, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 28 |

VOCABULARIUM NOMINUM ANIMALIUM QUINQUE- ...

-- [ 19 ] --
u novaezeelandiae, B rach y - obliqu a, T h ay eria 3 1 3 norm an i, Sau rid a p leu ra 1 0 685 obliquus, C entriscops 6 0 7 N o rm an ich th y id ae 1 0 novaezeelandiae, P elto - o b lita, N a n sen ia N o rm an ich th y s rh am p h u s 1 0910 oblongus, A lburnoides N o rm ich th y s novaezelandiae, C rap atalu s n o ron h ai, O d ontaspis oblongus, C aran gich th y s n orrisi, M ustelus 3 novaezelandiae, C yttu s norvegicus, P h ry n o rh o m oblongus, C h lo ro p h th al bus 1 0 novaezelandiae, M a cru ro - m us notabilis, Sem ilabeo 3 8 8 oblongus, C rossocheilus nus 5 2 5 N o ta ca n th id a e 2 8 6 novaezelandiae, T rach u ru s N o ta ca n th ifo rm es 2 8 5 oblongus, G erres 7 2 3 N o ta ca n th u s 2 8 6 L A T I NA O dontaspididae o cellatu s, D o ry ich th y s oblongus, P aralich th ys O dontaspis 10 O donteleotris 9 3 3 ocellatu s, G ram m isto p s oblongus, T akifugu O dontesthes 5 1 2 o b scu ra, A nguilla 2 5 2 3 O d on tob u tis 9 3 3 ob scu ra, A spitrigla 10215 ocellatu s, M icro ch iru s O dontoglyp his 7 1 9 ob scu ra, O dontobu tis 9333 O d o n to g n ath u s o b scu ra, Stern o p ty x 1630 o cellatu s, O p isth ocen tru s O d o n to liparis 1 0 6 5 obscurus, C arch arh in u s 903 396 O d o n to m a c r u r u s o cellatu s, P a ra ch a e to d o n obscurus, C h an n a 10037 O d o n to n em a 8 5 9 79 0 o bscurus, Scym n o d o n 5 10 O d o n to p y xis 1 0 5 8 ocellatus, P arasp h aerich obscurus, T ridentifer 9 6 8 7 O d o n to scio n 7 6 3 thys o b tu sa, Pseu d o to th y ris O d o n to sto m ias ocellatus, P sam m o d iscu s 4 601 O d o n to sto m o p s 2 3 4 ob tu sa, Squam icreedia O donus 1 1 ocellatus, S ym phodu s 8 3 8 8 52 3 O edalechilus 6 2 2 ocellatus, Sym phurus o b tu sata, Sp hyraen a 6 1 7 7 O edem ogn athus 3 3 1 o b tu siro stra, M argreth ia o g a c, G ad u s 5 1 9 ocellicaud a, Lo p h iog o b iu s 1 60 0 O gcocep h alid ae 1 1 4 9 o btusirostre, M y cto p h u m O gcoceph alus 1 1 5 3 ocellifer, H em igram m u s 2196 O gilbia 5 6 3 3 303 obtusirostris, C erato b ran - ogilbyi, H y d rolag u s 8 4 o ch etica, M o n ish ia 9 5 8 ch ia 2 9 8 5 ogilbyi, M e la n o ta e n ia 5 0 4 O ch etobius 371 obtusirostris, E x o co e tu s oglinum, O pisth on em a ochotensis, D erjuginia 4973 1 obtusirostris, P o tam o th ris- O idiphorus 9 1 7 ochotensis, L ip olag u s sa 1184 okefenokee, E la s so m a ochridian us, Salm othym us obtusirostris, R etro p in n a 1439 olbrechtsi, C o n g o ch a ra x O co sia 1 obtusirostris, Salm othym u s 288 o cta tre m a, E p ta tre tu s 9 1336 olidus, G a la x ia s 1 5 5 o cto cu latu s, T o sarh o m b u s obtusirostris, T eixeirich- olidus, H ypom esus 139 thys 8 1 7 7 oligastis, Pseudogob iop sis octodecim spin osus, obtusus, P h allo co ttu s M y o xo cep h alu s 10 436 O lig ocottu s 1 0 4 2 o cto fasciatu s, D isco ch aeto Oligolepis 9 5 9 O ccella 10585 d on 786 oligolepis, B a rb u s 3 4 3 occid entalis, G alaxias 1553 o cto g ram m u s, H exag ram oligolepis, C yp selurus 4 9 6 occid entalis, H o p lo steth u s m os 1 0 3 2 oligolepis, K ello g gella 9 5 3 5780 octo lin eatu m, P arap ristip o oligolepis, M o en k h au sia occid entalis, R o lo ffia 4 8 1 7 m a 72 9 ocean ica, S com b ro sp hyrae o cto n em u s, Polynem us oligolepis, Pristilepis 5 8 5 na 6497 o ligolinx, R h iz o p rio n o d o n o ceanicus, C on ger 2673 o cto sp in a, N e a m ia 6 6 8 o cean icu s, G obionellus o cto z o n a, E irm o tu s 3 5 4 O ligoplites 6 8 8 9496 o cu la ta, S q u atin a O ligopus 5 6 3 ocella, E retm ich th y s 5 5 1 0 ocu latu s, D a n a p h o s O listhops 8 4 2 ocellaris, Biennius 8 7 8 7 ocu latu s, E telis 7 0 7 olisth o sto m u s, D ia p te ru s ocellaris, C ich la 8 0 4 6 ocu latu s, L ep isosteus 9 3 o cellata, R a ja 660 o cu lo fasciatu s, N au tich th y s o livaceum, P o m a d a sy s o cellata, Sciaenops 7693 o cellatum, H em iscyllium O cynectes olivaceus, A c a n th u ru s 159 O cyurus 7 1 4 ocellatus, A n arrh ich th y s o cyurus, S e c ta to r olivaceus, F u n d u lu s 4 7 5 8868 O dacid ae 8 4 0 olivaceus, P a ra lich th y s ocellatus, A n tennarius O d ax 10 11 454 O d axo th rissa 1148 olivaris, Pylo d ictis 4 0 6 ocellatus, A p ogon ich th ys odoe, H epsetus 3145 olivieri, L ith o g n a th u s 7 4 6 6651 od o e, S arco d aces 323 5 o loru m, E llo g ob iu s 9 4 7 ocellatus, A stro n o tu s 8 0 3 0 O don tam b ly o p u s 9711 olriki, U lcin a 1 0 o cellatu s, C h aeto d o n 7 8 5 2 O d o n tan th ias 6401 O ly ra 4 2 0 O lyridae 4 2 0 5 O ph ioscion 76 3 8 orien talis, D acty lo p te n a om anensis, Iag o 3 4 4 o p h istom a, H eterop h o tu s 10 6 7 om en, B ath y p h y lax 11011 1669 orien talis, D iploph os o m isco m ay cu s, P erco p sis O phisurus 2 8 0 6 orien talis, Eu ry g lossa 5159 ophth alm olepis, Lep idob o m m a ta, D ip lo b atis 7 9 9 leph aron 10691 orien talis, L a m n o sto m a o m m a ta, L ep to lu can ia O ph thalm olycus 91 7 4773 orien talis, N eoepinn ula O pisth ocentrus 9 0 3 opisth od on, G ram m o n o i o m m atu ru s, A ctin o go b iu s des 561 9373 orien talis, Plecto rh y n ch u s O m ob ran ch u s 8831 O pisth ogn ath idae 8461 o m o stig m a, L am p an y ctu s orien talis, S ard a 9 8 6 O pisth ogn ath us 84 6 2163 O pisth on em a 1155 orin ocensis, L a e m o ly ta O m osudidae 2 3 2 7 O p isth op ro ctid ae O m osudis 2 32 8 O p isth op ro ctu s 1511 O rin o co d o ra s 4 3 1 O m ox 8 8 3 3 O pisth op teru s 1159 o rn a ta, B ilabria 9 0 9 O m pok 4 1 1 5 opisth op teru s, G y m n osco - o rn a ta, P a rk ra e m e ria 9 6 2 O ncop teru s 1 0 904 pelus 2 1 0 8 o rn atipinn is, Polypterus O ncorhynchus 1315 opisth op teru s, Scopelobe- O neirodes 1 1588 ry x 5703 ornatissim us, C ith aroed u s O neirodidae 11567 O plegnathidae 7 9 7 O nigocia 1 0 269 O plegnathus 7 9 7 7 o rn atu m, C a m p o sto m a onitis, T a u to g a 8391 O plopom us 9601 34 7 op lopom u s, O plopom us O nu xod on 54 6 2 o rn atu s, A cen trog o b iu s O n y ch ostom a 3 7 2 0 9602 O ostethus 6 1 3 5 O p o sto m ias 1719 o rn atu s, Epiplatys 4 7 2 O paeoph aeus 9 1 7 5 O psanus 11302 o rn atu s, G a la x ia s opalescens, P laty b ery x O psariichthys 3723 o rn atu s, H y p hessobrycon O p sod oras 4 3 0 7018 306 O peatogenys 11391 o rn atu s, Istigobius 9 5 3 O psop oeodu s 3 7 2 o percularis, A can th o lip aris O ptivus 5 7 8 6 orn atu s, Leth rin us 7 3 6 orangiensis, M uraenolepis 1 0627 orn atu s, O recto lob u s o percularis, C h ro m is 8 1 