авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 22 |

«Донецкий национальный университет Donetsk National University Сборник научных трудов ...»

-- [ Страница 11 ] --

Аналізуючи результати приходу іноземних банків у країни Східної Європи, зазначимо, що це дало змогу значно збільшити показники капіталізації банківської системи, впровадити новітні технології надання банківських послуг, розширити їх асортимент, запровадити мобільний банкінг.

Усе це істотно посилило конкуренцію в банківському секторі. Крім того, значно знизився рівень процентних ставок, які поступово досягають показників економічно розвинутих європейських країн.

Потенціал банківського сектору країн СНД залишається для іноземного капіталу значною мірою неосвоєним, особливо порівняно з масштабами його присутності у країнах Східної Європи.

Зауважимо, що свідченням слабкості банківських систем держав СНД є зокрема те, що більшість рейтингів агенції Standard& Poors перебувають у "спекулятивній" категорії рейтингової шкали, причому в її нижній та середній частинах. Зберігаються певні законодавчі обмеження на присутність іноземного капіталу в національних банківських системах. Наприклад, у Казахстані загальна частка капіталу банків з іноземною участю не повинна перевищувати 50% від сукупного капіталу національної банківської системи.

Однак законодавчі обмеження стримують приплив іноземного капіталу меншою мірою, ніж ризики, пов'язані зі здійсненням банківської діяльності у цих країнах. Крім того, деякі міжнародні банки згортають свої інвестиції. Так, бельгійський КВС нещодавно продав свою частку непрямої участі в Кредит-банку (Україна) найбільшому державному банку Польщі — Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, а в 2003 році з Азербайджану. Серед іноземних банків, що діють у державах СНД, найсильніші ринкові позиції має дочірній британський банк HSBC у Вірменії: його частка в активах національної банківської системи перевищує 25%, і він є найбільшим банком країни [6,C.62].

У країнах пострадянського простору функціонує дуже багато дрібних банків, фінансові можливості яких не дають змоги реалізувати ефект масштабу. Держави СНД відрізняються між собою ступенем ринкової концентрації у банківському секторі, що коливається від порівняно помірної в Україні, де в середині 2004 року частка п'яти найбільших банків у сукупних активах банківської системи становила 45%, до дуже високої в Узбекистані та Азербайджані, де питома вага одного найбільшого банку в сукупних активах сягає 70%. Однак висока концентрація ринку фінансових послуг, що дає змогу найбільшим банкам установлювати вигідні для себе тарифи, суттєво деформує умови конкуренції.

Коли на ринок країн Центральної та Східної Європи протягом 1996—2002 років прийшли потужні іноземні банки, вони майже не залишили місця у банківській системі для національного капіталу, стимулювавши відтак процеси концентрації. У результаті кількість банків у цих країнах стрімко скоротилася. Так, Польща має 60 банків, Хорватія — 43, Чехія — 35, Латвія — 23, Естонія — 7. Процес надмірної концентрації викликає серйозне занепокоєння урядів країн — членів ЄС.
Між урядом Польщі та Єврокомісією виник навіть конфлікт із приводу об'єднання банків Рекао і ВРН. Уряд Польщі має намір протидіяти злиттю цих банків, оскільки воно призведе до надмірної концентрації банківського сектору та скорочення робочих місць. Питома вага іноземного капіталу у банківській системі країни становить 68%, що, на думку польських експертів, загрожує її фінансовій безпеці [4,С.215].

Питання впливу глобалізаційних процесів на вітчизняну банківську систему, їх наслідки для стабільності, фінансової стійкості та надійності українських банків ще недостатньо доcліджені.

Інтернаціоналізація грошово-кредитних ринків у сучасних умовах відбувається швидше, ніж інтернаціоналізація виробництва — світовий фінансовий ринок виконує функцію своєрідного каталізатора процесів концентрації капіталу [1,С.6].

Загальновідомо, що банківська система України за більшістю показників, які характеризують її потужність, поки що не в змозі конкурувати з банківськими системами багатьох постсоціалістичних європейських країн, не кажучи вже про економічно розвинуті держави Західної Європи. Так, відношення активів банківської системи до ВВП в Україні становить близько 50%, тоді як у Великобританії, а також у Франції і країнах зони євро цей показник коливається у межах 240—340% [6,с.19]. За даними Національного банку, в 2005 році балансовий капітал українських банків збільшився на 39.5% і на 1 січня 2006 року становив 25 млрд. 689.7 млн. грн. Зазначимо, що капітал американського банку Citigroup на початку 2004 р. становив 66.8 мільярда доларів, французького Credit Agricole — 55.4 мільярда доларів, британського HSBC — 54.9 мільярда доларів ( табл. 1).

Таблиця 1.

Десять найбільших за обсягом капіталу банків світу.[6,С.63] Млрд.доларів США №п/п Назва банку Країна Обсяг капіталу 1. Citigroup США 66. 2. Credit Agricole Group Франція 55. 3. HSBC Holdings Великобританія 54. 4. Bank of America США 44. 5. JP Morgan Chase США 43. 6. Mizuho Financial Group Японія 37. 7. Mitsubishi Tokyo Financial Group Японія 37. 8. Royal Bank of Scotland Великобританія 34. 9. Sumitomo Mitsui Financial Group Японія 34. 10. BNP Paribas Франція 32. 440. Усього за групою банків З іншого боку, слабкий розвиток фінансової інфраструктури в Україні є аргументом на користь ширшої присутності іноземних банків на вітчизняному ринку. А отже, можна очікувати збільшення спектра банківських послуг та зниження їх вартості.

Перестороги щодо іноземного капіталу пояснюються неготовністю українських банків до конкуренції, розпорошеністю активів, браком умов для інвестиційного кредитування, наслідком чого може стати посилення залежності від зовнішніх ринків. Щоб уникнути негативного впливу іноземних банків, слід подбати про створення умов для припливу інвестицій у вітчизняні банки, належний захист депозитів, досягнення європейського рівня монетизації економіки, підвищення ступеня законодавчого захисту банків тощо. Зазначимо, що лише 31 із майже 150 країн — членів СОТ не має обмежень у фінансовому секторі. А щодо побоювання неконтрольованої діяльності філій іноземних банків, то його можна зняти шляхом запровадження для них національного режиму банківського нагляду, їх участі у вітчизняній системі страхування депозитів населення [2,С.24].

Зі вступом України до СОТ поступово збільшуватиметься присутність іноземного капіталу в національній банківській системі. Прихід іноземного капіталу з належною репутацією — важливий чинник розвитку банківського сектору держави: він принесе в Україну сучасні технології, нові фінансові продукти, культуру банківського корпоративного управління, сприятиме посиленню рівня конкуренції. Поступово для доступу в український банківський сектор іноземного капіталу необхідно створити такі ж умови, як і для резидентів. Транснаціональні банки отримають змогу відкривати власні філії та вливати у національну економіку практично необмежені кредитні ресурси. Штучне стримування приходу іноземних банків тільки затягне об'єктивний процес консолідації вітчизняної банківської системи. Україна має дозволити їм відкривати власні філії, оскільки не враховувати об'єктивні закони глобалізації просто неможливо. Безумовно, одним з основних чинників, який сприятиме приходу потужних іноземних банків, буде зростання обсягів прямих іноземних інвестицій. Досвід країн Східної Європи засвідчує, що спочатку у реальному секторі національної економіки з'являються інвестори, а згодом, щоб їх обслуговувати, приходять іноземні банківські установи.

У вітчизняній банківській системі цілком об'єктивно назрів процес консолідації капіталів.

Справді, потенційними кандидатами на поглинання чи приєднання є банки, основна діяльність яких зосереджується на обслуговуванні певної групи підприємств, особливо однієї галузі чи споріднених із нею. Також доцільним є об'єднання невеликих місцевих банків. Ці процеси поступово набирають обертів. Так, у вересні 2005 року Антимонопольний комітет надав дозвіл на злиття запорізького Індустріалбанку і кременчуцького МТ-банку. Об'єднаний банк має намір розширювати регіональну мережу, у тому числі за рахунок придбання регіональних банків. Про консолідацію активів оголосили банки "Європейський", "Славутич", "Володимирський" та Інтерконтинентбанк. Фахівці висловлюють думку, що іноземні інвестори насамперед прагнутимуть придбати або найбільші вітчизняні банки з розгалуженою мережею філій, або ж середні.

20 грудня 2005 року власники Укрсиббанку підписали договір про продаж 51% акцій банку BNP Paribas. Це найбільший французький банк, який входить до десятки найбільших банків світу і володіє структурними підрозділами у 87 країнах світу. Його загальні активи на 31 грудня 2004 року сягали 905.9 млрд. євро [6,С.64].

Крім того, 31 січня 2006 року підписано угоду про продаж банку "Мрія" російському Внєшторгбанку — до кінця року його дочірній банк, що функціонує в нашій країні, та український банк об'єднаються під брендом Внєшторгбанку. Протягом трьох років Внєшторгбанк має намір інвестувати в об'єднану структуру 300 млн. євро. Перед нею поставлено завдання до кінця цього терміну ввійти до п'ятірки найбільших українських банків [8].

Власники Укрсоцбанку розпочали ексклюзивні переговори з представниками Banca Intesa.

