авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«СЛОВО РЕДАКТОРА Наши политики не знают, к какому месту прило ...»

-- [ Страница 4 ] --

про те, що Україна може повернути Не випадково основна увага агра ЗАГІН ЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ собі статус світової житниці, і ріїв на Всеукраїнському дні поля була Комбайнова техніка Ростсельмаш вирощений рекордний урожай – прикута до експозицій збиральних була представлена на Всеукраїнсько машин: від вибору цієї техніки зале тому підтвердження. му дні поля трьома сучасними моде жать не лише жнива, але й економіка Водночас аграрії стикаються з лями, розробленими й поставленими самого сільгосппідприємства. «Такий низкою проблем, вирішення яких на виробництво за останні п'ять років.

захід дає чудову можливість побачити потребує підтримки держави. Одна з Це зернозбиральні ACROS 530, й потім застосувати в себе на практиці них – забезпеченість сільгоспмаши VECTOR 410 і кормозбиральний сучасні перспективні технології та нами. Як повідомляє Апк інформ, DON 680М. Природно, центром уваги машини», – відзначив на відкритті ще 1 липня в ході всеукраїнської гостей форуму стала зернозбиральна 112 СЕНТЯБРЬ машина ACROS 530. Саме цей ком байн був презентований і главі уряду в ході огляду експозиції Ростсельмаш.

ACROS – остання технічна новин ка компанії. Його серійне виробниц тво розпочато навесні 2007 р., і вже на сьогодні в господарствах України працює близько півтори сотні таких машин. За продуктивністю комбайн відноситься до класу 5+, забезпечую чи змінну виробку, що на 10 15% пере вищує показники свого попередника.

Ці цифри особливо важливі для гос подарств, орієнтованих на високу врожайність. «Цього року наші агра рії виростили практично рекордний урожай, – говорить Анатолій Нова мер звертав увагу на роботу основ рамках Дня поля пройшли майстри ківський, начальник головного упра них систем машини, то його земляк, класи посівних комплексів HORSH вління агропромислового розвитку завідувач кафедри охорони праці АГРО СОЮЗ у комплексі з даними Одеської області, – збирати його нам Запорізького національного техніч тракторами. До речі, на своїх полях допомагають комбайни Ростсель ного університету Георгій Дудник – корпорація «Агро союз», що з цього маш. Учора це був «Дон», сьогодні – на її безпеку. «З моєї точки зору як року виступає і як партнер Ростсель ACROS. Наші сільгосптоваровироб фахівця – усе зроблено на відмінно», маш з просування сільгосптехніки, ники люблять техніку цього вироб – дав він свою оцінку.
застосовує VERSATILE не перший ника. У нас склалися добрі партнер Варто відзначити, що з оцінкою рік. Сергій Прокаєв як керівник від ські стосунки». українського вченого цілком солі значає гарні економічні показники Підвищені показники нової моде дарні й фахівці чеської державної цієї техніки. Механізатори звертають лі забезпечені низкою конструкторсь організації SZZPLS, що проводила в увагу передусім на комфортність ких рішень. Зокрема, система висо 2007 р. комплексні випробування на праці й простоту в експлуатації. «Він кошвидкісного вивантаження бун відповідність нормам безпеки ЄС нічим не поступається іншим відомим кера. За рахунок застосування трьох зернозбиральних машин Рост брендам, – ділиться враженнями унікальної роздільної муфти горизон сельмаш: ACROS, VECTOR і RSM Олександр Бітнер. – Такі трактори тального й вивантажувального шнеків 181 (дослідний зразок). використовують на найрізноманітні практично виключено ризик заби Добрі відгуки у фахівців АПК ших видах робіт, при цьому вони вання пристрою. На запобігання викликає й кормозбиральний ком досить прості в керуванні й економіч забиванню хлібною масою розрахо байн Ростсельмаш. Для сільгосппід ні в плані витрати пального». А ще для вано і пристрій глибокого скидання приємств, основу бізнесу яких стано механізатора дуже важливо, що за деки барабана. Також фахівці відзна вить молочне або м'ясне тваринниц допомогою такої техніки, як чають конструкцію жниварки Power тво, сьогодні велике значення має VERSATILE, можна добре заробити:

Stream, якою комплектується ком високопродуктивна кормозаготівель «У нас 14 000 га землі, а за рахунок байн, що забезпечує рівномірну без на техніка. До такого класу машин від ресурсозберігаючих технологій і перебійну подачу хлібної маси. носять DON 680М. Досить сказати, машин обробляє їх усього 15 чоловік».

Переконатися в цьому могли не що цей комбайн одним із перших був До речі, саме цей показник – еко тільки ті, хто вже експлуатує ACROS проданий ще до закінчення роботи номічна ефективність використання на своїх полях, але й хто тільки при експозиції Ростсельмаш. машини для споживача – став одним дивляється до цієї моделі. У рамках із вирішальних при виборі компані виставки два дні відбувалися покази єю Ростсельмаш свого нового акти VERSATILE – збиральної техніки. Бажаючих випро ву. «Ми прагнемо до того, щоб запро ЗНАЧИТЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ бувати новинку Ростсельмаш було понувати своїм клієнтам найбільш Новий тракторний актив Рост так багато, що комбайн зібрав прак оптимальне з економічної точки зору сельмаш на Всеукраїнському дні поля тично все поле, виділене для демпока рішення при виборі нової агротехні було представлено тракторами із зів. Зокрема, фермер із Запорізької ки. Це однаково стосується як ком серій Genesis II (196 278 к. с.), області Андрій Ганов (ПВО «Одма»), байнової, так і тракторної техніки», – (335 375 к. с.) і ННТ (435 535 к. с.).

уважно ознайомившись з механізма зазначив перший заступник гене Основними перевагами техніки ми комбайна, а потім проїхавши на рального директора Ростсельмаш VERSATILE є інноваційність, надій ньому два кола, особливо відзначив Ілля Челпанов.

ність, потужність, простота, ремонто роботу шнеків, а також ІРС і самого придатність і доступність за ціною Адреса Представництва комбайна: «Мені дуже цікава ця порівняно з продукцією інших світо компанії Ростсельмаш:

модель, тим більше що вона прийшла вих виробників. Продукція Buhler тел.: (+38 044) 596 55 28, на зміну «Донам», які ми в себе вико VERSATILE оптимально підходить тел./факс: (+38 044) 596 55 ристовуємо. Можу сказати одне – для виробників зерна, які працюють www.rostselmash.com комбайн мені сподобався». Якщо фер за технологіями mini till і no till. У ИНДЕКС 95250 ЖИЗНЬ МАШИН СЕПАРАЦИЯ БЕЗ СБОЕВ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С. С. Карабинеш, А. В. Новицкий, Национальный аграрный университет Несмотря на то, что на хлебоприемных предприятиях и зернопе рерабатывающих заводах числится около 700 типоразмеров обо рудования, машин, приборов общим числом 1,5 млн единиц, для многих из них можно использовать одни и те же технологические ремонтные операции РЕМОНТ НОРИЙ быстро срабатывается, отрываются ступиц барабанов, отверстия сто Нории применяют для верти ковши, изнашиваются трубы, порных болтов, трещины в спицах кального перемещения сыпучих кожухи головки и башмака. При барабана, срабатываются кожух и материалов (зерна, муки, крупы, завалах могут быть повреждены муфты редуктора. Ремонт головки комбикорма). Они состоят из ковши, тормозные средства, силь выполняют как с расшивкой таких основных узлов: головки, но изнашивается лента. ленты, так и без нее. При большом башмака, ленты с ковшами и труб. В головке норий может быть объеме ремонта ленту расшивают и В процессе эксплуатации нории погнут вал, повреждены его шейки, закрепляют ее концы специальны имеют большой износ при сходе повреждены или разрушены под ми устройствами. Если ленту не ленты, ее обрыве, перегрузке и шипники;

изношены шпоночные расшивают, то поднимают натяж завалах. В результате схода лента канавки, внутренняя поверхность ной барабан в верхнее положение, а 114 СЕНТЯБРЬ ЖИЗНЬ МАШИН Цифры и факты его шейки, восстанавливают шпо ночные пазы и отверстия под сто порные болты. Трещины в спицах В структуре основных заваривают, восстанавливают шпо фондов хлебоприемных и ночную канавку, заменяют под зерноперерабатывающих шипники и прокладку. Заключи предприятий оборудования, тельной операцией ремонта бара машины, транспортные сред бана является его балансировка.

ства занимают до 47%.

Верхнюю часть кожуха головки, В Украине ежегодно под сработанной от трения зерна, заме лежит ремонту почти каждая няют. При замене строго придер единица оборудования пред живаются размеров по чертежам.

приятий перерабатывающей Муфты и редуктор ремонтиру промышленности.

ют при необходимости. Все узлы Примерно 15% зернопе башмака, за исключением натяж рерабатывающего оборудо вания каждый год проходит ного устройства, ремонтируют так капитальный ремонт. же, как детали головки. Ремонт В ремонтных работах натяжного устройства состоит в заняты свыше 18% работни восстановлении работоспособно ков отрасли. сти резьбового соединения винта.

Ленту проверяют каждые дней. Небольшой ремонт (накла дывание заплаты, замена неболь верхнюю часть ленты подвешива шого поврежденного участка) про ют, освобождая барабан. водят, не вынимая ленты. Если После разборки исправляют нужно заменить большой участок, вал, направляют и обрабатывают ее вынимают из норийной трубы.

ЖИЗНЬ МАШИН РЕМОНТ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН Для первичной очистки от крупного и мелкого мусора приме няют ворохоочистительные маши ны различных конструкций (ВО 50, ЗВ 5 и др.). Для подготовки зерна к хранению и переработке на элеваторах используют сепараторы ЗСМ 5, ЗСМ 20, ЗСМ 1ОО. Для отделения примесей, отличающих ся от зерен основной культуры (зерна куколя, овса), применяют триеры (ЗТК и ЗТО).