4 2 517 0 orn atu s, R h ad in ocen tru s o percularis, M a cro p o d u s orb icularis, C yclichthys 5 05 10001 11240 o rq u eta, C h lo ro scom b ru s opercularis, N eo n ip h on orb icularis, D isceus 7 2 0 68 5 orb icularis, P la ta x 7 8 3 5838 O rth o d o n 3 7 3 o percularis, Polynem us orb icularis, Sp haeram ia o rth o g ra m m u s, C a ra n g o i 6247 des 6 8 3 opercularis, P o m ad asy s orbis, Ep hippu s 7828 O rth o n o p ias orbis, E u m icro trem u s 7339 o rth o n o tu s, N o th o opercularis, P terag o g u s 10619 branchius 4 7 8 8378 orbis, T rip terod on 7835 O rthopristis 7 2 9 opercularis, R ain fo rd ia orbisulcus, T rich o p setta O rth o sto ech u s 7 2 9 6429 10783 O rth o sto m u s 9 3 3 o perosus, N o rm ich th y s orcini, B ra m a 6995 o rtm an n i, A p isto g ra m m a 1821 O rcynopsis 985 8 80 2 O phichthyidae 2 7 5 6 o reas, C h rosom u s 3 5 0 4 O ryzias 4 8 2 O phichthys 2 8 0 3 O recto lob id ae 138 O ryziatid ae 4 8 2 O phiclinops 8 8 9 4 O recto lob ifo rm es 122 O sb eckia 1 1 1 1 O phiclinus 8 8 9 6 O recto lob u s 141 oscitan s, P o ro m itra 5 6 9 O phidiidae 5468 oregonensis, Ptych ocheilus oscu lus, R hinich thys 3 8 5 O phidion 5 5 4 6 3808 O sh im a 1 0 0 0 ophidion, N erop h is 6 1 3 4 osim ae, F u rcin a 1 0 O reoleuciscus O phioblennius 8 8 3 5 O reosom a 5 9 7 6 O sm eridae O p h iocara 9 3 3 4 O reosom atid ae 5967 osm eroides, R etro p in n a O phiocephalidae 10033 O restias 4 7 8 5 ophiocephalus, Z o sterises- o rian ae, A rted id raco 868 7 O sm erus sor 9 7 0 5 orien tale, M y cto p h u m O so p saro n 8 5 1 O phioclinidae 8891 2197 osph rom enoides, Sphae O phiodon 1 0 324 o rientalis, A n arh ich as 8 8 6 6 richthys O xy m o n acan th u s 11118 p acificu s, P a ra z e n 5 9 5 O sphronem idae p acificus, Som niosus 5 1 O xy n o tid ae O sphronem us p acificu s, T e tra g o n u ru s O xy n o tu s osseus, Lepisosteus O xy p o rh am p h u s 4 9 4 Osteichthyes p acificus, T haleichthys oxyp teru s, L ep tog o b iu s ostenfeldi, D iaph us 2 0 6, O steochilus 373 4 9550 _ paegnius, Solenostom us oxyrh y n ch u m, C h o n d ro s osteo ch ir, R h o m b och iru s 8266 to m a 3 4 9 paganellus, G o b iu s 9 5 1 o xyrh y n ch u s, A cipenser O steodiscus Pagellus 7 4 6 Osteogeniosus 4 2 5 3 P ag eto p sis 8 7 6 o xyrh y n ch u s, C te n o p o m a O steoglossidae 2 3 6 p ag idostom us, O steoglossiform es 2 3 6 6 T h au m atich th y s 1 1 6 1 O steoglossum 2 3 7 2 o xyrh y n ch u s, Iso g o m P ag o th en ia 8 6 4 O stichthys 5841 phodon P ag ru s 7 4 7 O straciidae 11157 o xyrh y n ch u s, P r o to tro cte s pagrus, P a g ru s 7 4 7 O stracio n 11165 p a itensis, T ra ch in o tu s 6 9 2 O stracio n tid ae 11157 oxyrh y n ch u s, R h y n palaw anensis, P le c tro O straco b ery cid ae 6453 co p elates 6 5 5 stethus 5 1 5 O straco b ery x 6 4 5 4 o xyrh y n ch u s, S tern arch o palayi, P le cto rh y n ch u s otaitensis, T h y san op h rys rhynch us 3 3 3 10287 o xyrin ch u s, Isu ru s 2 0 P ale a to g o b io 9 6 0 otakii, H exag ram m o s o xyrinchus, R a ja paleatu s, C o ry d o ra s 4 4 9 10321 O xyu rich th ys 9 6 0 pallasi m arisalbi, C lupea O tocinclu s 4 5 7 3 o xy u ro p teru s, M astu ru s O tolithes 7 6 4 pallasi pallasi, C lupea II. 1 -I U o xyu 2 5 6 N eo cirrh ilab ru s O tolithoides 7643 ru s, 1 0 34a O tophid iu m 5551 pallasi suw orow i, C lupea oualensis, Pem pheris 7 7 6 7 O xyzygonectes 4 7 8 1034b o u d o ti, M o rm y ro p s 2 4 6 9 o y en a, G erres 7 2 3 Pallasin a 1 0 ovalis, Schedophilus 9 9 4 pallida, B a th y ra ja 6 1 ovalis, W eeru tta 11 1 4 P pallida, C y clo th o n e 1 ovatu s, T rach in otu s 6 9 2 pallidus, A b y sso co ttu s ovifer, G ig an tactis 11 6 3 4 P a c h y c a ra 9 1 7 ovifrons, Y p siscaru s 8 4 5 2 P ach y ch ilo n pallidus, P la ty g o b io 3 7 8 ow ashii, Eu lop h ias 9 0 1 5 pachylepis, T h y n n o p s 5127 palloni, A ca n th o la b ru s ow stoni, M itsuk urina 184 P ach y m eto p o n 7 4 6 O w stonia 8 2 4 7 p ach y od u s, A to p o m esu s palm as, Po ly p teru s 8 9 ow stonii, C en troscy m n u s 2963 palm eri, N e m a to b ry co n 469 P a c h y p a n ch a x 4 7 8 31 0 o xian u s, N o em ach eilu s 4 0 3 8 P a ch y ro p s 7 6 4 palp ebratus palp eb ratu s, O xud erces 8545 p ach y so m a, L y co d a p u s P h o to b le p h a ro n O xud ercid ae 8 5 4 4 p alp eb ratu s steinitzi, oxycep h alu s, E ry th ro c u lte r P ach y sto m ias P h o to b le p h a ro n 5 7 4 3561 P ach y u ru s 7 6 4 paludinosus, B a rb u s 3 4 4 oxycep h alu s, H iru n d ich - p acifica, A n d a m ia 8 7 7 palum bes, M usteJus 3 5 p acifica, C y clo th o n e thys 4 9 8 p am a, O tolithoides 7 6 4 oxycep h alu s, Plesiops 65 7 5 p acifica, L eth en tero n Pam p u s 9 9 6 p acifica, R h in o ch im aera O xycirrh ites 8 1 9 pan am en sis, B o ro sto m ia s O xy co n g er 2 6 0 4 pacificu s, A n iso trem u s O xy d o ras 4 3 1 pan am en sis, Id iacan th u s O xyeleotris 93 3 pacificu s, B ath y lag u s O xy gaster 37 3 pan am en sis, O d o n to g p acificu s, D iap h u s 206 o xyg astro id es, O xy g aster nath u s 1 1 5 p acificu s, D iplolychnu s 37 4 0 1667 pan am en sis, P a ra p se ttu s oxygen eios, P o ly p rion p acificu s, H o p lo steth u s 6495 Panaque 5 781... _ Oxyjulis 83 5 3 p an calu s, M a cro g n a th u s pacificu s, L estid iop s 2 2 6 O xylebius 10326 pacificu s, L y co d o p sis 9 1 5 p a n ch a x, A p locheilus 4 6 8 O xy lo ricaria 4 5 7 5 pacificu s, M icro sto m u s Pandaka 9 O xy m eto p o n 9 3 4 0 10 8 5 paradiseus, Polynem us P arap ristip o m o id es 7 1 5 P an gasian o d o n 4 1 4 Pan gasius 4 1 4 2 624 8 P a ra p ro to s a la n x pangasius, P an gasiu s 4 1 4 3 P arad istich o d u s 2911 P arap se ttu s 7 8 2 panijus, Sillaginopis 6 7 5 0 p a ra d o x a, Lepidosiren 871 Parapseudech eneis 4 1 7 panizzae, K n ip o w itsch ia P arap te ro is p arad o xu s, E x o d o n 9542 P ararh o d e u s 3 7 5 p arad o xu s, M erluccius P an n a 7 6 5 0 5 268 P arascolo p sis P a n ta n o d o n 47 9 1 p arad o xu s, N oem acheilus P a ra sc o rp a e n a 10 0 8 pan th era, T o rp ed o 8 1 9 4039 P arascylliidae pan therinum, P o ro d e rm a p arad o xu s, Psychrolu tes P a ra sc y Ilium 293 P arasilu ru s 4 1 1 pantherinus, B o th u s 10723 p arasiticu s, Sim enchelys P ara g a la x ia s Pan thurichth ys 2 5 2 7 P arag aleu s 375 P a n to d o n 2 3 8 0 Parag lyp h id o d o n 8 1 6 4 P arasp h aerich th y s 1 0 P arag o b io d o n P an to d o n tid ae 2 3 7 9 P a ra stro m a te id a e 6 P an tosteu s 3 9 7 6 P arag ob ioid es 961 3 P a ra stro m a te u s 6 9 6 pantului, L