Йдеться про придбання контрольного пакета акцій банку, ціна якого спочатку була зафіксована на рівні 1.1 млрд. доларів. Однак згодом з'явилася інформація, що італійська сторона готова придбати всі 100% акцій банку, підвищивши ціну до 1.4 млрд. доларів. Крім того, якщо раніше угода мала бути завершена у травні 2006 року, то зараз її завершення перенесено на 31 березня 2007 року в зв'язку із судовими позовами міноритарних акціонерів Укрсоцбанку, які фактично блокують її остаточне здійснення. Таке суттєве зростання ціни зумовлене дуже високими темпами розвитку українського банку. Так, зокрема, прибуток Укрсоцбанку становив за сім місяців 2006 року млн. грн., тоді як минулого року він дорівнював 35 млн. грн. [8].

Раніше інтерес до Укрсоцбанку виявляла ціла низка банків. Серед них — угорський ОТР Bank, французький Societe Generale і російський Адьфа-банк. Представники банку ОТР (найбільшої за капіталізацією кредитної установи Східної Європи — її частка на угорському ринку банківських послуг становить близько 20%, активи на кінець 2004 року сягали 15.05 млрд., капітал — 2.14 млрд.

доларів) навіть устигли провести в українському банку процедуру due diligence, що передбачає юридичну та фінансову експертизу.

Наприкінці 2004 року литовський банк Vilnians Bank, який входить до складу шведської групи Skandinaviska Enskilda Banken, купив контрольний пакет банку "Ажіо". У 2006 році французький Credit Agricole S. A. завершив угоду щодо придбання 99.967% акцій Індекс-банку. Чеська фінансова група PPF group купила чернігівський "Приватінвест", Агро-банк, а також одну з найбільших українських компаній споживчого кредитування "Приват кредит", яка працює під маркою "Просто кредит". Крім того, у вересні 2005 року продано 93.5% акцій банку "Аваль" Raiffeisen International Bank Holding. Продаж "Аваля" може викликати ланцюгову реакцію, причому саме найбільші банки стануть об'єктами поглинання іноземними банківськими групами. Дрібні ж банки мають бути високоспеціалізованими і займати певну нішу на цьому ринку. Чимало з них зараз є розрахунковими центрами певної групи компаній, що належать їхнім же акціонерам, і тому в них як у незалежних фінансових інституцій мало довгострокових перспектив. Ще одним вектором розвитку вітчизняної банківської системи у найближчі роки стане злиття банків. Ці процеси мають сприяти суттєвому зниженню рівня відсоткових ставок в Україні.

Протягом 2006 року кількість банків з іноземним капіталом продовжує збільшуватися. З початку поточного року до цього реєстру долучилися ще п’ять банків (табл. 2). Таким чином, іноземний капітал займає дедалі значніше місце в банківській системі України. І загалом підвищення його ролі позитивно впливатиме на розвиток банківської системи в цілому внаслідок посилення міжбанківської конкуренції.

Банки, які створюються на іноземному ринку, ставлять собі за мету направляти на цей ринок експорт материнської країни. У цій ситуації вони можуть не бути зацікавленими у реалізації цілей, що суперечать їх основній місії. Тому вони не будуть фінансувати конкурентноздатної промисловості, ні також капіталомістких інвестицій, необхідних для вітчизняної промисловості [5,С.25].

Таблиця 2.

Придбання українських банків іноземними інвесторами. [9] № Рік Банк Покупець Частка Сума акцій угоди (%) млн.$ 1. 2005 "Аваль" "Reiffeisen 93,5 International"(Австрія) 2. 2005 "Укрсиббанк" "BNP Paribas"(Франція) 51 Немає данних 3. 2005 "Форум" "Bank of New York"(США) 10 4. 2006 "Мрія" "Внешторгбанк"(Россия) 98 5. 2006 "Укрсоцбанк" "Banka Intesa SpA" (Італія) 85,42 6. 2006 "Мегабанк" Група портфельних 20 інвесторів 7. 2006 "Індекс-банк" "Credit Agricole S.A." 98 (Франція) Банківська система України сьогодні повністю відкрита для входження іноземного капіталу.

Чинне законодавство дає можливість створювати в Україні банки із 100% іноземним капіталом, але з обов'язковою вимогою — це мають бути дочірні банки, що діють у правовому полі України.(рис.1) 35 31 30 25 22 24, 21 20 19 19 19, 20 13,3 13, 12,5 14 11, 15 12 12 9 10 7 7 6 6 9, 5 1 0. 1.

на банки з іноземним капіталом у т.ч.з 100% іноземним капіталом доля іноземного капіталу у статутньому капіталу банків Рис.1. Участь іноземного капіталу в банківській системі України. [9] Для банків, зареєстрованих в Україні, законодавчо встановлені вимоги до розміру статутного та регулятивного капіталу.(рис.2) Законопроектом для філій іноземних банків вводиться спеціальна категорія капіталу — капітал приписний, правовий статус якого залишається невизначеним.

Проектом Закону не визначений порядок перерахування, зберігання (використання) та повернення приписного капіталу у разі ліквідації філії. Враховуючи, що ці кошти повинні бути сформовані у ВКВ, то за специфікою проведення безготівкових розрахунків вони так чи інакше знаходитимуться на коррахунку в одному з іноземних банків, що саме по собі ускладнюватиме контроль з боку НБУ за їх наявністю та використанням. Крім того, законопроект не визначає, кому буде відкритий цей коррахунок: іноземному (материнському) банку чи безпосередньо його філії (при тому, що згідно з українським законодавством філіям банків заборонено відкривати коррахунки в інших банках (крім НБУ). Відстежити ж фактичну наявність цих коштів на коррахунку материнського банку буде практично неможливо. За невизначеності порядку перерахування приписного капіталу та контролю за подальшим його зберіганням ризики кредиторів філії іноземного банку (її клієнтів та вкладників) значно зростають.

Грошова маса 150000 Регулятивний 100000 капітал 50000 5148 2000 2001 2002 2003 2004 Рис.2. Динаміка росту регулятивного капіталу і грошової маси в Україні, млн. грн. [9] Деякі науковці та банкіри висловлюють думку, що саме банківські об'єднання зможуть протистояти, з одного боку, світовим фінансовим монстрам, які поглинають банківські установи та перетворюють їх на функціональні підрозділи, спонукаючи працювати на економіки інших держав, а з другого, — сприятимуть зміцненню вітчизняної банківської системи, мінімізації ризиків, зростанню довіри населення до фінансових інституцій. У світовій практиці ці об'єднання набули поширення ще кілька десятиріч тому, однак і досі їх роль у банківській системі залишається предметом активних досліджень учених [6,С.66].

Важливою проблемою у цій сфері є скасування заборони на створення в Україні філій іноземних банків. Основні потенційні негативні наслідки та позитивні результати такого рішення перелічено у таблиці 3.

Слід зазначити, що фінансово потужним банкам із країн з високим рейтингом невигідно відкривати свої філії у державах, що мають рейтинг, нижчий від інвестиційного, оскільки під активи, розміщені у цих країнах, їм доведеться створювати 100-відсоткові резерви на покриття ризиків. Можна очікувати, що за нинішнього рейтингу в Україну можуть прийти лише банки з держав, які мають аналогічний або дещо вищий рейтинг (країн Східної Європи, Балтії, СНД).

Однак вони й самі потребують інвестицій, отож не слід розраховувати на значні інвестиційні вливання від них у нашу банківську систему.

Створення філій може зацікавити не вельми надійні банки, відтак є загроза вимивання через них коштів українських підприємств чи відмивання "брудних" грошей. Ці питання набувають ще більшої актуальності з огляду на те, що в разі ліквідації чи неплатоспроможності філії всі проблеми доведеться вирішувати за законодавством країни реєстрації іноземного банку. Прийшовши на вітчизняний ринок, філії іноземних банків матимуть вигідніші умови, ніж українські банки.

Зокрема, філії не повинні будуть виконувати норматив адекватності, інші економічні нормативи і вимоги Національного банку, що висуваються до українських банків, у тому числі й зі стовідсотковим іноземним капіталом.

Існує й інша думка, згідно з якою для інтенсифікації розвитку всього фінансового сектору доцільно зняти обмеження на входження транснаціональних банків на місцеві ринки. Політика підтримки інтеграції місцевих банків у потужні транснаціональні може прискорити розвиток національної фінансової системи на основі порівняно дешевих та ефективних механізмів капіталізації банків, забезпечення їх надійності та довіри з боку клієнтів. Потрібно не лише дозволити ТНБ входження на внутрішній ринок, а й створити для них сприятливі умови. Це зумовить виникнення передумов для функціонування місцевих банків у повноцінному конкурентному середовищі [7,С.59].

Заслуговує на увагу досвід Китаю, де діють 200 іноземних банків. Але їх активність регламентована державною ліцензійною системою із суворими обмеженнями щодо груп клієнтів та видів діяльності. Це унеможливлює справжню конкуренцію між ними й місцевими банками. За браком значних обсягів діяльності всередині країни їх частки на ринку є незначними. Однак починаючи з 2005 р., Китай реалізує зобов'язання щодо лібералізації банківської сфери, скасування обмежень для іноземних банків, створює умови для повної відкритості банківської системи.

Єдиної позиції стосовно дозволу на відкриття філій іноземних банків в Україні немає. Частина фахівців вважає, що їх відкриття є передчасним і призведе до виключно негативних наслідків та встановити низку обмежень.

Таблиця 3.

Позитивні результати та негативні наслідки присутності філій іноземних банків на ринку України. [6,С.67] Позитивні результати Негативні наслідки 1. Швидке впровадження передових 1. Імовірність зосередження методів банківської діяльності. іноземних банків лише на 2. Зростання обсягів кредитних спекулятивній діяльності.

ресурсів. 2. Спроможність іноземних банків 3. Збільшення капіталізації банківської пропонувати дешевші кредитні ресурси системи. справлятиме тиск на фінансово 4. Розширення асортименту банківських нестійку вітчизняну банківську послуг і зниження їх ціни. систему.

5. Впровадження міжнародного досвіду 3. Підвищення чутливості реорганізації та реструктуризації банків. банківської системи країни до світових 6. Підвищення рівня кваліфікації фінансових криз.

працівників банківського сектору. 4. Загострення проблеми 7. Посилення конкуренції на ринку управління фінансовими потоками.

банківських послуг. 5. Ускладнення банківського 8. Залучення в економіку нагляду за операціями філій іноземних закордонних інвестиційних ресурсів. банків.

9. Оздоровлення фінансового сектору 6. Імовірність збільшення країни та підтримання платіжного спекулятивних операцій та операцій з балансу. відмивання "брудних" грошей.

Іноземні інвестиції в банківській системі беззаперечно важливі з точки зору надходжень додаткових фінансових ресурсів, нових банківських технологій, підтримки конкуренції між банками тощо.

Разом з тим, все це виправдано, коли вже склалася національна банківська система, що спирається на власну ресурсну базу. Однак, відомо, що рівень монетизації в Україні (близько 30% від ВВП) є значно нижчим від рівня країн з розвинутою економікою, де цей показник наближається до розміру ВВП або навіть перевищує його. Суттєво меншим є і сам розмір ВВП. В умовах, коли ці показники є не співставними, прихід в Україну іноземних філій, діяльність яких буде регулюватися розміром капіталу материнського банку, поставить іноземні банківські установи в заздалегідь більш вигідне становище при неможливості з боку українських банків скласти їм адекватну конкуренцію.

Для порівняння можна сказати, що активи та капітал всієї банківської системи України є меншими, ніж ті, якими володіє середній європейський банк. За цих умов не буде виконуватися принцип "рівних конкурентних можливостей", який підтримується багатьма міжнародними організаціями.

З огляду на важливість питання та необхідність його вирішення, Національний банк має намір власним нормативним документом дозволити іноземним банкам відкривати філії в Україні. Чинне законодавство цього не забороняє, проте сам механізм не врегульовано. Крім того, згідно з вітчизняними законами, НБУ може самостійно регулювати доступ іноземного капіталу в нашу країну. При розробці інструкції про умови доступу філій іноземних банків на український ринок Національний банк має намір керуватися низкою принципів, сформульованих у відповідному законопроекті, розробленому НБУ, але не схваленому Верховною Радою — в листопаді 2005 року парламент укотре відмовився дозволити іноземним банкам відкривати філії в Україні.

Водночас надмірна активність іноземних банків щодо придбання вітчизняних банківських установ потребує від НБУ адекватних дій. Відповідно до законодавства Національний банк може обмежити приплив інвестицій у банки з певних країн, лімітувати обсяг інвестицій іноземних комерційних банків — як державних, так і недержавних. Найдискусійнішим залишається питання про максимальний обсяг іноземних інвестицій у вітчизняну банківську систему. Тут важливо не вдаватися до недостатньо виважених та необгрунтованих рішень.

1.Стратегічним напрямом розвитку банківської системи України має стати її спрямованість у світовий банківський простір на основі глобалізації фінансових ринків.

2. Основою інтеграції національної банківської системи у світову є концентрація українського банківського капіталу і зростання капіталізації, що сприятиме підвищенню фінансової стійкості та надійності вітчизняних банків.

3. Посилення конкуренції на ринку банківських послуг України сприятиме зниженню вартості фінансових ресурсів та полегшенню доступу до них для підприємств і населення.

4. Збільшення присутності іноземного капіталу в національній банківській системі має відбуватися з урахуванням усіх позитивних і негативних чинників, потенційних ризиків на основі світового досвіду, щоб забезпечити дотримання національних інтересів та уникнути загроз фінансовій безпеці країни.

РЕЗЮМЕ В данной статье проведен анализ современных тенденций международного движения банковского капитала, рассмотрены перспективы интеграции Украины в международное финансовое пространство и предложена стратегия привлечения иностранных капиталов в отечественную банковскую систему для решения проблем обеспечения стойкого экономического возрастания.

РЕЗЮМЕ У даній статті проведено аналіз сучасних тенденцій міжнародного руху банківського капіталу, розглянуті перспективи інтеграції України в міжнародний фінансовий простір і запропонована стратегія залучення іноземних капіталів у вітчизняну банківську систему для рішення проблем забезпечення стійкого економічного зростання.

SUMMARY In given article carried out the analysis of modern lines of the international movement of the banking capital, prospects of integration of Ukraine in the international financial space are considered and strategy of attraction of foreign capitals in domestic bank system for the decision of problems of maintenance of proof economic increase is offered.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Атанасов В. Экономический рост не только не превисит 2.4%, но может быть и отрицательним // Профиль Украйна. - 2006. - С 4.-15.

2. Дзюблюк О. Грошово-кредитна система України у контексті глобалізаційних процесів // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - 2006. - С.20-28.

3. Луцишин Э.0. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. - К:

Видавничий центр"Друк", 2002.-с.320.

4. Савлук М. Банківська система - барометр економіки//Урядовий кур 'єр. - 2005. - С. 212 219.

5. Трофимова Е. Банковские системы стран СНГ: разные перспективы, но общие риски // Банковские технологии. - 2005. - С 21-32.

6. Уманців Ю. Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки//Вісник НБУ.-2006.-С.60-68.

7. Шевчук В., Атаманчук 3. Іноземні банки як чинник лібералізації ринку фінансових послуг// Вісник Тернопільської академії народного господарства.- 2005. - С 51-65.

8. http://www.ukrstat.gov.ua- экономические и финансовые показатели Украины.

9. http://www.bank.gov.ua- Національний банк України.

Поступила в редакцию 25.12.2006 года МЕСТО ИСЛАМСКИХ БАНКОВ В МИРОВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ Мухамад Рафи Алоес, аспирант кафедры «Международная экономика Донецкого национального университета» (Сирия) Постановка проблемы.

Исторический опыт новых индустриальных стран (НИС) и других государств так называемого третьего мира, включая ряд арабских государств, успешно развивающихся во второй половине XX века, свидетельствует о том, что стабильное экономическое развитие позволяет относительно быстро или в удовлетворительной мере продвигаться по пути социального прогресса, добиться относительной стабильности внутриполитического положения. Одним из важнейших направлений в достижении этих целей являлось, наряду с проведением прорыночных реформ, совершенствованием банковской системы.

Анализ последних исследований и публикаций.

В своей статье автор опирался также на оценки и положения, представленные в публикациях российских востоковедов и арабистов, посвященных экономической проблематике стран Арабского Востока - В.Е. Донцова, А.О. Филоника, М.Ф. Видясовой, В.Ю.

Кукушкина, Л.Н. Руденко, А.А. Ткаченко и других.

Среди арабских ученых, чьи труды способствовали формированию методологии анализа избранной диссертантом темы, выделяются Абдельхаи Валид, Аль-Айсауи Ибрагим, Амин Самир, Атыя Филипп, Заки Рамзи, Ибрагим Саадэддин, Исмаил Хашем, С.Мустафа Камель, Таха Абдель Алим, Фуад Мурси.

Результаты исследования История современных западных банков уходит в глубокую древность, хотя точно определить, когда появились первые банки невозможно. Известно, что уже в VII-VI веке в Новом Вавилоноском Царстве существовали лица, которые осуществляли две основные функции банков: они принимали на хранение золото (или другие ценности, выполнявшие роль денег) и выдавали ссуду под процент. Изначально процент был очень высоким, однако постепенно он становился более низким.

Новый импульс в развитии банковского дела дало быстрое развитие торговли в средние века. Считается, что первые коммерческие банки возникли в Англии в XVII веке. Такова эволюция западных коммерческих банков.

Исламские банки развивались несколько иначе. Во второй половине I тысячелетия нашей эры на Ближнем Востоке торговля была развита как никогда прежде. Соответственно широкие операции по выдаче денежных ссуд осуществляли ростовщики. Процент на выданные средства достигал 100-150%, что приводило к массовому закрепощению населения.

Основная часть граждан почти весь свой доход тратила на выплату долгов, в результате чего в экономики региона не было платежеспособного спроса. Это не давало возможности хозяйству нормально развиваться.

Не случайно, видимо, Магомет - основатель исламской религии, проводя множество реформ по реорганизации арабского общества, категорически запретил ростовщичество (риба).

Обращаясь к ростовщикам, пророк говорил так: "Те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением". "А те, которые собирают золото и серебро и не расходуют его на пути Аллаха, - обрадуй их мучительным наказанием".

Однако из этого не следует, что в регионах распространения ислама кредитными операциями не занимались. "Уже во времена халифата Омейядов существовали купеческие объединения, которые занимались не только торговлей, но и кредитно-ссудными операциями".

В VIII-X вв. в мусульманском мире широкое распространение получили платежные средства типа векселей, кредитных писем и т.п.".

История же современных исламских банков насчитывает не более 40 лет. Первой попыткой создать финансовую организацию, чья деятельность соответствовала бы исламским © Мухамад Рафи Алоес, принципам, следует считать эксперимент Ахмада Эль Наджара, предпринятый в Египте в году. Одна по ряду причин эта попытка не увенчалась успехом, и уже 1967 году эксперимент закончился.

В 70-ых годах исламские банки начали возникать во многих мусульманских странах в больших количествах, что обусловлено тремя основными причинами: обретением исламскими государствами независимости, резко возросшими ценами на нефть и исламским возрождением.

При этом многие мусульманские идеологи подчеркивали, что "сегодня в мусульманском мире возникла моральная и практическая потребность в создании исламских банков". "Моральная", потому что современные западные экономические концепции по многим вопросам противоречат учению ислама.

"Практическую потребность" в беспроцентном кредитовании исламские ученые тесно связывают с "моральной" и обосновывают ее тем, что "коммерческие … банки не имели успеха в мусульманских странах". По их подсчетам, в Египте, например, "до 1970 г. к услугам банков прибегало около 4% населения", в то время как "исламский банк в Кувейте в день открытия получил 140 млн. долл. переведенных с депозитов коммерческих банков".

Сообщество исламских банков является сегодня наиболее быстро растущим сегментом финансового рынка Ближнего Востока и некоторых других регионов мира.

По данным Международной ассоциации исламских банков, в 1997 году в 35 странах (включая Россию, США, Швейцарию, Австралию и многие другие) функционировало 194 таких кредитных учреждений. Общая сумма активов, управляемых на основе принципов шариата, составляет, по разным оценкам, от 100 до 160 млрд. долл. По мировым меркам, это не очень большая сумма в середине 90-ых годов активы крупнейшего японского банка "Бэнк оф Токио-Мицубиси" составляли 724 млрд. долл., что в несколько раз превышает активы всех исламских банков. Тем не менее, динамика развития многих исламских банков, особенно в последние годы, свидетельствует о том, что у них большое будущее: ежегодные темпы роста в этом секторе составляют 10-15%. Более подробные данные об исламских банках представлены в таблице 1.

Таблица 1 Исламские банки: основные характеристики Наименование показателя 1997 1998 1999 2001 Число банков 100 133 144 166 Капитал (млн. долл.) 2390 4954 6308 7271 Активы (млн. долл.) 53815 154657 166053 137132 Средства клиентов (млн. долл.) 41587 70044 77516 101163 Чистая прибыль (млн. долл.) - 809 1245 1684 Рентабельность капитала (%) - 16,3 19,7 23,2 16, Рентабельность активов (%) - 0,5 0,8 1,2 0, Примечание: * в таблице даны сведения об учреждениях, предоставивших свои годовые отчеты.

Источник: Directory of Islamic Banks and Financial Institutions - 2004, Jeddah, Saudi Arabia.

Характерно, что в к услугам исламских банков прибегают не только мусульмане (естественная клиентура), но и такие крупные западные фирмы, как "Ай-Би-Эм", "Дженерал Моторс", "Алкатель", "Дэу". Со своей стороны, ведущие западные банки открывают у себя исламские подразделения ("АБН-Амро", "Сосьете Женераль", "Чейз Манхэттен", "Голдмэн Сакс", "Ай-Эн-Джи", "Но-мура Секьюритиз", "Джей Пи Морган" и целый ряд других). А "Си тибэнк" в июле 1997 г. учредил на Бахрейне дочерний "Сити Исламик Инвестмент Бэнк" с капиталом в 20 млн. долл.

На фоне, бесспорно, положительной динамики, охватившей исламские банки, тем не менее, трудно говорить об их особой конкурентоспособности. Столь высокие показатели роста свидетельствуют лишь о том, что существует большая, до сих пор не занятая ниша на рынке банковских услуг, которую исламским банкам занять гораздо проще, чем западным банкам.

Имеется в виду те клиенты банков, которые исповедуют ислам, а значит, следуют всем его предписаниям, в том числе в финансовой сфере.

Место, которое занимает любой тип банков в экономике, также как и его роль в хозяйственной жизни определяется его функциями. Следовательно, чтобы выяснить то значение, которое оба типа банков имеют для своих экономик, необходимо рассмотреть функции этих банков. Поскольку функции коммерческих банков Запада хорошо известны, мы перейдем сразу к функциям, которые выполняют в своих экономиках исламские банки.

Роль банков в современной экономике трудно переоценить. Благодаря осуществлению своих двух главных функций - перераспределения капитала и осуществление расчетов коммерческие банки обеспечивают расширение рамок общественного производства, экономию издержек обращения, способствуют развитию научно-технического прогресса. Без таких институтов развитие экономики на современном этапе невозможно, в связи с этим исламская модель также предусматривает наличие такого рода структур. Вышеперечисленные функции возлагаются в ней на исламские банки. Но поскольку исламские банки в основном функционируют в развивающихся странах, их деятельность приобретает свою специфику.

Во-первых, функцией исламских банков является мобилизация финансовых ресурсов.

Это схоже с аналогичной функцией западных банков, однако необходимо учитывать особые условия, в которых функционируют эти банки. Исламские банки, в отличие от западных, ведут свою деятельность, как правило, в странах с низким уровнем личного дохода, основная доля которого идет на потребление, а на сбережения остается незначительная сумма денег. Поэтому при работе с клиентами исламские банки пользуются не только экономическими стимулами, но и социально-воспитательными, призывая человека к разумному хозяйственному поведению, воодушевляя его на сбережения и инвестиции. Особое внимание исламские банки, в отличие от западных банков, уделяют в своей деятельности работе с мелкими клиентами, а не с крупными частными владельцами капитала, поскольку именно первый тип наиболее широко распространен в мусульманских странах. По некоторым оценкам, неинвестированные сбережения, которыми располагает основная доля населения в исламских странах, составляет более 80 млрд. долл.

Во-вторых, исламские банки активно занимаются инвестиционной деятельностью, но в отличие от западных коммерческих банков, значительно меньшую долю активов размещают в ценных бумагах. Это большое отличие, поскольку западные банки (особенно в условиях высокой инфляции и общей нестабильности) являются активными участниками фондового рынка. В результате этого часто наносится ущерб реальному сектору экономики, что особенно ярко прослеживается в деятельности украинских коммерческих банков.

Инвестиционная логика исламского банка должна следовать не из непосредственной выгоды банка, а из увеличения общественной, а не личной выгоде. "При этом среди всех проектов особое внимание, по мнению теоретиков исламских банков, необходимо уделять долгосрочным проектам, в которых особенно нуждаются развивающиеся страны". Для большинства коммерческих банков Запада характерны краткосрочные кредиты, поскольку они менее рискованные и более надежные. Кроме того, исламские банки активно финансируют мелкие проекты, в то время как в западных странах банки занимаются финансированием крупных, высоко прибыльных проектов.

Многие экономисты указывают, что в долевом финансировании (equity finance) кроются значительные преимущества. В западной экономике размер ссудного процента, который в основном зависит от учетной ставки центрального банка, диктует условия для развития реального сектора. В исламской финансовой системе доход по вкладам зависит от результатов деятельности компаний, в которые банк вложил свои средства. Поэтому динамика развития реального сектора в данном случае способствует установлению благоприятной инвестиционной среде и эффективному распределению финансовых ресурсов в пользу отраслей наиболее прибыльных отраслей экономики.

По мнению бывшего исполнительного директора МВФ пакистанца Аббаса Мирахора, финансирование по исламской модели позволяет покончить с зависимостью реального сектора от интересов банковского капитала, характерной для системы, основанной на ссудном проценте. "Денежные активы создаются как ответ на инвестиционные возможности в реальном секторе, поэтому именно реальный сектор определяет ставку дохода в финансовом секторе, а не наоборот".

Третьей функцией исламских банков является предоставление подробной информации о своих клиентах, если она не относится к коммерческой тайне. При кредитовании своих клиентов эти банки берут часть риска на себя, соответственно они должны особенно тщательно, даже более тщательно, чем западные банки, изучать деятельность дебитора.

Собранная информация хранится в специальной базе данных, доступ к которой можно получить за умеренную плату.

Наконец, необходимо отметить также социокультурную функцию исламских банков, которая присуща только этому типу банков. "Посредством экономического воздействия исламский банк должен проповедовать и развивать исламскую мораль…". Будучи частью исламской модели экономического развития, банк создает "баланс между материальными и духовными началами, которые не находятся в конфликте между собой", подобно тому, как это имеет место на Западе, а также "устанавливает равновесие между правами и обязанностями, что отсутствует в обычной экономике".

К этой же функции исламских банков следует отнести содействие социальной справедливости в мусульманском обществе. "Важную роль при этом играет освященный исламом "закат". Этот финансовый инструмент был создан на основе налога на имущества и доходы, предписываемого шариатом и считающегося одной из обязанностей каждого мусульманина. В отличие от обычных банков, исламские платят этот налог в обязательном порядке".

Кроме того, ряд исламских идеологов возлагают на исламские банки такую функцию, как консолидация общества на базе единой религиозной идеи, считая их одним из символов политической и национальной независимости эпохи постколониолизма.

Обобщая, можно утверждать, что основные функции исламских банков и коммерческих банков западных стран одинаковы. Оба типа банков выполняют роль финансовых посредников, осуществляя перераспределение капитала. Эта деятельность приносит реальную пользу всем заинтересованным сторонам, а, в конечном счете, и всему обществу. Говоря о западных банках, можно привести фразу известного американского специалиста в этой области Дж. Долана, который написал: "Достигнув высокого уровня в обработке информации о предложении и спросе на ссуды, а также в установлении норм ссудного процента, рынок банковских кредитов стал важной составляющей единой экономической системы США" и, надо полагать, всех остальных экономически развитых стран мира.

В то же время исламские банки пока не заняли такого места в экономике тех стран, где они функционируют, хотя осуществляемые ими функции более широкие в сравнении с их западными аналогами. До сих пор в большинстве стран, где функционируют исламские банки, они не занимают главное место в кредитно-денежной системе, уступая западным коммерческим банкам. Причины этому, а также перспективы банков, исламских и западных, мы рассмотрим далее Рассмотренные функции исламских банков говорят о том, что для большинства экономик современных мусульманских стран исламские банки являются более предпочтительными, чем западные, поскольку их деятельность более точно соответствует условиям развивающейся экономики.

Следовательно, следует ожидать дальнейшего развития исламских банков в мусульманском мире. Что же касается места этих банков в будущей мировой банковской системе, то это уже более сложный вопрос. Существует ряд объективных причин, которые не позволяют исламским банкам функционировать и развиваться более успешно.

Деятельность исламских банков предполагает существование соответствующей среды, основанной также на исламских принципах. В немусульманских странах, как и в большинстве мусульманских стран не существует специального законодательства, которое регулировало бы деятельность исламских банков. Сегодня только в трех странах мира (в Иране, Пакистане и Судане) вся банковская система функционирует по исламским принципам.

В результате этого возникает множество проблем. Например, существует серьезное противоречие с прижившимся за последние пятьсот лет представлением о том, что банку возбраняются занятия торговой и производственной деятельностью и предписывается принимать вклады и выдавать ссуды, выплачивая или, соответственно, получая процент.

Поскольку данное представление отражено в законодательствах большинства стран, остается управлять ситуацией в рамках возможностей, предоставляемых действующим законодательством, - через создание дочерних организаций и прочее. Это позволяет удовлетворять спрос со стороны клиентов и требования акционеров, но утяжеляет структуру бизнеса.

Это не единственная трудность, с которой сталкивается исламский банковский сектор в своем развитии, и не самая фундаментальная из них. В конечном счете, настороженность надзорных органов, сталкивающихся с новым для себя экономическим явлением, может быть снята через взаимный диалог, о чем свидетельствует пример Банка Англии, хорошо разбирающегося в особенностях исламского банковского дела.

Для более успешной деятельности исламским банкам требуется также разработать собственную методику бухгалтерского учета, поскольку современная западная методика не вполне точно отражает результаты функционирования по исламским канонам. Часто осуществление операций в соответствии с принципами ислама может быть крайне неэффективным, если при этом использовать западный метод бухгалтерского учета.

Более серьезная и глубокая проблема состоит в преодолении стереотипов, сложившихся в общественной психологии многих стран мира, в отношении форм работы клиента со своим банком. Эти стереотипы сложились под влиянием западной банковской традиции, безусловно, превалирующей в мире. Среди вкладчиков исламских банков, даже открывших счета, прежде всего, по религиозно-этическим соображениям, достаточно велика доля тех, кто ожидает в первую очередь приращения внесенной суммы, не говоря уже об ее безусловной сохранности.

С другой стороны, опросы, проводившиеся среди деловых людей Пакистана и Саудовской Аравии, показали негативное отношение предпринимателей к тем услугам, которые предполагают участие банка в прибыли финансируемого им проекта и/или связаны с раскрытием перед ним своей реальной бухгалтерии. Об этом же свидетельствует и практика:

подавляющая часть активных операций исламских банков реализуется как мурабаха, которая внешне имеет известное сходство с процентной ссудой.

Самоограничения, накладываемые на себя исламскими банками, в сочетании с недостаточной разработанностью продуктового ряда порождают проблему альтернативных издержек - из-за невозможности, например, вложений в государственные долговые обязательства - и избыточной ликвидности. С одной стороны, существуют трудности с эффективным управлением данным параметром (сегодня для этого в основном используются сделки на товарных биржах). С другой - тяжеловесы из международной лиги, вооруженные богатым опытом финансового инжиниринга, все активнее включаются в конкурентную борьбу за пассивы этих банков, размывая их клиентскую базу.

Впрочем, последний пример свидетельствует скорее о перспективности исламского банковского дела при условии грамотного менеджмента, профессионализма и способности к новаторству.

Несмотря на то, что исламские банки обладают целым рядом преимуществ перед западными банками, в конкурентной борьбе с последними они едва ли могут одержать победу.

Для этого они располагают слишком маленькими активами, незначительным опытом, к тому же традиционные банки Запада солидарно поддерживают друг друга в борьбе с исламскими конкурентами.

В то же время западные банки, понимая, что беспроцентная модель представляют собой хорошую альтернативу, переводят часть своей деятельности на исламские принципы. При этом они не обязательно называют этот вид деятельности исламским. Из этого можно сделать вывод, что более развитая финансовая система будет предоставлять экономическим агентам оба альтернативных варианта банковских услуг, и предприниматель сам будет определять, какой путь привлечения необходимых ему средств предпочтительнее. Такой выбор во многом зависит от свойств финансируемого проекта. Исламский способ финансирования более подходит для кредитования таких проектов, когда не требуется особая оперативность, при этом риск является довольно высоким, а первоначальных средств мало или вообще нет. Услуги коммерческого банка предпочтительнее тогда, когда время реализации проекта ограничено, риск не очень велик, и значительная часть капитала уже есть.

Выводы К феномену исламского банковского дела можно относиться скептически, так же, как, например, к существующему мнению, что в нем заложен потенциал прорыва финансового бизнеса на последний из возможных рубежей инновации. Вероятно, в обозримом будущем развитие этого сектора по-прежнему не будет выходить за рамки определенной рыночной ниши. Но потенциал развития исламского банковского дела как части общеэкономической модели описывается не только и не столько в технических, количественных терминах, равно как прибыльность банка считается важным, но не определяющим критерием его успеха. Мало помалу формирующаяся новая философия глобального сообщества предполагает введение этических ограничителей в человеческую деятельность, в том числе в сферу финансовых услуг.

Наиболее ярко эту точку зрения выражает сегодня Дж. Сорос, известный финансист и филантроп. Но и кроме него многие западные экономисты, рассуждающие в глобальном масштабе (например, основатель Римского клуба Печеи Арчилио), убеждены в необходимости ограничить финансовую сферу, в том числе и банки. Таким образом, принципы, лежащие в основе исламской модели, весьма созвучны подобной посылке.

Анализ деятельности исламских банков и коммерческих банков Запада показал что оба типа банков осуществляют две главные функции: расчетные операции и перераспределение капитала. Вторая функция выполняется каждым типом банков по-своему. Западные банки оценивают перспективы капиталовложения исходя из нормы дохода на капитал, считая, что ее можно измерить заранее. Исламские банки инвестируют свои средства в зависимости от доли в будущей прибыли. Размер выплат за предоставленный заем в данном случае не является фиксированным. Было выявлено, что деятельность исламских банков более соответствует условиям тех стран, в которых они функционируют. В наиболее развитых кредитно-денежных системах мира существуют оба типа банковских услуг. Вполне возможно, что со временем один из них вытеснит другой, что, скорее всего, станет ответом на вопрос, какой вариант банковского дела более совершенен.

РЕЗЮМЕ В данной статье был проведен сравнительный анализ деятельности исламских банков и коммерческих банков Запада. Сравнение банков проходило на двух уровнях: на теоретическом и практическом. В результате были выявлены общие и различные аспекты в деятельности рассматриваемых финансовых институтов, определены перспективы и место исламских банков в мировой банковской системе.

РЕЗЮМЕ У даній статті був проведений порівняльний аналіз діяльності ісламських банків і комерційних банків Заходу. Порівняння банків проходило на двох рівнях: на теоретичному і практичному. У результаті було виявлено загальні і різні аспекти в діяльності розглянутих фінансових інститутів, визначено перспективи і місце ісламських банків у світовій банківській системі.

SUMMARY In given article the comparative analysis of activity of Islamic banks and commercial banks of the West has been carried out. Comparison of banks passed at two levels: on theoretical and practical.

In result the general and various aspects in activity of considered financial institutions have been revealed, prospects and a place of Islamic banks in global bank system are determined.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. - М.:

"Экономика", 1999. - 662 с.

2. Буруджерди Хусейн Таба-Табаи. Рисале товзих аль-масаил. Изд. 4-е. Тегеран, (без года).

3. Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - Л., 1991. 448 с.

4. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: "Прогресс", 1978, 496 с.

5. Керимов Г.М. Шариат и его социальная сущность. - М., "Наука", 1978, 224 с.

6. Коран. Перевод И.Ю. Крачковского. - М., 1990, 400 с.

7. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М.: ИНФРА-М, 1999, 262 с.

8. Филоник А.О., Исаев В.А., Федорченко А.В. Финансовые структуры Ближнего Востока.

- М., 1996, 164 с.

9. Гукасян Г.Л., Смирнова Г.И. Некоторые аспекты деятельности исламских банков с участием финансового капитала нефтеэкспортирующих арабских стран Аравийского полуострова (На примере Саудовской Аравии и Кувейта). - Арабские страны: Проблемы социально-экономического и общественно-политического развития. Выпуск 2. Сборник статей, - М. 10. Давлетшин И.К. Исламские банки в мировой банковской системе: вчера, сегодня, завтра. Ислам: политика, экономика, право, культура. М.,1999, 106 с.

11. Т.П. Милославская, Г.В. Милославский. Некоторые вопросы теории и практики финансово-экономической деятельности ОИК. - Ислам: проблемы идеологии, права, политики и экономики. М., 1985, 280 с.

12. А.А. Максимов. Т.П. Милославская. Исламские банки в странах Ближнего и Среднего Востока. - Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. Сборник статей. - М.: "Наука", 1982, 240с.

13. Бадов А. Деньги - это дар Аллаха. Эксперт, №4, 14. Давлетшин И.К. Беспроцентные банки в российских условиях. The Russian Weekly, №2(133), 15. Журавлев А.Ю. Ислам и экономика. Независимая Газета. Политэкономия, №1(42), 18.01. 16. Паньковский А. Банки современного ислама. The Russian Weekly, №1(133), 17. Халаф Р. Мусульмане дают кредиты без процентов. Финансовые Известия. - 18.10. 18. Directory of Islamic Banks and Financial Institutions - 1997, Jeddah, Saudi Arabia.

19. Saeed Abdulla. Islamic banking and Interest. A study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation. - 20. Huband M. Moves to branch out in a big way. The Financial Times. - 16.03. 21. Islamic banker. #46, November 22. James J. Islamic funds respect strict guidelines. The Wall Street Journal Europe. - 5-6.03. 23. M. Fahim Khan Financial Modernization in 21st Century and Challenge for Islamic Banking International. Journal of Islamic Financial Services, Vol.1, No.3, October-December 24. Middle East Economic Digest, - 25.04. 25. Middle East Economic Digest, - 23.06. 26. Moore Ph. A sanguine sector spreads its global wings. The Wall Street Journal Europe. 9.04. 27. http:// www.islamic-finance.com/ Поступила в редакцию 28.12.2006 года АНАЛИЗ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТФПГ В УКРАИНЕ Шульга И.А., соискатель кафедры «Международная экономка» ДонНУ Эффективность общественного производства, повышение благосостояния общества во многом определяется формированием крупных производственных комплексов, образующих основу функционирования экономики развитых стран. Именно крупные финансово промышленные объединения способны обеспечить развитие научно-технического прогресса, позволяют осваивать наукоемкие производства, способствуют развитию базовых, капиталоемких отраслей.

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, значение формировании финансово-промышленных групп особенно возрастает в период инвестиционного кризиса, когда для структурой перестройки экономики требуются значительные инвестиционные ресурсы.

Интеграция финансового и промышленного капитала представляет собой сложный © Шульга И.А.., организационно-экономический процесс как с точки зрения управления финансово промышленными объединениями, так и с точки зрении осуществления государственного регулирования деятельности данные образований. Отдельные направления данной проблемы были достаточно подробно рассмотрены В.В. Авиловым, Л.А.Берковичем, В.В.Болотиным С.В.Жильцовым, В.Н. Истоминым, А.А.Калнным, А.Е.Карликом, Ю.А. Мищенко Л.А.

Фрейнкмацым, Е.П.Фоминым и другими.

В данной работе сделана попытка проанализировать экономико-правовые условия создания и функционирования ТФПГ в Украине.

Корпоративный сектор экономики Украины сформирован прежде всего за счет приватизации государственных предприятий. В результате проведения масштабной приватизации подавляющее большинство крупных и средних предприятий приняли акционерную форму собственности. Всего начало 2005 г. в Украине насчитывалось около 11, тыс. ОАО и 21,8 тыс. ЗАО (рис. 1).

ОАО тыс. шт 20 ЗАО 15 Всего АО годы Рис. 1. Количество акционерных обществ в Украине, тыс. шт.

В Украине уже сформирован достаточно мощный национальный капитал. Не говоря о его природе и истоках, можно утверждать: капитализация финансово-промышленных объединений вселяет надежду на продолжение экономического роста страны.

Более половины вырабатываемого в Украине ВВП производят структуры, подконтрольные финансово-промышленным группам. Однако ни серьезным инвестором, ни активным пользователем инноваций, ни тем более двигателем реформ отечественные ФПГ пока не стали. С другой стороны, они способствуют координации действий и уменьшению издержек предприятий. Как бы то ни было, деятельность групп - отражение реальной экономической ситуации, и с этим нельзя не считаться.

Эксперты выделяют 3-4 доминирующие в Украине группы. К таковым относится концерн "Интерпайп", СКМ, ИСД, Приват и Энерго. Кроме того, есть ФПГ масштабом поменьше: группа "Укрпроминвест", группа банка "Финансы и кредит" и группа "УкрСиббанка". Помимо отечественных, присутствуют в Украине и российские группы Лукойл, Альфа-групп и "Русский Алюминий".

Финансово-промышленные группы традиционно интересуются только наиболее эффективными отраслями промышленности и предприятиями. Таким образом, на сегодняшний день, основная часть промышленного потенциала страны, а следовательно и ВВП, находится под контролем ФПГ. Следовательно, деятельность ФПГ оказывает значительное влияние на экономику страны в целом, поэтому крайне важно наличие продуманной государственной политики в отношении финансово-промышленных групп.

Кроме того, если проанализировать структуру промышленности, контролируемой ФПГ, несложно отметить сырьевую направленность их деятельности (или, во всяком случае, невысокий уровень переработки продукции): это металлургия (СДПУ (о), донецкая группа), добыча угля (донецкий регион), производство труб ("Интерпайп") и нефтепереработка (российские группы). Таким образом, деятельность представленных в Украине ФПГ консервирует сырьевую модель отечественной экономики. Помимо отсутствия инноваций, сырьевая направленность создает перекосы в развитии экономики, поскольку другие отрасли не имеют столь же эффективных рычагов лоббирования своих интересов.

Присутствие зарубежных транснациональных финансово-промышленных групп в Украине сейчас невелико – часто это дочерние банки или узкоотраслевые производства, как правило в пищепроме, например покупка компании «Торчин-Продукт» швейцарской Nestle в ноябре 2003 года и компании «Ольвия Бета» американской Procter & Gamble в апреле года. Наиболее разноплановое партнерство с западными корпорациями реализовывается пока в основном донецкими ФПГ в рамках следующих проектов:

- привлечение швейцарской компании Durfeco (один из ведущих мировых металлотрейдеров) для создания системы логистики и сбыта для ИСД, - разработка проекта для сети GSM-1800 сотового оператора DCC с участием турецкой компании Turkcell (ее инвестиции могут составить $50 млн.), - создание в Донбассе производственных мощностей японской корпорации Mitsubishi, - создание международного консорциума для освоения рынков СНГ и Ближнего Востока с участием ИСД и «Газпрома».

В последние десятилетия мировая экономика стремительно изменяется. Речь идет в первую очередь о структурных и качественных изменениях. Но наиболее масштабные изменяя происходят в переходных экономка, в том числе украинской.

Уже сегодня более половины ВВП Украины производится частным сектором. При этом ведущую роль играет корпоративный сектор экономики, в котором большинство компаний является частными. В то же время больше количество крупных и средних мероприятий до сих пор остаются государственными или с большой долей госсобственности. На этих предприятиях приватизация или еще не начиналась, или не завершена. С другой стороны, в частных корпоративных структурах происходят колоссальные перемены – осуществляются интенсивный передел собственности, ее концентрация с одновременной интеграцией финансового, торгового и промышленного капитала.

Не смотря на стремительные изменения в мировой экономике можно с уверенностью сказать, что в странах в развитой экономикой за год не происходят перемены с такой интенсивностью как в Украине.

Учитывая казанное для непосредственных участников происходящих событий в корпоративном секторе экономике и исследователей, важно знать перспективы его развития.

Потому что так или иначе принимаемые решения основываются на определенных ожиданиях.

Стратегия развития компании или бизнес-группы разрабатывается и осуществляется на основании прогнозируемых изменений и влияющих на них факторов.

На развитие корпоративного сектора экономик Украины в ближайшей перспективе будут оказывать влияние следующие внутренние и внешние факторы:

внутренние факторы:

- стабильность национальной экономики на макро-уровне;

- состояние инвестиционного климата на макроэкономическом уровне;

- продолжении активного передела приватизированной собственности - ужесточение конкуренции между сформировавшимися финансово-промышленными и другими холдинговыми группами Украины не только на приватизационном поле, но и на различных товарных рынках;

- интенсивность и реструктуризация предприятий, на которых завершен передел собственности;

- интенсивность концентрации финансового, торгового и промышленного капитала;

- интенсивность транснационализации крупнейших финансово-промышленных и других холдинговых групп;

- совершенствование законодательно-нормативной базы, обеспечивающей функционирование корпоративного сектора экономики;

- темпы развития финансового сектора экономики;

- темпы развития фондового рынка и его инфраструктуры, внедрение международных стандартов его деятельности;

- темпы развития корпоративного управления и внедрение лучшей международной практики;

- относительно масштабный приход на украинский рынок российских ФПГ;

внешние факторы:

- дальнейшая интенсификация процесса глобализации экономики;

- развитие и распространение новой инвестиционной политики, основанной на использовании кастодиальных технологий фондового рынка, носящих глобальный характер;

- дальнейшее усиление тенденций интеграции финансового, торгового и промышленного капитала, с одновременной его концентрацией и транснационализацией;

- темпы интеграции национальных экономик на региональном уровне.

От степени влияния каждого из приведенных факторов будут зависеть темпы развития корпоративного сектора и экономики Украины в целом.

Перспективы развития корпоративного сектора так или иначе будут связаны с дальнейшей концентрацией финансового, торгового и промышленного капитала. Составляя основу экономики Украины, крупнейшие финансово-промышленные группы продолжат острую конкурентную борьбу во всех отраслях, пронизывая все сферы деятельности – от предоставления услуг до производства сложной современной техники.

В силу того, что украинский фондовый рынок не развит и в Украине явно прослеживается тенденция к закреплению немецкой корпоративной модели, борьба за ресурсы населения, с целью вовлечения их в инвестиционные процессы, будет вестись между группами, прежде всего, через банки, к которым у населения наблюдается больше доверия. В перспективе, помимо банков, - через страховые и инвестиционные компании, а также инвестиционные и пенсионные фонды, аффилированные с указанными группами.

Другим источником финансирования инвестиционных проектов будет мировой рынок капитала. Те группы, которые смогут адаптироваться в новых условиях, более динамичных и жестких, требующих высокого профессионализма и сплоченности команды, продолжат конкурентную борьбу, но уже на транснациональном уровне.

Экономика будущего – это экономика крупных транснациональных финансово промышленных групп, для которых не существует границ и других условностей, являющихся пережитком прошлых веков. В основе такой экономики лежат современные информационные и другие высокие технологии, позволяющие в кратчайшие сроки обрабатывать огромный массив информации и принимать необходимые решения почти мгновенно, осуществлять торговые операции на фондовом и финансовом рынках в режиме реального времени. Космические и авиационные технолог, современные телекоммуникации, транспорт, Интернет…сжимают время и расстояния, стирают границы, влекут за собой более интенсивное внедрение технологий во все сферах деятельности, в том числе экономическую.

Отечественные группы сегодня не готовы конкурировать в таких масштабах и многие из них не смогут выжить после окончания передела приватизированной собственности.

Проблема состоит в том, что формировались они, как правило, не на средствах, заработанных в рыночных условиях, а на основе беспрецедентного в истории человечества передела собственности, носившего явно грабительский характер.

Следует учитывать также то, что отечественные бизнес-структуры, пусть самые крупные по национальным меркам, относительно многих транснациональных корпораций пока как раз являются мелкими рыбешками. В тоже время закрыться в своей национальной бизнес среде от игроков игрового бизнеса не реально. Следовательно, надо готовиться к их приходу, чтобы суметь выжить среди них и постараться как можно быстрее трансформироваться в конкурентоспособную структуру.

Украинские бизнес-структуры в силу различных причин, пока мало сталкивались в конкурентной борьбе с крупными транснациональными корпорациям на внутреннем рынке.

Объясняется это тем, что последние просто еще не проявили большой интерес к нашей экономики, предпочитая не подвергать излишнему риску свои капиталы.

Практика показывает, - те рынки, где оборачиваемость капитала быстрая и вложение инвестиций для закрепления могут быть незначительными, а значит риск относительно невысоким, оказались привлекательными для ТНК уже сегодня. В результате рынки, на которые пришел крупный иностранный капитал, с легкости перешли под контроль. В качестве примера можно привезти табачную промышленность.

Несмотря на то, что ТНК все глубже проникают в экономику различных стран, важнейшим условием их успешной деятельности является благоприятная среда в юрисдикции, где зарегистрирована головная компания. Для головной компании крайне важно, чтобы юрисдикция ее регистрации надежно обеспечивала сохранность собственности приемлемые налоговые отчисления, воспринималась в мире как авторитетное, демократическое государство с необходимым рыночным укладом и могло эффективно содействовать продвижению корпораций на рынке других стран, отстаивать ее интересы во всех сферах деятельности, а также было интегрировано в различные международные структуры, в первую очередь связанные с мировым рынком капитала. Важно отметить, что возрастает значение создания благоприятных условий для функционирования холдингов. В связи с этим многие страны мира приняли даже специальные законы, обеспечив таким образом основные условия для холдинговых компаний, позволяющих избегать двойное налогообложение, осуществлять трансфертное ценообразование при осуществлении сделок внутри группы, платить налоги по более низким ставкам и другое. К сожалению, сегодня ни по одному указанному пункту Украина не может отвечать предъявленным требованиям.

При оптимистическом варианте развития событий, когда указанные перемены будут проходить без особых осложнений, процесс формирования современного корпоративного сектора будет осуществлять интенсивно и в скором времени украинские корпорации станут узнаваемы во многих странах мира. При этом государство, несмотря на сокращение оперативного вмешательства и непосредственного участия в бизнесе, должно повысить свою роль и влияние на бизнес-процессы через содействие регуляторными механизмами, стимулирующих развитие отечественных корпоративных структур, а также благодаря эффективной защите их интересов за рубежом.

Сегодня негативное воздействие целого ряда факторов, в первую очередь, несовершенное законодательство, отсутствие независимой судебной системы, низкие гарантии сохранности собственности, высокие налоги, высокий уровень коррупции, политическая нестабильность и другое, стимулируют отток капитала из страны и ведение закрытого бизнеса.

За что отечественные компании платят дорогой ценой – высокими издержками и замедленными темпами развития бизнеса.

В интересах государства и общества в целом было бы создать не просто благоприятные условия для привлечения зарубежных инвестиций в национальную экономику, но и обеспечит динамичное развитие, в том числе и протекционизм, отечественному капиталу. Государство должно всячески содействовать становлению крупных отечественных корпоративных формирований, в том числе финансово-промышленных групп, холдингов и стимулировать их транснационализацию, а ни сдерживать данный процесс.

Отечественная транснациональная корпорация, расширяя свой бизнес за пределами собственной страны заплатит больше налогов дома и принесет гораздо больше пользы государству и соотечественникам. К тому же она будет более устойчива и сможет привлекать в больших объемах средства для развития бизнеса в собственной стране. Выйдя за национальные границы и имея значительно возросшие масштабы бизнеса, такая корпорация в состоянии реализовать любые крупные проекты и в стане базирования. Чем крупнее корпорация и больше стран охвачено ее бизнесом, тем легче ей получить доступ к международным рынкам капитала.

Мировая практика подтверждает вышесказанное.

Чем крупнее ТНК, тем крупнее ее бизнес и в собственной стране. А это налоги и рабочие места. И, наконец, экономическая безопасность страны. Во всех развитых странах местные ТНК и правительства выступают как партнеры и оказывают друг другу всяческую поддержку. Там где этого не происходи крупные предприниматели вынуждены менять прописку головной компании в юрисдикции, где найдут соответствующие условия и поддержку со стороны правительства и государств в целом.

И еще один немаловажный аспект, на который необходимо обратить внимание отечественным законодателям. Чем выше капитализация ТНК, тем выше капитализация фондового рынка страны ее регистрации, что означает приток портфельных инвестиций.

Исходя из сказанного, для развития национального корпоративного сектора экономки по сценарию, где важнейшую роль будут играть отечественные ТНК, необходимо выполнить помимо прочих ряд важнейших условий.

В первую очередь необходимо обеспечить гарантии сохранности собственности при соблюдении законов. Верховенство права – обязательное условие для привлечения инвестиций в национальную экономику.

Надо отметить, что в свою очередь верховенство права немыслимо без независимой судебной системы. Следовательно, говоря о гарантиях сохранности собственности нудно иметь ввиду не только принятие необходимых законов, но и проведение судебной административной реформы, которая должна обеспечить неукоснительное исполнение законных решений.

Другим важным условием является обеспечение свободы передвижения капитала и другой собственности не только в пределах государства, но и за рубеж, за исключением действительно отдельных случаев.

Головная компания ТФПГ или холдинговой группы не должна иметь препятствий для передвижения своего капитала и собственности. Решение об открытии дочерних предприятий в какой-либо стране мира или покупке акций, открытие банковского счета должны выполняться без каких-либо ограничений со стороны государства.

Третье важное условие – эффективная поддержка отечественных компаний внутри страны и за рубежом. Не только государственных, но и частных. При этом власть должна осуществлять всякого рода поддержу только на законом основании.

Украинский корпоративный сектор принимает черты современного бизнеса, отвечающего всем требованиям глобализации мировой экономики. Это означает, что:

- сформируется несколько десятков отечественных ФПГ и холдинговых групп многоотраслевого типа, которые будут носить транснациональный характер. Эти группы составят основу корпоративного сектора и будут производить львиную долю ВНП;

- от пяти до десяти крупнейших отечественных ФПГ смогут развернуть конкурентную борьбу на различных мировых товарных рынках с крупнейшими мировыми ТНК;

- помимо транснациональных многоотраслевых ФПГ и холдинговых групп сформируется несколько десятков групп регионального, а также общенационального масштаба, основной бизнес которых не будет распространяться за пределы страны;

- несколько десятков групп сосредоточат основной бизнес на какой-то определенной отрасли. Еще большее количество отраслевых холдингов будут лишь составной частью ФПГ;

- практически все крупнейшие промышленным предприятия войдут в те или группы. В современных условиях выживать и быть самостоятельными смогут лишь средние и малые предприятия. Крупные компании только в том случае могут сохранить независимость, если сами сформируют вою группу. Однако, мировая практика показывает, что промышленные предприятия, даже если и выступают с инициативой создания финансово-промышленной или холдинговой группы, холдинговыми компаниями не становятся. Причиной тому является то, что крайне нецелесообразно обременять головную компанию производственными процессами.

Она должна быть очищена о всякого рода функций, несвязанных с управлением корпоративными правами, финансовыми потоками, инвестициями, общей координацией действий подконтрольных предприятий группы и не подвергаться излишним рискам;

- десятки тысяч предприятий сохранят акционерную форму собственности в большей степени закрытого типа. В основном это будут малые и средние предприятия. В тоже время незначительная часть будет преобразована в общества с ограниченной ответственностью.

И еще одна немаловажная деталь, что значительный процент украинского корпоративного сектора экономики будет под контролем иностранных ТНК. Что вполне естественно и даже желательно, чтобы крупный иностранный капитал действительно пришел в нашу страну. Важно только не нарушить определенной пропорции и не допустить его превалирование над отечественным.

Таковы основные характерные черты, которые наиболее приемлемы в современных условиях нашей экономики и корпоративном секторе в частности. По мере интеграции Украины в различные международные структуры, украинский корпоративный сектор все больше буде принимать указанные черты.

Для решения существующих проблем и создания предпосылок эффективного развития украинских ФПГ и ТФПГ необходимо разработать комплекс специализированных законодательных актов, регламентирующих условия создания и функционирования ФПГ и ТФПГ на территории Украины, который бы в том числе учитывал особенности финансово промышленных групп в вопросах налогообложения и кредитно-финансовой деятельности.

РЕЗЮМЕ В данной работе сделана попытка проанализировать экономико-правовые условия создания и функционирования ТФПГ в Украине.

РЕЗЮМЕ У даній роботі зроблена спроба проаналізувати економіко-правові умови створення й функціонування ТФПГ в Україні.

SUMMARY In the given work attempt to analyse economic - legal conditions of creation and functioning of TFIG in Ukraine is made.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Авхачев Ю.Б. Роcсия на международном рынке слияний и поглощений. // Экономика XXI века №6, 2. Беляева И.Ю, Эскиндаров М.А. Капитал финансово-промышленных корпоративных структур: теория и практика. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999. С. 113.

4. Мильнер Б.З. Теория организации. М.: ИНФРА-М, 1999. С.279.

5. Финансово-промышленные группы: Украина 2005 //www.fpginform.com 6. UNCTAD// WIR. 2004/ New York;

Geneva, Поступила в редакцию 26.12.2006 года ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР Лазарев Р.Е., соискатель кафедры «Международная экономика» Донецкого национального университета Мировые финансы представляют собой сложную динамическую постоянно трансформирующуюся систему. Под влиянием интеграции национальных финансовых рынков и постоянного формирования единых условий их функционирования осуществляется эволюция всей мировой финансовой архитектуры. Финансовая глобализация разрушает изолированность национальных рынков и формирует сложные взаимосвязи различных сегментов единой финансовой системы.

Информационная революция и новые финансовые технологии облегчают доступ к международным рынкам капиталов широкого круга инвесторов. Однако, финансовые рынки стран с переходной экономикой и развивающихся стран менее интегрированы в мировую финансовую архитектуру, чем финансовые рынки развитых рыночных экономик.

Проблемам общей стратегии международных корпораций, управления их финансовыми функциями в условиях глобализации мировых рынков капиталом посвящены работы С.И. Абрамова, Р.Акоффа, Б.Вилсона, М.В. Гриджиной, В.А. Евтушевского, Р. Кларка, И.А. Рогача, В.Н. Суторминой, В.М. Федосова, А.Шапиро.

Однако вопросы управления международными финансовыми потоками на микро уровне в условиях неопределенности и рисков, связанных с ростом глобализационных процессов, требуют дальнейшего изучения.

Целью данной работы является изучение и систематизация подходов к формированию финансовой устойчивости международных интегрированных структур.

Финансовые рынки выполняют жизненно важную функцию в экономической системе © Лазарев Р.Е., 2007.

они направляют сбережение, которые идут в основном от домохозяйств, к тем объектам (индивидуальным или институциональным), которые требуют ресурсов, превышающих их текущие доходы. Большинство ресурсов аккумулируются финансовыми рынками для обеспечения инвестиционной деятельности фирм и правительств.

Интегрированная специфика международного финансового рынка представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Формирование международного финансового рынка и его составляющих Управление финансовыми потоками может предполагать как концентрацию финансовых потоков в одной финансовой компании, так и управление рассредоточенными финансовыми потоками из единого центра. Рассмотрим способы концентрации финансовых потоков и управление ими.

Классический вариант концентрации финансовых ресурсов производственных подразделений — это объединение их в рамках одного юридического лица.

В таком случае одни подразделения (работающие по объективным или субъективным причинам более рентабельно) выступают скрытым источником финансирования других подразделений. В данной ситуации положительным является то, что предприятие имеет возможность маневрирования финансовыми ресурсами подразделений, с другой стороны снижается мотивация структурных подразделений к эффективной работе. При таком способе концентрации ресурсов за счет взаимного финансирования подразделений друг друга снижается потребность предприятия в заемных средствах.

Традиционно и закономерно функцию концентрации финансовых ресурсов юридически самостоятельных предприятий выполняет банк. Производственные подразделение становятся юридически самостоятельными лицами. Предприятия, работающие в силу объективных и субъективный причин более успешно на рынке, получают определенные преимущества за счет аккумуляции денежных средств на своем счете и их дальнейшего размещения на финансовом рынке. Другие предприятия, не достигающие необходимого уровня рентабельности и не имеющие в связи с этим необходимых средств, вынуждены привлекать заемные средства (обычно в виде банковских кредитов). Таким образом, в данном случае одни предприятия (эффективно работающие) получают определенную выгоду в виде процентов от размещения аккумулированных средств, другие несут дополнительные потери за счет привлечения дорогих заемных средств.

В целом же, если рассматривать с позиции группы предприятий, входящих в производственный комплекс, на уровне всей системы возникают определенные потери. Во первых, если рассматривать тот доход, который возник у предприятия, размещающего на финансовом рынке свои "лишние" средства, то он будет значительно меньше тех потерь, которые понесет предприятие, привлекающее кредиты. То есть, на уровне всей системы получается отрицательный результат. К тому же предприятие, получившее доход от размещения денежных средств, должно будет уплатить налоги в бюджет. Это увеличит отрицательный результат на уровне всей системы.

При данной системе, даже если одно предприятие оказывает другому предприятию временную финансовую помощь (в таком случае не возникает проблем ни с размещением средств ни с кредитованием), то и в этом случае возникают негативные моменты — уплата НДС, а при движении валютных средств возможно возникновение отрицательной курсовой разницы.

Таким образом, приведенные выше способы концентрации финансовых ресурсов обладают определенными недостатками, которые необходимо компенсировать. Поэтому рассмотрим третий вариант концентрации финансовых ресурсов — создание казначейства.

Казначейство — это финансовый институт, цель деятельности которого состоит в аккумуляции финансовых ресурсов предприятий и оптимального их использования на производственные цели. В отличие от банка казначейство не привлекает денежные средства населения и не предоставляет среднесрочные и долгосрочные кредиты предприятиям. Через казначейство осуществляется вэаимокредитование предприятий на краткосрочный период времени. Казначейство может быть создано в следующих формах. Первая форма — в виде промежуточного звена между предприятиями (самостоятельными юридическими лицами) и банком. Вторая форма — в виде банковской структуры с ограниченной банковской лицензией.

Чтобы снизить риск от концентрации финансовых средств в одном банке, казначейству необходимо открыть несколько расчетных, текущих счетов в других банковских структурах.

Данная операция позволит не только диверсифицировать риск, но и поможет физически разделить денежные средства обслуживаемых казначейством предприятий (текущий счет казначейства в банке для каждого клиента казначейства). Физическое разделение денежных средств, с одной стороны, облегчит контроль за их движением, с другой стороны, в определенных случаях это будет несколько тормозить и делать более трудоемким проведение отдельных платежей.

Цель централизации управления финансовыми потоками самостоятельных предприятий — улучшение расчетов между предприятиями, минимизация затрат на краткосрочное кредитование предприятий.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 22 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.