Очистку поверхности зерна, отделение верхних плодовых обо лочек, бородки, зародыша осущест вляют с помощью обоечных машин (ЗНЛ, ЗНМ и ЗНП). Минераль ные примеси, по величине такие, как зерно, удаляют в камнеотбо Снимают все ковши, ленту расши мещения сыпучих и штучных гру рочной машине ЗКТ (двухприем вают и вытягивают через натяжной зов. ной) или ЗК 15Г (четырехприем люк. Вырезают сработанный уча Ленточный транспортер состо ной). Небольшие партии зерна сток, устанавливают новый, а ит из приводной и натяжной стан очищают на передвижных зерно концы соединяют горячей вулка ций, роликовых опор, приемного очистительных машинах ОСМ 39, низацией. В новой ленте пробива лотка, разгрузочной тележки, ОВВ 20, ОВП 20.

ют отверстия для болтов, и всю сбросной коробки, открывающего ленту вставляют без ковшей, затем ролика, ленты и станины. У при РЕМОНТ натягивают ее и крепят к ленте водной станции восстанавливают ВОРОХООЧИСТИТЕЛЕЙ ковши. работоспособность вала (шейки и Ковши ремонтируют и заменя шпоночные пазы), меняют под В конструкции ворохоочисти ют через натяжной люк. Отдель шипники и обшивку барабана. телей входят: металлическая раз ные ковши с нарушенной формой Перед сборкой балансируют вал и борная станина из сварных элемен исправляют по шаблону. Непри приводной шкив с точностью до тов. Дефекты: трещины в свароч годные ковши заменяют. Трубы с 50 г. В процессе эксплуатации ных швах, коробление элементов большими повреждениями заменя натяжной станции возможен срыв станины. Ситовый корпус, цельно ют, с небольшими ремонтируют, резьбы натяжной гайки, обрыв металлический, сварной конструк устанавливая заплаты с помощью троса, болтов, фиксирующих бара ции, опирающийся на стойки.

газовой сварки. Восстанавливают бан на валу, износ шеек вала, Дефекты: износ сит, боковин, коро рабочие поверхности вала отводно искривление направляющих и бление стоек. Две пары оттягиваю го ролика, меняют подшипники и выход из строя подшипников. щих пружин (передние и задние), тормозное устройство, а также Фиксирующие болты с сорван обеспечивающих заданное положе обшивку барабанов. По окончании ной резьбой необходимо заменить, ние ситового корпуса. Дефекты:

полного ремонта норию испытыва шейки вала наплавляют и механи потеря упругости пружин, износ ют на холостом ходу и под нагруз чески обрабатывают. Вал перед резьбы, крюка крепления.

кой. монтажом балансируют. Если Самобалансирующая двухры оборвано более 10% проводов, трос чажная качалка, придающая сито меняют. Для обеспечения свобод вому корпусу возвратно поступа РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ ного перемещения натяжного тельное движение. Дефекты: износ По своим конструкционным барабана с подшипниками напра посадочных поверхностей валов, признакам транспортеры делят на вляющие должны быть очищены, охватывающих обоймы, подшип ленточные, винтовые, скребковые. отрихтованы и установлены парал ников. Пневмосепарирующий ка Все они предназначены для пере лельно. нал с двумя концентрично разме 116 СЕНТЯБРЬ ЖИЗНЬ МАШИН щенными цилиндрами, конусным картере качалки;

сит;

электроприводных и переда • смазать ворохоочиститель клапаном, регулирующей пружи точных механизмов и металличе ной и выравнивающей решеткой. согласно схеме;

ской станины.

• убедиться в свободном кача Дефекты: износ поверхностей цилиндров, конусного клапана, нии ситового корпуса;

РЕМОНТ ПРИЕМНО • проверить натяжение клино решетки, потеря упругости пружи СНАБЖАЮЩЕЙ КОРОБКИ ной и пр. вой и плоскоременной передачи;

• проверить свободное переме Изношенные и поврежденные В процессе эксплуатации в детали ремонтируют согласно щение клапана. коробках срабатываются перья типовым технологиям, болтовые После включения всех механиз шнека, подшипники, обшивка, соединения, оттягивающие пружи мов постепенно увеличивают верхние и нижние скаты, наруша ны подтягивают, проверяют натя количество зерна, которое подают, ется регулирование клапанов, жение силовой передачи провода. изменяя положение патрубков изнашиваются концевые подшип При необходимости вышедшие из наполнителя, регулируют его рав ники клапанов. Изношенные перья строя детали заменяют новыми. номерное распределение по всей клапанов заменяют новыми, а при При ремонте обязательно проверя ширине сита и выделение пыли на необходимости меняют концевые ют все подшипники, неисправные участке приема зерна. валики шнека или трубу, к которой заменяют новыми. они крепятся.

Очень важно правильно устано При большом срабатывании РЕМОНТ СЕПАРАТОРОВ вить задние оттягивающие пружи клапаны меняют и обеспечивают ны, натянуть тросовый пас, устано Сепараторы состоят из следую цельное прилегание к опорным вить ситовый корпус, приемно ра щих узлов: приемно снабжающих кромкам выходного отверстия.

спределительное устройство. коробок;

двух осадочных камер Контактные поверхности крышек После ремонта перед пуском в первой и второй продувки;

двух и люков выравнивают, а коробку эксплуатацию необходимо: ситовых корпусов, двух эксцентри обшивают железом толщиной в • проверить наличие масла в ковых качалок;

механизма очистки 1 мм. После ремонта и сборки при ЖИЗНЬ МАШИН РЕМОНТ СИТОВОГО КОРПУСА В процессе эксплуатации боль ше всего изнашиваются сита, сито вые и ситоочистительные рамы.

При ослаблении соединений сито вых и ситоочистительных рам их углы скрепляют металлическими угольниками на винтах. Если литые кромки рам сильно повреж дены, рамы срезают и прибивают на их место деревянные планки.

Поврежденные и изношенные сита заменяют.

РЕМОНТ ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ КАЧАЛКИ Первый признак неудовлетво рительной работы эксцентрико вой качалки — большой ход, вызы вающий перекос кронштейнов, выход из строя одного из подшип ников. Для устранения этого дефекта кронштейны необходимо устанавливать строго по шаблону и крепить их к кузову, подшипни ки менять, периодически смазы емно снабжающих коробок прове ми первой и второй продувки, вать, точно устанавливать обойму ряют правильность вращения крышкой обзорных люков, выпу относительно эксцентрикового шнека, нагревание подшипников, скных каналов, местах соединения вала и оси. При ремонте следует легкость регулирования клапанов, воздухопроводов с аспирационны закреплять опорные болты и шпо герметизацию. ми каналами. ночные соединения в шкивах, Для ремонта шнеков демонтиру затягивать конусные втулки на ют короба. Аспирационные клапаны валах. При выходе из строя РЕМОНТ АСПИРАЦИОННОЙ разбирают, очищают валики и под эксцентриковой качалки ее заме КАМЕРЫ шипники, исправляют рычаги кла няют новой, а старую ремонтиру В процессе работы камеры панов, очищают стопорные винты и ют в мастерских. После ремонта изнашиваются: разрушаются перья фиксируют гайки. При срабатыва радиальное битье шкивов при шнеков, срабатываются и загряз нии клапанов их заменяют новыми. прокручивании должно быть не няются подшипники, смещаются После ремонта аспирационных более 0,2 мм, а зазор между валом клапаны. Нарушается герметиза камер воздушный режим регулиру качалки и крышками подшипни ция в местах соединения шнеко ют таким образом, чтобы в камеры ков не более 1 мм по всей окруж вых коробов с осадочными камера отходило полноценное зерно. ности.

Если у Вас вопрос задайте его по телефону: пришлите его пишите в редакцию:

8 (044) 581 09 к автору статьи, по электронке: 04050, Киев 50, Бизнес центр «Форум», направьте его по факсу: karabinioshss@ukr.net замечания или ул. Пимоненко, 13, 8 (044) 581 09 предложения корп. 6 А, оф. 36, а/я 118 СЕНТЯБРЬ ЖИЗНЬ МАШИН РЕМОНТ ИНЕРЦИОННО направляющим угольником дол фовальной кожицей ось подвески, ОЧИСТИТЕЛЬНОГО жен составлять 8 мм. Начальный ось башмака, скобу и зачистить МЕХАНИЗМА минимальный рекомендуют в пре круглым напильником отверстия в Экспериментально установлено, делах 3+0,5 мм. Для уменьшения накладке.

что при правильной эксплуатации и зазора и восстановления работос Не допускается работа механиз ремонте, своевременном и квали пособности механизма рекоменду ма с неподтянутыми очистителя фицированном обслуживании ют между тормозным башмаком и ми, поскольку это является причи инерционные механизмы обеспечи накладкой устанавливать проклад ной вибраций механизма под дей вают удовлетворительную очистку ки (поронит, картон). При опреде ствием колебаний ситового кузова сит. В процессе эксплуатации отме лении необходимой толщины про и повреждения деталей (пружин, чены случаи остановки механизмов, кладок тормозной башмак устана переключателей). При срабатыва так как переключатель зацепился вливают в среднее положение, нии на величину 25 30 мм очисти планками за конечный упор. Дело в сдвигают его до одной из полос тели заменяют новыми. Во время том, что шток переключателя имеет направляющего угольника и заме эксплуатации каждый инерцион осевой поворот, при котором отсеч ряют зазор. Из полученной вели ный очистительный механизм под ная планка цепляется за ролики и чины фактического зазора вычита вергают профилактическому осмо проскакивает за упор. Для устране ют его первоначальную величину тру один раз в три месяца.

ния этого дефекта нужно один из (3 мм), а полученный результат Все узлы и детали инерционно шплинтов на переключателе поста умножают на 0,7. Величину зазора го механизма рассчитаны на рабо вить через хомутик, в результате проверяют набором плоских ту без смазки. Наложение ее на чего переключатель не будет иметь щупов. резиновые ролики, тормозной осевого поворота. Главное условие работоспособ башмак, резиновые очистители и Одной из основных причин ности инерционных механизмов — направляющий угольник не допу потери работоспособности инер это легкость переключения тор скается. После ремонта сепарато ционных механизмов является мозного башмака. Если переключе ры обкатывают на холостом ходу, износ тормозного башмака: сум ние осуществляется не свободно, устанавливая все механизмы марный зазор между башмаком и то нужно снять и протереть шли последовательно.

«КРАДУТЬ ДИЗПАЛИВО? Звертайтесь!»

«Заощаджені гроші — зароблені гроші»

Генрі Форд, кращий бізнесмен ХХ століття Враховуючи високу вартість енергоносіїв, нагальною Звернемося до приблизного підрахунку розміру кош проблемою на сьогодні є нецільове використання дизпа тів, що можуть бути заощаджені після встановлення лива, інакше кажучи – його крадіжки. Це питання потре системи «ПОРТ»:

бує невідкладного вирішення, інакше підприємство про Середнє сільськогосподарське підприємство, що обро сто приречене на значні збитки. бляє 4000 га землі та має парк дизельної техніки 20 од., спо ПП «Південь» пропонує Вашій увазі засіб для повного живає за рік приблизно 300 куб. м дизпалива.

вирішення проблеми нераціонального використання диз За результатами проведеного дослідження, перевитрата палива – систему контролю за витратою дизельного пали дизпалива внаслідок його нераціонального використання ва «ПОРТ». Система «ПОРТ» дозволяє отримати становить від 10 до 30%, що в нашому випадку дорівнює наступні дані: кількість фактично витраченого дизпалива;

30 90 куб. м дизпалива. Система «ПОРТ» допоможе час роботи двигуна;

пробіг, маршрут, швидкість руху техні уникнути крадіжок дизпалива, отже, розмір заощадже ки (відображається на карті);

час, місце та кількість запра них коштів підприємства в результаті встановлення цієї вленого та злитого дизпалива (відображається на карті). системи може сягати 201 603 тис. грн. на рік. Фактично Окрім цього, на сьогодні доступна модифікація цієї систе система «ПОРТ» окуповує себе за 0,5 2 місяці.

ми для бензовозів та стаціонарних АЗС. Це дає змогу До питання контролю за використанням дизпалива запевнити, що Ви матимете повний контроль за викори необхідно звернутись саме сьогодні. Система «ПОРТ»

станням дизпалива на підприємстві. Інформація зчитуєть забезпечить комплексний контроль за використанням ся або за допомогою мобільного зчитуючого пристрою, або дизпалива на Вашому підприємстві!

за допомогою персонального комп’ютера дистанційно. ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ ТОРГОВИХ Систему «ПОРТ» можна встановити практично на ПРЕДСТАВНИКІВ В РЕГІОНАХ!

всі види дизельної техніки як вітчизняного, так і імпорт ного виробництва. Вона має широкий набір модифікацій.

Наші контакти:

Є можливість модернізації – придбана модифікація 04211, м. Київ, пр.Героїв Сталінграда, 4, корп. 2, оф. системи «ПОРТ» може бути модернізована на більш тел./факс: 8 (044) 5814939, 8 (044) функціональну. Система має надійну електронну та тел.: 8(067) механічну систему захисту від несанкціонованого впли web адреса: www.pp pivden.com.ua ву. І останнє в списку – але не за важливістю – система e mail: info@pp pivden.com.ua «ПОРТ» має доступну ціну.

* при ціні дизпалива 6 грн. 70 коп. за літр ОТВЕЧАЕМ ЗА ВСЕ УДОБРЕНИЯ ПРИ NO TILL – ПРОСТО О СЛОЖНОМ ТОВКАЧ Юрий Васильевич, ВОПРОС ДСП «Видродження», Винницкая обл.

Как все таки вносить минеральные удобрения, особенно Р и К, при No till? Ведь при традиционной технологии мы всегда удобре ния «закапывали» в почву при обработке… Я сразу остановлюсь на технологии, применяемой в ДЯЧЕНКО Бразилии. Там вносят минеральные удобрения в различ Михаил Филиппович, ные периоды на протяжении года, разбрасывая их по главный агроном поверхности, и при посеве — в рядки с помощью сеялки.

компании «Агромир», Фосфор и калий имеют свойство улетучиваться, а мигра Кировоградская обл. ция удобрений происходит очень медленно, принято счи тать, что в среднем за год — на 1 см. Но ведь нам нужно, чтобы удобрение попадало к корневой системе, поэтому лучше, когда оно вноситься вместе с посевом.

В Украине мы вносим удобрения вместе с посевом, в рядок. А потом производим подкормку разбросным мето дом. На сегодняшний день проблем не было.

Чтобы внести минеральные удобрения, в особенности ГАЙДАШ ОТВЕТ фосфорные и калийные, мы используем тукосмеси и вно Анатолий Григорьевич, сим их при посеве. Наши сеялки разработаны специаль главный агроном но для технологии No till и позволяют вносить удобрения компании вместе с посевом. Подкормку производим поверхностно.

«Шпола Агро Индустри», На данный момент мы не используем аммиачную воду в Черкасская обл. качестве удобрения, хотя нам также предлагали внедрить технологию ее внесения при No till.

При No till мы вносим минеральные удобрения так же, КОЛЕСНИК как и при обработке. Конечно, если это селитра — то полу Анатолий Федорович, чается одна ситуация, если аммиачная вода — ситуация главный агроном другая. Селитру мы стараемся вносить на влажную почву.

компании «АТК», Что касается сульфата аммония или калия, вносим его так Житомирская обл. же, как и при обработке почвы — поверхностно. Чтобы уменьшить негативные явления улетучивания и увеличить способность удобрения перейти в усвояемую форму, мы делаем две вещи — выбираем подходящие погодные усло вия, а иногда даже немного увеличиваем норму внесения.

Справка:

Об удобрениях в технологии No till мы писали в номерах: Рольфа Дерпша «Главные шаги по внедрению No tillage» (в август, октябрь, ноябрь 2006 г., январь, май, июнь, август, 3 частях), опубликованную в майском, июньском и июль октябрь 2007 г. ском номерах журнала за 2006 г.

Материал о сеялках для No till вы найдете в номерах:

март 2007 г., март, февраль 2008 г. Все номера за 2006 и 2007 годы вы можете скачать в формате «pdf» на свой компьютер с сайта журнала «Зерно»:

Особенно рекомендуем почитать эксклюзивную статью www.zerno ua.com 120 СЕНТЯБРЬ ЖИЗНЬ МАШИН новости ТРАКТОР БРОНЕНОСЕЦ с инструкциями производителя. ства транспорта и Управления Компания «Мифрам», специа Эта «клетка» накрывает кабину тылом и имеет гарантию произ лизирующаяся, помимо прочего, трактора, не создавая неу водителя.

на стальных и бронированных добств водителю. Когда надоб До сих пор фермерам посел конструкциях, представила свою ность в броне исчезает, «клетка» ков, прилегающих к сектору новую разработку — первый в без проблем снимется или Газы, приходилось пользоваться мире бронированный трактор, переставляется на другой трак тракторами, оборудованными предназначенный для фермеров тор. Трактор «Мифрам» соответ противопулевой броней, не Западного Негева (Израиль). ствует всем стандартам мини имеющей никаких гарантий про Новинка, созданная на базе стерства обороны, министер изводителя.

тракторов JOHN DEERE, оборудо вана бронированной конструк цией, способной защитить води теля трактора от стрельбы из легкого оружия, а также от осколков минометных снарядов и ракет «Кассам».

Фактически, компания раз работала специальную брони рованную «клетку», легко подго няемую под любой трактор, спо собный нести ее в соответствии «АЛМАЗ» – ДЛЯ ВІДМІННОГО ВРОЖАЮ В иробнича фірма «Агротех»

випускає сепарувальні машини нового покоління. Безрешітна багатофункціональна аеродина мічна машина «Алмаз» створена в 2001 році. Ходові випробування пройшла в дніпропетровському «Агро Союзі» в с. Травневе. Маши на зазнала істотних змін як у кон структивному вирішенні агрегатів і вузлів, що дозволило якісніше здійснювати сепарацію всіх куль тур від маку, гірчиці, ріпаку до кукурудзи й гороху, так і в дизайні.

Аграрії швидко оцінили якість роботи «Алмазу», що з перших днів завоював їхню довіру. Виріб дуже добре зарекомендував себе на ринку АПК України, Білорусі, Росії, Казахстану, Молдови, Руму нії, Польщі, Болгарії, Чехії, Італії.

Машина «Алмаз» була предста влена на всеукраїнський проект «Україна аграрна 2004», де дістала мих сепараторів і очисних машин самостійні фракції, до першої звання «Лідер АПК України» у як вітчизняного, так і закордонно потрапляють важкі домішки номінації «Сільгосптехніка». Була го виробництва. (каміння), до другої та третьої нагороджена медаллю «Агрошоу» В основу роботи сепаратора насіння з невеликою, до четвертої в Польщі, м. Беднари;

отримала покладено принцип поділу суміші та п’ятої – з найменшою питомою багато дипломів України, Росії, за питомою вагою, розміром і част вагою. Машина проста в експлуа Білорусі й Казахстану. У квітні ково за аеродинамічними характе тації, не має решіт і трієрних блоків 2007 р. підприємство нагороджене ристиками. Функції, які викону кінематичних схем, точок змащен золотою медаллю Міністерства ють машини однієї технологічної ня, довговічна, не вимагає профі сільського господарства Російської лінії як вітчизняного, так і закор лактичного обслуговування.

Федерації від Адміністрації Воро донного виробництва, втілені в Основним інструментом робо незької області. «Алмазі». Сепаратор здатен за ти «Алмазу» є не решета, а сформо «Алмаз» має низку технологіч один прохід очистити й відокреми ваний потік повітря, що не травмує них відмінностей від загальновідо ти насіння за питомою вагою в зерно. Машина забезпечує:

122 СЕНТЯБРЬ Технічні характеристики Прдуктивність на Прдуктивність при підготовці Споживання Габаритні Маса, Модель посівному матеріалі, т/год товарного зерна, т/год енергії, кВт/год розміри, мм кг МС 2 2 4 1,2 600х1570х1560 МС 5 5 10 4 850х2000х2350 МС 10 10 20 7,5 1130х2000х2450 МС 20 20 40 15 1800х2000х2450 МС 30 30 50 15,2 2200х2000х2600 • сепарацію зерна пшениці за бувається поступове очищення Придбати «Алмаз» можна поля від бур'янів;

з'являється вмістом клейковини;

в його розробника й • відокремлення пухкого, хво можливість вносити меншу кіль виробника:

кість гербіцидів, заощаджувати рого зерна (ураженого клопом ПММ, моторесурс механізмів;

черепашкою або довгоносиком);

• виділення із зернової суміші одночасно при очищенні й калібру ПП «Виробнича фірма ванні зерна в повітряному потоці важких і легких домішок;

«Агротех», Україна.

• сепарацію за схожістю й енер 91020, м. Луганськ, проходить його сушіння до 2%).

вул. Руднєва, 119 «б»

гією проростання насіння зерно Шановні хлібороби! Ми – роз Тел.: +38 (0642) 55 55 вих, технічних, овочевих культур і роблювачі й виробники машини факс: +38 (0642) 33 04 34, деяких видів багаторічних трав «Алмаз», яка є результатом багато 34 74 37, 33 24 19, 33 24 (машина «Алмаз» здатна виділяти річної праці, це наше дітище. Ми Моб.: +38 (050) 475 14 61, біологічно повноцінне зерно, це дає запрошуємо Вас до взаємовигідно +38 (098) 216 50 можливість меншою кількістю го співробітництва й гарантуємо, Web site: www.agroteсh.lg.ua, якісного посівного матеріалу про e mail: agrotech@ltk.com.ua що Ваше звичайне зерно, вирощене вести сівбу й отримати високий на Ваших полях, може дати набага урожай, тому що в II і III фракціях то більші врожаї, без додаткових найвища продуктивність, енергія витрат. Для цього ми й створили проростання, схожість, рівномірне свою машину «Алмаз».

дозрівання;

плюс до цього 100% не чисте насіння без зернових і бур'я З повагою, ПП «Виробнича нистих домішок, завдяки чому від фірма «Агротех», Україна.

ИНДЕКС 95250 ЖИЗНЬ МАШИН новости «ОХЛАДИ ООН»

План под таким кодовым названием вступил в силу в штаб квартире ООН в Нью Йорке. Борьбу с последствиями изменения климата эта организа ция решила начать с себя.

С 1 августа представители ООН, несмотря на жару, меньше пользуются системой кондиционирования воздуха. Для этого терморегуляторы в помещениях этажной «коробки» секретариата перепрограммиро ваны с 22,2°С на 25°С, а в конференц залах — с 21,1°С на 23,9°С. Чтобы международным чиновникам было легче приспособиться к перемене атмосферы, им разрешено сменить строгие рабочие костюмы на более свободную одежду. На выходные дни системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в комплексе зданий ООН, где работают около 5 тыс.

человек, вообще отключаются.

Таким образом, секретариат ООН намерен сэко номить в самый жаркий месяц лета почти 2 млрд. кг пара, на котором работают системы отопления и охлаждения воздуха, что эквивалентно 300 т двуо киси углерода в пересчете на выбросы парникового газа. Ожидается, что эксперимент позволит на 10% сократить потребление энергии и даст экономию в $100 тыс.

Если эксперимент пройдет удачно, он будет про должен в зимние месяцы, но с точностью до наобо рот — терморегуляторы запрограммируют на 15°С ниже обычной нормы, а чиновникам будет предло жено утеплиться. За год экономия энергии составит почти $1 млн, а выбросы углекислого газа снизятся на 2800 т.

124 СЕНТЯБРЬ ЖИЗНЬ МАШИН Сівалки SK 12 ;

8 ;

"Мультикорн" для просапних культур із внесенням добрив Сівалки СПЧ 8 ;

для висівання просапних культур із внесенням добрив Прес підбирач тюковый Z 511 "FAMAROL" високого ступеню стиску ИНДЕКС 95250 СОБЫТИЕ 13 17 Серпня ler te tA Ar no er оZ от Ф 126 СЕНТЯБРЬ ИНДЕКС 95250 ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор У каждого из нас свои проблемы. Казалось бы, диапазон этих проблем настолько широк, что найти между ними что нибудь общее просто невозможно. И все же после почти пятидесяти летних исследований психологов и социологов установлено, что природа всех проблем, если рассматривать их с позиций человеческого мышления, одна и та же, и, следовательно, искусству принятия решений можно научиться так же легко, как овладеть другими навыками, необходимыми нам в повсе дневной жизни Wadenbrunne 2008, Fendt live 128 СЕНТЯБРЬ ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ Для этого нужно знать следующее. результатов их реализации. Не следует пренебрегать и старой мудрой поговоркой, существующей в разных вариантах у многих народов: «утро вечера мудренее».

1. Прежде чем вникать в детали, постарайтесь Может быть, завтра утром вы найдете самое рацио получше представить проблему в целом.

Например, когда вы беретесь за чтение трудной нальное решение задачи.

книги, не пытайтесь сразу же пробиться сквозь текст «от корки до корки». Сначала изучите оглавление, 3. Сомневайтесь.

предисловие и введение, просмотрите названия Даже самые общепризнанные истины должны отдельных глав и разделов, таблицы, рисунки и схемы. вызывать у вас сомнение, и вы не должны бояться их Все это значительно облегчит понимание книги.Неза отвергнуть. Эдисон решил загадку электричества висимо от того, строите ли вы дом, планируете ли только потому, что у него хватило отваги усомниться развитие сети городского транспорта или выбираете во всех утверждениях его знаменитых коллег: если заместителя — перед принятием решения постарай они пытались получить свет, уменьшая сопротивление тесь увидеть проблему в целом. проводников, то он сделал прямо противоположное — увеличил сопротивление. Результат известен.

2. Не принимайте решения, пока не рассмотрите все возможные варианты. 4. Старайтесь взглянуть на стоящую перед вами Отказ от тщательного обдумывания решений допу проблему с самых разных точек зрения, Даже если шансы на успех кажутся минималь стим только в чрезвычайных случаях: пожар, наводне ными.Иногда вместо того чтобы двигаться вперед ние или землетрясение. Во всех остальных ситуациях шаг за шагом, лучше «пойти назад», то есть от жела поспешное принятие решения заставляет нас потом емой цели — к проблеме, породившей необходи сожалеть о нем или затрачивать значительные допол мость в принятии решения. Приведем простой при нительные усилия и средства, чтобы ликвидировать мер. Допустим, нам требуется узнать, из скольких нежелательные последствия спешки. Самый лучший матчей будет состоять турнир теннисистов, в кото выход — попробовать сразу несколько решений и сде ром из 1025 участников нужно выбрать лучшего.

лать окончательный вывод уже исходя из первых ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ категорический запрет. Только потом более опытные монахи объяснили ему, что ответ прозвучал бы совсем иначе, если бы новичок осведомился, можно ли ему молиться во время курения.

7. Не удовлетворяйтесь первым решением, при ходящим в голову.

Постарайтесь найти его слабые места, попробуйте найти другое решение данной проблемы и сравнить его с первым. Помните, что основной принцип позна ния — всесторонняя проверка полученного результата с помощью различных тестов.

8. Перед принятием окончательного решения поговорите с кем нибудь о своих проблемах. Такая беседа поможет вам рас слабиться, упорядочить проблему и увидеть в ней Wadenbrunne 2008, Fendt live новые аспекты. Стоит также послушать, что скажут другие. Им, может быть, удастся увидеть то, что Наверняка большинство из нас начнет с начала: 512 ускользнуло от ваших глаз.

матчей (но остается один «непристроенный» участ ник), потом 256 матчей (снова один «непристроен 9. Не пренебрегайте своими чувствами.

ный») и т.д. Между тем достаточно понять, что каж Конечно, ведущая роль логического мышления и дому из участников (за исключением одного) пред здравого рассудка в анализе проблем и принятии стоит сыграть один матч, в котором он проиграет. решений не подлежит сомнению. Но нельзя преумень Следовательно, мы сразу же получаем готовый шать и значение чувств, переживаний и интуиции.

ответ: необходимо 1024 матча. Ощущение, которое можно определить словами: «я ясно чувствовал(а), что прав(а)», заслуживает того, чтобы отнестись к нему вполне серьезно. Как правило, 5. Ищите модель или аналогию, способную оно нас не обманывает.

помочь вам лучше понять сущность решаемой проблемы.

Это может быть словесная модель или графиче 10. Помните, что каждый человек смотрит на ская, математическая формула или схема. Трудно жизнь и возникающие повседневно проблемы со переоценить и значение аналогий — всем известно, своей, особенной, точки зрения.

насколько большую роль в развитии теоретической Именно эта разница во взглядах на жизнь — основ физики сыграли такие аналогии, как «волна» или ное препятствие на пути принятия удовлетворяющего «частица». Диаграммы и схемы позволяют нам охва всех решения. Следует помнить, что в наше динамич тить сложные и обширные проблемы буквально ное время системы ценностей меняются чуть ли не одним взглядом. Более сложны математические моде каждый год и все чаще приходится решать проблемы, ли, но зато они дают возможность представить не аналогичных которым в прошлом не существовало.

только соотношение различных элементов, но и влия Стоит напомнить и о том, что мощным средством, ние изменения одного из них на все остальные. облегчающим принятие решений, служит компьютер.

Переложив на его «плечи» все рутинные операции по обработке больших массивов информации, мы тем 6. Задавайте как можно больше вопросов.

Порою всего одно слово, сказанное или мимоходом самым можем высвободить свое время, силы и услышанное, помогает найти правильное решение. умственные способности для принятия наиболее слож Вспомните о Хаммурапи, могущественном правителе ных, наиболее творческих решений. «Компьютерная древнего Вавилона, заменившим вопрос: «Что надо революция» означает развитие интеллекта человека в сделать, чтобы люди могли добраться до источников принятии все более трудных решений так же, как про воды?» — революционным по тем временам вопросом: мышленная революция некогда означала дальнейший «Как сделать, чтобы вода пришла к людям?» рост энергетических возможностей человечества.

Правильно заданный вопрос порою может ради Но принципы и основы процесса принятия реше кально изменить содержание ответа. Как то молодой ний остаются прежними, решаем ли мы проблемы, от монах спросил у настоятеля монастыря, можно ли ему которых зависит жизнь тысяч людей, или просто курить трубку во время молитвы, и услышал в ответ выбираем мебель для своего кабинета.

130 СЕНТЯБРЬ МИРОВЫЕ РЫНКИ КАЧЕСТВО ЗЕРНА В МИРЕ ПАДАЕТ, КАК, ВПРОЧЕМ, И ЦЕНЫ АПК Информ, специально для «Зерна».

На протяжении прошедшего месяца мировой рынок пшеницы характеризовался смешанными тенденциями, однако на наличном рынке практически во всех экспортно ориентированных странах доминировала тенденция снижения цен ПШЕНИЦА Вместе с тем, по прогнозам Международного сове та по зерновым IGC, производство в сезоне 2008/09 в С огласно обновленным оценкам сельхоздепартамен мире составит 662 млн т, что на 54 млн т больше уро та США, мировой урожай пшеницы в 2008/09 МГ жая, собранного в 2007/08 МГ.

составит рекордные 670,8 млн т, что на 6,5 млн т превы Наращивание темпов экспорта также значительно шает июльский прогноз и на 60,2 млн т больше, чем повлияло на ценообразование в США в течение ука было собрано в 2007/08 МГ. Основное увеличение оце занного месяца. Согласно средним данным, уровень нок произошло в Индии (+1,6 млн т), ЕС (+1,5 млн т) и недельных продаж американской пшеницы составил Бразилии (+0,5 млн т). При этом мировой экспорт 650 тыс. т, что на 37% превышает средний показатель данного зерна прогнозируется на уровне 121,28 млн т за последние пять лет.

(+0,82 млн т по сравнению с предыдущими оценками). По данным кроп туров USDA, уборочная в амери Также был повышен прогноз конечных запасов зерна канском поясе озимой пшеницы завершена. При этом до 136,2 млн т (+3,1 млн т). по состоянию на конец августа яровая пшеница была убрана на 35% от запланированной площади, что на 19% USDA: мировой урожай пшеницы в 2008/09 МГ составит 670,8 млн т меньше среднего Strategie Grains: производство пшеницы в Европе составит 299,7 млн т показателя за 5 лет.

Великобритания: уборочная кампания продвигается очень медленно По сообщению из Средиземноморские трейдеры активизировали импортные закупки Австралии, несмотря В 2008 году Индонезия импортирует около 4,5 млн т пшеницы на прогнозы хороше ИНДЕКС 95250 МИРОВЫЕ РЫНКИ го урожая, трейдерские компании активизируют пшеницы во Франции в 2008/09 МГ составит 37, закупки пшеницы нового урожая у фермеров, что при млн т, что на 23,4% превысит показатель сезона водит к росту цен на зерно на внутреннем рынке. При 2007/08. Также ожидается существенное увеличение этом погодные условия продолжают также играть урожайности — до 7,51 т/га (+16,7%) при общей основную роль при формировании ценовой конъюнк посевной площади в 5,06 млн га (+5,75%).

туры в данном сегменте рынка. Стремясь законтракто Стоит отметить, что с начала текущего сезона вать как можно большие объемы пшеницы, торговые (1 июля) Еврокомиссия по зерновым выдала лицен компании поднимают закупочные цены, причем ряд зии на субсидированный экспорт пшеницы в размере экспертов уже прогнозируют, что такой политики 1,16 млн т против 829 тыс. т за аналогичный период трейдеры будут придерживаться и в ближайшие неде прошлого года. При этом общий объем импортных ли, поскольку фермеры пока неактивно реагируют на лицензий составил 299 тыс. т против 376 тыс. т соот озвучиваемые закупочные цены. Таким образом, оче ветственно.

видно, что ситуация в Австралии будет диаметрально Т противоположной странам Северного полушария, где аким образом, что касается дальнейшего развития цены на пшеницу снижаются. ценовой ситуации в секторе пшеницы, трейдеры Согласно отчету CGC — Зернового комитета Кана полагают, что оснований для роста цен в следующем ды, в 2007/08 МГ из страны было экспортировано месяце нет. Увеличение производства пшеницы в 28,88 млн т зерновых, включая 11,73 млн т мягкой Европе и Причерноморском регионе останется мощ пшеницы (14,1 млн т в прошлом сезоне) и 3,1 млн т ным фактором давления на цены на данное зерно. При дурума (4,4 млн т). этом снижение предложения качественного зерна Вместе с тем, ввиду засушливой погоды в основных практически во всех странах Северного полушария регионах производителях Аргентины, ожидается, что приведет к увеличению ценовой разницы между про общая площадь сева пшеницы в стране в сезоне довольственной и фуражной пшеницей.

2008/09 сократится до 4,5 млн га против 4,8 млн га, Кроме того, европейская пшеница, несмотря на прогнозируемых ранее, а урожайность снизится. уверенный понижательный тренд, все еще остается Кроме того, стало известно, что правительство страны неконкурентоспособной по сравнению с причерно приняло решение в ближайшее время выдать разреше морским зерном на основных рынках сбыта, прежде ние на поставку 1,44 млн т пшеницы урожая 2007 года. всего, в Средиземноморском регионе. Экспортный Стоит отметить, что проблема качества зерна стала спрос на французскую пшеницу поддерживает Алжир, мощным фактором при формировании рыночной однако ввиду религиозных праздников закупки стра конъюнктуры в ЕС в прошлом месяце — в августе сох нами Ближнего Востока и Северной Африки будут ранялась тенденция роста спреда между ценой фураж приостановлены.

ной и продовольственной пшеницы. При этом задерж ка окончания уборочной кампании в некоторых ГРУБЫЕ ЗЕРНОВЫЕ европейских странах, в Германии, Франции и Велико В британии в частности, ввиду ухудшения погодных течение отчетного периода мировой рынок грубых условий сдерживала ослабление рынка. зерновых характеризовался разносторонними Вместе с тем, росту европейских котировок препят тенденциями. Прогнозы погоды и состояние рынка ствовали прогнозы более высокого урожая пшеницы в нефтепродуктов играют основную роль в ценообразо ЕС. Так, по последним оценкам Strategie Grains, произ вании.

водство пшеницы в Европе составит 299,7 млн т, что на Согласно обновленным оценкам IGC (Междуна 17% превысит уровень прошлого сезона. При этом экс родного Совета по зерновым), мировой урожай куку перты обращают внимание на то, что качество зерна в рузы в сезоне 2008/09 составит 759 млн т, что на 3 млн большинстве стран (особенно Германии и Великобри т выше, чем в июньском прогнозе, однако на 26 млн т тании), в целом, будет ниже прошлогоднего. ниже показателя 2007/08 МГ. При этом в США будет По прогнозам частных аналитиков, валовой сбор собрано 295 млн т кукурузы. Кроме того, конечные запасы кукурузы ожидаются в пределах 103,1 млн т против 97,1 млн т, прогнозируемых ранее.

На протяжении прошедшего месяца котировки кукурузы на чикагской товарной бирже CBOT носили смешанный характер. Состояние рынка, в основном, зависело от колебаний курса доллара и позиций неф тепродуктов. Напряженная обстановка в Аргентине, а именно — введение в действие новых правил экспорта сельхозпродукции, которые могут привести к сокра 132 СЕНТЯБРЬ МИРОВЫЕ РЫНКИ щению экспорта кукурузы, также повлияла на форми тив 173 евро/т в начале месяца.

рование конъюнктуры американского биржевого Вместе с тем, на рынке фуражного ячменя во рынка. Кроме того, росту цен на зерно способствовалаФранции наблюдалась более стабильная ситуация, информация о том, что урожайность американской чем на остальных зерновых рынках. При этом спрос на кукурузы будет ниже первоначальных прогнозов. зерно нового урожая растет, однако объем предложе Вместе с тем, улучшение погодных условий в аме ний не увеличивается. По данным с наличного рынка, по состоянию на конец августа фуражный ячмень на условиях IGC: мировой урожай кукурузы в сезоне 2008/09 составит 759 млн т CPT Руан реализуется Израиль закупил 20 тыс. т европейской кукурузы по 168 евро/т, а пивова Китай: производство кукурузы в 2008/09 МГ составит 156 млн т ренный ячмень на усло Strategie Grains: урожай кукурузы в ЕС составит 59,7 млн т виях FOB Руан — $ ONIGC: в текущем сезоне Франция соберет 12 млн т ячменя за тонну.

IGC: мировой урожай ячменя в 2008/09 МГ оценивается в 145,9 млн т Согласно обновлен ным оценкам ONIGC, риканском кукурузном поясе и ослабление индийско урожай ячменя во Франции в текущем сезоне соста го рынка кукурузы препятствовали дальнейшему вит 12 млн т против 11,4 млн т, прогнозировавшихся росту цен. ранее, и 9,6 млн т, собранных в 2007/08 МГ.

В свою очередь, опубликование результатов кроп По прогнозам IGC, мировой урожай ячменя в сезо туров USDA также сдерживало рост фьючерсов. На не 2008/09 составит 145,9 млн т, что на 400 тыс. т пре конец месяца 67% посевов в американском кукуруз вышает предыдущие оценки аналитиков. Кроме того, ном поясе находились в отличном и хорошем состоя конечные запасы зерна оцениваются в 21,4 млн т нии против 58% на аналогичную дату прошлого года. (+100 тыс. т).

Кроме того, по данным USDA, США уверенными В свою очередь, с начала текущего сезона (1 июля) темпами наращивали экспорт кукурузы в первой Еврокомиссия по зерновым выдала лицензии на суб половине августа. Однако к концу месяца объемы сидированный экспорт ячменя в размере 523 тыс. т закупок немного снизились, хотя стало известно о против 663 тыс. т за аналогичный период прошлого продаже частными компаниями в Мексику 155,5 тыс. т года. При этом общий объем импортных лицензий зерна. составил 41 тыс. т. За период 1 29 июля 2007 г. лицен В свою очередь, согласно данным китайских анали зий на импорт ячменя выдано не было.

тиков, производство кукурузы в стране в 2008/09 МГ Также стало известно, что частная компания из составит 156 млн т, что на 2 млн т выше предыдущих Арабских Эмиратов закупила 40 тыс. т фуражного прогнозов. При этом сообщается, что с начала сезона ячменя украинского происхождения по цене $350 за существенно снизился объем экспорта, всего за ука тонну на условиях C&F.

занный период из страны было вывезено 160 тыс. т Стоит отметить, что одним их резонансных собы зерна, что на 96% меньше показателя за аналогичный тий рынка грубых зерновых в августе стало проведе период прошлого года. ние Японией SBS тендера (одновременная купля про По прогнозу частного агентства Strategie Grains, дажа) на закупку 36,8 тыс. т фуражного ячменя. Пер производство кукурузы в ЕС составит 59,7 млн т, что воначально планировалось закупить 100 тыс. т.

на 1,1 млн т выше июльских прогнозов и существенно Согласно условиям тендера, поставка закупленных выше урожая в 2007/08 МГ. В то же время, аналитики объемов будет осуществляться с момента подписания агентства также оптимистичны в отношении урожая договора по 30 ноября т. г.

европейского ячменя — производство данного зерна в С ЕС составит 63,7 млн т против 57,5 млн т в прошлом ледовательно, стоит предположить, что заверше сезоне. ние уборочной кампании в ряде стран и преобла По сообщениям с европейского рынка грубых зер дание фуражной пшеницы на мировом рынке приве новых, ситуация в сегменте кукурузы была неодноз дет к ослаблению позиций кукурузы и ячменя.

начной. Торгово закупочная деятельность трейдеров оставалась неактивной. Основное влияние на форми рование рыночной конъюнктуры в ЕС оказывали ИА «АПК Информ»

чикагские котировки. При этом по итогам отчетного +38 0562 32 0795, +7 495 789 44 периода цены на кукурузу на наличном рынке Фран e mail: info@apk inform.com ции повысились, в частности зерно нового урожая на www.apk inform.com условиях FOB Бордо реализуется по 178 евро/т про ИНДЕКС 95250 КЛУНЯ 40% ЗЕРНОВОГО РЫНКА НАХОДИТСЯ В ТЕНИ БЕСЕДА ЗЕРНОТРЕЙДЕРА С ПРЕМЬЕР МИНИСТРОМ Цель встречи премьер министра с агропромы До сих пор в каждом правительстве был вице шленниками была благородна и своевременна: во пер премьер по аграрным вопросам. Сейчас его нет, а вых, добиться нормальных закупочных цен для зерно сельхозпроизводителям просто необходимо, производителей, а, во вторых, пролить елей на самые чтобы кто то помогал им решать многочисленные больные проблемы. Так сложилось, что самым инте вопросы, привлекая различные госструктуры:

ресным в этой встрече был диалог с представителем и Минфин, Минэкономики, таможенный комитет, зернопроизводителей, и трейдеров Алексеем Вадатур налоговую администрацию.

ским, лидером компании «Нибулон» и одновременно Как зернотрейдер могу сказать: все мы оказа сопредседателем нескольких ассоциаций. лись в такой ситуации, при которой неизвестно, — Весь объем проблем зернотрейдеров мало кто будем ли мы осуществлять экспорт зерна в сен понимает, — заметил редактору журнала «Зерно» тябре октябре, поскольку нет ни соответствующих Алексей Афанасьевич. — Совершенно других денег экспортных программ, ни внятной позиции Кабми стоит в этом году логистика, значительно повысились на. Мы просим Кабинет Министров четко сформу тарифы на железнодорожные и автомобильные пере лировать: сколько и какую продукцию мы сможем возки. Другие цены на электроэнергию, на топливо. экспортировать и на каких условиях.

Но самое главное — качество зерна этого, как говорят, Несмотря на то, что в нынешнем году на миро большого урожая. Огромное количество пшеницы — вом рынке наблюдается тенденция к снижению фуражная. Из Западной Украины зерно поступает цен на некоторые виды зерна, цена в портах на проросшее, Востока и Юга — пораженное клопом че продовольственное зерно оказалась выше, чем репашкой. К тому же в этот период идет тенденция к за аналогичный период прошлого года. Свое нега снижению индикаторных и закупочных цен на веду тивное влияние на стоимость зерна для конечно щих биржах на некоторые виды зерновых, — это заме го потребителя оказала логистика.

чание однозначно было направлено в защиту трейде Кроме того, везде в цене всегда было и будет ров, которые сейчас объявляют цены закупки зерна, качественное зерно. Хватит Украине кормить мир плохо покрывающие себестоимость его производства. фуражной пшеницей, она никому не нужна и при А вот премьер министру А. Вадатурский предъя годна только на корм скоту! Должна быть принята вил конкретные претензии: и государственная программа разграничения зерна по качеству. Пока же у нас в стране есть — Лет шесть назад я пришел к мысли, что ассо только ДСТУ, позволяющие манипулировать цена циации должны иметь свои элеваторы, перегру ми и классностью. Например, можно классифици зочные терминалы и заниматься внешнеэкономи ровать зерно III классом и заплатить за него ческой деятельностью. Ежегодно наша компания грн., а можно за то же зерно отдать 600 700 грн.

строит элеваторов примерно на 40 млн долларов, Чтобы Украина могла выращивать продоволь мы имеем современный перегрузочный терми ственное зерно, необходимо коренным образом нал, а 80% выращенного нами зерна составляет изменить систему контроля за использованием продовольственная пшеница I III классов. материальных ресурсов, движением зерна и его Я не собираюсь плакаться в жилетку, но считаю учетом. Для этого нужно вывести инспекцию Гос своим долгом сказать: собираться раз в три меся комсельхозпрома из подчинения Министерству ца — недостаточно! У нас накопилось так много сельского хозяйства и дать ей статус независи вопросов, что встречаться нам необходимо регу мой. Тогда бы она могла выполнять свои функции лярно. и заниматься качеством зерна и контролем за его 134 СЕНТЯБРЬ КЛУНЯ На фото слева: Алексей Вадатурcкий производством. Пока же большинство сельхоз менно не подаются вагоны, и никакой реальной производителей не знают, как работать на зерно помощи со стороны Минтранспорта нет, несмотря вом рынке. на неоднократные обращения к министру.

Чтобы украинский производитель мог получать А. Вадатурский привел гораздо больше аргументов за свой товар достойную цену, а потребитель — и назвал гораздо больше проблем, но основные все же качественный продукт, необходимо пойти по пути, — позорное для Украины массовое производство низ пройденному многими западными странами: для кокачественного фуражного зерна, устранение госу малообеспеченных слоев населения ввести про дарственных органов от решения глобальных про довольственные карточки на социальные продук блем, да и те же ДСТУ, в которых содержание клейко ты, а состоятельным людям продавать более вины определяется лишь на элеваторе...

дорогостоящие товары. Пора уходить от ручного Юлия Владимировна, отвечая, продемонстрирова регулирования цен на конечный продукт!

ла свое стремление жестко и недвусмысленно решить Еще одна немаловажная задача — детениза все наболевшие вопросы.

ция рынка. В теневом обороте сегодня находятся 30 40% зернового рынка. На пути зерна от поля до зернотрейдера выстраивается длинная цепочка, — Мы уделяем мало внимания (в первую оче часть звеньев которой находятся в глубокой редь, это касается Министерства аграрной промы «тени». А виноватым в такой ситуации всегда ока шленности) непосредственному контакту с сель зывается трейдер, потому что именно он замыка хозпроизводителями. Аграрии должны поднимать ет цепочку и находится на виду. Сейчас идет убор все свои проблемы на правительственный уро ка урожая. И в связи с движением зерна активи вень, ставить задачи и предлагать решения — для зировались все контролирующие органы: от ГАИ этого министерство и существует. Я считаю, что до ветеринаров. И не всегда их подход к своей все эти многочисленные проблемы накоплены работе можно назвать государственным. Некото искусственно. Поэтому давайте договоримся:

рые представители пограничного ветеринарного пока в парламенте такая ситуация, что мы не контроля, например, в ожидании элементарной можем назначить ни одного вице премьера, взятки вынуждают машины с зерном по два три необходимо, и я прошу об этом Секретариат Каб дня ожидать в портах получения ветеринарных мина и Минагрополитики, назначать раз в месяц сертификатов. совещание по наиболее актуальным и острым Еще одна большая проблема — элеваторы. вопросам. Вы сами планируете повестку дня, Даже нибулоновские мощности вынуждены про определяете круг вопросов, и давайте раз в месяц стаивать, поскольку для загрузки зерна своевре все это координировать. Но, в то же время, я счи ИНДЕКС 95250 КЛУНЯ таю, что многие накопившиеся проблемы можно министерствами агрополитики, экономики и эко решать на уровне министерства и правительства логии. Все разрешительные документы на строи в рабочем порядке. Я бы хотела, чтобы на основа тельство элеваторов должны выдаваться в тече нии стенограммы нашей сегодняшней беседы в ние трех дней! Такую процедуру мы можем утвер Минагрополитики и Секретариате Кабмина сдела дить постановлением правительства. И второй ли протокол, в котором бы четко указывалось: важный шаг — 100% ное государственное креди кому поручено заниматься решением того или тование строительства. Иначе нам просто придет иного вопроса, какие на это отводятся сроки и кто ся прекратить выращивать фуражное зерно.

контролирует исполнение. Кроме того, я бы хоте Теперь поговорим о рынке зерна. Аграрному ла обратить внимание на несколько очень серьез фонду и Госрезерву необходимо срочно дозаклю ных, неотложных вопросов, которые необходимо чить все возможные международные контракты, решить сегодня. чтобы попытаться получить дополнительные сред Первый и наиболее важный из них — пролонга ства от продажи зерна.

ция до 1 января 2009 года выдачи кредитов укра Кроме того, я прошу министра аграрной полити инским аграриям. Я соберу руководителей банков ки, министров финансов и экономики пересмо и договорюсь с ними об этом. В то же время от вас треть порядок использования денег из Аграрного я жду информации о порядке использования фонда и Госрезерва, для чего необходимо создать денег, направленных на пролонгирование сниже рабочую группу. Сегодня эти средства бродят ния процентов по кредиту. Пролонгация сроков неизвестно где и часто не доходят до мелких и возвращения кредитов — это, по сути, возмож средних фермерских хозяйств. А аграриев я ность продавать зерно по самой выгодной цене. прошу рассказать рабочей комиссии обо всех Поэтому я прошу Министерство АПК разработать злоупотреблениях и проволочках, обо всем, что четкий план действий, где бы указывалось, что мешает им нормально работать. На мой взгляд, необходимо сделать правительству, банкам и первоочередную помощь от государства должны аграриям. получать не гиганты отечественного агробизнеса, И второй очень важный вопрос. Безусловно, которые и так достаточно прочно стоят на ногах, а дождаться хорошей цены на зерно невозможно, средние и малые сельхозхозяйства, нуждающие если это зерно негде хранить. А сегодня мы ся в поддержке. Что же касается больших пред наблюдаем парадоксальную ситуацию, когда есть приятий, то тут окончательное решение должны свободные элеваторные мощности, но они искус принимать сами аграрии.

ственно блокируются для доступа зернопроизво Еще одна важная проблема — какое зерно дителей. Для выхода из этого тупика существуют закупать через Аграрный фонд. Это стратегиче два пути: во первых, государство должно платить ский вопрос, связанный с продовольственной за использование элеваторов столько же, сколь безопасностью страны и интервенциями на рынок ко платят все остальные пользователи. Поэтому я фуражного зерна, в решении которого украинские просила бы министерства АПК, финансов и эконо аграрии должны занять взвешенную и продуман мики в срочном порядке решить этот вопрос. Во ную позицию.

вторых, необходимо открыть «второе дыхание» Кроме аграрных ассоциаций, в Украине есть и «ГАК Хлеб Украины». Это предприятие должно про частные предприниматели, способные при опре извести полную инвентаризацию всех своих мощ деленных условиях выкупить достаточное количе ностей с тем, чтобы туда можно было пустить агра ство зерна. Это хлебозаводы, спиртозаводы и риев. Хотя бы часть экспорта зерна может осу фермы, имеющие собственные комплексы. Я бы ществляться через эту структуру, кроме того, на попросила Минагрополитики составить реестр базе «ГАК Хлеб Украины» можно укреплять и раз всех без исключения предприятий, которые в вивать элеваторное хозяйство страны. условиях благоприятного кредитования, предо Для всех, кто займется строительством элева ставленного государством, смогут закупить зерно торов, будет обеспечена «зеленая улица». Государ впрок до следующего урожая. Но, предоставляя ство тоже внесет в это свою лепту. Хотя я считаю, такие серьезные преференции, мы требуем четко что будущее — за большим количеством частных го установления минимальных закупочных цен на элеваторов, которые смогут предоставлять широ фуражное зерно и зерно высших классов. Если это кий спектр услуг, конкурируя друг с другом. Для не будет сделано, преференции предоставляться этого необходимо упростить разрешительную про не будут!

цедуру, сведя ее до заявки на строительство без Уже завтра я жду от Минагрополитики измене права последующего перепрофилирования пред ний и поправок к порядку по использованию приятия. Этим займутся Госкомзем совместно с аграрных фондов и кредитных ресурсов с учетом 136 СЕНТЯБРЬ КЛУНЯ На фото: Юлия Тимошенко поддержки тех предприятий, которые будут брать махинациях с зерном, на них тут же будет заведе кредиты и закупать зерно до нового урожая. но уголовное дело!

Что касается стандартов на зерно, утвержден Вот так, резко и четко. Все решить в три дня. Если ных еще в 2004 году… Я прошу Госпотребстандарт что не так — уголовное дело. На самом деле, индика откорректировать их необходимым образом так, торным можно считать дальнейшее разитие ситуации:

чтобы была четкая классификация и не возникал на настоятельную просьбу А. Вадатурского внести хаос.

изменения в ДСТУ, чтобы четко классифицировать У зернотрейдеров есть множество проблем: тут зерно, качественное и фуражное, премьер министр и возмещение в полном объеме налогов на добав легко ответила: сделаем в течение дня. И отдала соот ленную стоимость, и борьба с вредителем клопом ветствующие распоряжения.

черепашкой, и многое другое. Я предлагаю зерно И через несколько дней из Министерства пришла трейдерам партнерство в решении некоторых из информация о том, что эти изменения в ДСТУ НЕ них. Например, 100% ное возмещение НДС по ВНЕСЕНЫ, потому что они «невыгодны сельхозпро сокращенной процедуре (в течение трех дней!), но изводителям». А они действительно невыгодны. Так только в том случае, если будут предъявлены ведь можно зерно низкого качества сбыть «по средней документы о том, что зерно закуплено по согласо цене на пшеницу» вообще. А если определять клейко ванной минимальной цене непосредственно у вину, сразу и цена на товар изменится. С другой сто производителей, без участия любых посредников.

роны, министерство должно стимулировать произво Для тех, кто не предоставит таких документов, дителей к производству качественного зерна! А не НДС будет пожизненным! Возможно, это ради поощрять массовое выращивание фуража и не мно кальный метод, но зато действенный!

жить претензии, что зерно покупают по заниженным Я прошу Минфин, МинАПК и налоговую админи ценам.

страцию совместно отработать эту процедуру в И — просто интересно: а что, все прочие обещания кратчайшие сроки. Кроме того, для аграриев и распоряжения премьер министра Ю. Тимошенко будет открыта «горячая линия». И если станет постигла та же участь? Исполнители их откорректи известно, что представители районных или ровали и не стали выполнять?

областных администраций на местах принимают Такие вот диалоги...

участие в монопольных сговорах и каких либо ИНДЕКС 95250 ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КАЧЕСТВА Родион Рыбчинский, руководитель службы бизнес проектов ИА «АПК Информ»

Урожай пшеницы 2008 г. уже побил несколько рекордов: по вало вому сбору;

по урожайности;

по количеству областей, отрапорто вавших о миллионе зерна… Только урожаю текущего года грозит еще два вероятных рекорда:

нас ожидает наиболее низкое качество продовольственного зерна и, вероятно, самые большие потери в процессе его послеуборочной обработки и хранения О ткуда, спросите вы, столько пессимизма? Да от полученной пшеницы, количество продовольственно созерцания цифр, которыми пестрят сводки фак го зерна составит 9,7 млн т, из которых качеству 3 го тического качества пшеницы! Чтобы не быть голо класса будет соответствовать 2,3 млн т. Количество словными, приведем их. пшеницы 4 го класса составит 4,87 млн т. Т.е. для про довольственных (хлебопекарных) нужд (без учета зерна 5 го класса, которое по своим хлебопекарным КОЛИЧЕСТВО РАДУЕТ, свойствам все же ближе к фуражу) мы будем иметь КАЧЕСТВО — НАОБОРОТ (теоретически!) чуть более 7 млн т. Почему теоретиче По данным мониторинга предприятий по хране ски? Потому что зерно находится где угодно, только нию и переработке зерна, проведенного ИА «АПК не на элеваторах!

Информ» в течение последней недели, доля зерна про По данным СЖС Украина (компания на сегод довольственной пшеницы (1 5 классов) урожая теку няшний день обрабатывает данные по качеству из всех щего года, поступившей на ХПП и элеваторы, регионов страны в рамках формирования карты каче составляет около 44%. При этом распределение на ства), доля продовольственной пшеницы 1 4 классов 3 й, 4 й и 5 й классы составляет 10, 21 и 12% соответ не превышает 35%, если определять классность по ственно. Доля же пшеницы 1 го и 2 го классов в сумме белку. Если же оценивать по хлебопекарным параме составляет лишь около 1%. трам (количество и качество клейковины), то количе Следует отметить, что из собранного урожая пше ство мукомольной пшеницы в общем вале составит в ницы в 23 081,2 тыс. т (по данным МинАП по состоя лучшем случае 25%. А это уже даже не 7 млн т, а всего нию на 08.08) на предприятия системы зернозаготов лишь 5,8 млн т (если принимать на веру данные ки поступило всего лишь 5,5 млн т, что составляет МинАП по общему рекордному урожаю пшеницы).

23%. Остальное зерно находится непосредственно у По данным специалистов лаборатории качества сельхозпроизводителей (со всеми вытекающими для Селекционно генетического института, доля зерна, качества последствиями). Таким образом, если экстра соответствующего по содержанию белка 3 му классу, полировать качественные параметры пшеницы, уже составляет 12%. Но при оценке зерна через ИДК каче находящейся на ХПП и элеваторах, ко всему объему ству 3 го класса соответствует только 9% урожая.

138 СЕНТЯБРЬ ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД Баланс спроса/предложения пшеницы Пшеница (тыс. т, тыс. га) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09* Начальные запасы 3 074 2 954 1 772 2 Посевная площадь 6 794 5 583 6 288 7 Уборочная площадь 6 571 5 511 5 951 6 Урожайность, ц/га 28,5 25,3 23,4 30, Валовой сбор 18 699 13 947 13 938 20 Дооценка валового сбора 0 0 0 Импорт 18 1 2 Общее предложение 21 791 16 902 15 712 23 Потребление: 12 410 11 800 12 500 12 продовольственное 4 600 4 500 4 900 4 кормовое 5 640 5 120 5 290 5 семена 1 120 1 260 1 440 1 потери 760 630 580 другое 290 290 290 Экспорт 6 427 3 330 911 7 Общее распределение 18 837 15 130 13 411 19 Конечные остатки 2 954 1 772 2 301 3 Отношение остатков к распределению 15,7% 11,7% 17,2% 18,6% * Прогноз ИА АПК Информ ИНДЕКС 95250 ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД Есть правда одно «но». Урожайные свойства семян пшеницы, формируемые под влиянием широкого спектра факторов, из которых наиболее важными являются погодные условия (уровень температуры воздуха, количество осадков, относительная влаж ность воздуха, влагообеспеченность посевов в течение вегетации), влияют в основном на урожайность зерна Уровень урожайных качеств семян озимой пшеницы в 2008 г.

и в значительно меньшей степени на его качество!

по территории Украины пониженный Будь погодные условия более благоприятные, мы бы средний повышенный имели урожайность на 4 7 ц/га большую, но с каче Начальник украинского ством, мало отличающимся от означенных выше пара гидрометеоцентра М.И. Кульбида метров.

В означенных диапазонах находятся и оценки ЧЕМ ГРОЗЯТ ПРОБЛЕМЫ С КАЧЕСТВОМ?

Мироновского института пшеницы.

Основные проблемы с качеством зерна пшеницы кроются в другом: в низком уровне агротехнологий, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ крайне ограниченном проценте внесения минераль При этом и наш собственный мониторинг, и дан ных удобрений, в фактически сведенной на нет борьбе ные СЖС и институтов говорят об определенных с вредителями и болезнями, в двух трехкратном пре региональных тенденциях, характерных для урожая вышении временных сроков уборки и т.п. Плюс пол нынешнего года. ное отсутствие стимула к производству качественного Более качественное по хлебопекарным параметрам зерна, так как своими компенсационными 100 грн/га зерно пшеницы собрали в Донецкой, Запорожской государство подталкивает сеять и убирать именно областях и АР Крым. Для зерна центральных областей низкокачественное зерно с минимальной себестоимо характерно поражение рядом болезней (фузариоз, стью.

мучнистая роса и т.п.). Для западных областей свой Последствия сложившейся ситуации предугадать ствено прорастание зерна. Для юга Украины уже кото достаточно просто.

рый год основным бичом является клоп черепашка На сегодняшний день в помольную партию мель (по данным СГИ, по Одесской области средний про заводов идет уже от 30 до 80% нового урожая. С уче цент пораженности значительно превышает допусти том очень высокого процента поврежденных кло мую норму). пом черепашкой и проросших зерен, а также того, Конечно же, одной из основных причин столь дра что урожай пшеницы находятся вне специализиро матического результата уборки является погодная ванных предприятий и, как следствие, ухудшаются ситуация, сложившаяся как в период вегетации зерна, хлебопекарные свойства пшеницы, следует уже в так и в последней фазе его созревания. течение ближайших 3 4 месяцев ожидать заявлений В соответствии с расчетами, выполненными в хлебопекарных предприятий о нехватке качествен Украинском гидрометеоцентре на основе экологиче ной муки, а мукомольных предприятий — каче ской модели Селекционно генетического института, в ственного зерна. При этом первые будут, и уже это 2008 году на преобладающей части территории стра делают, активно использовать различного рода ны сформировались семена озимой пшеницы со сред улучшители (сухую клейковину). Это неминуемо ним уровнем урожайных свойств. подтолкнет вверх себестоимость хлеба, что, в свою С повышенными урожайными свойствами семена очередь, будет выражаться в желании повысить на озимой пшеницы сформировались лишь на незначи него цены.

тельных площадях в Житомирской, Полтавской, Соответственно, Кабмин начнет приводить общие Кировоградской, Одесской, Херсонской, Запорож цифры убранного урожая, говорить об отсутствии ской, Донецкой областях и в АР Крым. предпосылок к повышению цен на хлеб и т.п. Вспом В Ивано Франковской, Волынской, Львовской, нят цену закупки 600 700 грн/т в хозяйствах, подклю Черниговской, некоторых районах Запорожской, Дне чат АМКУ, помянут недобрым словом спекулянтов пропетровской, Луганской, Донецкой, Харьковской, трейдеров… Киевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Тер Не стоит забывать, что в рамках ожидаемого актив нопольской областей семена озимой пшеницы имеют ного экспорта доля продовольственного зерна будет сниженные урожайные свойства из за засушливой также заметной. А это, несомненно, может привести к погоды в период формирования и чрезмерного коли реальному дефициту предложения продзерна на вну чества осадков в период налива зерна. треннем рынке уже к концу текущего года.

140 СЕНТЯБРЬ ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ УКРАИНСКАЯ ПШЕНИЦА Валерия Листопад, главный редактор ИАА «АПК Информ»

Уборка пшеницы в Украине подходит к завершению, аграрии активно предлагают на внутренний рынок зерно нового урожая и формируют уровень отпускных цен. ИАА «АПК Информ» прове ло опрос участников рынка, чтобы выяснить, сколько пшеницы из рекордного валового сбора будет пригодной для производства муки и, самое главное, какими будут цены на нее ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИИ ния закупочных цен на зерно. «По настоянию прави Погодные условия в период созревания зерна были тельства Верховная Рада проголосовала за все измене настолько благоприятны, что уже весной эксперты и ния, за которые не проголосовала до каникул, о суще участники зернового рынка заявили об отсутствии ственном увеличении бюджета Аграрного фонда. Это гибели посевов и прогнозировали урожай зерновых на даст возможность аграриям продать зерно не по бро уровне 40 млн т, в дальнейшем данная цифра увеличи совым ценам, по которым сейчас их вынуждают про валась и дошла до нереальных 60 млн т. давать зернотрейдеры, а по реальной цене Аграрного Оптимистичные прогнозы давали основания фонда», — сказала Ю. Тимошенко.

участникам рынка полагать, что стартовые цены на пшеницу урожая 2008 будут рекордно низкими. Дей ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ствительно, сразу после начала уборки минимальные цены спроса на пшеницу озвучивались на уровне 700 Говоря о падении цен до уровня 1000 грн/т, нужно грн/т на условиях франко элеватор продавца, однако для начала определиться, о зерне какого качества идет необходимо отметить: активных продаж по указанной речь. По данным мониторинга рынка, цены на фураж цене не происходило. Аграрии, которым производство ную пшеницу с нового сезона действительно начали сельхозпродукции в этом году обошлось в несколько стремительно снижаться. «АПК Информ» получает раз дороже, чем в предыдущем, обратились к прави информацию от покупателей пшеницы о том, что сей тельству с просьбой о помощи в регулировании цено час цены предложения на данное зерно довольно часто вого вопроса. Государство отреагировало и подтверди озвучиваются на уровне 700 800 грн/т (франко элева ло, что намерено вести закупки в Аграрный фонд, тор продавца). При этом, по словам сельхозпроизво установив минимальные закупочные цены на пшени дителей, себестоимость фуражной пшеницы составля цу 3 го класса — 1251 грн/т, пшеницу 4 го класса — ет 800 850 грн/т. Основной причиной возникновения 1134 грн/т, пшеницу 5 го класса — 967 грн/т. данной тенденции является дефицит мощностей по Когда было убрано около половины от запланиро хранению зерна ввиду высокого урожая собранного в ванных площадей, владельцы зерна начали сообщать данном сезоне, а также больших переходящих запасов о том, что цены на пшеницу стремительно падают и пшеницы.

едва превышают 1000 грн/т. На подобные сообщения Вместе с тем, однозначно говорить о том, что цены премьер министр Украины Юлия Тимошенко заяви на продовольственное зерно подвержены подобной ла, что увеличение бюджета Аграрного фонда на тенденции, нельзя. По данным нашего агентства, во 1 млрд. грн. позволит преодолеть тенденцию сниже второй декаде июля закупочные цены на продоволь ИНДЕКС 95250 ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД ственную пшеницу в среднем уже составляли 1100 ной пшеницы не превысит 10%. В этой связи участни 1200 грн/т на условиях франко элеватор продавца. ки рынка предполагают, что значительного поднятия Говоря о дальнейших ценовых изменениях, необхо цен на пшеницу 5 го и 6 го классов не будет. Вместе с димо обратить особое внимание на то, сколько в этом тем, уже сейчас многие аграрии сообщают о том, что сезоне будет пшеницы, пригодной для производства отдают предпочтение работе с другими культурами, в муки. По полученным от сельхозпроизводителей частности рапсом, ячменем. По их словам, более предварительным данным, количество продоволь активная реализация пшеницы начнется после повы ственной пшеницы в текущем сезоне не превысит 30 шения цен спроса.

35% от валового сбора пшеницы. Подобные показате ли стали для аграриев неожиданностью ввиду того, ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

что резкое ухудшение качественных показателей зерна произошло непосредственно перед началом убо Таким образом, ситуация складывается так, что рочной кампании. Возникшая ситуация привела к общее предложение пшеницы может составить при тому, что уже с начала августа многие сельхозпроизво мерно 23 млн т, однако качественной продоволь дители начали сдерживать продажи. Переработчики ственной пшеницы будет меньше, чем планирова часто отмечали, что не приобретали крупнотоннаж лось. В этой связи возникает вопрос о том, как она ных партий зерна ввиду наличия запасов пшеницы будет распределяться между внешним и внутренним урожая 2007. С начала августа многие мукомолы при рынками. По нашему мнению, на данный вопрос ступили к формированию помольных партий, содер можно будет ответить осенью. К указанному време жащих пшеницу нового урожая. По их словам, основ ни будет известно, какое количество пшеницы 3 го и ной объем в помольной партии составила пшеница 4 го классов собрали украинские аграрии, объем и 4 го класса ввиду ограниченного количества предло качество урожая в странах потребителях украинско жений пшеницы 3 го класса. По данным мониторинга го зерна, после чего импортеры смогут более четко рынка, отпускные цены на продовольственную пше определить, какое количество продовольственной ницу начали расти еще до окончания уборочной кам пшеницы им понадобится в новом сезоне. Пока пании. Такие тенденции вполне могут укрепиться из «АПК Информ» может констатировать, что с середи за того, что многие сельхозпроизводители не намере ны июля экспортно ориентированные компании ны вести активных продаж, ожидая роста цен. работали в основном с фуражной пшеницей. Однако Большинство собранной пшеницы (около 65 70%), по с начала августа трейдеры активизировали закуп словам участников рынка, будет фуражной. Следует ки/продажи пшеницы 4 го класса. Вместе с тем, по отметить, что некоторые переработчики готовы мнению участников рынка, урожай пшеницы, кото использовать пшеницу 5 го и 6 го классов с отмываю рый соберут в этом сезоне, может полностью обеспе щейся клейковиной для уменьшения стоимости чить потребности внутреннего рынка в мукомольной помольных партий. Однако, по их словам, доля дан пшенице.

142 СЕНТЯБРЬ УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Теперь, подписавшись на журнал «Зерно», вы будете не только иметь доступ к интересной, полезной и актуальной информации, но также получать подарки.

Новым подписчикам мы дарим книгу «Шаг к идеальному земледелию» и воз можность на льготных условиях приобрести наши последующие книги: «No till по украински», «Атлас семян сорняков», «Зернопроизводство».

Для того чтобы получить подарок, вам нужно подписаться на журнал в любом почтовом отделении Украины. После чего отправить в редакцию по почте или факсу документ об оплате.

Либо оформить подписку через редакцию, позвонив по телефону 581 09 62.

факс: (044) 581 09 61, 581 09 62, 581 09 20, адрес: 04050, Киев 50, а/я 57, ул. Пимоненко, 13, к. 6 А, оф. 36, e mail: zbut.zerno@gmail.com 144 СЕНТЯБРЬ

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.