e p tu racan th u s P arasu d is paraguayensis, N eofu n 9793 dulus 4 7 7 9 P arasy n g n ath u s 6 1 3 pan urgu s, D iogen ichthys Paragunn ellichthys 972 8 P arata e n io p h o ru s 5 9 1 2087 P arah o llard ia 11024 P arate le o p u s 5 9 3 papilio, E u ry p eg asu s P a ratra ch ich th y s 5 p arah y b ae, M icroglan is 11268 4417 P a ra tria ca n th o d e s 1 1 0 2 P a ra trig la 1 0 papilio, M elletes 1 0 4 1 4 P arailia 4 1 4 P a ra try g o n 7 2 papilio, P a ra trig la 10231 P arak n eria 9 8 Papilloculiceps 10271 P arak u m b a 5 4 3 4 P arau ch en ip teru s 4 3 6 pappenheim i, G o b io b o tia P a ra la b ra x 640 3 P arau ch en o g lan is 4 1 0 3586 P aralau b u ca 3745 P arav o ce ttin o p s 2 6 2 papuensis, C a ra n x 6 8 4 6 P aralepid id ae 225 0 P araz e n 5 9 5 papuensis, C lupeoides P aralepid ocephalus 4 0 4 8 P arazen id ae 5 9 5 1041 P aralep is 2 2 9 2 P ard a ch iru s papuensis, N em a ta lo s a P araleu co g o b io 374 7 p ardalis, C antherhines 1143 P aralich th od es Pap uservus 6 5 5 0 P aralich th ys 10763 p ardalis, M u ra e n a 2 5 6 P arab asso g ig as 5 5 5 3 P aralip aris 1 0 656 p ard alis, N o em acheilus P a rab ath op h ilu s 1723 p arallelum, P ro to m y cto p - P ara b a th y m y ru s 2691 hum 2 2 2 2 p ardalis, O phiclinops 8 8 9 P a ra b e m b ras 10273 parallelus, C en trop om u s P areio d o n 4 4 6 P arab em b rid ae 1 0 254 P arenchelyurus 8 8 3 Parablen nius 8 8 3 7 P aralo n ch u ru s 7 6 5 2 P areq u es 7 6 5 P a ra b o th u s 10761 P a ra lo ric a ria 4 5 7 9 P areq u u la 7 P a ra b ra m is 374 3 P aralu teres 11120 P arexg lossu m 3 7 5 P a ra b ro tu la 9 1 9 5 P aram b assis 62 8 7 P a re x o co e tu s 4 9 8 P ara b ro tu lid ae 9 1 9 4 P a ra m o n a ca n th u s 11122 Paricelinu s P a ra ca e sio 7151 P aram y xin e 9 4 P a rik a 1 1 P aracallio n y m u s 9 2 5 7 P aram y xin id ae 93 parini, D iretm oides 5 7 4 P a ra ca n th o stra c io n 1 1 169 P aran cistru s 4581 parini, G aid ro p saru s 5 2 0 P ara ca n th u ru s 9 7 5 7 P aran ib ea 7 6 5 5 parini, Lin op h ryn e 1 1 6 8 P a ra ce n tro p o g o n 10083 P ara n o to th e n ia 8 6 5 4 parini, M allisqu am a 5 P a ra ce to n u ru s 5 4 3 2 P aran th ias 6 4 0 6 P arin o b e ry x 5 7 9 P arach aen ich th y s 8 7 2 9 P arap eg asu s 11269 Pario glo ssu s 9 6 1 P a ra ch a e to d o n 7 8 9 9 P arap ercich th y s 8 4 8 4 P ariolius 4 4 6 P a ra ch a e tu rich th y s 9 6 0 9 P arap ercid ae 84 7 9 P aristio p teru s 7 9 4 P a ra ch e iro d o n 3 1 0 6 P arap ercis 8 4 8 6 p ark eri, A g ro stich th ys P arach iru s 1 0 959 P a ra p h a g o 291 3 P aracirrh ites 8 1 9 4 P arap h o xin u s 3 7 5 0 P ark ra e m e ria 9 6 1 P a ra cith a ru s 10 6 9 2 P arap lag u sia 10998 P a rm a 8 1 6 P araclin u s 8 9 3 8 Parap lesio p s 6 5 7 0 P a rm a tu ru s 28 P a ra co n g e r 2 6 9 3 P arap lo actis 10191 p arm a tu s, V alam ugil 6 2 3 P a ra co ttu s 10501 P arap o cry p tes 96 1 5 P a ro d o n 3 2 9 P arad ip lo g ram m u s 9 2 5 9 P arap riacan th u s 775 9 P a ro d o n tid a e 3 2 8 Paradip lospinus 9 8 1 4 P a rap ristip o m a 7 2 9 7 P aro n a P aro p h id ion 5555 p a u cira stra, E le c tro n a pelagicus, A m ph ioxid es P aro p h ry s 1086 2 2092 pelagicus, N ecto lip aris Paro sp h ro m en u s 10010 pau cisqu am is, R a sb o ra 1 0 P aro xy u rich th y s 9621 383 2 pelagicus, P a ra co ttu s p arrai, H aem ulon 7 2 7 7 p au cu s, Isurus 201 p arri, C etom im oid es 5 8 8 6 paugyi, H ip p op otam y ru s pelagios, M e g a ch a sm a p arri, D iaph us 2 0 6 2 2440 P elag o cep h alu s 1 1 2 1 p arri, E u sto m ias 1704 p au ro ly ch n u s, T aan in gich - P elag o cy clu s 1 0 6 2 p arsia, L iz a 6 2 0 6 thys 2 2 4 2 pelam is, K a tsu w o n u s 9 8 5 p aru, P o m acan th u s 7 9 3 4 pautzkei, B rosm o p h y ciop s Peltes 6 5 5 P arup eneus 7 7 2 2 55 9 0 pelecanoides, E u ry p h a ry n x p arv a, N an n o th rissa 1133 paviei, Parapseudech eneis parv a, P seu d o rasb o ra 3 8 0 2 41 7 8 Pelecus 3 7 5 p arv a, R in elo ricaria 4 6 1 5 p a v o, Biennius 8 7 8 8 peled, C oreg o n u s parvibranch ialis, Silves- p av o, P o m acen tru s 8171 peli, P te ro scio n 7 6 8 terina 2 7 0 8 p a v o, X y ric h th y s 8 4 0 6 pellegrini, A p le to d o n p arv icau d a, L am p an y ctu s Pav o clin u s 8 9 4 0 p axto n i, G ig an tactis 11631 pellegrini, M e so b o ru s 2 8 9 p arviceps, L y co d ap u s 9 1 4 p a x to n i, M elodich th ys Pellisolus parviceps, N ettasto m a 5628 P ello n a peaolopesi, O plegnathus P ellonula P arv icrep is 7980 pellucida, A m m o c ry p ta parvidens, M yrip ristis 5 8 2 Peao lo p esia 83 5 5 parvipinnis, A p risturus pearsei, O gilbia 56 3 4 pellucida, Ph ysailia 4 1 4 parvipinnis, C yn oscio n pearsoni, Tridentopsis pellucidus, Pseu d am io p s 4478 parvipinnis, Fund ulus P eck o ltia 4 5 8 3 P elm a to ch ro m is 8 0 8 p ectin ata, B re v o o rtia 1024 P elotretis 1 0 9 0 parvipinnis, Isopisthus p ectin atu s, C en trop om u s Pelto rh am p h u s 1 0 9 0 6301 pelzam i, S ch iz o th o ra x parvipinnis, Parvicrepis pectin atu s, P ristis 569 pectinifer, E p igo n u s 6 6 7 0 Pem ph erid idae 7 7 5 parvisquam is, Sillago 6 7 5 pectin ifrons, A g am y xis P em pheris 7 7 6 parvula, Jenkin sia 4271 pencillatus, C h a u n a x parvus, Alloblennius 8 7 7 1 1 pectoralis, A u strog lo ssu s parvus, Ep igo n ich th y s 2 10931 P e n e tro p te ry x 6 1 3 parvus, G a laxias pengelleyi, C hriop eoid es p ectoralis, B ath y p tero is parvus, M elam phaes 56 8 parvus, O gcoceph alus penicilligerus, p ectoralis, C oryphaen oid es C h aeto d erm is 1 1 1 0 537 pastin aca, D asy atis 6 9 peninsulae, C ry o th e n ia p ectoralis, D allia P ataecid ae 10201 pectoralis, H alo sau ru s P ataecu s 10207 pen na, C alam u s 7 4 1 P atag o n o to th en 8 6 5 6 Pen n ah ia 7 6 6 p ectoralis, N em atistius p atro n u s, B re v o o rtia 1023 pennelli, T re m a to m u s patruelis, G am b u sia 4851 pectoralis, P arag aleu s 3 7 pattersoni, T rogloglanis p en n ib arb ata, L in op h ryn e pectoralis, Pseudopen 4070 tacero s 795 paucidens, E n ch ely b ro tu la pennifer, C ry p to p saras p ectoralis, T rich o g aster 5506 11 paucidens, M y xin e 80 Pen op us 5 5 5 p ed aliota, B o n a p a rtia 1 pau cilam p a, S o n o d a 1627 Pen tacerop sis 7 9 4 pedderensis, G alaxias pau cip erforata, R a s b o ra P e n ta ce ro s 7 9 4 P egasid ae 3831 P e n ta ce ro tid a e 7 9 3 Pegasiform es 1 1 2 6 pau ciradiatus, C ubiceps p en tad acty lu s, X y rich th y s Pegasu s 9953 pekinensis, P arab ram is pau cirad iatu s, D iretm oides P en tan ch u s 2 8 574 6 pen tanem us, R h in o p ren es pelagica, C au lo p h ry n e p au cirad iatu s, H etero m o r- m yrus 2431 P e n tap o d id ae 7 3 7 pelagicus, A lo p ias Pen tap o d u s 7 3 8 Pen tap rion 7 2 4 5 persus, G o b io 3582 P h allo ce ro s 4 8 5 p en tazon a, B arb u s 3441 peru, L u tjan u s 7 1 3 2 P h allo co ttu s Pen therichthys 11603 peru an a, B ath y raja 618 P h allop tych u s P en theroscion 7 6 6 4 Ph allosteth id ae 5 1 3 p eruan a, T o rp ed o 8 2 Peprilus 9 9 6 7 peruan us, B rycon am ericu s Ph allosteth u s 5 1 3 pequira, H oloshesthes 2983 P h an ero d o n 8 0 1 peruan us, C h asm o cran u s p h a ra o, A n o to p te ru s 2 3 2 4397 Ph en aco b iu s 3 7 5 perakensis, C lupeich thys P h en aco g a ste r 3 1 0 1037 peruanus, H em anthias P h en aco g ram m u s 3 2 2 P erea 6 7 2 2 peruan us, P aralo n ch u ru s Ph en aco sco rp iu s P ercalates 7654 p h en ax, B ath y p tero is P e rca rin a 6 7 2 percellens, R h in o b ato s 5 92 peruan us, U r o tryg o n 743 ph engod es, M y cto p h u m p ercep tor, B ath y p tero is p eruanus, X en istiu s 7 3 4 6 1960 peruensis, Pterolebias 4 8 0 4 Ph erallodich thys Percich thyidae 6461 Perugia 4 4 1 8 Pherallodiscus 1 Percid ae 6 7 0 4 p eruviana, C ten o sciaen a P h erallodu s 1 1 Perciform es 6271 7549 philippina, W etm orella perciform is, H y p eroglyphe peruvianus, E tro p u s 10742 peruvianus, G aleichth ys 9933 philippinica, R a sb o ra 3 8 3 P ercin a 6 7 2 8 philippinus, G ep h yro b eryx Percis 1 0 5 9 2 peruvianus, M yliob atis 7 5 9 percn urus, Ph oxin u s 376 8 P erv ag o r 11125 philippinus, G y m n o th o ra x Percoph ididae 8 5 0 0 pesu, H o lo b ry co n 30 4 7 Percoph is 8 5 1 6 Petalich thys 4 9 9 5 phillipsi, D iaph us 2 0 6 P ercopsidae 5 1 5 7 P etecara 4 3 4 0 Ph ilyp nodon 9 3 4 Percopsiform es 5 1 5 6 P eten ia 80 8 9 ph legeth on tis, Iotich th y s petense, D o ro so m a Percopsis 5 158 36 2 P e rco ttu s 9 3 4 4 ph legon, Syngnathus 6 1 5 peterseni, D acty lo p ten a percu la, A m p h ip rion 8 1 3 7 10675 Ph olid idae 9 0 5 perditio, B o d ian u s 8281 petersi, G nath on em u s 2 4 2 6 Pholis 9 0 6 perfasciata, A n ch o v iella petersi, L eu co p sario n 9 5 5 4 pholis, Biennius 8 7 8 1261 petersi, P tery co m b u s 70 0 5 ph osp h ero p s, A u la sto m a Periophth alm idae 9 7 3 0 petersi, T o m ico d o n 11408 to m o rp h a Periophth alm u s 9 7 3 3 petersii, A phyosem ion P h otich th y id ae 1 6 3 periophth alm u s, A m blye- 4669 P h otich th y s leotris 9 2 8 2 Petersius 32 2 7 P h o to b le p h a ro n 5 7 4 Peristediidae 1 0242 petim ba, F istu laria 60 6 8 P h o to co ry n u s Peristedion 10247 P etraites 8 9 4 2 P h o to n e cte s perlatus, G ig an tactis 11 6 3 2 petricolus, M arcusenius p h o to n o tu s, L a m p a n y ctu s perlo, H e p tran ch ias 116 2456 perlongus, L ep to c o n g e r P etro cep h alu s 2483 P h o to sto m ia s 2688 P etro m y zo n 62 P h oto sty lu s perm itini, P o g o n o p h ry n e p h o to th o ra x, B olinich th ys Petro m y zo n es 8702 P etro m y zo n tid ae Peronedys 8 8 8 9 P etro m y zo n tifo rm es 2 4 Ph oxin ellus 3 7 6 Peronedysidae 8 8 8 8 P etro sch m id tia 9181 Ph oxin u s 3 7 6 peronii, N em ip teru s 7 1 9 7 P etro scirtes 8841 ph oxin us, Ph oxin us 3 7 6 p errotteti, Pristis 570 P e tro ty x 5559 P h racto ce p h a lu s 4 4 2 Petrus 7 4 7 P erryen a 1 0308 P h racto la e m id a e 9 7 perryi, H u ch o 1313 pewzowi, O reoleuciscus P h racto la e m u s 9 persicus, A cip en ser 9 0 5 3730 P h ra c tu ra 4 1 6 persika, G a r ra 3 5 7 0 pflugeri, T etrap tu ru s 9 9 2 5 ph rictu s, P sychrolu tes p ersonatu s, A m m o d y tes p h aeop s, Scolopsis 7 2 1 4 10 56 9219 P h ag o 2 9 1 5 Ph rynichthys personifer, C h aeto d o n - P h ry n o rh o m b u s 1 0 7 9 P h ag o b o ru s 2 9 1 toplus 7 9 2 0 p h aiosom a, H em irh am - Ph theirichthys 8 2 5 ph od on 4 9 3 Persp arsia 1824 p h utunio, B arb u s 3 4 4 perspicillatus, C linus 8 9 1 0 p h aiso m a, Silurichthys Ph ycis 5 2 2 perspicillatus, D iap h u s ph ycis, L o te lla 2063 Ph allichthys 4 8 5 7 phycis, Phycis 5 P la ta x Ph ylloph ryne 11477 pinguis, Pranesus ph yllopogon, P o g o n o - pinguis, Sp hyraen a 6178 platessa, Pleu ro n ectes phryne 8703 Pin iram pu s 4 4 2 6 10 Ph yllo p tery x 6141 piniram pus, Piniram pus platessoides lim andoides, P h yllorhinichthys 11606 4427 H ipp oglossoides 1 0 8 2 Ph ysailia 4 1 4 6 Pin jalo 7 1 6 0 platessoides platessoides, Physiculus 5313 pin jalo, Pin jalo 7161 H ipp oglossoides 1 0 physignathus, Platy g ob io p in n ata, N e o h a rrio tta 8 5 4 Platich th y s 1 0 8 6 3783 pin natus, L y co n u s 5251 plato rh y n ch u s, Scaphi Physop yxis 4 3 1 4 pin natus, P la ta x 7 8 3 3 rhynch us Ph ytichthys 9 0 3 4 pin nifasciatus, A zygopus p lato sto m u s, L ep iso steu s piabilis, G ym n oscopelus 10900 2109 pinnulatus, C irrh itu s 8 1 8 7 Platu ron id es 2 7 4 Piab u cin a 32 6 5 pin to, A b ran ch es 9 3 6 7 Platybelone 4 9 9 P iaractu s 2 9 3 7 pip eratu s, G aleus 2 6 0 P laty b ery x 7 0 1 piceus, M y lop h aryn g od on piquitinga, Lile 1123 platycep h ala, L esu eu rin a 3693 P iram u tan a 4 4 2 8 pichardi, Jo tu ru s 6 1 9 7 p iram u tan a, P iram u tan a Platycep halidae 1 0 2 5 p icta, Siderea 2 5 7 7 4429 Platycep halus 10 2 7 Pictiblennius 8 8 4 3 p iray a, Serrasalm us 2941 platycep halus p la ty ce Pictilab ru s 8 3 5 7 piriei, C y n o m acru ru s 538 3 phalus, M e g a lo co ttu s pictu m, D iag ram m a 72 6 7 pisang, C aesio 7 0 6 8 pictu m, Pach y ch ilo n 374 2 p iscatoriu s, L o p h iu s 11435 platycep halus, Salm o 1 3 3 p ictu ratu s aleevi, T ra- Pisod on op his 280 8 platycep halus taen io p hurus 6 9 3 9 a pittieri, M o en k h au sia 3 1 0 0 terus, M e g a lo co ttu s p ictu ratu s p ictu ratu s, plagiodesm us, P le cto T rach u ru s 6 9 4 0 rhynchus 7 3 2 0 platycheilus, M a c ro rh a m pictu s, A n ten n ariu s 11455 Plagiogen eion 7 0 3 6 ph osod es 1 1 0 2 pictu s, C h a e to sto m a 804 2 P lag io gn ath o p s 3 7 7 6 platych ir, A m philius 4 1 6 pictu s, C h au n ax 1 1 490 P lag io gram m u s 9 0 3 6 Platy d o ras 4 3 1 pictu s, D ip lo b atis 8 0 0 plag io m eto p o n, H em i- platy g aster aralensis, P u n pictu s, H ap lob lep h aru s glyphidodon 815 5 gitius 6 0 4 279 p lag io p h th alm a, P a ra b ro - platy g aster p laty g aster, pictu s, H ip p op otam y ru s tula 9196 Pungitius 6 0 4 2441 P lag io p setta 10860 Platy g ob io 3 7 8 pictu s, O xylebius 1 0327 Plag io scio n 7 6 6 6 Platygob ius 9 6 2 pictu s, P lecto rh y n ch u s plagio sto m a, C yp hom yrus p laty p ro so p o s, C lariallab es 73 1 8 2407 pictu s, P o m ato sch istu s 963 3 plagiosum, C hiloscyllium platypterus, Istio p h o ru s picus, P lecto rh y n ch u s 73 1 9 154 pietschi, C au lo p h ry n e plag io taen ia, C aran gich - platypus, Z a c c o 3 9 3 11655 thys 6823 Platy rh in a pietschm anni, Schindleria Plag io trem u s 8845 platyrhinch us, Lep isosteus 9211 plagiusa, Sym phurus 1 1 0 0 pigus, R utilus 3863 Platyrhinidae 6 0 P lag o p teru s 3 7 7 Pik ea 6 4 0 8 Platyrhinoidis 6 0 plan eri, L a m p e tra pilch ard us, S ardin a 1197 platyrhynch os, H em iso ru planiceps, R h in o b a to s pileatus, D iceratias 11553 bim 4 4 0 planiceps, Sorubim ich th ys pilosus, P a rm a tu ru s 2 8 6 platyrhynch us, A p ristu ru s 44 4 Pim elodella 4 4 2 2 plan ifrons, P o g o n o go b iu s Pim elodidae 4 3 8 9 platyrhynch us, C a to sto m u s 962 Pim elodus 4 4 2 4 Plan ilo ricaria 4 5 8 Pim elo m eto p o n 83 5 9 platyrhynch us, E n d e co n g e r p la ta n a, P latan ich th y s Pim ephales 3 7 7 3 pin etoru m, C leisthenes platy rostris, N eo go b iu s P latan ich th y s 10811 p latan u s, C u rim ato rb is pingeli, T riglo p s 1 0 4 6 6 Platy sto m atich th y s 4 4 3 Pin gu ilabrum 6 4 1 0 P laty troctegen 1 8 2 p latan u s, M eg alon em a Pinguipes 8 4 8 9 P la ty tro cte s pinguis, L ep toch ilich th ys P la ty tro ctid a e 1 8 0 1837 P latap lo ch ilu s 4 7 9 3 P laty trop iu s 4 1 4 playfairi, P lecto rh y n ch u s p o co, S arg o cen tro n 5871 polylepis, M erlucciu s 5 2 7 0 - ^ 7 321 p o d as, B o th u s 10724 Po ly m etm e p layfari, P a c h y p a n ch a x P o d o th ecu s 1 0 594 Po ly m ixia 5 6 6 4790a poecila, R iukiuia 935 5 Polym ixiid ae 5 6 5 plebeia, R h o m b o so lea Poecilia 4 8 6 3 polynem a, C au lo p h ry n e ^ 10915 Poeciliidae 4 8 4 plebeius, M e g a p ro to d o n poecilim on, D avid ijord an ia p o lynem a, P a ra ch a e tu rich 7890 9109 thys 9 6 1 0 ;

;

/ plebeius, Polynem us 6 2 4 9 P o ecilo b ry co n 3 1 1 0 P o lynem idae 6 2 3 P lecoglossidae 1388 P o ecilo ch arax 31 1 4 Polynem us Plecoglossus 1389 Po ecilo co n g er 2695 polynem us, Euclichth ys P lecosto m u s 4 5 8 7 P o ecilo p setta 10873 p lecostom us, H y p o sto m u s Poecilopsis 4 8 7 0 P o ly o d o n 9 4550 poecilopterus, Cypselurus Po ly o d o n tid ae 9 2 P lecto b ran ch u s 9 0 3 8 4967 po lyop hthalm us, G ra m m a P lectorhynchus 7301 poecilopu s, C o ttu s 10381 to b o th u s 10 7 4 P lectran th ias 6 4 1 2 Po ecilo th rissa 1176 Po ly p era 1 0 P lectrochilu s 4 4 6 7 poeti, G erres 723 8 P o ly p la ca p ro s Plectrogenium 10091 poeyi, L ycen graulis 1281 p o ly p o g on, L in op hryn e P lectro g lyp h id o d o n 8 1 6 8 poeyi, Synodus 1880 P lectroplites 6 4 1 4 pofi, L estrolepis 2 2 7 6 P o ly p rion 6 4 9 P lectro p o m u s 6 4 1 6 Po goneleotris 9348 Po ly p terid ae Plectro steth u s 5 1 5 2 P o g o n ias 7 6 6 8 Polypteriform es 8 8 P lectrypops 5851 Po g o n ich th ys 37 8 4 Po lypterus 8 Plesiops 6 5 7 3 P o g o n o go b iu s 962 7 Poly steg an u s 7 4 8 Plesiopsidae 656 3 P o g o n o p erca 65 0 9 poly stich tu m, D esm o d em a P leu ro g ram m a 8671 P o g o n o p h ry n e 8 6 9 4 P leu rogram m us 10328 politus, Seriphus 76 9 5 po ly taen ia, Plecto rh y n ch u s Pleu ronectes 1 0 868 poljakow i, P h oxin us 3770 Pleu ronectid ae 1 0 8 0 4 Pollach iu s 5229 p o ly u ran o d o n, G y m n o th o P leu ronectiform es 1 0 678 pollach iu s, Pollach iu s 523 0 rax Pleu ronichthys 10871 polli, E tm o p teru s 4 8 8 P o m aca n th id a e P leu roscop us 8 5 8 0 polli, G aleus 261 P o m a ca n th u s 7 9 3 P leu rosicya 9 6 2 5 polli, K n eria 9 79 P o m ace n trid a e 8 1 2 pleurospilus, C h elo n o d o n polli, M erlucciu s 5269 P o m ace n tru s 8 1 7 1 1193 polli, Polyipnus 1623 Po m ad a sy id a e 7 2 4 pleu rostigm a, P aru p en eu s Pollichth ys 1642 P o m ad a sy s 7 3 2 7731 Pollim yrus 2 4 9 4 P o m a to m id a e p leu rotaenia, P iab u cin a p o ly acan th a, P seu d o g ram - P o m a to m u s 6 8 0 3266 m a 6517 Po m ato sch istu s 9 6 2 p leu rotaenia, Pu ntius 3813 P o ly acan th o n o tu s 2 8 6 9 p o m otis, A can th a rch u s pliopterus, C h iro sto m ias p o ly acan th u s, M o n o cirrh u s 1696 7967 P o m o x is 6 6 2 P lio steo sto m a 1174 po ly actis, C yp rin ocirrhites p o n tica, A lo sa P lio trem a 5 37 81 8 9 p o n tifex, L a m p a d e n a 2 1 3 Plo to sid ae 4 3 4 4 polyactis, M elan ocetu s P o n tin u s Plotosus 4351 11566 Po n to su d is 2 2 9 plum beus, C arch arh in u s p o ly acto cep h ala, So ld ato - P o p o n d e tta 504 3 97 via 9 0 4 5 p o p ta e, X en o p o ecilu s 4 8 3 plum beus, C ou esius 35 1 3 p o ly acto cep h alu s, B ry o - P o rc o s to m a 7 4 8 plum beus, P seu d o ceto p sis stem m a 9 0 0 3 p o rcu s, S co rp a e n a 1 0 1 0 4453 P o ly am b lyo d o n 7481 P o rich th y s 1 1 3 0 plum ieri, H aem u lo n 7 2 7 8 Poly cen tro p sis 7 9 7 0 p o ro cep h a la, O p h io cara plum ieri, M alacan th u s Po ly cen tru s 7 9 7 2 6785 Polyclem us 7 6 7 0 P o roclin u s 9 0 4 plum ieri, Sicydium 9 6 6 5 polygon ifera, N e m a to p ro ra P o ro c o ttu s 10 4 3 plunketi, C en troscy m n u s 2624 P o ro d e rm a 2 9 470 Polyipnus 1621 P o ro g ad u s plurilineatus, S co m b ero - Polylepion 8361 P o ro m itra m oru s 9 8 9 2 porosissim us, N a u to p a e polylepis, M elam phaes plutodus, Isistius 503 5688 diu m p o rosu s, A p h o s 11278 Prionistius 10439 Profu ndu lus 4 7 9 p o rosu s, N eoscopelu s 1984 P rio n o b ram a 311 6 profu ndu s, E p ta tre tu s po rosu s, R h izo p rion od on P rio n o b u tis 9 3 5 0 P ro g n ath o d es 424 p rionoceph alus, G a rg a ris p ro gn ath u s, G a la x ia s po rosu s, U p enichth ys 7738 a i s 1 0 244 p ro gn ath u s, R oeb oid es P o ro terg u s 3321 P rionodes 6 4 1 9 3 po rphyreus, M ystriophis P rio n o d ra co 8 7 3 2 P ro gn ich th ys 4 9 8 2800 pro lixu m, Lestid ium 2 2 7 p rio n o sa, M agnisu dis 2 2 8 p o rrectu s, O gcoceph alus P rio n o tu s 1 0 232 pro m elas, Pim ephales 3 7 7 1 1 536 P rionurus 9 7 5 9 prom eth eoid es, R e x e a p o rtalegrensis, A equidens prionurus, P aralu teres 8023 p rom eth eus, P ro m e th ich portuguesu s, G ram m o p li- Priopedichthys 6 2 8 9 thys 9 8 1 tes 10262 Pristella 31 1 8 P ro m eth ich th y s 9 8 1 p o rtusjack soni, H eterod on - pristibrach ium, Ipnops P ro m icro p s tus 105 P ro m y lla n to r 2 6 9 posehensis, R ecto ris 3845 P ro n o th o b ra n ch iu s 4 7 9 Pristidae postvectis, G alax ias 1558 P ristiform es 561 P ro n o to g ra m m u s 6 4 2 P o ta m a lo s a 1180 P ristigaster 1186 P ro p h erallo d u s P o tam o rh in a 3 1 9 6 Pro p terid iu m 5 6 3 Pristilepis 5 8 5 P o tam o rrh ap h is 4 9 9 9 P ristio p h o rid ae 5 3 6 prorid ens, C alam u s 7 4 1 P o tam o th rissa 1182 prorid ens, C h lo ro p h th a l P ristio p h o riform es P o ta m o try g o n 7 2 4 Pristio p h o ru s 539 m us 1 P o tam o try g o n id ae 718 Pro scylliidae Pristiopsis potanin i, O reoleuciscus Pristipom oides 7 1 6 2 Proscyllium 3 2 3731 Pristis 565 P ro so p iu m p o tti, Erisp h ex 1 0 1 8 6 pristis, Pristis 571 p rosthem ius, P a r a tr a poulsoni, Sp eoplatyrhin- Pristolepis 7 9 7 4 ch ichthys 5 7 9 chus 4 9 1 8 P ro tero rh in u s 9 6 3 Pristotis 8 1 7 p o u tasso u, M icrom esistius p ro b ato cep h alu s, A rch o - p ro to g n a th u s, H em isalan x 5219 141 sargus 7 4 0 pow eri, Paraplesiop s 6 5 7 2 p ro b lem aticu s, D iaph us P ro to g ra m m u s 926 P ro to m y cto p h u m pow eriae, V in ciguerria 1650 p ro b o scid ea, V en efica 2 7 4 4 P ro to n ib e a 7 6 7 P raealticu s 8847 P ro ca to p u s 4 7 9 5 P ro to p te rid a e 8 7 praecisu s, E u m esog ram m u s P ro to p te ru s p ro ceru s, L am p ich th y s 9017 P ro to s a la n x 142 p ra e co x, M o rd a cia 72 P ro ch ilo d o n tid ae 3 2 9 6 P ro to tro cte s p ra e co x, Su n d asalan x 1434 P rochilodu s 3301 P ro to x o te s 7 7 9 p raem atu ru s, Schindleria P ro co ttu s 1 0 506 p ro tra ctila, B iv ib ran ch ia 9212 P ro cy p ris 3 7 8 p raeo rb italis, Polysteganus p ro d u ctu s, A lep ocephalus pro xim u m, H y go p h u m 1 praeustus, C aran go id es p ro d u ctu s, C h lo ro p h th al- p ro xim u s, M icro g a d u s 6836 521 m us pralinius, M yripristis 5825 P sam m o b atis p ro d u ctu s, C oelo rh y n ch u s P ranesus 512 2 5370 P sam m o d iscu s praslin, S arg o cen tro n 5 8 7 2 p ro d u ctu s, M erlucciu s Psa m m o p e rca 6 3 0 P se ctro g a ste r 3 1 9 prayensis, Pseudopeneus 7736 p ro d u ctu s, R h in o b ato s 5 9 4 Psenes 9 9 5 presb yter, A th erin a 5071 p ro fu n d icola, B ath y so lea Psenopsis 9 9 3 pretiosus, H ypom esus 1397 10933 Psephurus 9 2 pretiosus, R u v ettu s 9823 P se tta 1 0 p rofu ndicolu s, Pen tan ch u s P riacan th id ae 6 6 3 0 289 Psettias 7 7 5 P riacan th u s 6635 p rofu n d o ru m, A n a tiro - Psettichthys 1 0 8 7 P riap ella 4 8 7 2 strum 9 3 8 3 Psettin a 10 7 6 p rinceps, C aulolatilus 6 7 7 4 p rofu n d o ru m, A p risturus Psetto d es 1 0 6 8 p rinceps, E tm o p teru s 4 8 9 2 27 Psetto d id ae 1 0 6 7 P rio d o n o p h is 2 5 7 0 Pseudaesopia 1 0 9 6 p rofu n d o ru m, D ean ia 4 7 P riolepis 9 6 3 4 p ro fu n d o ru m, Zesticelus pseudaksaiensis, Sch izo th o P rio n ace 4 1 7 10472 rax Pseudalectrias 9 0 4 2 Pseudonus 5 6 3 9 Ptero p h y llu m 8 0 9 Pseudam ia 66 8 5 pseudopallida, C ycloth on e P tero p sa ro n 8 5 1 P seudam iops 6 6 8 7 1591 P tero scio n Pseudancistrus 4 5 8 9 P seudopap terus 4 3 7 3 P tero sm a ris 7 0 4 P seudanthias 6 4 2 6 Pseudopeneus 7 7 3 4 P tero stu riso m a 4 6 0 Pseudaphritis 8 6 0 9 P seu d o p en tacero s 7 9 5 2 P tero sy n ch iro p u s 9 2 6 P seudapocryptes 9 6 3 8 Pseudoperilam pus 3799 P tero th rissid ae Pseudaspius 378 8 Pseudopim elodus 4 4 3 2 P tero th rissu s 9 6 Pseudauchenip teru s 437 1 P seu d o p laty sto m a 4 4 3 4 P tero to lith u s 7 6 8 Pseudoplesiops 652 Pseudecheneis 4 1 7 9 p tero tu m, B en th osem a Pseudoplesiopsidae 6 5 2 Pseudechidna 2 5 7 2 Pseudepiplatys 4801 Pseudopleuronectes 10878 P tery co m b u s 7 0 0 P seu d o p riacan th u s 6 6 4 Pseudoaluterius 11127 ptery gera, C aecu la 2 7 7 Pseudobagrus 4 1 0 8 P seu d o rasb o ra 3801 P terygoplichthys 4 6 0 P seu d orh om b u s Pseudobalistes 1 1 072 P tery g o trig la Pseudorinelepis 4 5 9 Pseudobathylagus 1501 P tilich thyidae 9 0 5 Pseudoblennius 10441 Pseudoscap hirhynch us 9 1 5 P tilich thys 9 0 5 P seu d o b ram a 3 7 9 0 Pseudoscopelu s 8 6 0 0 P ty ch id io 3 8 0 Pseudosph rom enu s p seudobrevicauda, C u lter Pty ch och eilu s 3 8 0 Pseudostegophilus 4 4 6 3521 pugetensis, C h ito n o tu s Pseudosynan ceia pseudobscura, S tern o p ty x 10 3 7 Pseu d otocin clu s 4 5 9 1631 p u g n ax, B e tta 9 9 9 Pseudotolith us 7 6 7 Pseudocalliurich thys 9 2 6 3 pu lcher, A sp ro co ttu s Pseudotothyris 4 5 9 P se u d o ca ra n x 6 8 9 0 1048 P seu d o triacan th u s P se u d o ca rch arias 186 p u lcher, E la c h o ch a ra x Pseu d otriak id ae 3 P se u d o carch ariid ae 185 Pseudotriakis Pseu d o cep o la pu lcher, H em igram m u s Pseudocetopsis 4 4 5 2 P seu d o trich o n o tid ae P seudochaen ichth ys 8 7 6 6 pu lcher, L u cio cep h alu s P seu d o trich o n o tu s Pseudocheilinus 8 3 6 3 1 0 03 Pseu d otrop h eu s P seu d o ch ro m id ae 6 5 1 8 pu lcher, N e o z o a rce s 9 1 7 p seudoxenicu s, C en tro d ra P seudochrom is 6 5 2 pu lcher, P elm ato ch ro m is co 9 2 7 P seudocoris 836 5 P seu d o xen o m ystax 2 6 0 P se u d o co ry n o p o m a 3 1 2 0 pu lcher, P im elo m eto p o n P silo d raco 8 7 3 P seudocyttus 5 9 7 8 Psilogobius 9 6 4 Pseu d o d ax 8 3 6 p u lch ra, G arm an ella 4 7 6 Psilorhynchidae pseudodorsalis, P leu ro sco - pulchripinnis, H yphes Psilorhynchus 3 9 3 pus so b ry co n 3 0 6 p sittacu s, C olom esus P se u d o g astrom y zon 3 9 9 pu llatu s, D o lop ich th y s Pseudogob io 3 7 9 2 psittacus, C yp hom yrus P seudogob iod on 9 6 4 0 pullus, C o rid o d a x 8 4 1 P seudogob iop sis 9 6 4 2 pulvereus, F u nd ulus 4 7 5 p sittacus, H ip p op otam y ru s Pseudogob ius 9 6 4 4 pum ilis, G ibb erich thys P seu d o g ram m a 6 5 1 6 P sychrolu tes P se u d o g ram m atid ae 6 5 1 3 pum ilis, M elam phaes 5 6 8 Psych rolu tid ae pseudoharengus, A lo sa pum ilis, T richopsis 1 0 P tarm u s 1008 pum ilus, L ep to stich aeu s P teraclis 6 9 9 Pseudohem iculter 3 7 9 5 P terag o g u s 837 Pseudohem iodon 45 9 1 p u n cta ta, A ilia Ptereleotris 9 3 5 Pseudohow ella 6 6 8 9 p u n cta ta, D rep an e 7 8 2 Pterengraulis Pseudoicich thys 9 9 3 8 p u n cta ta, G am b u sia 4 8 5 P tero caesio 7 1 7 Pseudojulis 8 3 6 9 p u n cta ta, G irella 7 8 0 P te ro d o ra s 4 3 1 P s e u d o ju lo id e s 8371 p u n cta ta, G o rg a sia 2 7 1 P tero go b iu s 9 6 4 Pseudolabrus 837 3 p u n cta ta, P o g o n o p e rca P tero gy m n u s P seu d o lau b u ca 3 7 9 7 P tero h em iod u s 3 2 4 Pseudolepidaplois 8 3 7 5 p u n ctatissim a, L im a n d a P teroidichth ys P se u d o lo ricaria 4 5 9 3 Pterois P seu d o m an co p setta 10703 punctatissim u m, S arg ocen Pterolebias 4 8 0 P seu d o m on acan th u s 1 1 129 tro n Ptero m y laeu s Pseudom ugil 5051 punctatissim u s, O phioscion P tero p an g asiu s 4 1 5 Pseudonezu m ia 5 4 3 6 p u n ctatu m, C hiloscyllium pu rp ureum, T h alasso m a qu adrispinosu m, D ean ia 155 83 9 8 p u n ctatu m, M y cto p h u m pu rp ureus, L u tjan u s 7 1 3 3 q u ad ritu b ercu latu s, P leu ro 2199 nectes 10 8 7 pu rp ureus, Stoleph orus p u n ctatu m, Pinguilabrum 1295 qu ad rivittatu s, C h ro m o 6411 pu rp urissatus, A u lop us gobius 9 4 4 p u n ctatu s, A u ch en ocero s 1847 qu agga, H alaelu ru s 2 7 5283 pusillipinna, M y xo m y - q u agga, Z eb rias 1 0 9 8 p u n ctatu s, C hilodus 33 0 0 rop his 2 8 0 2 Q uassirem us 2 8 1 p u n ctatu s, C h lo ro p h th al- pusillus, D erm o g en y s 4 9 2 7 queenslandica, K a n e k o n ia m us 1925 pusillus, E tm o p te ru s 4 9 p u n ctatu s, C lu p an od on pusillus, G alaxiella 1567 queenslandicus, S co m b ero 1030 m oru s 9 8 9 pusillus, L am p an y ctu s p u n ctatu s, C o ry d o ra s 4 5 0 0 2166 qu ecketti, Scylliogaleus p u n ctatu s, D ecap teru s pustulosa, G ilbertidia 68 6 7 10551 queketti, C helidonich thys p u n ctatu s, D icen trarch u s pustulosus, G yrinocheilus 6474 3941 Q uietula 9 6 5 p u n ctatu s, D icotylichthys p u ta, A u tisthes 6 5 4 5 quindecim fasciata, A g u n ia 11243 pu tnam i, L io p s e tta 10848 p u n ctatu s, D o ra s 4291 P u zan o via 9 1 8 3 quinquelineata, C heilodip p u n ctatu s, E q u etu s 75 7 9 P y cn ocrasp ed o n 5563 terus 6 6 6 p u n ctatu s, H alicam p u s p y cn op teru s, P h oto sty lu s quinquelineatus, L u tjan u s 6109 1794 p u n ctatu s, H erklotsichth ys pygm aea, U m b ra 1536 qu in q u erad iata, Seriola 1098 pygm aeus, F lu v ip h y lax p u n ctatu s, H o loh alaelu ru s qu in q u eram o sa, L in o Pygoplites 7 9 3 281 phryne 1 1 p u n ctatu s, Lim atu lich th y s Pylodictis 4 0 6 5 Q uin tan a 4 8 7 4560 P y ram o d o n 54 6 4 Q uisquilius 9 6 5 Pyrrh ulina 3 2 6 p u n ctatu s, M yro p h is 2 8 3 6 quoyi, H e te ro d o n tu s pyrsobolus, B olinich th ys p u n ctatu s, O plegnathus Py th o n ich th y s 2 5 2 p u n ctatu s, Sillaginoides R 6748 P y xilo ricaria 4 6 0 p u n ctatu s, Stich aeus 9 0 4 Q rab au ti, C o ry d o ra s 4 5 0 p u n ctatu s, X en o b alistes R a b d o p h o ru s 7 9 0 racem ifera, L in op h ryn e p u n ctatu s, Z eu g o p teru s q u ad racu s, A p eltes 6 0 4 11 6 8 10803 qu adragesim alis, C oilia rach o v i, Jo b e rtin a 3 0 7 p u n cticu latu s, S to m ato - rach o v i, N o th o b ra n ch iu s rhinus 2 4 9 8 qu ad rico rn is, A ca n th o stra p u n ctu latu s, M ustelus cio n 359 R a ch o v ia 4 8 0 qu ad rico rn is, H y p sag o n u s p u n ctu latu s, Pseudolabrus ra ch o v ia n a, P y rrh u lin a 1 8374 qu ad rico rn is, Triglopsis Pu ngitius 6 0 4 6 R a ch y ce n trid a e 6 8 0 pungitius pungitius, P u n R a ch y ce n tro n 6 8 0 qu ad rid acty lu s, A c a n th o gitius 6 0 5 0 R a co n d a clinus 6 5 8 pungitius tym ensis, P u n R a co v itz ia 8 7 3 qu ad rifasciolatu s, D atn io i gitius 6051 radcliffei, E rid acn is 3 1 des 72 2 puniceus, C hrysoblephus radcliffei, Spectruncu lus quadrifilis, B ath y p tero is 7426 puniceus, D iplocrepis ra d ia ta, R a ja 6 6 quadrifilis, Polynem us 11353 6250 rad iatu s, G ra h a m ich th y s p u n tan g, E xy rias 9 4 7 8 q u adrilin eatus, Peltes P u n tazzo 7 4 9 3 6553 rad iatu s, N e o d a x 8 4 1 pu n tazzo, P u n tazzo 7 4 9 4 q u adrilin eatus, P h ag o b o ru s rad iatu s, O g co cep h alu s Pu ntius 38 0 9 2919 prp urescens, H y d rolag u s q u ad rirad iata, G a stro - rad iatu s, T rach in u s 8 4 9 848 cy m b a 11361 R adinu lu s 1 0 rad iocu laris, G o b itrich i- rasus, R h in o b ato s 595 resplendens, N o tosco p elu s n otus 9 5 0 8 R atab u lu s ra ta n, N eo go b iu s 9 5 9 radiosus, A n tennarius retiaria, R h o m b osolea 11 4 5 6 R ath b u n ella 8475 1 0 91 rathbu ni, F und ulus 4 7 5 radiosus, C y p rin od on 4 7 1 0 reticu la ta, Poecilia 4 8 6 rathbu ni, Pontin us 10094 reticu latu m, G ly p to ster radiosus, Etelis 7 0 7 raulensis, M axillico sta num 4 1 7 rad u la, R a ja 10078 reticu latu s, C hilom ycterus radula, T ae n io p setta 1 0 rebainsi, D iploph os 1594a 1123 rafinesquii, D iaph us 2 0 6 rectangulu s, R hinecan thus reticulatus, C ith aroed u s ra h a, T ryp au ch en 9 7 1 11077 R ain fo rd ia 64 2 R ecto ris 3 8 4 4 reticu latu s, C ory d o ra s R a ja 6 3 recu rv iro stris, P en tace- R ajid ae 6 1 ropsis 7 9 4 7 reticu latu s, D ascyllus 8 1 4 R ajifo rm es R edigobius 9 6 5 4 reticu latu s, H alicm etus raleigh ana, H a r rio tta 8 5 red u cta, Enigm apercis 1 150 ra m a d a, L iz a 6 2 0 850 9 reticu latu s, H alieutich thys ram ak, L eth rin u s 7 3 7 reedi, M o n o cen tris 57 5 6 1151 ram alh eira, H etero d o n tu s reevesii, L e u co so m a 1416 reticulatus, H yphessobry reevesii, T en u alosa 1236 co n 3 0 6 ram irezi, A p isto g ram m a R egalecidae 6 0 0 7 reticu latu s, L eth rin us R egalecus 6 0 1 0 reticu latu s, L oph iod es ram irezi, H o p lo d o ras 4 2 9 regalis, C yn oscio n 756 2 R a m n o g a ste r regalis, L am p an y ctu s 2 1 6 7 reticulatus, P o ta m o try g o n ram sayi, M o la 1 1 regalis, S com b ero m o ru s 7 ram sayi, P a ta g o n o to th e n 9894 reticu latu s, Sem icossyphus R egan ella 4 6 0 8 ram sdeni, D acty lo p h allu s regani, C eto sto m a 5890 retifer, Scyliorhinus 3 0 regani, D iaph us 2 0 6 ram u losus, H ip p ocam p u s retifera, H a lieu taea 11 5 1 regani, H oloh alaelurus R etro p in n a rancu reli, Squalus retro p in n a, R etro p in n a regani, N eo salan x randalli, A ssessor 6 5 6 R egan isalan x randalli, E m b lem ariop sis R etro p in n id ae regia, U ro p h y cis retrosp inus, P a ra tria ca n regina, D an io randalli, M icro b ro tu la thodes regina, R h o d ich th y s 1 0 regis, B ath y m icrop s 1971 retrosp inus, P lectry p o p s randalli, M y rip ristis 5 8 2 regius, A rg y ro so m u s 7 5 2 R andallich thys 7 1 7 regius, P h ry n o rh o m b u s re tro tin c ta, R h ech ias 2 7 0 R an ey a 556 10796 revu stus, X y ria s 2 8 1 ran g a, C h a n d a 6 2 8 regularis, H y p o rh am p h u s R exea R aniceps 5 2 3 4 94 3 rex-salm o n o ru m, T ra ch i raniceps, C o lo co n g e r 2 7 1 reicherti, E s o x 1524 pterus 6 0 2 raninus, R an icep s 523 R h ab d alestes 3 2 3 reighardi, C oreg o n u s ransonn eti, N eo d itrem a R h ab d a m ia reinhardti, Anguilla 2 5 2 R habd ob lennius 8 8 4 reinhardti, C arep ro ctu s ransonn eti, P a ra p ria R h ab d olich o p s can th u s 7 7 6 R h ab d o sa rg u s 7 4 9 reinhardtii, H ygoph um R a n z a n ia 1 1 2120 rh acin u s, L o te lla 5 3 0 rappi, G erres 7 2 3 R h aco ch ilu s 8 0 1 R einhardtius r a ra, Low ein a 2 1 8 R hadin esthes reisei, A xelro d ia 2 9 6 R a sb o ra 3 8 1 reissneri, L eth en teron 60 R h ad in o cen tru s 5 0 5 ra sb o ra, R a sb o ra 3 8 3 R elictus 38 4 6 R h ad in o lo rica ria 4 6 1 R a sb o rich th y s 3 8 4 R em ilegia 8 2 5 8 R h am d ella 4 4 3 R asb o rin u s 3 8 4 R e m o ra 8 2 6 0 R h am d ia 4 4 3 rassi, A p h y on u s 5 6 4 rem o ra, R e m o ra 8 2 6 2 R h am p h ich th y id ae 3 R astrelliger 9 8 6 R em o rin a 826 rastrelliger, Physiculus R h am p h ich th y s 3 3 3 replendens, Sam bw a 532 8 R h a m p h o co ttid a e 1 0 5 1 R epom u cenu s 9 2 6 rastrifer, Stellifer 7 7 0 0 R h am p h o co ttu s republicae, T rioru s rastrospinosus, C h io n o - R h ap h io d o n 3 2 8 rerio, B rach id an io d ra co 8 7 5 6 R h ech ias R h e cto g ra m m a 6693 R h y n ch actis 11637 rivoliana, S eriola 6 9 1 R h in a 583 R h y n ch ob atid ae 574 rivularis, A b b o tin a 3 3 5 R h in ecan th u s 11075 R h y n ch o b atifo rm es 5 7 3 rivularis, Pseu d o g ob io R hinich thys 3848 R h y n ch ob atu s 575 R h y n ch o ceratias R h iniodon 172 rivu latus, L u tjan u s 7 1 3 R h in io d o n tid ae 171 R h y n ch o co n g er 270 3 rivu latus, Siganus 9 7 7 R h in o b atid ae 579 R h y n ch ocyp ris 3 8 5 5 R ivulichthys 4 8 0 R h in o b ato s 585 R h y n ch og ad u s 5 3 3 0 R ivulus 4 8 0 rh in o b ato s, R h in o b ato s R h y n ch oh yalu s 1514 R oaops 5 96 R h y n ch orh am p h u s 495 1 rob ertsii, C e ra to b a tis 7 7 rh in o ceratu s, C hann ichthys R h y n ch o stracio n 11171 R o b ia 11 6 5 8749 R h y n co p elates 6 5 5 5 rob insoni, G y m n o cran iu s R h in o ch im aera 855 rh y n o rh y n ch o s, P lag io - R h in o ch im aerid ae 8 49 trem us 8 8 4 6 rob insoni, O plegnath us R hinogob ius 9 6 5 6 R hytiod us 317 2 rich ard so n i, A stro n esth es R hinoliparis 10661 ro b u sta, R o se n b la ttia 6 6 9 R hinom ugil 622 5 1661 rob u stu la, R ivasella R h in o m u raen a 2 5 7 4 rich ard so n i, B ath y raja 6 1 9 ro b u stu s, B en th ocom etes R hinopias 10099 rich ard so n i, D iaph us 2 0 6 8 5 rich ard so n i, L a m p e tra R hinoprenes 7 8 3 9 rob u stu s, C h o e ro d o n 8 2 9 R hinoprenid ae 7 8 3 8 rich ard so n i, L iza 6208 rob u stu s, Ep igo n u s R h in o p tera 7 6 4 rich ard so n i, N eo p laty ce - rob u stu s, H ipp oglossoides R h in o sard in a 1193 phalus 1 0 268 1 0 rich ard so n i, Pseudopen R h in o so lea 10966 rob u stu s, L e p to sto m ia s R h izo p rion od on 4 1 9 tacero s 7 9 5 4 rhodesiensis, R habd alestes rich ard so n i, R h am - rob u stu s, S cop elob ery x 32 3 3 p h o co ttu s 1 0 5 1 R hodeus 3853 rob u stu s, Spratelloides R ich ard so n ich th y s R h o d ich th y s 10663 R ich ard so n iu s 3 8 5 rob u stu s, S trophiu rich thys R h od on iich th ys 965 8 richei, C on tu su s 1 rh o d o p u s, T rach in otu s rich m o n d ia, P o ta m a lo s a rob u stu s, T o n g aich th ys 6930 rh o d o ru s, A scelichth ys R ico la 4 6 1 rob u stu s, V alam ugil 6 2 3 10362 R icuzenius rochebrun ei, M o b u la 7 8 rh o d o sto m u s, H em i- riddlei, P ristella rochei, A uxis 984 gram m us 3041 R iek ertia 1 1 rochei, O phidion 5 5 4 rh o d o teru s, A m ph istichu s rifti, H o p lo steth u s 5 7 8 rod ricensis, Suggrndus 7985 riisei, S tevardia R hodym en ichth ys 9 0 7 0 rikuzenius, D existes rod w ayi, H em igram m u s rhom b eus, M o h a rra 7 2 4 2 rim ato r, H aem u lo n 7 2 7 R im icola rhom b eus, Serrasalm us R oeb oid es 3 1 2 2942 R in elo ricaria 4 6 1 roei, D iaph us 2 0 6 R h o m b och iru s 826 5 ringens, E n grau lis ro g a a, A e th a lo p e rca 6 3 1 rhom b oid alis, A rch o sarg u s ringens, L estid iop s 2 2 6 R og ad iu s 1 0 2 7 7401 ringens, S cym n o d o n roloffi, A p h y osem io n 4 6 7 rhom b oid alis, N eo cy ttu s ringens, X an th ich th y s roloffi, B arb u s 3 4 4 5975 roloffi, L ad igesia 3 2 2 rhom b oid es, L ag o d o n R in o ctes roloffi, R o lo ffia 4 8 1 7456 riojae, R h am d ia 4 4 3 R olo ffia 4 8 1 R hom b op lites 7 1 7 8 risso, E le ctro n a R o m a n ich th y s 6 7 3 R h o m b o so lea 10913 rissoanus, P o ly acan R on cad or R h o m b osoleid ae 10896 th o n o tu s ro n ch u s, Bardiella 7 5 3 rh o m b osom o id es, rissoi, C allion ym us 9 2 4 ron ch u s, U m b rin a 7 7 0 R h ad in ocen tru s 50 5 8 rissoi, N o tolep is ron deleti, D a n ich th y s 4 9 7 ritteri, C entroscyllium 4 rhom b us, S cop hthalm us ron deleti, R a ja 6 6 10801 ritteri, L am p an y ctu s 21 6 R on d eletia 5 8 9 rhonch us, C a ra n x 6 8 4 7 R iukiuia 9 3 5 R on deletiidae 5 8 9 R h y acich th yid ae 9 3 6 2 R ivasella 3 2 0 R on quilu s 8 4 7 R h y acich th ys 9 3 6 3 rivasi, A p u red o ras 4 2 7 rosaceu s, H y p h esso b rycon R h y ch eru s 11479 riveri, A p ristu ru s 306 sa cco sto m a, L asiog n ath u s rosaceus, Z alem bius 8 0 1 6 rubilio, R utilus 3 8 6 ru b ra, P u zan o via 9 1 8 rosae, A m blyopsis 491 S ach sd o ras rubre, Pik ea 64 0 rosap in to, K e n tro ca p ro s sachsi, A d o n to ste rn a rch u s rubrioperculu s, Lethrinus 1 1 R o sen b lattia 66 9 S acu ra 6 4 3 R osen b lattich th y s 2 3 5 0 rubripes, Takifugu sad anund io, Stig roseum, B em bradium rubripinnis, H ypodytes m atog o b iu s 9 6 7 1 0 256 sad k o, C ottu n cu lu s 10 5 4 roseus, C ytto p sis 5943 rubrirostris, C a ta e ty x S ag am ia 9 6 6 roseus, G un nelops 9 0 6 7 rubriventer, Scop elob eryx sag am ia, D a ru m a 1 0 rossi m a rm o ra ta, N o to th e sagam ianus, En cheliophis nia 8641 rubrofluviatilis, C yp rin o rossi rossi, N o to th en ia d on S agam ichth ys 183 8642 ru b ro stig m a, H yphessobry sag ax, Sardinops rossicus, D isco g n ath ich th y s co n 3 0 6 sagoneus, Synodus 354 5 ru b ro vio laceu s, Scarops said a, B o reo g ad u s rossignoli, B atrach o id es saira, C ololabis 5 0 1 11283 rubrum, S arg o cen tro n sajadem alensis, P a ra tra ch rostellatus, Syngnathus ichthys 5 7 9 61 5 5 rubrus, E ricen tru s 89 2 sajori, H y p o rh am p h u s ro s tra ta, A lco ck ia 5 4 7 4 ruconiu s, Secu to r 6 9 8 ro s tra ta, A nguilla 2 5 2 5 R u d ariu s saladensis, C urim atopsis ro s tra ta, A n tim o ra 5281 rueppelli, A rnoglossus ro stra tu s, A lep ocephalus salam and roides, L ep id o ga 1755 rufa, B arb o u risia 5 9 0 laxias ro stra tu s, B rach y o p sis rufm us, Sym bolophorus Salan gichthys 142 10580 Salan gid ae ro stra tu s, G a laxias 1560 rufopilem, Vauclusella S alan x ro stra tu s, H eterostich u s salar.

Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 28 |
 
 >>  ()

<

 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .