, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |

196 ...

-- [ 3 ] --

. , - , - , .

Uralella. , . , , ( , 1 9 6 8 ).

:

1) - . , ! ( , 1968, ) : X , bo v tO so ;

E 1 Septaliphoria cf. subro- tunda Macridin 2 Uralella arctica Dagys 3 U. giganiea Macridin ?

4 U. cf. arctica Dagys } 5 U. cf. stroganovi (d'Orb.) 6 Uralorhynchia striatissima + A A (Eichw.) + 7 Uralella stroganovi(d'Orb.) ?

8 Ptilorhynchia lenaensis A Dagys -I 9 Fusirhynchia micropteryx ? 0 I (Eichw.) CI 10 Taimyrothyris kropotkini + (Moiss.) 11 Uralella sp.

12 Taimyrothyris bojarkaen sis D a g y s 13 Ptilorhynchia aff. seducta Dagys 14 Siberiothyris sp.

15 Uralorhynchia striatissima (Eichw.) 4* , , ;

2) . ( ) . () ;
3) - .

5.

Z , , - , .

Eosphinctoceras magnum Eosphlnctoceras Gravesia s p. m a g n u m S u b p l a n i t e s k l i m o v i ( , 1962, 1964) Gravesia . . - , . (1946, 1 9 5 6 ), , Gravesia G. g r a v e s i a n a G. g i g a s. Gravesia , , Gravesia gravesiana (d'Orb.) G. gigas ( Z i e t. ) . ( H a h n, 1963) G r a c e s i a g i g a s. . ( , 1 9 6 7 ), Gravesia P e c t i n a t i t e s ( V i r g a tosphincloides) elegans, gravesiana gigas . . , Gravesia , , , Gravesia . ( 1 9 1 3 ) . Pectinatites . . Subplanites (Virgatosphinctoid.es), Eosphinctoceras}, Subdichotomoceras (Sphinctoceras) . . Pecti natites elegans , - , .

, m a g n u m, ( S p a t h, 1936;

C a l l o m o n, 1 9 6 1 ). . Aulacostephanus autissiodorensis (Cotteau) Eosphinctoce ras? Subdichotomoceras (. ), . Eosphinctoceras Subdichotomoceras . ( ., 1965, 1969) . . , , . , pseudoscythicus ( = pectinatus = lideri) .

S u b d i c h o t o m o c e r a s s u b c r a s s u m Subplanites (Ilowaikya) ( Gravesia Pectinatites) Subplanites sokolovi Subplanites wheatleyensis, Subplanites grandis S u b p l a n i t e s s p p. ( ;

). . , (. 6 ).

Perisphinctidae (Spath, 1936), Subdicho tomoceras Subplanites (? Virgatosphinctoides). / , ( . ) ( . ), , Subdichotomoceras , , .

. . , Subplanites (Ilo waiskya) cf. sokolovi ( I l o v. ), 5. ( I. ) aff..pavidus (Ilov.) (, , 1966) ( Dorsoplanites flavus S p a t h. D. cf. triplex ( S p a t h ) ) Subdicho tomoceras sp. indet. ( , 1960) , k l i m o v i . . ( , 1 9 6 7 ). . . . . . S u b p l a n i t e s s o k o l o v i s. 1., . . , ;

Subplanites Subdichotomoceras (, , , 1 9 6 8 ).

P e c t i n a t i t e s lideri Pectinatites Pa ravirgatites Pectinatites pectinatus . . , , Pectinatites, .

P a v l o v i a iatriensis. Pavlovia (Pallasiceras) Dorsoplanites Lydistratites. P a v l o v i a iatriensis D o r s o p l a n i t e s panderi ( Pavlovia pavlovi) . , , Dorsoplanites Pavlovia Strajevskya. , . p a n d e r i, , : Pavlovia Dorsoplanites, A p () p. p. . . . P. Craspedites Chetaites chetae ?

nodiger [Craspedites ? Craspedites nodiger nodiger C r a s p e d i t e s tai Craspedites myrense mosqitensis Craspedites Craspe Craspedites sub- Craspedites sub- originale dites s p p. Craspe 1 Craspedites ditiis ditus dites leptus okensis Craspedites Craspe okensis dites okensis Kachpurites F ] K a c h p u r i t e s ful- Virgatosphinc gens gens tes e x o t i c u s | Epilaugeites vo- Epilaugeites vo ?

E p i v i r g a t i t e s ni- gulicus E p i v i r g a t i t e s ni- gulicus Laugei Laugei kitini kitini tes tes Titaniles gigan L a u g e i t e s groeri Laugeites groen Laugeites grocn- teus landicus landicus landicus Virgatites virgatus Virgatites ro- Dorsoplanites Dorsoplanites Crendonites go Crendonites spp.

sanovi Crendonites spp.

sachsi sachsi rei Dorsoplanites maximus Dorsoplanites Virgatites Dorsop Dorsoplanites Dorsoplanites maximus virgatus Dorsoplanites Progalbanites lanites maximus.

maximus maximus alb an i ' Dorsoplanite s Zaraiskites Dorsoplanites Pavlovia ro Pavlovia palla panderi Dorsoplanites ?

zarajskensis ilovaiskii Pavlovia inflata tunda sioides ilovaiskii Dorsoplanites Strajevskya Pavlovia pa iatriensis Pavlovia Pavlovia iatri panderi ? Pavlovia palla strajevskii vlovi Pavlovia ro ensis Pavlovia com Pavlovia sioides tunda munis Pavlovia iatriensis N | Subplenites (Ilowaiskya) Pectina Pectinatites pe Pectinatites Pectinatites P e c t i n a t i t e s pe (Howaiskya) p s e u d o s c y thi- Pectinatites pe tites rotor ctinatus lidert pectinatus ctinatus pseudoscythicub cus ctinatus Subplanites Pectinatites Subdichotomo Subplanites Subplanites Subpla (Ilowaiskya) (Arkellltes) ceras subcras- wneatleyensis (Ilowaiskya), nites (Virga hudlestoni sokolovi sum Subdi Subdichoto- ' tosphinctoides, Subplanites Subdichotomo Subplanites Pectinatites chotomoceras moceras Subdichotomo grandis ceras, Eosphin (Ilowaiskya) Eosphinctoce- wheatleyensis ceras ctoceras Subplanites spp.

klimovi ras Pectinatites sci Eosphinctoceras Gravesia gigas magnum tulus Gravesia grave Subplanites siana (Vlrgatosphinc toides) e l e g a n s D o r s o p l a n i t e s Zaraiskites. , , , , , iatriensis p a v l o v i .

P a v l o v i a iatriensis P a v l o v i a p a l l a s i o i d e s P a v l o v i a r o t u n d a . ( , 1963) . , P a v l o v i a iatriensis . , , p a l l a s i o i d e s , r o t u n d a. r o t u n d a Dorsoplanites ultimum (Neav.) (Neaverson, 1925).

P. ( C a s e y, 1967) , p a l l a s i o i d e s P e c t i n a t i t e s p e c t i n a t u s, , p e c t i n a t u s , r o t u n d a, 3 0 - , . iat riensis p a l l a s i o i d e s r o t u n d a, p a l l a s i o i d e s P a v l o v i iatriensis s. s., rotunda Strajevskya strajevskyi.

Pavlovia iatriensis , . ( 1 9 3 6 ) P a l l a s i c e r a s b e d s. , 5 0 - . (Dorsoplanites, Pavlovia (, . (Pallasiceras) subaperta Spath), Strajevskya) iatriensis. , , Pavlovia (Pallasiceras) perinflata Spath. P a l l a s i c e r a s b e d s . , , . . ( 1 9 6 6 ), P a v l o v i a c o m m u n i s, P a v l o v i a iatriensis .

Pavlovia . - ( , ., 1 9 5 3 ), . , P a v l o v i s iatriensis 1 5 - Pavlovia (Pallasiceras).

iatriensis I l o v. e m M i c h l v., P. (P.) hypophantica I l o v. em. M i c h l v., Stra jevskya sp.

Dorsoplanites ilovaiskii ' Dorsoplanites panderi ( Zaraiskites zarajskensis) . , D o r s o p l a n i t e s p a n d e r i . ( . ).

D o r s o p l a n i t e s ilovaiskii P r o g a l b a n i t e s albafii, , Zaraiskites, Pavlovia.

D o r s o p l a n i t e s i l o v a i s k i i , . . ( 1 9 6 6 ) P a v l o via inflata. antiquus, Dorsoplanites gra cilis, Pavlovia Strajevskya?

( , ., 1965;

, , , 1968) D o r s o p l a n i t e s ilovaiskii Dorsoplanites ex gr. antiquus, (Dorsoplanites sp.

nov., aff. ovalis M e s e z h n . ). . ( . ).

Dorsoplanites maximus Crendonites spp. ' Virgatites virgatus . - . 1970 . . . , . . , . . , . . . . . , D o r s o p l a n i t e s p a n d e r i . Dorsoplanites panderiformis M i c h l v., D. flavus S p a t h. D. ex.

gr. maximus Spath. Epivirgatites cf. lahuseni ( N i k. ). , V i r g a t i t e s v i r g a t u s (, 1963), D o r s o p l a n i t e s m a x i m u s. Crendonites kuncevi Michlv. ( , 1962) V i r g a t i tes v i r g a t u s C r e n d o n i t e s g o r e i . Crendo nites ( , ) .

D o r s o p l a n i t e s m a x i m u s - ( , ., 1 9 6 5 ), ( , .. 1 9 6 5 ), . , ( , , 1966) ( , , , 1 9 6 8 ).

C r e n d o n i t e s s p p. , , Dorsoplanites sachsi Dorsoplanites Taimyrosphinctes.

Laugeites groenlandicus Epilaugeites vogulicus E p i v i r g a t i t e s nikitini Laugeites. Titanites giganteus .

( S p a t h, 1936;

D o n o v a n, 1964) L a u g e i t e s g r o e n l a n d i c u s. (?) aff. vogulicus (Ilov.) v o g u l i c u s (Sur lyk oth., 1 9 7 3 ).

(, ., 1965;

, ., 1 9 6 5 ), . (, , 1966).

. ( , , , 1968, ;

, 1966) (, ., 1972), - , C r a s pedites subditus. , , . Cras pedites cf. taimyrense ( B o d y l. ) ( . . Craspedites ex g r. nodiger (Eichw.)), . . . , , , , , , .

6.

. - , . , . . , , , , -, . , , , .

m a g n u m subcrassum , , , (. 11,12). , lideri. , - . Aulacostephanus 61 Epilaugeites vogulicus HI I ILLLLL 400 Laugeites groenlandicus 25 Crendonites spp.

1 j !;

;

* ? ;

* * I *,' ;

! ;

! ! ;

! ! :.

24 Dorsoplanites maximus 310 Dorsoplanites ilovaiskii mm!!!'!'.'!'.'!'!'!'!'!'!'!'!'!!

Pavlovia iatriensis 69 Pectinatites lideri 64 Subdichotomoceras subcrassum 49 Eosphinctoceras magnum 40 100% 20 60 fSS EJED* ' " ' E E " C Z . 11. - .

/Gravesia;

2 Eosphinctoceras;

3 Subdichotomoceras'' 4 Subpla nites (Ilowaiskya);

5 Pectinatites;

6 Pavlovia;

7 Paravirgatites;

8 Lydistratites;

9 Dorsoplanites;

10 Strajevskya;

11 Crendonites;

12 Laugeites, 13 Epilaugeites;

14 ( ), autissiodoren sis;

p e c t i n a t u s Pectinatites Paravirga iites.

, ( , ) m a g num subditus.

2 v,' v v? v ? v t v vJvJvS v | 2 . 12. .

- ( , ).

1 1. Eosphinctoceras magnum : V] Eosphinctoceras magnum, Vj Subdicho v\ tomoceras subcrassum, Pectinatites lideri;

( Subplanites : V% Pavlovia iatriensis, Strajevskya klimovi ) 5 Strajevskyi;

: 2 Dorsoplanites ilovaiskii. Vo, 7 : Divis'os Dorsoplanites maximus, VoCrendonites spp., V4 9 phinctes s p p. ( p a r s ), , Laugeites groenlandicus, Epilaugeites vogulicus.

1957a, ;

S u b d i c h o t o m o c e r a s s p p. ( p a r s ), , 1959;

G r a v e s i a ( ? ) t r i p l i c a t a, , 1963;

S u b d i c h o t o m o c e r a s s u b c r a s s u m ( p a r s ), , 1964.

: , 1963.

- : Eosphinctoceras magnum Mesezhnikov.

: Eosphinctoceras spp., Gravesia ( ).

: . 100 . - .

: , . , - , . .

2. Subdichotomoceras subcrassum ( Subplanites sokolovi ) : D i v i s o s p h i n c t e s s p p. ( p a r s ), , 1956, 1957;

S u b d i c h o t o m o c e r a s s p p. ( p a r s ), , 1959, 1961;

S u b d i c h o t o m o c e r a s s u b c r a s s u m ( p a r s ), , 1964.

: , 1963.

- : Subdichotomoceras (Sphinctoceras) subcrassum Mesezhn.

: Subdichotomoceras ( Subdichotomo ceras s. str. Sphinctoceras), Eosphinctoceras ( ), Subplanites (Ilowaiskya) ().

: . 100 - .

: , . , . , , - , . .

3. Pectinatites lideri ( Subplanites pseudoscythicus ) : Pectinatites, , 1944;

P a v l o v i a iatriensis P e c t i n a t i t e s ( p a r s ). , 1959;

Pectinatites s p p, , 1961.

: , 1944. (1963).

- : Pectinatites (Pectinatites) lideri M e s e z h n i k o v.

: Pectinatites, Parauirgatites ().

: . - ( . ).

: . 37 . .

: .

4. Pavlovia iatriensis ( Dorsoplanites panderi ) : P a v l o v i a iatriensis P e c t i n a t i t e s ( p a r s ), P a v l o via i a t r i e n s i s + S t r a j e v s k y a strajevskyi, , 1962;

, 1959, 1963.

: , 1917.

- : Pavlovia (Pallasiceras) iatriensis Ilovaisky.

: Pavlovia, Strajevskya, Lydistratites ( ), Dorsoplanites ().

: . - ( . ).

: . 5 0 0 1 0 0 0 . . .

: , , . .

: .

P a v l o v i a iatriensis ( , 1964) - .

S t r a j e v s k y a s t r a j e v s k y a ( , 1964) - ;

.

5. Dorsoplanites ilovaiskii ( Dorsoplanites panderi ) : ( ? ) P a v l o v i a kurbskyi, , 1917;

, 1944;

D o r s o p l a n i t e s ex gr. panderi ( p a r s ), , 1956, 1957.

Dorsoplanites kurbskyi, , 1959, 1961.

: , 1963.

- : Dorsoplanites ilovaiskii Mesezhnikov.

: Dorsoplanites antiquus, Pavlovia, Strajevskya.

: . 5 0 0 1 0 0 0 . . .

: , .

6. Dorsoplanites maximus ( Virgatites virgatus ) : D o r s o p l a n i t e s ex gr. p a n d e r i (pars), , 1956, 1957;

D o r s o p l a n i t e s spp., , 1959;

D o r s o p l a n i tes p a n d e r i f o r m i s ( p a r s ), , 1962, 1966.

: , 1956. ( , , 1 9 6 1 ).

- : Dorsoplanites maximus Spath.

: Dorsoplanites maximus antiquus, Pavlovia (Pavlovia).

: ( ).

: , - , . , , . , , . , . , ? .

7. Crendonites spp.

( V i r g a t i t e s v i r g a t u s ) : Behemoth sp., , 1959, 1960;

, 1962.

: , 1935.

- : .

: Crendonites, Epipal lasiceras Dorsoplanites, Dorsoplanites Laugeites, Dorsoplanitinae.

: ( ).

: , .

8. Laugeites groenlandicus ( Epivirgatites nikitini ) : P e r i s p h i n c t e s aff. s t s c h u r o v s k i i, , 1906, 1917;

L a u g e i t e s aff. s t s c h u r o v s k i i, , 1944;

, 1958;

L a u g e i t e s s t s c h u r o v s k i i P a v l o v i a v o g u l i c a, , 1961;

L a u g e i t e s b o r e a l i s, , 1961.

: , 1963.

- : Laugeites groenlandicus Spath.

: Laugeites spp.

: . 1500 . . .

: ( S p a t h, 1936;

D o novan, 1964).

: , , - , - , , . .

9. Epilaugeites vogulicus ( Epivirgatites nikitini ) : P a v l o v i a v o g u l i s a, , 1917;

1944;

L a u g e i t e s s t s c h u r o v s k i i P a v l o v i a v o g u l i c a ( p a r s ), , 1961;

L a u g e i t e s ( ? ) v o g u l i c u s, , 1961, 1963;

, 1966.

: , 1917. .

- : Epilaugeites vogulicus (Ilovaisky).

: Epilaugeites, Laugeites ( ).

: . 1100 . . .

: , .

10. Kachpurites fulgens : , 1890.

- : Kachpurites fulgens (Trautschold).

: ( ) Craspedites oken sis ( O r d. ), . cf. leptus S p a t h, Kachpurites.

: ( , , 1966).

: . , ? . , , , .

11. Craspedites subditus : , 1890.

- : Craspedites subditus (Trautschold).

: ( ) Craspedites oken sis ( O r d. ), . fragilis (Trd.), Garniericeras.

: ( , , 1966).

: . , . , , .

Virgataxioceras dividuum Eosphinctoceras magnum. dividuum Virgataxioceras, Aulacostephanus (Aulacostephanus) anglicus ( S t e u e r ) A. (Aulacostephanoceras) undorae (Pavl.) Gravesia m a g n u m V i r g a t a x i o c e r a s fallax S u b p l a n i t e s ( I l o w a i s k y a ) k l i m o v i ( I l o v. ) ( , 1963;

G e y e r, 1968) A u l a c o s t e p h a n u s a u t i s s i o d o r e n s i s G r a v e s i a g i g a s s. 1. ( H a h n, 1963) - (Ziegler, 1962).

.

' , ( , ) Hectoroceras kochi S p a t h . , , , K a c h p u r i t e s fulgens C r a s p e d i t e s s u b d i t u s. . , s u b d i t u s, Craspedites cf. taimyrensis Bodyl., , -, , . - ( , 1969;

, , 1970;

., 1 9 7 2 ).

II 7.

, , , : , , , , .

, . . . Virgataxioceras dividuum . , , , , ( ? ), , , , , , , , , , , , , , .

: , . , , . , . , , , .

.

, , , , . , ( ) , .

.

.

. , . 1 (. , . 41, 7 ), . , ( ). 100 . ( , ) . , , , ~ . , , , , . , , .

, , . . . , , . , . , , ( ? ), , , , , , , . , . , ' ( ? ). , , , ( ? ). . ( ? ). , - , , . , . .

, , . ( ), ( ), , . 6yxi . , " - ) . . . . .

- ( P e c t i n a t i t e s lideri) . . , ( ). , . - .

. . .

. . , , . .

. . , , ( ) P a v l o v i a iatriensis, , . 40 , . , , , ( , , . ) ( ) . , , , , . , , , , , . ' ;

, , . , . , , , .

. , , , , , , , , , . , .

. , . , - . . . 20 .

(hiostrea siberica s p. n o v. ) ;

, , ;

Fusirhynchia, .

.

. , ( , , ). , .

, , , . , .

( . ), ( . ). . , 20 . : , ( ), .

, , , , , ;

. , , : , .

- . . , . , , .

8.

. , ( ., 1971;

C a s e y, 1971;

Hallam, 1971).

.

, , ;

" - , . , , - . , , -, , . .

, - , , . - . . , - , , . - 5 . . . . . , , , . - .

- Pseudovirgatitinae Virgatitinae ( , , ) D o r s o p l a n i t i n a e, Dorsoplanites (1 3 ), Pavlovia, Laugeites. , V i r g a t i t i n a e, P s e u d o v i r g a t i t i n a e , D o r s o p l a n i t i n a e (Kerberites, Lomonos sovella, Titanites) , , Dorsoplanites ( 2 0. ), Pavlovia ( 25 ), Laugeites ( 10 ).

, () . t - - , , ( , - ) . , , , , . - , , , , , -, .

, ( , 1970) . , , ( , 1968;

Z i e g l e r, 1962) ( , , . ) P s e u d o v i r g a t i t i n a e .

, - (, ., 1971), - , , , - .

(Hoplocardioceras Euprionoceras) (Arctoteuthis Holcobeloides) (, ., 1971).

( . 13) - P s e u d o v i r g a t i t i n a e (Subplanites Ilowaiskya, Virgatosphin cloides ., Subplanites s. s. ), Subdichotomoceras ( , 1964;

, 1963;

Kutek, 1961;

, 1 9 6 7 ), Gravesia Pachyteuthinae (, , 1966).

Subpla-.

nites, Eosphinctoceras, Subdichotomoceras, Cylindroteuthinae.

- . - , - , - (), . 1318 , . (Zeiss, 1968) . . , . . . . (1968).

. /'?. ( klimovi s o k o l o v i ).

I Subdichotomoceras, Eosphinctoceras, Ilowaiskya;

2 Arkellitos, Virgato sphinctoides, Allovirgaiitcs;

3 lto~daislnia.

- ( ) ( ). - Pectinatites Subdichotomoceras Subplani tes (Virgatosphincioceras, Allovirgatites, Arkellites);

- Subplanites (Ilowaiskya), Pectinatites Subdichotomoceras (, , 1941).

-, , ( , ., 1 9 6 8 ), - . .

. , ( , , 1966;

, ., 1 9 6 9 ), , ( , 1963) ( S p a t h, 1936;

C a l l o m o n, 1 9 6 1 ). klimovi s o k o l o v i Eosphinctoceras Subdichotomoceras, Subplanites (Ilowaiskya, Virgatosphinctoides) Gravesia.

, , , . - ( Virgatosphinctoides , Ilowaiskya ) , . p s e u d o s c y t h i c u s ( = p e c t i n a t u s ) ( . 1 4 ).

- Subplanites (Ilowaiskya), - - . , -, - , - , (Pecti natites, Paravirgatites, Pavlovia lydianites) - , . , . 5* . 14. ( pseudoscythicus).

/ Pectinatites;

2Ilowaiskya;

3 Pectinatites boidini dc villei;

4 Pavlovia lydianiles.

Pectinatites s. s.;

Paravirgatites Pectinatites ( linites), . Pavlovia aff. lydianites Buckm. , - , - , . .

( 4 3 % ). . - - . . , , . , A s t a r t i d a e, ( , 1 9 7 0 ), - .

.

( D o r s o p l a n i tes p a n d e r i, . 15) - . V i r g a t i t e s Pavlovia Dorsoplanites. Pavlovia Dorsoplanites, .

Cylindroteuthinae. ' - - , Pavlovia, Dorsoplanites Progalbanites;

- Pavlovia Dorsoplanites Zaraiskites , Zaraiskites. - - . - : 1) - Pavlovia Dorsopla nites antiquus;

2 ) - Pavlovia iatriensis, . 15. ( panderi).

2 Pavlovia, / Pavlovia;

Dorsoplanites] ;

) Zaraishites, Pavlovia. Dorsoplanites;

4 Zaraiskites;

5 Dorsoplanites 6 ilovaiskii;

Stcajevskya.

Strajevskya, Dorsoplanites antiquus D. ilovaiskii;

3 ) Pavlovia, Strajevskya Dorsoplanites ex gr. ilovaiskii.

- . V i r g a t i t e s vir g a t u s ( . 16) , .

- , .

- Crendonites ( ) Virgatites. Crendo nites D o r s o p l a n i t i n a e - (Arkell, 1933, 1956;

B u c k m a n, 1 9 0 7 1 9 3 0 ), - . , , Virgatites, Acuticostites, Crendonites, Behemoth, Lomonossovella C r a s p e d i t i d a e ( , 19576, 1966). , , - , Virgatites ( M a r e k, 1957;

P a w l o w s k a, 1 9 5 8 ).

Dorsoplani tes maximus, . . Dorsoplanites ex gr. maxi mus Crendonites ex gr. leslie Spath. - , - ( Epipallasiceras), - . ( 3 4 2 5 3 0 ). Virgati tes v i r g a t u s, Dorsoplanites ex gr. maximus, Dorsoplanites ex g r. sachsi Taimyrosphinctes, - .

- V i r g a t i t e s v i r g a t u s, E p i v i r g a t i t e s nikitini.

. 16. ( virgatus).

/ Dorsoplanites, Crendonites;

2 Crendonites;

3 Virgatites, Crendonites, Lau geites;

4 Taimyrosphinctes;

5 Virgatites.

t E p i v i r g a t i t e s nikitini ( . 17) . - - Titanites Kerberites - Lomonossovella, Epivirgatites, . Kerberites. .Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |
 
 >>  ()

<

 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .