-107672 Бутромеев, В.П. Афоризмы успеха и богатства [Текст] /Владимир Бутромеев;

под ред. В.В.Бутро меева.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012.- 299, [5] с.

Но одни люди действительно добиваются успеха, а к другим он не приходит. Миллионы задаются вопросом: почему некоторым удается достичь известности, славы и богатства? Как они этого добились? Ответ на эти вопросы все же есть! Если вы ищете рецепт славы и богатства, вы найдете его в этой книге.

1786. 3-107681 Власть над людьми и люди у власти [Текст] /сост.

Э.А.Борохов;

отв. за вып. С.З.Кодзова.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012.- 303 с.

На протяжении многих веков власть являлась непременным атрибутом нашей жизни. Но, похоже, за пятьдесят веков существования человеческой цивилизации во властных взаимоотношениях практи чески ничего не изменилось, потому что мало изменился сам человек.

1787. Д2010/197 Гаджиева, В.С. Современная ситуация и генезис проблемы ценностей в этике [Текст]: дис. д-ра филос. по филос.: 09.00.05 /Вусаля Гаджиева;

НАНА, Ин-т Философии, Социологии и Права.- Баку, 2010. 136 с.

1788. 2-814027 Генон, Р. Духовное владычество и мирская власть Рене Генон: к пониманию одного сложного человека [Текст] /Рене Генон, Ж.Урсен;

пер.с фр. Н.Тирос. М.: Беловодье, 2012.- 202, [6] с.

Предлагаемая вниманию читателей книга состоит из двух произведений: собственно из сочинения знаменитого мыслителя-традиционалиста Рене Генона "Духовное владычество и мирская власть", а также большого биографического очерка Жана Урсена "Рене Генон. К пониманию одного сложного человека", где подробно воссоздается не только событийная канва жизни Генона, но и подробно рассматривается его творческая эволюция.

1789. 2-814077 Гетманова, А.Д. Логика [Текст]: учебник /Александра Гетманова.- М.: КноРус, 2012.- 240 с.

1790. 2-814008 Демьяненко, Н.В. Позитивизм Герберта Спенсера в современном социологическом знании [Текст]:

монография /Николай Демьяненко.- Иваново: Фил.

РГГУ в г. Иваново, 2012.- 199 с.

В монографии анализируются идеи крупнейшего английского философа и социолога XIX столетия Герберта Спенсера. Показано формирование его научного мировоззрения в русле позитивизма (эволюционизм, органицизм, политическая социоло гия), определены место и роль Г.Спенсера в мировой социологической науке.

1791. 2-814001 Зиновьев, А.А. Катастройка. Революция в Царьграде [Текст] /Александр Зиновьев.- М.: Астрель, 2012. 512 с.

В сборнике А.А.Зиновьева "Катастройка" и "Революция в Царьграде" автор рассказывает о многочисленных проблемах советских людей в период горбачевского правления, анализирует идеологические и политические причины перестройки в СССР и размышляет о трагических событиях августа 1991 года.

1792. 2-814170 Зотов, А.Ф. Современная западная философия [Текст]: учебное пособие /Анатолий Зотов;

МГУ им.

М.В.Ломоносова;

Философский факультет.- М.:

Проспект, 2012.- 608 с.

1793. 2-814237 История философии. Запад- Россия- Восток [Текст]:

учебник для вузов /авт. кол.: В.П.Гайденко [и др.];

под ред. Н.В.Мотрошиловой;

РАН, Ин-т Филосо фии.- М.: Акад. проект, 2012.- Книга 1: Философия древности и Средневековья.- 435, [13] с.

1794. 2-814643 История философии. Запад- Россия- Восток [Текст]:

учебник для вузов /под. ред. Н.В.Мотрошиловой;

авт.

кол.: А.Б.Баллаев [и др.];

РАН, Ин-т Философии.- М.:

Академический Проект, 2012.- Книга 2: Философия XV-XIX вв.- 485 с.

1795. 2-814135 История философии. Запад- Россия- Восток [Текст]:

учебник для вузов /под. ред.: Н.В.Мотрошиловой, А.М.Руткевича;

авт. кол.: А.Ф.Грязнов [и др.];

РАН, Ин-т Философии.- М.: Академический Проект, 2012. Книга 3: Философия XIX-XX вв.- 443, [5] с.

1796. 1-752489 Карнеги, Д. Книга-тренер убеждения, умения влиять на людей и приобретать друзей [Текст]: интенсивный курс /Дейл Карнеги.- М.: АСТ, 2012.- 223 с.

Впервые на русском языке - авторский тренинг легендарного Дейла Карнеги! Пошаговый курс эффективного общения, уверенности в себе и влия ния на людей, который прошли тысячи американцев до издания знаменитых книг доктора Карнеги.

1797. 2-813751 Кобылянский, В.А. Философия экологии: краткий курс [Текст]: учебное пособие для студ., обуч. по гуманитарным спец. и направлениям подготовки /Виктор Кобылянский;

рец.: А.Н.Чумаков, В.Булаев, А.Рогова.- М.: Академический Проект, 2010.- 640 с.

1798. 1-752468 Краткий философский словарь [Текст] /подгот.:

А.П.Алексеев (отв. ред.) [и др.].- М.: РГ-пресс, 2012. 491, [5] с.

1799. 2-814166 Кьеркегор, С. Заключительное ненаучное послесло вие к "Философским крохам" мимически-патети чески-диалектическая компиляция: экзистенциаль ный вклад Йоханнеса Климакуса [Текст] /Сёрен Кьеркегор;

пер. с дат., вступ. ст., коммент. и примеч.:

Н.Исаевой, С.Исаева.- М.: Академический Проект, 2012.- 608 с.

Трактат занимает центральное место в творчестве Кьеркегора, оказавшись по существу в точке схождения его псевдонимических работ и работ, подписанных собственным именем, в центре и сложнейшем конфликтном переплетении его эстети ческих, этических и религиозных представлений.

1800. 2-794763 Логика [Текст]: учебник для бакалавров и студентов вузов, обуч. по направлению "Юриспруденция" /М.Ш.Гунибский, Л.A.Демина, О.В.Малюкова, В.И.Пржиленский;

отв. ред. Л.А.Демина;

М-во Образования и Науки РФ, Моск. Гос. Юридическая акад. им. О.Е.Кутафина.- М.: Проспект, 2013.- 216 с.

1801. 1-752507 Мамардашвили, М.К. Лекции по античной философии [Текст] /Мераб Мамардашвили;

ред.

Е.М.Мамардашвили.- СПб.: Азбука, 2012.- 320 с.

1802. 1-752473 Мамардашвили, М.К. Символ и сознание [Текст] /Мераб Мамардашвили, А.М.Пятигорский;

ред.

Е.М.Мамардашвили;

дизайн обл. Р.В.Князева.- СПб.:

Азбука, 2011.- 318, [2] с.

Впервые увидевшая свет в 1982 году в Иерусалиме книга М.К.Мамардашвили и А.М.Пятигорского "Символ и сознание" посвящена рассмотрению жиз ни сознания через символы как особые выражения этой жизни.

1803. 1-752777 Пейкофф, Л. Объективизм: философия Айн Рэнд [Текст] /Леонард Пейкофф;

пер. с англ.: Н.И. Поду новой, Б.Картера;

дизайн обл. дизайн-студия "Графит".- М.: Астрель: Полиграфиздат, 2012.- 575 с.

Предлагаемая книга- первое всестороннее изложе ние философии Айн Рэнд, предпринятое ее последо вателем и наследником Леонардом Пейкоффом.

1804. 1-752634 Плутарх. Сравнительные жизнеописания [Текст] /Плутарх;

вступ. ст., сост. и примеч. Е. Кузнеца (отв.

ред.);

пер. с древнегреч. В.Алексеева.- М.: Книжный клуб Книговек, cop. 2012.- 639 с.

В настоящей книге представлены жизнеописания основателей, законодателей и выдающихся полко водцев Древней Греции и Древнего Рима, вышедшие из-под пера великого древнегреческого философа, историка и моралиста Плутарха из Херонеи, в переводе известного русского филолога и перевод чика античной литературы В.А.Алексеева.

1805. 1-752621 Рерих, Е.И. Криптограммы Востока. Напутствие Вождю [Текст] /Елена Рерих.- М.: Амрита-Русь, 2012.- 160 с.

В этом сборнике читателю предлагаются две книги выдающегося духовного подвижника России Елены Ивановны Рерих: "Криптограммы Востока" и "Напутствие вождю", вышедшие в Париже под фамилией Ж. Сент-Илер, 1806. 2-814050 Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание [Текст] /Сергей Рубинштейн.- М.[и др.]: Питер, 2012.- 288 с.

Работа крупнейшего российского психолога и философа С.Л.Рубинштейна "Бытие и сознание" освещает одну из важнейших проблем философской мысли - вопрос о природе психического, сознания в их отношении к бытию, к материальному миру.

1807. 1-752701 Рэнд, А. Введение в объективистскую эпистемоло гию [Текст] /Айн Рэнд;

пер. с англ. Н.И.Подуновой. М.: Астрель, 2012.- 352 с.

Эта книга Айн Рэнд - изложение объективистской теории понятий. Айн Рэнд предложила чрезвычайно смелое и оригинальное решение проблемы универ салий, которое существенно повлияло на развитие современной философии.

1808. 2-814028 Сабиров, В.Ш. Основы философии [Текст]: учебник /Владимир Сабиров, О.С.Соина;

рец.: А.И.Ореховс кий, А.Е.Зимбули.- М.: Флинта: Наука, 2012.- 336 с.

1809. 1-752619 Шестов, Л.И. Апофеоз беспочвенности: опыт адогматического мышления [Текст] /Лев Шестов. СПб: Азбука: Авалонъ, 2011.- 224 с.

Лев Исаакович Шестов - выдающийся русский философ и литератор. Название одной из философских работ Льва Шестова "Странствования по душам" удивительным образом подходит ко всему его творчеству. В своих странствованиях, то есть размышлениях о земном духовном наследии, Шестов беседует с душами Сократа, Шопенгауэра, Пушкина, Толстого...

1810. -15254 Kars. Bildiri zetleri kitap. I Uluslararas Harakani Sempozyumu [Metn].- Kars: Eser Ofset, 2012.- 119 s.

Psixologiya 1811. Ar2012/880 Bnyatova, A.R. Mktbqdryal uaqlarn yaradclq potensialnn sosial-psixoloji aspektlri [Mtn]: psixol. zr fls. d-ru elm. dr. dis. avt.:

19.00.05 /Aynur Bnyatova;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, BDU.- Bak, 2012.- 19 s.

1812. Ar2012/913 Cavadova, R.R. xsiyytlraras attraksiyann tkkl mexanizmlri v tzahr xsusiyytlri [Mtn]: psixol.

zr fls. d-ru elm. dr. dis. avt.: 19.00.05 /Ramiyy Cavadova;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, BDU.- Bak, 2012.- 22 s.

1813. DAz2010/ Elmamouz, B.. Sahibkarlq faliyytinin smrli tkilind xsiyyt amili [Mtn]: psixol. zr fls. d-ru elmi dr. dis.: 19.00.05 /Behrouz Elmamouz;

Azrb.

Resp. Thsil Nazirliyi, BDU.- Bak, 2010.- 132 s.

1814. DAz2009/ Musazad, T.F. Dializli v diabetli xstlrin "mn obraz", nzart mkan v mdafi mexanizmlri (rdbil Ostannn materiallar sasnda) [Mtn]: psixol.

elm. nam. dis.: 19.00.02 /Tvkkl Musazad;

Azrb.

Resp. Thsil Nazirliyi, BDU.- Bak, 2009.- 149 s.

1815. Ar2012/881 Nayeva, V.Q. Masir gnclrd gender tsvvrlrinin formalamasnn sosial-psixoloji tdqiqi (Mqayisli thlil: Azrbaycan v Ukrayna gnclrinin nmunsind) [Mtn]: psixol. zr fls. d-ru elm. dr. dis. avt.:

19.00.05 /Vfa Nayeva;

Azrb. Resp. Thsil Nazirliyi, BDU.- Bak,2012.- 19 s.

1816. DAz2009/30 Salamova, K.B. Tlblrin birg faliyyt prosesind nsiyytin psixoloji xsusiyytlri [Mtn]: psixol. elm.

nam. dis.: 19.00.07 /Kmal Salamova;

Azrb. Resp.

Thsil Nazirliyi, Sumqayt Dvlt Un-ti.- Sumqayt, 2009.- 171 s.

1817. Ar2012/586 arma, R. "Ferrari"sini satm rahib arzularn yerin yetmsi v taleyin drk edilmsi haqqnda hvalat [Mtn] /Robin arma;

trc. E.Rzayev.- Bak:

Adilolu,2012.- 288 s.

Robin armann dnyann bir ox lklrind bestsellr evrilmi kitab biz mnvi bhran keirmi millionu vkil Culian Mentlin qeyri-adi hekaysini danr.

1818. Ar2012/903 iriyev, A.A. Kiik hrbi qruplarn idar edilmsind sosial-psixoloji iqlimin rolu [Mtn]: psixol. zr fls.

d-ru elmi dr. dis. avt.: 19.00.05 /Aydn iriyev;

Azrb.

Resp. Thsil Nazirliyi, BDU.- Bak, 2012.-19 s.

1819. 2-814004 Адлер, А. Наука о характерах: понять природу человека [Текст] /Альфред Адлер;

пер. Е.А.Цыпина. М.: Академический проект, 2011.- 256 с.

1820. 1-752465 Андреас, С. 50 психологических приемов, которые обязан знать каждый психолог-практик: сердце разума [Текст] /Стив Андреас, К.Андреас;

пер. с англ. С.Комаров.- СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2012. 351 с.

Данная книга стала необычайно популярной сразу после выхода в свет, так как она представляет собой попытку системно описать различные способы и приемы работы НЛП-консультанта. Контекст ее применения весьма широк: от использования НЛП в сложных жизненных ситуациях до приложения в менеджменте и психотерапии.

1821. 1-752517 Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познава тельных процесов [Текст]: практикум по общей психологии: учебное пособие /Лариса Баданина;

гл.

ред. Д.И.Фельдштейн;

Российская Акад. Образова ния, НОУ ВПО "Московский психолого-социальный ин-т".- М.: Флинта: НОУ ВПО "МПСИ", 2012.- 258 с.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |
 

Похожие работы:

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.